Instellingen Windows 10: onderdeel Systeem

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Systeem van het venster Instellingen.


Sub Beeldscherm

Sub Beeldscherm biedt mogelijkheden voor het afstellen van het beeldscherm: de helderheid en kleurweergave, het aanpassen van de weergavegrootte, de resolutie en de schermstand van aangesloten beeldschermen. Bij tablets en laptops is het helderheidsniveau softwarematig te wijzigen via de schuifregelaar Helderheid en kleur (bij losse beeldschermen kunnen de helderheid, het contrast e.d. worden aangepast via de knoppen op het beeldscherm zelf). Werk je veel ’s avonds, schakel de nachtlamp dan in (optie Nachtlamp) zodat het beeld een warme gloed krijgt. Dit is aanzienlijk prettiger voor de ogen! Klik op de link Instellingen voor nachtlamp om de kleurtemperatuur van de gloed naar wens aan te passen (optie Sterkte). Hoeft de nachtlamp niet de hele dag aan te staan, stel de gewenste uren dan in via de optie Nachtlamp instellen.

TIP: Is het beeld sowieso onrustig? Kijk dan eens of de vernieuwingsfrequentie kan worden verhoogd via de link Geavanceerde beeldscherminstellingen, optie Vernieuwingsfrequentie. Het is wel noodzakelijk dat de officiële drivers van het beeldscherm zijn geďnstalleerd zodat Windows weet welke vernieuwingsfrequenties deze aankan. Er zijn inmiddels ook beeldschermen die een dynamische vernieuwingsfrequentie ondersteunen: de vernieuwingsfrequentie varieert dan al naar gelang de weergegeven beelden tussen een lage en een hoge frequentie (bijvoorbeeld tussen 60 en 120 Hz). Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de accuduur wordt verlengd.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Beeldscherm

Schermresolutie en schaal

De optie Schermresolutie (bij Schaal en lay-out) wordt bij voorkeur ingesteld op de voor het beeldscherm aanbevolen resolutie, voor een doorsnee beeldscherm is dat zo’n 1600x1200 pixels of hoger, voor breedbeeldschermen al snel al snel 1920x1080. Hoe hoger de resolutie, hoe kleiner alles op het scherm wordt weergegeven. Wordt de informatie op het scherm té klein weergegeven waardoor er niet meer prettig mee valt te werken, halveer dan eens de ingestelde schermresolutie (bijvoorbeeld naar 1920x1080 in plaats van 3840x2160). Een lagere resolutie maakt de weergave wel minder scherp. Is dit ongewenst, laat de resolutie dan ongemoeid en vergroot in plaats daarvan de verschillende elementen zoals tekst, apps, vensters e.d. met de optie De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen naar 125 of 150% (om problemen te voorkomen, wordt deze optie bij voorkeur niet hoger dan 150% ingesteld). Eventueel kan de schaal via de link Geavanceerde schaalinstellingen nauwkeuriger worden afgesteld. Als alternatief zijn alle teksten in Windows-elementen groter te maken via de schuifregelaar bij Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Beeldscherm. Maar let op: wordt te veel vergroot dan kunnen teksten deels buiten het venster vallen waardoor opties ontoegankelijk worden.

Schermstand

In geval van een draai- of kantelbaar beeldscherm kan met de optie Schermstand de stand van het scherm (liggend of staand) worden vastgelegd.

Extra beeldschermen aansluiten

Steeds vaker wordt de pc voorzien van één groot beeldscherm, voor desktopgebruik is het echter prettiger met twee beeldschermen te werken. Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan worden deze bovenin de sub Beeldscherm weergegeven. Is de automatische detectie van het extra beeldscherm niet gelukt, probeer het dan eens via de knop Detecteren. Verplaatst de cursor zich via de verkeerde schermrand naar het naastgelegen beeldscherm, wijzig de onderlinge positie van de schermen bovenin de sub dan door middel van verslepen. Controleer eventueel via de knop Identificeren of de positie van de beeldschermen nu overeenkomt met de instellingen in Windows. Het is inmiddels ook mogelijk om beeldschermen draadloos te verbinden met een Bluetooth- of wifi-verbinding. Ben je de gelukkige eigenaar van zo’n beeldscherm (of wireless display adapter), verbind deze dan via Meerdere beeldschermen (onderin de sub), link Verbinding maken met een draadloos beeldscherm.

Indeling van uw beeldschermen wijzigen

Het keuzemenu bij Meerdere beeldschermen bevat opties om het scherm de dupliceren of uit te breiden, handig wanneer een projector of extra scherm wordt aangesloten. Het dupliceren of uitbreiden kan overigens sneller via de toetscombinatie Win-P. De hoofdtaakbalk (de taakbalk met het systeemvak, actiecentrum e.d.) wordt alleen op het hoofdbeeldscherm weergegeven. Verplaats je deze liever naar een ander beeldscherm, selecteer dit beeldscherm dan bovenin de sub en activeer bij Meerdere beeldschermen de optie Dit beeldscherm instellen als hoofdbeeldscherm.

VISUELE EFFECTEN AANPASSEN

Treden er vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en/of sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart mogelijk te veel belast door de visuele effecten. Het is dan beter deze effecten minder veeleisend in te stellen, dit kan via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen. Met de optie Beste prestaties worden alle visuele effecten in één keer uitgeschakeld. Of activeer alleen de visuele effecten die het werken met Windows aanzienlijk veraangenamen, zoals Miniaturen in plaats van pictogrammen weergeven, Miniatuurvoorbeeldweergaven van de taakbalk opslaan, Vallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad) en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (functie ClearType).

instellinegn visuele effecten
 


Sub Geluid

De sub Geluid bevat instellingen voor de luidsprekers (het uitvoerapparaat) en de microfoon (het invoerapparaat).

Het uitvoerapparaat: de luidsprekers

Bij Uitvoer, optie Uw uitvoerapparaat kiezen is in te stellen op welke van de aangesloten luidsprekers (speakers) en/of koptelefoons het geluid standaard afgespeeld moet worden (via onderdeel Apparaten, sub Bluetooth en andere apparaten kunnen eventueel Bluetooth-luidsprekers en -koptelefoons worden aangesloten).

Via de balk Hoofdvolume is het volume aan te passen, vergelijkbaar met de volumebalk die opent met een klik op het speakericoontje in het systeemvak. Komt er geen geluid uit de speakers terwijl de volumebalk wel een zeker volume aangeeft (het balkje beweegt dan mee met het volume dat afgespeeld wordt), controleer dan eerst of het geluid misschien wordt gedempt (er wordt dan een onopvallend kruisje weergegeven bij het speakericoontje in de volumebalk, zoals bij onderstaande afbeelding). Met een klik op het speaker-icoontje wordt het dempen opgeheven.

Windows 10 geluidsvolume

Wordt er na het verwijderen van het kruisje nog steeds geen geluid afgespeeld, probeer dan eens een ander uitvoerapparaat (bij Uw uitvoerapparaat kiezen). Is dat niet mogelijk of heeft dat geen effect, controleer dan of de speakers wel aan staan en de stekker in het juiste gat zit (de speakers worden doorgaans aangesloten op het groengekleurde gat). Is er nog steeds geen geluid, doorloop dan eens de wizard die opstart via de knop Problemen oplossen. Doet het geluidsprobleem zich alleen voor bij een specifieke app? Controleer dan bij de optie Volume- en apparaatvoorkeuren van app (onder het kopje Geavanceerde geluidsopties) of het geluidsvolume voor de betreffende app is verlaagd of uitgeschakeld.

VOLUMEMIXER: HET GELUID PER APP EN APPARAAT INSTELLEN

Bij de optie Volume- en apparaatvoorkeuren van app is per actieve app afzonderlijk in te stellen hoe hard het geluid moet worden afgespeeld, en welk uitvoerapparaat gebruikt moet worden. Wil je deze geluidsinstellingen snel toegankelijk maken, open de volumemixer dan (via een rechter muisklik op het speakericoontje in het systeemvak, optie Volumemixer openen) en wijzig het volume van de op dat moment actieve apps.

Volumemixer: geluid per app instellen
 


Het invoerapparaat: de microfoon

Is een microfoon aangesloten dan hoort de volumebalk (onder Invoer) uit te slaan op het geluid uit de omgeving. Is dat niet het geval, controleer dan of de microfoon wel aan staat, of de stekker in het juiste gat zit (de microfoon wordt doorgaans aangesloten op het rozegekleurde gat), of het juiste invoerapparaat is geselecteerd en of deze niet is uitgeschakeld (via de link Geluidsapparaten beheren). Controleer ook even of apps wel gemachtigd zijn om de microfoon te gebruiken (via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Microfoon). Nog steeds geen geluid? Doorloop dan eens de probleemoplosser via de knop Problemen oplossen.

LET OP: De meeste mobiele apparaten zijn standaard voorzien van een ingebouwde microfoon. Realiseer je dat kwaadwillende apps hier omgevingsgeluiden mee zouden kunnen opnemen! Zodra de microfoon wordt gebruikt, wordt een microfoon-icoontje aan het systeemvak toegevoegd. Met een muisbeweging over dit icoontje is te achterhalen welke app op dat moment gebruik maakt van de microfoon (zie afbeelding). Wordt de microfoon toch nauwelijks of niet gebruikt, dan kan deze beter worden uitgeschakeld (via de link Geluidsapparaten beheren).

Geluid: microfoon-icoontje in het systeemvak

Sub Meldingen en acties

Bij de sub Meldingen (ook snel te openen via de link Meldingen beheren rechts bovenin het actiecentrum) wordt ingesteld welke snelle acties in het actiecentrum worden getoond. Met de snelle acties kunnen bepaalde functies vanuit het actiecentrum snel aan- of uitgezet worden. Onnodige knoppen zijn via de link Uw snelle acties bewerken eenvoudig te verwijderen, de resterende knoppen zijn door middel van slepen te ordenen. De bovenste vier knoppen zijn permanent zichtbaar in het actiecentrum, ook wanneer de optie Samenvouwen is geactiveerd. Het is dus zinvol hier de meestgebruikte knoppen te plaatsen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Meldingen en acties

Stoor je je aan de grote hoeveelheid meldingen rechts onderin het systeemvak (en de bijbehorende geluiden)? Met de optie Meldingen van apps en andere afzenders ontvangen zijn ze desgewenst in één handeling uit te schakelen. De meldingen kunnen echter ook nuttig zijn, ik adviseer daarom om de optie niet uit te zetten, maar de lijst met apps (onder het kopje Meldingen van deze afzenders ontvangen onderin het venster) te doorlopen en per app te bekijken of deze geblokkeerd moet worden. Klik eventueel op een app om de configuratieopties van deze app (zoals het weergeven van een banner, het afspelen van een geluid e.d.) te wijzigen. Meldingen kunnen overigens ook op het moment dat deze voorbijkomen in het actiecentrum, worden uitgeschakeld. Klik hiervoor met rechts op de melding, optie Instellingen voor meldingen openen.

Wil je voorkomen dat onbevoegden (mogelijk privacygevoelige) meldingen vanaf je vergrendelingsscherm kunnen lezen, schakel dan de opties Meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven en Herinneringen en inkomende VoIP-oproepen op het vergrendelingsscherm weergeven uit. Schakel eventueel ook de optie Toestaan dat bij meldingen geluid wordt afgespeeld uit, zodat in één moeite het geluid van álle meldingen wordt onderdrukt (in plaats van afzonderlijk per app). Maak je geen gebruik van de suggesties en tips van Windows, vink dan de opties Manieren voorstellen waarop ik mijn apparaat kan instellen om optimaal gebruik te maken van Windows en Tips en suggesties over Windows weergeven uit.

Sub Concentratiehulp

Wil je even ongestoord doorwerken zonder lastig te worden gevallen door de meldingen in het systeemvak (bijvoorbeeld dat er nieuwe e-mailberichten zijn, of dat iemand contact wil maken via Microsoft Teams)? Activeer dan de concentratiehulp zodat de meldingen tijdelijk worden verborgen. Met automatische regels kan de concentratiehulp automatisch worden geactiveerd, bijvoorbeeld tijdens ingestelde werktijden, wanneer het scherm wordt gedupliceerd (voor een presentatie), een game wordt gespeeld of een app schermvullend wordt geopend (bijvoorbeeld om een film te kijken).

Windows 10 concentratiehulp

Nadeel van de concentratiehulp is dat álle berichten worden tegengehouden, óók de belangrijke. Zijn er meldingen die niet geblokkeerd mogen worden (bijvoorbeeld oproepen en berichten van belangrijke contacten, ingestelde alarmen en/of meldingen van specifieke apps), activeer dan de optie Alleen prioriteit en geef via de link De prioriteitenlijst aanpassen aan welke meldingen nog wél mogen worden weergegeven. De overige meldingen worden automatisch naar het actiecentrum verplaatst zodat je ze op een later tijdstip kan bekijken. Wil je na het verstrijken van de concentratietijd een pop-up ontvangen als herinnering voor de gemiste meldingen, activeer dan de optie Een overzicht weergeven van activiteiten die ik heb gemist terwijl concentratiehulp was ingeschakeld.

Sub Energiebeheer en slaapstand

Sub Energiebeheer en slaapstand bevat de basisinstellingen voor energiebeheer. In het kader van energiebesparing is het verstandig om het beeldscherm en de pc na enige tijd automatisch in de slaapstand te laten zetten (het stroomverbruik tijdens de slaapstand is verwaarloosbaar en de wake-uptijd van beeldschermen is erg kort, dit geeft dus nauwelijks vertraging). Dit wordt ingesteld via de opties Bij gebruik van netstroom uitschakelen na en Bij gebruik van netstroom slaapstand van pc inschakelen na. Betreft het een oplaadbaar apparaat zoals een laptop of tablet dan zijn er ook nog vergelijkbare opties voor batterijstroom.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Energiebheer en slaapstand

Slaapstand, sluimerstand en hybride slaapstand

Er zijn drie mogelijkheden om de computer naar een energiebesparende modus te laten overschakelen waarbij het beeldscherm wordt uitgeschakeld en de pc in slaapstand gaat: de slaapstand, de sluimerstand en de hybride slaapstand.

LET OP: Om problemen met Windows te voorkomen is het verstandig niet alleen maar gebruik te maken van de slaapstand, maar de computer ook regelmatig opnieuw op te laten starten!

Instellingen energiebeheer wijzigen

De energie-instellingen zijn aan te passen via deze sub, onderdeel Energiebeheer van het configuratiescherm heeft echter meer mogelijkheden! Via de taak Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen kunnen instellingen worden aangepast voor de aan/uit-knop, de slaapstand-knop (de fysieke knoppen op de behuizing) en/of bij laptops het dichtklappen van de deksel. De instellingen bij het onderdeel Instellingen voor afsluiten (zie afbeelding) kunnen pas worden aangepast nadat op de link Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn is geklikt. Activeer hier zo nodig de optie Sluimerstand zodat deze ook wordt toegevoegd aan het rijtje mogelijkheden van de knop Aan/uit (in Start, het Win-X menu en het aanmeldscherm).

Instellingen voor de slaapstand/sluimerstand.

TIP: Het deactiveren van de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) lost menig probleem op, waaronder het herhaaldelijk opnieuw opstarten, het niet op de normale wijze kunnen instellen van de helderheid van het beeldscherm, het niet accepteren van het wachtwoord in het aanmeldscherm en niet-werkende hardware zoals USB-apparaten en (draadloze) netwerkapparatuur. Bijkomend voordeel van het deactiveren van deze optie is dat de het UEFI/BIOS makkelijker te benaderen is.

Via de taak Wijzigen wanneer de computer in de slaapstand gaat, link Geavanceerde energie-instellingen wijzigen, onderdeel Slaapstand, optie Sluimerstand na is de timer voor de sluimerstand in te stellen, en desgewenst ook de hybride slaapstand (indien aanwezig). Via de optie Activeringstimers toestaan kan worden vastgelegd dat de computer uit de slaap- of sluimerstand gehaald mag worden voor het uitvoeren van onderhoudstaken (zoals dagelijks onderhoud, beveiligingsscans e.d.). Schakel deze optie uit wanneer dit niet gewenst is (de onderhoudswerkzaamheden worden dan uitgesteld totdat de computer handmatig uit de slaapstand is gehaald).

Energiebeheer (geavanceerde instellingen)

TIP: Kan de slaapstand niet worden geactiveerd dan moet deze eerst worden ingeschakeld. Open via een rechter muisklik op Start de Windows PowerShell (Admin) en geef het commando POWERCFG /HIBERNATE ON.

Vergrendelingsscherm en aanmeldscherm na ontwaken uit de slaapstand

Wordt geen gebruik gemaakt van gezichtsherkenning dan moet na het ontwaken uit de slaapstand eerst het vergrendelingsscherm worden weggeklikt, om vervolgens het gebruikersaccount opnieuw aan te melden (met het wachtwoord of door op de knop Aanmelden te klikken). Vind je het onzinnig om het gebruikersaccount telkens weer aan te moeten melden na het ontwaken uit de slaapstand, schakel dit dan uit via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, Aanmelding vereisen, wijzig de optie in Nooit (ontbreekt deze optie, kijk dan op de pagina over het aanmeldscherm hoe dit is op te lossen). Ook het vergrendelingsscherm na het wegklikken van de schermbeveiliging is uit te schakelen, dit gaat via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm, link Instellingen voor schermbeveiliging, deactiveer de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten.

De computer wil niet in de slaapstand gaan

Wil de computer niet meer in de slaapstand gaan? Controleer dan eerst eens of de probleemoplosser Energiebeheer uitkomst bieden (te openen via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Problemen oplossen, link Extra probleemoplossers). Gaat de computer daarna nog steeds niet in de slaapstand, open dan de Windows PowerShell (Admin) (via een rechter muisklik op Start) en geef het commando POWERCFG -REQUESTS om te achterhalen welk proces de veroorzaker is. Wordt de slaapstand hersteld door het betreffende proces te beëindigen vanuit Taakbeheer (te openen via een rechter muisklik op Start), tabblad Details? Los het probleem dan permanent op door het betreffende proces uit het opstartproces van Windows te halen. Wordt geen veroorzaker gevonden, koppel verdachte hardware (zoals de muis en het toetsenbord) dan eens los. Verdwijnt het probleem hiermee, maak de hardware dan schoon of vervang het.

De computer ontwaakt ongewenst uit de slaapstand

Ontwaakt de computer ongewenst uit de slaapstand, probeer dan ook hier eerst de probleemoplossers. Levert dat niets op, start dan de Windows PowerShell (Admin) en zoek de veroorzaker met het commando POWERCFG -DEVICEQUERY WAKE_ARMED (meestal is het de muis of de netwerkadapter). Leg vervolgens met energiebeheer vast dat deze hardware de computer niet meer uit de slaapstand mag halen: klik met rechts op Start, onderdeel Apparaatbeheer, zoek naar het betreffende item, klik er met rechts op, optie Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen. Ook hier kan je je afvragen of het probleem niet mechanisch is. Zo kan een vervuilde of defecte muis de computer ook ongewenst de slaapstand halen. De oplossing moet dan natuurlijk worden gezocht in het schoonmaken of vervangen van de randapparatuur...

TIP: Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power managementopties in het UEFI/BIOS zodat de computer niet via de internetverbinding uit de slaapstand gehaald kan worden.

Sub Batterij

De sub Batterij bevat instellingen om het accugebruik te beheren en is daarom alleen beschikbaar bij oplaadbare apparaten zoals tablets en laptops. Stel de optie Batterijbesparing automatisch inschakelen bij in op een specifiek percentage zodat de energiebesparende modus automatisch wordt geactiveerd wanneer de accu leeg raakt. De energiebesparende modus verlaagt de helderheid van het scherm en zet achtergrondprocessen en push-berichten op een laag pitje. Is er voorlopig geen mogelijkheid om het apparaat op te laden, pas dan het batterijverbruik aan door via het batterij-icoontje in het systeemvak de schuifregelaar naar links te verschuiven.

Opladen batterij

Sub Opslag

Sub Opslag toont de gebruikte en de nog beschikbare schijfruimte van de Windows-partitie, en via de link Opslaggebruik op andere stations weergeven worden de opslaggegevens van de andere partities weergegeven. Het automatisch vrijmaken van schijfruimte (ook wel ‘slim opslaan’ genoemd) is te activeren via de link Opslaginzicht configureren, optie Opslaginzicht. Via het dropdown-menu is in te stellen met welke frequentie dat moet gebeuren (dagelijks, wekelijks, maandelijks of alleen bij onvoldoende vrije schijfruimte) en welke bestanden daarbij verwijderd mogen worden, bijvoorbeeld de bestanden in de prullenbak, de map Downloads, lokaal opgeslagen bestanden van OneDrive (welke ook in de cloud staan) en de back-upbestanden van een eerdere Windows-installatie (in de omvangrijke map C:\Windows.old). Met de knop Opslaginzicht nu uitvoeren worden de geselecteerde categorieën direct opgeschoond. Er kan ook handmatig schijfruimte worden vrijgemaakt door de afzonderlijke onderdelen van sub Opslag (zoals Apps en onderdelen en Tijdelijke bestanden) na te lopen op overbodige items. Wil je nog meer ruimte vrijmaken, kijk dan ook nog even naar Schijfopruiming!

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Opslag

VOOR SYSTEEM GERESERVEERDE OPSLAG

De installatie van een onderdelenupdate kan je flink in de problemen brengen wanneer er te weinig ruimte beschikbaar is. Om dat te voorkomen, wordt automatisch 6-7 GB aan schijfruimte gereserveerd (mits beschikbaar, zie de link Meer categorieën weergeven, categorie Systeem en gereserveerd, kopje Gereserveerde opslag). Zolang de gereserveerde opslag niet voor belangrijke systeemwijzigingen wordt gebruikt, kunnen er tijdelijke bestanden worden opgeslagen. Is er schijfruimte nodig (zoals voor de installatie van een nieuwe onderdelenupdate), dan worden de tijdelijke bestanden in de gereserveerde opslag automatisch verwijderd.


Standaard opslaglocatie wijzigen

Via de link Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen is voor nieuwe apps, documenten, muziek, afbeeldingen, video's en offline kaarten in te stellen op welke partitie deze geďnstalleerd c.q. opgeslagen moeten worden. Omdat deze optie geen effect heeft op reeds opgeslagen bestanden, kan het niet worden gebruikt voor het verplaatsen van de mappen met persoonlijke gegevens (elders is te lezen hoe de opslaglocaties van persoonlijke bestanden het best kunnen worden verplaatst). Is direct bij het aanmaken van het gebruikersaccount aangegeven dat persoonlijke documenten en afbeeldingen in OneDrive opgeslagen moeten worden, dan wordt OneDrive hier als standaard opslaglocatie weergegeven.

Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen

De link Schijven en volumes beheren toont een overzicht van de aangesloten schijven en de partities die daarop staan (door Windows ‘volumes’ genoemd). Selecteer een schijf, knop Eigenschappen om de specificaties van de betreffende schijf op te vragen. Is er nog lege schijfruimte dan kunnen er eenvoudig nieuwe partities worden toegevoegd (knop Volume maken). De in de Windows Verkenner weergegeven schijfnaam zou je eventueel via dit venster kunnen wijzigen (selecteer de partitie, knop Eigenschappen, knop Label wijzigen), het gaat echter veel makkelijker direct vanuit de Windows Verkenner... Bij de partitie-eigenschappen staan ook opties voor het aanpassen van de schijfletter (knop Stationsletter wijzigen) en de partitieomvang (knop Grootte wijzigen). Verder kan de partitie hier met NTFS worden geformatteerd (knop Formatteren) of verwijderd (knop Verwijderen). Gaat je voorkeur uit naar een visuele weergave van de schijfindeling dan kan bij het partitioneren beter gebruik worden gemaakt van het vertrouwde Schijfbeheer.

TIP: Op de achtergrond wordt de gezondheid van de schijven gemonitord. Zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van een schijf dan wordt daar bij Schijven en volumes beheren (én in het actiecentrum) melding van gemaakt. Zo ben je op tijd gewaarschuwd en kan je uit voorzorg alvast een back-up van de belangrijke data maken.

Windows 10 schijven en volumes beheren (partitionren en formatteren)

Schijven en volumes beheren                                                                      Partitiegrootte wijzigen

Sub Tablet

Windows 10 kan naadloos overgaan van de standaard desktopomgeving naar de tabletmodus en vice versa. De desktopomgeving is met name geschikt voor desktops en laptops en kenmerkt zich door het bureaublad (met de snelkoppelingen), het menu Start (met de tegelknoppen) en de vertrouwde vensters. In de tabletmodus worden Start en apps standaard schermvullend weergegeven. De eerste keuzebox geeft aan in welke modus het apparaat moet openen bij het aanmelden van het gebruikersaccount. In geval van een 2-in-1 apparaat switcht Windows automatisch naar de tabletmodus wanneer het aangesloten toetsenbord wordt losgekoppeld. Heb je liever eerst een waarschuwing voordat er geswitcht wordt, activeer dan onder het kopje Als ik dit apparaat als een tablet gebruik de optie Mij vragen voordat naar een andere modus wordt geschakeld.

De overige instellingen van de tabletmodus zijn aan te passen via de link Aanvullende tabletinstellingen wijzigen. De op de taakbalk getoonde programmaknoppen worden in de tabletmodus standaard verborgen. Dit wordt voorkomen door de optie App-pictogrammen verbergen op de taakbalk uit te schakelen. Is de taakbalk in de tabletmodus niet gewenst dan kan deze worden verborgen met de optie Taakbalk automatisch verbergen. Gebruik je bij het aanraakscherm liever de desktopmodus (in plaats van de tabletmodus) dan kan het interessant zijn om de weergave te vereenvoudigen met behulp van de eerste drie opties onder het kopje Wanneer ik de tabletmodus niet gebruik.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Tabletmodus

Sub Multitasking

Met de Aero Snap-functie kunnen vensters in een handomdraai naar een voorgedefinieerde plek op het scherm worden verhuisd (door een venster naar een hoek of rand van het beeldscherm te slepen). Hoewel deze functie heel intuďtief werkt en handig omgaat met de ruimte op het bureaublad, kan niet iedereen ermee uit de voeten. De Aero Snap-functie is desgewenst uit te schakelen via optie Vensters uitlijnen. Of klik door om de onderliggende instellingen aan te passen:

Vensters van alle virtuele bureaubladen weergeven

Volgens de standaard instellingen kunnen alleen vensters worden weergegeven die op het actieve virtuele bureaublad geopend zijn. Wil je álle geopende vensters kunnen weergeven (dus óók de vensters op de andere virtuele bureaubladen), wijzig dan de optie Geef op de taakbalk vensters weer die zijn geopend op van Alleen het bureaublad dat ik gebruik naar Alle bureaubladen. Deze instelling kan ook worden toegepast op de bladerfunctie Alt-Tab, wijzig hiervoor de optie Door op Alt+Tab te drukken worden vensters weergegeven die zijn geopend op in Alle bureaubladen. De Alt-Tab-functie toont naast geopende apps ook tabbladen van Edge. Wijzig eventueel bij kopje Alt + Tab het maximaal aantal weer te geven tabbladen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Multitasking

Sub Op deze pc projecteren

Sub Op deze pc projecteren bevat instellingen voor het projecteren van beelden op een draadloos aangesloten beeldscherm. Voorwaarde voor een dergelijke projectie is dat beide apparaten (dus zowel de computer/tablet/smartphone als het scherm) de technologie Miracast voor de draadloze overdracht van beeldmateriaal ondersteunen. Projecteren kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vertonen van een diavoorstelling, een film of het levensecht spelen van een game op een groot scherm.

Sub Gedeelde ervaringen

Met de sub Gedeelde ervaringen is de computer draadloos (bijvoorbeeld via Bluetooth) aan andere Windows 10-apparaten te koppelen. Dit maakt het mogelijk om apps op het andere apparaat te gebruiken, bijvoorbeeld om berichten te verzenden. Gegevens kunnen op twee verschillende manieren worden gedeeld: met alle computers in de directe omgeving (optie Iedereen in de buurt) of alleen met apparaten die zijn aangemeld met hetzelfde Microsoft-account (optie Alleen mijn apparaten).

Sub Klembord

Het klembord is feitelijk een geheugen waar een stuk tekst of een afbeelding naartoe gekopieerd kan worden (bijvoorbeeld met de toetscombinaties Ctrl-C, Ctrl-X of met de PrintScreen-toets), om dit vervolgens met de toetscombinatie Ctrl-V (of Win-V) ergens te plakken. De toetscombinatie Win-V opent de klembordgeschiedenis met recent naar het klembord gekopieerde items (en aanvullende tabbladen voor het invoegen van emoji, GIF’s, speciale tekens e.d.). Met een klik op een item wordt deze direct op de plek van de cursor ingevoegd. Via de knop met de drie puntjes komen extra opties beschikbaar, zoals de knop Plakken als tekst (voor het plakken van platte tekst zonder opmaak) en de knop Wissen (om items van het klembord te verwijderen, handig wanneer het om gevoelige gegevens zoals gekopieerde wachtwoorden gaat!) Met de knop Alles wissen (of de knop Wissen bij deze sub) wordt de klembordgeschiedenis in één keer geleegd. Wordt een naar het klembord gekopieerd item regelmatig gebruikt, dan is het zinvol om deze aan het klembord vast te pinnen (knop Item vastmaken) zodat deze ook na een herstart van Windows behouden blijft.

Klembord geschiedenis Windows 10

Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account en wil je de inhoud van het klembord kunnen synchroniseren met andere apparaten, activeer dan de optie Synchroniseren tussen apparaten. Altijd handig wanneer je snel even een schermafdruk wilt overzetten! Is de klembordgeschiedenis in zijn geheel ongewenst, schakel deze dan hier uit.

Sub Extern Bureaublad

Door de optie Extern bureaublad inschakelen (alleen beschikbaar in de Pro-versie) te activeren, kan de computer vanaf een ander apparaat worden overgenomen. Handig wanneer je op afstand wilt aanmelden op je eigen computer! Deze functie is ook beschikbaar via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Externe verbindingen, optie Externe verbindingen met deze computer toestaan.

HULP OP AFSTAND

Dit tabblad bevat tevens de optie Verbindingen van Hulp op afstand met deze computer toestaan (zowel beschikbaar in de Home- als Pro-versie). Is deze optie geactiveerd dan kan de besturing van het systeem op afstand worden overgenomen. Mocht een bepaalde handeling niet lukken dan kan iemand anders dat via de internetverbinding vanaf zijn of haar eigen pc voordoen. Deze persoon krijgt dan tijdelijk de volledige besturing over de pc, doe dit dus alleen met personen die te vertrouwen zijn! Wordt geen gebruik gemaakt van hulp op afstand dan kan deze optie om veiligheidsredenen beter worden uitgeschakeld.


Sub Optionele onderdelen

Deze sub toont een lijst met geďnstalleerde onderdelen. Extra onderdelen zijn toe te voegen via de knop Een onderdeel toevoegen, of te verwijderen via de knop Verwijderen bij het betreffende onderdeel. Via Meer Windows-functies (onder de lijst bij Verwante instellingen) zijn nog een aantal andere interessante Windows-functies toe te voegen (zoals .NET Framework, Hyper-V, Windows-Sandbox etc.).

Sub Info

Sub Info toont essentiële specificaties van de computer (waaronder de processor, RAM-geheugen en architectuur) en Windows (editie en versie). Is de November 2021 onderdelenupdate geďnstalleerd, dan zou hier versie 21H2 moeten staan. De link Productcode wijzigen of uw versie van Windows upgraden (voor het invoeren van een nieuwe productcode in geval van activatieproblemen) verwijst naar Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Activering.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Info

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring