Instellingen Windows 10: onderdeel Accounts

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Accounts van het venster Instellingen.


Sub Uw info

Sub Uw info bevat instellingen voor het personaliseren van het gebruikersaccount. Met de accountafbeelding (een profielfoto of afbeelding) is het betreffende gebruikers-account direct herkenbaar in het aanmeldscherm (de afbeelding wordt ook weergegeven in het startmenu, in de Store en in vele apps). De accountafbeelding is eenvoudig te wijzigen: selecteer een bestaande foto of afbeelding (optie Afbeelding zoeken) of maak direct een foto met de ingebouwde camera (optie Camera).

Onder de accountafbeelding is te zien of er met een Microsoft-account of met een lokaal gebruikersaccount is aangemeld, via de link In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account / In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account kan eventueel worden geswitcht. Let op: wordt bij het overschakelen naar een Microsoft-account nog een keer om een wachtwoord gevraagd dan wordt daarmee het (mogelijk blanco) wachtwoord van het nog aangemelde lokale gebruikersaccount bedoeld, en dus niet die van het Microsoft-account!

Is het gebruikersaccount aan een Microsoft-account gekoppeld dan worden instellingen en gegevens in de cloud (oftewel online) opgeslagen. Deze instellingen zijn in te zien via de online profielpagina behorende bij het Microsoft-account, te openen via de link Mijn Microsoft-account beheren. Denk bijvoorbeeld aan de naam, de accountafbeelding, het wachtwoord, de computers waarop ooit is aangemeld, de aan het account gekoppelde diensten en abonnementen, facturatie- en betalingsgegevens, beveiliging e.d.

TIP: Houd er rekening mee dat je met een Microsoft-account moet aanmelden om apps uit de Microsoft Store te kunnen downloaden. Dit kan direct bij de Store, het gebruikersaccount zelf hoeft dus niet aan het Microsoft-account gekoppeld te zijn.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw account

TIP: Zie elders op deze website voor meer informatie over de account-instellingen (waaronder het wijzigen van de accountnaam).

Sub E-mail en accounts

Wil je meerdere e-mailaccounts tegelijk kunnen beheren vanuit de apps Mail en Agenda, voeg deze dan toe via de knop Een account toevoegen. Elk type e-mailadres komt hiervoor in aanmerking, dus ook de adressen die alleen met webmail of het POP- of IMAP-protocol beheerd kunnen worden. Een e-mailadres van Microsoft heeft de voorkeur omdat daarmee niet alleen de e-mail maar ook agenda-items en contactpersonen online beheerd kunnen worden.

Is een Microsoft-account gekoppeld aan een of meer Microsoft-apps dan wordt deze vermeld bij Accounts die worden gebruikt door andere apps. Klik op een Microsoft-account om extra opties voor het betreffende account weer te geven. Met het keuzemenu is in te stellen of het account automatisch bij apps aangemeld mag worden, of dat er eerst om toestemming gevraagd moet worden. Wordt een account niet langer gebruikt dan is deze te verwijderen met de knop Verwijderen.

Sub Aanmeldingsopties

De aanmeldingsopties van Windows Hello (pincode, gezichts- of vingerafdrukherken-ning) bieden de beste beveiliging voor het aanmelden bij Windows en aan Microsoft gerelateerde websites. Bij biometrische ontgrendeling (met gezichts- of vingerafdrukherkenning) wordt asymmetrische encryptie toegepast zodat er geen biometrische gegevens naar Microsoft worden verzonden (identiteitsfraude is dus vrijwel onmogelijk). Gezichtsherkenning heeft als extra voordeel dat het gebruikersaccount automatisch wordt ontgrendeld zodra je achter de pc gaat zitten (mits bij Windows Hello gezicht de optie Scherm automatisch ontgrendelen als uw gezicht wordt herkend door Windows is geactiveerd). Biometrische ontgrendeling vraagt wel om specifieke, door Microsoft goedgekeurde hardware. Is de pc hier niet mee uitgerust dan adviseert Microsoft om een pincode of een afbeeldingswachtwoord te gebruiken. Realiseer je wel dat deze makkelijker zijn af te kijken dan een echt wachtwoord! Als alternatief kan het gebruikersaccount ook worden beveiligd met een via USB aan te sluiten beveiligingssleutel.

TIP: Zijn de biometrische gegevens al eens in een ander gebruikersaccount gebruikt dan geeft dat geheid problemen bij het aanmaken van een nieuw profiel. Stop in dat geval de service Windows Biometric Service, verwijder met de Windows Verkenner de in de map C:\Windows\System32\WinBioDatabase aanwezige DAT-bestanden en herstart de service. Hierna kan een nieuw biometrisch profiel aangemaakt worden.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties

Verplicht aanmelden met Windows Hello

Is het gebruikersaccount ingesteld op het aanmelden met Windows Hello dan komt de optie Uit veiligheidsoverwegingen Windows Hello-aanmelding alleen toestaan voor Microsoft-accounts op dit apparaat (aanbevolen) beschikbaar. Wordt deze geactiveerd dan móeten de aan een Microsoft-account gekoppelde gebruikersaccounts gebruikmaken van Windows Hello, aanmelden met een wachtwoord is dan niet meer mogelijk. Doordat het wachtwoord van het Microsoft-account niet meer actief onthouden hoeft te worden, is de kans aanwezig dat deze wordt vergeten. Schrijf het wachtwoord daarom op en zorg voor meerdere authenticatiemogelijkheden zodat toekomstige aanmeldproblemen voorkomen kunnen worden!

Aanmeldscherm gebruikersaccount overslaan na ontwaken uit de slaapstand

Treedt de slaapstand in werking dan wordt het gebruikersaccount vergrendeld. Bij het ontwaken uit de slaapstand zal deze dus weer aangemeld moeten worden. Wordt dit als vervelend ervaren dan kan het aanmeldscherm desgewenst worden uitgeschakeld door het keuzemenu bij Wanneer moet een wachtwoord worden vereist als u bij de computer terugkomt? te wijzigen in Nooit. Doe dit alleen in een vertrouwde situatie waarbij onbevoegden geen toegang tot de pc hebben!

TIP: Is deze optie niet aanwezig of niet toegankelijk, voorzie het gebruikersaccount dan tijdelijk van een wachtwoord en/of schakel het aanmelden met Windows Hello uit.

Dynamisch vergrendelen

Is de mobiele telefoon met een Bluetooth-verbinding aan de pc gekoppeld, activeer dan de optie Dynamisch vergrendelen om Windows automatisch te laten vergrendelen wanneer met de telefoon wordt weggelopen van de computer. Is deze verbinding langer dan 30 seconden verbroken dan wordt het gebruikersaccount automatisch vergrendeld. Enig nadeel is wellicht dat je hierdoor sneller geneigd bent je telefoon onbeheerd bij de computer te laten liggen wanneer je even bij de computer weg moet (bijvoorbeeld om een kopje koffie te halen).

Windows 10-apps automatisch opnieuw laten opstarten

Met de optie Mijn opnieuw opstartbare apps automatisch opslaan wanneer ik me afmeld en deze opnieuw opstarten nadat ik me heb aangemeld (of via de aan/uit-knop in het startmenu, optie Apps opnieuw opstarten na aanmelding) worden de karakteristieke Windows 10-apps (zoals Mail, Agenda, Contacten en Foto's) die bij afsluiten van Windows nog open stonden, bij het aanmelden van het gebruikersaccount automatisch opnieuw opgestart. De apps worden in een soort van slaapstand geopend, geminimaliseerd op de taakbalk. Ze moeten dus eerst worden aangeklikt om te kunnen gebruiken. Wat dat betreft kan je de apps net zo goed gewoon aan de taakbalk vastpinnen, zo zijn ze altijd snel te openen.

Privacy

Is de optie Accountdetails zoals mijn e-mailadres weergeven op aanmeldingsscherm geactiveerd dan wordt persoonlijke informatie op het aanmeldscherm getoond. Denk bijvoorbeeld aan de vermelding van het Microsoft-account bij de naam van het gebruikersaccount! Zo is bij het aanmelden direct te zien aan welk Microsoft-account het gebruikersaccount is gekoppeld, handig wanneer je meerdere Microsoft-accounts gebruikt en je niet meer weet welk e-mailadres aan het betreffende gebruikersaccount is gekoppeld. Na¬deel is wel dat andere gebruikers het e-mailadres ook kunnen zien, hetgeen misbruik door derden in de hand kan werken.

Automatisch aanmelden bij noodzakelijke herstarts van Windows

Tijdens het installeren van updates moet Windows nog wel eens een aantal keer opnieuw worden opgestart. Mag het beveiligde gebruikersaccount bij deze noodzakelijke herstarts automatisch aanmelden, zonder de verplichting om eerst te ontgrendelen? Activeer dan de optie Configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien op basis van mijn aanmeldingsgegevens na een update of herstart.

Sub Toegang tot werk of school

Steeds meer werkgevers hanteren het BYOD-principe (Bring Your Own Device) waarbij werknemers hun eigen computer en/of telefoon ook voor zakelijke doeleinden gebruiken (ook in het onderwijs raakt dit principe meer en meer in trek). Om te voorkomen dat werkgerelateerde bestanden tussen de privébestanden komen te staan, kan de werkgever een aparte opslaglocatie voor werkgerelateerde bestanden aanbieden. Beschikt de werknemer c.q. student over Windows 10 Pro dan kan deze via de sub Toegang tot werk of school toegang verkrijgen tot dergelijke gedeelde bronnen. Via de knop Verbinden kan de verbinding met de server van de werkgever of school tot stand worden gebracht (de werkgever of school verstrekt de hiervoor noodzakelijke gegevens). Bedenk wel dat de betreffende beheerder voorwaarden zal stellen, mogelijk functies zal uitschakelen, instellingen kan wijzigen en zelfs het opnieuw instellen van de PC kan afdwingen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Toegang via het netwerk

Sub Gezin en andere gebruikers

Sub Gezin en andere gebruikers is dé plek om nieuwe gebruikersaccounts aan te maken, en daarom alleen beschikbaar voor administratoraccounts. Er wordt onderscheid gemaakt tussen accounts voor familie en andere gebruikers.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Familie en andere gebruikers

Familie-account aanmaken

Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account, dan kunnen daar gebruikersaccounts voor familieleden met hun eigen Microsoft-account aan worden toegevoegd. Start hiervoor de wizard via de knop Een familielid toevoegen. Moet ouderlijk toezicht plaatsvinden, koppel het kind-account dan via de link Familie-instellingen online beheren aan een ‘volwassene-account’. Ouderlijk toezicht is dan van toepassing op elk apparaat waarop het kind-account wordt aangemeld. Zie de Gezinsopties van Windows-beveiliging voor meer informatie over ouderlijk toezicht.

Account voor andere gebruiker aanmaken

Hoeven er geen speciale beperkingen opgelegd te worden, maak dan een gebruikersaccount aan via onderdeel Andere gebruikers, knop Iemand anders aan deze pc toevoegen. Maak bij voorkeur eerst een lokaal account aan zodat de opgegeven naam wordt gebruikt voor de onder C:\Gebruikers aangemaakte gebruikersmap (in plaats van het eerste deel van het e-mailadres van het Microsoft-account). Het gebruikersaccount kan altijd nog achteraf aan een Microsoft-account worden gekoppeld. Het aanmaken van een lokaal account is verstopt achter de link Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon, link Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen, geef hier de gebruikersnaam en eventueel het wachtwoord op. Klik vervolgens op het nieuw aangemaakte gebruikersaccount, knop Accounttype wijzigen om het accounttype te wijzigen van Standaardgebruiker naar Administrator (dit kan overigens ook via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het account, link Het accounttype wijzigen). Zie elders op deze website voor meer informatie over gebruikersaccounts in het algemeen, en Microsoft-accounts.

Gebruikersaccount accounttype wijzigen (standaardgebruiker vs administrator account)

Apparaat omzetten naar een kiosk

Windows 10 Pro bevat tot slot nog de mogelijkheid om het apparaat om te zetten naar een kiosk (optie Toegewezen toegang). Dit houdt in dat één specifieke app aan een lokaal gebruikersaccount wordt gekoppeld zodat de gebruiker alleen deze app kan gebruiken en verder niets. Deze optie kan handig zijn wanneer de pc in een openbare ruimte wordt gebruikt, bijvoorbeeld als digitaal presentatiescherm of interactief beeldscherm.

Sub Uw instellingen synchroniseren

Hier kan worden vastgelegd welke instellingen van het gebruikersaccount met de online opslag mogen synchroniseren. Het gaat om instellingen voor het toegepaste thema, browserinstellingen, wachtwoorden, taalvoorkeuren en andere Windows-instellingen. Door deze instellingen te laten synchroniseren, zijn ze ook op andere Windows 10-apparaten beschikbaar waarop met het Microsoft-account wordt aangemeld. Is OneDrive ook nog eens gekoppeld aan het gebruikersaccount dan beschik je overal ter wereld over dezelfde werkomgeving. Is er geen behoefte aan de online opslag van instellingen, zet de optie Instellingen synchroniseren dan uit (of zet selectief items uit, bijvoorbeeld het synchroniseren van wachtwoorden). Op de pagina over OneDrive staat hoe deze is uit te schakelen zodat niet meer wordt gesynchroniseerd.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw instellingen synchroniseren

© 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring