Instellingen Windows 10: onderdeel Bijwerken en beveiliging

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Bijwerken en beveiliging van het venster Instellingen.


Sub Windows Update

Sub Windows Update bevat de instellingen voor het updateproces van Windows en andere door Microsoft uitgegeven software. Updates voegen nieuwe functionaliteit toe, of maken het systeem veiliger, stabieler en sneller. Dagelijks wordt op de achtergrond gecontroleerd of er nieuwe (beveiligings)updates beschikbaar zijn zodat deze direct ge´nstalleerd kunnen worden. Wordt de link Optionele updates weergeven weergegeven, dan zijn er nieuwe hardware drivers en/of overige updates beschikbaar. Als je deze wilt downloaden en installeren, dan moet dat handmatig (het gebeurt dus niet automatisch!). Omdat onderdelenupdates en sommige cumulatieve updates risicovoller zijn, vraagt Windows Update ook hier eerst om toestemming (via een melding in het actiecentrum) voordat ze ge´nstalleerd worden. Deze updates worden sowieso pas aangeboden nadat uit de door Microsoft verzamelde statistieken en de diagnostische gegevens van de betreffende computer is gebleken dat er geen problemen te verwachten zijn. Met de knop Naar updates zoeken kan het zoeken naar updates desgewenst ook handmatig worden uitgevoerd, houd er wel rekening mee dat daarmee ook experimentele updates beschikbaar kunnen komen! Bij deze sub wordt tevens vermeld of de betreffende computer geschikt is voor Windows 11. Zie elders op deze website voor meer informatie over de gratis upgrade naar Windows 11 en de hardware eisen van Microsoft.


 

LET OP: Elke onderdelenupdate wordt anderhalf jaar ondersteund. Stel je de installatie van onderdelenupdates zodanig lang uit dat de ondersteuning van de laatstge´nstalleerde onderdelenupdate verloopt, dan wordt de nieuwste onderdelenupdate (na enkele waarschuwingen) geforceerd ge´nstalleerd. Wordt de meest recente onderdelenupdate voor Windows 10 niet via Windows Update aangeboden of lukt het niet om deze te installeren, probeer het dan eens met de door Microsoft beschikbaar gestelde download vanaf de pagina www.microsoft.com (zie de pagina over de setup van Windows 10).

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update

Updates onderbreken

Het is verstandig om updates zo veel als mogelijk automatisch te laten installeren zodat Windows up-to-date blijft en gaten in de beveiliging zo snel mogelijk worden gedicht. Zorgt het installeren van updates echter voor problemen, onderbreek de automatische updates dan met de optie Updates 7 dagen onderbreken. Met de knop Updates hervatten wordt het uitstel vroegtijdig beŰindigd en controleert Windows direct of er nieuwe updates zijn.

TIP: Is 7 dagen uitstel niet voldoende? Via Geavanceerde opties, onderdeel Updates onderbreken kan de installatie van updates zelfs tot 35 dagen gepauzeerd worden!

Gebruikerstijden

Bij de installatie van updates moet de computer nogal eens opnieuw worden opgestart. Vind je dat hinderlijk, plan het automatisch onderhoud dan op een tijdstip waarop de pc doorgaans niet wordt gebruikt. Via de optie Gebruikstijden wijzigen is aan te geven wat de gangbare werktijden zijn, het ingestelde tijdsframe (van maximaal 18 uur) loopt standaard van 8 uur Ĺs ochtends tot 5 uur ĺs middags. Wordt voornamelijk in de avonduren gewerkt dan is het dus verstandig het tijdsframe daarop aan te passen. Gebruik je de pc op onregelmatige tijden, activeer dan de optie Gebruikstijden automatisch aanpassen voor dit apparaat op basis van activiteit.

AUTOMATISCH DAGELIJKS ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden (zoals het uitvoeren van updates, beveiligingsscans en systeemdiagnoses) worden dagelijks uitgevoerd op een tijdstip waarop de computer niet in gebruik is, zo nodig wordt de computer uit de slaapstand gehaald. De standaard ingestelde aanvangstijd (2 uur ĺs nachts) kan eventueel worden aangepast via het configuratiescherm, onderdeel Beveiliging en onderhoud, kopje Onderhoud, link Onderhoudsinstellingen wijzigen. Is het ongewenst dat de computer voor onderhoudswerkzaamheden uit de slaapstand wordt gehaald, deactiveer dan de optie Toestaan dat de computer op het geplande tijdstip voor gepland onderhoud uit de slaapstand wordt gehaald (mits toegankelijk). Kan het dagelijks onderhoud niet op het geplande tijdstip worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat de computer niet uit de slaapstand mag ontwaken, in gebruik is of uit staat) dan wordt deze bij de eerstvolgende mogelijkheid alsnog uitgevoerd.


 


Geschiedenis van updates

Bij de geschiedenis van updates worden alle ge´nstalleerde updates vermeld. Dit is met name handig om ge´nstalleerde updates en bijbehorende KB-nummers te achterhalen, bijvoorbeeld om de veroorzaker van een probleem te achterhalen.

Geavanceerde opties

Geavanceerde opties bevat nog een aantal instellingen om Windows Update naar je hand te zetten.

Windows Update (geavanceerde opties)

De optie Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen tijdens het bijwerken van Windows gaat over het automatisch bijwerken van updates voor overige Microsoft-producten zoals Microsoft Office, laat deze bij voorkeur aan staan. In geval van een datalimiet op de internetverbinding kan de optie Updates downloaden via verbindingen met een datalimietů beter uit blijven zodat onverwacht hoge kosten worden voorkomen. De optie Start dit apparaat zo snel mogelijk opnieuwů laat Windows direct opnieuw opstarten om de installatie van updates af te ronden, ongeacht of je op dat moment gebruik maakt van de computer. Wil je eerst een melding ontvangen voordat updates worden ge´nstalleerd (zie afbeelding), activeer dan de optie Een melding weergeven wanneer de pc opnieuw moet worden opgestart om de update te voltooien.

TIP: Wil je dat je gebruikersaccount na een herstart van Windows gelijk weer wordt aangemeld, ga dan naar Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, kopje Privacy en activeer de optie Configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien op basis van mijn aanmeldingsgegevens na een update of herstart. Wil je verder kunnen werken in de openstaande apps zonder eerst opnieuw aan te moeten melden met je Microsoft-account, activeer dan tevens de optie Mijn opnieuw opstartbare apps automatisch opslaan wanneer ik me afmeld en deze opnieuw opstarten nadat ik me heb aangemeld.

Problemen met Windows Update oplossen

Problemen met de updatefunctie van Windows zijn helaas geen zeldzaamheid: zo komt het voor dat afgehandelde updates na een herstart toch weer opnieuw worden aangeboden of toont Windows elke keer weer een foutmelding omdat een specifieke update niet is gelukt. De meeste problemen worden opgelost door fouten te laten herstellen via de sub Problemen oplossen, link Extra probleemoplossers, onderdeel Windows Update, knop Probleemoplosser uitvoeren. Heeft dit geen effect, probeer dan of het verwijderen van de map SoftwareDistribution helpt.

Problemen met steeds weer terugkerende updates kunnen ook worden opgelost door deze handmatig te downloaden en installeren. Via de foutmelding van Windows Update is te achterhalen om welke update het gaat, bijvoorbeeld KB4532693. Gebruik dit KB-nummer om het bijbehorende updatebestand te vinden via de zoekfunctie van de Microsoft Update-catalogus (www.catalog.update.microsoft.com), of nog praktischer: via Google zodat direct de juiste cataloguspagina wordt geopend. De cataloguspagina toont meerdere downloads, het vergt soms wat puzzelen om de juiste te vinden. Er zijn maar weinig gebruikers die een Windows Server of een op ARM64-gebaseerd systeem hebben, deze downloads vallen dus sowieso af. Voor de meeste installaties hoeft alleen gekeken te worden naar de ge´nstalleerde onderdelenupdate (bijvoorbeeld versie 21H1), de Windows-versie (Pro of Home) en/of de bits-versie (de x64-update is voor de 64-bits versie en de x86-update voor de 32-bits versie). Deze gegevens zijn te herleiden uit de foutmelding van Windows Update en/of via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info. Onderstaande afbeelding toont alle updates die beschikbaar zijn voor het in de foutmelding vermelde updatenummer KB5006738. Het is vaak lastig om de juiste update te achterhalen, zeker wanneer de lijst wat langer is. Eenmaal gevonden kan deze via de knop Downloaden worden gedownload en ge´nstalleerd (in dit voorbeeld de cumulatieve update voor de x64-versie van Windows 10-versie 1903).

Microsoft Update Catalogus
 


 

Problemen na de installatie van een update

Zorgt een update voor opstartproblemen dan wordt in de meeste gevallen automatisch de herstelmodus opgestart om Windows te herstellen. Om te voorkomen dat de update herhaaldelijk voor problemen blijft zorgen, wordt deze gedurende 30 dagen verborgen zodat Microsoft in de tussentijd aan een oplossing kan werken. Ontstaan er na de installatie van een update opstartproblemen die niet worden hersteld, vervolg de herstelmodus dan via de geavanceerde (herstel-)opties, knop Updates verwijderen. Verwijder de laatst ge´nstalleerde update met de knop Nieuwste kwaliteitsupdate verwijderen of Nieuwste onderdelenupdate verwijderen. Geeft een update andersoortige problemen, verwijder de update dan via de sub Windows Update, optie Geschiedenis van updates weergeven, link Installatie van updates ongedaan maken, rechter muisklik op de betreffende update, optie Verwijderen. Om te voorkomen dat de update direct opnieuw wordt ge´nstalleerd, kan het updaten beter een week worden onderbroken (via de sub Windows Update, optie Updates 7 dagen onderbreken).

Windows Update: genstalleerde updates en onderdelen

TIP: Is de probleemupdate niet te verwijderen, of is het onduidelijk of het probleem door een update wordt veroorzaakt? Zet Windows dan eens terug naar een eerder gemaakt systeemherstelpunt (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Systeembeveiliging, knop Systeemherstel). Is het probleem hierna verdwenen maar komt het na het updaten weer terug dan weet je dat een van de ge´nstalleerde updates de oorzaak is. NB: staat systeemherstel uit, zet hem dan nu alsnog aan!

Probleemveroorzakende onderdelenupdate verwijderen

Is het gelukt om een nieuwe onderdelenupdate te installeren, maar zorgt deze vervolgens voor problemen? Dan kan de vorige Windows-installatie handmatig worden hersteld via sub Systeemherstel, optie Teruggaan naar de vorige versie van Windows 10. Wacht er niet te lang mee, want na 10 dagen wordt de map C:\Windows.old (met daarin de back-up van de vorige Windows-installatie) automatisch door Schijfopruiming verwijderd!

Sub Delivery Optimization

Door apps en updates voor Windows en andere Microsoft-producten van andere servers dan die van Microsoft te downloaden, kan de downloadtijd verbeteren. Is het gebruik van andere servers uit veiligheidsoverwegingen ongewenst of legt het verspreiden van updates naar andere computers op het internet te veel beslag op de beschikbare bandbreedte van jouw internetverbinding? Zet de optie Downloads van andere pcĺs toestaan dan uit (zodat updates uitsluitend vanaf de servers van Microsoft worden gedownload) of activeer de optie pc's in het lokale netwerk (zodat apps en updates alleen vanaf een vertrouwd apparaat binnen het eigen netwerk worden gedownload). Deze laatste optie heeft als bijkomend voordeel updates slechts eenmaal van internet hoeven te worden gedownload waardoor bandbreedte wordt bespaard.

Windows Update: kiezen hoe updates worden geleverd/gedownload

Is de optie pcĺs in het lokale netwerk en pcĺs op internet geactiveerd dan is het verstandig om via de optie Geavanceerde opties een maandelijkse uploadlimiet in te stellen zodat de internetverbinding niet te veel belast wordt door het uploaden van updates naar andere computers op het internet. Het uploaden is dan standaard gemaximaliseerd tot 500 GB per maand, en kan desgewenst nog verder worden verlaagd. Zo kan de voor Windows Update beschikbare down- en uploadsnelheid worden beperkt zodat meer controle wordt verkregen over het gebruik van de internetverbinding. Maken meerdere apparaten gebruik van de internetverbinding dan is het sowieso verstandig om de beschikbare bandbreedte (op al deze apparaten) te verlagen zodat er voldoende bandbreedte overblijft voor dagelijks internetgebruik. Dit kan in absolute bandbreedte (oftewel een maximum) of als percentage van de gemeten bandbreedte.

Sub Windows-beveiliging

De beveiligingstool Windows-beveiliging (voorheen Windows Defender) kon vroeger alleen controleren op mogelijke besmetting met virussen, spyware en andere ongewenste software, maar is inmiddels uitgegroeid tot een compleet beveiligingspakket dat niet onderdoet aan alternatieve (al dan niet betaalde) scanners! Het basisscherm van Windows-beveiliging ( te openen met de knop Windows-beveiliging openen) bevat zeven onderdelen: Virus- en bedreigingsbeveiliging, Accountbeveiliging, Firewall- en netwerkbeveiliging, App- en browserbeheer, Apparaatbeveiliging, Apparaatprestaties en -status en Gezinsopties. Wordt bij een van de onderdelen een uitroepteken weergegeven dan is het verstandig dit nader te onderzoeken.

LET OP: Bij de installatie van alternatieve beveiligingssoftware wordt Windows-beveiliging automatisch uitgeschakeld en is het basisscherm van Windows-beveiliging niet meer toegankelijk!

Windows Defender instellingen

De virus-, spyware- en malwaredefinities worden dagelijks (tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden) bijgewerkt. Aansluitend wordt automatisch een scan uitgevoerd, maar deze kan natuurlijk ook handmatig worden geactiveerd via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, knop Snelle scan. Lukt het niet om een virus te verwijderen, laat dan tijdens het opstarten van Windows een scan uitvoeren (link Scanopties, optie Microsoft Defender Offline-scan, knop Nu scannen). Dit heeft als voordeel dat het virus op dat moment nog niet actief is.

Windows Defender scan

De instellingen voor de scanner van Windows-beveiliging zijn toegankelijk via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, link Instellingen beheren (onder het kopje Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging). Blijkt Windows-beveiliging voor problemen te zorgen (bijvoorbeeld bij het achterhalen van een wachtwoord met een password recoverytool) dan kan de realtime beveiliging tijdelijk worden uitgeschakeld (deze wordt na enige tijd automatisch weer ingeschakeld). Als alternatief kan ook worden gekozen om specifieke mappen, bestanden, bestandstypen (zoals het HOSTS-bestand) of een uitvoerbaar bestand (oftewel een programma) uit te sluiten voor controle (via de link Uitsluitingen toevoegen of verwijderen). Ben je erg gehecht aan je privacy, schakel dan de opties Cloudbeveiliging en Automatisch sample indienen uit om te voorkomen dat persoonlijke informatie naar Microsoft wordt verzonden. Tot slot beschermt Controlled folder access de mappen met persoonlijke bestanden tegen ongewenste wijzigingen (zie onderstaand kader).

Bij het onderdeel Accountbeveiliging wordt geadviseerd om bij Microsoft aan te melden met een Microsoft-account, gebruik te maken van Windows Hello (voor een snelle veilige manier van aanmelden door middel van gezichtsherkenning, vingerafdrukherkenning of een pincode) en dynamisch te vergrendelen bij afwezigheidsdetectie. Het onderdeel Firewall- en netwerkbeveiliging bevat instellingen van de firewall, pas deze alleen aan als daarvan de gevolgen bekend zijn. Het onderdeel App- en browserbeheer bevat instellingen voor de realtime bescherming van Windows tegen schadelijke bestanden, apps en websites (ook wel het SmartScreen-filter genoemd). Wordt een bestand als onbetrouwbaar aangemerkt dan geeft het filter een waarschuwing. Hoewel hiervoor informatie met Windows wordt uitgewisseld (wat uit privacyoverwegingen wellicht bezwaarlijk kan zijn), adviseer ik toch het SmartScreen-filter aan te laten. Waar het SmartScreen-filter te downloaden websites en apps controleert, houdt Exploit Protection de reeds ge´nstalleerde apps in de gaten (zie kader).

CONTROLLED FOLDER ACCESS EN EXPLOIT PROTECTION

Een toenemende bedreiging is ransomware: een virusbesmetting die persoonlijke bestanden versleutelt en pas weer vrijgeeft nadat een fors bedrag is betaald. Om de mappen met persoonlijke bestanden en Windows zelf te beschermen tegen wijzigingen door mogelijk schadelijke toepassingen, heeft Microsoft Controlled folder access als extra beveiliging aan Windows-beveiliging toegevoegd (zie onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, link Instellingen beheren, link Gecontroleerde mappentoegang beheren). Deze beveiligingsoptie blokkeert onbekende apps de toegang tot persoonlijke bestanden. Hoewel dit goed klinkt, adviseer ik toch om deze beveiligingsoptie alleen te gebruiken wanneer je je pc maximaal wilt dichttimmeren. Het risico is namelijk dat je op een gegeven moment tegen het probleem aanloopt dat een nieuw ge´nstalleerde app niet wil openen. De kans is groot dat je tegen die tijd alweer vergeten bent dat deze functie daar de veroorzaker van kan zijn!

Controlled folder access

Wordt een vertrouwde app toch door Windows-beveiliging geblokkeerd, ook al staat de optie Controlled folder access uit? Voeg deze app dan toe aan de lijst met programma's die systeeminstellingen mogen wijzigen. Ga hiervoor naar Windows-beveiliging, onderdeel App- en browserbeheer, link Instellingen voor Exploit Protection, optie Programma-instellingen (het 'tabblad' bovenin het venster), knop Programma toevoegen om instellingen aan te passen, optie Exact bestandspad kiezen, blader naar de locatie van het betreffende uitvoerbare programmabestand (te achterhalen via Taakbeheer), knop Openen. Het daaropvolgende venster Programma-instellingen: <bestandsnaam> bevat geavanceerde instellingen, deze kunnen worden genegeerd (knop Annuleren).

Windows Defender: Exploit Protection en Controlled Folder Access
 


De optie Apparaatbeveiliging beschermt de Windows-installatie door programmaĺs in een virtuele omgeving uit te voeren (mits de hardware hier ondersteuning voor biedt). Het onderdeel Apparaatprestaties en -status bevat algemene zaken over de gezondheid van Windows, waaronder de status van de beschikbare opslagcapaciteit en de levensduur van de batterij.

Beschikken de kinderen over een speciaal kinderaccount dan kan via onderdeel Gezinsopties ouderlijk toezicht ingesteld worden: dit onderdeel bevat opties om ongepaste websites af te schermen, schermtijden in te stellen, activiteitenrapporten van de kinderen op te vragen en te bepalen welke apps en spelletjes ze voor hun eigen apparaat mogen kopen. Deze instellingen zijn gekoppeld aan een Microsoft-account en worden online beheerd via de link Gezinsinstellingen weergeven (pagina https://account.microsoft.com/family). Door het kind ingediende verzoeken kunnen hier worden ingezien en desgewenst goedgekeurd. Zorg er wel voor dat de kinderen geen toegang hebben tot je eigen Microsoft- en gebruikersaccount, anders zijn de opgelegde beperkingen alsnog eenvoudig ongedaan te maken! Via de link Apparaten bekijken (pagina https://account.microsoft.com/devices) kan de beveiligingsstatus van alle apparaten in het gezin worden gecontroleerd.

Windows Beveiliging: Gezinsopties

Sub Back-up

Sub Back-up bevat opties voor het maken van back-ups van de persoonlijke bestanden aan bod met OneDrive en/of Bestandsgeschiedenis. Aangezien de back-uplocatie van Bestandsgeschiedenis altijd toegankelijk is, biedt deze methode onvoldoende bescherming tegen besmettingen als ransomware en andere kwaadwillende software. Kies daarom liever voor alternatieve back-upsoftware zoals SyncBack waarbij het back-upmedium na het maken van de back-up weer afgekoppeld kan worden. Bestandsgeschiedenis houdt overigens een historie van bestanden bij, waardoor eerdere bestandsversies teruggezet kunnen worden. Dat is handig, maar kan vele malen efficiŰnter via online opslagdiensten als OneDrive of Dropbox.

Standaard staat Bestandsgeschiedenis uit. Om deze tool te kunnen activeren, moet eerst een extern station zoals een NAS (Network Attached Storage, een via het netwerk aangesloten opslagmedium) als back-uplocatie worden toegevoegd. Nadat deze is toegevoegd via de knop Een station toevoegen, kan met de optie Automatisch back-ups maken van mijn bestanden de back-upfunctie worden ingeschakeld.

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Back-up

Bestandsgeschiedenis maakt vervolgens automatisch een back-up van alle persoonlijke mappen. Stel via de link Meer opties de frequentie en bewaartermijn in, en geef aan welke mappen in de back-up meegenomen of uitgesloten moeten worden. Het terugzetten van (bestanden uit) de back-up verloopt via de sub Back-up, link Meer opties, link Bestanden terugzetten vanuit de huidige back-up. Er kleeft overigens ook een nadeel aan deze back-upfunctie: raakt de back-up beschadigd (en dat komt vaker voor dan je denkt!) dan zijn de daarin opgeslagen bestanden niet meer vanuit de back-upsoftware te herstellen. Het vergt enige kennis van het archief om hieruit bestanden te kunnen herstellen, gebruik daarom liever een synchronisatietool als SyncBack omdat deze van elk bestand apart een back-up maakt.

Bestandsgeschiedenis Windows 10

Sub Problemen oplossen

Deze sub bevat instellingen voor het automatisch oplossen van problemen. Constateert Windows dat er een probleem is dan wordt een probleemanalyse uitgevoerd om te bepalen welke wizard nodig is (dit kan echter alleen wanneer naast de vereiste diagnostische gegevens ook de optionele diagnostische gegevens met Microsoft worden gedeeld, zie Instellingen, onderdeel Privacy, sub Diagnostische gegevens en feedback). Betreft het een probleem waarvan de oplossing bekend is, dan wordt deze na instemming van de gebruikers automatisch toegepast. Sommige wizards zijn ook handmatig te starten (via de link Extra probleemoplossers). Het gaat om wizards voor het oplossen van specifieke problemen zoals het niet kunnen afspelen of opnemen van audio of video, een niet werkende internet-, netwerk- of Bluetooth-verbinding, een printer die niet wil afdrukken, terugkerende foutmeldingen bij Windows Update, een niet werkend toetsenbord, niet functionerende apps en een niet werkende zoekindex. Is het probleem met een handmatig gestarte wizard opgelost, dan wordt dit door Windows onthouden zodat diezelfde wizard voortaan automatisch wordt uitgevoerd wanneer het probleem zich opnieuw voordoet!


Sub Systeemherstel

Deze sub bevat interessante opties voor het herstellen van Windows. Hoewel er zelden tot nooit gebruik van gemaakt zal worden, kunnen ze toch van onschatbare waarde zijn. Zijn er problemen met Windows, probeer dan eerst of het terugzetten van een eerder gemaakt systeemherstelpunt een oplossing biedt (enigszins verwarrend heet deze functie ˇˇk Systeemherstel). Wordt het probleem hier niet mee opgelost, dan kan het systeem mogelijk nog worden teruggezet naar de vorige Windows-installatie (bij Teruggaan naar de vorige versie van Windows 10). De hiervoor benodigde bestanden in de map C:\Windows.old worden na 10 dagen automatisch verwijderd, je moet er dus wel snel bij zijn.

Windows 10 instellingen: onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel

Als ook het herstellen van een vorige versie niet helpt, stel Windows dan opnieuw in (onderdeel Deze pc opnieuw instellen, knop Aan de slag). Het opnieuw instellen heeft alleen betrekking op de systeempartitie, een eventuele datapartitie blijft als het goed is buiten schot. Staan je persoonlijke bestanden opgeslagen op de systeempartitie, gebruik dan de optie Mijn bestanden behouden zodat de persoonlijke bestanden niet worden verwijderd, wel zo fijn! Omdat het niet geheel zonder risico is, blijft het advies om voorafgaand aan het opnieuw instellen eerst de persoonlijke bestanden eerst als back-up naar een veilige locatie te kopiŰren. Hoeven de persoonlijke bestanden niet behouden te blijven dan kan Windows ook gewoon via optie Alles verwijderen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

TIP: Is Windows met deze methode niet meer te herstellen dan zal Windows opnieuw ge´nstalleerd moeten worden met behulp van een installatiemedium.

Windows Systeemherstel: Deze pc opnieuw instellen (met behoud van bestanden, instellingen en programma's)

Vervolgens wordt gevraagd welke installatiebestanden je voor de herinstallatie van Windows wilt gebruiken: uit de cloud te downloaden of de reeds op het apparaat aanwezige bestanden. De voorkeur gaat uit naar de bestanden uit de cloud, aangezien die het meest recent (en dus up-to-date) zijn. Houd er wel rekening mee dat voor het downloaden van deze bestanden ongeveer 4 GB aan vrije schijfruimte nodig is.

Windows 10 opnieuw installeren: downloaden uit de cloud

Nadat de installatieprocedure is doorlopen en Windows is hersteld, moeten de programmaĺs en apps nog opnieuw worden ge´nstalleerd. De eerder ge´nstalleerde apps zijn via de Store, optie Bibliotheek (links onderin) snel weer te installeren. De instellingen van de aan het Microsoft-account gekoppelde apps zijn online opgeslagen, na herinstallatie worden ze automatisch weer in de opnieuw ge´nstalleerde apps geladen.

Tot slot bevat sub Systeemherstel de optie Geavanceerde opstartopties. Via de knop Nu opnieuw opstarten wordt Windows opnieuw opgestart, waarna een scherm opent met verschillende opstartinstellingen: de pc vanaf een ander medium (bijvoorbeeld een Windows installatiemedium) opstarten, inloggen op het UEFI/BIOS, de opstartinstellingen wijzigen dan wel herstellen, systeemherstel toepassen of Windows herstellen met een eerder gemaakte systeemback-up (ook wel systeemkopie, installatiekopie of image genoemd).

Sub Activering

Heeft de automatische activatie van Windows nog niet tijdens de setup plaatsgevonden dan kan dat hier alsnog. Zijn er activatieproblemen, kijk dan even op pagina https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10738 wat de mogelijke oorzaak kan zijn, en wat eraan te doen is. Zijn de activeringsproblemen niet op te lossen, dan kan eventueel voor een paar tientjes een nieuwe licentie worden gekocht via een alternatief verkoopkanaal zoals Marktplaats (controleer wel vooraf of de verkoper een goede reputatie heeft!). Activeer de ontvangen productcode via de link Productcode wijzigen zodat Windows niet opnieuw ge´nstalleerd hoeft te worden (let op: dat kan alleen als het om dezelfde Windows-versie gaat!) .Wil je (tegen betaling) upgraden naar Windows 10 Pro, klik dan op de link Naar de Microsoft Store (of koop online een goedkope licentie)

Windows 10 activeren door de productcode te wijzigen

KOPPEL DE WINDOWS-LICENTIE AAN EEN MICROSOFT-ACCOUNT

Bij de automatische activering wordt de hardwarematige 'vingerafdruk' van de pc naar de activatie-server van Microsoft verzonden om te controleren of er voor de betreffende computer een Windows-licentie is geregistreerd. Wordt de processor of het moederbord vervangen, dan loopt deze automatische activering spaak en gaat de Windows-licentie in rook op. Met een beetje geluk kan de licentie nog door een medewerker van Microsoft worden hersteld, neem daarvoor contact op met Microsoft (via de pagina  https://support.microsoft.com/nl-nl/contactus/ of met de app Hulp vragen, te openen via de zoekfunctie van Windows).

Licentie koppelen aan een Microsoft-account

Gelukkig kunnen deze activatieproblemen gemakkelijk worden voorkomen door de Windows 10-licentie aan een Microsoft-account te koppelen! Is het onverhoopt nodig om de processor of het moederbord te vervangen dan kan de licentie dankzij het gekoppelde Microsoft-account altijd weer in ere worden hersteld. De Windows-licentie is via de link Account toevoegen aan een Microsoft-account te koppelen (wordt nog niet met dit Microsoft-account aangemeld op Windows dan moet tevens het wachtwoord van het gebruikersaccount worden opgegeven). Een succesvolle koppeling is te herkennen aan de melding Windows is geactiveerd met een digitale licentie die is gekoppeld aan uw Microsoft-account (in plaats van Windows is geactiveerd met een digitale licentie) en is te controleren via de pagina https://account.microsoft.com/devices/. Bij het opstarten van het gebruikersaccount wordt nu om een wachtwoord gevraagd. Dit kan eventueel ongedaan worden gemaakt door het gebruikersaccount los te koppelen van het Microsoft-account (via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Uw info).

Windows opnieuw activeren nadat de hardware is vervangen

Na het vervangen van de hardware kan je Windows opnieuw activeren via de probleemoplosser, te openen via de sub Activering, optie Problemen oplossen. Vervolg met de optie Ik heb onlangs de hardware van dit apparaat gewijzigd en geef het Microsoft-account op waaraan de licentie is gekoppeld. Selecteer vervolgens de betreffende computer uit de lijst met gekoppelde apparaten zodat deze opnieuw geactiveerd kan worden. De ervaring leert dat deze methode ook kan worden gebruikt om een licentie naar een compleet nieuwe computer over te zetten...


Sub Mijn apparaat zoeken

Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account dan is via deze sub in te stellen dat het apparaat periodiek een online signaal met de hardware-ID moet afgeven (knop Wijzigen, optie De locatie van mijn apparaat regelmatig opslaan). Mocht het apparaat zijn zoekgeraakt of gestolen dan kan via de pagina https://account.microsoft.com/devices de laatst doorgegeven locatie en bijbehorend tijdstip worden achterhaald. Ondanks de veiligheidsmarge van een tiental meters blijkt de locatie in de praktijk nauwkeurig genoeg te zijn om een zoekgeraakt of gestolen apparaat terug te vinden.

Sub Voor ontwikkelaars

Deze sub is toegevoegd voor de ontwikkelaars van apps e.d. en is voor de doorsnee gebruiker dus nauwelijks interessant.

Sub Windows Insider-programma

Nieuwsgierig naar toekomstige aanpassingen van Windows 10? Meld je dan hier aan voor het Insider-programma (knop Aan de slag)! Nadat met een Microsoft-account is aangemeld en de gewenste insider-versie is gekozen, wordt de nieuwste versie vanzelf via Windows Update ge´nstalleerd. Wil je de installatie vanaf een installatiemedium doen, download dan het ISO-bestand via www.microsoft.com (deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de testversie in een virtuele computer te installeren). Het Windows Insider-programma biedt een Release Preview-versie (de eerstvolgende Windows 10-versie, de meest veilige insider versie), een BŔta-versie (de daaropvolgende stabiele Windows 10-versie voor early adopters) en een Developer-versie (de Windows 10-build voor ontwikkelaars en gebruikers die niet bang zijn voor een experimentje). Het blijven testversies, ze kunnen dus allemaal problemen veroorzaken (zorg dus altijd eerst voor een back-up!). Loop je tegen een probleem aan of heb je tips ter verbetering dan kan je deze met de Windows 10-app Feedback-hub aan Microsoft doorgeven. Door via de optie Geen preview-builds meer ontvangen aan te geven geen insider-versies meer te willen ontvangen, wordt na verloop van tijd vanzelf teruggekeerd naar de reguliere Windows-versie (zodra deze hetzelfde versienummer heeft als de ge´nstalleerde bŔtaversie).

Sub Apparaatversleuteling

Is apparaatversleuteling geactiveerd dan zijn alle bestanden op de schijf versleuteld en alleen toegankelijk vanuit het aangemelde gebruikersaccount, onbevoegden kunnen er dus niet bij door de pc op te starten vanaf een extern medium. Apparaatversleuteling is vergelijkbaar met BitLocker (de versleutelingstool van Windows 10 Pro), maar mist instelmogelijkheden zoals het versleutelen van externe media. Een waarschuwing is wel op zijn plaats: versleuteling is ook een prima methode om jezelf buiten te sluiten (bijvoorbeeld bij aanmeldproblemen), denk daarom goed na of je deze optie wel wilt inschakelen. Mijn advies is daarom om deze optie bij twijfel uit te schakelen!

ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring