Instellingen Windows 10: onderdeel Systeem

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Systeem van het venster Instellingen.


Sub Beeldscherm

Sub Beeldscherm (links in het menu; zie afbeelding) biedt mogelijkheden voor het afstellen van de helderheid en kleurweergave, het aanpassen van de weergavegrootte, de resolutie en de schermstand van aangesloten beeldschermen. Bij tablets en laptops is het helderheidsniveau van het scherm met een schuifregelaar handmatig in te stellen, naar gelang de hoeveelheid omgevingslicht. De nachtlamp past de kleur van het beeldscherm aan de natuurlijke dag-en-nachtcyclus aan waardoor de nadelige gevolgen voor de nachtrust worden beperkt (via de link Instellingen voor nachtlamp zijn zowel de kleurtemperatuur als het inschakelschema aan te passen). In geval van een draaibaar scherm (zoals bij tablets) kan de schermstand worden ingesteld en het automatisch draaien eventueel worden vergrendeld.

Elk beeldscherm heeft een eigen optimale instelling qua resolutie, voor een doorsnee beeldscherm is dat zo'n 1600x1200 pixels of hoger, voor breedbeeldschermen al snel 1920x1080. De ingestelde resolutie is bij voorkeur gelijk aan de optimale resolutie zoals vermeld bij de link Geavanceerde beeldscherminstellingen, Resolutie van actief signaal (deze zou overeen moeten komen met de bij Bureaubladresolutie vermelde waarde). Is de tekst in apps en andere schermen lastig leesbaar dan kan de resolutie eventueel worden verlaagd zodat alles groter wordt weergegeven, dit gaat echter wel ten koste van de kwaliteit van de weergave. Is dit ongewenst, probeer dan eens of het bevalt wanneer de grootte van de tekst, apps, vensters e.d. met 125 of 150% is vergroot (bij Schaal en lay-out). Daarnaast kan je alle teksten in Windows-elementen groter maken van Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Beeldscherm. Maar let op: wordt teveel vergroot dan kunnen delen van teksten gemakkelijk buiten het scherm vallen. Eventueel kan de schaal via de link Geavanceerde schaalinstellingen nauwkeuriger worden afgesteld.

TIP: Is het beeld onrustig? Verhoog de vernieuwingsfrequentie dan (indien mogelijk) via de link Geavanceerde beeldscherminstellingen naar bijvoorbeeld 75 Hertz (let op: een te hoge frequentie verkort de levensduur van het beeldscherm).

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Beeldscherm

MEERDERE BEELDSCHERMEN

Steeds vaker wordt de computer voorzien van één groot beeldscherm, voor desktopgebruik is het echter prettiger met twee beeldschermen te werken. Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan moeten ze elk apart worden ingesteld. De positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar kan door middel van verslepen worden gewijzigd. Wordt een projector op de laptop aangesloten dan kan met de toetscombinatie Win-P snel een scherm worden uitgeschakeld of gedupliceerd!


VISUELE EFFECTEN AANPASSEN

Treden er aanzienlijke vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en/of sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart mogelijk te veel belast door de visuele effecten. Het is dan beter deze effecten minder veeleisend in te stellen, dit kan via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen. Optimale systeeminstellingen (met behoud van enkele visuele effecten) worden verkregen door alle opties op tabblad Visuele effecten uit te schakelen, met uitzondering van Miniaturen in plaats van pictogrammen weergeven, Miniatuurvoorbeeldweergaven van de taakbalk opslaan, Vallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad) en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (functie ClearType).

instellinegn visuele effecten
 


Sub Geluid

De sub Geluid bevat instellingen voor de speakers (het uitvoerapparaat) en de microfoon (het invoerapparaat).

Het uitvoerapparaat: de speakers

De balk Hoofdvolume geeft visueel weer of er geluid wordt afgespeeld (hier is ook het volume aan te passen). Komt er geen geluid uit de speakers, controleer dan eerst of er bij het speakericoontje in het systeemvak een onopvallend kruisje wordt weergegeven (zoals in onderstaande afbeelding waar het geluidsvolume op 100% lijkt te staan, maar tegelijkertijd wordt gedempt).

Is het kruisje verwijderd (met een klik op het speaker-icoontje) maar wordt nog steeds geen geluid afgespeeld, selecteer dan een ander uitvoerapparaat (bij  Uw uitvoerapparaat kiezen), mogelijk werkt deze wel. Is dat niet mogelijk of heeft dat geen effect, controleer dan of de speaker wel aan staat en de stekker in het juiste gat zit (de speaker wordt door-gaans aangesloten op het groengekleurde gat). Probeer ook eens de knop Problemen oplossen. Doet het geluidsprobleem zich alleen voor bij een specifieke app? Controleer dan bij de optie Volume- en apparaatvoorkeuren van app (onder het kopje Geavanceerde geluidsopties) of voor de betreffende app het geluidsvolume is verlaagd of uitgeschakeld.

EARTRUMPET: CONTROLE OVER HET GELUID PER APP EN APPARAAT

Wil je het geluidsniveau van elk proces (systeemgeluiden en specifieke apps) af-zonderlijk kunnen instellen, kijk dan eens naar de app EarTrumpet (te downloaden via de Store! Met deze tool kunnen specifieke apps (bijvoorbeeld de browser, Skype en WhatsApp) elk op een eigen geluidsniveau worden afgespeeld, terwijl de overige apps en de systeemgeluiden worden gedempt. Wat EarTrumpet ook interessant maakt, is de optie om een app via een ander afspeelapparaat (oftewel audio-kanaal) te laten afspelen. Zo kan je bijvoorbeeld Spotify luisteren via de speakers, terwijl het geluid van overige apps via de koptelefoon wordt afgespeeld.

EarTrumpet: geluid per app instellen
 


Het invoerapparaat: de microfoon

Toont de volumebalk Uw microfoon testen bij Uw invoerapparaat kiezen geen visuele weergave van geluid bij gebruik van de microfoon, controleer dan of de microfoon wel aan staat, of de stekker in het juiste gat zit (de microfoon wordt doorgaans aangesloten op het rozegekleurde gat) en of het juiste invoerapparaat is geselecteerd. Controleer ook even of apps wel toestemming hebben om de microfoon te gebruiken (via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Microfoon, knop Wijzigen). Nog steeds geen geluid? Probeer het dan eens met de knop Problemen oplossen.

LET OP: De meeste mobiele apparaten zijn standaard voorzien van een ingebouwde microfoon. Realiseer je dat kwaadwillende apps hier omgevingsgeluiden mee zouden kunnen opnemen! Met een muisbeweging over het microfoon-icoontje in het systeemvak is te achterhalen welke app op dat moment gebruik maakt van de microfoon. Wordt de microfoon toch nauwelijks of niet gebruikt, dan kan deze beter worden uitgeschakeld (via de link Geluidsapparaten beheren).

Sub Meldingen en acties

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 26:30

Bij de sub Meldingen (snel te openen via de link Meldingen beheren rechts bovenin het actiecentrum) wordt ingesteld hoe het actiecentrum eruit komt te zien en welke meldingen worden getoond. Met de snelle acties kunnen bepaalde functies vanuit het actiecentrum snel aan- of uitgezet worden. Onnodige knoppen zijn via de link Uw snelle acties bewerken eenvoudig te verwijderen, d resterende knoppen zijn door middel van slepen te verplaatsen naar de gewenste locatie. De bovenste vier knoppen zijn permanent zichtbaar in het actiecentrum, ook wanneer de optie Samenvouwen is geactiveerd. Het is dus zinvol hier de meestgebruikte knoppen te plaatsen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Meldingen en acties

zie instructievideo 01

Stoor je je aan de grote hoeveelheid meldingen in het systeemvak, actiecentrum en/of vergrendelingsscherm? Schakel onder het kopje Meldingen de optie Meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven uit om te voorkomen dat berichten door onbevoegden ingezien kunnen worden. Schakel eventueel ook de optie Toestaan dat bij meldingen geluid wordt afgespeeld uit om in één handeling het geluid van alle appmeldingen te onderdrukken (in plaats van afzonderlijk per app). Er zijn nog een paar andere opties die eventueel kunnen worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld de nieuwe en aanbevolen functies op het Windows-welkomstscherm en de tips en suggesties over Windows. Het is hier ook mogelijk om de meldingen van specifieke apps te blokkeren (onder kopje Meldingen van deze afzenders ontvangen), dit gaat echter eenvoudiger met een rechter muisklik op een ongewenste melding in het actiecentrum, optie Instellingen voor meldingen openen.

Sub Concentratiehulp

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 18:34

Wil je even ongestoord doorwerken zonder lastig te worden gevallen door de meldingen in het systeemvak? Activeer dan de concentratiehulp zodat je tijdelijk even geen meldingen ontvangt. Met automatiseringsregels kan de concentratiehulp automatisch worden geactiveerd, bijvoorbeeld tijdens vooraf vastgelegde werktijden, wanneer het scherm wordt gedupliceerd (voor een presentatie), een game wordt gespeeld of een app die schermvullend is geopend (bijvoorbeeld om een film te kijken, of wanneer je geconcentreerd met een ingewikkelde Excel-sheet bezig bent).

Windows 10 concentratiehulp

Zijn er meldingen die niet door de concentratiehulp geblokkeerd mogen worden (bijvoorbeeld oproepen en berichten van belangrijke en/of aan de taakbalk vastgepinde contacten, ingestelde alarmen en/of meldingen van specifieke apps), geef dat dan aan via de link De prioriteitenlijst aanpassen (bovenin het venster). De overige meldingen worden automatisch naar het actiecentrum verplaatst zodat je ze op een later tijdstip kan bekijken. Activeer eventueel de optie Een overzicht weergeven van activiteiten die ik heb gemist terwijl de concentratiehulp was ingeschakeld zodat je na afloop van de ingestelde concentratietijd een pop-up met gemiste meldingen te zien krijgt in het actiecentrum.

Sub Energiebeheer en slaapstand

Door het beeldscherm na enige tijd van inactiviteit uit te laten schakelen, wordt energie bespaard (de wake-uptijd van beeldschermen is erg kort, dit geeft dus nauwelijks vertraging). Stel bij sub Energiebeheer en slaapstand, onderdeel Scherm in na hoeveel minuten het beeldscherm moet worden uitgeschakeld. Betreft het een laptop of tablet dan zijn er aparte tijdsintervallen voor batterijstroom en netstroom. Via het onderdeel Slaapstand is aan te geven na welke periode van inactiviteit het gehele apparaat in slaapstand moet gaan. Is een Windows-update beschikbaar (en is de computer op netstroom aangesloten) dan wordt het activeren van de slaapstand met twee uur uitgesteld zodat de update gelijk kan worden geïnstalleerd.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Energiebheer en slaapstand

Slaapstand, sluimerstand en hybride slaapstand

Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden om de computer naar een energiebesparende modus te laten overschakelen: de slaapstand, de sluimerstand en de hybride slaapstand. Bij de slaapstand blijft de computer 'aan' zodat deze binnen enkele seconden na activatie (door bijvoorbeeld een muisbeweging of een toetsaanslag) weer toegankelijk is. Nadeel is wel dat de (nog) niet opgeslagen gegevens verloren raken bij een stroomonderbreking. De sluimerstand zet de computer daadwerkelijk 'uit' nadat het werkgeheugen (met daarin de openstaande programma's) in het bestand C:\HIBERFIL.SYS is opgeslagen. Bij het opstarten van de computer worden de gegevens weer in het werkgeheugen geladen zodat het systeem relatief snel weer geactiveerd kan worden. In de hybride slaapstand zijn de mogelijkheden van de slaapstand en de sluimerstand gecombineerd waardoor een optimale tussenvariant ontstaat (let op: zodra de hybride slaapstand is geactiveerd, noemt Windows deze vervolgens slaapstand!). Bij de hybride slaapstand wordt het werkgeheugen weggeschreven naar de interne schijf waarna de computer in een energiebesparende modus wordt gezet (omdat laptops en tablets geen last hebben van onverwachte stroomonderbrekingen, wordt de hybride slaapstand niet toegepast). Met deze instellingen kunnen geen gegevens verloren raken, terwijl de computer wel binnen enkele seconden weer toegankelijk is! De hybride slaapstand wordt overigens niet door elk moederbord ondersteund.

LET OP: Om problemen met Windows te voorkomen is het verstandig niet alleen maar gebruik te maken van de slaapstand, maar de computer ook regelmatig opnieuw op te laten starten!

Instellingen energiebeheer wijzigen

De instellingen voor de slaap- en sluimerstand kunnen via de link Extra energie-instellingen worden aangepast. Via de taak Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen kunnen de functies van de aan/uit-knop en de slaapstand-knop (de fysieke knoppen op de behuizing) worden gewijzigd. Bij het onderdeel Instellingen voor afsluiten (dat actief wordt nadat op de link Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn is geklikt) zijn de instellingen voor afsluiten te wijzigen. Activeer hier zo nodig de optie Sluimerstand zodat deze ook wordt toegevoegd aan het rijtje mogelijkheden van de knop Aan/Uit (in Start en het aanmeldscherm).

Instellingen voor de slaapstand/sluimerstand.

TIP: Het deactiveren van de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) lost menig probleem op, waaronder het herhaaldelijk opnieuw opstarten, het niet op de normale wijze kunnen instellen van de helderheid van het beeldscherm, het niet accepteren van het wachtwoord in het aanmeldscherm en niet-werkende hardware zoals USB-apparaten en (draadloze) netwerkapparatuur. Bijkomend voordeel van het deactiveren van deze optie is dat de het UEFI/BIOS makkelijker te benaderen is.

Via de taak Selecteren wanneer het beeldscherm moet worden uitgeschakeld, link Geavanceerde energie-instellingen wijzigen, Slaapstand is de timer voor de sluimerstand in te stellen, en indien mogelijk ook de hybride slaapstand. Via de optie Activeringstimers toestaan kan worden vastgelegd dat de computer uit de slaap- of sluimerstand gehaald mag worden voor het uitvoeren van onderhoudstaken (zoals dagelijks onderhoud, beveiligingsscans e.d.). Schakel deze optie uit wanneer dit niet gewenst is (de onderhoudswerkzaamheden worden dan uitgesteld totdat de computer handmatig uit de slaapstand is gehaald).

Energiebeheer (geavanceerde instellingen)

TIP: Kan de slaapstand niet worden geactiveerd dan moet deze eerst worden ingeschakeld. Open via een rechter muisklik op Start de Windows PowerShell (Admin) en geef het commando POWERCFG /HIBERNATE ON.

Vergrendelingsscherm en aanmeldscherm na ontwaken uit de slaapstand

Na het ontwaken uit de slaapstand moet eerst het vergrendelingsscherm worden weggeklikt, om vervolgens het gebruikersaccount opnieuw aan te melden (met het wachtwoord of door op de knop Aanmelden te klikken). Vind je het onzinnig om het gebruikersaccount telkens weer aan te moeten melden na het ontwaken uit de slaapstand, schakel dit dan uit via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, Aanmelding vereisen, wijzig de optie in Nooit (ontbreekt deze optie, kijk dan op de pagina over het aanmeldscherm hoe dit is op te lossen). Ook het vergrendelingsscherm is uit te schakelen, dit gaat via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm.

Ongevraagd ontwaken uit de slaapstand

Ontwaakt de computer ongevraagd uit de slaapstand? Het apparaat of proces dat dit aanstuurt (meestal de muis of de netwerkadapter) is te achterhalen met het commando POWERCFG  -DEVICEQUERY  WAKE_ARMED (open hiervoor met een rechter muisklik op Start de Windows PowerShell (Admin)). Vervolgens kan bij het energiebeheer van de veroorzaker worden vastgelegd dat deze de computer niet meer uit de slaapstand mag halen (klik met rechts op Start, onderdeel Apparaatbeheer, klik met rechts op het betreffende item, Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen). Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power managementopties in de UEFI/BIOS. Op vergelijkbare wijze is met het commando POWERCFG  -REQUESTS te achterhalen welk proces voorkomt dat de computer in de slaapstand gaat. Door de betreffende software te updaten of het betreffende proces uit het opstartproces van Windows te halen, kan de slaapstand worden hersteld. Probeer ook de probleemoplosser voor Energiebeheer eens, mogelijk lost deze het probleem vanzelf op.

Sub Batterij

De sub Batterij bevat instellingen om het accugebruik te beheren en is daarom alleen beschikbaar bij oplaadbare apparaten zoals tablets en laptops. Stel de optie Batterijbesparing automatisch inschakelen bij in op een specifiek percentage zodat de energiebesparende modus automatisch wordt geactiveerd wanneer de accu leeg raakt. De energiebesparende modus verlaagt de helderheid van het scherm en zet achtergrondprocessen en push-berichten op een laag pitje. Is er voorlopig geen mogelijkheid om het apparaat op te laden, pas dan het batterijverbruik aan door via het batterij-icoontje in het systeemvak de schuifregelaar naar links te verschuiven.

Opladen batterij

Sub Opslag

Sub Opslag toont de gebruikte en de nog beschikbare schijfruimte van de Windows-partitie, en via de link Opslaggebruik op andere stations weergeven worden de opslaggegevens van de andere partities weergegeven. Om schijfruimte vrij te maken verwijdert Windows regelmatig overbodig geworden bestanden, dit wordt ‘slim opslaan’ genoemd. Via de link Slim opslaan configureren of nu uitvoeren is in te stellen wanneer dat moet gebeuren (dagelijks, wekelijks, maandelijks of alleen bij onvoldoende schijfruimte) en welke bestanden verwijderd mogen worden, bijvoorbeeld de bestanden in de prullenbak, de map Downloads, lokaal opgeslagen bestanden van OneDrive (welke ook in de cloud staan) en de back-upbestanden van een eerdere Windows-versie (de omvangrijke map C:\Windows.old met back-upbestanden van een eerdere installatie). Met de knop Nu opruimen worden de geselecteerde categorieën direct opgeschoond. Is slim opslaan in zijn geheel niet gewenst, schakel deze optie dan uit. Kijk eventueel ook nog naar Schijfopruiming, daarmee zijn nog meer bestanden te verwijderen.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Opslag

De installatie van een onderdelenupdate kan je flink in de problemen brengen wanneer er te weinig ruimte beschikbaar is. Om dat te voorkomen, wordt automatisch 7 GB aan schijfruimte gereserveerd (mits beschikbaar, zie de link Meer categorieën weergeven, categorie Systeem en gereserveerd, kopje Gereserveerde opslag). Wel een kanttekening: deze gereserveerde schijfruimte wordt alléén aangemaakt bij een schone installatie van Windows. Zolang de gereserveerde opslag niet wordt gebruikt voor belangrijke systeemwijzigingen, kunnen er tijdelijke bestanden worden opgeslagen. Is er schijfruimte nodig (zoals voor de installatie van een nieuwe onderdelenupdate), dan worden de tijdelijke bestanden in de gereserveerde opslag automatisch verwijderd.

Via de link Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen is voor nieuwe apps, documenten, muziek, afbeeldingen, video's en offline kaarten in te stellen op welke partitie deze geïnstalleerd c.q. opgeslagen moeten worden. Omdat deze optie geen effect heeft op reeds opgeslagen bestanden, kan het niet worden gebruikt voor het verplaatsen van de mappen met persoonlijke gegevens (elders is te lezen hoe de opslaglocaties van persoonlijke bestanden het best kunnen worden verplaatst). Is direct bij het aanmaken van het gebruikersaccount aangegeven dat persoonlijke documenten en afbeeldingen in OneDrive opgeslagen moeten worden, dan wordt OneDrive hier als standaard opslaglocatie weergegeven.

Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen

Sub Tablet

Windows 10 kan naadloos overgaan van de standaard desktopomgeving naar de tabletmodus en vice versa. De desktopomgeving is met name geschikt voor desktops en laptops en kenmerkt zich door het bureaublad (met de snelkoppelingen), het menu Start (met de tegelknoppen) en de vertrouwde vensters. Bij de tabletmodus worden Start en apps standaard schermvullend weergegeven. Wordt regelmatig geswitcht tussen deze modi (bijvoorbeeld bij tablets met aankoppelbaar of los toetsenbord), geef dan bij de eerste keuzebox aan in welke modus het apparaat moet openen bij het aanmelden van het gebruikersaccount. De tweede keuzebox bepaalt wat er moet gebeuren wanneer een app het apparaat automatisch van modus wil laten wisselen. De op de taakbalk getoonde programmaknoppen worden in de tabletmodus standaard verborgen. Door de optie App-pictogrammen op de taakbalk verbergen in de tabletmodus op Uit te zetten, worden ze alsnog getoond. Is de taakbalk in de tabletmodus niet gewenst dan kan deze worden verborgen met de optie De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Tabletmodus

Sub Multitasking

Bij sub Multitasking is vastgelegd hoe vensters zich mogen gedragen wanneer ze worden verplaatst naar een hoek of rand van het beeldscherm. De optie Vensters uitlijnen schaalt het venster op naar respectievelijk een kwart of een half beeldscherm wanneer deze richting een hoek of rand wordt gesleept (NB: wordt deze optie uitgezet dan zijn vensters ook niet meer aan een hoek of rand vast te maken!). Waar mogelijk wordt bij het opschalen rekening gehouden met reeds openstaande vensters om te voorkomen dat ze naar de achtergrond worden gedrukt. Door de eerste onderliggende optie uit te schakelen, wordt bij het uitlijnen van het venster geen rekening gehouden met andere reeds geopende vensters. De tweede optie zorgt ervoor dat na het uitlijnen van een venster de overige openstaande vensters in het nog resterende deel van het bureaublad worden getoond, waarna een van deze vensters met een muisklik in de nog vrij beschikbare ruimte wordt uitgelijnd. Liggen vastgemaakte schermen naast elkaar dan wordt het formaat van beide vensters aangepast zodra de rand van een van beide vensters wordt verschoven. Zet de derde optie uit om dit te voorkomen.

De bladerfunctie ALT-TAB laat naast alle geopende apps ook alle openstaande tabbladen in Edge zien. Met de optie Als u op Alt+Tab drukt, wordt het volgende weergegeven is dit aan te passen naar de vijf meest recente tabbladen, de drie meest recente tabbladen of alleen het Edge-venster.

Via de Taakweergave (te openen met de knop rechts naast de zoekfunctie op de taakbalk), optie Nieuw bureaublad kunnen extra bureaubladen worden toegevoegd. Volgens de standaard instellingen toont de taakbalk (en de bladerfunctie ALT-TAB) alleen de vensters van het actieve bureaublad. Wil je de vensters van álle virtuele bureaubladen op de taakbalk zien, wijzig dan de optie Geef op de taakbalk vensters weer die zijn geopend op van Alleen het bureaublad dat ik gebruik naar Alle bureaubladen. De taakweergave toont tevens een tijdlijn met activiteiten die eerder hebben plaatsgevonden. Zijn de nu en dan op de tijdlijn getoonde suggesties ongewenst, deactiveer dan de optie Suggesties in de tijdlijn weergeven.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Multitasking

Sub Op deze pc projecteren

Met de sub Op deze pc projecteren zijn de instellingen voor het projecteren van beelden op een draadloos aangesloten beeldscherm aan te passen. Voorwaarde voor een dergelijke projectie is dat beide apparaten (dus zowel de computer/tablet/smartphone als het scherm) de technologie Miracast voor de draadloze overdracht van beeldmateriaal ondersteunen. Projecteren kan bijvoorbeeld handig zijn bij het vertonen van een diavoorstelling op een groot scherm, bij het vanaf een smartphone tonen van beelden op een groot scherm of bij het levensecht spelen van een spel. Een Miracast-verbinding met een beeldscherm of audioapparaat is tot stand te brengen via het verbindingsvenster (te openen met de toetscombinatie Win-K). Is het projecteren niet gewenst, zet de eerste keuzebox dan op Altijd uit.

Sub Gedeelde ervaringen

Met de sub Gedeelde ervaringen is de computer draadloos (bijvoorbeeld via Bluetooth) aan andere Windows 10-apparaten te koppelen. Dit maakt het mogelijk om apps op het andere apparaat te gebruiken, bijvoorbeeld om berichten te verzenden. Gegevens kunnen op twee verschillende manieren worden gedeeld: met alle computers in de directe omgeving (optie Iedereen in de buurt) of alleen met apparaten die zijn aangemeld met hetzelfde Microsoft-account (optie Alleen mijn apparaten).

Sub Klembord

Het klembord is feitelijk een geheugen waar een stuk tekst of een afbeelding naartoe gekopieerd (CTRL-C, PrintScreen) of geknipt (CTRL-X) kan worden, om dit vervolgens met de toetscombinatie CTRL-V ergens te plakken. De toetscombinatie Win-V toont een overzicht van recent gekopieerde en geknipte klemborditems. Gevoelige gegevens (zoals gekopieerde wachtwoorden) kunnen met een rechter muisklik op het betreffende item, optie Verwijderen uit het klembord worden verwijderd. De optie Vastmaken is interessant om een regelmatig gebruikte tekst ook na een herstart van Windows te behouden. Met de optie Alles wissen (of de knop Wissen bij deze sub) wordt in één keer de gehele klembordgeschiedenis geleegd.

Klembord geschiedenis Windows 10

Is het gebruikersaccount gekoppeld aan een Microsoft-account dan kan de inhoud van het klembord via deze sub, knop Aan de slag (kopje Synchroniseren tussen apparaten) worden gesynchroniseerd met andere apparaten. Altijd handig wanneer je snel even een schermafdruk wilt overzetten! Is de klembordgeschiedenis in zijn geheel ongewenst, schakel deze dan hier uit.

Sub Extern Bureaublad

Via de sub Extern bureaublad (alleen beschikbaar in de Pro-versie) kan de computer vanaf een ander apparaat worden overgenomen. Handig bijvoorbeeld om op afstand in te kunnen loggen op de computer.

Sub Info

Sub Info bevat informatie over het beveiligingsniveau volgens Windows Defender en toont essentiële specificaties van de computer (waaronder de processor, RAM-geheugen en architectuur) en Windows (editie en versie). Is de Mei 2020 onderdelenupdate geïnstalleerd, dan zou hier versie 2004 moeten staan. De link Productcode wijzigen of uw versie van Windows upgraden (voor het invoeren van een nieuwe productcode in geval van activatieproblemen) verwijst naar het onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Activering.

Windows 10 instellingen: onderdeel Systeem, sub Info

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring