Instellingen Windows 10: onderdeel Accounts

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Accounts van het venster Instellingen.

Sub Uw info
Sub Uw e-mail en accounts
Sub Aanmeldingsopties
Sub Toegang tot werk of school
Sub Gezin en andere personen
Sub Uw instellingen synchroniseren

Sub Uw info

Sub Uw info bevat instellingen voor het gebruikersaccount. Via de link In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account/In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account kan tussen een lokaal account en een Microsoft-account worden geswitcht (dit kán tot problemen leiden, doe dat dus niet te vaak). De naam van een lokaal gebruikersaccount is te wijzigen via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Uw accountnaam wijzigen.

Door het gebruikersaccount te koppelen aan een Microsoft-account worden instellingen en gegevens online opgeslagen zodat de gebruikersomgeving er op elk apparaat hetzelfde uitziet. Via de link Mijn Microsoft-account beheren zijn de online opgeslagen instellingen van het Microsoft-account aan te passen. Het gaat daarbij om instellingen zoals de naam, het wachtwoord, de computers waarop ooit is ingelogd met het Microsoft-account, de aan het account gekoppelde diensten en abonnementen, facturatie- en betalingsgegevens, beveiliging e.d. Voor de in Start getoonde accountafbeelding (de profielfoto die ook door verscheidene apps wordt gebruikt) kan een bestaande afbeelding worden gebruikt (optie Afbeelding zoeken), of een foto die direct met de ingebouwde camera wordt gemaakt (optie Camera).

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw account

Sub Uw e-mail- en accounts

Wilt u vanuit de apps Email, Agenda en/of Contactpersonen meerdere e-mailaccounts tegelijk kunnen beheren, voeg deze dan toe bij onderdeel E-mail, agenda en contactpersonen (nb: dit kan zowel met Microsoft- als met lokale accounts). Elk type e-mailadres komt hiervoor in aanmerking, dus ook de adressen die alleen met webmail of het POP- of IMAP-protocol beheerd kunnen worden. Een e-mailadres van Microsoft heeft wellicht de voorkeur omdat daarmee tevens agenda-items en contactpersonen online beheerd kunnen worden.

Werkt u vooralsnog met een lokaal account en wilt u toch apps uit de Store kunnen downloaden, maak dan via onderdeel Accounts die worden gebruikt door andere apps, link Een Microsoft-account toevoegen een Microsoft-account aan. Apps kunnen dit account vervolgens gebruiken om gegevens online op te slaan. NB: dit account is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van een lokaal account! Voor het aanmaken van extra Microsoft-accounts wordt verwezen naar sub Gezin en andere personen.

Sub Aanmeldingsopties

Wordt het invoeren van een wachtwoord na het ontwaken uit de slaapstand als vervelend ervaren dan kan dat hier worden uitgeschakeld door de keuzebox bij Aanmelding vereisen te wijzigen in Nooit (doe dit alleen in een vertrouwde situatie waarbij onbevoegden geen toegang tot de computer hebben). Moet het verplicht opgeven van het wachtwoord in het aanmeldscherm in zijn geheel worden uitgeschakeld, lees dan verder op de pagina over gebruikersaccounts.

Met de knop Wijzigen kan het wachtwoord van het gebruikersaccount worden gewijzigd (of zelfs worden verwijderd). Het wachtwoord kan eventueel worden gewijzigd in een 4-cijferige pincode of een afbeeldingswachtwoord (bestaande uit drie vooraf ingestelde aanraakbewegingen op een afbeelding). Bij het aanmaken van een (aan een Microsoft-account gekoppelde gebruikersaccount) adviseerde Windows om het wachtwoord te vervangen door een pincode, realiseer u wel dat deze makkelijker is af te kijken dan een echt wachtwoord.

Nieuw in Windows 10 is het inloggen met Windows Hello waarbij biometrische authenticatie (oftewel gezichtsherkenning, irisscan of vingerafdruk) wordt gebruikt. Hiervoor is wel speciale, door Microsoft goedgekeurde hardware nodig. Het inloggen via Windows Hello is beveiligd met asymmetrische encryptie, er wordt dus geen biometrische informatie naar Microsoft verzonden. Worden de biometrische inloggegevens gecombineerd met het Microsoft Passport (een nieuwe manier voor apps en websites om veilig in te loggen zonder een wachtwoord op te geven) dan hoef je geen wachtwoorden meer te onthouden en is identiteitsfraude vrijwel onmogelijk.

De optie Privacy heeft invloed op het tonen van persoonlijke accountinformatie op het aanmeldscherm.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties

INLOGPROBLEMEN AANMELDSCHERM

Is het aanmeldscherm Engelstalig (te herkennen aan de tekst Starting Windows bij het opstarten van Windows, in plaats van Windows starten) of correspondeert de ingestelde toetsenbordindeling niet met het aangesloten type toetsenbord (waardoor de getypte tekens niet met de toetsen corresponderen)? Activeer dan via het configuratiescherm, onderdeel Land/regio, tabblad Beheer, knop Instellingen kopiëren de optie Aanmeldingsscherm en systeemaccounts en rond af met de knop OK. De voor het gebruikersaccount ingestelde weergavetaal en toetsenbordindeling zijn hierna ook op het aanmeldscherm van toepassing. Activeer eventueel ook de optie Nieuwe gebruikersaccounts zodat deze instellingen ook van toepassing zal zijn op nieuw aan te maken gebruikersaccounts.

Aanmeldscherm: invoertaal toetsenbord
 


Sub Toegang tot werk of school

Steeds meer werkgevers hanteren het BYOD-principe (Bring Your Own Device) waarbij werknemers hun eigen computer en/of telefoon ook voor zakelijke doeleinden gebruiken (ook in het onderwijs raakt dit principe meer en meer in trek). Om te voorkomen dat werkgerelateerde bestanden (bestanden, apps, e-mail) tussen de privébestanden komen te staan, kan de werkgever via de werkplek een aparte opslaglocatie voor werkgerelateerde bestanden aanbieden. Vanuit Windows 10 Pro kan via de sub Toegang tot werk of school toegang worden verkregen tot dergelijke gedeelde bronnen. Via de knop Verbinding maken kan de verbinding met de server van de werkgever of school tot stand worden gebracht (de werkgever of school verstrekt de hiervoor noodzakelijke gegevens). Bedenk wel dat de betreffende beheerder voorwaarden zal stellen, mogelijk functies zal uitschakelen, instellingen kan wijzigen en zelfs het opnieuw instellen van de PC kan afdwingen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Toegang via het netwerk

Sub Gezin en andere personen

Bij het aanmaken van gebruikersaccounts (via sub Gezin en andere personen) is een splitsing aangebracht tussen familieleden en alle andere gebruikers. De knop Een familielid toevoegen opent de wizard om gebruikersaccounts voor familieleden (volwassene of kind) toe te voegen of te verwijderen. Elk nieuw toegevoegd gebruikersaccount wordt aan een eigen Microsoft-account gekoppeld, dus ook de kinder-accounts. Kinder-accounts worden via de link Familie-instellingen online beheren gekoppeld aan een "volwassene-account" zodat ouderlijk toezicht kan plaatsvinden, ongeacht op welk apparaat met het Microsoft-account van het kind wordt ingelogd. Hier kunnen beperkingen worden ingesteld (zoals het blokkeren van websites met specifieke content, het instellen van tijdslimieten en het opleggen van app- en spelbeperkingen). Door het kind ingediende verzoeken (om geblokkeerde items alsnog toe te staan) kunnen hier worden ingezien en desgewenst worden toegekend. Tevens wordt wekelijks een samenvatting van de activiteiten toegezonden. Zorg er wel voor dat de kinderen geen toegang hebben tot uw account, anders zijn de opgelegde beperkingen eenvoudig ongedaan te maken!

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Familie en andere gebruikers

Overige gebruikersaccounts worden toegevoegd via de knop Iemand anders aan deze pc toevoegen. Het aanmaken van een lokaal account is verstopt achter de link Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon, link Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen. Klik op het aangemaakte gebruikersaccount, knop Accounttype wijzigen om het accounttype gelijk te wijzigen van Standaardgebruiker naar Administrator (dit kan overigens ook via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het te wijzigen account, link Het accounttype wijzigen). Tot slot kan met de link Toegewezen toegang instellen worden vastgelegd dat een bepaald account slechts één specifieke app mag gebruiken, er zijn echter maar weinig situaties waarin dat zinvol is. Zie tevens de pagina met informatie over het aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts.

Gebruikersaccount accounttype wijzigen (standaardgebruiker vs administrator account)

Sub Uw instellingen synchroniseren

Hier kan worden vastgelegd welke instellingen van het gebruikersaccount met de online opslag mogen synchroniseren. Het gaat om instellingen voor het toegepaste thema, browserinstellingen, wachtwoorden, taalvoorkeuren, toegankelijkheid en andere Windows-instellingen. Door deze instellingen te laten synchroniseren, zijn ze ook op andere Windows 10-apparaten beschikbaar waarop met het Microsoft-account wordt ingelogd. Is OneDrive ook nog eens gekoppeld aan het gebruikersaccount dan beschik je overal ter wereld over dezelfde werkomgeving. Is er geen behoefte aan de online opslag van instellingen, zet de optie Instellingen synchroniseren dan uit (of zet selectief items uit, bijvoorbeeld het synchroniseren van de wachtwoorden).

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw instellingen synchroniseren

ACCOUNTS UIT AANMELDSCHERM VERWIJDEREN

Alle gebruikersaccounts worden standaard vermeld in het aanmeldscherm (dat opent bij het opstarten van Windows), er is dus alleen nog een wachtwoord nodig om op een account in te loggen. Is het uit beveiligingsoogpunt gewenst dat naast het wachtwoord tevens de gebruikersnaam moet worden opgegeven, verwijder dan met de volgende registertweak de accountvermeldingen uit het aanmeldscherm: wijzig met de registe-reditor de registerwaarde DontDisplayLastUsername in 1 in de registersleutel: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands