Instellingen Windows 10: onderdeel Persoonlijke instellingen

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Persoonlijke instellingen van het venster Instellingen.


Sub Achtergrond

De bureaubladachtergrond kan met een afbeelding, specifieke kleur of diavoorstelling worden verfraaid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina over het bureaublad waar reeds uitgebreid aandacht is besteed aan de verschillende instelmogelijkheden.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Achtergrond

Sub Kleuren

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 6:20

Sub Kleuren bevat instellingen voor de weergavemodus (licht of donker) en de kleurstelling van Start, de taakbalk, het actiecentrum, app-vensters e.d. Met de optie Kies uw kleur kan de modus voor de achtergrond van Windows-vensters en/of apps worden gewijzigd van licht (grijs) naar donker (zwart) of omgekeerd. Heb je liever de 'ouderwetse' kleurstelling met lichte vensters en een zelfgekozen kleur voor Start, de taakbalk en het actiecentrum? Daar is geen optie meer voor, maar is met een Houding-achtige truc nog wel mogelijk: stel de optie Kies uw kleur in op Aangepast, zet de optie Kies uw standaardmodus voor Windows op Donker, de optie Kies een standaard app-modus op Licht (hoe verzin je het?!) en kies vervolgens de gewenste kleur. Activeer tot slot de (inmiddels toegankelijk geworden) optie Start, taakbalk en actiecentrum zodat de ingestelde kleur wordt toegepast. De transparante weergave van Start, de taakbalk, het actiecentrum, vensterranden, het aanmeldvenster e.d. voegt weinig toe en kan dus net zo goed worden uitgezet (optie Transparantie-effecten), zeker als de capaciteit van de grafische processor beperkt is.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren

Sub Vergrendelingsscherm

Wordt het ingelogde gebruikersaccount een tijdje niet gebruikt (bijvoorbeeld omdat je even van je computer bent weggelopen), dan wordt op zeker moment het beeldscherm automatisch uitgeschakeld, dan wel de slaapstand geactiveerd en het gebruikersaccount vergrendeld. Hoe lang het duurt voordat deze energie-instellingen in werking treden, is aan te passen via de link Instellingen voor time-out van beeldscherm. De vergrendeling kan echter ook handmatig worden geactiveerd met de toetscombinatie Win-L, CTRL-ALT-DEL, of via de accountnaam in Start. Om weer verder te kunnen werken, zal eerst het vergrendelingsscherm moeten worden weggeklikt (of weggeveegd).

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm

Afbeelding aanpassen (Windows-spotlight)

Standaard is bij onderdeel Achtergrond de optie Windows-spotlight geactiveerd zodat het vergrendelingsscherm én het aanmeldscherm (dat volgt na het wegklikken van het vergrendelingsscherm) automatisch de mooiste afbeeldingen uit zoekmachine Bing tonen. De gebruiker kan vanuit het vergrendelingsscherm de waardering voor de getoonde afbeelding aangeven, toekomstige afbeeldingen worden hier dan op afgestemd.

Gebruik je liever foto’s uit je privécollectie, kies dan optie Afbeelding (voor één specifieke foto), of optie Diavoorstelling (voor het rouleren van een aantal foto’s). Wil je geen achtergrondafbeelding op het aanmeldscherm, schakel dan de optie Achtergrondafbeelding van vergrendelingsscherm weergeven op het aanmeldingsscherm uit zodat de afbeelding wordt vervangen door de bij sub Kleuren ingestelde kleur.

Wordt de optie Windows-spotlight niet onthouden, controleer dan via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Achtergrond-apps of de optie Apps mogen op de achtergrond worden uitgevoerd is geactiveerd, en controleer vervolgens in de lijst eronder of de app Instellingen op de achtergrond uitgevoerd mag worden.

Wordt de spotlight-afbeelding niet meer ververst, wijzig dan de achtergrond naar Afbeelding of Diavoorstelling en herstart Windows. Navigeer vervolgens met de Windows Verkenner naar de standaard verborgen map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Packages \Microsoft.Windows .ContentDeliveryManager_PakketID (de PakketID bestaat uit een reeks cijfers en letters), verwijder alle submappen en wijzig de achtergrond weer naar Windows-spotlight.

De achtergrondafbeelding van het vergrendelingsscherm kan eventueel ook worden vervangen door een foto uit de privécollectie, te selecteren via de optie Achtergrond, Afbeelding, knop Bladeren (op vergelijkbare wijze wordt een diavoorstelling ingesteld). Onderin het venster staat welke apps meldingen en statusupdates (zoals nieuw binnengekomen e-mailberichten, agenda-items, alarmen e.d.) op het vergrendelingsscherm mogen weergeven. Is de optie Achtergrondafbeelding van vergrendelingsscherm weergeven op het aanmeldingsscherm uitgeschakeld dan wordt de afbeelding vervangen door de bij sub Kleuren ingestelde kleur.

Meldingen en statusupdates op vergrendelingsscherm

Het vergrendelingsscherm toont naast een fraaie afbeelding ook de datum en tijd (en bij mobiele apparaten icoontjes voor de netwerkverbinding en de accuduur). Bij sub Vergrendelingsscherm kunnen specifieke apps toestemming worden gegeven om een gedetailleerde of snelle status op het vergrendelingsscherm weer te geven (denk bijvoorbeeld aan meldingen en statusupdates zoals nieuw binnengekomen e-mailberichten, agenda-items, alarmen e.d.).

Schermbeveiliging (screensaver)

Via de link Instellingen voor schermbeveiliging kan een screensaver worden ingesteld, een bewegend beeld dat het beeldscherm beschermt. De meest gewaardeerde screensaver is wellicht een diavoorstelling van de persoonlijke foto’s (kies voor Foto's waarna met de knop Instellingen de afbeeldingenbibliotheek of een andere map kan worden geselecteerd). Zodra de muis of het toetsenbord wordt aangeraakt, kan er direct weer worden doorgewerkt. Heb je liever dat het gebruikersaccount eerst moet worden ontgrendeld, activeer dan de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten.

Vergrendelingsscherm vertragen of uitschakelen

Moet het account regelmatig uit de vergrendeling worden gehaald, dan kan dat op den duur gaan irriteren. Er zijn wel opties om het vergrendelen tegen te gaan. Zo kan via de link Instellingen voor time-out van beeldscherm de ingestelde tijdsduur voor het inschakelen van de vergrendeling worden opgerekt. Een andere optie is het inbouwen van een vertraging. Het vergrendelingsscherm wordt dan al wel getoond, maar de daadwerkelijke vergrendeling kan binnen het ingestelde tijdsbestek nog met een muisbeweging of toetsaanslag worden voorkomen. Deze vertraging (10 seconden is ruim voldoende) kan met een registerwijziging worden ingesteld: open met de registereditor de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, voeg de tekenreekswaarde ScreenSaverGracePeriod toe en geef deze de waarde 10 (maximaal 60). Moet de vergrendeling alleen handmatig kunnen worden geactiveerd, schakel het automatisch activeren dan uit via de link Instellingen voor schermbeveiliging (van de sub Vergrendelingsscherm), deactiveer optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten.

Het vergrendelingsscherm kan ook in zijn geheel worden uitgeschakeld (zodat direct naar het aanmeldscherm wordt overgeschakeld): wijzig hiervoor in de registersleutel HKLM\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows\ Personalization de DWORD-registerwaarde NoLockScreen in de waarde 1. Ontbreekt de registersleutel Personalization dan is deze aan te maken via een rechter muisklik op de sleutel Windows, optie Nieuw, optie Sleutel en geef de naam Personalization op. Vervolgens is de registerwaarde NoLockScreen op vergelijkbare wijze aan te maken.

Ook het aanmeldscherm, dat volgt nadat het vergrendelingsscherm is weggeklikt, kan desgewenst worden uitgeschakeld via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, kopje Aanmelding vereisen, wijzig de optie van Als pc uit de slaapstand wordt gehaald in Nooit (zie ook de pagina over het aanmeldscherm).

Sub Thema's

De bureaubladachtergrond met accentkleuren kunnen ook middels een thema worden ingesteld. Dit venster bevat ook instellingen voor het geluid, de bureaubladpictogrammen en de muisaanwijzer. Via de link Geluiden kan het ingestelde geluidsschema (met standaardgeluiden voor specifieke Windows-gebeurtenissen) worden gewijzigd. Moet het gehele geluidsschema worden uitgeschakeld, kies dan bij Geluidsschema voor Geen geluiden en bevestig met de knop Toepassen. Het algemene volume kan worden ingesteld met het volume-icoontje in het systeemvak.

Sub Lettertypen

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 20:56

De sub Lettertypen bevat de aan Windows toegevoegde lettertypen (fonts). Klik op een lettertype om de bijbehorende letterbeelden en metagegevens in te zien, of om het lettertype te verwijderen (knop Verwijderen). Lettertypen leggen extra beslag op de systeembronnen (met name het geheugen). Wil je desondanks toch een lettertype installeren, download het lettertype-bestand dan en versleep deze vanuit de Windows Verkenner naar het met een stippellijn omrande venster van deze sub. Het lettertype-bestand wordt zodoende in de persoonlijke, standaard verborgen map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Microsoft\Windows \Fonts opgeslagen waardoor deze alleen voor het betreffende gebruikersaccount beschikbaar is. Extra fonts kunnen via de link Meer lettertypen in de Microsoft Store downloaden uit de Store worden gedownload, het aantal is vooralsnog beperkt. Een font neemt kostbare systeembronnen in beslag, wees dus wel terughoudend bij het installeren van nieuwe lettertypen!

TIP: Zijn de letters op het scherm onscherp? Probeer dan eens of dit verbetert wanneer ClearType wordt toegepast (link ClearType-tekst aanpassen).

Sub Start

Sub Start bevat instellingen voor Start. De optie Meer tegels weergeven in Start zorgt ervoor dat een groep met tegels uit vier in plaats van drie kolommen bestaat. De alfabetische lijst met apps in Start is te verbergen door de optie Lijst met apps in Startmenu weergeven te deactiveren (de lijst wordt dan toegankelijk via de knop Alle apps linksboven in het menu Start). Desgewenst kunnen de lijsten met recent toegevoegde en meestgebruikte apps worden verborgen (opties Recent toegevoegde apps weergeven en Meestgebruikte apps weergeven). De lijsten zijn hierna nog wel op te vragen via het icoontje linksboven in Start, ze zijn dus niet weg. De door Microsoft gesuggereerde apps in het linker gedeelte van Start zijn eigenlijk advertenties, deactiveer de optie Af en toe suggesties in Start weergeven om ze te verbergen. Is de optie Start in volledig scherm gebruiken geactiveerd dan opent Start schermvullend en wordt de linker zijde van Start verborgen achter de toegevoegde menuknop (op vergelijkbare wijze als in de tabletmodus). Is de optie Recent geopende items weergeven in Jumplists in Start of op de taakbalk en in de snelle toegang voor de Verkenner geactiveerd dan worden recent geopende items (met name bestanden) toegevoegd aan de programmavermeldingen in Start (bereikbaar via het pijltje achter het betreffende programma), de Jump Lists (van programma's op de taakbalk) en aan de mappen onder Snelle toegang van de Windows Verkenner.

Links onderin Start (bij de knoppen Aan/uit en Instellingen) staan snelkoppelingen naar veelgebruikte mappen (standaard alleen Documenten en Afbeeldingen). Via de link Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven kunnen nog snelkoppelingen naar de persoonlijke bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen, video's en gedownloade bestanden) en het netwerk worden toegevoegd. Voeg echter niet teveel mappen toe omdat er anders geen ruimte meer overblijft voor recent geopende apps.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Start

Sub Taakbalk

Vanuit de sub Taakbalk (tevens toegankelijk via een rechter muisklik op de taakbalk, optie Taakbalkinstellingen) is de opmaak van de taakbalk te wijzigen. Door de optie Taakbalk vergrendelen (eveneens toegankelijk via een rechter muisklik op de taakbalk) uit te vinken, kan de taakbalk door middel van slepen van de rand in hoogte worden aangepast Hierdoor ontstaat meer ruimte voor programmaknoppen en de datumnotatie (vergrendel de taakbalk na afloop weer zodat geen ongewenste wijzigingen kunnen worden aangebracht). Eventueel kan de optie De taakbalk automatisch verbergen in bureaubladmodus (en desgewenst ook de optie De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus) worden geactiveerd zodat de taakbalk alleen zichtbaar is wanneer de cursor eroverheen beweegt. Met de optie Kleine taakbalkknoppen gebruiken worden de pictogrammen op de taakbalk verkleind (dit heeft wel als nadeel dat de datum niet meer in het systeemvak wordt getoond). Wordt de muis per ongeluk over de ‘knop’ Bureaublad weergeven (het smalle streepje rechts van de tijdnotatie) geschoven dan wordt een voorbeeld van het bureaublad getoond. Deze irritante instelling is met de optie Voorbeeld van het bureaublad weergeven wanneer... uit te zetten. Het deactiveren van de optie Opdrachtprompt vervangen door… vervangt de Windows PowerShell in het Win-X menu door de verouderde, minder geavanceerde opdrachtprompt. Het uitzetten van de optie Badges weergeven op taakbalkknoppen zorgt ervoor dat er geen aanvullende informatie in een aan de taakbalkknop toegevoegde cirkel (zoals het aantal ongelezen e-mailberichten) mag worden toegevoegd. Laat de optie Locatie van taakbalk op het scherm bij voorkeur op Onder staan (zodat de taakbalk onderin het scherm wordt geplaatst) en de optie Taakbalkknoppen combineren op Altijd, labels verbergen (zodat de taakbalk optimaal wordt gebruikt en de namen van apps niet getoond worden).

Bij Systeemvak, link Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven is in te stellen van welke apps, programma’s en systeemtaken (zoals OneDrive) je een pictogram in het systeemvak wilt zien. De pictogrammen die niet in het systeemvak getoond mogen worden, worden automatisch verborgen onder het opwaartse pijltje (links in het systeemvak). Via de link Systeempictogrammen in- of uitschakelen kunnen specifieke systeemvakpictogrammen (waaronder de klok, het geluidsvolume, de optie Nu vergaderen, de netwerkverbinding, de GPS-locatie, het touchpad, het schermtoetsen¬bord, het actiecentrum) worden in- of uitgeschakeld.

Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan kan de weergave van de taakbalk worden aangepast bij het onderdeel Meerdere beeldschermen. Tot slot kan bij het onderdeel Personen de weergave van de contactpersonen op de taakbalk (waaronder het aantal contacten dat direct op de taakbalk getoond mag worden) worden afgesteld.

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring