Instellingen Windows 10: onderdeel Tijd en taal

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Tijd en taal van het venster Instellingen.

Sub Datum en tijd
Sub Regio en taal
Sub Spraak

Sub Datum en tijd

Sub Datum en tijd bevat instellingen voor de tijd, tijdzone, zomer-/wintertijd en datum- en tijdnotaties. Loopt de tijd één of meerdere uren uit de pas, controleer dan of de tijdzone correct is ingesteld. Omdat de systeemklok enkele seconden of minuten per week kan afwijken (te controleren met de website www.time.is) wordt de systeemtijd automatisch eenmaal per week gesynchroniseerd met de standaardtijd. Blijft de systeemklok afwijken dan kan de synchronisatie handmatig worden uitgevoerd door de optie Tijd automatisch instellen uit- en weer in te schakelen. Praktischer is echter om dit te automatiseren door het synchronisatie-interval te wijzigen van wekelijks (604800 seconden) in dagelijks (86400 seconden).  Wijzig hiervoor met de registereditor in de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient de registerwaarde SpecialPollInterval in de decimale waarde 86400 (of 43200 om de tijd tweemaal per dag te synchroniseren). Moeten datum en tijd na elke herstart opnieuw worden ingesteld, vervang dan de knoopbatterij op het moederbord.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Datum en tijd

Sub Regio en taal

De bij sub Regio en taal ingestelde locatie en taal worden door Windows en apps gebruikt om locatiegerelateerde content aan te bieden. De instellingen voor taal en bijbehorende toetsenbordindeling zijn tevens via het configuratiescherm, onderdeel Taal bereikbaar. Standaard is er slechts één toetsenbordindeling geïnstalleerd. Wordt een tweede invoertaal toegevoegd dan kan met de toetscombinatie CTRL-SHIFT automatisch tussen de toetsenbordindelingen worden geswitcht. Deze toetscombinatie wordt echter regelmatig per ongeluk aangeraakt en aangezien de wijziging zonder melding wordt doorgevoerd, zorgt het nogal eens voor verwarring. Om dergelijke problemen te voorkomen, is het verstandig niet onnodig invoertalen toe te voegen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal

Sub Spraak

Dit subonderdeel bevat instellingen voor spraakherkenning, gebruikt door de zoekfunctie op de taakbalk. Zolang deze voor de Nederlandse taal nog niet beschikbaar is, zijn de bijbehorende opties ook nog niet toegankelijk.

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands