Instellingen Windows 10: onderdeel Bijwerken en beveiliging

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Bijwerken en beveiliging van het venster Instellingen.


Sub Windows Update

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 2:35

Sub Windows Update bevat de instellingen voor het updateproces van Windows en andere door Microsoft uitgegeven software. Updates voegen nieuwe functionaliteit toe, of maken het systeem veiliger, stabieler en sneller. Dagelijks wordt op de achtergrond gecontroleerd of er nieuwe (beveiligings)updates beschikbaar zijn zodat deze direct ge´nstalleerd kunnen worden. Omdat onderdelenupdates en sommige cumulatieve updates risicovoller zijn, vraagt Windows Update eerst om toestemming (via een melding in het actiecentrum) voordat ze ge´nstalleerd worden. Deze updates worden sowieso pas aangeboden nadat uit de door Microsoft verzamelde statistieken en de diagnostische gegevens van de betreffende computer is gebleken dat er geen problemen te verwachten zijn. Met de knop Naar updates zoeken kan het zoeken naar updates desgewenst ook handmatig worden uitgevoerd, houd er wel rekening mee dat via deze optie soms ook experimentele updates beschikbaar komen!

LET OP: Stel je de installatie van een onderdelenupdate zodanig lang uit dat de ondersteuning van de laatstge´nstalleerde onderdelenupdate verloopt (elke onderdelen-update wordt anderhalf jaar ondersteund), dan wordt de nieuwste onderdelenupdate na enkele waarschuwingen alsnog geforceerd ge´nstalleerd. Lukt het niet om de onderdelenupdate via Windows Update te installeren, dan kan dat ook via www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 (zie pagina over de setup van Windows 10).

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update

Bij de installatie van updates moet de computer nogal eens opnieuw worden opgestart. Vind je dat hinderlijk, plan het onderhoud dan op een tijdstip waarop de computer doorgaans niet wordt gebruikt. Via de optie Gebruikstijden wijzigen is aan te geven wat de gangbare werktijden zijn, het ingestelde tijdsframe (van maximaal 18 uur) loopt standaard van 8 uur Ĺs ochtends tot 5 uur ĺs middags. Wordt voornamelijk in de avonduren gewerkt dan is het dus verstandig het tijdsframe daarop aan te passen. Gebruik je de pc op onregelmatige tijden, activeer dan de optie Gebruikstijden automatisch aanpassen voor dit apparaat op basis van activiteit. Zorgt het installeren van updates voor problemen, gebruik dan de optie Updates 7 dagen onderbreken (met de knop Updates hervatten wordt het uitstel vroegtijdig afgebroken). Als alternatief kan via de Geavanceerde opties, onderdeel Updates onderbreken een specifieke datum (tot maximaal 7 dagen vooruit) worden ingesteld. De installatie van updates kan zo maximaal vijf keer worden uitgesteld, dus in totaal tot 35 dagen.

Windows Update (geavanceerde opties)

De optie Geavanceerde instellingen bevat nog een aantal instellingen om Windows Update naar je hand te zetten. De optie Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen tijdens het bijwerken van Windows gaat over het automatisch bijwerken van updates voor overige Microsoft-producten zoals Microsoft Office, laat deze bij voorkeur aan staan. In geval van een mobiel apparaat met een datalimiet kan de optie Updates downloaden via verbindingen met een datalimietů beter uit blijven zodat onverwacht hoge kosten worden voorkomen. De optie Start dit apparaat zo snel mogelijk opnieuwů laat Windows direct opnieuw opstarten om de installatie van updates af te ronden, ongeacht of je op dat moment gebruik maakt van de computer. Wil je eerst een melding ontvangen voordat updates worden ge´nstalleerd (zie afbeelding), activeer dan de optie Een melding weergeven wanneer de pc opnieuw moet worden opgestart om de update te voltooien. Wil je na een herstart gelijk weer verder kunnen werken, zonder eerst opnieuw aan te moeten melden met je inloggegevens, ga dan naar Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, kopje Privacy en activeer de optie Na een update of herstart de configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien en mijn apps opnieuw openen op basis van mijn aanmeldingsgegevens.

DE INSTALLATIE VAN UPDATES UITSTELLEN

Om bedrijven niet onnodig in de problemen te laten komen (bijvoorbeeld omdat essentiŰle software nog niet compatibel is met een update), bevat Windows 10 Pro (dus niet de Home-versie!) opties om de installatie van updates uit te stellen. Via de optie Geavanceerde opties, kopje Kiezen wanneer updates worden ge´nstalleerd is de installatie van een onderdelenupdate met maximaal 365 dagen uit te stellen en de installatie van kwaliteitsupdates met maximaal 30 dagen.


AUTOMATISCH DAGELIJKS ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden (zoals het uitvoeren van updates, beveiligingsscans en systeemdiagnoses) worden dagelijks uitgevoerd op een tijdstip waarop de computer niet in gebruik is, zo nodig wordt de computer uit de slaapstand gehaald. De standaard ingestelde aanvangstijd (2 uur ĺs nachts) kan eventueel worden aangepast via het configuratiescherm, onderdeel Beveiliging en onderhoud, kopje Onderhoud, link Onderhoudsinstellingen wijzigen. Is het ongewenst dat de computer voor onderhoudswerkzaamheden uit de slaapstand wordt gehaald, deactiveer dan de optie Toestaan dat de computer op het geplande tijdstip voor gepland onderhoud uit de slaapstand wordt gehaald. Kan het dagelijks onderhoud niet op het geplande tijdstip worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat de computer niet uit de slaapstand mag ontwaken, in gebruik is of uit staat) dan wordt deze bij de eerstvolgende mogelijkheid alsnog uitgevoerd.


 


Problemen met Windows Update oplossen

Problemen met de updatefunctie van Windows zijn helaas geen zeldzaamheid: zo komt het voor dat afgehandelde updates na een herstart toch weer opnieuw worden aangeboden of toont Windows elke keer weer een foutmelding omdat een specifieke update niet is gelukt. De meeste problemen worden opgelost door fouten te laten herstellen via de sub Probleem oplossen, onderdeel Windows Update, knop Probleemoplosser uitvoeren. Heeft dit geen effect, probeer dan of het verwijderen van de map SoftwareDistribution helpt. Controleer tevens of de weergavetaal overeenkomt met de taal van de ge´nstalleerde Windows-versie (via het onderdeel Tijd en taal, sub Taal). Ook het handmatig downloaden en installeren van een steeds weer terugkerende update wil nog wel eens een oplossing bieden (een update kan worden opgespoord door te googlen naar het bij de update vermelde KB-nummer).

Probleemveroorzakende updates verwijderen

Is het gelukt om een update te installeren, maar zorgt deze daarna voor problemen? Bij onderdelenupdates (zoals de Mei 2019 Update) zal de voorgaande Windows-installatie moeten worden hersteld, dit gaat handmatig via sub Systeemherstel, optie Teruggaan naar de eerdere versie van Windows 10. Wacht er niet te lang mee, want na tien dagen wordt de map C:\Windows.old (met daarin de back-up van de oude Windows-installatie) automatisch door Schijfopruiming verwijderd! Zorgt een update voor opstartproblemen dan wordt Windows automatisch hersteld en worden zowel de gebruiker als Microsoft hierover ge´nformeerd. Om te voorkomen dat de update herhaaldelijk voor problemen blijft zorgen, wordt de betreffende update gedurende 30 dagen verborgen zodat Microsoft in de tussentijd aan een oplossing kan werken. Ontstaan er na de installatie van een update opstartproblemen die niet automatisch worden hersteld? Vervolg dan met de geavanceerde (herstel)opties, knop Updates verwijderen en verwijder de laatst ge´nstalleerde update met de knop Nieuwste kwaliteitsupdate verwijderen of Nieuwste onderdelenupdate verwijderen. Geeft een update andersoortige problemen, verwijder de update dan via de sub Windows Update, optie Geschiedenis van updates weergeven, link Installatie van updates ongedaan maken, rechter muisklik op de betreffende update, optie Verwijderen.

Windows Update: genstalleerde updates en onderdelen

Verberg de update vervolgens met de door Microsoft beschikbaar gestelde tool Show or hide updates (download: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930), anders wordt de update steeds opnieuw door Windows Update aangeboden. Updates worden verborgen met de knop Hide updates, en desgewenst weer zichtbaar gemaakt met de knop Show hidden updates.

Windows 10: Show or hide updatew

TIP: Is onduidelijk of een probleem door een update wordt veroorzaakt? Zet Windows dan eens terug naar een eerder gemaakt systeemherstelpunt (via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel starten). Is het probleem hierna verdwenen maar komt het na het updaten weer terug dan weet je dat een van de ge´nstalleerde updates de oorzaak is. NB: staat systeemherstel uit, zet hem dan nu alsnog aan!

Sub Delivery Optimization

De optie om apps en updates voor Windows en andere Microsoft-producten van andere servers dan die van Microsoft te downloaden (link Delivery Optimization) kan de downloadtijd verbeteren. Is het gebruik van andere servers uit veiligheidsoverwegingen ongewenst of legt het verspreiden van updates naar andere computers op het internet teveel beslag op de beschikbare bandbreedte van jouw internetverbinding? Zet deze optie dan uit (zodat updates uitsluitend bij Microsoft worden gedownload) of activeer de optie pcĺs in het lokale netwerk (zodat apps en updates alleen vanaf een vertrouwd apparaat binnen het eigen netwerk worden gedownload). Deze laatste optie heeft als bijkomend voordeel updates slechts eenmaal van internet hoeven te worden gedownload waardoor bandbreedte wordt bespaard.

Windows Update: kiezen hoe updates worden geleverd/gedownload

Via de link Geavanceerde opties kan de voor Windows Update beschikbare down- en uploadsnelheid worden beperkt zodat meer controle wordt verkregen over het gebruik van de internetverbinding. Maken meerdere apparaten gebruik van de internetverbinding dan is het sowieso verstandig om de beschikbare bandbreedte (op al deze apparaten) te verlagen zodat er voldoende bandbreedte overblijft voor dagelijks internetgebruik. Dit kan in absolute bandbreedte (oftewel een maximum) of als percentage van de gemeten bandbreedte. Is de optie Downloads van andere pcĺs toestaan geactiveerd dan is het verstandig hier tevens een maandelijkse uploadlimiet in te stellen zodat de internetverbinding niet teveel belast wordt door het uploaden van updates naar andere computers op het internet. Het uploaden is gemaximaliseerd tot 500 GB per maand, deze kan desgewenst worden verlaagd.

Sub Windows-beveiliging (Windows Defender)

De beveiligingstool Windows-beveiliging (voorheen Windows Defender) kon vroeger alleen controleren op mogelijke besmetting met virussen, spyware en andere ongewenste software, maar is inmiddels uitgegroeid tot een compleet beveiligingspakket. Het basisscherm van Windows-beveiliging ( te openen met de knop Windows-beveiliging openen) bevat zeven onderdelen: Virus- en bedreigingsbeveiliging, Accountbeveiliging, Firewall- en netwerkbeveiliging, App- en browserbeheer, Apparaatbeveiliging, Apparaatprestaties en -status en Gezinsopties. Wordt bij een van de onderdelen een uitroepteken weergegeven dan is het verstandig dit nader te onderzoeken.

LET OP: Bij de installatie van alternatieve beveiligingssoftware wordt Windows-beveiliging automatisch uitgeschakeld en is het basisscherm van Windows-beveiliging niet meer toegankelijk! Windows-beveiliging is overigens ook handmatig in- of uit te schakelen via de Editor voor lokaal groepsbeleid, navigeer naar Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen, Windows Defender Antivirus en wijzig de waarde van Windows Defender Antivirus uitschakelen in Ingeschakeld (om uit te schakelen) of Uitgeschakeld (om in te schakelen).

Windows Defender instellingen

De virus-, spyware- en malwaredefinities worden dagelijks (tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden) bijgewerkt. Aansluitend wordt automatisch een scan uitgevoerd maar deze kan natuurlijk ook handmatig worden geactiveerd via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, knop Snelle scan.

Windows Defender scan

De instellingen voor de scanner van Windows-beveiliging zijn toegankelijk via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, link Instellingen beheren (onder het kopje Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging). Blijkt Windows-beveiliging voor problemen te zorgen (bijvoorbeeld bij het achterhalen van een wachtwoord met een password recoverytool) dan kan de realtime-beveiliging tijdelijk worden uitgeschakeld (deze wordt na enige tijd automatisch weer ingeschakeld). Als alternatief kan ook worden gekozen om specifieke mappen, bestanden, bestandstypen (zoals het HOSTS-bestand) of een uitvoerbaar bestand (oftewel een programma) uit te sluiten voor controle (via de link Uitsluitingen toevoegen of verwijderen). Ben je erg gehecht aan je privacy, schakel dan de opties Cloudbeveiliging en Automatisch sample indienen uit om te voorkomen dat persoonlijke informatie naar Microsoft wordt verzonden. Tot slot beschermt Controlled Folder Access de mappen met persoonlijke bestanden tegen ongewenste wijzigingen (zie onderstaand kader).

Bij het onderdeel Accountbeveiliging wordt geadviseerd om bij Microsoft aan te melden met een Microsoft-account, gebruik te maken van Windows Hello (voor een snelle veilige manier van inloggen door middel van gezichtsherkenning, vingerafdrukherkenning of een pincode) en dynamisch te vergrendelen bij afwezigheidsdetectie. Het onderdeel Firewall- en netwerkbeveiliging bevat instellingen van de firewall, pas deze alleen aan als daarvan de gevolgen bekend zijn. Het onderdeel App- en browserbeheer bevat de SmartScreen-instellingen, een filter waarmee Windows realtime wordt beschermd tegen schadelijke bestanden, apps en webpaginaĺs. Wordt een bestand als onbetrouwbaar aangemerkt dan geeft het filter een waarschuwing. Hoewel hiervoor informatie met Windows wordt uitgewisseld (wat uit privacy-overwegingen wellicht bezwaarlijk kan zijn), adviseer ik toch het SmartScreen-filter aan te laten. Waar het SmartScreen-filter te downloaden websites en apps controleert, houdt Exploit Protection de reeds ge´nstalleerde apps in de gaten (zie kader).

CONTROLLED FOLDER ACCESS EN EXPLOIT PROTECTION

Een toenemende bedreiging is ransomware: een virusbesmetting die persoonlijke bestanden versleutelt en pas weer vrijgeeft nadat een fors bedrag is betaald. Om de mappen met persoonlijke bestanden en Windows zelf te beschermen tegen wijzigingen door mogelijk schadelijke toepassingen, heeft Microsoft de functies Controlled Folder Access en Exploit Protection als extra beveiliging aan Windows-beveiliging toegevoegd.

Controlled Folder Access is vanuit Windows-beveiliging te activeren via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, link Instellingen beheren (onder het kopje Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging), link Gecontroleerde mappentoegang beheren (onder het kopje Controlled folder access). De beschermde opslaglocaties (link Beschermde mappen) mogen alleen door de door Microsoft vertrouwde apps worden gewijzigd: met de knop Een beveiligde map toevoegen kunnen hier extra persoonlijke mappen aan worden toegevoegd. Alleen de door Microsoft vertrouwde apps hebben toestemming om wijzigingen in deze mappen door te voeren. Probeert een niet-vertrouwde app toegang tot een beschermde opslaglocatie te krijgen, dan wordt deze geblokkeerd door Controlled Folder Access en plaatst Windows-beveiliging hierover een melding in het actiecentrum. Is een app ten onrechte geblokkeerd, voeg deze dan toe aan de lijst met vertrouwde apps via de link Een app toestaan via Controlled Folder Access, knop Een toegestane app toevoegen, blader naar de locatie van het betreffende uitvoerbare programmabestand (de bestandsnaam en opslaglocatie van de opgestarte app zijn te achterhalen via Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie CTRL-ALT-DEL), tabblad Processen, klik met rechts op het betreffende programma, optie Eigenschappen). Dit is ook meteen het nadeel van Controlled folder Access: elke app moet afzonderlijk aan de lijst worden toegevoegd. Hier is ruimte voor verbetering!

Wordt een programma nog steeds door Windows-beveiliging geblokkeerd, voeg deze dan ook toe aan de lijst met programma's die systeeminstellingen mogen wijzigen. Ga hiervoor naar Windows-beveiliging, onderdeel App- en browserbeheer, link Instellingen voor Exploit Protection, optie Programma-instellingen (rechts bovenin het venster), knop Programma toevoegen om instellingen aan te passen, optie Exact bestandspad kiezen, blader naar de locatie van het betreffende uitvoerbare programmabestand (te achterhalen via Taakbeheer), knop Openen. Het daaropvolgende venster Programma-instellingen: <bestandsnaam> bevat geavanceerde instellingen, deze kunnen worden genegeerd (knop Annuleren).

Windows Defender: Exploit Protection en Controlled Folder Access
 


De optie Apparaatbeveiliging beschermt de Windows-installatie door programmaĺs in een virtuele omgeving uit te voeren (mits de hardware hier ondersteuning voor biedt). Het onderdeel Apparaatprestaties en -status bevat algemene zaken over de gezondheid van Windows, waaronder de status van Windows Update, de beschikbare opslagcapaciteit, probleemveroorzakende apparaatstuurprogrammaĺs en eventueel de levensduur van de batterij. Beschikken de kinderen over een speciaal kinderaccount dan is het mogelijk om via onderdeel Gezinsopties ouderlijk toezicht in te stellen: dit onderdeel bevat opties om ongepaste websites af te schermen, schermtijden in te stellen, activiteitenrapporten van de kinderen op te vragen en te bepalen welke apps en spelletjes ze voor hun eigen apparaat mogen kopen. Deze instellingen zijn gekoppeld aan een Microsoft-account en worden online beheerd via de link Gezinsinstellingen weergeven (pagina https://account.microsoft.com/family). Door het kind ingediende verzoeken (om geblokkeerde items alsnog toe te staan) kunnen hier worden ingezien en desgewenst goedgekeurd. Zorg er wel voor dat de kinderen geen toegang hebben tot je eigen Microsoft- en gebruikersaccount, anders zijn de opgelegde beperkingen alsnog eenvoudig ongedaan te maken! Via de link Apparaten bekijken (pagina https://account.microsoft.com/devices) kan de beveiligingsstatus van alle apparaten in het gezin worden gecontroleerd.

Sub Back-up

Bij sub Back-up komt Bestandsgeschiedenis aan bod, een tool die back-ups maakt van de persoonlijke bestanden. Omdat bestandsgeschiedenis een historie van de bestanden bijhoudt, zijn ook eerdere of beschadigde bestandsversies te herstellen (dit kan overigens vele malen efficiŰnter via online opslagdiensten als OneDrive en Dropbox). Houd er rekening mee dat deze back-upmethode bijzonder handig is om snel bestanden te kunnen herstellen, maar onvoldoende bescherming biedt tegen besmettingen als ransomware. De back-uplocatie is namelijk altijd toegankelijk, dus ook voor kwaadwillende software (om dit te voorkomen is het beter om het back-upmedium na het maken van de back-up weer af te koppelen).

Standaard staat bestandsgeschiedenis uit. Om deze tool te kunnen activeren (via de link Meer opties, link Zie Geavanceerde instellingen, knop Inschakelen), moet eerst een externe back-uplocatie zoals een NAS (Network Attached Storage, een via het netwerk aangesloten opslagmedium) worden toegevoegd met de knop Een station toevoegen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Back-up

Bestandsgeschiedenis maakt automatisch een back-up van alle persoonlijke mappen, via de taak Mappen uitsluiten kunnen specifieke mappen worden uitgesloten. Het terugzetten van (bestanden uit) de back-up verloopt via de sub Back-up, link Meer opties, link Bestanden terugzetten vanuit de huidige back-up. Is eenmaal een back-upactie aangemaakt dan zijn de back-upfrequentie en de bewaartermijn in te stellen. Er kleeft overigens ook een nadeel aan deze back-upfunctie: raakt de back-up beschadigd (en dat komt vaker voor dan je denkt!) dan zijn de daarin opgeslagen bestand niet meer vanuit de back-upsoftware te herstellen. Het vergt enige kennis van het archief om hieruit bestanden te kunnen herstellen, gebruik daarom liever een synchronisatietool als SyncBack omdat deze van elk bestand apart een back-up maakt.

Bestandsgeschiedenis Windows 10

Sub Problemen oplossen

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 8:30

Deze sub bevat een verzameling wizards voor het oplossen van specifieke problemen zoals het niet kunnen afspelen of opnemen van audio of video, een niet werkende internet-, netwerk- of Bluetooth-verbinding, een printer die niet wil afdrukken, terugkerende foutmeldingen bij Windows Update, BSOD's (blauwe schermen), een niet werkend toetsenbord, compatibiliteitsproblemen, niet functionerende apps en een niet werkende zoekindex. Voor elk van deze problemen is er een wizard. Constateert Windows dat er een probleem is dan wordt een probleemanalyse uitgevoerd om te bepalen welke wizard kan helpen (dit kan echter alleen wanneer de diagnostische gegevens met Microsoft worden gedeeld, zie Instellingen, onderdeel Privacy, sub Diagnostische gegevens en feedback). Blijkt dat het probleem met een wizard is op te lossen dan wordt deze voortaan automatisch uitgevoerd wanneer het probleem zich opnieuw voordoet!

Sub Systeemherstel

Deze sub bevat interessante opties voor het herstellen van Windows. Hoewel er zelden tot nooit gebruik van gemaakt zal worden, kunnen ze toch van onschatbare waarde zijn. Zijn er problemen met Windows, probeer dan eerst of het terugzetten van een eerder gemaakt systeemherstelpunt een oplossing biedt (deze functie staat eveneens bekend onder de naam Systeemherstel, zie het kader). Wordt het probleem hier niet mee opgelost, dan kan met de optie Teruggaan naar de eerdere versie van Windows 10 altijd nog een eerdere Windows-installatie worden teruggezet (indien aanwezig). Het gaat dan meestal om de Windows 10-installatie die voorafging aan een grote update.

SYSTEEMHERSTELPUNT MAKEN EN TERUGZETTEN

Systeemherstel (bekend van eerdere Windows-versies) maakt het mogelijk om Windows te herstellen naar een eerder gemaakt systeemherstelpunt. Deze herstelfunctie is bijzonder nuttig wanneer Windows op de een of andere manier in de problemen komt, bijvoorbeeld na installatie van kwaadwillende software of een desastreus verlopen Windows-update. Deze herstelfunctie kan zelfs voorkomen dat Windows opnieuw moet worden ge´nstalleerd, een echte redder in nood dus!

Echter, na installatie van Windows 10 is systeemherstel standaard uitgeschakeld! Waarom Microsoft hiervoor heeft gekozen is een raadsel, er wordt blijkbaar de voorkeur gegeven aan de systeemherstel mogelijkheden van Windows 10. In tegenstelling tot Systeemherstel wordt echter niet de mogelijkheid geboden om Windows te herstellen naar een eerder gemaakt herstelpunt. Het is daarom verstandig om via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel configureren te controleren of Systeemherstel actief is. Met de knop Configureren is per partitie in te stellen of systeemherstel op de betreffende partitie actief is, voor een goede werking is het belangrijk dat systeemherstel voor de WIndows-partitie is ingeschakeld. Na inschakelen is het verstandig direct een herstelpunt aan te maken (knop Maken) zodat vanaf dat moment systeemwijzigingen ongedaan gemaakt kunnen worden.

Windows Systeemerhstel starten en configureren

De herstelgegevens worden per partitie apart opgeslagen in de verborgen systeemmap System Volume Information als zogenaamde systeemherstelpunten en kunnen met de knop Systeemherstel (of via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Systeemherstel starten) op elk gewenst moment worden teruggezet. Lukt het niet meer een systeemherstelpunt terug te zetten, probeer het dan eens in veilige modus. Lukt het ook dan niet, verwijder dan de ge´nstalleerde beveiligingssoftware en andere op de achtergrond actieve systeemtools. Mocht ook dat niet baten dan kan Windows als laatste redmiddel wellicht nog naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet via de optie Deze pc opnieuw instellen. Merk op dat deze sub eveneens de naam Systeemherstel heeft gekregen, hetgeen nogal verwarrend is.

Zolang er nog geen systeemback-up is gemaakt, is het verstandig systeemherstel voor de Windows-partitie in te schakelen. Wordt besloten een systeemback-up te maken, schakel deze ruimtevretende functie dan eerst weer uit zodat de omvangrijke map System Volume Information wordt geleegd (dit heeft een kleinere image als resultaat). Na het uitschakelen van systeemherstel is het niet meer mogelijk terug te keren naar een eerder gemaakt herstelpunt, wacht dus met uitschakelen totdat Windows, drivers en software naar tevredenheid zijn ge´nstalleerd en afgesteld!

LET OP: In geval van een multiboot systeem kan systeemherstel voor problemen zorgen. Schakel in een multiboot-opstelling op beide systemen systeemherstel voor gezamenlijke gebruikte partities uit!


Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel

Als ook het herstellen van een vorige versie niet helpt, stel Windows dan opnieuw in (onderdeel Deze pc opnieuw instellen, knop Aan de slag), via de optie Mijn bestanden behouden worden de persoonlijke bestanden behouden. Dit is echter niet zonder risico, het advies is daarom om de persoonlijke bestanden eerst als back-up naar een veilige locatie te kopiŰren voordat Windows opnieuw wordt ge´nstalleerd. Met de optie Alles verwijderen wordt de computer teruggezet naar de fabrieksinstellingen (deze bewerkingen gelden alleen voor de systeempartitie, een eventuele datapartitie blijft als het goed is ongewijzigd). Nadat Windows is teruggezet, moeten de programma's en apps nog opnieuw worden ge´nstalleerd. De eerder ge´nstalleerde apps zijn via de Store, optie Mijn bibliotheek in het menu snel weer te installeren. De instellingen van de aan het Microsoft-account gekoppelde apps zijn online opgeslagen, na herinstallatie worden ze automatisch weer in de opnieuw ge´nstalleerde apps geladen.

Windows Systeemherstel: Deze pc opnieuw instellen (met behoud van bestanden, instellingen en programma's)

Tot slot is aan de sub Systeemherstel ook nog de optie Geavanceerde opstartopties toegevoegd om de pc vanaf een ander medium (bijvoorbeeld de Windows installatie-DVD) op te starten, in te loggen op de UEFI/BIOS, de opstartinstellingen te wijzigen dan wel herstellen, systeemherstel toe te passen of Windows te herstellen met een eerder gemaakte installatiekopie.

Sub Activering

Heeft de automatische activatie van Windows nog niet tijdens de setup plaatsgevonden dan kan dat hier alsnog. Zijn er activatieproblemen dan kan via de pagina https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10738 worden achterhaald hoe dat komt en wat eraan te doen is. Zijn de activatieproblemen niet eenvoudig op te lossen, dan kan eventueel via Marktplaats voor een paar tientjes legaal een nieuwe licentie worden gekocht (controleer wel vooraf of de verkoper een goede reputatie heeft!). Activeer de ontvangen productcode via de link Productcode wijzigen zodat Windows niet opnieuw ge´nstalleerd hoeft te worden (let op: dat kan alleen als het om dezelfde Windows-versie gaat!).

KOPPEL DE WINDOWS-LICENTIE AAN EEN MICROSOFT-ACCOUNT

Bij de automatische activering wordt de hardwarematige 'vingerafdruk' van de computer naar de activatie-server van Microsoft verzonden om te controleren of er voor de betreffende computer een Windows-licentie is geregistreerd. Wordt de processor of het moederbord vervangen dan zijn activatieproblemen te verwachten, met als gevolg dat de Windows-licentie in rook opgaat. Met een beetje geluk kan de licentie nog door een medewerker van Microsoft worden hersteld: neem contact op met Microsoft middels een chat via de app Hulp vragen of via de pagina https://support.microsoft.com/nl-nl/contactus/. Gelukkig kunnen deze activatieproblemen gemakkelijk worden voorkomen door de Windows 10-licentie aan een Microsoft-account te koppelen! Is het onverhoopt nodig om de processor of het moederbord te vervangen dan kan de licentie dankzij het gekoppelde Microsoft-account altijd weer in ere worden hersteld.

De Windows-licentie is via de link Account toevoegen aan een Microsoft-account te koppelen (wordt nog niet met dit Microsoft-account aangemeld op Windows dan moet tevens het wachtwoord van het gebruikersaccount worden opgegeven). Een succesvolle koppeling is te herkennen aan de melding Windows is geactiveerd met een digitale licentie die is gekoppeld aan uw Microsoft-account (in plaats van Windows is geactiveerd met een digitale licentie). Bij het opstarten van het gebruikersaccount wordt nu om een wachtwoord gevraagd. Dit kan eventueel ongedaan worden gemaakt door het gebruikersaccount los te koppelen van het Microsoft-account (via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Uw info).

Windows opnieuw activeren nadat de hardware is vervangen

Na het vervangen van de hardwarekan je Windows opnieuw activeren via de probleemoplosser, te openen via de sub Activering, optie Problemen oplossen. Open de optie Ik heb onlangs de hardware van dit apparaat gewijzigd en geef het Microsoft-account op waaraan de licentie is gekoppeld. Selecteer vervolgens de betreffende computer uit de lijst met gekoppelde apparaten zodat deze opnieuw geactiveerd kan worden. De ervaring leert dat deze methode ook kan worden gebruikt om een licentie naar een compleet nieuwe computer over te zetten...

LET OP: Wordt de computer verkocht? Vergeet dan niet je Microsoft-account te ontkoppelen via de pagina https://account.microsoft.com/devices/!


Sub Mijn apparaat zoeken

Via de sub Mijn apparaat zoeken, knop Wijzigen, optie De locatie van mijn apparaat regelmatig opslaan is in te stellen dat het apparaat periodiek een online signaal met de hardware-ID moet afgeven. Mocht het apparaat zijn zoekgeraakt of gestolen dan kan via de pagina https://account.microsoft.com/devices de laatst doorgegeven locatie en bijbehorend tijdstip worden achterhaald. Ondanks de veiligheidsmarge van een tiental meters blijkt de locatie in de praktijk nauwkeurig genoeg te zijn om een zoekgeraakt of gestolen apparaat terug te vinden.

Sub Voor ontwikkelaars

Deze sub is toegevoegd voor de ontwikkelaars van apps e.d. en is voor de doorsnee gebruiker nauwelijks interessant.

Sub Windows Insider-programma

Nieuwsgierig naar toekomstige aanpassingen van Windows 10? Meld je dan hier aan voor het Insider-programma (knop Aan de slag)! Nadat met een Microsoft-account is aangemeld, wordt de nieuwste versie vanzelf via Windows Update ge´nstalleerd. Wil je de installatie van een installatiemedium doen, download dan het ISO-bestand via www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewiso (deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de testversie in een virtuele computer te installeren). Het Windows Insider-programma Insider-programma biedt een langzame (relatief veilige) en een snelle manier voor het ontvangen van updates. Maar langzaam of snel, het blijven testversies en kunnen dus problemen veroorzaken (zorg dus eerst voor een back-up!). Loop je tegen een probleem aan of heb je tips ter verbetering dan kan je deze met de Windows 10-app Feedback-hub aan Microsoft doorgeven. Ben je niet bang voor een experimentje, dan is er zelfs een optie om de daaropvolgende versie alvast uit te proberen (skip ahead). Door aan te geven geen Insider Preview-versies meer te willen ontvangen, wordt vanzelf teruggekeerd naar de reguliere versie (dit kan wel even duren).

ę 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring