Beveilig de PC met een gratis virusscanner

Hoe de computer tegen virussen, malware etc. te beveiligen, is een vraag op zich. Je denkt misschien dat de computer veilig is wanneer deze met de duurste beveiligingssoftware is uitgerust, dit is echter een groot misverstand! Het is verbazingwekkend hoeveel computers ondanks de aanwezigheid van goede beveiligingssoftware toch nog geÔnfecteerd raken. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat de beveiligingssoftware op het moment van besmetting nog niet op de hoogte was van de nieuwste virussen. Houd de virusdefinities dus up-to-date, zorg voor regelmatige updates van Windows en andere programma's en installeer alleen software van betrouwbare bronnen. Gebruik gezond verstand anders heeft zelfs de duurste beveiligingssoftware weinig nut!


Het inschatten van het risico op besmetting

De computer kan op verschillende manieren met virussen, malware of andere bedreigingen besmet raken. Wees bijvoorbeeld voorzichtig met het downloaden van onbekende software (laat het installatiebestand bij twijfel eerst grondig controleren door een online scanner als www.virustotal.com/nl/, deze website maakt gebruik van de virusdefinities van tientallen scanners waardoor de uitslag een redelijke indicatie geeft of het bestand veilig is). Neem ook voorzichtigheid in acht bij het activeren van macroís in onbekende Office-bestanden en bij het openen van e-mailbijlagen (ook als de afzender vertrouwd is). Het openen van e-mail zelf is niet schadelijk, het openen van bijlagen met uitvoerbare bestanden met extensies als EXE, COM, BAT, JS, VBS en WSH mogelijk wel. Besmetting via de e-mail komt overigens nog maar zelden voor omdat vrijwel alle providers tegenwoordig uitgebreide virusscans uitvoeren voordat een e-mailbericht naar de mailbox wordt doorgestuurd. Het resterende risico van besmetting via mail kan de gebruiker zelf tot praktisch nul reduceren door bijlagen en hyperlinks uit e-mail van onbekende afzenders te negeren.

De kans op besmetting is groter bij het downloaden van bestanden van vage websites of filesharing-netwerken. En de ontwikkelingen staan niet stil, er verschijnen continu nieuwe typen bedreigingen. Gelukkig is het gebruik van internet stukken veiliger geworden dankzij ingebouwde beveiligingstools als Windows Defender, de Windows firewall, het phishing- en SmartScreen-filter en Gebruikersaccountbeheer.

Met aanvullende beveiligingssoftware de risico's verder beperken

De kans op een besmetting is dus bij normaal internet- en e-mailverkeer relatief klein, maar niet uitgesloten! Het kan daarom geen kwaad de computer uit te rusten met aanvullende beveiligingssoftware zoals een meer geavanceerde scanner en/of firewall die beschermt tegen virussen, malware en spyware. Hoewel de grens tussen virussen, malware, spyware e.d. vaag is, gebruiken sommige beveiligingspakketten hier verschillende tools voor. Het principe blijft hetzelfde: alle inkomende bestanden worden gescand om te voorkomen dat de computer besmet raakt met een virus, malware, spyware of wat dan ook. Daarnaast kan de virusscanner de computer periodiek scannen op besmettingen, voor het geval er toch een virus aan het oog van de beveiliging is onttrokken.

TIP: Schakel het scannen van uitgaande e-mail bij voorkeur uit, ongeacht welke virusscanner wordt gebruikt. De kans is anders aanwezig dat verzonden e-mail bij de virusscanner blijft hangen en dus niet bij de geadresseerde aankomt!

De firewall

Er wordt vaak gedacht dat een virusscanner de computer voldoende beschermt. Het is echter net zo belangrijk (zo niet belangrijker) de computer uit te rusten met een goede firewall! Een firewall wordt gebruikt om het (internet)verkeer tussen de computer en het netwerk/internet in de gaten te houden en waar nodig onbekend verkeer te blokkeren. Daarnaast zorgt de firewall ervoor dat de computer onzichtbaar is in het netwerk of op het internet, zodat wordt voorkomen dat onbevoegden toegang tot persoonlijke gegevens kunnen krijgen. De firewall maakt de internetverbinding dus een stuk veiliger.

Van een goede firewall mag je verwachten dat deze naast het inkomende verkeer ůůk het uitgaande verkeer controleert. Zo kan je zelf bepalen welke programma's online mogen en welke liever de toegang tot internet worden ontzegd. Een eventueel aanwezige trojan of virus zal dus eerst voorbij de firewall moeten zien te komen voordat hij privacygevoelige informatie (zoals wachtwoorden) het internet op kan slingeren. Een betrouwbare firewall blokkeert dergelijke activiteiten terwijl de vertrouwde programmaís wel gewoon toegang tot internet krijgen.

Hoewel Windows standaard al van een firewall is voorzien, is het toch verstandig de beveiliging met een meer geavanceerde, softwarematige firewall uit te breiden. De firewall van Windows heeft namelijk slechts beperkte mogelijkheden, zo wordt standaard alleen het inkomende verkeer gecontroleerd. De firewall zou weliswaar ook het uitgaande verkeer kunnen blokkeren, maar verleent vervolgens nagenoeg alle programma's blindelings toegang tot het internet. Niet echt veilig dus! Programmaís kunnen overigens wel handmatig de toegang tot internet worden ontzegd (via Windows Defender, onderdeel Firewall- en netwerkbeveiliging, link Een app toestaan door de firewall), maar echt praktisch is deze methode niet.

CommerciŽle vs. gratis beveiligingssoftware

Met het herhaaldelijk uitbrengen van nieuwe versies spelen fabrikanten van commerciŽle beveiligingssoftware handig in op de angst die leeft onder menig computergebruiker. Veel producenten geven naast hun commerciŽle antivirusprogramma echter ook een uitgeklede gratis versie uit. Hoewel deze gratis versie minder extra's bevat, beveiligen ze in de meeste gevallen goed genoeg tegen kwaadwillende software. Dat mag je ook wel verwachten, een slechte kwaliteit zou namelijk direct afstralen op de commerciŽle versie. De meeste gratis beveiligingsprogramma's zijn overigens alleen voor thuisgebruik, slechts een enkeling (bijvoorbeeld Comodo) mag ook voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Gratis beveiligingssoftware vergt minder systeembronnen

CommerciŽle pakketten zorgen vanwege hun omvang voor een aanzienlijke belasting van de systeembronnen. In sommige gevallen doen ze het werk zelfs zů goed dat het onmogelijk wordt nog fatsoenlijk met de computer te kunnen werken. Er worden dan zoveel systeembronnen in beslag genomen dat ze het systeem ernstig vertragen (er wordt wel eens gekscherend gezegd dat het beveiligingspakket zo zwaar is dat een virus niet eens de kans krijgt enige schade aan te richten...). Gratis beveiligingssoftware vergt minder van de systeembronnen waardoor ook de wat oudere computers beveiligd kunnen worden en toch nog goed hanteerbaar blijven!

Gratis beveiligingssoftware

Volgens menig onderzoek komt de standaard ingebouwde beveiligingstool Windows Defender ongeveer net zo goed uit de bus als de gemiddelde gratis virusscanner. Voor thuisgebruik is het daarom niet echt nodig om een alternatieve scanner te installeren. Heb je toch behoefte aan een meer geavanceerde scanner dan kan een gratis beveiligingsprogramma wellicht uitkomst bieden. Op deze website worden AVG, Avira, Avast en het alles-in-ťťn beveiligingspakket Comodo Internet Security besproken. Er zijn echter nog veel meer goede gratis scanners, zoals Sophos (download: https://home.sophos.com) en Panda Free AntiVirus (zie hieronder). De verschillende programmaís doen niet voor elkaar onder (het is lastig te beoordelen hoe ze presteren ten opzichte van Windows Defender). Door te experimenteren, merk je vanzelf welke je het meest prettig vindt werken. Wees er wel van bewust dat alternatieve beveiligingstools met elkaar in conflict kunnen raken en zodoende vervelende opstartproblemen kunnen veroorzaken. Zorg er dus voor dat er (naast Windows Defender) nooit meer dan ťťn virusscanner tegelijk is geÔnstalleerd! Daarnaast zijn er tools voor het detecteren van spyware/adware, zoals Malwarebytes.

LET OP: Bij het installeren van alternatieve beveiligingssoftware wordt Windows Defender standaard uitgeschakeld, het is daarom maar de vraag of het installeren van alternatieve software wel ten goede komt aan de beveiliging van de pc. Windows Defender wordt automatisch weer hersteld nadat de software is verwijderd.

Panda Free AntiVirus

Panda Free AntiVirus (download: www.pandasecurity.com) laat zien dat een virusscanner eenvoudig kan zijn. Bij deze virusscanner worden bestanden niet op de computer maar 'in de cloud' (op de server) op virussen gecontroleerd.  Is op een van de miljoenen aangesloten computers een nieuw virus gedetecteerd, dan wordt deze direct opgenomen in de virusdatabase waardoor andere computers niet meer besmet kunnen worden. Aangezien elke download dus reeds is gecontroleerd vůůrdat deze wordt binnengehaald, hoeven er geen virusdefinities te worden gedownload! Dit heeft twee grote voordelen: de virusscanner neemt nauwelijks systeembronnen in beslag (interessant voor de wat langzamere computer) en nieuwe virusvarianten worden direct tegengehouden. Het is overigens wel de vraag of de privacy kan worden gewaarborgd wanneer persoonlijke bestanden in de cloud worden gecontroleerd.

LET OP: Tijdens de installatie wordt aangeboden om tevens Panda Safe Web te installeren: een tool waarmee extra beveiligingsmiddelen en identiteitsbescherming aan de browser worden toegevoegd en de standaard zoekmachine wordt gewijzigd. Schakel deze optie bij voorkeur uit voordat op de knop Accepteren en Installeren wordt geklikt!

Panda Cloud antivirus

Restanten van beveiligingssoftware verwijderen

Wordt een beveiligingsprogramma volgens de standaard procedure verwijderd dan zou je verwachten dat alles netjes wordt verwijderd. In de praktijk valt dat echter tegen en blijven er restanten (zoals programmabestanden en registerwaarden) achter die vervelende problemen kunnen veroorzaken (waardoor bijvoorbeeld het installeren van een nieuwere versie van het programma of zelfs van alternatieve software onmogelijk wordt gemaakt). Vaak wordt dan een speurtocht gestart naar achtergebleven bestanden en registervermeldingen om deze vervolgens rŁcksichtslos te verwijderen. Het probleem wordt daar echter zelden mee opgelost, en in sommige gevallen zelfs verergerd...

De meeste fabrikanten van beveiligingssoftware stellen gelukkig een cleantool ter beschikking waarmee restanten alsnog kunnen worden verwijderd (zie de pagina http://singularlabs.com/uninstallers/security-software/ voor een uitgebreide lijst van beschikbare cleantools). Start deze tools liefst via MSCONFIG in veilige modus en herhaal de procedure nog een keer om er zeker van te zijn dat echt Šlle restanten worden verwijderd. De meest interessante (in alfabetische volgorde):

ONJUISTE MELDINGEN ACTIECENTRUM

Toont het actiecentrum (conform onderdeel Beveiliging en onderhoud van het configuratiescherm) een melding dat er geen virusscanner en/of firewall geÔnstalleerd zou zijn, terwijl dat wel degelijk het geval is? Of wordt juist een reeds verwijderde scanner vermeld? Dergelijke foutieve meldingen willen nog wel eens voorkomen nadat beveiligingssoftware is verwijderd en/of opnieuw geÔnstalleerd. Gelukkig kan dit op eenvoudige wijze worden opgelost: start de beheermodule voor de Windows 10-services, klik met rechts op de service Windows Management Instrumentation en kies Stoppen om deze service tijdelijk te stoppen (negeer de melding dat ook afhankelijke services zullen worden gestopt). Open vervolgens de Windows Verkenner en verwijder de map C:\Windows\ System32\ wbem\ Repository (inclusief bestanden en submappen). Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt de handmatig gestopte service automatisch weer opgestart, de map Repository weer aangemaakt en het actiecentrum bijgewerkt zodat de foutmeldingen niet meer worden getoond.


© 2001-2018 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring