Instellingen Windows 10: onderdeel Privacy

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Privacy van het venster Instellingen.

Sub Algemeen
Sub Locatie
Sub Camera
Sub Microfoon
Sub Meldingen
Sub Spraak, handschrift en typen
Sub Accountgegevens
Sub Contactpersonen
Sub Agenda
Sub Oproepgeschiedenis
Sub E-mail
Sub Berichten
Sub Radio's
Sub Overige apparaten
Sub Feedback en diagnose
Sub Achtergrond-apps

Sub Algemeen

Aan het Microsoft-account zit een reclame-id gekoppeld waarin allerhande persoonlijke gegevens omtrent app-gebruik zijn opgeslagen. De in apps getoonde advertenties worden hierop afgestemd. Bent u hier niet van gediend, schakel de eerste privacy-optie van sub Algemeen dan uit. Het SmartScreen-filter maakt het gebruik van internet veiliger doordat te downloaden bestanden eerst worden gecontroleerd op kwaadwillende bedoelingen (zoals phishing naar persoonlijke gegevens zoals creditcardgegevens of inloggegevens van het telebankierpakket, e-mailadres etc.) voordat ze worden geopend. Wordt een bestand als onbetrouwbaar aangemerkt dan geeft het filter een waarschuwing. Bedenk wel dat hiervoor informatie met Microsoft wordt uitgewisseld, ik kan mij voorstellen dat dit uit privacyoverwegingen bezwaarlijk kan zijn...

Windows 10 instellingen: onderdeel Privacy, sub Algemeen (privacyopties wijzigen)

De derde optie gaat over de analyse van uw handschrift, deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van (nog in ontwikkeling zijnde) handschriftherkenningssoftware. Aangezien dit geen functionaliteit toevoegt, kan deze optie net zo goed worden uitgeschakeld. De laatste twee opties van de sub Algemeen zijn bedoeld voor het nieuwe crossplatform waarmee taken (zoals het schrijven van mail of het werken aan een Office-document) op het ene Windows-apparaat kunnen worden opgestart, en op het andere worden afgemaakt.

De link Mijn Microsoft-reclame en andere persoonlijke gegevens beheren opent een internetpagina waar is in te stellen dat Microsoft geen gepersonaliseerde advertenties meer mag tonen tijdens het internetten en bij gebruik van het Microsoft-account. Scroll naar beneden en zet de opties Gepersonaliseerde advertenties in deze browser en Gepersonaliseerde advertenties wanneer ik mijn Microsoft-account gebruik uit (de laatste optie is pas toegankelijk nadat via de link Aanmelden met het Microsoft-account is ingelogd). Er worden dan nog wel advertenties getoond, deze zijn alleen niet meer gebaseerd op uw gedrag.

Voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties van Microsoft

Sub Locatie

De accountafhankelijke optie Locatie geeft apps en services toestemming om de (bijvoorbeeld met GPS vastgestelde) geografische locatie te gebruiken. Op zich geen probleem en voor menig app zelfs noodzakelijk om naar behoren te kunnen functioneren. Bedenk echter dat de opgeslagen locatiegegevens een ideale informatiebron voor criminelen zijn. Via de locatiegegevens van mobiele apparaten is bijvoorbeeld te achterhalen of u al dan niet thuis bent en daarnaast geeft het inzicht in uw dag- en weekschema. Sta dus toch even stil bij de mogelijkheid specifieke apps de toegang tot de locatiegegevens te blokkeren. Met de knop Wissen is de locatiegeschiedenis eventueel handmatig te verwijderen , het is wel een gemiste kans dat er geen optie is die dit automatisch doet. Met Geofencing kunnen apps detecteren of het apparaat een vooraf ingesteld gebied, bijvoorbeeld uw huis, binnengaat of verlaat. Dit biedt vele nieuwe mogelijkheden! Geofencing kan per app worden geblokkeerd. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens wanneer de optie Locatie voor dit apparaat is ingeschakeld (wijzigingen in deze instelling zijn van toepassing op alle gebruikersaccounts!).

Sub Camera

Door de toegang tot de webcam uit te schakelen, wordt voorkomen dat via de webcam ongewenst wordt meegekeken (het is sowieso verstandig om de lens af te dekken op het moment dat de camera niet wordt gebruikt!). Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Microfoon

Voor de microfoon is hetzelfde verhaal van toepassing. Wordt deze dus niet gebruikt, schakel de toegang daartoe dan uit! Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Meldingen

Via de sub Meldingen kunnen apps (al dan niet selectief) toestemming worden verleend om meldingen te plaatsen in het actiecentrum.

Sub Spraak, handschrift en typen

Is privacy belangrijk voor u dan is het goed te weten dat veel persoonlijke gegevens (zoals uw contacten, agendagebeurtenissen, typegeschiedenis, spraakgegevens en eventueel handschriftpatronen) door Microsoft worden verzameld om u "beter te leren kennen". Het doel is spraakherkenning en de (in de Nederlandse Windows 10-versie nog niet aanwezige) spraakgestuurde zoekassistent Cortana beter te laten functioneren. Wat nu precies met deze gegevens gebeurt is onduidelijk. Maak voor uzelf de afweging of de meerwaarde opweegt tegen het verlies aan privacy. Klik op de knop Stoppen met leren kennen om deze functie uit te schakelen (en alle informatie op het betreffende apparaat te wissen) of de knop Leren kennen om hem (weer) in te schakelen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Privacy, sub Spraak, handschrift en typen

Sub Accountgegevens

Mogen apps uw naam, accountafbeelding en andere accountgegevens niet gebruiken (bijvoorbeeld bij posts op een forum/website), schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Contactpersonen

Mogen apps de lijst met contactpersonen niet beheren, schakel dit dan per app uit.

Sub Agenda

Mogen apps uw agenda niet beheren, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis laat zien met wie en wanneer telefonisch contact is geweest. Bij deze sub wordt vastgelegd in hoeverre apps toegang mogen hebben tot deze informatie.

Sub E-mail

Mogen apps geen e-mail verzenden of toegang hebben tot ontvangen e-mail, schakel deze optie dan uit. Hiermee wordt ˇˇk toestemming voor de app Mail uitgeschakeld! Is dit niet wenselijk dan kunnen apps beter afzonderlijk worden uitgeschakeld.

Sub Berichten

Mogen apps uw SMS/MMS-berichten niet beheren, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Radio's

Mogen apps draadloze functies (WiFi, Bluetooth) niet in- of uitschakelen, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Overige apparaten

Mogen apps automatisch informatie delen en synchroniseren met draadloze apparaten die (nog) niet aan uw pc, tablet of telefoon zijn gekoppeld, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Feedback en diagnose

Windows 10 vraagt regelmatig via het actiecentrum om feedback. Zijn deze verzoeken ongewenst of worden ze toch niet beantwoord, wijzig de frequentie dan in Nooit. Voor een maximale Windows-ervaring wordt aangeraden de volledige status, prestaties en diagnose met de feedback mee te zenden, laat u hierdoor echter niet weerhouden om slechts de basisstatus- en prestatiegegevens toe te voegen.

Sub Achtergrond-apps

Stel bij sub Achtergrond-apps in welke apps op de achtergrond actief mogen zijn (voor het via internet verzenden en ontvangen van gegevens en updates). De Store is standaard actief omdat deze ervoor moet zorgen dat de andere apps automatisch worden bijgewerkt.

PRIVACY-INSTELLINGEN BEHEREN MET SHUTUP10

Er is veel over gesproken: Windows 10 zou het niet zo nauw nemen met uw privacy... Er worden inderdaad veel persoonlijke gegevens via het Microsoft-account online opgeslagen, meestal ten behoeve van de zoekassistent Cortana (ook al is deze in Nederland nog niet ge´mplementeerd...). Met de tool ShutUp10 (download: www.oo-software.com/en/shutup10) kunnen alle privacy-gerelateerde instellingen van Windows echter in een handomdraai worden aangepast. Deze tool is wel in het Engels waardoor het niet altijd gemakkelijk te doorgronden is waar de instellingen over gaan.

LET OP: ShutUp10 kan problemen veroorzaken met het instellingenmenu waardoor opties ontoegankelijk worden terwijl tegelijkertijd de mededeling Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd wordt getoond. Om de oude situatie te kunnen herstellen, is het verstandig om voorafgaande aan de installatie van ShutUp 10 eerst een systeemherstelpunt te maken.

Zijn de standaard instellingen van Windows 10 toegepast dan staan alle knoppen op rood. Met andere woorden: de afscherming van de privacy laat bij deze items wellicht te wensen over. Door een knop op groen te zetten worden de instellingen voor het betreffende item zodanig aangepast dat de privacy wordt gewaarborgd (de meeste items refereren naar de instellingen van het op deze pagina besproken onderdeel Privacy). Wees er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van apps! Achter de verschillende items staat een code (rood uitroepteken, gele driehoek of groen vinkje) waaruit is af te leiden of het veilig genoeg is om dat item op groen te zetten. Maak desgewenst een herstelpunt aan zodra de tool daarom vraagt, zo kan bij eventuele problemen altijd weer worden teruggekeerd naar de oorspronkelijke situatie.

Privacy instellingen Windows 10 wijzigen met ShutUp10
 


 
 
 
 

ę 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands