Instellingen Windows 10: onderdeel Tijd en taal

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Tijd en taal van het venster Instellingen.

Sub Datum en tijd
Sub Regio en taal
Sub Spraak

Sub Datum en tijd

Sub Datum en tijd bevat instellingen voor de tijd, tijdzone, zomer-/wintertijd en datum- en tijdnotaties. Loopt de tijd één of meerdere uren uit de pas, controleer dan of de tijdzone correct is ingesteld. Omdat de systeemklok enkele seconden of minuten per week kan afwijken (te controleren met de website www.time.is) wordt de systeemtijd automatisch eenmaal per week gesynchroniseerd met de standaardtijd. Blijft de systeemklok afwijken dan kan de synchronisatie handmatig worden uitgevoerd door de optie Tijd automatisch instellen uit- en weer in te schakelen. Praktischer is echter om dit te automatiseren door het synchronisatie-interval te wijzigen van wekelijks (604800 seconden) in dagelijks (86400 seconden).  Wijzig hiervoor met de registereditor in de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient de registerwaarde SpecialPollInterval in de decimale waarde 86400 (of 43200 om de tijd tweemaal per dag te synchroniseren). Moeten datum en tijd na elke herstart opnieuw worden ingesteld, vervang dan de knoopbatterij op het moederbord.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Datum en tijd

Sub Regio en taal

De bij sub Regio en taal ingestelde locatie wordt door Windows en apps gebruikt om locatiegerelateerde content aan te bieden. Bij onderdeel Talen is in te stellen in welke voorkeurstaal Windows, apps en websites worden weergegeven, de eerstgenoemde in de lijst is de standaard weergavetaal. Elke toegevoegde taal is gekoppeld aan een of meerdere toetsenbordindelingen, in te stellen via een van de geactiveerde talen, knop Opties, optie Een toetsenbord toevoegen. Doorgaans wordt gekozen voor de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) of Belgisch (punt), afhankelijk van het gebruikte toetsenbord kan dat echter ook een andere indeling zijn.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal

Via het configuratiescherm, onderdeel Taal, link Opties, link Voeg een invoermethode toe, link Voorbeeld zijn voorbeelden van beschikbare toetsenbordindelingen te zien. De indeling Verenigde Staten (internationaal) heeft de voor velen ongewenste eigenschap dat het aanhalingsteken (‘ of “) pas bij een volgende toetsdruk op het scherm verschijnt. Het is een kwestie van smaak, maar velen vinden dit onhandig en kiezen daarom liever voor een andere toetsenbordindeling (bijvoorbeeld Verenigde Staten).

Zijn meerdere talen ingesteld dan kan met de toetscombinatie linker ALT-SHIFT tussen de verschillende talen worden geswitcht. Is een taal van meerdere toetsenbordindelingen voorzien dan kan met de toetscombinatie CTRL-SHIFT tussen de ingestelde toetsenbordindelingen worden geschakeld. Aangezien de wijziging zonder melding wordt doorgevoerd, zorgt het nogal eens voor irritatie wanneer een van deze toetscombinaties per ongeluk wordt aangeraakt. Het is daarom verstandig ongebruikte talen en toetsenbordindelingen te verwijderen. Als alternatief kunnen de toetscombinaties ook worden uitgeschakeld via het configuratiescherm, onderdeel Taal, taak Geavanceerde instellingen, link Sneltoetsen van taalbalk wijzigen, knop Toetscombinatie wijzigen. Wordt regelmatig geswitcht tussen invoertalen dan kan hier desgewenst per invoertaal een eigen toetscombinatie worden ingesteld.

TIP: Windows beschikt ook over een schermtoetsenbord, deze opent via Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Toetsenbord, optie Het schermtoetsenbord inschakelen.

Sub Spraak

Dit subonderdeel bevat instellingen voor spraakherkenning, gebruikt door de zoekfunctie op de taakbalk. Zolang deze voor de Nederlandse taal nog niet beschikbaar is, zijn de bijbehorende opties ook nog niet toegankelijk.

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands