Instellingen Windows 10: onderdeel Tijd en taal

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Tijd en taal van het venster Instellingen.


Sub Datum en tijd

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 27:58

Sub Datum en tijd bevat instellingen voor de tijd, tijdzone en zomer-/wintertijd. Loopt de tijd één of meerdere uren uit de pas, controleer dan of de tijdzone correct is ingesteld. Standaard wordt de systeemklok wekelijks gesynchroniseerd met de actuele tijd, desgewenst kan dat ook handmatig met de knop Nu synchroniseren. Blijft de systeemklok desondanks afwijken (zie www.time.is) dan kan het synchronisatie-interval worden gewijzigd van wekelijks (604800 seconden) in dagelijks (86400 seconden) of tweemaal daags (43200 seconden). Wijzig hiervoor met de registereditor in de registersleutel HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\ W32Time\TimeProviders\NtpClient de registerwaarde SpecialPollInterval in de decimale waarde 86400 of 43200. Moeten datum en tijd na elke herstart opnieuw worden ingesteld, vervang dan de knoopbatterij op het moederbord.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Datum en tijd

Sub Land/regio

De bij sub Land/regio ingestelde locatie- en notatie-instellingen worden door Windows en apps gebruikt om locatiegerelateerde content aan te bieden. Via de link Gegevensnotaties wijzigen kan de weergave van de datum, dag en tijd naar eigen voorkeur worden aangepast.

Sub Taal

Sub Taal bevat naast instellingen voor de weergavetaal van Windows ook instellingen voor de voorkeurstalen voor apps en websites. Apps en websites gebruiken standaard de eerstgenoemde taal. Wordt deze niet ondersteund dan zal (waar mogelijk) de eerstvolgende voorkeurstaal worden gebruikt. Pas zo nodig de volgorde van voorkeurstalen hierop aan (met behulp van de pijltjes) of voeg een taal toe (link Een voorkeurstaal toevoegen). De symbooltjes rechts in de lijst geven aan wat de mogelijkheden van de betreffende talen zijn: het aanpassen van de weergavetaal (van Windows, apps en websites), tekst-naar-spraakondersteuning, spraakherkenning en/of handschriftherkenning.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal             Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal

Sub Taal                                                    Een voorkeurstaal toevoegen

De toetsenbordindeling

Klik op een van de toegevoegde talen, knop Opties, optie Een toetsenbord toevoegen om een toetsenbordindeling toe te voegen. Doorgaans wordt gekozen voor de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) of Belgisch (punt), afhankelijk van het gebruikte toetsenbord kan dat echter ook een andere indeling zijn. De indeling Verenigde Staten (internationaal) heeft de voor velen ongewenste eigenschap dat het aanhalingsteken (‘ of “) pas bij een volgende toetsdruk op het scherm verschijnt. Het is een kwestie van smaak, maar velen vinden dit onhandig en kiezen daarom liever voor een andere toetsenbordindeling (bijvoorbeeld Verenigde Staten). Wijzig eventueel de instellingen via Instellingen, onderdeel Apparaten, sub Typen om het typen aanzienlijk te veraangenamen, denk daarbij aan het weergeven van tekstsuggesties, automatische correcties en het eenvoudig toevoegen van spaties en punten.

Switchen tussen invoertaal of toetsenbordindeling

Zijn meerdere talen toegevoegd (via de knop Een voorkeurstaal toevoegen) dan kan met de toetscombinatie linker ALT-SHIFT tussen de verschillende talen worden geswitcht. Is een taal van meerdere toetsenbordindelingen voorzien dan kan met de toetscombinatie CTRL-SHIFT tussen de ingestelde toetsenbordindelingen worden geschakeld. Aangezien de wijziging zonder melding wordt doorgevoerd, zorgt het nogal eens voor irritatie wanneer een van deze toetscombinaties per ongeluk wordt aangeraakt. Het is daarom verstandig ongebruikte talen en toetsenbordindelingen te verwijderen (knop Verwijderen).

TIP: Windows beschikt ook over een schermtoetsenbord, deze opent via Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Toetsenbord, optie Het schermtoetsenbord gebruiken.

Sub Spraak

Deze sub bevat instellingen voor de stem en snelheid van de voorleesfunctie (voor de browser Edge) en spraakherkenning (gebruikt door de zoekfunctie). Met de knop Stemmen toevoegen is voor vrijwel elke taal een stem toe te voegen.

© 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring