Instellingen Windows 10: onderdeel Systeem

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Systeem van het venster Instellingen.

Sub Beeldscherm
Sub Meldingen en acties
Sub Energiebeheer en slaapstand
Sub Batterij
Sub Opslag
Sub Tabletmodus
Sub Multitasking
Sub Op deze pc projecteren
Sub Gedeelde ervaringen
Sub Extern bureaublad
Sub Info

Sub Beeldscherm

Sub Beeldscherm (links in het menu; zie afbeelding) biedt mogelijkheden voor het afstellen van de kleurweergave (de helderheid en de nachtstand), het aanpassen van de weergavegrootte, de resolutie en de schermstand van aangesloten beeldschermen. Bij menig tablet en laptop is het helderheidsniveau van het scherm met een schuifregelaar handmatig in te stellen, naar gelang de hoeveelheid omgevingslicht. De nachtlamp past de kleur van het beeldscherm aan de natuurlijke dag-en-nachtcyclus aan waardoor de nadelige gevolgen voor de nachtrust worden beperkt (via de link Instellingen voor nachtlamp zijn zowel de kleurtemperatuur als het inschakelschema aan te passen). In geval van een draaibaar scherm (zoals bij tablets) kan de schermstand worden ingesteld en het automatisch draaien eventueel worden vergrendeld.

Elk scherm heeft een eigen optimale instelling qua resolutie. Voor een 17 inch- of kleiner beeldscherm is een resolutie van 1024*768 pixels veelal prima geschikt, voor grotere schermen kom je al snel uit op 1280*1024, 1600*1200 pixels of zelfs nog hoger. Voor breedbeeldschermen zijn de verhoudingen wéér anders (zie de handleiding van het betreffende beeldscherm voor de optimale resolutie). Is de tekst in apps en andere schermen lastig leesbaar dan kan de resolutie worden verlaagd zodat alles groter wordt weergegeven, dit gaat echter ten koste van de kwaliteit van de weergave. Is het verlagen van de ingestelde resolutie ongewenst, probeer dan eens of het bevalt wanneer de grootte van de tekst, apps, vensters e.d. met 125 of zelfs 150% is vergroot. Maar let op: wordt teveel vergroot dan kunnen delen van teksten gemakkelijk buiten het scherm vallen, gebruik eventueel de link Aangepaste schaal om met een kleiner percentage te vergroten. de link Eigenschappen van beeldschermadapter, tabblad Beeldscherm kan de verversingsfrequentie eventueel worden verhoogd naar 75 Hertz zodat het beeld rustiger wordt (let op: een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur).

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Beeldscherm

MEERDERE BEELDSCHERMEN

Steeds vaker wordt de computer voorzien van een zo groot mogelijk beeldscherm, voor desktopgebruik is het echter prettiger met twee beeldschermen te werken. Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan moeten ze elk apart worden ingesteld. De positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar kan door middel van verslepen worden gewijzigd. Wordt een projector op de laptop aangesloten dan kan met de toetscombinatie Win+P snel een scherm worden uitgeschakeld of gedupliceerd!


LETTERGROOTTE VAN WINDOWS-ONDERDELEN AANPASSEN

Windows 10 beschikt helaas niet meer over de (door slechtzienden zeer gewaardeerde) mogelijkheid om de lettergrootte van de titelbalken, menu's, berichtvensters, pictogrammen en knopinfo aan te passen. Gelukkig kan de lettergrootte met de tool System Font Size Changer (download: www.wintools.info/index.php/system-font-size-changer) nog steeds worden aangepast. Maak voor de zekerheid eerst een back-up van de originele instellingen met de knop Export (met een dubbelklik op het aangemaakte registerbestand worden de originele instellingen weer hersteld). Selecteer vervolgens het te wijzigen item (één per keer), wijzig met de schuifbalk de grootte en activeer desgewenst de optie Bold om de tekst vet weer te geven. Pas de wijzigingen toe met de knop Apply en meld het gebruikersaccount opnieuw aan.

Windows 10 System Font Size Changer (lettergrootte van de titelbalken, menu's, berichtvensters, palettitels, pictogrammen en knopinfo aanpassen)
 


VISUELE EFFECTEN AANPASSEN

Treden er aanzienlijke vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart mogelijk te veel belast door de visuele effecten. Het is dan beter deze effecten minder veeleisend in te stellen. Ga hiervoor naar het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen. Optimale systeeminstellingen (met behoud van enkele visuele effecten) worden verkregen door alle opties uit te schakelen, met uitzondering van Miniaturen in plaats van pictogrammen weergeven, Miniatuurvoorbeeldweergaven van de taakbalk opslaan, Vallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad) en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (de functie ClearType).

instellinegn visuele effecten
 


Sub Meldingen en acties

Bij de sub Meldingen wordt ingesteld hoe het actiecentrum eruit komt te zien en welke meldingen daar worden getoond. Met de snelle acties kunnen bepaalde functies vanuit het actiecentrum snel aan- of uitgezet worden. Via de link Snelle acties toevoegen of verwijderen zijn overbodige knoppen eenvoudig te verwijderen, dat scheelt ruimte en zorgt voor meer overzicht. De resterende knoppen zijn door middel van slepen te verplaatsen naar de gewenste locatie. De bovenste vier knoppen zijn permanent zichtbaar in het actiecentrum, ook wanneer de optie Samenvouwen is geactiveerd. Het is dus zinvol hier de meestgebruikte knoppen te plaatsen. Stoor je je aan de hoeveelheid meldingen in het systeemvak, actiecentrum en/of vergrendelingsscherm? Bij Meldingen zijn de verschillende categorieën selectief uit te zetten (bijvoorbeeld de meldingen die tijdens een presentatie worden getoond, en de overbodige tips en suggesties over Windows). Toont een specifieke app onnodige meldingen dan zijn ook deze te blokkeren.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Meldingen en acties

Sub Energiebeheer en slaapstand

Door het beeldscherm na enige tijd van inactiviteit uit te laten schakelen, wordt energie bespaard (de wake-uptijd van beeldschermen is erg kort, dit geeft dus nauwelijks vertraging). Stel bij sub Energiebeheer en slaapstand, onderdeel Scherm in na hoeveel minuten het beeldscherm moet worden uitgeschakeld. Betreft het een laptop of tablet dan zijn er aparte tijdsintervallen voor batterijstroom en netstroom. Via het onderdeel Slaapstand is aan te geven na welke periode van inactiviteit het gehele apparaat in slaapstand moet gaan.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Energiebheer en slaapstand

Slaapstand, sluimerstand en hybride slaapstand

Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden om de computer naar een energiebesparende modus te laten overschakelen: de slaapstand, de sluimerstand en de hybride slaapstand. De slaapstand is een energiebesparende modus waarbij de computer 'aan' blijft zodat deze binnen enkele seconden na activatie (door bijvoorbeeld een muisbeweging of een toetsaanslag) weer toegankelijk is. Nadeel is wel dat de (nog) niet opgeslagen gegevens verloren raken bij een stroomonderbreking. De sluimerstand zet de computer daadwerkelijk 'uit' nadat het werkgeheugen (met daarin de openstaande programma's) in het bestand C:\HIBERFIL.SYS is opgeslagen. Bij het opstarten van de computer worden de gegevens weer in het werkgeheugen geladen zodat het systeem relatief snel weer geactiveerd kan worden. In de hybride slaapstand zijn de mogelijkheden van de slaapstand en de sluimerstand gecombineerd waardoor een optimale tussenvariant ontstaat (let op: zodra de hybride slaapstand is geactiveerd, noemt Windows deze vervolgens slaapstand!). Bij de hybride slaapstand wordt het werkgeheugen weggeschreven naar de interne schijf waarna de computer in een energiebesparende modus wordt gezet (omdat laptops en tablets geen last hebben van onverwachte stroomonderbrekingen, wordt de hybride slaapstand niet toegepast). Met deze instellingen kunnen geen gegevens verloren raken, terwijl de computer wel binnen enkele seconden weer toegankelijk is! De hybride slaapstand wordt overigens niet door elk moederbord ondersteund.

Instellingen energiebeheer wijzigen

De instellingen voor de slaap- en sluimerstand kunnen via de link Extra energie-instellingen (tevens te openen via het configuratiescherm, onderdeel Energiebeheer) worden aangepast. Via de taak Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen kunnen de functies van de aan/uit-knop en de slaapstand-knop (de fysieke knoppen op de behuizing) worden gewijzigd. Bij het onderdeel Instellingen voor afsluiten (dat actief wordt nadat op de link Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn is geklikt) zijn de instellingen voor afsluiten te wijzigen. Activeer hier zo nodig de optie Sluimerstand zodat deze ook wordt toegevoegd aan het rijtje mogelijkheden van de knop Aan/Uit (in Start en het aanmeldscherm).

Instellingen voor de slaapstand/sluimerstand.

TIP: Het deactiveren van de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) lost menig opstartprobleem op, waaronder het herhaaldelijk opnieuw opstarten, het niet op de normale wijze kunnen instellen van de helderheid van het beeldscherm, het niet accepteren van het wachtwoord in het aanmeldscherm en niet-werkende hardware zoals USB-apparaten en (draadloze) netwerkapparatuur.

Via de taak Selecteren wanneer het beeldscherm moet worden uitgeschakeld, link Geavanceerde energie-instellingen wijzigen, Slaapstand is de timer voor de sluimerstand in te stellen, en indien mogelijk ook de hybride slaapstand. Via de optie Activeringstimers toestaan kan worden vastgelegd dat de computer uit de slaap- of sluimerstand gehaald mag worden voor het uitvoeren van onderhoudstaken (zoals dagelijks onderhoud, beveiligingsscans e.d.). Schakel deze optie uit wanneer dit niet gewenst is (de onderhoudswerkzaamheden worden dan uitgesteld totdat de computer handmatig uit de slaapstand is gehaald).

Energiebeheer (geavanceerde instellingen)

TIP: Kan de slaapstand niet worden geactiveerd dan moet deze eerst worden ingeschakeld. Start via het Win-X menu de Windows PowerShell (Admin) en geef het commando POWERCFG /HIBERNATE ON.

Vergrendelingsscherm en wachtwoord na ontwaken uit de slaapstand

Elke keer als de computer uit de slaapstand ontwaakt, moet het vergrendelingsscherm worden weggeklikt. Hoe dit is uit te schakelen staat vermeld op de pagina over Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm. Is het account voorzien van een wachtwoord dan wordt hierom gevraagd bij het ontwaken uit de slaapstand. Dit is uit te schakelen door bij Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties de optie Aanmelding vereisen te wijzigen in Nooit.

Ongevraagd ontwaken uit de slaapstand

Ontwaakt de computer ongevraagd uit de slaapstand? Het apparaat of proces dat dit aanstuurt (meestal de muis of de netwerkadapter) kan worden achterhaald met het commando POWERCFG -DEVICEQUERY WAKE_ARMED (open hiervoor via het Win-X menu de Windows PowerShell (Admin)). Vervolgens kan bij het energiebeheer van de veroorzaker worden vastgelegd dat deze de computer niet meer uit de slaapstand mag halen (configuratiescherm of Win-X menu, onderdeel Apparaatbeheer, klik met rechts op het betreffende item, Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen). Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power management-opties in het BIOS/UEFI.

Sub Batterij

De sub Batterij bevat instellingen om het accugebruik te beheren en is daarom alleen beschikbaar bij oplaadbare apparaten zoals tablets en laptops. Is de optie Batterijbesparing automatisch inschakelen als capaciteit lager is dan ingeschakeld dan wordt de energiesparende modus automatisch geactiveerd wanneer de accu leeg raakt (via de schuifregelaar is in te stellen bij welk percentage). De energiebesparende modus verlaagt de helderheid van het scherm en zet achtergrondprocessen en push-berichten op een laag pitje. Is er voorlopig geen mogelijkheid om het apparaat op te laden, activeer dan uit voorzorg alvast de optie Status van batterijbesparing tot volgende keer opladen of pas het batterijverbruik aan door via het batterij-icoontje in het systeemvak de schuifregelaar naar links te verschuiven.

Opladen batterij

Sub Opslag

Bij sub Opslag worden per partitie de gebruikte en de nog beschikbare schijfruimte getoond. Door Slim opslaan te activeren, wordt automatisch ruimte vrijgemaakt door tijdelijke bestanden te verwijderen en de prullenbak deels te legen. Via de link Wijzigen hoe ruimte wordt vrijgemaakt zijn de instellingen aan te passen, met de knop Nu opruimen is desnoods direct een opruimactie uit te voeren. Wordt hierbij de optie Eerdere versies van Windows verwijderen geactiveerd dan wordt tevens de omvangrijke map Windows.old (een back-up van de bestanden van een eerdere installatie) verwijderd. Zie de pagina over Schijfopruiming voor meer informatie.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Opslag

Via de link Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen is voor nieuwe apps, documenten, muziek, afbeeldingen, video's en offline kaarten in te stellen op welke partitie deze geïnstalleerd cq. opgeslagen moeten worden. Omdat deze optie geen effect heeft op reeds opgeslagen bestanden, kan het niet worden gebruikt voor het verplaatsen van de mappen met persoonlijke gegevens (elders is te lezen hoe de opslaglocaties van persoonlijke bestanden het best kunnen worden verplaatst). Is direct bij het aanmaken van het gebruikersaccount aangegeven dat persoonlijke documenten en afbeeldingen in OneDrive opgeslagen moeten worden, dan wordt OneDrive hier als standaard opslaglocatie weergegeven.

Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen

Sub Tabletmodus

Windows 10 kan naadloos overgaan van de standaard desktopomgeving naar de tabletmodus en vice versa. De desktopomgeving is met name geschikt voor desktops en laptops en kenmerkt zich door het bureaublad (met de snelkoppelingen), het menu Start (met de tegelknoppen) en de vertrouwde vensters. Bij de tabletmodus worden Start en apps standaard schermvullend weergegeven. Wordt regelmatig geswitcht tussen deze modi (bijvoorbeeld bij tablets met aankoppelbaar of los toetsenbord), geef dan bij de eerste keuzebox aan in welke modus het apparaat moet openen bij het aanmelden van het gebruikersaccount. De tweede keuzebox bepaalt wat er moet gebeuren wanneer een app het apparaat automatisch van modus wil laten wisselen. De op de taakbalk getoonde programmaknoppen worden in de tabletmodus standaard verborgen. Door de optie App-pictogrammen op de taakbalk verbergen in de tabletmodus op Uit te zetten, worden ze alsnog getoond. Is de taakbalk in de tabletmodus niet gewenst dan kan deze worden verborgen met de optie De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Tabletmodus

Sub Multitasking

Bij sub Multitasking is vastgelegd hoe vensters zich mogen gedragen wanneer ze worden verplaatst naar een hoek of rand van het beeldscherm. De eerste optie (het automatisch schikken) schaalt het venster op naar respectievelijk een kwart of een half beeldscherm wanneer deze richting een hoek of rand wordt gesleept (nb: wordt deze optie uitgezet dan zijn vensters ook niet meer aan een hoek of rand vast te maken!). Waar mogelijk wordt bij het opschalen rekening gehouden met reeds openstaande vensters om te voorkomen dat ze naar de achtergrond worden gedrukt. Door de tweede optie uit te schakelen wordt een venster altijd herschaald naar een kwart of half scherm, ongeacht of deze ruimte al door een ander vastgemaakt venster wordt gebruikt. Vergelijkbaar met Taakweergave verdeelt de derde optie de resterende openstaande vensters over het nog ongebruikte deel van het bureaublad, met een enkele klik wordt een van deze vensters in de nog resterende ruimte geopend. Liggen vastgemaakte schermen naast elkaar dan wordt het formaat van beide vensters aangepast zodra de rand van een van beide vensters wordt verschoven. Zet de vierde optie uit om dit te voorkomen.

Windows 10 heeft de mogelijkheid om met meerdere bureaubladen te werken. Volgens de standaard instellingen toont de taakbalk (en de bladerfunctie ALT-TAB) alleen vensters die binnen het op dat moment actieve bureaublad zijn geopend. Is het gewenst dat vensters van alle virtuele bureaubladen worden getoond, wijzig dan de opties bij onderdeel Virtuele bureaubladen van Alleen het bureaublad dat ik gebruik naar Alle bureaubladen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Multitasking

Sub Op deze pc projecteren

Met de sub Op deze pc projecteren zijn de instellingen voor het projecteren van beelden op een draadloos aangesloten beeldscherm aan te passen. Voorwaarde voor een dergelijke projectie is dat beide apparaten (dus zowel de computer/tablet/smartphone als het scherm) de technologie Miracast voor de draadloze overdracht van beeldmateriaal ondersteunen. Projecteren kan bijvoorbeeld handig zijn bij het vertonen van een diavoorstelling op een groot scherm, bij het vanaf een smartphone tonen van beelden op een groot scherm of bij het levensecht spelen van een spel. Een Miracast-verbinding met een beeldscherm of audioapparaat is tot stand te brengen via het verbindingsvenster (te openen met de toetscombinatie Win-K). Is het projecteren niet gewenst, zet de eerste keuzebox dan op Altijd uit.

Sub Gedeelde ervaringen

Met de sub Gedeelde ervaringen kan een mobiele telefoon (waaronder ook die van Android) worden gekoppeld aan een Windows 10-computer zodat op beide apparaten in dezelfde app gewerkt kan worden.

Sub Extern Bureaublad

Via de sub Extern bureaublad (alleen beschikbaar in de Pro-versie) kan de computer vanaf een ander apparaat worden overgenomen. Handig bijvoorbeeld om op afstand in te kunnen loggen op de computer.

Sub Info

Sub Info bevat informatie over het beveiligingsniveau volgens Windows Defender en toont essentiële specificaties van de computer (waaronder de processor, RAM-geheugen en architectuur) en Windows (editie en versie). De link Productcode wijzigen of uw versie van Windows upgraden (voor het invoeren van een nieuwe productcode in geval van activatieproblemen) verwijst door naar het onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Activering.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Info

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands