Instellingen Windows 10: onderdeel Netwerk en internet

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Netwerk en internet van het venster Instellingen. Voor meer informatie over het aanleggen van een (draadloos) netwerk wordt verwezen naar elders op deze website.


Sub Status

Sub Status toont met welk netwerk de computer verbonden is (in dit voorbeeld een ethernet-verbinding), en of er toegang tot internet is (het wereldbolletje geeft aan dat er een verbinding met internet is). Daaronder worden de beschikbare netwerkadapters met bijbehorende verbinding weergegeven (in dit voorbeeld de ethernet- en een wifi-verbinding), inclusief het datagebruik van de afgelopen periode. Wordt gebruikgemaakt van een mobiel abonnement met een datalimiet op de internetverbinding, stel dan bij de betreffende verbinding een gegevenslimiet per tijdseenheid in (knop Dataverbruik, knop Limiet invoeren). Het onbegrensd downloaden van data wordt hiermee aan banden gelegd, zodat een hoge rekening wordt voorkomen. Wordt de limiet (te) snel bereikt, dan is via de lijst met apps (onder de knop Dataverbruik) eenvoudig te achterhalen welke app de veroorzaker is zodat maatregelen genomen kunnen worden. Deze sub bevat nog een aantal netwerkgerelateerde instellingen voor onder andere de netwerkadapter (optie Adapteropties wijzigen) en de bestands- en printerdeling (optie Netwerkcentrum). Is er een probleem met de netwerk- en/of internetverbinding dan is dat wellicht op te lossen met de optie Probleemoplossing voor netwerken.

Windows 10 instellingen: onderdeel Netwerk en internet

INTERNETVERBINDING (AUTOMATISCH) IN- EN UITSCHAKELEN

zie instructievideo nieuwsbrief #90 op 5:27

In sommige situaties (bijvoorbeeld wanneer je het internetgebruik van de kinderen wilt beperken, of op vooraf vastgestelde tijden niet gestoord wilt worden) kan het handig zijn om het in- en uitschakelen van de internetverbinding te automatiseren. Met de tool InternetOff (download: www.crystalrich.com/internetoff) kan je een weekschema instellen. Via het app-icoontje in het systeemvak, optie Settings, tabblad Schedule is per uur in te stellen of de internetverbinding aan of uit moet staan. Nadat het schema is geactiveerd, hoef je verder niets meer te doen. Hoewel ik persoonlijk liever zelf bepaal wanneer de internetverbinding wordt opgestart, kan ik mij voorstellen dat het in sommige situaties zo zijn voordelen heeft. De tool start automatisch met Windows op, het ingestelde weekschema is dus standaard geactiveerd. Wil je zelf bepalen wanneer InternetOff actief is, schakel dan via tabblad General de optie Run on Windows startup uit.

InternetOff: internet uitschakeleen volgens een weekschama
 


Sub Ethernet

Sub Etherenet (alleen beschikbaar op apparaten met een bekabelde netwerkadapter) bevat informatie over de netwerkverbinding(en). Met een klik op de actieve verbinding wordt algemene informatie over de betreffende netwerkverbinding getoond (het IPv4-adres, fabrikant en type netwerkkaart, de bijbehorende driver en het MAC-adres). De netwerkgerelateerde instellingen zijn toegankelijk via de optie Netwerkcentrum (tevens bereikbaar via het configuratiescherm). Hier wordt onder andere vastgelegd of de computer zichtbaar mag zijn in het netwerk en of bestanden en printers mogen worden gedeeld. Let op: wordt in het netwerkcentrum Openbaar netwerk vermeld (in plaats van Particulier netwerk) dan is het niet mogelijk om bestanden te delen tussen de op het netwerk aangesloten computers. Dit is op te lossen bij sub Ethernet: open de verbonden netwerkverbinding en activeer bij het onderdeel Netwerkprofiel de optie Privé te activeren (in geval van een draadloze netwerkverbinding moet dit worden ingesteld via de sub Wi-Fi). Doe dit alleen wanneer het om een eigen netwerk gaat en de daarop aangesloten computers te vertrouwen zijn!

Het netwerkcentrum is dé plek om de status van, en problemen met het netwerk te analyseren. Wordt geen gebruik gemaakt van de netwerkfaciliteiten dan kunnen de meeste (via het netwerkcentrum toegankelijke) opties uit veiligheidsoverwegingen beter worden uitgeschakeld (voor zover dat nog niet het geval is). Zo kunnen via de optie Geavanceerde opties voor delen wijzigen onder andere Netwerkdetectie en Bestands- en printerdeling worden uitgeschakeld (bij Particulier netwerk en Gast of Openbaar), evenals Openbare mappen delen (bij Alle netwerken). Schakel Met wachtwoord beveiligd delen alleen uit wanneer dit echt noodzakelijk is!

Sub Wi-Fi

Bij sub Wi-Fi (alleen beschikbaar op apparaten met draadloze netwerkadapter) kan de wifi-verbinding aan en uit worden gezet, dit gaat echter sneller via het actiecentrum. De link Beschikbare netwerken weergeven toont een overzicht van beschikbare draadloze netwerken in de omgeving (tevens bereikbaar met een klik op het wifi-icoontje in het systeemvak). Is eenmaal een draadloze verbinding tot stand gekomen dan wordt deze in sub Wi-Fi vermeld. Klik op de betreffende verbinding om de bijbehorende instellingen aan te passen: gaat je voorkeur er bijvoorbeeld naar uit dat de draadloze verbinding alleen handmatig kan worden geactiveerd, schakel dan de optie Automatisch verbinding maken binnen bereik uit. Met de optie Privé wordt toegestaan dat het apparaat door andere computers in het netwerk gevonden mag worden. Betreft het een onbetrouwbaar of openbaar draadloos netwerk, laat deze optie dan uit staan zodat gegevens niet ongevraagd worden uitgewisseld met onbekenden. Heeft de internetprovider een datalimiet op de internetverbinding ingesteld, activeer dan de optie Instellen als verbinding met datalimiet om een ongewenst hoge rekening te voorkomen (via de sub Status, knop Dataverbruik is het verbruik per app te achterhalen).

Windows 10 instellingen: onderdeel Netwerk en internet, sub Wi-Fi

TIP: Na het handmatig uitschakelen van de wifi-verbinding kan desgewenst via het wifi-icoontje in het systeemvak, optie WiFi opnieuw inschakelen worden ingesteld dat de wifi-verbinding na 1 uur, 4 uur of een dag automatisch weer moet worden ingeschakeld.

Sub Inbelverbindingen

Bij deze sub kan handmatig een netwerk- en/of internetverbinding tot stand worden gebracht.

Sub VPN

Met VPN (Virtual Private Network) wordt een veilige verbinding met de server op het werk of die van een VPN-aanbieder gerealiseerd zodat uitgewisselde gegevens extra worden beschermd. Dit is met name handig wanneer regelmatig via een openbaar netwerk op het bedrijfsnetwerk wordt aangemeld. Aangezien je IP-adres en locatie worden verborgen, is het met een VPN-verbinding echter ook mogelijk om anoniem op internet te bewegen (hetgeen weer handig is voor het omzeilen van regioblokkades). Voeg met de knop Een VPN-verbinding toevoegen een beveiligde VPN-verbinding toe en configureer deze met behulp van de gegevens van de werkgever of VPN-aanbieder.

Sub Vliegtuigstand

Wil je de accuduur van het apparaat verlengen, schakel dan via de sub Vliegtuigstand (alleen beschikbaar op apparaten met draadloze functionaliteit) de verschillende draadloze functies uit. Dat kan per verbinding (Wi-Fi, Bluetooth, NFC) of alles in één moeite met de optie Vliegtuigstand. Het in- en uitschakelen van draadloze functies en de vliegtuigstand gaat overigens makkelijker via het actiecentrum. Lukt het niet om de vliegtuigstand uit te zetten, controleer dan de status van de service Radiobeheerservice, deze moet op Handmatig staan.

Windows 10 instellingen: onderdeel Netwerk en internet, sub Vliegtuigstand

Sub Mobiele hotspot

Via de sub Mobiele hotspot is de internetverbinding met maximaal acht mobiele apparaten te delen via Bluetooth of wifi. Deze optie is met name handig voor het delen van een bekabelde of betaalde internetverbinding (bijvoorbeeld de wifi-verbinding op het vakantieadres). Bij het koppelen moet een wachtwoord worden opgegeven, deze is via de knop Bewerken aan te passen. Is het delen van de internetverbinding niet gewenst dan kan deze optie beter worden uitgeschakeld. Schakel dan tevens de optie Extern inschakelen uit zodat eerder gekoppelde apparaten ook geen gebruik meer kunnen maken van de hotspot.

Sub Proxy

De proxy-instellingen voor de netwerkverbinding zijn in de meeste gevallen in orde. Wijzigingen zijn alleen nodig wanneer de netwerkbeheerder afwijkende proxy-instellingen voor de netwerkverbinding heeft opgegeven, zoals het toepassen van een automatisch configuratiescript of het handmatig instellen van een proxyserver.

EXTERNE VERBINDINGEN

Via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Externe verbindingen kan de besturing van het systeem op afstand worden overgenomen. Mocht een bepaalde handeling niet lukken dan kan iemand anders dat via de internetverbinding vanaf zijn of haar eigen pc voordoen. Deze persoon krijgt dan tijdelijk de volledige besturing over de pc, doe dit dus alleen met personen die te vertrouwen zijn! Wordt geen gebruik gemaakt van hulp op afstand dan kan deze optie om veiligheidsredenen beter worden uitgeschakeld.

De Pro-versie heeft op dit tabblad nog de optie Extern bureaublad (tevens toegankelijke via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Extern Bureaublad) om op afstand toegang te krijgen tot de computer, alsof je fysiek achter de computer zit.


© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring