Instellingen Windows 10: onderdeel Accounts

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Accounts van het venster Instellingen.


Sub Uw info

Sub Uw info bevat instellingen voor het gebruikersaccount. Via de link In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account/Microsoft-account kan tussen een lokaal account en een Microsoft-account worden geswitcht (dit kán tot problemen leiden, doe dat dus alleen als het echt noodzakelijk is). De naam van een lokaal gebruikersaccount is te wijzigen via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Uw accountnaam wijzigen.

Door het gebruikersaccount te koppelen aan een Microsoft-account worden instellingen en gegevens online opgeslagen zodat de gebruikersomgeving er op elk apparaat hetzelfde uitziet. Via de link Mijn Microsoft-account beheren zijn de online opgeslagen instellingen van het Microsoft-account aan te passen. Het gaat daarbij om instellingen zoals de naam, het wachtwoord, de computers waarop ooit is ingelogd met het Microsoft-account, de aan het account gekoppelde diensten en abonnementen, facturatie- en betalingsgegevens, beveiliging e.d. Voor de in Start getoonde accountafbeelding (de profielfoto die ook door verscheidene apps wordt gebruikt) kan een bestaande afbeelding worden gebruikt (optie Afbeelding zoeken), of een foto die direct met de ingebouwde camera wordt gemaakt (optie Camera).

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw account

TIP: Wil je de eerder gebruikte accountafbeeldingen niet meer zien, verwijder ze dan uit de (standaard verborgen) map C:\Gebruikers\ inlognaam\AppData\ Roaming\Microsoft\ Windows\ Accountafbeeldingen.

Sub E-mail- en app-accounts

Wil je vanuit de apps Mail, Agenda en/of Personen meerdere e-mailaccounts tegelijk kunnen beheren, voeg deze dan toe bij onderdeel Accounts die worden gebruikt door e-mail, agenda en contactpersonen (dit geldt zowel voor Microsoft- als voor lokale accounts). Elk type e-mailadres komt hiervoor in aanmerking, dus ook de adressen die alleen met webmail of het POP- of IMAP-protocol beheerd kunnen worden. Een e-mailadres van Microsoft heeft wellicht de voorkeur omdat daarmee tevens agenda-items en contactpersonen online beheerd kunnen worden.

Werk je met een lokaal account en wil je toch apps uit de Store kunnen downloaden, maak dan via onderdeel Accounts die worden gebruikt door andere apps, link Een Microsoft-account toevoegen een Microsoft-account aan. Apps kunnen dit account vervolgens gebruiken om gegevens online op te slaan. NB: dit account is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van een lokaal account! Voor het aanmaken van extra Microsoft-accounts wordt verwezen naar sub Gezin en andere gebruikers.

Sub Aanmeldingsopties

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 11:54

Via de aanmeldingsopties kan het wachtwoord van het gebruikersaccount worden ge-wijzigd (of verwijderd). Vanwege de veiligheid adviseert Microsoft om een pincode of afbeeldingswachtwoord (bestaande uit drie vooraf ingestelde aanraakbewegingen op een afbeelding) te gebruiken, realiseer je echter dat deze aanmeldingsopties makkelijker zijn af te kijken dan een echt wachtwoord. Wat dat betreft is een via USB aan te sluiten beveiligingssleutel een stuk veiliger, maar alles behalve praktisch. Als alternatief kan (met speciale, door Microsoft goedgekeurde hardware) biometrische authenticatie, oftewel gezichtsherkenning, irisscan of vingerafdruk worden toegepast. De aanmeldgegevens worden middels Windows Hello online bij het Microsoft-account opgeslagen zodat op verschillende apparaten op dezelfde manier aangemeld kan worden. Het inloggen via Windows Hello is beveiligd met asymmetrische encryptie, er wordt dus geen biometrische informatie naar Microsoft verzonden. Je hoeft daarom geen wachtwoord meer te onthouden en identiteitsfraude is vrijwel onmogelijk.

Zowel bij het openen als bij het ontgrendelen van een gebruikersaccount moet via het aanmeld-/vergrendelingsscherm worden aangemeld. Wordt het herhaaldelijk opnieuw invoeren van een wachtwoord om te ontgrendelen (bijvoorbeeld na het ontwaken uit de slaapstand) als vervelend ervaren dan kan dat worden uitgeschakeld door de keuzebox bij Aanmelding vereisen te wijzigen in Nooit. Doe dit alleen in een vertrouwde situatie waarbij onbevoegden geen toegang tot de pc hebben.

De optie Dynamisch vergrendelen zorgt ervoor dat Windows automatisch wordt vergrendeld wanneer met de mobiele telefoon wordt weggelopen van de computer. Voor deze optie is een Bluetooth-verbinding tussen de telefoon en de computer noodzakelijk. Is deze verbinding langer dan 30 seconden verbroken dan wordt het gebruikersaccount automatisch vergrendeld. Enig nadeel is wellicht dat je hierdoor sneller geneigd bent je telefoon onbeheerd bij de computer te laten liggen wanneer je even bij de computer weg moet (bijvoorbeeld om een kopje koffie te halen).

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties

De optie Accountdetails zoals mijn e-mailadres weergeven op aanmeldingsscherm onder het kopje Privacy heeft invloed op het tonen van persoonlijke informatie op het aanmeldscherm, zoals de vermelding van het Microsoft-account bij de naam van het gebruikersaccount. Zo is bij het inloggen direct te zien aan welk Microsoft-account het gebruikersaccount is gekoppeld, handig wanneer men over meerdere Microsoft-accounts beschikt. Nadeel is wel dat andere gebruikers het e-mailadres ook kunnen zien, hetgeen misbruik in de hand werkt. Mag het met wachtwoord beveiligde gebruikersaccount bij noodzakelijke herstarts van Windows automatisch inloggen (bijvoorbeeld om de installatie van updates of een programma af te ronden), activeer dan de optie Na een update of herstart de configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien en mijn apps opnieuw openen op basis van mijn aanmeldingsgegevens.

Sub Toegang tot werk of school

Steeds meer werkgevers hanteren het BYOD-principe (Bring Your Own Device) waarbij werknemers hun eigen computer en/of telefoon ook voor zakelijke doeleinden gebruiken (ook in het onderwijs raakt dit principe meer en meer in trek). Om te voorkomen dat werkgerelateerde bestanden tussen de privébestanden komen te staan, kan de werkgever via de werkplek een aparte opslaglocatie voor werkgerelateerde bestanden aanbieden. Vanuit Windows 10 Pro kan via de sub Toegang tot werk of school toegang worden verkregen tot dergelijke gedeelde bronnen. Via de knop Verbinding maken kan de verbinding met de server van de werkgever of school tot stand worden gebracht (de werkgever of school verstrekt de hiervoor noodzakelijke gegevens). Bedenk wel dat de betreffende beheerder voorwaarden zal stellen, mogelijk functies zal uitschakelen, instellingen kan wijzigen en zelfs het opnieuw instellen van de PC kan afdwingen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Toegang via het netwerk

Sub Gezin en andere gebruikers

Bij het aanmaken van gebruikersaccounts (via sub Gezin en andere gebruikers) is een splitsing aangebracht tussen familieleden en alle andere gebruikers. De optie Een familielid toevoegen opent de wizard om gebruikersaccounts voor familieleden (volwassene of kind) toe te voegen of te verwijderen. Elk nieuw toegevoegd gebruikersaccount wordt aan een eigen Microsoft-account gekoppeld, dus ook de kinder-accounts. Kinder-accounts worden via de link Familie-instellingen online beheren gekoppeld aan een "volwassene-account" zodat ouderlijk toezicht kan plaatsvinden, ongeacht op welk apparaat met het Microsoft-account van het kind wordt ingelogd. Zie de pagina over onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Defender, onderdeel Gezinsopties voor meer informatie over ouderlijk toezicht.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Familie en andere gebruikers

Extra gebruikersaccounts worden toegevoegd via de knop Iemand anders aan deze pc toevoegen. Maak bij voorkeur eerst een lokaal gebruikersaccount aan zodat de opgegeven naam wordt gebruikt voor de onder C:\Gebruikers aangemaakte gebruikersmap (in plaats van het eerste deel van het e-mailadres), het gebruikersaccount kan desgewenst altijd nog achteraf aan een Microsoft-account worden gekoppeld. Het aanmaken van een lokaal account is verstopt achter de link Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon, link Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen. Klik op het aangemaakte gebruikersaccount, knop Accounttype wijzigen om het accounttype gelijk te wijzigen van Standaardgebruiker naar Administrator (dit kan overigens ook via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het account, link Het accounttype wijzigen). Zie tevens de pagina met informatie over het aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts.

Gebruikersaccount accounttype wijzigen (standaardgebruiker vs administrator account)

Windows 10 Pro bevat tot slot nog de optie Toegewezen toegang (onder Een kiosk instellen) om één specifieke app aan een lokaal gebruikersaccount te koppelen zodat dit gebruikersaccount alleen deze app kan gebruiken en verder niets. Deze optie kan handig zijn om de betreffende computer in een openbare ruimte te kunnen plaatsen.

Sub Uw instellingen synchroniseren

Hier kan worden vastgelegd welke instellingen van het gebruikersaccount met de online opslag mogen synchroniseren. Het gaat om instellingen voor het toegepaste thema, browserinstellingen, wachtwoorden, taalvoorkeuren, toegankelijkheid en andere Windows-instellingen. Door deze instellingen te laten synchroniseren, zijn ze ook op andere Windows 10-apparaten beschikbaar waarop met het Microsoft-account wordt ingelogd. Is OneDrive ook nog eens gekoppeld aan het gebruikersaccount dan beschik je overal ter wereld over dezelfde werkomgeving. Is er geen behoefte aan de online opslag van instellingen, zet de optie Instellingen synchroniseren dan uit (of zet selectief items uit, bijvoorbeeld het synchroniseren van wachtwoorden). Op de pagina over OneDrive staat hoe deze is uit te schakelen zodat niet meer wordt gesynchroniseerd.

Windows 10 instellingen: onderdeel Accounts, sub Uw instellingen synchroniseren

© 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring