Instellingen Windows 10: onderdeel Privacy

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Privacy van het venster Instellingen. Dit onderdeel is opgedeeld in Windows-machtigingen en App-machtigingen (zie het kader Aanvulling voor app-machtigingen onder de afbeelding voor algemene informatie betreffende het instellen van de app-machtigingen).

 
Windows 10 instellingen: onderdeel Privacy, sub Algemeen (privacyopties wijzigen)

 

EXTRA TOELICHTING VOOR APP-MACHTIGINGEN

Het komt vast bekend voor: via de Store geďnstalleerde apps vragen toestemming om toegang te krijgen tot je GPS-locatiegegevens, camera, microfoon, accountgegevens, contacten, agenda, telefoongegevens en andere privacy-gevoelige informatie. Uit gemakzucht wordt vaak klakkeloos akkoord gegaan, en soms ook omdat de betreffende app anders niet (of niet goed) functioneert. Gelukkig zijn de meeste apps betrouwbaar maar als je nu net een rotte appel treft dan is het kwaad eigenlijk al geschied door toestemming te verlenen.

De toegangsrechten tot deze privacygevoelige gegevens zijn te wijzigen voor de subs Locatie, Camera, Microfoon, Accountgegevens, Contactpersonen, Agenda, Oproepgeschiedenis, E-mail, Taken, Berichten, Documenten, Afbeeldingen, Video’s en Bestandssysteem. De app-machtigingen kunnen op drie niveaus worden ingesteld (zie afbeelding):

  • Voor alle gebruikersaccounts
    Met de knop Wijzigen kan de toegang in één moeite voor alle gebruikersaccounts tegelijk worden in- of uitgeschakeld (optie Toegang tot ... toestaan op dit apparaat)
  • Voor het betreffende gebruikersaccount
    Is de optie voor alle gebruikersaccounts ingeschakeld dan kan de toegang door de gebruiker zelf worden geactiveerd (optie Apps toegang verlenen tot …dan wel Toestaan dat apps ...).
  • Op app-niveau
    Is op gebruikersaccount-niveau toestemming dan is het vervolgens nog mogelijk om apps afzonderlijk te blokkeren (optie Kiezen welke apps  …).

Windows 10: Toegang tot bibliotheken met documenten, afbeeldingen en video's toestaan

Wil je bijvoorbeeld niet dat apps toegang kunnen verkrijgen tot je camera en microfoon (om te voorkomen dat je ongemerkt door een malafide app wordt bespied of afgeluisterd), zet de toegangsrechten bij de subs Camera en Microfoon dan voor alle gebruikersaccounts uit.

LET OP: Het omgekeerde kan ook het geval zijn! Werkt de camera of microfoon niet in je app en krijg je een vage foutmelding? Controleer dan eerst eens of de privacy-instellingen niet de beperkende factor zijn!
 


PRIVACY-INSTELLINGEN BEHEREN MET SHUTUP10

De privacygerelateerde instellingen staan verspreid over diverse plekken binnen Windows, het kost dan ook aardig wat tijd om ze allemaal na te lopen. Wil je controleren hoe het gesteld is met je privacy, kijk dan eens naar ShutUp10 (download: www.oo-software.com/en/shutup10). Deze tool laat alle privacygerelateerde instellingen zien zodat ze in een handomdraai gecontroleerd en zo nodig aangepast kunnen worden. Enig nadeel is wel dat de tool in het Engels is waardoor de instellingen niet altijd even gemakkelijk te doorgronden zijn.

Zijn de standaard instellingen van Windows 10 toegepast dan staan alle knoppen op rood. Met andere woorden: de afscherming van de privacy laat bij deze items wellicht te wensen over. Door een knop op groen te zetten worden de instellingen voor het betreffende item zodanig aangepast dat de privacy wordt gewaarborgd. Wees er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van apps! Achter de verschillende items staat een code (rood uitroepteken, gele driehoek of groen vinkje) waaruit is af te leiden of het veilig genoeg is om het betreffende item op groen te zetten.

LET OP: ShutUp10 kan problemen veroorzaken met het instellingenmenu waardoor opties ontoegankelijk worden terwijl tegelijkertijd de mededeling Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd wordt getoond. Om de oude situatie te kunnen herstellen, is het verstandig om voorafgaande aan de installatie van ShutUp 10 eerst een systeemherstelpunt te maken.

Privacy instellingen Windows 10 wijzigen met ShutUp10
 


Sub Algemeen

Aan het Microsoft-account zit een reclame-id gekoppeld waarin allerhande persoonlijke gegevens omtrent app-gebruik zijn opgeslagen. De in apps getoonde advertenties worden hierop afgestemd. Ben je hier niet van gediend, schakel de eerste privacy-optie van sub Algemeen dan uit. De tweede optie over websites die toegang hebben tot de lijst met talen zorgt ervoor dat op een Nederlandstalige Windows-versie Nederlandstalige websites eerder worden getoond, ongeacht of het IP-adres aangeeft dat de computer in een ander land op internet is aangesloten. De derde optie registreert het gebruik van apps om de vermeldingen in Start, de resultaten van de zoekfunctie en eerder gebruikte opdrachten in het uitvoervenster (te openen met Win-R) daarop aan te laten sluiten (wordt deze optie uitgeschakeld, dan wordt de optie Meestgebruikte apps weergeven bij onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Start óók ontoegankelijk). De laatste optie beďnvloed de resultaten van een zoekopdracht binnen het venster Instellingen.

Sub Spraak

Met de online spraakherkenning kunnen apps ook online gebruik maken van de spraakherkenningstechnologie. Wat precies met je spraakgegevens gebeurt, is onduidelijk. Maak daarom voor jezelf de afweging of de (voor Nederlandstalige gebruikers beperkte) meerwaarde van het inschakelen van deze functie opweegt tegen het verlies aan privacy.

Sub Persoonlijke instellingen voor handschrift en typen

Op vergelijkbare wijze worden je handschrift en je typgeschiedenis opgeslagen en geanalyseerd om je beter te leren kennen. De lijst met woorden die handmatig aan het persoonlijke woordenboek zijn toegevoegd, kan via de link Gebruikerswoordenlijst weergeven worden ingezien en desgewenst met de knop Woordenlijst wissen worden geleegd. Is het analyseren van je handschrift en typgeschiedenis sowieso ongewenst dan is deze functie via deze sub ook in zijn geheel uit te zetten.

Sub Diagnostische gegevens en feedback

Bij deze sub is in te stellen in welke mate privacygevoelige informatie over het gebruik van Windows naar Microsoft mag worden verzonden (Vereiste of Optionele diagnostische gegevens). Voor een maximale Windows-ervaring adviseert Microsoft de volledige status, prestaties en diagnose van het systeem ter beschikking te stellen. Deze zogenaamde diagnostische gegevens worden gebruikt om Windows en andere diensten van Microsoft te verbeteren, zodat bij problemen direct een op maat gemaakte oplossing kan worden geboden. Hebben meer gebruikers last van hetzelfde probleem dan wordt naar een structurele oplossing gezocht, welke vervolgens via Windows Update wordt verspreid.

Windows 10 diagnostische gegevens en feedback

Heb je er bezwaar tegen dat Microsoft gegevens over je computer verzamelt, verwijder de reeds verzamelde en opgeslagen diagnostische gegevens dan met de knop Verwijderen (Microsoft verzamelt dan alleen de basisgegevens).

De viewer voor diagnostische gegevens

Met de Viewer voor diagnostische gegevens wordt inzichtelijk gemaakt welke gegevens naar Microsoft worden verzonden. Je moet wel verstand hebben van de gegenereerde code, en dan nog is het lastig te begrijpen. Niet voor de doorsnee gebruiker dus! Deze app kost erg veel schijfruimte, verwijder hem dus weer zodra je er geen gebruik meer van maakt.

Overige opties

Staat de optie Handschrift- en typeherkenning verbeteren aan dan wordt je handschrift en typwerk geanalyseerd zodat Windows beter begrijpt wat je wilt schrijven. Uit privacyoverwegingen kan deze optie beter worden uitgezet. Is de optie Ervaringen op maat geactiveerd dan worden in het Actiecentrum relevante tips en aanbevelingen weergegeven die aansluiten bij je actuele werkzaamheden.

Sub Activiteitsgeschiedenis

De activiteitengeschiedenis (met een overzicht van gebruikte apps, websites en bestanden) wordt weergegeven op de tijdlijn, te openen met de knop Taakweergave (naast de knop Start). Is het bijhouden van de activiteitengeschiedenis niet gewenst, deactiveer dan de optie Mijn activiteitengeschiedenis bewaren op dit apparaat. Is het niet gewenst dat de activiteiten via het Microsoft-account online opgeslagen worden zodat ze ook op de tijdlijn van je andere apparaten worden getoond, deactiveer dan de optie Mijn activiteitengeschiedenis verzenden naar Microsoft.

De link Activiteitgegevens van mijn Microsoft-account beheren opent de pagina https://account.microsoft.com/privacy, het privacydashboard waarmee de voor het Microsoft-account opgeslagen persoonlijke gegevens zijn te wissen. Denk daarbij aan de browsegeschiedenis van Edge (die door de browser naar Microsoft wordt verzonden), zoekgeschiedenis (van de zoekmachine Bing), locatieactiviteit (opgevraagde routebeschrijvingen, GPS-locaties e.d.), spraakactiviteit (gegevens voor een optimale spraakherkenning) en gezondheidsactiviteit (gegevens gerelateerd aan je gezondheid zoals de hartslag, dagelijkse stappen e.d.). Wil je geen gepersonaliseerde (op je gedrag gebaseerde) advertenties meer zien schakel dan via de link Advertentie-instellingen de opties Advertenties weergeven die interessant voor u zijn en Aangepaste advertenties weergeven in uw browser uit.

Sub Locatie

De accountafhankelijke optie Locatie geeft apps en services toestemming om de (bijvoorbeeld met GPS vastgestelde) geografische locatie te gebruiken, voor menig app noodzakelijk om naar behoren te functioneren. Via deze sub is in te schakelen welke apps gebruik mogen maken van de geografische locatiegeschiedenis (scroll naar beneden om specifieke accounts toestemming te geven). Let op: wijzigingen in deze instelling zijn van toepassing op alle gebruikersaccounts! Zodra de locatieservice actief is, wordt het bijbehorende icoontje (een omcirkelde punt) aan het systeemvak toegevoegd. Lukt het niet de locatie te bepalen, stel dan een veelgebruikte locatie in met de knop Standaardlocatie instellen. Met de knop Wissen is de gehele locatiegeschiedenis handmatig te verwijderen (het is wel een gemiste kans dat er geen optie is die dit automatisch doet).

Bedenk dat de opgeslagen locatiegegevens een ideale informatiebron voor criminelen zijn! Via de locatiegegevens van mobiele apparaten is bijvoorbeeld te achterhalen of je al dan niet thuis bent en daarnaast geeft het inzicht in je dag- en weekschema. Overweeg dus zorgvuldig welke apps toegang tot de locatiegegevens verkrijgen (onderdeel Kies de apps die toegang hebben tot uw precieze locatie). Een interessante feature is Geofencing: met deze optie kunnen apps detecteren of het apparaat een vooraf ingesteld gebied (bijvoorbeeld thuis) verlaat of binnengaat.

TIP: Tablet of smartphone kwijt? Met een beetje geluk kan de locatie van het apparaat nog via de pagina https://account.microsoft.com/devices worden vastgesteld (zie Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Mijn apparaat zoeken).

Sub Camera

Door de toegang tot de webcam uit te schakelen, wordt voorkomen dat via de webcam ongewenst wordt meegekeken (het is sowieso verstandig om de lens af te dekken op het moment dat de camera niet wordt gebruikt!). Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld. Zie de pagina over Instellingen, onderdeel Systeem, sub Geluid voor meer informatie over de geluidsinstellingen.

Sub Microfoon

Voor de microfoon is hetzelfde verhaal van toepassing. Wordt deze dus niet gebruikt, schakel de toegang daartoe dan uit! Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Stemactivering

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 22:07

Met stemactivering kan je apps met je stem opdracht geven vooraf ingestelde acties uit te voeren. Om dit mogelijk te maken worden continu geluiden opgenomen via de microfoon, waarna deze door apps worden gecontroleerd op specifieke sleutelwoorden. Is dat uit privacyoogpunt niet gewenst, dan kan je via deze sub instellen óf apps stemactivering mogen toepassen en zo ja, welke apps daar toestemming voor krijgen. Tevens is in te stellen of apps ook tijdens schermvergrendeling gebruik mogen maken van stemactivering. Wil je überhaupt niet dat er geluiden via de microfoon opgenomen kunnen worden, blokkeer de toegang voor apps dan (via de sub Microfoon) en/of schakel de ingebouwde microfoon helemaal uit (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Geluid, link Geluidsapparaten beheren, selecteer de microfoon bij kopje Invoerapparaten, knop Uitschakelen).

TIP: Met een muisbeweging over het microfoon-icoontje in het systeemvak is te achterhalen of de microfoon op dat moment wordt gebruikt door een app en zo ja, welke.

Apps die de microfoon gebruiken

Sub Meldingen

Via de sub Meldingen kunnen apps (al dan niet selectief) toestemming worden verleend om meldingen te plaatsen in het actiecentrum.

Sub Accountgegevens

Mogen apps je accountgegevens (zoals je naam, accountafbeelding e.d.) niet gebruiken (bijvoorbeeld bij posts op een forum/website), schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Contactpersonen

Mogen apps de lijst met contactpersonen niet beheren, schakel dit dan per app uit.

Sub Agenda

Mogen apps je agenda niet beheren, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Telefoongesprekken

Via de sub Telefoongesprekken wordt ingesteld of apps telefoongesprekken mogen voeren via de mobiele service van een aangesloten telefoon. Met de knop Wijzigen is de optie in- of uit te schakelen.

Sub Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis laat zien met wie en wanneer telefonisch contact is geweest. Bij deze sub is vastgelegd in hoeverre apps toegang mogen hebben tot deze informatie.

Sub E-mail

Mogen apps geen e-mail verzenden of toegang hebben tot ontvangen e-mail, schakel deze optie dan uit. Hiermee wordt óók toestemming voor de app Mail uitgeschakeld! Is dit niet wenselijk dan kunnen apps beter afzonderlijk worden uitgeschakeld.

Sub Taken

De apps Mail en Agenda hebben standaard toegang tot de taakplanner (te openen via het configuratiescherm, onderdeel Systeembeheer) zodat ze op gezette tijden een opdracht kunnen laten uitvoeren. Sub Taken laat zien welke apps nog meer toegang tot de taakplanner hebben. Blokkeer apps waarvan niet duidelijk is waarom ze de taakplanner nodig hebben. Mocht een geblokkeerde app vervolgens niet meer naar behoren functioneren dan kan de instelling altijd weer worden teruggedraaid.

Sub Berichten

Mogen apps je SMS/MMS-berichten niet beheren, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Radio's

Mogen apps draadloze functies (WiFi, Bluetooth) niet in- of uitschakelen, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Overige apparaten

Mogen apps automatisch informatie delen en synchroniseren met draadloze apparaten die (nog) niet aan je pc, tablet of telefoon zijn gekoppeld, schakel deze optie dan uit. Deze instelling kan eventueel ook per app worden in- of uitgeschakeld.

Sub Achtergrond-apps

Stel bij sub Achtergrond-apps in welke apps op de achtergrond actief mogen zijn (voor het via internet verzenden en ontvangen van gegevens en updates). De Store is standaard actief omdat deze ervoor moet zorgen dat de andere apps automatisch worden bijgewerkt.

Sub Diagnostiek van app

Bij deze sub wordt ingesteld welke apps toegang hebben tot diagnostische gegevens van andere apps. Hierbij valt te denken aan de naam van de app, onder welk gebruikersaccount deze is opgestart en welke systeembronnen (geheugen, processor, schijf en netwerk) worden aangesproken. Is een dergelijke analyse bij voorbaat niet gewenst dan kan deze optie net zo goed worden uitgezet.

Sub Automatische bestandsdownloads

De online opgeslagen bestanden (in OneDrive of een andere online opslag) kunnen automatisch door een app worden gedownload zodra deze benodigd zijn. Deze automatische bestandsdownloads kunnen per app worden geblokkeerd of toegewezen.

Subs Documenten, Map Downloads, Muziekbibliohteek, Afbeeldingen, Video's en Bestandssysteem

Vervolgens zijn er nog vijf vrijwel identieke subs die de toegang van apps tot de persoonlijke mappen Documenten, Downloads, Muziek, Afbeeldingen en Video’s instelt. De sub Bestandssysteem regelt op vergelijkbare wijze de toegang tot álle bestanden (dus inclusief de documenten, afbeeldingen en video's).

Sub Afbeeldingsranden

Sommige apps laten de vensterranden liever weg, met deze sub kan dat worden tegengegaan.

Sub Schermopnames en apps

Met deze sub kunnen apps worden geweigerd om schermafdrukken te maken.

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring