Windows Verkenner (Windows 10)

De Windows Verkenner is de standaard in Windows aanwezige bestandsmanager voor het beheren van bestanden op de interne schijf en alle aangesloten gegevensdragers (zoals de DVD-speler, USB-stick, externe schijf, geheugenkaart etc.). Naast het opslaan, verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen kan de Windows Verkenner ook worden gebruikt voor het branden van CD's en DVD's. De Windows Verkenner wordt geopend met de knop Verkenner op de taakbalk, de toetscombinatie Win+E of via de vermeldingen in Start en het Win-X menu.

Windows Verkenner venster

Weergave aanpassen

Bovenin het venster van de Windows Verkenner, direct onder de menubalk bevindt zich het lint. Standaard wordt het lint pas zichtbaar nadat een van de titels in de menubalk is geactiveerd maar het kan ook permanent worden weergegeven door met rechts op de werkbalk te klikken en de optie Lint minimaliseren te deactiveren. Het tabblad Beeld van het lint bevat een aantal interessante weergave-instellingen. Zo kan de beeldweergave per map worden afgesteld op het gebruik, bijvoorbeeld de indeling Grote Pictogrammen voor het bladeren door een fotocollectie en de indeling Details voor een bestandsoverzicht met detailinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, bestandsdatum en -grootte. Via de knop Opties, tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen kan de weergave van de op dat moment actieve map als standaard voor alle mappen worden ingesteld.

TIP: Worden de miniatuurweergaven van afbeeldingen en/of de icoontjes van snelkoppelingen niet goed weergegeven? Verwijder ze dan met schijfopruiming zodat de betreffende iconen en thumbnail afbeeldingen opnieuw aangemaakt moeten worden. Wordt het probleem hiermee niet opgelost? Dan biedt de app Thumbnail and Icon Cache Rebuilder (download: www.thewindowsclub.com/icon-cache-rebuilder-for-windows-10) nog een alternatieve methode om de icoontjes en miniatuurweergaven te herstellen.

Via de mapopties (tabblad Beeld van het lint, knop Opties) zijn nog een aantal interessante aanpassingen te maken. Zo bevat tabblad Algemeen instellingen voor de weergave van het navigatiedeelvenster: via de optie Verkenner openen in is de standaard openingsmap te wijzigen van Snelle toegang naar Deze pc. Wilt u de Windows Verkenner graag in een persoonlijke map laten openen (bijvoorbeeld D:\Menno), dan kan dat alleen nog door een snelkoppeling naar die map op het bureaublad te plaatsen. Door de twee opties bij onderdeel Privacy te activeren, worden de recent gebruikte bestanden en mappen ook aan de Snelle toegang (links bovenin het navigatievenster van de Windows Verkenner) toegevoegd. Wordt de lijst met recent gebruikte bestanden en mappen te lang dan kan deze worden opgeschoond met de knop Wissen. Erg praktisch is dat niet, persoonlijk laat ik deze opties daarom liever uit (zie onderstaand kader).

TIP: Is de navigatiestructuur sowieso onoverzichtelijk? Lees dan hoe de verschillende onderdelen van de navigatiestructuur (zoals de persoonlijke mappen, bibliotheken, Netwerk, Snelle toegang, thuisgroep, dubbele schijfletters en OneDrive) zijn te verwijderen.

Windows Verkenner openen in Deze pc (tabblad Algemeen)

DUBBELE SCHIJFLETTERS VERWIJDEREN

Soms worden schijfletters van partities en extern aangesloten media dubbel vermeld in het navigatievenster. Stoort u zich hieraan dan is één van de vermeldingen te verbergen door met de registereditor de registersleutel {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} te verwijderen uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Explorer\Desktop\NameSpace\ DelegateFolders. Bij de 64-bits Windows-versie moet deze registersleutel tevens worden verwijderd uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Desktop\ NameSpace\DelegateFolders.


‘RECENTE LOCATIES’ TOEVOEGEN AAN ‘SNELLE TOEGANG’

In voorgaande Windows-versies stond linksboven de map Recente locaties met snelkoppelingen naar recent geopende mappen en schijfstations. Deze in Windows 10 ontbrekende map is als volgt toe te voegen aan Snelle toegang: open een uitvoervenster met de toetscombinatie Win-R, geef het commando shell:::{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}, bevestig met de knop OK (hiermee opent de Windows Verkenner), klik met rechts op de geopende map Recente locaties en selecteer de optie Aan Snelle toegang vastmaken.

Met deze aanpassing is het echter nog niet mogelijk de map Recente locaties vanuit een programma met het venster Opslaan als te openen. Open daarvoor met de registereditor de registersleutel HKCR\CLSID\{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}\ShellFolder, klik met rechts op de sleutel ShellFolder, optie Machtigingen, knop Geavanceerd, link Wijzigen, typ in het tekstvak administrators in, knop Namen controleren, knop OK, knop OK. Selecteer vervolgens de groep Administrators, activeer de optie Volledig beheer in de kolom Toestaan en bevestig met de knop OK. Wijzig tevens de registerwaarde Attributes in 70010020 (in plaats van 20040000). Herhaal tot slot deze procedure voor de registersleutel HKCR\Wow6432Node\CLSID\{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}\ShellFolder.


PERSOONLIJKE MAPPEN VERWIJDEREN UIT "Snelle toegang" OF "Deze pc"

Volgens de standaard instellingen worden de persoonlijke mappen Afbeeldingen, Bureaublad, Documenten en Downloads zowel onder Snelle toegang als onder Deze pc weergegeven (zie het navigatiedeelvenster, links in de Windows Verkenner). Vermeldingen zijn desgewenst te verwijderen. Bij Snelle toegang gaat dat eenvoudig met een rechter muisklik op de te verwijderen map, optie Van Snelle toegang losmaken. Minder eenvoudig is dat bij Deze pc, hier is een registerwijziging nodig: verwijder met de registereditor alle registersleutels met de accolades ({….}) bij de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace (en bij de 64-bits versie tevens de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace). Maak eventueel eerst een back-up van de registersleutel NameSpace zodat deze instelling nog hersteld kan worden.

TIP: De vermeldingen zijn ook te verwijderen (en herstellen!) met de tool Winaero Tweaker (download: http://winaero.com/comment.php?comment.news.1836), onderdeel File Explorer, sub Customize This PC folders.


Geavanceerde instellingen

Neem ook even een kijkje bij de geavanceerde instellingen (tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave)! Zorgt de weergave van fotominiaturen (ook wel thumbnails genoemd) voor vertraging bij computers met een relatief trage interne schijf, deactiveer dan de optie Altijd pictogrammen weergeven, nooit miniaturen. Door de optie Lege stations verbergen te deactiveren, worden lege stations (bijvoorbeeld een lege kaartlezer of een leeg DVD-station) niet standaard verborgen bij de weergave van de map Computer. De optie Mapvensters in een afzonderlijk proces openen kost meer geheugen maar voorkomt dat alle openstaande vensters worden afgesloten wanneer de Windows Verkenner onverhoopt vastloopt. De optie Selectievakjes gebruiken om items te selecteren (tevens toegankelijk via tabblad Beeld van het lint) kan nuttig zijn bij het selecteren van bestanden.

Windows Verkenner instellingen/opties

De lijst met geavanceerde instellingen wordt afgesloten met het onderdeel Navigatiedeelvenster. Met de optie Alle mappen weergeven worden ook ongebruikte apparaten zonder opslagmedium (DVD-spelers, kaartlezers e.d.) met hun schijfletter in de mapstructuur getoond (klap de ongebruikte mapjes weer in zodat het navigatievenster overzichtelijk blijft). Met de optie Bibliotheken weergeven worden de bibliotheken standaard in het navigatiedeelvenster weergeven. Met de optie Uitvouwen tot geopende map worden bij het openen van een map meteen ook de onderliggende mappen getoond (is er niet genoeg ruimte voor goede weergave van de boomstructuur, trek de verticale afscheiding dan wat naar rechts).

Verborgen mappen en bestanden weergeven
Uit veiligheidsoverwegingen worden systeembestanden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Dit zijn op zich prima instellingen maar voor het afstellen van Windows en andere programma's is het soms nuttig als alle systeem- en verborgen bestanden zichtbaar zijn. Omdat de aanwijzingen op deze website ervan uit gaan dat alle bestanden zichtbaar zijn, is het verstandig deze nu alvast aan te passen via het tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave:

LET OP: Bij het dagelijks werken met de computer zijn deze instellingen niet altijd even praktisch. Verberg de bestanden desgewenst weer nadat Windows en de overige software is geïnstalleerd en afgesteld.

OneDrive

Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account dan heeft de gebruiker ook de online opslagmogelijkheden van OneDrive ter beschikking. Lokaal in de OneDrive-map opgeslagen bestanden worden gesynchroniseerd met de online opslag zodat de gegevens overal toegankelijk zijn. Wilt u het OneDrive-icoontje uit de linker navigatiekolom van de Windows Verkenner verwijderen (maar de automatische synchronisatiemogelijkheid behouden), wijzig dan in de registersleutels HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} en (bij de 64-bits Windows-versie) HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} de registerwaarde System.IsPinnedToNameSpaceTree van 1 in 0. Zie elders op deze website voor meer informatie over OneDrive.

Windows Verkenner schijfletters verbergen met NoDrivesManagerSchijfletters wijzigen en/of verbergen

De in de Windows Verkenner getoonde schijfletter voor een specifieke opslaglocatie (een partitie, DVD-speler, kaartlezer e.d.) kan met behulp van Schijfbeheer worden gewijzigd of verwijderd: klik in Schijfbeheer met rechts op de opslaglocatie en kies de optie Stationsletter en paden wijzigen. Moet de toegewezen schijfletter worden verborgen, bijvoorbeeld omdat de betreffende locatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk mag zijn? Er bestaat een vrij lastige registeraanpassing voor maar het kan gelukkig ook eenvoudiger met de tool NoDrives Manager (download: http://nodrvman.sourceforge.net). Selecteer in deze tool de te verbergen schijfletter(s), bewaar de instellingen met de knop Save changes en herstart Windows. De opslaglocatie is hierna nog wel toegankelijk via de schijfletter, maar wordt niet meer in de Windows Verkenner getoond. Onthoud wel dat deze aanpassing is gemaakt, anders zoek je je later rot naar de oplossing.

VERDWENEN DVD-SPELER

Een uit de Windows Verkenner verdwenen DVD-speler kan vaak weer met een registeraanpassing worden hersteld door de registerwaarden UpperFilters en LowerFilters te verwijderen uit de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Het probleem wordt ook nog wel eens opgelost door de 32-bits DWORD-registerwaarde EnumDevice1 met de waarde 1 aan de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0 toe te voegen (maak de registersleutel aan als deze nog niet bestaat).


VERDWENEN USB-STICK

Wordt een aangesloten USB-stick niet in de Windows Verkenner getoond? Open dan Apparaatbeheer via het Win-X menu, verwijder bij het onderdeel Schijfstations alle vermelde USB-sticks en bij het onderdeel Universal Serial Bus-controllers de vermelding(en) USB-apparaat voor massaopslag. Na een herstart van Windows moet de verdwenen USB-stick weer toegankelijk zijn. Is het probleem hier niet mee opgelost, schakel dan het automatisch toekennen van een schijfletter in via de Opdrachtprompt (als administrator op te starten via het Win-X menu) door achtereenvolgens de commando's DISKPART en AUTOMOUNT  ENABLE te geven.


De prullenbak

De prullenbak van de Windows Verkenner is ook als snelkoppeling op het bureaublad te vinden (ontbreekt de prullenbak op het bureaublad dan is deze weer toe te voegen via het configuratiescherm, onderdeel Persoonlijke instellingen, taak Bureaubladpictogrammen wijzigen). Klik met rechts op de prullenbak, optie Eigenschappen om de eigenschappen van de prullenbak te bewerken. De optie Bestanden niet naar de Prullenbak verplaatsen, maar direct verwijderen kan beter uit blijven (zijn er toch bestanden die direct kunnen worden verwijderd, dan kan dat altijd nog door de SHIFT-toets ingedrukt te houden tijdens het deleten). Moet het naar de prullenbak verplaatsen per bestand afzonderlijk worden bevestigd, schakel dan de optie Vragen om bevestiging bij verwijderen in.

TIP: Bent u te enthousiast geweest en zijn per ongeluk verkeerde bestanden verwijderd? Wellicht zijn deze nog terug te halen met een recoverytool als Recuva (download: www.piriform.com/recuva). Zelfs als ze reeds uit de prullenbak zijn verwijderd! Verwijderde bestanden zijn namelijk pas echt weg wanneer de daarvoor gebruikte schijfruimte (al dan niet gedeeltelijk) door een ander bestand is overschreven. Om te voorkomen dat een verwijderd bestand tijdens de installatie van de recoverytool wordt overschreven, is het raadzaam deze uit voorzorg nu alvast te installeren.

Bibliotheken

Gelijksoortige bestanden (zoals persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziekbestanden en video's) worden vaak op meer dan één locatie opgeslagen, niet erg overzichtelijk. Via de bibliotheken kunnen collecties van hetzelfde type bestand gebundeld worden gepresenteerd alsof ze op één locatie zijn opgeslagen. Dat is natuurlijk niet zo: feitelijk bevatten de bibliotheken slechts snelkoppelingen naar de geselecteerde mappen.

De standaard verborgen bibliotheken kunnen via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, onderdeel Navigatievenster, optie Bibliotheken weergeven worden geactiveerd. Volgens de standaard instellingen zijn alleen de bestanden uit de persoonlijke mappen aan de bibliotheken gekoppeld (dus niet de persoonlijke mappen uit OneDrive en de openbare mappen). Nieuwe opslaglocaties kunnen echter eenvoudig aan een bibliotheek worden toegevoegd: klik met rechts op de toe te voegen map, optie In bibliotheek opnemen (het kan ook vanaf de bibliotheekmap, kies Eigenschappen, knop Toevoegen, navigeer naar de toe te voegen map en bevestig met knop Map opnemen). Bestaat een bibliotheek uit meerdere opslaglocaties dan kan met de knop Opslaglocatie instellen (Openbare opslaglocatie instellen voor openbare mappen) één van de mappen als standaard opslaglocatie worden ingesteld. Dit is met name handig wanneer gebruik wordt gemaakt van een aparte partitie voor het opslaan van persoonlijke documenten.

Er zijn bibliotheken voor Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's maar het is ook mogelijk zelfgedefinieerde bibliotheken aan te maken (bijvoorbeeld voor lopende projecten): klik met rechts op Bibliotheken, kies Nieuw, Bibliotheek en geef de nieuw aangemaakte bibliotheek een toepasselijke naam. Klik met rechts op de aangemaakte bibliotheek, kies optie Eigenschappen en voeg (zoals hiervoor beschreven) de gewenste opslaglocaties toe. Geef eventueel via het selectiekader Deze bibliotheek optimaliseren voor aan welk type bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen of video's) er in de bibliotheek zijn opgeslagen zodat de weergave daarvoor kan worden geoptimaliseerd. Tot slot kan met de knop Bibliotheekpictogram wijzigen nog een herkenbaar pictogram aan de bibliotheek worden toegevoegd zodat deze snel toegankelijk is.

Symbolische links

Symbolische links zijn een soort snelkoppelingen voor bestanden of mappen die verwijzen naar een andere locatie binnen Windows (vergelijkbaar met snelkoppelingen voor programma’s). Windows 10 bevat een groot aantal symbolische links voor mappen uit het Windows XP-tijdperk (zoals C:\Documents and Settings). Dankzij deze links zijn voor XP geschreven programma’s nog steeds te gebruiken.

Nieuwe symbolische links worden aangemaakt met het commando MKLINK in het opdrachtvenster. Deze symbolische links zijn standaard verborgen en worden alleen zichtbaar door via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) te activeren. Omdat het hier om symbolische links gaat, zijn de ‘mappen’ niet te openen (probeer je het toch dan volgt de melding Toegang geweigerd).

Handige sneltoetsen

Met de toetscombinaties CTRL-C, CTRL-X en CTRL-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Is een bestand of map per ongeluk naar een verkeerde of onbekende locatie versleept, gekopieerd of verwijderd, herstel deze dan met de toetscombinatie CTRL-Z (de sneltoets voor het ongedaan maken van de laatst uitgevoerde bewerking) of met de optie Kopiëren ongedaan maken, Verplaatsen ongedaan maken danwel Verwijderen ongedaan maken in het contextmenu (dat verschijnt met een rechter muisklik op een leeg gedeelte in de Windows Verkenner). Voor het maken van een selectie van mappen en/of bestanden zijn de toetsen SHIFT en CTRL en de toetscombinaties SHIFT-HOME en SHIFT-END onmisbaar. Zie tevens de lijst meer interessante sneltoetsen en aanraakcommando’s elders op deze website.

Windows Verkenner: kopiëren, verplaatsen en/of verwijderen ongedaan maken.

Bestanden met de rechter muisknop verslepen

Wanneer een bestand met de muis wordt versleept naar een andere map of partitie, is het vaak onduidelijk wat ermee gaat gebeuren: wordt het bestand nu gekopieerd, verplaatst of wordt er alleen een snelkoppeling aangemaakt? Wil je meer controle over de uitgevoerde actie, houd dan de rechter (in plaats van de linker) muisknop ingedrukt bij het verslepen naar de doellocatie zodat onderstaand menu wordt getoond en je kan kiezen voor Hierheen kopiëren, Hierheen verplaatsen of Hier snelkoppelingen maken.

Windows Verkenner bestanden kopiëren, verplaatsen of snelkoppeling maken.

Zoeken

Met het zoekvenster rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. Wordt de betreffende locatie nog niet meegenomen bij de indexering dan zal het zoeken trager verlopen (te zien aan het 'vollopen' van het groene balkje bovenin het venster).

CD's en DVD's branden

Vanuit de Windows Verkenner is het mogelijk gegevens op CD of DVD te branden, er hoeft dus geen extra software voor te worden geïnstalleerd. Het werkt heel simpel: plaats een CD-R(W) of DVD±R(W) in de brander en bereid deze in het gewenste formaat voor wanneer daarom wordt gevraagd. Vervolgens kunnen de bestanden met de Windows Verkenner naar de CD/DVD-brander worden gekopieerd. Klik ter afsluiting met rechts op de brander en kies in het contextmenu voor Sessie afsluiten om het brandproces af te sluiten zodat de CD/DVD ook op andere apparaten is uit te lezen. Het branden van muziek-CD's kan overigens ook direct vanuit de standaard in Windows aanwezige Windows Media Player!

ISO-bestanden (images van de volledige inhoud van een CD of DVD, zie de pagina over de opstartbare CD's/DVD's) kunnen ook direct via de Windows Verkenner worden gebrand, hier hoeft dus geen externe brandsoftware voor te worden gebruikt! Klik met rechts op het ISO-bestand en selecteer Schijfkopiebestand branden voor het automatisch starten van het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden. Wordt vanuit de Windows Verkenner een ISO-bestand geopend dan wordt deze automatisch gemount. De verkenner opent het bestand dan als een virtuele DVD-speler (die een aparte schijfletter krijgt toegewezen) waarna eenvoudig door de inhoud kan worden gebladerd. Klik met rechts op het nieuw aangemaakte virtuele station, optie Uitwerpen om het ISO-bestand weer te ontkoppelen.

Meerdere bestanden tegelijk openen of afdrukken

Wil je meerdere bestanden tegelijk openen of printen? Maak dan de selectie in de verkenner, klik er met rechts op en kies de optie Openen of Afdrukken. Gaat het om omvangrijke bestanden dan kan dat bij beperkt beschikbare computercapaciteit al snel tot foutmeldingen leiden, het maximum aantal tegelijkertijd te openen/printen bestanden is daarom standaard ingesteld op 15. Ervaart u dit als hinderlijk dan kan dit aantal met een registerwijziging worden aangepast: open met de register-editor de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer, ga naar de 32-bits DWORD-registerwaarde MultipleInvokePromptMinimum (of maak deze aan) en wijzig de decimale waarde in het gewenste aantal tegelijkertijd te openen bestanden.

Bestanden met een te lange naam

Wist u dat de lengte van een bestandsnaam voor problemen kan zorgen? De gehele padnaam (inclusief de onderliggende mappen, bijvoorbeeld D:\Gebruikers\Menno\Documenten\bestand.txt) mag maximaal 240 tekens lang zijn. Wordt een bestand met een lange bestandsnaam (wat nogal eens het geval is met van internet gedownloade bestanden) diep in een mappenstructuur opgeslagen dan kan het gebeuren dat het maximaal aantal tekens voor de padnaam wordt overschreden, met als gevolg dat het bestand niet meer kan worden gebruikt, hernoemd of verwijderd. Dit probleem is op te lossen door de ondersteuning van lange padnamen te activeren door met de register-editor de DWORD-registerwaarde LongPathsEnabled met de waarde 1 toe te voegen aan de registersleutels HKLM\System\CurrentControlSet\Policies, HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Policies, HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem en HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\FileSystem. Hebben deze registertweaks niet het gewenste effect of breng je liever niet handmatig wijzigingen in het register aan dan zijn dergelijke bestanden altijd nog te bewerken met de tool Long Path Fixer (download: http://corz.org/windows/software/accessories/).

Long Path Fixer

Verwijderen van geblokkeerde bestanden

Van internet gedownloade bestanden zijn soms met geen mogelijkheid meer te verwijderen. Wordt dit veroorzaakt door de beperkte toegangsrechten dan is dat op te lossen door een take ownership op het bestand toe te passen. Wordt het bestand echter structureel bezet gehouden door een met Windows opstartend proces dan moet het verantwoordelijke proces eerst worden gestopt voordat het geblokkeerde bestand kan worden verwijderd. Het is een hele klus om het probleemveroorzakende proces met een tool als Process Explorer (download: https://technet.microsoft.com/nl-nl/sysinternals/bb896653) te achterhalen, en in sommige gevallen moet zelfs eerst nog een service of opstartitem uit het opstartproces van Windows worden gehaald (met MSConfig en/of Taakbeheer).

Het vergt wel enige moeite en kennis van zaken om dit voor elkaar te krijgen. Lukt het niet om een geblokkeerd bestand op deze manier te verwijderen, probeer het dan eens met de tool FileASSASSIN (download: www.malwarebytes.org/fileassassin). Het verwijderen van een geblokkeerd bestand met FileASSASSIN werkt als volgt: navigeer met de knop ... naar het te verwijderen bestand en druk op de knop Execute (de drie bovenste opties onder Attempt FileASSASSIN's method of file processing staan standaard aangevinkt). Hiermee worden de probleemveroorzakende processen gestopt, waarna het vrijgegeven bestand handmatig via de Windows Verkenner kan worden verwijderd (wordt tevens de optie Delete file geactiveerd dan verwijdert FileASSASSIN het bestand zelf). Lukt het niet? Gebruik dan de optie Use delete on Windows reboot functions. Hiermee wordt het bestand tijdens een herstart van Windows verwijderd, nog voordat de probleemveroorzakende processen worden opgestart.

FileASSASSIN

Programma's uit het contextmenu verwijderen

Het contextmenu opent door met de rechter muisknop op een schijf, map of bestand te klikken. Omdat ook programma's items aan dit menu toevoegen, kan het contextmenu nogal onoverzichtelijk worden. Onnodige vermeldingen zijn gelukkig redelijk eenvoudig te verwijderen met tools als AutoRuns (download: https://technet.microsoft.com/nl-nl/sysinternals/bb963902(en-us).aspx; tabblad Explorer) en ShellExView (download: www.nirsoft.net/utils/shexview.html; sorteer op de kolom Type). Er is een herstart van Windows nodig om de wijziging door te voeren.

Foutmeldingen en opstartproblemen

Vertoont de Windows foutmeldingen, wil het helemaal niet meer opstarten of crasht het bij het openen van het contextmenu? Dit wordt vaak veroorzaakt door een invoegtoepassing die niet (meer) compatible is. Vertoont de verkenner dergelijke problemen, probeer dan eerst Windows Systeemherstel toe te passen. Is het probleem hiermee niet opgelost, schakel de invoegtoepassingen dan selectief uit (en zo nodig weer in) met behulp van ShellExView of AutoRuns (zie hierboven).

Opdrachtprompt

De Opdrachtprompt, een commandovenster voor het doorvoeren van systeemwijzigingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd, kan via het Win-X menu óf via de zoekfunctie op de taakbalk worden opgestart. Lukt het vanwege de benodigde rechten niet een commando uit te voeren, start de opdrachtprompt dan als administrator (vanuit het Win-X menu of met een rechter muisklik op de vermelding Opdrachtprompt bij de zoekresultaten).

Handige commando's zijn bijvoorbeeld MKLINK (voor het aanmaken van een link naar een bestand of map) en ROBOCOPY (de commando’s MKLINK/? en ROBOCOPY/? tonen een beschrijving). Het commando MKLINK wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer mappen met bestanden van een SSD-schijf naar een andere schijf overgezet moeten worden of de databases van de Windows Live Contacts naar een andere partitie verplaatst moeten worden (meer hierover in paragraaf 2.2). Kijk ook eens naar het commando ICACLS voor het beheren van gebruiksrechten!

GEWENSTE LOCATIE OPENEN VANUIT DE VERKENNER

Na het openen van de opdrachtprompt kost het enige moeite om, met behulp van het commando CD, naar de gewenste locatie te navigeren. Gelukkig kan dit vanuit de Windows Verkenner veel makkelijker: navigeer naar de betreffende map en ga vervolgens via de knop Bestand (links bovenin het menu van de Windows Verkenner) om de bewuste map in de opdrachtprompt te openen, desgewenst als administrator. De Windows Verkenner biedt nog een manier (alleen voor het openen van de opdrachtprompt): klik met rechts op de gewenste map terwijl tegelijkertijd de SHIFT-toets wordt ingedrukt, kies vervolgens Opdrachtvenster hier openen uit het contextmenu.


OPDRACHTPROMPT VERVANGEN DOOR DE POWERSHELL

De opdrachtprompt in het Win-X menu kan eventueel worden vervangen door PowerShell. PowerShell is weliswaar geavanceerder maar kan niet met alle commando’s van de opdrachtprompt overweg (neem bijvoorbeeld het commando MKLINK). Wilt u desondanks tóch de opdrachtprompt in het Win-X menu door PowerShell vervangen, zet dan via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Taakbalk de optie Opdrachtprompt vervangen door PowerShell… aan.


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands