Instellingen Windows 10: onderdeel Tijd en taal

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Tijd en taal van het venster Instellingen.


Sub Datum en tijd

Sub Datum en tijd bevat instellingen voor de tijd, tijdzone, zomer-/wintertijd en datum- en tijdnotaties. Loopt de tijd één of meerdere uren uit de pas, controleer dan of de tijdzone correct is ingesteld. Omdat de systeemklok enkele seconden of minuten per week kan afwijken (te controleren met de website www.time.is) wordt de systeemtijd automatisch eenmaal per week gesynchroniseerd met de standaardtijd. Blijft de systeemklok afwijken dan kan de synchronisatie handmatig worden uitgevoerd door de optie Tijd automatisch instellen uit- en weer in te schakelen. Praktischer is echter om dit te automatiseren door het synchronisatie-interval te wijzigen van wekelijks (604800 seconden) in dagelijks (86400 seconden).  Wijzig hiervoor met de registereditor in de registersleutel HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\ W32Time\TimeProviders\NtpClient de registerwaarde SpecialPollInterval in de decimale waarde 86400 (of 43200 om de tijd tweemaal per dag te synchroniseren). Moeten datum en tijd na elke herstart opnieuw worden ingesteld, vervang dan de knoopbatterij op het moederbord.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Datum en tijd

Sub Land/regio

De bij sub Land/regio ingestelde locatie- en notatie-instellingen worden door Windows en apps gebruikt om locatiegerelateerde content aan te bieden. Via de link Gegevensnotaties wijzigen kan de weergave van de datum, dag en tijd naar eigen voorkeur worden aangepast.

Sub Taal

Sub Taal bevat naast instellingen voor de weergavetaal van Windows ook instellingen voor de voorkeurstalen voor apps en websites. Apps en websites gebruiken standaard de eerstgenoemde taal. Wordt deze niet ondersteund dan zal (waar mogelijk) de eerstvolgende voorkeurstaal worden gebruikt. Pas zo nodig de volgorde van voorkeurstalen hierop aan (met behulp van de pijltjes) of voeg een taal toe. De symbooltjes rechts in de lijst geven aan wat de mogelijkheden van de betreffende talen zijn: het aanpassen van de weergavetaal (van Windows, apps en websites), tekst-naar-spraakondersteuning, spraakherkenning en/of handschriftherkenning.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal             Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal

Sub Taal                                                    Een taal toevoegen

De toetsenbordindeling

Klik op een van de toegevoegde talen, knop Opties, optie Een toetsenbord toevoegen om een toetsenbordindeling toe te voegen. Doorgaans wordt gekozen voor de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) of Belgisch (punt), afhankelijk van het gebruikte toetsenbord kan dat echter ook een andere indeling zijn. De indeling Verenigde Staten (internationaal) heeft de voor velen ongewenste eigenschap dat het aanhalingsteken (‘ of “) pas bij een volgende toetsdruk op het scherm verschijnt. Het is een kwestie van smaak, maar velen vinden dit onhandig en kiezen daarom liever voor een andere toetsenbordindeling (bijvoorbeeld Verenigde Staten). Wijzig eventueel de instellingen via Instellingen, onderdeel Apparaten, sub Typen om het typen aanzienlijk te veraangenamen, denk daarbij aan het weergeven van tekstsuggesties, automatische correcties en het eenvoudig toevoegen van spaties en punten.

Switchen tussen invoertaal of toetsenbordindeling

Zijn meerdere talen toegevoegd (via de knop Een taal toevoegen) dan kan met de toetscombinatie linker ALT-SHIFT tussen de verschillende talen worden geswitcht. Is een taal van meerdere toetsenbordindelingen voorzien dan kan met de toetscombinatie CTRL-SHIFT tussen de ingestelde toetsenbordindelingen worden geschakeld. Aangezien de wijziging zonder melding wordt doorgevoerd, zorgt het nogal eens voor irritatie wanneer een van deze toetscombinaties per ongeluk wordt aangeraakt. Het is daarom verstandig ongebruikte talen en toetsenbordindelingen te verwijderen (knop Verwijderen).

TIP: Windows beschikt ook over een schermtoetsenbord, deze opent via Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Toetsenbord, optie Het schermtoetsenbord gebruiken.

Sub Spraak

Hier wordt uitgelegd dat met de toetscombinatie Win+H de functie Praten in plaats van typen wordt geactiveerd voor het dicteren van teksten en het aansturen van Windows (vooralsnog wordt alleen Amerikaans Engels ondersteund). Tevens is hier spraakherkenning in te schakelen zodat deze met de toetscombinatie Win-CTRL-S is te activeren (vooralsnog worden alleen de talen Engels, Frans, Duits, Japans, Spaans en Mandarijn ondersteund. Het aanpassen van de taal en spraak verloopt via Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Spraak,

Deze sub bevat instellingen voor de stem en snelheid van de voorleesfunctie en spraakherkenning (gebruikt door de zoekfunctie op de taakbalk).

© 2001-2018 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring