Instellingen Windows 10: onderdeel Privacy

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Privacy van het venster Instellingen.

Sub Algemeen
Sub Locatie
Sub Camera
Sub Microfoon
Sub Meldingen
Sub Spraak, handschrift en typen
Sub Accountgegevens
Sub Contactpersonen
Sub Agenda
Sub Oproepgeschiedenis
Sub E-mail
Sub Taken
Sub Berichten
Sub Radio's
Sub Overige apparaten
Sub Feedback en diagnose
Sub Achtergrond-apps
Sub Diagnostiek van app
Sub Automatische bestandsdownloads

MELDING 'Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd'

Wordt bovenin het venster de melding Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd getoond? Dan komt dat meestal doordat bij de sub Feedback en diagnose de optie Diagnose- en verbruiksgegevens op Uitgebreid is gezet. Het probleem is vaak ook op te lossen door met de register-editor in de registersleutel HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications de DWORD-waarde NoToastApplicationNotification te wijzigen in 0 en de computer opnieuw op te starten (mogelijk moeten de registersleutel en registerwaarde eerst worden aangemaakt).


Sub Algemeen

Aan het Microsoft-account zit een reclame-id gekoppeld waarin allerhande persoonlijke gegevens omtrent app-gebruik zijn opgeslagen. De in apps getoonde advertenties worden hierop afgestemd. Ben je hier niet van gediend, schakel de eerste privacy-optie van sub Algemeen dan uit. De tweede optie over websites die toegang hebben tot de lijst met talen zorgt ervoor dat op een Nederlandstalige Windows-versie Nederlandstalige websites eerder worden getoond, ongeacht of het IP-adres aangeeft dat de computer in een ander land op internet is aangesloten. De derde optie registreert het gebruik van apps om de vermeldingen in het venster Start, de resultaten van de zoekfunctie en eerder gebruikte opdrachten in het uitvoervenster (te openen met Win-R) daarop aan te laten sluiten (wordt deze optie uitgeschakeld, dan wordt bij onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Start tevens de optie Meestgebruikte apps weergeven ontoegankelijk). De laatste optie heeft gevolgen voor de resultaten van een zoekopdracht binnen het venster Instellingen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Privacy, sub Algemeen (privacyopties wijzigen)

De link Mijn gegevens beheren die in de cloud zijn opgeslagen opent een internetpagina waar is in te stellen dat Microsoft geen gepersonaliseerde advertenties meer mag tonen tijdens het internetten en bij gebruik van het Microsoft-account. Scroll naar beneden en zet de opties Gepersonaliseerde advertenties in deze browser en Gepersonaliseerde advertenties wanneer ik mijn Microsoft-account gebruik uit (de laatste optie is pas toegankelijk nadat via de link Aanmelden met het Microsoft-account is ingelogd). Er worden dan nog wel advertenties getoond, deze zijn alleen niet meer gebaseerd op je gedrag.

Voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties van Microsoft

TIP: Via de privacy-instellingen van het Microsoft-account (https://account.microsoft.com/privacy) zijn online opgeslagen gegevens zoals de browsegeschiedenis, zoekgeschiendenis, vastgelegde GPS-locaties, het notitieblok van de zoekassistent Cortana en de gegevens van Microsoft Health eenvoudig te wissen.

Sub Locatie

De accountafhankelijke optie Locatie geeft apps en services toestemming om de (bijvoorbeeld met GPS vastgestelde) geografische locatie te gebruiken, voor menig app noodzakelijk om naar behoren te functioneren. Of apps gebruik mogen maken van de geografische locatiegegevens is in te stellen via de optie Locatie voor dit apparaat (wijzigingen in deze instelling zijn van toepassing op alle gebruikersaccounts!). Met de optie Locatieservice is het gebruik van de locatiebepaling per gebruikersaccount in te schakelen. Zodra de locatieservice actief is, wordt het bijbehorende icoontje (een omcirkelde stip) aan het systeemvak toegevoegd. Lukt het niet de locatie te bepalen, stel dan een veelgebruikte locatie in met de knop Standaardlocatie instellen. Met de knop Wissen is de gehele locatiegeschiedenis handmatig te verwijderen (het is wel een gemiste kans dat er geen optie is die dit automatisch doet).

De locatiegeschiedenis is in te zien en te beheren via de link Mijn locatiegegevens beheren die in de cloud zijn opgeslagen. Bedenk wel dat de opgeslagen locatiegegevens een ideale informatiebron voor criminelen zijn! Via de locatiegegevens van mobiele apparaten is bijvoorbeeld te achterhalen of je al dan niet thuis bent en daarnaast geeft het inzicht in je dag- en weekschema. Overweeg dus zorgvuldig welke apps toegang tot de locatiegegevens verkrijgen (onderdeel Apps kiezen die uw exacte locatie kunnen gebruiken). Een interessante feature is Geofencing: met deze optie kunnen apps detecteren of het apparaat een vooraf ingesteld gebied (bijvoorbeeld thuis) verlaat of binnengaat.

TIP: Tablet of smartphone kwijt? Met een beetje geluk kan de huidige locatie van het apparaat nog via de pagina https://account.microsoft.com/devices worden vastgesteld (zie Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Mijn apparaat zoeken).

Sub Camera

Door de toegang tot de webcam uit te schakelen, wordt voorkomen dat via de webcam ongewenst wordt meegekeken (het is sowieso verstandig om de lens af te dekken op het moment dat de camera niet wordt gebruikt!). Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Microfoon

Voor de microfoon is hetzelfde verhaal van toepassing. Wordt deze dus niet gebruikt, schakel de toegang daartoe dan uit! Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Meldingen

Via de sub Meldingen kunnen apps (al dan niet selectief) toestemming worden verleend om meldingen te plaatsen in het actiecentrum.

Sub Spraak, handschrift en typen

Is privacy belangrijk voor u dan is het goed te weten dat veel persoonlijke gegevens (zoals de contacten, agendagebeurtenissen, typegeschiedenis, spraakgegevens en eventueel handschriftpatronen) door Microsoft worden verzameld om je "beter te leren kennen". Het doel is spraakherkenning en de (in de Nederlandse Windows 10-versie nog niet aanwezige) spraakgestuurde zoekassistent Cortana beter te laten functioneren. Wat nu precies met deze gegevens gebeurt, is onduidelijk. Maak voor uzelf de afweging of de meerwaarde opweegt tegen het verlies aan privacy. Klik op de knop Stoppen met leren kennen om deze functie uit te schakelen (en alle informatie op het betreffende apparaat te wissen) of de knop Leren kennen om hem (weer) in te schakelen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Privacy, sub Spraak, handschrift en typen

Sub Accountgegevens

Mogen apps je naam, accountafbeelding en andere accountgegevens niet gebruiken (bijvoorbeeld bij posts op een forum/website), schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Contactpersonen

Mogen apps de lijst met contactpersonen niet beheren, schakel dit dan per app uit.

Sub Agenda

Mogen apps je agenda niet beheren, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis laat zien met wie en wanneer telefonisch contact is geweest. Bij deze sub wordt vastgelegd in hoeverre apps toegang mogen hebben tot deze informatie.

Sub E-mail

Mogen apps geen e-mail verzenden of toegang hebben tot ontvangen e-mail, schakel deze optie dan uit. Hiermee wordt ˇˇk toestemming voor de app Mail uitgeschakeld! Is dit niet wenselijk dan kunnen apps beter afzonderlijk worden uitgeschakeld.

Sub Taken

De apps Mail en Agenda hebben standaard toegang tot de taakplanner (te openen via het configuratiescherm, onderdeel Systeembeheer) zodat zij op gezette tijden een opdracht kunnen laten uitvoeren. Via sub Taken is te zien welke apps nog meer toegang tot de taakplanner hebben. Blokkeer de apps waarvan het niet geheel duidelijk is waarom ze de taakplanner nodig hebben. Mocht een geblokkeerde app vervolgens niet meer naar behoren functioneren dan kan deze instelling altijd weer worden teruggedraaid.

Sub Berichten

Mogen apps je SMS/MMS-berichten niet beheren, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Radio's

Mogen apps draadloze functies (WiFi, Bluetooth) niet in- of uitschakelen, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Overige apparaten

Mogen apps automatisch informatie delen en synchroniseren met draadloze apparaten die (nog) niet aan je pc, tablet of telefoon zijn gekoppeld, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Feedback en diagnose

Windows 10 vraagt regelmatig via het actiecentrum om feedback. Zijn deze verzoeken ongewenst of worden ze toch niet beantwoord, wijzig de frequentie dan in Nooit. Voor een maximale Windows-ervaring wordt aangeraden de volledige status, prestaties en diagnose met de feedback mee te zenden, laat je hierdoor echter niet weerhouden om slechts de basisstatus- en prestatiegegevens toe te voegen (om onduidelijke redenen wordt hierna de melding Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd getoond bij het instellingenonderdeel Privacy, dit heeft echter geen invloed op de prestaties).

Sub Achtergrond-apps

Stel bij sub Achtergrond-apps in welke apps op de achtergrond actief mogen zijn (voor het via internet verzenden en ontvangen van gegevens en updates). De Store is standaard actief omdat deze ervoor moet zorgen dat de andere apps automatisch worden bijgewerkt.

Sub Diagnostiek van app

Bij deze sub wordt ingesteld welke apps toegang hebben tot diagnostische gegevens van andere apps. Hierbij valt te denken aan de naam van de app, onder welk gebruikersaccount deze is opgestart en welke systeembronnen (geheugen, processor, schijf en netwerk) worden aangesproken. Is een dergelijke analyse bij voorbaat niet gewenst dan kan deze optie net zo goed worden uitgezet.

Sub Automatische bestandsdownloads

De online opgeslagen bestanden (in OneDrive of bij een andere provider voor online opslag) kunnen automatisch door een app worden gedownload zodra deze benodigd zijn. Is een app hiervoor geblokkeerd dan kan deze blokkade hier ongedaan worden gemaakt.

PRIVACY-INSTELLINGEN BEHEREN MET SHUTUP10

Er is veel over gesproken: Windows 10 zou het niet zo nauw nemen met de privacy... Er worden inderdaad veel persoonlijke gegevens via het Microsoft-account online opgeslagen, meestal ten behoeve van de zoekassistent Cortana (ook al is deze in Nederland nog niet ge´mplementeerd...). Met de tool ShutUp10 (download: www.oo-software.com/en/shutup10) kunnen alle privacygerelateerde instellingen van Windows echter in een handomdraai worden aangepast. Deze tool is wel in het Engels waardoor het niet altijd gemakkelijk te doorgronden is waar de instellingen over gaan.

LET OP: ShutUp10 kan problemen veroorzaken met het instellingenmenu waardoor opties ontoegankelijk worden terwijl tegelijkertijd de mededeling Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd wordt getoond. Om de oude situatie te kunnen herstellen, is het verstandig om voorafgaande aan de installatie van ShutUp 10 eerst een systeemherstelpunt te maken.

Zijn de standaard instellingen van Windows 10 toegepast dan staan alle knoppen op rood. Met andere woorden: de afscherming van de privacy laat bij deze items wellicht te wensen over. Door een knop op groen te zetten worden de instellingen voor het betreffende item zodanig aangepast dat de privacy wordt gewaarborgd (de meeste items refereren naar de instellingen van het op deze pagina besproken onderdeel Privacy). Wees er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van apps! Achter de verschillende items staat een code (rood uitroepteken, gele driehoek of groen vinkje) waaruit is af te leiden of het veilig genoeg is om dat item op groen te zetten. Maak desgewenst een herstelpunt aan zodra de tool daarom vraagt, zo kan bij eventuele problemen altijd weer worden teruggekeerd naar de oorspronkelijke situatie.

Privacy instellingen Windows 10 wijzigen met ShutUp10
 


 
 
 
 

ę 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands