Instellingen Windows 10: onderdeel Accounts

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Accounts van het venster Instellingen.


Sub Uw info

Sub Uw info bevat instellingen voor het gebruikersaccount. Met de link In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account / In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account kan tussen een lokaal gebruikersaccount en een aan een Microsoft-account gekoppeld gebruikersaccount worden geswitcht. Let op, wordt bij het overschakelen naar een Microsoft-account nog een keer om een wachtwoord gevraagd, dan wordt daarmee het wachtwoord van het aangemelde (lokale) gebruikersaccount bedoeld en niet die van het Microsoft-account! Er is ook een tussenvariant waarbij Windows met een lokaal account is opgestart, terwijl specifieke apps toch aan het Microsoft-account zijn gekoppeld (om de gegevens van deze apps met andere computers te synchroniseren). Deze koppeling met het Microsoft-account is te verbreken met de link Niet meer automatisch aanmelden bij alle Microsoft-apps.

Door het gebruikersaccount te koppelen aan een Microsoft-account worden instellingen en gegevens online opgeslagen zodat de gebruikersomgeving er op elk apparaat hetzelfde uitziet. Via de link Mijn Microsoft-account beheren zijn de online opgeslagen instellingen van het Microsoft-account aan te passen. Het gaat daarbij om instellingen zoals de naam, het wachtwoord, de computers waarop ooit is ingelogd met het Microsoft-account, de aan het account gekoppelde diensten en abonnementen, facturatie- en betalingsgegevens, beveiliging e.d. Voor de in Start getoonde accountafbeelding (de profielfoto die ook door verscheidene apps wordt gebruikt) kan een bestaande afbeelding worden gebruikt (optie Afbeelding zoeken), of een foto die direct met de ingebouwde camera wordt gemaakt (optie Camera).

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw account

TIP: Zie elders op deze website voor meer informatie over de account-instellingen (waaronder het wijzigen van de accountnaam).

Sub E-mail- en accounts

Wil je vanuit de apps Mail, Agenda en/of Personen meerdere e-mailaccounts tegelijk kunnen beheren, voeg deze dan toe bij onderdeel Accounts die worden gebruikt door e-mail, agenda en contactpersonen (dit geldt zowel voor Microsoft- als voor lokale accounts). Elk type e-mailadres komt hiervoor in aanmerking, dus ook de adressen die alleen met webmail of het POP- of IMAP-protocol beheerd kunnen worden. Een e-mailadres van Microsoft heeft wellicht de voorkeur omdat daarmee tevens agenda-items en contactpersonen online beheerd kunnen worden.

Werk je met een lokaal account en wil je toch apps uit de Store kunnen downloaden, maak dan via onderdeel Accounts die worden gebruikt door andere apps, link Een Microsoft-account toevoegen een Microsoft-account aan. Apps kunnen dit account vervolgens gebruiken om gegevens online op te slaan. NB: dit account is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van een lokaal account! Voor het aanmaken van extra Microsoft-accounts wordt verwezen naar sub Gezin en andere gebruikers.

Sub Aanmeldingsopties

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 11:54

Gebruikersaccounts zijn te beveiligen met een wachtwoord, een afbeeldingswachtwoord, gezichtsherkenning, een vingerafdruk of een via USB aan te sluiten beveiligingssleutel. Voor de veiligheid adviseert Microsoft om in plaats van het wachtwoord een afbeeldingswachtwoord of Windows Hello-pincode te gebruiken. Realiseer je wel dat deze makkelijker zijn af te kijken dan een echt wachtwoord. Als alternatief kan biometrische authenticatie (oftewel gezichtsherkenning, irisscan of vingerafdruk) worden toegepast, mits de computer is voorzien van voor dit doel geschikte, door Microsoft goedgekeurde hardware. Wordt gebruik gemaakt van een Microsoft-account dan worden de aanmeldgegevens online opgeslagen zodat aanmelden op elk apparaat hetzelfde gaat. Het inloggen via Windows Hello is beveiligd met asymmetrische encryptie, er wordt dus geen biometrische informatie naar Microsoft verzonden waardoor identiteitsfraude vrijwel onmogelijk is. Tot slot nog een handige tip: is bij Windows Hello gezichtsherkenning de optie Scherm automatisch ontgrendelen als uw gezicht wordt herkend door Windows geactiveerd dan wordt het gebruikersaccount automatisch ontgrendeld zodra de bijbehorende gebruiker plaatsneemt achter de computer.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties

Aanmelden met Windows Hello

Via de aanmeldingsopties kan de manier van aanmelden van het gebruikersaccount worden gewijzigd, zo zijn accounts te beveiligen met een wachtwoord, afbeeldingswachtwoord, gezichtsherkenning, vingerafdruk of een via USB aan te sluiten beveiligingssleutel. Voor de veiligheid adviseert Microsoft naast een wachtwoord een Windows Hello pincode of afbeeldingswachtwoord te gebruiken, realiseer je wel dat deze makkelijker zijn af te kijken dan een echt wachtwoord. Als alternatief kan (met speciale, door Microsoft goedgekeurde hardware) biometrische authenticatie, oftewel gezichtsherkenning, irisscan of vingerafdruk worden toegepast. Wordt aangemeld met een Microsoft-account, dan worden de Windows Hello aanmeldgegevens online bij het Microsoft-account opgeslagen zodat op verschillende apparaten op dezelfde manier aangemeld kan worden. Het inloggen via Windows Hello is beveiligd met asymmetrische encryptie, er wordt dus geen biometrische informatie naar Microsoft verzonden waardoor identiteitsfraude vrijwel onmogelijk is.

Is het gebruikersaccount ingesteld op het aanmelden met Windows Hello dan komt de optie Aanmelden bij Windows Hello vereisen voor Microsoft-accounts beschikbaar. Deze is uit veiligheidsoverwegingen standaard geactiveerd zodat de aan een Microsoft-account gekoppelde gebruikersaccounts gebruik móeten maken van Windows Hello. Aanmelden met een wachtwoord is dan niet meer mogelijk. Doordat het wachtwoord van het Microsoft-account niet meer actief onthouden hoeft te worden, is de kans wel groter dat deze wordt vergeten. Schrijf het wachtwoord daarom op en zorg voor meerdere authenticatiemogelijkheden zodat toekomstige aanmeldproblemen voorkomen kunnen worden!

TIP: Zijn de biometrische gegevens al in een ander gebruikersaccount gebruikt dan geeft dat geheid problemen bij het aanmaken van een nieuw profiel. Stop in dat geval de service Windows Biometric Service, verwijder met de Windows Verkenner de in de map C:\Windows\System32\WinBioDatabase aanwezige DAT-bestanden en herstart de service. Hierna kan een nieuw biometrisch profiel aangemaakt worden.

Aanmeldscherm gebruikersaccount overslaan na ontwaken uit de slaapstand

Bij het opstarten van Windows wordt het gebruikersaccount aangemeld via het aanmeldscherm. Treedt de slaapstand in werking, dan wordt het account vergrendeld en zal het bij het ontwaken uit de slaapstand dus weer aangemeld moeten worden. Wordt dit als vervelend ervaren dan kan het worden uitgeschakeld door de keuzebox bij Aanmelding vereisen te wijzigen in Nooit. Doe dit alleen in een vertrouwde situatie waarbij onbevoegden geen toegang tot de pc hebben. Is het gebruikersaccount niet voorzien van een wachtwoord dan wordt deze optie niet getoond. Dit is op te lossen door het gebruikersaccount tijdelijk te voorzien van een wachtwoord.

Dynamisch vergrendelen

De optie Dynamisch vergrendelen zorgt ervoor dat Windows automatisch wordt vergrendeld wanneer met de mobiele telefoon wordt weggelopen van de computer. Voor deze optie is een Bluetooth-verbinding tussen de telefoon en de computer noodzakelijk. Is deze verbinding langer dan 30 seconden verbroken dan wordt het gebruikersaccount automatisch vergrendeld. Enig nadeel is wellicht dat je hierdoor sneller geneigd bent je telefoon onbeheerd bij de computer te laten liggen wanneer je even bij de computer weg moet (bijvoorbeeld om een kopje koffie te halen).

Windows 10-apps opnieuw laten opstarten

Met de optie Mijn opnieuw opstartbare apps automatisch opslaan wanneer ik me afmeld en deze opnieuw opstarten nadat ik me heb aangemeld worden de karakteristieke Windows 10-apps (zoals Mail, Agenda, Contacten en Foto's) die bij afsluiten van Windows nog open stonden, bij het aanmelden van het gebruikersaccount automatisch opnieuw opgestart. De apps worden in een soort van slaapstand geopend, geminimaliseerd op de taakbalk. Ze moeten dus eerst nog worden aangeklikt om te kunnen gebruiken. Wat dat betreft kan je de apps net zo goed gewoon aan de taakbalk vastpinnen, zo zijn ze altijd snel te openen.

Privacy

De optie Accountdetails zoals mijn e-mailadres weergeven op aanmeldingsscherm heeft invloed op het tonen van persoonlijke informatie op het aanmeldscherm, zoals de vermelding van het Microsoft-account bij de naam van het gebruikersaccount. Zo is bij het inloggen direct te zien aan welk Microsoft-account het gebruikersaccount is gekoppeld, handig wanneer je meerdere Microsoft-accounts gebruikt. Nadeel is wel dat andere gebruikers het e-mailadres ook kunnen zien, hetgeen misbruik in de hand werkt. Mag het met wachtwoord beveiligde gebruikersaccount bij noodzakelijke herstarts van Windows automatisch inloggen (bijvoorbeeld om de installatie van updates af te ronden), activeer dan de optie Configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien op basis van mijn aanmeldingsgegevens na een update of herstart.

Sub Toegang tot werk of school

Steeds meer werkgevers hanteren het BYOD-principe (Bring Your Own Device) waarbij werknemers hun eigen computer en/of telefoon ook voor zakelijke doeleinden gebruiken (ook in het onderwijs raakt dit principe meer en meer in trek). Om te voorkomen dat werkgerelateerde bestanden tussen de privébestanden komen te staan, kan de werkgever via de werkplek een aparte opslaglocatie voor werkgerelateerde bestanden aanbieden. Vanuit Windows 10 Pro kan via de sub Toegang tot werk of school toegang worden verkregen tot dergelijke gedeelde bronnen. Via de knop Verbinding maken kan de verbinding met de server van de werkgever of school tot stand worden gebracht (de werkgever of school verstrekt de hiervoor noodzakelijke gegevens). Bedenk wel dat de betreffende beheerder voorwaarden zal stellen, mogelijk functies zal uitschakelen, instellingen kan wijzigen en zelfs het opnieuw instellen van de PC kan afdwingen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Toegang via het netwerk

Sub Gezin en andere gebruikers

Bij het aanmaken van gebruikersaccounts (via sub Gezin en andere gebruikers) is een splitsing aangebracht tussen familieleden en alle andere gebruikers. De optie Een familielid toevoegen opent de wizard om gebruikersaccounts voor familieleden (volwassene of kind) toe te voegen of te verwijderen. Elk nieuw toegevoegd gebruikersaccount wordt aan een eigen Microsoft-account gekoppeld, dus ook de kinder-accounts. Kinder-accounts worden via de link Familie-instellingen online beheren gekoppeld aan een "volwassene-account" zodat ouderlijk toezicht kan plaatsvinden, ongeacht op welk apparaat met het Microsoft-account van het kind wordt ingelogd. Zie de pagina over onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows-beveiliging (Windows Defender), onderdeel Gezinsopties voor meer informatie over ouderlijk toezicht.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Familie en andere gebruikers

Extra gebruikersaccounts worden toegevoegd via de knop Iemand anders aan deze pc toevoegen. Maak bij voorkeur eerst een lokaal account aan zodat de opgegeven naam wordt gebruikt voor de onder C:\Gebruikers aangemaakte gebruikersmap (in plaats van het eerste deel van het e-mailadres). Het gebruikersaccount kan altijd nog achteraf aan een Microsoft-account worden gekoppeld. Het aanmaken van een lokaal account is verstopt achter de link Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon, link Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen. Klik op het aangemaakte gebruikersaccount, knop Accounttype wijzigen om het accounttype gelijk te wijzigen van Standaardgebruiker naar Administrator (dit kan overigens ook via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het account, link Het accounttype wijzigen). Zie tevens de pagina met informatie over het aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts.

Gebruikersaccount accounttype wijzigen (standaardgebruiker vs administrator account)

Windows 10 Pro bevat tot slot nog de optie Toegewezen toegang (onder Een kiosk instellen) om één specifieke app aan een lokaal gebruikersaccount te koppelen zodat dit gebruikersaccount alleen deze app kan gebruiken en verder niets. Deze optie kan handig zijn wanneer de betreffende computer in een openbare ruimte wordt gebruikt.

Sub Uw instellingen synchroniseren

Hier kan worden vastgelegd welke instellingen van het gebruikersaccount met de online opslag mogen synchroniseren. Het gaat om instellingen voor het toegepaste thema, browserinstellingen, wachtwoorden, taalvoorkeuren en andere Windows-instellingen. Door deze instellingen te laten synchroniseren, zijn ze ook op andere Windows 10-apparaten beschikbaar waarop met het Microsoft-account wordt ingelogd. Is OneDrive ook nog eens gekoppeld aan het gebruikersaccount dan beschik je overal ter wereld over dezelfde werkomgeving. Is er geen behoefte aan de online opslag van instellingen, zet de optie Instellingen synchroniseren dan uit (of zet selectief items uit, bijvoorbeeld het synchroniseren van wachtwoorden). Op de pagina over OneDrive staat hoe deze is uit te schakelen zodat niet meer wordt gesynchroniseerd.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw instellingen synchroniseren

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring