Windows 10 Mei 2019 Update (versie 1903)

De uitrol van de Mei 2019 Update verloopt net zo traag als de voorgaande Oktober 2018 Update (1809). En dat is niet voor niets, Microsoft past deze strategie namelijk toe om te voorkomen dat grote aantallen gebruikers in de problemen kunnen raken als gevolg van eventuele nog niet ontdekte problemen. Het kan daarom zomaar enkele maanden (zo niet langer) duren voordat deze update op je computer wordt aangeboden.

De Mei 2019 Update installeren

De update wordt pas aangeboden nadat uit de door Microsoft verzamelde statistieken en de diagnostische gegevens van de betreffende computer is gebleken dat er geen problemen zijn te verwachten. Met een melding in het actiecentrum wordt duidelijk gemaakt dat de Mei 2019 Update gedownload en ge´nstalleerd kan worden. De gebruiker beslist vervolgens zelf of de onderdelenupdate ge´nstalleerd moet worden (via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update, link Nu downloaden en installeren).

TIP: Wordt aangegeven dat de Mei 2019 Update nog niet geschikt is voor de betreffende computer, dan is het verstandig te wachten totdat Microsoft het probleem heeft opgelost (via de website van Microsoft is te achterhalen aan welke problemen op dit moment nog wordt gewerkt).

De Mei 2019 Update versneld installeren

Wordt de update niet automatisch aangeboden, klik dan op de knop Naar updates zoeken. Is de update ook dan nog niet beschikbaar, probeer dan eerst eens of het loskoppelen van USB-stick, flashgeheugen en/of externe schijf helpt (het kan namelijk zijn dat de update hierdoor wordt tegengehouden). Wordt nog steeds niet aangegeven dat de Mei 2019 Update gedownload en ge´nstalleerd kan worden, dan zou je deze eventueel handmatig kunnen installeren via de pagina www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 (al dan niet middels een zelfgemaakt installatiemedium).

De Mei 2019 Update uitstellen

Wordt de Mei 2019 Update aangeboden dan is het (in tegenstelling tot voorgaande onderdelenupdates) niet meer verplicht om deze direct te installeren, de installatie kan voortaan worden uitgesteld tot een voor jou geschikt moment. Door een wijziging in het updatebeleid hoeft een nieuwe onderdelenupdate namelijk pas ge´nstalleerd te worden wanneer de huidige versie niet meer wordt ondersteund. Aangezien elke onderdelenupdate ongeveer anderhalf jaar wordt ondersteund, kan je in de praktijk dus twee onderdelenupdates overslaan.

Meer installatietips voor de Mei 2019 Update

Op mijn website staan algemene tips voor de installatie van een onderdelenupdate. De belangrijkste is wellicht het verwijderen van zelf ge´nstalleerde beveiligingssoftware, daarmee wordt voorkomen dat het updateproces vastloopt! Gezien de verbeterde beveiliging van Windows 10 is het voor de thuisgebruikers sowieso niet meer nodig om alternatieve beveiligingssoftware te installeren.

Wat is er nieuw?

Met de Mei 2019 Update zijn weer vele wijzigingen doorgevoerd. De volgende onderwerpen worden in deze nieuwsbrief besproken (scroll naar beneden om de betreffende onderwerpen te lezen):

Verder zijn er nog verbeteringen doorgevoerd aan de toegankelijkheidsopties, de afdrukopties, de verteller, het kleurenfilter en het (via de toetscombinatie Win-V toegankelijke) klembord. Er zijn tevens aanpassingen gemaakt aan de weergave, zo wordt het aanmeldvenster transparant weergegeven en kan de kleur van de muisaanwijzer worden aangepast. Ook het venster Instellingen is weer onder handen genomen: er zijn instellingen toegevoegd, verplaatst en/of aangepast. Zie deze website en mijn nieuwe boek voor alle ins en outs van de nieuwe versie van Windows 10!


Windows Update

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 2:35

Vanwege de problemen met de Oktober 2018 Update heeft Microsoft de distributie daarvan op een laag pitje gezet, die update is dan ook op nog geen 30% van de Windows 10-computers ge´nstalleerd. Om herhaling te voorkomen, is hard gewerkt aan de betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid bij de installatie van nieuwe onderdelenupdates. Daarnaast wordt de testfase via het Windows Insider-programma voortaan met een maand verlengd, waardoor er meer tijd is om eventuele problemen op te sporen. De officiŰle lanceringsdatum van de eerstvolgende onderdelenupdate is hiermee gewijzigd naar eind mei, deze update krijgt dan ook de naam Mei 2019 Update.

Wanneer wordt de nieuwe update aangeboden?

Hoewel de meeste problemen al via het Insider-programma ontdekt zullen worden, is het onmogelijk om alle problemen af te vangen. Elke computer is immers uniek! Vandaar dat Microsoft veel energie steekt in het interpreteren van de diagnostische gegevens om te voorspellen of voor specifieke hard- of software problemen zijn te verwachten. Blijkt dit het geval dan zal Microsoft eerst aan een oplossing werken voordat de update ter beschikking wordt gesteld aan computers met een vergelijkbare configuratie. Dit verklaart waarom de onderdelenupdate niet op alle computers tegelijk wordt aangeboden.

TIP: Wordt de onderdelenupdate niet aangeboden? Koppel de aangesloten hardware (waaronder USB-sticks, SD-kaarten en externe schijven!) dan eens los, mogelijk is deze incompatibel met de nieuwe update!

Een onderdelenupdate uitstellen

Vanaf de Mei 2019 Update worden onderdelenupdates niet meer automatisch ge´nstalleerd. In plaats daarvan ontvang je een melding dat er een nieuwe onderdelenupdate klaar staat, welke je op een zelfgekozen tijdstip kan installeren. Het is zelfs mogelijk om de installatie uit te stellen tot het moment dat de ondersteuning van de reeds ge´nstalleerde versie verloopt! Aangezien elke onderdelenupdate ongeveer anderhalf jaar wordt ondersteund, kan je voortaan twee onderdelenupdates overslaan.

TIP: Elke onderdelenupdate bevat tevens de wijzigingen van de voorgaande onderdelenupdates, het is dus niet noodzakelijk om eerst de overgeslagen onderdelenupdates te installeren. Was de Oktober 2018 Update nog niet ge´nstalleerd, dan krijg je die wijzigingen er dus ook bij!

Cumulatieve updates en beveiligingsupdates uitstellen

Zorgt een cumulatieve update of beveiligingsupdate voor opstartproblemen dan wordt Windows automatisch hersteld en worden zowel de gebruiker als Microsoft hierover ge´nformeerd. Om te voorkomen dat de update herhaaldelijk voor problemen blijft zorgen, wordt deze gedurende 30 dagen verborgen zodat Microsoft in de tussentijd aan een oplossing kan werken.

Wil je tijdelijk voorkomen dat er updates worden ge´nstalleerd (bijvoorbeeld omdat je problemen verwacht met ge´nstalleerde programma's) dan kan het updateproces met ÚÚn week worden onderbroken (via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update, optie Updates 7 dagen onderbreken; met de knop Updates hervatten kan het uitstel vroegtijdig worden afgebroken). Als alternatief kan via de Geavanceerde opties, onderdeel Updates onderbreken een specifieke datum (tot maximaal 7 dagen vooruit) worden ingesteld. Ongeacht de gekozen methode kan de installatie van cumulatieve updates en beveiligingsupdates maximaal vijf keer, oftewel tot 35 dagen worden uitgesteld.

Reservering schijfruimte voorkomt updateproblemen

De installatie van een onderdelenupdate kan je flink in de problemen brengen wanneer er te weinig ruimte beschikbaar is. Om dat te voorkomen, wordt sinds de Mei 2019 Update automatisch 7 GB schijfruimte gereserveerd (mits beschikbaar, zie Instellingen, onderdeel Systeem, sub Opslag, link Meer categorieŰn weergeven, categorie Systeem en gereserveerd, kopje Gereserveerde opslag). Wel een kanttekening: de gereserveerde schijfruimte wordt allÚÚn aangemaakt bij een schone installatie van Windows. Zolang de gereserveerde opslag niet wordt gebruikt voor belangrijke systeemwijzigingen, kunnen er tijdelijke bestanden worden opgeslagen. Is er schijfruimte nodig (zoals voor de installatie van een nieuwe onderdelenupdate), dan worden de tijdelijke bestanden in de gereserveerde opslag automatisch verwijderd. Het betreft dus zeker geen verloren schijfruimte!

Windows 10: Gereserveerde opslag

Moderne nieuwe weergave taakbalk, Start en actiecentrum

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 6:20

Met de Mei 2019 Update krijgt Windows 10 een modern (maar ook saai...) nieuw uiterlijk. De toegepaste weergavemodus (licht of donker) en de kleurstelling van Start, de taakbalk, het actiecentrum, app-vensters e.d. zijn aan te passen via het venster Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, Sub Kleuren. Met de optie Kies uw kleur kan de modus voor de achtergrond van Windows-vensters en/of apps worden gewijzigd van licht (wit) naar donker (zwart) of omgekeerd.

Moderne nieuwe weergave taakbalk, Start en actiecentrum

Wil je liever terug naar de 'ouderwets' witte vensters met de zelfgekozen kleur voor Start, de taakbalk en het actiecentrum? Dat kan door de optie Kies uw kleur te wijzigen in Aangepast, de standaardmodus voor Windows in te stellen op Donker en de standaard app-modus op Licht. Activeer vervolgens de optie Start, taakbalk en actiecentrum (nu deze toegankelijk is geworden) en selecteer ten slotte de gewenste kleur. Een ietwat omslachtige methode, hopelijk verbetert Microsoft deze in de toekomst nog eens...

Windows 10: kleur toepasen op taakbalk, start, actiecentrum e.d.

De transparante weergave van Start, de taakbalk, het actiecentrum, vensterranden, het aanmeldvenster e.d. voegt weinig toe en kan dus net zo goed worden uitgezet (optie Transparantie-effecten), zeker als de capaciteit van de grafische processor beperkt is.

Nieuwe (automatisch uitgevoerde) probleemoplossers

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 8:30

Vanaf de Mei 2019 Update lost Windows vele problemen automatisch op middels de bij Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Problemen oplossen vermelde (of apart te downloaden) wizards. Constateert Windows dat er een probleem is dan wordt een probleemanalyse uitgevoerd om te bepalen welke wizard kan helpen. Denk daarbij aan het niet kunnen afspelen of opnemen van audio en video, een niet werkende internet-, netwerk- of Bluetooth-verbinding, een printer die niet wil afdrukken, terugkerende foutmeldingen bij Windows Update, een BSOD (blauw scherm bij een systeemcrash), een niet werkend toetsenbord, compatibiliteitsproblemen, niet functionerende apps, een niet werkende zoekindex e.d. Blijkt dat het probleem met een wizard is op te lossen dan wordt deze voortaan automatisch uitgevoerd wanneer het probleem zich opnieuw voordoet!

Het automatisch oplossen van problemen is alleen mogelijk wanneer de diagnostische gegevens met Microsoft worden gedeeld (zie Instellingen, onderdeel Privacy, sub Diagnostische gegevens en feedback). Is dit niet gewenst dan kunnen problemen ook worden opgelost door naar eigen inzicht de benodigde wizard op te starten (via sub Problemen oplossen).

Zoekfunctie: nieuwe vormgeving en zoekopties

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 10:15

Met de Mei 2019 Update gaat de zoekfunctie (rechts naast de Start-knop) volledig op de schop. In dit brede zoekvak kan je direct de zoekopdracht typen om razendsnel zelden gebruikte of lastig te vinden apps, persoonlijke bestanden, muziek, videoĺs, e-mailberichten en/of Windows-instellingen terug te vinden. Na het intikken van de zoekopdracht (bijvoorbeeld 'mail' voor het zoeken naar de app Mail) worden direct alle daaraan gerelateerde zoekresultaten getoond (zie afbeelding). Een stuk makkelijker dus dan het doorspitten van de Windows Verkenner, het venster Instellingen of het configuratiescherm. Maak eventueel een selectie met de filters bovenin het zoekvenster om alleen resultaten van een specifiek type te tonen. In het rechter gedeelte van het zoekvenster worden details van het in het linker gedeelte geselecteerde zoekresultaat getoond.

Windows 10 zoekfunctie

TIP: Vind je dat het brede zoekvak teveel ruimte op de taakbalk in beslag neemt, wijzig deze dan in de kleinere knop met de loep door met een rechter muisklik op de taakbalk te klikken, optie Zoeken, optie Zoekpictogram weergeven.

Opnieuw indexeren kan veel tijd kosten

De zoekfunctie maakt gebruik van de zoekindex, een database met ge´ndexeerde bestanden die op inhoud zijn te doorzoeken. Direct na de installatie van Windows of een onderdelenupdate wordt de zoekindex (opnieuw) opgebouwd. Het indexeren vindt op de achtergrond plaats, en alleen op de momenten dat de kostbare systeembronnen niet voor andere taken benodigd zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid te indexeren gegevens en de intensiteit waarmee je de computer gebruikt, kan dit enige uren of zelfs dagen in beslag nemen (tot ergernis van velen blijft de schijf hierbij aanhoudend ratelen en raakt de accu snel leeg).

Aanmeldprocedure: verbeterde aanmeldervaring

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 11:54

Bij de aanmeldingsopties (Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties) zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, met name bedoeld om het overzichtelijker te maken. Een nieuwe optie is het aanmelden met een via USB aan te sluiten beveiligingssleutel, de doorsnee gebruiker zal daar echter geen behoefte aan hebben. Daarnaast is het mogelijk geworden om een Microsoft-account met behulp van een telefoonnummer aan te maken (in plaats van met een e-mailadres). Dat maakt het er een stuk veiliger op, er kan namelijk pas op een nieuw apparaat worden aangemeld nadat de per SMS toegezonden code is ingevoerd. Na deze eenmalige aanmelding per SMS-code kan in het vervolg worden aangemeld met een PIN-code, gezichtsherkenning of vingerafdruk. Er komt dan dus geen wachtwoord meer aan te pas!

Windows 10: aanmeldingsopties (beveiligingssleutel)

USB-stick veilig verwijderen zonder te ontkoppelen

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 13:23

Om het risico op gegevensverlies te minimaliseren, was het in het verleden noodzakelijk om een via USB aangesloten externe schijf, USB-stick of andersoortige opslag eerst af te melden (via de optie Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak). Inmiddels is dit niet meer nodig, er wordt namelijk geen gebruik meer gemaakt van de schrijfcache. Dit heeft wel als nadeel dat een aangesloten apparaat traag kan reageren, in dat geval kan je de schrijfcache alsnog inschakelen (via Apparaatbeheer, onderdeel Schijfstations, rechter muisklik op de betreffende schijf, optie Eigenschappen, tabblad Beleidsregels, activeer de optie Betere prestaties). Hierna is het natuurlijk wÚl weer noodzakelijk om de opslag softwarematig los te koppelen!

USB-stick veilig verwijderen zonder te ontkoppelen

Plaknotities (Sticky Notes) synchroniseren

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 15:09

Bij de app Sticky Notes, ook wel plaknotities genoemd, kan inmiddels ook met het Microsoft-account worden aangemeld (via de instellingenknop met het tandwieltje). De virtuele geeltjes zijn nu dus ook op andere computers toegankelijk!

Plaknotities (Sticky Notes) synchroniseren

Windows Sandbox

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 15:49

Sinds de Mei 2019 Update beschikt Windows 10 Pro naast de virtualisatietool Hyper-V ook over een eenvoudiger virtueel bureaublad: de zandbak Windows Sandbox (beide zijn te activeren via het configuratiescherm, onderdeel Programmaĺs en onderdelen, taak Windows-onderdelen in- of uitschakelen). De zandbak is een afgeschermde Windows 10-omgeving met een eigen bureaublad: handig om apps die je (nog) niet vertrouwt, ge´soleerd uit te proberen. Op deze manier wordt voorkomen dat ge´nstalleerde software problemen veroorzaakt waardoor je Windows mogelijk opnieuw moet installeren. Zodra de zandbak wordt afgesloten verwijdert Windows alle door Sandbox aangemaakte bestanden, alsof deze nooit hebben bestaan.

TIP: Met de toetscombinatie Ctrl-Alt-Break kan je wisselen tussen schermvullende weergave en een venster.

Windows 10: Sandbox en Hyper-V

Ook met de virtualisatietool Hyper-V kan software in een virtuele omgeving worden uitgetest, het grote verschil is echter dat de door Hyper-V aangemaakte bestanden bij afsluiten niet worden verwijderd. Met Hyper-V kunnen zelfs meerdere virtuele computers worden aangemaakt, waarop elk gewenst besturingssysteem is te installeren (bijvoorbeeld Windows XP of Windows 7 voor het uitvoeren van programmaĺs die niet door Windows 10 worden ondersteund).

TIP: Ondervind je problemen tijdens de installatie van Windows Sandbox of Hyper-V dan ligt dat meestal aan het moederbord of de bijbehorende UEFI/BIOS-instellingen. Via Taakbeheer, tabblad Prestaties, sub Processor is te controleren of hardwarematige virtualisatie is ingeschakeld. Is dit niet het geval, controleer dan of het UEFI/BIOS hardware virtualisatie ondersteunt (zoek naar een optie als VT-x, Virtualization Technology, Virtualization Extensions, SVM Mode of AMD-V) en zorg ervoor dat de optie is geactiveerd.

Virtualisatie bij Windows 10 Home

Werk je met Windows 10 Home en wil je ook aan de slag met Windows Sandbox of HyperV? De hiervoor noodzakelijke programmabestanden worden ook met Windows 10 Home meegeleverd, maar zijn standaard ontoegankelijk. Ze kunnen echter eenvoudig met een script tot leven worden gebracht (de hiervoor benodigde scriptbestanden zijn van mijn website te downloaden).

TIP: Als alternatief kan je ook aan de slag gaan met de virtualisatietool VirtualBox (download: www.virtualbox.org).

Automatische activatie concentratiehulp

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 18:34

Wil je even ongestoord doorwerken, zonder lastig te worden gevallen door de meldingen rechts onderin het systeemvak? Activeer dan de concentratiehulp (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Concentratiehulp), onderdrukte meldingen zijn terug te vinden in het actiecentrum.

Met automatiseringsregels kan de concentratiehulp automatisch worden geactiveerd, bijvoorbeeld tijdens vooraf vastgelegde werktijden of wanneer een presentatie wordt gegeven (waarbij het scherm wordt gedupliceerd). Nieuw in de Mei 2019 Update is de mogelijkheid om meldingen te laten onderdrukken wanneer een app schermvullend is geopend (dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij het kijken van een film, of wanneer je geconcentreerd met een ingewikkelde Excel-sheet bezig bent). Activeer hiervoor de optie Wanneer ik een app gebruik in de modus Volledig scherm.

Windows 10: Automatische activatie concentratiehulp

Zijn er meldingen die niet door de concentratiehulp geblokkeerd mogen worden (bijvoorbeeld oproepen en berichten van belangrijke en/of aan de taakbalk vastgepinde contacten, ingestelde alarmen en/of meldingen van specifieke apps), geef dat dan aan via de link De prioriteitenlijst aanpassen (bovenin het venster).

Standaard Windows-apps verwijderen

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 20:05

Maak je geen gebruik van de met Windows 10 meege´nstalleerde apps zoals de 3D-viewer, Agenda, Mail, Camera, Groove Muziek, Kaarten, Films en TV, Nieuws, Sport, Weer, OneNote, Xbox, Office e.d.? Vanaf de Mei 2019 Update zijn vrijwel alle standaard ge´nstalleerde apps afzonderlijk te verwijderen via Instellingen, onderdeel Apps, sub Apps en onderdelen. Verwijderde apps zijn via de Store altijd weer opnieuw te installeren.

Nieuwe lettertypen (fonts) installeren

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 20:56

Het installeren van nieuwe lettertypen (fonts) verloopt via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Lettertypen. Nadat het lettertype-bestand is gedownload, kan deze vanuit de Windows Verkenner naar het met een stippellijn omrande venster van deze sub worden versleept (het lettertype-bestand wordt zodoende in de persoonlijke, standaard verborgen map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Microsoft\Windows \Fonts opgeslagen waardoor deze alleen voor het betreffende gebruikersaccount beschikbaar is). Op deze wijze ge´nstalleerde lettertypes zijn dus alleen beschikbaar voor het betreffende gebruikersaccount. Het verslepen van het lettertype-bestand heeft het installeren van fonts aanzienlijk vereenvoudigd. Een font neemt echter kostbare systeembronnen in beslag, wees dus terughoudend bij het installeren van nieuwe lettertypen!

Windows 10: Nieuwe lettertypen (fonts) installeren

Stemactivering en je privacy

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 22:07

Met stemactivering kan je apps met je stem opdracht geven vooraf ingestelde acties uit te voeren. Om dit mogelijk te maken worden continu geluiden opgenomen via de microfoon, waarna deze door apps worden gecontroleerd op specifieke sleutelwoorden. Is dat uit privacyoogpunt niet gewenst, dan kan je via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Stemactivering instellen ˇf apps stemactivering mogen toepassen en zo ja, welke apps daar toestemming voor krijgen. Tevens is in te stellen of apps ook tijdens schermvergrendeling gebruik mogen maken van stemactivering. Wil je Řberhaupt niet dat er geluiden via de microfoon opgenomen kunnen worden, blokkeer de toegang voor apps dan (via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Microfoon, knop Wijzigen) en/of schakel de ingebouwde microfoon helemaal uit (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Geluid, link Geluidsapparaten beheren, selecteer de microfoon bij kopje Invoerapparaten, knop Uitschakelen).

TIP: Met een muisbeweging over het microfoon-icoontje in het systeemvak is te achterhalen of de microfoon op dat moment wordt gebruikt door een app en zo ja, welke.

Windows 10: microfoon-icoontje in het systeemvak

Schermtoetsenbord: ondersteuning voor Kaomoji (Japanse emoji) en symbolen

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 23:51

Windows beschikt over een schermtoetsenbord met niet alleen cijfers en letters, maar ook een reeks emoji's, symbolen en kaomoji (afbeeldingen gevormd door letters, cijfers en leestekens). Dit toetsenbord is als snelkoppeling aan het systeemvak toe te voegen via een rechter muisklik op een leeg gedeelte van de taakbalk, optie Knop schermtoetsenbord weergeven. Met de toetscombinatie Win-. of Win-; opent een alternatief venster om snel emoji's, kaomoji en symbolen toe te voegen!

Schermtoetsenbord: ondersteuning voor Kaomoji (Japanse emoji) en symbolen

Telefoonscherm beheren vanaf de PC

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 25:25

Via Instellingen, onderdeel Telefoon kan een mobiele telefoon aan de computer worden gekoppeld zodat informatie uitwisselbaar is. Nadat de telefoon (Android of iPhone) met de knop Een telefoon toevoegen is toegevoegd, wordt een SMS naar de betreffende telefoon verzonden met daarin een downloadlink naar de app Begeleidende app voor Jouw telefoon. Deze app voegt de optie Doorgaan op pc toe aan de deelopties van relevante apps zodat op de telefoon geopende webpaginaĺs direct gedeeld kunnen worden met Windows op de pc. De gedeelde webpaginaĺs kunnen ˇf direct in de browser van de computer worden geopend (door een van de gevonden apparaten te selecteren), ˇf aan het actiecentrum worden toegevoegd om later te raadplegen (optie Later doorgaan).

Is een telefoon gekoppeld dan kan je de Windows 10-app Jouw telefoon gebruiken om recent gemaakte fotoĺs op de telefoon over te zetten naar de pc. Tevens kan je via de app SMS-berichten verzenden vanaf de computer. Nieuw vanaf de Mei 2019 Update is de mogelijkheid om met je muis de telefoon aan te sturen terwijl deze nog in je broekzak zit, hiervoor moet wel eerst vanuit de app Jouw telefoon een Bluetooth-verbinding tussen de computer en de telefoon worden opgezet. Dit lukt vooralsnog alleen met een Samsung S8/S8+ of hoger, en daarnaast worden alleen de nieuwere Bluetooth-adapters ondersteund.

Windows 10: Telefoonscherm beheren vanaf de PC

Snelle acties in het Actiecentrum aanpassen

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 26:30

Via het icoontje Actiecentrum in het systeemvak van de taakbalk opent een venster met allerhande meldingen van Windows, de Microsoft Store, alarmen, agenda-items, Skype-oproepen, meldingen van social media als Facebook en Twitter en vele andere apps. Onderin het actiecentrum is een gedeelte gereserveerd voor de zogenaamde 'snelle acties', oftewel knoppen voor veelgebruikte functies zoals het Instellingenvenster, het aansluiten van (draadloze) apparatuur, het snel in- of uitschakelen van de tabletmodus, de batterijbesparende stand, bluetooth, het automatisch roteren van het beeldscherm, de wifi-verbinding, de locatiebepaling en de vliegtuigstand. Nieuw in de Mei 2019 Update is de schuifregelaar onderin het actiecentrum om de lichtintensiteit van het scherm aan te passen (alleen bij tablets en laptops).

Windows 10: helderheid instellen via het actiecentrum

Daarnaast kunnen de knoppen voor 'snelle acties' nu ook van het actiecentrum worden losgemaakt, toegevoegd of naar een andere plek versleept. Klik hiervoor met rechts op een leeg gedeelte van het actiecentrum, optie Bewerken (of via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Meldingen en acties, link Uw snelle acties bewerken).

Windows 10: Snelle acties in het Actiecentrum aanpassen

Datum en tijd handmatig synchroniseren

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 27:58

Een andere nieuwe instelling van de Mei 2019 Update is het handmatig synchroniseren van de systeemklok met de actuele tijd (via Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Datum en tijd, knop Nu synchroniseren). Blijft de ingestelde tijd desondanks toch uit de pas lopen (zie www.time.is), controleer dan of de tijdzone wel correct is ingesteld. Standaard synchroniseert Windows de ingestelde tijd overigens wekelijks: wijzig het synchronisatie-interval desgewenst van wekelijks (604800 seconden) in dagelijks (86400 seconden) of tweemaal daags (43200 seconden) door met de registereditor in de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ W32Time\ TimeProviders\ NtpClient de registerwaarde SpecialPollInterval te wijzigen in de decimale waarde 86400 of 43200. Zijn de datum en tijd na elke herstart opnieuw ontregeld, dan moet de knoopbatterij op het moederbord hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.

Windows 10: Datum en tijd handmatig synchroniseren

Vast IP-adres instellen

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 28:37

Het is gebruikelijk om het IP-adres dynamisch door het modem cq de router toe te laten wijzen. Moet de computer echter op basis van het IP-adres teruggevonden kunnen worden in het netwerk, dan is het fijn om te weten dat de netwerkverbinding sinds de Mei 2019 Update ook op een vast IP-adres kan worden ingesteld zodat wordt voorkomen dat deze bij een herstart wordt gewijzigd. Dit gaat via Instellingen, onderdeel Netwerk en internet, sub Ethernet (of sub WiFi), activeer het verbonden netwerk, kopje IP-instellingen, knop Bewerken. Kies dan wel een adres dat buiten de range van dynamisch toe te wijzen IP-adressen ligt (te achterhalen via de beheeromgeving van de router cq modem), anders ontstaat er geheid een conflict met andere apparaten.

Windows 10: Vast IP-adres instellen

Taakbeheer: standaard tabblad instellen

zie instructievideo nieuwsbrief 91 op 30:11

Maak je regelmatig gebruik van Taakbeheer (onder andere te openen met de toetscombinatie Ctrl-Shift-Esc, via het Win-X menu of met een rechter muisklik op de taakbalk) en open je telkens hetzelfde tabblad? Dan is deze als standaard tabblad in te stellen via Opties, optie Standaardtabblad instellen.

Taakbeheer: standaard tabblad instellen

Probleem: Gegroepeerde weergave Windows Verkenner

zie instructievideo nieuwsbrief 92 op 4:21

Na installatie van de Mei 2019 Update kan je te maken krijgen met een gegroepeerde weergave van bestanden (zoals in onderstaande afbeelding in de groepen Vandaag, Gisteren, Vorige week, Vorige maand, Eerder dit jaar, Lang geleden). Deze indeling kan niet worden gewijzigd, zelfs niet wanneer de indeling op Details wordt gezet en/of op een van de kolomtitels wordt gesorteerd.

Gegroepeerde weergave Windows Verkenner

De weergave is voor de geselecteerde map te herstellen via tabblad Beeld, knop Groeperen op, activeer optie (Geen). Vervolgens kan deze bewerking op alle andere mappen van hetzelfde type worden toegepast via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen.

Probleem: Het contextmenu opent niet meer

zie instructievideo nieuwsbrief 92 op 5:37

Na de installatie van de Mei 2019 Update kunnen er problemen ontstaan met het contextmenu dat verschijnt wanneer in de Windows Verkenner met rechts op een schijf, map of bestand wordt geklikt. Dit wordt veroorzaakt door een item in het contextmenu dat niet compatibel is met de nieuwe versie van Windows 10.

contextmenu opent niet meer

Dit probleem is eenvoudig op te lossen door het betreffende item met een tool als ShellExView uit te schakelen. Het vergt wel wat moeite om de veroorzaker te achterhalen: sorteer op de kolom Type, schakel alle items van het type Context Menu uit die niet van Microsoft zelf zijn (de roze gekleurde regels) en herstart Windows (in de nieuwsbriefvideo is te zien hoe dit in zijn werk gaat). Zet ze vervolgens stuk voor stuk weer aan (en herstart Windows) totdat de veroorzaker is gevonden. Het valt overigens op dat ook dit probleem vaak wordt veroorzaakt door beveiligingssoftware, deze zou je dus als eerste kunnen uittesten!

Probleem: Transparant aanmeldvenster

zie instructievideo nieuwsbrief 92 op 7:22

Tot ongenoegen van velen wordt het aanmeldvenster van het gebruikersaccount na installatie van de Mei 2019 Update transparant weergegeven: in plaats van een mooie scherpe foto wordt nu een vervaagde foto op de achtergrond getoond. Dit is te herstellen via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren, schakel de optie Transparantie-effecten uit (hiermee wordt tevens de transparantie van Start, de taakbalk en het actiecentrum uitgeschakeld). Stond deze optie al uit en is het scherm nog steeds onscherp? Zet hem dan aan en weer uit.

Transparant aanmeldvenster Windows 10

ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring