Windows Verkenner (Windows 10)

De Windows Verkenner is de standaard in Windows aanwezige bestandsmanager voor het beheren van bestanden op de interne schijf en alle aangesloten gegevensdragers (zoals de DVD-speler, USB-stick, externe schijf, geheugenkaart etc.). Naast het opslaan, verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen kan de Windows Verkenner ook worden gebruikt voor het branden van CD's en DVD's. De Windows Verkenner wordt geopend met de knop Verkenner op de taakbalk, de toetscombinatie Win-E of via de vermeldingen in Start en het Win-X menu.


Windows Verkenner venster

Weergave aanpassen

Bovenin het venster van de Windows Verkenner, direct onder de menubalk bevindt zich het lint. Standaard wordt het lint pas zichtbaar nadat een van de titels in de menubalk is geactiveerd, maar het kan ook permanent worden weergegeven door met rechts op de werkbalk te klikken en de optie Lint minimaliseren te deactiveren. De weergave (donker of licht) kan worden ingesteld via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren, optie Kies een kleur.  Het tabblad Beeld van het lint bevat een aantal interessante weergave-instellingen. De ideale weergave is afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en kan per map verschillen. Zo gaat mijn voorkeur uit naar Grote pictogrammen voor fotocollecties (vanwege de previews) en Details voor de overige bestanden vanwege de gedetailleerde bestandsinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, laatst gewijzigde datum, bestandsdatum en -grootte. De indeling Details biedt naast gedetailleerde bestandsinformatie ook de mogelijkheid om informatieve kolommen toe te voegen (via een rechter muisklik op een kolomtitel, optie Meer). De gedetailleerde bestandsinformatie kan ook worden gebruikt om de bestanden in de map te groeperen. In onderstaande afbeelding is gegroepeerd op laatst gewijzigde datum, waardoor de bestanden worden verdeeld in de groepen Vandaag, Gisteren, Vorige week, Vorige maand, Eerder dit jaar, Lang geleden. Het aanpassen van de ingestelde groepering gaat via de knop Groeperen op. Heb je geen behoefte aan groepering van bestanden, kies dan de optie (Geen).

zie instructievideo nieuwsbrief #97 op 14:44

Tabblad Beeld, knop Groeperen op, activeer optie (Geen).

De Windows Verkenner werkt met verschillende maptypen voor bestandsmappen zodat ze elk een eigen indeling krijgen. Zo zijn er mappen voor algemene bestanden, documenten, afbeeldingen, muziek en video’s. Op basis van de in de map opgeslagen bestanden wordt het maptype automatisch aangepast. Het maptype kan echter ook handmatig worden gewijzigd via een rechter muisklik op de map, optie Eigenschappen, tabblad Aanpassen, optie Deze map optimaliseren voor. Een map kan geoptimaliseerd worden voor diverse doeleinden: Documenten, Afbeeldingen, Muziek of Video’s.

Windows Verkenner: maptype

Via de mapopties (tabblad Beeld van het lint, knop Opties) zijn nog een aantal interessante aanpassingen te maken. Zo kan via tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen de weergave van de op dat moment actieve map als standaard worden ingesteld voor álle mappen van hetzelfde type. Is de weergave van de mappen een rommeltje geworden, dan kan de oorspronkelijke weergave weer worden hersteld via de knop Mappen herstellen. Begin met de map Deze pc en herhaal de handeling desgewenst voor de daaronder vermelde persoonlijke mappen Afbeeldingen, Bureaublad, Documenten, Downloads, Muziek en Video's.

Tabblad Algemeen bevat instellingen voor de weergave van het navigatievenster: via de optie Verkenner openen in is de standaard openingsmap te wijzigen van Snelle toegang naar Deze pc. Wil je de Windows Verkenner graag in een persoonlijke map laten openen (bijvoorbeeld D:\Menno), dan kan dat alleen nog door een snelkoppeling naar die map op het bureaublad te plaatsen. De twee opties bij onderdeel Privacy zijn standaard geactiveerd zodat de recent gebruikte bestanden en mappen ook aan de Snelle toegang (links bovenin het navigatievenster van de Windows Verkenner) worden toegevoegd. Erg praktisch is dat niet: de lijst met recent gebruikte bestanden en mappen wordt al snel onoverzichtelijk en daarnaast kan het voorkomen dat de verkenner crasht wanneer in Snelle toegang wordt verwezen naar een corrupt bestand. Persoonlijk laat ik de opties bij onderdeel Privacy daarom liever uit. Is de navigatiestructuur sowieso onoverzichtelijk? Lees dan hoe onderdelen van de navigatiestructuur (zoals de persoonlijke mappen, bibliotheken, Netwerk, Snelle toegang, dubbele schijfletters en OneDrive) zijn te verwijderen. Hier is tevens te lezen hoe partities of specifieke schijfletters zijn te verbergen.

Windows Verkenner openen in Deze pc (tabblad Algemeen)

DUBBELE SCHIJFLETTERS VERWIJDEREN

Soms worden schijfletters van partities en extern aangesloten media dubbel vermeld in het navigatievenster. Stoor je je hieraan dan is één van de vermeldingen te verbergen door met de registereditor de registersleutel {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} te verwijderen uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Explorer\Desktop\NameSpace\ DelegateFolders. Bij de 64-bits Windows-versie moet deze registersleutel tevens worden verwijderd uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Desktop\ NameSpace\DelegateFolders.


‘RECENTE LOCATIES’ TOEVOEGEN AAN ‘SNELLE TOEGANG’

In voorgaande Windows-versies stond linksboven de map Recente locaties met snelkoppelingen naar recent geopende mappen en schijfstations. Deze in Windows 10 ontbrekende map is als volgt toe te voegen aan Snelle toegang: open een uitvoervenster met de toetscombinatie Win-R, geef het commando shell:::{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}, bevestig met de knop OK (hiermee opent de Windows Verkenner), klik met rechts op de geopende map Recente locaties en selecteer de optie Aan Snelle toegang vastmaken.

Met deze aanpassing is het echter nog niet mogelijk de map Recente locaties vanuit een programma met het venster Opslaan als te openen. Open daarvoor met de registereditor de registersleutel HKCR\CLSID\{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}\ShellFolder, klik met rechts op de sleutel ShellFolder, optie Machtigingen, knop Geavanceerd, link Wijzigen, typ in het tekstvak administrators in, knop Namen controleren, knop OK, knop OK. Selecteer vervolgens de groep Administrators, activeer de optie Volledig beheer in de kolom Toestaan en bevestig met de knop OK. Wijzig tevens de registerwaarde Attributes in 70010020 (in plaats van 20040000). Herhaal tot slot deze procedure voor de registersleutel HKCR\Wow6432Node\CLSID\{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}\ShellFolder.


PERSOONLIJKE MAPPEN VERWIJDEREN UIT "Snelle toegang" OF "Deze pc"

Volgens de standaard instellingen worden persoonlijke mappen zoals Afbeeldingen, Documenten en Downloads zowel onder Snelle toegang als onder Deze pc weergegeven (zie het navigatievenster, links in de Windows Verkenner). Vermeldingen zijn desgewenst te verwijderen. Bij Snelle toegang gaat dat eenvoudig met een rechter muisklik op de te verwijderen map, optie Van Snelle toegang losmaken. Minder eenvoudig is dat bij Deze pc, hier is een registerwijziging nodig: verwijder met de registereditor alle registersleutels met de accolades ({….}) bij de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\ MyComputer\NameSpace (en bij de 64-bits versie tevens de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\ MyComputer\NameSpace). Maak eventueel eerst een back-up van de registersleutel NameSpace zodat deze instelling nog hersteld kan worden.

TIP: De vermeldingen zijn ook te verwijderen (en herstellen!) met de tool Winaero Tweaker (download: www.winaero.com/winaero-tweaker/), onderdeel File Explorer, sub Customize This PC folders.


Geavanceerde instellingen

Neem ook even een kijkje bij de geavanceerde instellingen (tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave)! Door de optie Lege stations verbergen te deactiveren, worden lege stations (bijvoorbeeld een lege kaartlezer of een leeg DVD-station) niet standaard verborgen bij de weergave van de map Computer. De optie Mapvensters in een afzonderlijk proces openen kost meer geheugen maar voorkomt dat alle openstaande vensters worden afgesloten wanneer de Windows Verkenner onverhoopt vastloopt. Microsoft plaatst ‘advertenties’ voor andere Microsoft-producten in de Windows Verkenner. Deze meldingen zijn te verbergen door de optie Meldingen weergeven van synchronisatieprovider te deactiveren. De optie Selectievakjes gebruiken om items te selecteren (tevens toegankelijk via tabblad Beeld van het lint) kan nuttig zijn bij het selecteren van bestanden.

Windows Verkenner instellingen/opties

Het laatste onderdeel Navigatievenster bevat instellingen voor het navigatievenster links in de Windows Verkenner. Met de optie Alle mappen weergeven worden ook ongebruikte apparaten zonder opslagmedium (DVD-spelers, kaartlezers e.d.) met hun schijfletter in de mapstructuur getoond (klap de ongebruikte mapjes weer in zodat het navigatievenster overzichtelijk blijft). De optie Beschikbaarheidsstatus altijd weergeven toont de on-demand status van een  in OneDrive opgeslagen map (zo is eenvoudig te achterhalen of alle onderliggende bestanden ook lokaal zijn opgeslagen). Met de optie Bibliotheken weergeven worden de bibliotheken standaard in het navigatievenster weergeven. Met de optie Uitvouwen tot geopende map worden bij het openen van een map meteen ook de onderliggende mappen getoond (is er niet genoeg ruimte voor goede weergave van de boomstructuur, trek de verticale afscheiding dan wat naar rechts).

PROBLEMEN MET MINIATUURWEERGAVE VAN AFBEELDINGEN OPLOSSEN

zie instructievideo nieuwsbrief #97 op 15:36

Zorgt de weergave van thumbnails (ook wel miniatuurweergaven genoemd) voor vertraging bij computers met een relatief trage interne schijf? Deactiveer dan bij de geavanceerde instellingen van de Windows Verkenner (via tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave) de optie Altijd pictogrammen weergeven, nooit miniaturen.

Om ruimte vrij te maken, verwijdert schijfopruiming met enige regelmaat de thumbnails uit het cachegeheugen. Wanneer de map met afbeeldingen opnieuw wordt geopend dan zal de Windows Verkenner de miniatuurweergaven opnieuw moeten genereren, hetgeen bij grote hoeveelheden foto- en videobestanden best lang kan duren. Gaat dit irriteren, dan is het automatisch verwijderen van de miniaturen met de volgende registerwijziging uit te schakelen: open met de registereditor de registersleutel HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\VolumeCaches\ Thumbnail Cache (en bij de 64-bits Windows-versie tevens de registersleutel HKLM\ SOFTWARE\ WOW6432Node\ Microsoft\...) en wijzig de registerwaarde Autorun van 1 naar 0.

Worden thumbnails bij de verkeerde snelkoppeling weergegeven, of worden er helemaal geen pictogrammen getoond? Verwijder dan eens het geheugen van eerder gebruikte miniaturen via Schijfopruiming zodat ze opnieuw worden aangemaakt, dit lost het probleem meestal op.


Bewerking ongedaan maken

zie instructievideo nieuwsbrief #94 op 1:34

Heb je per ongeluk een bestandsnaam gewijzigd, een bestand of map verwijderd of met een onbedoelde sleepbeweging naar een andere map verplaatst? Ook al schittert de 'undo'-knop door afwezigheid, zijn dergelijke bewerkingen gelukkig eenvoudig ongedaan te maken door na de handeling direct de toetscombinatie Ctrl-Z toe te passen. Deze standaardmethode om wijzigingen ongedaan te maken werkt namelijk ook gewoon in de Windows Verkenner. Je moet het maar even weten!

Verborgen mappen en bestanden weergeven

Uit veiligheidsoverwegingen worden systeembestanden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Dit zijn op zich prima instellingen maar voor het afstellen van Windows en andere programma's is het soms nuttig als alle systeem- en verborgen bestanden zichtbaar zijn. Omdat de aanwijzingen op deze website ervan uitgaan dat alle bestanden zichtbaar zijn, is het verstandig deze nu alvast aan te passen via het tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave:

LET OP: Deze instellingen zijn niet altijd even praktisch. Verberg de bestanden desgewenst weer nadat Windows en de overige programma's zijn geïnstalleerd en afgesteld.

VERDWENEN DVD-SPELER

Een uit de Windows Verkenner verdwenen DVD-speler kan vaak weer met een registeraanpassing worden hersteld door de registerwaarden UpperFilters en LowerFilters te verwijderen uit de registersleutel HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Het probleem wordt ook nog wel eens opgelost door de 32-bits DWORD-registerwaarde EnumDevice1 met de waarde 1 aan de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\atapi\Controller0 toe te voegen (maak de registersleutel aan als deze nog niet bestaat). Andere mogelijke oplossingen zijn het wijzigen van de schijfletter in Schijfbeheer en het verwijderen van de DVD-speler uit Apparaatbeheer (onder Dvd-/cd-rom-stations), start vervolgens Windows opnieuw op (activeer via tabblad Beeld de optie Verborgen items om te controleren of deze onder de verborgen items staat vermeld).


VERDWENEN USB-STICK

Wordt een aangesloten USB-stick niet in de Windows Verkenner getoond? Controleer dan of de USB-stick wel in Schijfbeheer wordt vermeld. Is dat niet het geval, open dan Apparaatbeheer, verwijder bij het onderdeel Schijfstations alle vermelde USB-sticks en bij het onderdeel Universal Serial Bus-controllers de vermelding(en) USB-apparaat voor massaopslag. Na een herstart van Windows moet de verdwenen USB-stick weer toegankelijk zijn. Wordt de USB-stick wél in Schijfbeheer vermeld maar ontbreekt de schijfletter, voeg deze dan toe via een rechter muisklik op de USB-stick, optie Stationsletter en paden wijzigen. Schakel eventueel ook het automatisch toekennen van een schijfletter in. Open hiervoor de Windows PowerShell (Admin) (via een rechter muisklik op Start) en geef achtereenvolgens de commando's DISKPART en AUTOMOUNT  ENABLE.


MEDIA EN EXTERNE APPARATEN AUTOMATISCH LATEN OPENEN

Was je gewend dat de USB-stick, geheugenkaart, telefoon, camera e.d. automatisch in de Verkenner opent maar lukt dat nu niet meer? Dit is simpel op te lossen: sluit de USB-stick aan, ga naar Instellingen, onderdeel Apparaten, sub Automatisch afspelen, en activeer de optie Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken (als dat nog niet het geval was). De optie bij Geheugenkaart is waarschijnlijk ingesteld op Geen actie ondernemen. Wijzig deze in Map en bestanden weergeven (Verkenner) zodat de inhoud van de USB-stick voortaan automatisch in de Windows Verkenner wordt weergegeven.


ONTERECHTE MELDING UITWERPEN INTERNE SCHIJF

Via de optie Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen (al dan niet verborgen achter het pijltje in het systeemvak) kan via USB aangesloten apparatuur veilig worden verwijderd. Het kan echter gebeuren dat Windows voorstelt de interne schijf uit te werpen. Dit foutje wordt veroorzaakt doordat de UEFI/BIOS de schijfaansluiting op het moederbord niet als interne aansluiting beschouwt. Zo wordt in onderstaand voorbeeld de mogelijkheid geboden om een schijf van Western Digital (WDC) veilig uit te werpen. Deze schijf bevat twee partities, waarvan één is voorzien van het Windows-besturingssysteem. Het verwijderen van deze schijf zou toch echt geen optie mogen zijn...

Melding veilig uitwerpen interne schijf met Windows

De schijf wordt uit dit overzicht verwijderd door in het register aan te geven dat de door deze schijf gebruikte aansluiting als een interne poort beschouwd moet worden. Open hiervoor Apparaatbeheer (via een rechter muisklik op Start), navigeer naar Schijfstations en vraag met een dubbelklik op de betreffende schijf de eigenschappen op. Op tabblad Algemeen wordt het Bus nummer van de betreffende aansluiting vermeld (bijvoorbeeld 2). Navigeer vervolgens met de register-editor naar de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ storahci\ Parameters\ Device en maak hier een nieuwe waarde met meerdere tekenreeksen aan (optie Waarde met meerdere tekenreeksen), geef deze de naam TreatAsInternalPort en voeg het zojuist gevonden busnummer als waarde toe (gaat het om meerdere schijven en dus meerdere busnummers, plaats dan elk busnummer met de Enter-knop op een nieuwe regel). Schakel vervolgens de computer uit en herstart Windows.


De prullenbak

De prullenbak van de Windows Verkenner is ook als snelkoppeling op het bureaublad te vinden. Klik met rechts op de prullenbak, optie Eigenschappen om de eigenschappen van de prullenbak te bewerken. De optie Bestanden niet naar de Prullenbak verplaatsen, maar direct verwijderen kan beter uit blijven (wil je een bestand buiten de prullenbak om direct verwijderen, hou dan de Shift-toets ingedrukt tijdens het deleten). Moet het naar de prullenbak verplaatsen per bestand afzonderlijk worden bevestigd, activeer dan de optie Vragen om bevestiging bij verwijderen. Per ongeluk verwijderde bestanden zijn overigens vaak nog met recoverysoftware zoals Puran File Recovery terug te halen, zelfs als de prullenbak reeds is geleegd! Verwijderde bestanden zijn namelijk pas echt weg wanneer de daarvoor gebruikte schijfruimte (al dan niet gedeeltelijk) door een ander bestand is overschreven.

Bibliotheken

Gelijksoortige bestanden (zoals persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek en video's) worden vaak op meer dan één locatie opgeslagen, niet erg overzichtelijk. Via de bibliotheken kunnen collecties van hetzelfde type bestand gebundeld worden gepresenteerd alsof ze op één locatie zijn opgeslagen. Dat is natuurlijk niet zo: feitelijk bevatten de bibliotheken slechts snelkoppelingen naar de geselecteerde mappen.

De standaard verborgen bibliotheken kunnen via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, onderdeel Navigatievenster, optie Bibliotheken weergeven worden geactiveerd. Volgens de standaard instellingen zijn alleen de bestanden uit de persoonlijke mappen aan de bibliotheken gekoppeld (dus niet de bestanden uit de persoonlijke mappen van OneDrive en de openbare mappen). Nieuwe opslaglocaties kunnen echter eenvoudig aan een bibliotheek worden toegevoegd: klik met rechts op de bibliotheekmap, kies Eigenschappen, knop Toevoegen, navigeer naar de toe te voegen map en bevestig met knop Map opnemen. Een opslaglocatie is alleen via de Eigenschappen van de betreffende bibliotheekmap, knop Verwijderen weer uit een bibliotheek te verwijderen. Bestaat een bibliotheek uit meerdere opslaglocaties dan kan met de knop Opslaglocatie instellen (voor openbare mappen: Openbare opslaglocatie instellen) één van de mappen als standaard opslaglocatie worden ingesteld. Dit is met name handig wanneer persoonlijke bestanden op een aparte partitie worden opgeslagen.

Er zijn bibliotheken voor Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's maar het is ook mogelijk zelfgedefinieerde bibliotheken aan te maken (bijvoorbeeld voor lopende projecten): klik met rechts op Bibliotheken, kies Nieuw, Bibliotheek en geef de nieuw aangemaakte bibliotheek een toepasselijke naam. Klik met rechts op de aangemaakte bibliotheek, kies optie Eigenschappen en voeg de gewenste opslaglocaties toe. Geef eventueel via het selectiekader Deze bibliotheek optimaliseren voor aan welk type bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen of video's) er in de bibliotheek zijn opgeslagen zodat de weergave daarvoor kan worden geoptimaliseerd. Tot slot kan met de knop Bibliotheekpictogram wijzigen nog een herkenbaar pictogram aan de bibliotheek worden toegevoegd zodat deze snel toegankelijk is.

Symbolische links

Symbolische links zijn een soort snelkoppelingen voor bestanden of mappen die verwijzen naar een andere locatie binnen Windows (vergelijkbaar met snelkoppelingen voor programma’s). Windows 10 bevat een groot aantal symbolische links voor mappen uit het Windows XP-tijdperk (zoals C:\Documents and Settings). Dankzij deze links zijn voor XP geschreven programma’s nog steeds te gebruiken. Symbolische links zijn standaard verborgen. Wil je ze zichtbaar maken in de Windows Verkenner, deactiveer dan via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) en activeer de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven. De ‘mappen’ zijn symbolisch, en dus niet echt te openen (probeer je het toch dan volgt de melding Toegang geweigerd).

Handige sneltoetsen

Met de toetscombinaties Ctrl-C, Ctrl-X en Ctrl-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Is een bestand of map per ongeluk naar een verkeerde of onbekende locatie versleept, gekopieerd of verwijderd, herstel deze dan met de toetscombinatie Ctrl-Z (de sneltoets voor het ongedaan maken van de laatst uitgevoerde bewerking) of met de optie Kopiëren ongedaan maken, Verplaatsen ongedaan maken dan wel Verwijderen ongedaan maken in het contextmenu (dat verschijnt met een rechter muisklik op een leeg gedeelte in de Windows Verkenner). Voor het maken van een selectie van mappen en/of bestanden zijn de toetsen Shift en Ctrl en de toetscombinaties Shift-Home en Shift-End onmisbaar. Zie tevens de lijst meer interessante sneltoetsen en aanraakcommando’s elders op deze website.

Windows Verkenner: kopiëren, verplaatsen en/of verwijderen ongedaan maken.

Werkbalk Snelle toegang

Moet je regelmatig bewerkingen ongedaan maken? Voeg deze optie dan als snelkoppeling toe aan de werkbalk Snelle toegang (links bovenaan het Verkenner-venster): klik op het pijltje rechts naast de werkbalk en vink de optie Ongedaan maken aan. De meeste functies op het lint zijn ook eenvoudig toe te voegen met een rechter muisklik op de betreffende functie, optie Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang.

Werkbalk Snelle toegang

TIP: Ook Office-programma’s zoals Word, Excel en Outlook hebben een werkbalk Snelle toegang waarbij op vergelijkbare wijze items zijn toe te voegen. Wil je minder bekende functies toevoegen of de volgorde aanpassen, open dan het uitgebreide menu via het pijltje rechts naast de werkbalk, optie Meer opdrachten.

Met de rechter muisknop kopiëren, verplaatsen of snelkoppelingen maken

Wordt een bestand met de muis versleept naar een andere locatie dan is het vaak onduidelijk wat ermee gaat gebeuren: wordt het bestand nu gekopieerd, verplaatst of wordt er alleen een snelkoppeling aangemaakt? Wil je meer controle over de uitgevoerde actie, houd dan de rechter (in plaats van de linker) muisknop ingedrukt bij het verslepen naar de doellocatie. In het menu dat nu opent, kan je kiezen voor Hierheen kopiëren, Hierheen verplaatsen of Hier snelkoppelingen maken.

Windows Verkenner bestanden kopiëren, verplaatsen of snelkoppeling maken.

TIP: Voeg met de registereditor de registersleutels {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} en {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} toe aan de registersleutel HKLM\ SOFTWARE\ Classes\ AllFilesystemObjects\ shellex\ ContextMenuHandlers om respectievelijk de opties Naar map kopiëren en Naar map verplaatsen aan het contextmenu toe te voegen.

Contextmenu: Naar map kopiëren en Naar map verplaatsen

ONGEWENST VERSLEEPTE MAPPEN OF BESTANDEN

Het gebeurt iedereen wel eens dat een map of bestand door een spastische beweging onbedoeld wordt versleept naar een onbekende locatie in de Windows Verkenner. Zie je het gebeuren dan kan je het nog herstellen met de toetscombinatie Ctrl-Z. Heb je echter niet in de gaten dat een bestand (of map) wordt verplaatst dan kan je later in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat persoonlijke bestanden spoorloos verdwenen zijn of omdat een app (wegens het ontbreken van een bestand) niet meer wil openen of een foutmelding geeft.

Het per ongeluk verslepen van bestanden is te voorkomen door de minimaal vereiste sleepafstand voor het verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen te vergroten. Wijzig hiervoor met de registereditor in de registersleutel HKCU\Control Panel\Desktop de registerwaarden DragWidth en DragHeight van 4 naar 40, 80 of zelfs 120 zodat zowel horizontaal als verticaal een grotere afstand gesleept moet worden voordat deze beweging wordt gezien als het opzettelijk verplaatsen van bestanden en mappen. Het getal staat voor het aantal pixels, hoe hoger de pixeldichtheid van het scherm (vaak gepaard met een hogere beeldschermresolutie) hoe hoger deze waarde moet worden ingesteld om effectief te zijn. Het verhogen van de minimale sleepafstand heeft ook een nadeel: het verslepen naar naastgelegen mappen vergt een relatief grote cirkelbeweging.


Zoeken

Met het zoekveld rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. De zoekresultaten, die tijdens het typen direct onder het zoekvak worden getoond, zijn gebaseerd op de door de Windows-zoekfunctie geïndexeerde gegevens, vergelijkbaar met de resultaten van de zoekfunctie van Windows (naast Start). Dit heeft als voordeel dat óók de online in OneDrive opgeslagen bestanden (die on-demand gedownload kunnen worden) en alle overige door de zoekfunctie geïndexeerde gegevens (zoals de inhoud van bestanden, bezochte websites e.d.) worden getoond. Gaat de voorkeur uit naar de klassieke zoekresultaten (waarbij alleen de bestandsnamen van de lokaal opgeslagen bestanden worden doorzocht), druk dan direct op Enter.

Zoeken in de Windows Verkenner

TIP: De zoekgeschiedenis is te wissen via tabblad Zoeken (deze wordt bij een nieuwe zoekopdracht automatisch geopend), optie Recente zoekopdrachten, optie Zoekgeschiedenis wissen.

CD's en DVD's branden

Het is mogelijk om vanuit de Windows Verkenner gegevens op CD of DVD te branden, er hoeft dus geen extra software voor te worden geïnstalleerd. Het werkt heel simpel: plaats een CD-R(W) of DVD-R(W) in de brander en bereid deze in het gewenste formaat voor wanneer daarom wordt gevraagd. Vervolgens kunnen de bestanden met de Windows Verkenner naar de CD/DVD-brander worden gekopieerd. Klik ter afsluiting met rechts op de brander en kies in het contextmenu voor Sessie afsluiten om het brandproces af te sluiten zodat de CD/DVD ook op andere apparaten is uit te lezen.

ISO-bestanden (images van de volledige inhoud van een CD of DVD, zie de pagina over de opstartbare media) kunnen ook direct via de Windows Verkenner worden gebrand, hier hoeft dus geen externe brandsoftware voor te worden gebruikt! Klik met rechts op het ISO-bestand en selecteer Schijfkopiebestand branden voor het automatisch starten van het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden. Wordt vanuit de Windows Verkenner een ISO-bestand geopend dan wordt deze automatisch gemount. De verkenner opent het bestand dan als een virtuele DVD-speler (die een aparte schijfletter krijgt toegewezen) waarna eenvoudig door de inhoud kan worden gebladerd. Klik met rechts op het nieuw aangemaakte virtuele station, optie Uitwerpen om het ISO-bestand weer te ontkoppelen.

Meerdere bestanden tegelijk openen of afdrukken

Wil je meerdere bestanden tegelijk openen of printen? Maak dan de selectie in de verkenner, klik er met rechts op en kies de optie Openen of Afdrukken. Gaat het om omvangrijke bestanden dan kan dat bij beperkt beschikbare computercapaciteit al snel tot foutmeldingen leiden, het maximumaantal tegelijkertijd te openen/printen bestanden is daarom ingesteld op 15. Ervaar je dit als hinderlijk dan kan dit aantal met een registerwijziging worden aangepast: open met de registereditor de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer, ga naar de 32-bits DWORD-registerwaarde MultipleInvokePromptMinimum (of maak deze aan) en wijzig de decimale waarde in het gewenste aantal tegelijkertijd te openen bestanden.

Meerdere bestanden tegelijk hernoemen

zie instructievideo nieuwsbrief #99 op 9:09

Wil je een reeks bestanden (zoals geïmporteerde fotobestanden) hernoemen zodat ze een voor jou herkenbare naam krijgen? Selecteer de betreffende bestanden dan, vervolg met een rechter muisklik, optie Naam wijzigen (of de knop F2), geef de naam op die de bestanden moeten krijgen (bijvoorbeeld Vakantie2020) en bevestig met Enter. Hierbij worden de bestandsnamen tevens genummerd, waardoor ze ook nog eens eenvoudig te sorteren zijn.

Meerdere bestanden tegelijk hernoemen: Naam wijzigen

Bestanden met een te lange naam

Wist je dat de lengte van een bestandsnaam voor problemen kan zorgen? De gehele padnaam (oftewel de bestandsnaam inclusief de mapnamen, bijvoorbeeld D:\Gebruikers\Menno\ Documenten\bestand.txt) mag maximaal 240 tekens lang zijn. Wordt een bestand met een lange bestandsnaam (wat nogal eens het geval is met van internet gedownloade bestanden) diep in een mappenstructuur opgeslagen dan kan het gebeuren dat het maximaal aantal tekens voor de padnaam wordt overschreden, met als gevolg dat het bestand niet meer kan worden gebruikt, hernoemd of verwijderd. Dit probleem is op te lossen door de ondersteuning van lange padnamen te activeren door met de registereditor de DWORD-registerwaarde LongPathsEnabled met de waarde 1 toe te voegen aan de registersleutels HKLM\System\ CurrentControlSet\Policies, HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Policies, HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\FileSystem en HKLM\SYSTEM\ControlSet001\ Control\FileSystem. Hebben deze registertweaks niet het gewenste effect of breng je liever niet handmatig registerwijzigingen aan dan zijn dergelijke bestanden altijd nog te bewerken met de tool Long Path Fixer (download: http://corz.org).

Long Path Fixer

Verwijderen van geblokkeerde bestanden

Van internet gedownloade bestanden zijn soms met geen mogelijkheid meer te verwijderen. Wordt dit veroorzaakt door de beperkte toegangsrechten dan is dat op te lossen door een take ownership op het bestand toe te passen. Wordt het bestand echter structureel bezet gehouden door een met Windows opstartend proces dan moet het verantwoordelijke proces eerst worden gestopt voordat het geblokkeerde bestand kan worden verwijderd. Het is een hele klus om het probleemveroorzakende proces met een tool als Process Explorer te achterhalen, en vaak moet zelfs eerst nog een service of opstartitem uit het opstartproces van Windows worden gehaald (met MSConfig en/of Taakbeheer). Het vergt dus wel enige kennis van zaken om dit voor elkaar te krijgen. Lukt het niet om een geblokkeerd bestand op deze manier te verwijderen, probeer het dan eens vanuit een  in-/uitpaktool zoals 7-Zip (download: www.7-zip.org) of met een tool als UnLock IT.

Programma's uit het contextmenu verwijderen

Het contextmenu opent door met de rechter muisknop op een schijf, map of bestand te klikken. Omdat ook programma's items aan dit menu toevoegen, kan het contextmenu nogal onoverzichtelijk worden. Onnodige vermeldingen zijn gelukkig vrij eenvoudig te verwijderen met tools als AutoRuns (download: https://docs.microsoft.com/nl-nl/sysinternals/downloads/autoruns; tabblad Explorer) en ShellExView (download: www.nirsoft.net/utils/shexview.html; sorteer op de kolom Type). Er is een herstart van Windows nodig om de wijziging door te voeren.

Foutmeldingen en opstartproblemen

Vertoont de Windows Verkenner foutmeldingen, wil het helemaal niet meer opstarten of crasht het bij het openen van het contextmenu? Dit wordt vaak veroorzaakt door een invoegtoepassing die niet (meer) compatibel is. Lukt het niet om dergelijke problemen met Windows Systeemherstel op te lossen, schakel de invoegtoepassingen dan selectief uit (en zo nodig weer in) met behulp van ShellExView of AutoRuns (zie hierboven). Uitzondering hierop is wanneer de verkenner crasht bij het openen van Snelle toegang: dit wordt veroorzaakt door een corrupt bestand, wat simpel is op te lossen door de lijst op te schonen via tabblad Beeld, knop Opties, knop Wissen.

De Windows PowerShell en de Opdrachtprompt

De Windows PowerShell is de geavanceerde opvolger van de Opdrachtprompt: een commandovenster voor het doorvoeren van systeemwijzigingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd. Beide opdrachtvensters zijn via de zoekfunctie op de taakbalk op te starten of via een uitvoervenster (te openen met Win-R) met de commando’s POWERSHELL respectievelijk CMD. Hoewel beide opdrachtvenster dus nog aanwezig zijn, is alleen de PowerShell prominent aanwezig in het Win-X menu en de Windows Verkenner.

Op deze website wordt op meerdere plekken gebruikgemaakt van de PowerShell, gebruik de zoekfunctie in de menubalk om deze commando’s te achterhalen. Handige commando's zijn bijvoorbeeld CMD /c MKLINK (voor het aanmaken van een symbolische link naar een bestand of map) en ROBOCOPY (de commando’s CMD /c MKLINK /? en ROBOCOPY /? tonen een beschrijving). Het commando MKLINK wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer mappen met bestanden van een SSD-schijf naar een andere schijf overgezet moeten worden of de databases van programma's naar een andere partitie verplaatst moeten worden. Kijk ook eens naar het commando ICACLS voor het beheren van gebruiksrechten! Lukt het vanwege de benodigde rechten niet een commando uit te voeren, start de PowerShell dan als administrator (vanuit het Win-X menu of met een rechter muisklik op de vermelding Windows PowerShell (Admin) bij de zoekresultaten).

GEWENSTE LOCATIE OPENEN VANUIT DE VERKENNER

Het is nogal bewerkelijk en foutgevoelig om de gewenste locatie vanuit de Windows PowerShell (met behulp van het commando CD) te openen. Gelukkig gaat dit vanuit de Windows Verkenner veel makkelijker: navigeer naar de map en kies via Bestand in het menu de optie Windows PowerShell openen, desgewenst als administrator. Hoeft de map niet met administratorrechten geopend te worden, dan kan het ook met een rechter muisklik op de gewenste map terwijl tegelijkertijd de Shift-toets wordt ingedrukt, optie PowerShell-venster hier openen.


WINDOWS POWERSHELL VERVANGEN DOOR OPDRACHTPROMPT

Werk je liever met de (inmiddels verouderde) Opdrachtprompt? Vervang dan de Windows PowerShell in het Win-X menu door de Opdrachtprompt via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Taakbalk zet de optie Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell… uit.


© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring