Instellingen Windows 10: onderdeel Systeem

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Systeem van het venster Instellingen.


Sub Beeldscherm

Sub Beeldscherm (links in het menu; zie afbeelding) biedt mogelijkheden voor het afstellen van de helderheid en kleurweergave, het aanpassen van de weergavegrootte, de resolutie en de schermstand van aangesloten beeldschermen. Bij menig tablet en laptop is het helderheidsniveau van het scherm met een schuifregelaar handmatig in te stellen, naar gelang de hoeveelheid omgevingslicht. De nachtlamp past de kleur van het beeldscherm aan de natuurlijke dag-en-nachtcyclus aan waardoor de nadelige gevolgen voor de nachtrust worden beperkt (via de link Instellingen voor nachtlamp zijn zowel de kleurtemperatuur als het inschakelschema aan te passen). In geval van een draaibaar scherm (zoals bij tablets) kan de schermstand worden ingesteld en het automatisch draaien eventueel worden vergrendeld.

Elk beeldscherm heeft een eigen optimale instelling qua resolutie, voor een doorsnee beeldscherm is dat zo'n 1600x1200 pixels of hoger, voor breedbeeldschermen al snel 1920x1080. De ingestelde resolutie is bij voorkeur gelijk aan de optimale resolutie zoals vermeld bij de link Geavanceerde beeldscherminstellingen, Resolutie van actief signaal (deze zou overeen moeten komen met de bij Bureaubladresolutie vermelde waarde). Is de tekst in apps en andere schermen lastig leesbaar dan kan de resolutie eventueel worden verlaagd zodat alles groter wordt weergegeven, dit gaat echter wel ten koste van de kwaliteit van de weergave. Is dit ongewenst, probeer dan eens of het bevalt wanneer de grootte van de tekst, apps, vensters e.d. met 125 of 150% is vergroot (bij Schaal en lay-out). Daarnaast kan je alle teksten in Windows-elementen groter maken van Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Beeldscherm. Maar let op: wordt teveel vergroot dan kunnen delen van teksten gemakkelijk buiten het scherm vallen. Eventueel kan de schaal via de link Geavanceerde schaalinstellingen nauwkeuriger worden afgesteld.

TIP: Via de link Geavanceerde beeldscherminstellingen, link Eigenschappen van beeldschermadapter voor beeldscherm X, tabblad Beeldscherm kan de verversingsfrequentie eventueel worden verhoogd naar 75 Hertz zodat het beeld rustiger wordt (let op: een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur van het beeldscherm).

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Beeldscherm

MEERDERE BEELDSCHERMEN

Steeds vaker wordt de computer voorzien van een zo groot mogelijk beeldscherm, voor desktopgebruik is het echter prettiger met twee beeldschermen te werken. Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan moeten ze elk apart worden ingesteld. De positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar kan door middel van verslepen worden gewijzigd. Wordt een projector op de laptop aangesloten dan kan met de toetscombinatie Win+P snel een scherm worden uitgeschakeld of gedupliceerd!


VISUELE EFFECTEN AANPASSEN

Treden er aanzienlijke vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en/of sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart mogelijk te veel belast door de visuele effecten. Het is dan beter deze effecten minder veeleisend in te stellen. Ga hiervoor naar het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen. Optimale systeeminstellingen (met behoud van enkele visuele effecten) worden verkregen door alle opties op tabblad Visuele effecten uit te schakelen, met uitzondering van Miniaturen in plaats van pictogrammen weergeven, Miniatuurvoorbeeldweergaven van de taakbalk opslaan, Vallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad) en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (functie ClearType).

instellinegn visuele effecten
 


Sub Geluid

De sub Geluid bevat instellingen voor de speakers (het uitvoerapparaat) en de microfoon (het invoerapparaat). De horizontale balk geeft visueel weer of er geluid wordt afgespeeld (hier is ook het volume aan te passen). Komt er geen geluid uit de speakers, selecteer dan eerst eens een ander uitvoerapparaat (bij Uw uitvoerapparaat kiezen), mogelijk werkt deze wel. Is dat niet mogelijk of heeft dat geen effect, controleer dan of de speaker wel aan staat en de stekker in het juiste gat zit (de speaker wordt doorgaans aangesloten op het groengekleurde gat). Wordt nog steeds geen geluid afgespeeld, ga dan ook even na of bij het speakericoontje in het systeemvak een onopvallend kruisje wordt weergegeven (zoals in onderstaande afbeelding waar het geluidsvolume op 100% lijkt te staan): dit is op te lossen met een enkele klik op het speakericoontje. Wordt er nog steeds geen geluid afgespeeld? Probeer het dan eens met de knop Probleem oplossen. Doet het geluidsprobleem zich alleen voor bij een specifieke app? Controleer dan bij de optie Volume- en apparaatvoorkeuren van app of voor de betreffende app het geluidsvolume is verlaagd of uitgeschakeld.

Toont de horizontale volumebalk van Uw invoerapparaat kiezen geen visuele weergave van geluid bij gebruik van de microfoon, controleer dan of de microfoon wel aan staat en of de stekker in het juiste gat zit (de microfoon wordt doorgaans aangesloten op het rozegekleurde gat). Controleer tevens of het juiste invoerapparaat is geselecteerd. Nog steeds geen geluid? Probeer het dan eens met de knop Probleem oplossen.

LET OP: De meeste mobiele apparaten zijn standaard voorzien van een ingebouwde microfoon. Realiseer je dat kwaadwillende apps hier omgevingsgeluiden mee zouden kunnen opnemen! Wordt de microfoon toch nauwelijks of niet gebruikt, dan kan deze eventueel via de link Geluidsapparaten beheren worden uitgeschakeld.

Sub Meldingen en acties

Bij de sub Meldingen wordt ingesteld hoe het actiecentrum eruit komt te zien en welke meldingen daar worden getoond. Met de snelle acties kunnen bepaalde functies vanuit het actiecentrum snel aan- of uitgezet worden. Via de link Snelle acties toevoegen of verwijderen zijn overbodige knoppen eenvoudig te verwijderen, dat scheelt ruimte en zorgt voor meer overzicht. De resterende knoppen zijn door middel van slepen te verplaatsen naar de gewenste locatie. De bovenste vier knoppen zijn permanent zichtbaar in het actiecentrum, ook wanneer de optie Samenvouwen is geactiveerd. Het is dus zinvol hier de meestgebruikte knoppen te plaatsen. Stoor je je aan de hoeveelheid meldingen in het systeemvak, actiecentrum en/of vergrendelingsscherm? Bij Meldingen zijn de overbodige categorieŽn selectief uit te zetten (bijvoorbeeld de tips en suggesties over Windows). Toont een specifieke app onnodige meldingen dan zijn ook deze te blokkeren.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Meldingen en acties

Sub Concentratiehulp

Wil je ongestoord doorwerken, activeer dan de concentratiehulp zodat je tijdelijk even geen meldingen ontvangt. Zijn er meldingen die niet geblokkeerd mogen worden (bijvoorbeeld oproepen en berichten van belangrijke en/of aan de taakbalk vastgepinde contacten, ingestelde alarmen en/of meldingen van specifieke apps), geef dat dan aan via de prioriteitenlijst. De overige meldingen worden automatisch naar het actiecentrum verplaatst zodat je ze op een later tijdstip kan bekijken. Dankzij de automatiseringsregels kan de concentratiehulp automatisch worden geactiveerd tijdens vaste werktijden, zodra het scherm voor een presentatie wordt gedupliceerd of wanneer een spel op volledig scherm wordt gespeeld (voor de onderdelen is afzonderlijk in te stellen of alarmen en/of prioriteiten door mogen komen).

Windows 10 concentratiehulp

Sub Energiebeheer en slaapstand

Door het beeldscherm na enige tijd van inactiviteit uit te laten schakelen, wordt energie bespaard (de wake-uptijd van beeldschermen is erg kort, dit geeft dus nauwelijks vertraging). Stel bij sub Energiebeheer en slaapstand, onderdeel Scherm in na hoeveel minuten het beeldscherm moet worden uitgeschakeld. Betreft het een laptop of tablet dan zijn er aparte tijdsintervallen voor batterijstroom en netstroom. Via het onderdeel Slaapstand is aan te geven na welke periode van inactiviteit het gehele apparaat in slaapstand moet gaan. Is een Windows-update beschikbaar (en is de computer op netstroom aangesloten) dan wordt het activeren van de slaapstand met twee uur uitgesteld zodat de update gelijk kan worden geÔnstalleerd.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Energiebheer en slaapstand

Slaapstand, sluimerstand en hybride slaapstand

Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden om de computer naar een energiebesparende modus te laten overschakelen: de slaapstand, de sluimerstand en de hybride slaapstand. De slaapstand is een energiebesparende modus waarbij de computer 'aan' blijft zodat deze binnen enkele seconden na activatie (door bijvoorbeeld een muisbeweging of een toetsaanslag) weer toegankelijk is. Nadeel is wel dat de (nog) niet opgeslagen gegevens verloren raken bij een stroomonderbreking. De sluimerstand zet de computer daadwerkelijk 'uit' nadat het werkgeheugen (met daarin de openstaande programma's) in het bestand C:\HIBERFIL.SYS is opgeslagen. Bij het opstarten van de computer worden de gegevens weer in het werkgeheugen geladen zodat het systeem relatief snel weer geactiveerd kan worden. In de hybride slaapstand zijn de mogelijkheden van de slaapstand en de sluimerstand gecombineerd waardoor een optimale tussenvariant ontstaat (let op: zodra de hybride slaapstand is geactiveerd, noemt Windows deze vervolgens slaapstand!). Bij de hybride slaapstand wordt het werkgeheugen weggeschreven naar de interne schijf waarna de computer in een energiebesparende modus wordt gezet (omdat laptops en tablets geen last hebben van onverwachte stroomonderbrekingen, wordt de hybride slaapstand niet toegepast). Met deze instellingen kunnen geen gegevens verloren raken, terwijl de computer wel binnen enkele seconden weer toegankelijk is! De hybride slaapstand wordt overigens niet door elk moederbord ondersteund.

Instellingen energiebeheer wijzigen

De instellingen voor de slaap- en sluimerstand kunnen via de link Extra energie-instellingen (tevens te openen via het configuratiescherm, onderdeel Energiebeheer) worden aangepast. Via de taak Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen kunnen de functies van de aan/uit-knop en de slaapstand-knop (de fysieke knoppen op de behuizing) worden gewijzigd. Bij het onderdeel Instellingen voor afsluiten (dat actief wordt nadat op de link Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn is geklikt) zijn de instellingen voor afsluiten te wijzigen. Activeer hier zo nodig de optie Sluimerstand zodat deze ook wordt toegevoegd aan het rijtje mogelijkheden van de knop Aan/Uit (in Start en het aanmeldscherm).

Instellingen voor de slaapstand/sluimerstand.

TIP: Het deactiveren van de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) lost menig opstartprobleem op, waaronder het herhaaldelijk opnieuw opstarten, het niet op de normale wijze kunnen instellen van de helderheid van het beeldscherm, het niet accepteren van het wachtwoord in het aanmeldscherm en niet-werkende hardware zoals USB-apparaten en (draadloze) netwerkapparatuur.

Via de taak Selecteren wanneer het beeldscherm moet worden uitgeschakeld, link Geavanceerde energie-instellingen wijzigen, Slaapstand is de timer voor de sluimerstand in te stellen, en indien mogelijk ook de hybride slaapstand. Via de optie Activeringstimers toestaan kan worden vastgelegd dat de computer uit de slaap- of sluimerstand gehaald mag worden voor het uitvoeren van onderhoudstaken (zoals dagelijks onderhoud, beveiligingsscans e.d.). Schakel deze optie uit wanneer dit niet gewenst is (de onderhoudswerkzaamheden worden dan uitgesteld totdat de computer handmatig uit de slaapstand is gehaald).

Energiebeheer (geavanceerde instellingen)

TIP: Kan de slaapstand niet worden geactiveerd dan moet deze eerst worden ingeschakeld. Start via het Win-X menu de Windows PowerShell (Admin) en geef het commando POWERCFG /HIBERNATE ON.

Vergrendelingsscherm en wachtwoord na ontwaken uit de slaapstand

Elke keer als de computer uit de slaapstand ontwaakt, moet het vergrendelingsscherm worden weggeklikt. Hoe dit is uit te schakelen staat vermeld op de pagina over Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm. Is het account voorzien van een wachtwoord dan wordt hierom gevraagd bij het ontwaken uit de slaapstand. Dit is uit te schakelen door bij Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties de optie Aanmelding vereisen te wijzigen in Nooit.

Ongevraagd ontwaken uit de slaapstand

Ontwaakt de computer ongevraagd uit de slaapstand? Het apparaat of proces dat dit aanstuurt (meestal de muis of de netwerkadapter) kan worden achterhaald met het commando POWERCFG -DEVICEQUERY WAKE_ARMED (open hiervoor via het Win-X menu de Windows PowerShell (Admin)). Vervolgens kan bij het energiebeheer van de veroorzaker worden vastgelegd dat deze de computer niet meer uit de slaapstand mag halen (configuratiescherm of Win-X menu, onderdeel Apparaatbeheer, klik met rechts op het betreffende item, Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen). Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power management-opties in het BIOS/UEFI.

Sub Batterij

De sub Batterij bevat instellingen om het accugebruik te beheren en is daarom alleen beschikbaar bij oplaadbare apparaten zoals tablets en laptops. Is de optie Batterijbesparing automatisch inschakelen als capaciteit lager is dan ingeschakeld dan wordt de energiesparende modus automatisch geactiveerd wanneer de accu leeg raakt (via de schuifregelaar is in te stellen bij welk percentage). De energiebesparende modus verlaagt de helderheid van het scherm en zet achtergrondprocessen en push-berichten op een laag pitje. Is er voorlopig geen mogelijkheid om het apparaat op te laden, activeer dan uit voorzorg alvast de optie Status van batterijbesparing tot volgende keer opladen of pas het batterijverbruik aan door via het batterij-icoontje in het systeemvak de schuifregelaar naar links te verschuiven.

Opladen batterij

Sub Opslag

Bij sub Opslag worden per partitie de gebruikte en de nog beschikbare schijfruimte getoond. Activeer Slim opslaan om automatisch ruimte vrij te maken. Via de link Wijzigen hoe ruimte automatisch wordt vrijgemaakt zijn de instellingen aan te passen voor onder andere het automatisch verwijderen van tijdelijke bestanden, het legen van de prullenbak en het opschonen van de map Downloads. Met de knop Nu opruimen is desnoods direct een opruimactie uit te voeren. Wordt hierbij de optie Eerdere versies van Windows verwijderen geactiveerd dan wordt tevens de omvangrijke map C:\Windows.old (met een back-up van de bestanden van een eerdere installatie) verwijderd. De link Nu ruimte vrijmaken opent een lijst van bestanden die mogelijk verwijderd kunnen worden, vergelijkbaar met Schijfopruiming.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Opslag

Via de link Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen is voor nieuwe apps, documenten, muziek, afbeeldingen, video's en offline kaarten in te stellen op welke partitie deze geÔnstalleerd cq. opgeslagen moeten worden. Omdat deze optie geen effect heeft op reeds opgeslagen bestanden, kan het niet worden gebruikt voor het verplaatsen van de mappen met persoonlijke gegevens (elders is te lezen hoe de opslaglocaties van persoonlijke bestanden het best kunnen worden verplaatst). Is direct bij het aanmaken van het gebruikersaccount aangegeven dat persoonlijke documenten en afbeeldingen in OneDrive opgeslagen moeten worden, dan wordt OneDrive hier als standaard opslaglocatie weergegeven.

Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen

Sub Tabletmodus

Windows 10 kan naadloos overgaan van de standaard desktopomgeving naar de tabletmodus en vice versa. De desktopomgeving is met name geschikt voor desktops en laptops en kenmerkt zich door het bureaublad (met de snelkoppelingen), het menu Start (met de tegelknoppen) en de vertrouwde vensters. Bij de tabletmodus worden Start en apps standaard schermvullend weergegeven. Wordt regelmatig geswitcht tussen deze modi (bijvoorbeeld bij tablets met aankoppelbaar of los toetsenbord), geef dan bij de eerste keuzebox aan in welke modus het apparaat moet openen bij het aanmelden van het gebruikersaccount. De tweede keuzebox bepaalt wat er moet gebeuren wanneer een app het apparaat automatisch van modus wil laten wisselen. De op de taakbalk getoonde programmaknoppen worden in de tabletmodus standaard verborgen. Door de optie App-pictogrammen op de taakbalk verbergen in de tabletmodus op Uit te zetten, worden ze alsnog getoond. Is de taakbalk in de tabletmodus niet gewenst dan kan deze worden verborgen met de optie De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Tabletmodus

Sub Multitasking

Bij sub Multitasking is vastgelegd hoe vensters zich mogen gedragen wanneer ze worden verplaatst naar een hoek of rand van het beeldscherm. De eerste optie (het automatisch schikken) schaalt het venster op naar respectievelijk een kwart of een half beeldscherm wanneer deze richting een hoek of rand wordt gesleept (nb: wordt deze optie uitgezet dan zijn vensters ook niet meer aan een hoek of rand vast te maken!). Waar mogelijk wordt bij het opschalen rekening gehouden met reeds openstaande vensters om te voorkomen dat ze naar de achtergrond worden gedrukt. Door de tweede optie uit te schakelen wordt een venster altijd herschaald naar een kwart of half scherm, ongeacht of deze ruimte al door een ander vastgemaakt venster wordt gebruikt. De derde optie verdeelt de resterende openstaande vensters over het nog ongebruikte deel van het bureaublad, met een enkele klik wordt een van deze vensters in de nog resterende ruimte geopend. Liggen vastgemaakte schermen naast elkaar dan wordt het formaat van beide vensters aangepast zodra de rand van een van beide vensters wordt verschoven. Zet de vierde optie uit om dit te voorkomen.

Via de Taakweergave (te openen met de knop rechts naast de zoekfunctie op de taakbalk), optie Nieuw bureaublad kunnen extra bureaubladen worden toegevoegd. Volgens de standaard instellingen toont de taakbalk (en de bladerfunctie ALT-TAB) alleen de vensters van het actieve bureaublad. Wil je de vensters van Šlle virtuele bureaubladen op de taakbalk zien, wijzig dan de optie Geef op de taakbalk vensters weer die zijn geopend op van Alleen het bureaublad dat ik gebruik naar Alle bureaubladen. De taakweergave toont tevens een tijdlijn met activiteiten die eerder hebben plaatsgevonden. Zijn de nu en dan op de tijdlijn getoonde suggesties ongewenst, deactiveer dan de optie Af en toe suggesties op uw tijdlijn weergeven.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Multitasking

Sub Op deze pc projecteren

Met de sub Op deze pc projecteren zijn de instellingen voor het projecteren van beelden op een draadloos aangesloten beeldscherm aan te passen. Voorwaarde voor een dergelijke projectie is dat beide apparaten (dus zowel de computer/tablet/smartphone als het scherm) de technologie Miracast voor de draadloze overdracht van beeldmateriaal ondersteunen. Projecteren kan bijvoorbeeld handig zijn bij het vertonen van een diavoorstelling op een groot scherm, bij het vanaf een smartphone tonen van beelden op een groot scherm of bij het levensecht spelen van een spel. Een Miracast-verbinding met een beeldscherm of audioapparaat is tot stand te brengen via het verbindingsvenster (te openen met de toetscombinatie Win-K). Is het projecteren niet gewenst, zet de eerste keuzebox dan op Altijd uit.

Sub Gedeelde ervaringen

Met de sub Gedeelde ervaringen zijn Windows 10-apparaten via wifi of Bluetooth (dus zonder tussenkomst van een router) aan elkaar te koppelen. Bestanden, webpaginaís e.d. kunnen zodoende met de optie Delen snel naar het actiecentrum van een nabij apparaat worden verzonden. De op deze manier gedeelde bestanden worden standaard opgeslagen in de map Downloads, deze locatie is aan te passen met de knop Wijzigen. Er kan op twee manieren worden gedeeld: met alle computers in de directe omgeving (optie Iedereen in de buurt) of alleen met apparaten die zijn aangemeld met hetzelfde Microsoft-account (optie Alleen mijn apparaten). Beschikken de apparaten overigens over een internetverbinding dan is de toegevoegde waarde beperkt, bestanden kunnen dan immers ook via OneDrive of Dropbox worden gedeeld.

TIP: Zie tevens de pagina over het koppelen van een telefoon aan de computer.

Sub Klembord

Het klembord is bekend als een geheugen waar een stuk tekst of een afbeelding naartoe gekopieerd (CTRL-C, PrintScreen) of geknipt (CTRL-X) kan worden, om vervolgens met de toetscombinatie CTRL-V ergens te plakken. De toetscombinatie Win-V toont de inhoud van het klembord: een lijst van onlangs gekopieerde en geknipte klemborditems. Is de klembordgeschiedenis niet gewenst, schakel deze dan uit via de sub Klembord. Moet het geheugen gewist worden (bijvoorbeeld omdat er gevoelige informatie zoals een wachtwoord in is opgeslagen), gebruik dan de link Alles wissen in het klembordvenster. Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account dan kan de inhoud van het klembord via de knop Aan de slag (kopje Synchroniseren tussen apparaten) worden gesynchroniseerd met andere apparaten. Altijd handig wanneer je snel even een schermafdruk wilt overzetten!

Klembord geschiedenis Windows 10

Sub Extern Bureaublad

Via de sub Extern bureaublad (alleen beschikbaar in de Pro-versie) kan de computer vanaf een ander apparaat worden overgenomen. Handig bijvoorbeeld om op afstand in te kunnen loggen op de computer.

Sub Info

Sub Info bevat informatie over het beveiligingsniveau volgens Windows Defender en toont essentiŽle specificaties van de computer (waaronder de processor, RAM-geheugen en architectuur) en Windows (editie en versie). Is de Oktober 2018 onderdelenupdate geÔnstalleerd, dan zou hier versie 1809 moeten staan. De link Productcode wijzigen of uw versie van Windows upgraden (voor het invoeren van een nieuwe productcode in geval van activatieproblemen) verwijst naar het onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Activering.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Info

© 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring