Windows 10 Oktober 2018 Update (versie 1809)

TIP: Microsoft brengt tweemaal per jaar (in Maart/April en September/Oktober) een grote onderdelenupdate voor Windows 10 uit. Zie tevens de informatie over de Windows 10 - April 2018 Update (versie 1803) en de Windows 10 - Mei 2019 Update (1903).

De Oktober 2018 Update (versienummer 1809) wordt automatisch aangeboden via Windows Update, de uitrol vindt gefaseerd (gespreid over enkele maanden) plaats. De update wordt alleen aangeboden als uit de door Microsoft verzamelde statistieken blijkt dat er hoogstwaarschijnlijk geen problemen te verwachten zijn. Hoewel ik adviseer hierop te wachten (zie het artikel verderop met tips voor het installeren van onderdelenupdates) kan je de installatie ook forceren via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update knop Naar updates zoeken, of via de pagina www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10.

Bij elke halfjaarlijkse onderdelenupdate worden weer functies toegevoegd, aangepast dan wel verwijderd. Zo zijn bij de Windows 10 Oktober 2018 Update onder andere de volgende functionaliteiten toegevoegd:

Bij het installeren van een onderdelenupdate ontstaan nog wel eens problemen, deze pagina sluit daarom af met tips om de installatie van de Oktober 2018 Update succesvol te laten verlopen. En natuurlijk is er ook weer een instructievideo met aanvullende informatie op deze onderwerpen:


Het vernieuwde klembord

Het klembord is bekend als het geheugen waar een stuk tekst of een afbeelding naartoe gekopieerd (Ctrl-C, PrintScreen) of geknipt (Ctrl-X) kan worden, om vervolgens met de toetscombinatie Ctrl-V ergens te plakken. In het verleden werd slechts één item in het geheugen opgeslagen, het vernieuwde klembord onthoudt echter alle recent gekopieerde of geknipte items. De vertrouwde toetscombinatie Ctrl-V plakt nog steeds het laatst item, de toetscombinatie Win-V opent een overzicht van recent gekopieerde en geknipte items. Vanuit dit overzicht is vervolgens eenvoudig een van de eerder opgeslagen items te selecteren en plakken. Het is overigens een gemiste kans dat hier geen snelteksten en veel gebruikte afbeeldingen aan toegevoegd kunnen worden.

Klembord geheugen (Windows 10 Oktober 2018 Update)

Is de klembordgeschiedenis niet gewenst, schakel deze dan uit via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Klembord. Moet het geheugen gewist worden (bijvoorbeeld omdat er gevoelige informatie zoals een wachtwoord in is opgeslagen), gebruik dan de link Alles wissen in het klembordvenster. Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account dan kan de inhoud van het klembord via de knop Aan de slag (kopje Synchroniseren tussen apparaten) worden gesynchroniseerd met andere apparaten. Altijd handig wanneer je snel even een schermafdruk wilt overzetten!

Taakbeheer: het energieverbruik van apps

Met Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie Ctrl-Shift-Esc, via de toetscombinatie Ctrl-Alt-Del, via het Win-X menu of via een rechter muisklik op de taakbalk) worden de lopende processen in kaart gebracht en kunnen vastgelopen programma’s worden beëindigd. Via Meer details (onderin het venster) wordt de uitgebreide versie van taakbeheer geopend. Hier kan via het tabblad Processen inzicht worden verkregen in de achtergrondprocessen (door op de kolomtitel Processor te klikken worden de meest actieve processen bovenaan geplaatst). Deze informatie geeft een aardig idee van de opgestarte processen en de hoeveelheid systeembronnen die ze in beslag nemen. Nieuw in de Oktober 2018 Update is de weergave van het energieverbruik per proces, hetgeen handig is bij het achterhalen van de oorzaak van een korte accuduur.

Energieverbruik apps

Tegelmappen in Start een naam geven

Door tegels van apps in Start ‘op elkaar te stapelen’, worden ze samengevoegd tot één tegelmap. Een ideaal middel om Start overzichtelijk te houden zónder daarvoor tegels te hoeven verwijderen. Deze tegelmappen zijn te herkennen aan de kleine icoontjes die op de tegels zijn afgebeeld. Klik op een tegelmap om deze open te klappen zodat de apps toegankelijk worden (een opengeklapte tegelmap is te herkennen aan het pijltje in de tegel). Nieuw in de Oktober 2018 Update is de mogelijkheid om na het openklappen de tegelmap van een naam te voorzien. Door nogmaals op de tegel te klikken, wordt de tegelmap weer gesloten.

Tegelmappen een naam geven

ingeklapte tegelmap                        uitgeklapte tegelmap

Teksten op het beeldscherm groter maken

Nu een optie waar heel veel lezers blij van worden: via Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Beeldscherm kan met de optie Tekst groter maken de grootte van teksten van apps, vensters e.d. worden aangepast! Tot ongenoegen van velen was deze mogelijkheid enkele versies geleden uit Windows 10 verwijderd, en is nu met deze nieuwe optie weer teruggekomen. Met de optie Alles groter maken zijn overigens alle elementen op het beeldscherm gelijktijdig te vergroten.

Teksten groter maken op het beeldscherm (onderdeel Toegankelijkheid, sub Beeldscherm)

Kladblok heeft nu een zoom-optie

Ben je een fervent gebruiker van Kladblok, dan is het handig om te weten dat tekst in Kladblok vanaf de Oktober 2018 Update in- en uitgezoomd kan worden door het scrollwieltje van de muis te bewegen terwijl tegelijkertijd de Ctrl-toets ingedrukt wordt gehouden. Kladblok blijft overigens een simpele teksteditor, wil je meer ga dan aan de slag met Notepad++ (download: https://notepad-plus-plus.org).

Kladblok inzoomen

Windows Verkenner: donker thema

De apps als Mail, Agenda, Personen, Foto's en het venster Instellingen konden al van een donker thema worden voorzien, en sinds de Oktober 2018 Update kan dat ook bij de Windows Verkenner. Via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren, optie Kies een standaard app-modus kan worden gekozen uit een lichte of donkere kleurstelling. De Windows Verkenner zou ook worden uitgerust met tabbladen, deze nieuwe functionaliteit is echter op het laatste moment doorgeschoven naar de volgende versie van Windows 10.

Windows Verkenner: donker thema

Edge: automatisch afspelen audio en video

Het kan nogal gênant zijn wanneer het geluid onbedoeld hard uit de speakers knalt opdat bij het openen van een webpagina automatisch audio of video wordt opgestart. Het automatisch afspelen van audio en video kan in Edge worden geblokkeerd, toegestaan dan wel worden gelimiteerd (zodat wel beeld maar geen geluid wordt afgespeeld) via de knop Instellingen en meer, optie Instellingen, onderdeel Geavanceerd, optie Media automatisch afspelen. Deze instelling is ook op individuele basis per website te wijzigen via een rechter muisklik op het icoontje in de adresbalk, links naast het websiteadres (doorgaans het slotje van het veiligheidscertificaat), kopje Websitemachtigingen. Via de link Machtigingen beheren zijn eerder toegewezen machtigingen in te zien, te wijzigen dan wel te wissen.

Edge websitemachtigingen beheren: automatisch afspelen audio en video

Font maken op basis van je handschrift

Beschikt je computer over een elektronische pen dan kan je met behulp van de app Microsoft Font Maker (te downloaden uit de Store) op basis van je handschrift een eigen font maken. Schrijf met een stylus alle letters en symbolen in Windows Ink en sla het font op onder een zelfgekozen naam. Eenmaal opgeslagen kan het font via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Lettertypen op elke willekeurige computer worden geïnstalleerd.

Microsoft Font Maker: font maken van eigen handschrift

De app Knippen en aantekenen

De app Knippen en aantekenen (de opvolger van het Knipprogramma) is een handige tool voor het maken en opslaan van een schermafdruk. Via de knop Nieuw kan worden gekozen voor het gehele scherm, een rechthoekige selectie of zelfs een vrije vorm. De afdruk kan desgewenst eerst nog worden voorzien van aantekeningen voordat deze (vanuit de app) wordt opgeslagen of gedeeld. Maak je regelmatig gebruik van deze app, pin hem dan vast aan de taakbalk zodat deze snel toegankelijk is.

Schermafdruk: app Knipsel en aantekening

Telefoon koppelen aan Windows

Via Instellingen, onderdeel Telefoon kan een mobiele telefoon (Windows, Android en/of iPhone) worden toegevoegd zodat internetten, e-mailen en appgebruik tussen computer en telefoon naadloos in elkaar kunnen overgaan. Zo kan een op de telefoon bezochte webpagina direct op de computer worden geopend (in Edge), of als vermelding aan het actiecentrum worden toegevoegd zodat deze op een later tijdstip kan worden geraadpleegd.

Nadat via de link Een telefoon toevoegen een telefoon is toegevoegd, wordt een sms naar de betreffende telefoon verzonden met daarin een downloadlink naar de app Microsoft Launcher. Deze app moet op de telefoon worden geïnstalleerd en is nodig voor de totstandbrenging van de koppeling tussen mobiel en pc. Nadat de app is geopend en de koppeling tot stand is gebracht, wordt voorgesteld om deze app als extra schil te laten functioneren (waarbij de gebruikersinterface van de telefoon wordt overgenomen). Zelf ben ik daar niet zo gecharmeerd van, mijn advies is dan ook om dit te weigeren.

Koppeling Windows met telefoon maken

Microsoft Launcher voegt de optie Doorgaan op pc toe aan de deelopties van relevante apps zodat op de telefoon geopende webpagina’s direct gedeeld kunnen worden met Windows op de pc. Er zijn daarbij twee opties: direct in de browser laten openen (door een van de gevonden apparaten te selecteren), of toevoegen aan het actiecentrum om later te raadplegen (optie Later doorgaan). Is de koppeling tussen telefoon en computer actief dan kunnen recent met de telefoon gemaakte foto’s met de Windows 10-app Jouw telefoon worden overgezet naar de computer. Tevens zijn met deze app SMS-berichten vanaf de computer te verzenden. Maak je gebruik van de webversie van WhatsApp (https://web.whatsapp.com) dan voegt deze app niet veel toe.

Tips voor het installeren van onderdelenupdates

Hoewel de installatie van een onderdelenupdate bij de meeste gebruikers probleemloos verloopt, kan het helaas ook goed fout gaan! Zo veroorzaakte de April 2018 Update in enkele gevallen serieuze opstartproblemen, en ook nu met de nieuwe Oktober 2018 Update ging het weer mis: een kleine groep gebruikers raakte door de installatie persoonlijke bestanden kwijt. Dit probleem deed zich onder andere voor wanneer de mappen voor persoonlijke bestanden waren verplaatst (van C:\Gebruikers\inlognaam naar bijvoorbeeld een andere partitie) zonder daarbij ook de daarin opgeslagen bestanden te verplaatsen. Vrij uniek en ongebruikelijk dus, maar het verlies van bestanden is voor de betreffende gebruikers niettemin een ramp. Microsoft had daarom besloten de distributie van de Oktober 2018 Update tijdelijk stil te leggen. Inmiddels is het probleem opgelost en wordt de update weer aangeboden via de pagina www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 en via Windows Update (Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update, knop Naar updates zoeken).

De problemen die zich bij de installatie van de reeds verschenen onderdelenupdates hebben voorgedaan, hebben bij mij geresulteerd in de volgende inzichten:

Privacyinstellingen setup Oktober 2018 Update

Nadat de installatie van de Oktober 2018 Update is afgrond, volgen een aantal vragen die zijn gerelateerd aan de privacy. De eerste privacygerelateerde vraag gaat over het delen van de activiteitengeschiedenis over meerdere computers, een nieuwe optie in de Oktober 2018 Update. De activiteitengeschiedenis laat recente activiteiten op de tijdlijn zien, zodat ze snel hervat kunnen worden. Dankzij een koppeling aan het Microsoft-account kan de activiteitengeschiedenis in de cloud worden opgeslagen zodat de tijdlijn ook op andere aan het Microsoft-account gekoppelde apparaten geraadpleegd kan worden. Is het opslaan in de cloud niet gewenst dan kan dit met de knop Nee worden voorkomen. De instellingen van de activiteitengeschiedenis zijn achteraf altijd nog aan te passen via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Activiteitsgeschiedenis.

Activiteitengeschiedenis tijdlijn (setup Windows 10 Oktober 2018 Update)

De overige privacygerelateerde vragen gaan o.a. over spraakherkenning, locatiegegevens, handschrift- en typeherkenning, het verzenden van gegevens naar Microsoft en de reclame-id. Door bij elk item de onderste optie te kiezen, wordt qua privacy de veiligste keuze gemaakt maar zal je in sommige gevallen beperkt worden in de mogelijkheden. Twijfel je, dan helpt de informatie op de website wellicht nog bij het maken (of terugdraaien) van een keuze.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring