Instellingen Windows 10: onderdeel Persoonlijke instellingen

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Persoonlijke instellingen van het venster Instellingen.


Sub Achtergrond

De bureaubladachtergrond kan met een afbeelding, specifieke kleur of diavoorstelling worden verfraaid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina over het bureaublad waar reeds uitgebreid aandacht is besteed aan de verschillende instelmogelijkheden.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Achtergrond

Sub Kleuren

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 6:20

Sub Kleuren bevat instellingen voor de weergavemodus (licht of donker) en de kleurstelling van Start, de taakbalk, het actiecentrum, app-vensters e.d. Met de optie Kies uw kleur kan de modus voor de achtergrond van Windows-vensters en/of apps desgewenst worden gewijzigd van licht (wit) naar donker (zwart) of omgekeerd. Heb je liever de 'ouderwets' lichte vensters met de zelfgekozen kleur voor Start, de taakbalk en het actiecentrum terug? Wijzig deze optie dan in Aangepast, zet de standaardmodus voor Windows op Donker, de standaard app-modus op Licht, activeer vervolgens de optie Start, taakbalk en actiecentrum en selecteer ten slotte de gewenste accentkleur. De transparante weergave van Start, de taakbalk, het actiecentrum, vensterranden, het aanmeldvenster e.d. voegt weinig toe en kan dus net zo goed worden uitgezet (optie Transparantie-effecten), zeker als de capaciteit van de grafische processor beperkt is. Wordt de optie Automatisch een accentkleur uit mijn achtergrond selecteren geactiveerd (in plaats van één van de kleuren) dan wordt de accentkleur automatisch afgestemd op de achtergrondafbeelding. Wordt het bureaublad verfraaid met een periodiek wisselende fotocollage dan zal de accentkleur van onder andere Start en de taakbalk frequent wijzigen. Is dit ongewenst, zet deze optie dan uit en kies handmatig een kleur (staat je favoriete kleur er niet bij dan is deze alsnog te selecteren via de knop Aangepaste kleur). Als alternatief kunnen bij Accentkleur weergeven op de volgende oppervlakken de opties Start, taakbalk en actiecentrum en Titelbalken en vensterranden worden uitgeschakeld zodat op de betreffende items zwart en grijstinten worden toegepast. Het deactiveren van de kleur op de titelbalk is echter niet aan te bevelen omdat de titelbalk van vensters dan onvoldoende contrasteert tegen een witte achtergrond.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren

Sub Vergrendelingsscherm

Het vergrendelingsscherm beschermt het ingelogde gebruikersaccount wanneer deze even niet wordt gebruikt (niet te verwarren met het aanmeldscherm voor het aanmelden van een gebruikersaccount). Het actieve account wordt na enige tijd van inactiviteit of na het ontwaken uit de slaapstand automatisch vergrendeld, de vergrendeling kan echter ook handmatig worden geactiveerd met de toetscombinatie Win-L, CTRL-ALT-DEL of via de accountnaam in Start. Om verder te kunnen werken, moet het account eerst weer worden ontgrendeld met het ingestelde wachtwoord, of anders met de knop Aanmelden. Hiervoor moet (net als bij elke herstart van Windows) eerst het vergrendelingsscherm worden weggeklikt of weggeveegd.

Moet het account regelmatig uit de vergrendeling worden gehaald, dan kan dat op den duur gaan irriteren. Er zijn wel opties om het vergrendelen tegen te gaan. Zo kan de ingestelde tijdsduur voor het inschakelen van de vergrendeling worden opgerekt via de link Instellingen voor time-out van beeldscherm. Een andere optie is het inbouwen van een vertraging. Het vergrendelingsscherm wordt dan al wel getoond, maar de daadwerkelijke vergrendeling kan binnen het ingestelde tijdsbestek nog met een muisbeweging of toetsaanslag worden voorkomen. Deze vertraging (10 seconden is ruim voldoende) kan met een registerwijziging worden ingesteld: open met de registereditor de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, voeg de tekenreekswaarde ScreenSaverGracePeriod toe en geef deze de waarde 10 (maximaal 60). Wil je dat het vergrendelingsscherm alleen handmatig kan worden geactiveerd, schakel het automatisch activeren dan uit via de link Instellingen voor schermbeveiliging, deactiveer optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten.

Het vergrendelingsscherm kan ook in zijn geheel worden uitgeschakeld (zodat direct naar het aanmeldscherm wordt overgeschakeld): wijzig hiervoor in de registersleutel HKLM\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows\ Personalization de DWORD-registerwaarde NoLockScreen in de waarde 1. Ontbreekt de registersleutel Personalization dan is deze aan te maken via een rechter muisklik op de sleutel Windows, optie Nieuw, optie Sleutel en geef de naam Personalization op. Vervolgens is de registerwaarde NoLockScreen op vergelijkbare wijze aan te maken.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm

TIP: Wordt ingelogd met een wachtwoord en ben je het zat om elke keer het wachtwoord op te moeten geven bij het ontwaken uit de slaapstand? Ga dan naar Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, kopje Aanmelding vereisen en wijzig de optie van Als pc uit slaapstand wordt gehaald in Nooit.

De achtergrond aanpassen

De afbeelding die bij het vergrendelingsscherm en aanmeldscherm wordt gebruikt, is gelijk aan die van de bureaubladachtergrond (die is ingesteld bij sub Achtergrond). Is de optie Achtergrondafbeelding van vergrendelingsscherm weergeven op het aanmeldingsscherm uitgeschakeld dan wordt de afbeelding vervangen door de bij sub Kleuren ingestelde kleur. Standaard is de optie Windows-spotlight geactiveerd zodat automatisch de mooiste afbeeldingen uit zoekmachine Bing worden getoond. De gebruiker kan vanuit het vergrendelingsscherm de waardering voor de getoonde afbeelding aangeven, toekomstige afbeeldingen worden hier dan op afgestemd. De achtergrondafbeelding van het vergrendelingsscherm kan eventueel worden vervangen door een afbeelding uit de privécollectie, te selecteren via de optie Achtergrond, Afbeelding (in plaats van Windows-spotlight), knop Bladeren (op vergelijkbare wijze wordt een diavoorstelling ingesteld). Onderin het venster staat welke apps meldingen en statusupdates (zoals nieuw binnengekomen e-mailberichten, agenda-items, alarmen e.d.) op het vergrendelingsscherm mogen weergeven.

TIP: Met de app Spotlight Wallpapers uit de Store zijn specifieke Spotlight-afbeeldingen eenvoudig te downloaden en desgewenst in te stellen als achtergrondafbeelding voor het bureaublad en/of het aanmeldvenster.

Schermbeveiliging (screensaver)

Via de link Instellingen voor schermbeveiliging kan een screensaver worden ingesteld. De meest gewaardeerde screensaver is wellicht een diavoorstelling van de persoonlijke foto's (kies voor Foto's waarna met de knop Instellingen de afbeeldingenbibliotheek of een andere map kan worden geselecteerd). Door de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten te activeren, moet het gebruikersaccount eerst via het aanmeldscherm worden ontgrendeld (al dan niet met een wachtwoord) voordat de computer weer in gebruik kan worden genomen.

Sub Thema's

De bureaubladachtergrond met accentkleuren kunnen ook middels een thema worden ingesteld. Dit venster bevat ook instellingen voor het geluid, de bureaubladpictogrammen en de muisaanwijzer. Via de link Geluiden kan het ingestelde geluidsschema (met standaardgeluiden voor specifieke Windows-gebeurtenissen) worden gewijzigd. Moet het gehele geluidsschema worden uitgeschakeld, kies dan bij Geluidsschema voor Geen geluiden en bevestig met de knop Toepassen. Het algemene volume kan worden ingesteld met het volume-icoontje in het systeemvak.

Sub Lettertypen

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 20:56

De sub Lettertypen bevat de aan Windows toegevoegde lettertypen (fonts). Klik op een lettertype om de bijbehorende letterbeelden en metagegevens in te zien, of om het lettertype te verwijderen (knop Verwijderen). Lettertypen leggen extra beslag op de systeembronnen (met name het geheugen). Wil je desondanks toch een lettertype installeren, download het lettertype-bestand dan en versleep deze vanuit de Windows Verkenner naar het met een stippellijn omrande venster van deze sub. Het lettertype-bestand wordt zodoende in de persoonlijke, standaard verborgen map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Microsoft\Windows \Fonts opgeslagen waardoor deze alleen voor het betreffende gebruikersaccount beschikbaar is. Extra fonts kunnen via de link Meer lettertypen in de Microsoft Store downloaden uit de Store worden gedownload, het aantal is vooralsnog beperkt. Een font neemt kostbare systeembronnen in beslag, wees dus wel terughoudend bij het installeren van nieuwe lettertypen!

TIP: Zijn de letters op het scherm onscherp? Probeer dan eens of dit verbetert wanneer ClearType wordt toegepast (link ClearType-tekst aanpassen).

FONT MAKEN OP BASIS VAN JE HANDSCHRIFT

Beschikt je computer over een elektronische pen dan kan je met behulp van de app Microsoft Font Maker (te downloaden uit de Store) op basis van je handschrift een eigen font maken. Schrijf met een stylus alle letters en symbolen in Windows Ink en sla het font op onder een zelfgekozen naam. Eenmaal als lettertype-bestand opgeslagen kan het font op elke willekeurige computer via de sub Lettertypen worden geïnstalleerd.

App Microsoft Font Maker
 


Sub Start

Sub Start bevat instellingen voor Start. De optie Meer tegels weergeven in Start zorgt ervoor dat een groep met tegels uit vier in plaats van drie kolommen bestaat. De alfabetische lijst met apps in Start is te verbergen door de optie Lijst met apps in Startmenu weergeven te deactiveren (de lijst wordt dan toegankelijk via de knop Alle apps linksboven in het menu Start). Desgewenst kunnen de lijsten met recent toegevoegde en meestgebruikte apps worden verborgen (opties Recent toegevoegde apps weergeven en Meestgebruikte apps weergeven). De lijsten zijn hierna nog wel op te vragen via het icoontje linksboven in Start, ze zijn dus niet weg. De door Microsoft gesuggereerde apps in het linker gedeelte van Start zijn eigenlijk advertenties, deactiveer de optie Af en toe suggesties in Start weergeven om ze te verbergen. Is de optie Start in volledig scherm gebruiken geactiveerd dan opent Start schermvullend en wordt de linker zijde van Start verborgen achter de toegevoegde menuknop (op vergelijkbare wijze als in de tabletmodus). Is de optie Recent geopende items weergeven in Jumplists in Start of op de taakbalk en in de snelle toegang voor de Verkenner geactiveerd dan worden recent geopende items (met name bestanden) toegevoegd aan de programmavermeldingen in Start (bereikbaar via het pijltje achter het betreffende programma), de Jump Lists (van programma's op de taakbalk) en aan de mappen onder Snelle toegang van de Windows Verkenner.

Links onderin Start (bij de knoppen Aan/uit en Instellingen) staan snelkoppelingen naar veelgebruikte mappen (standaard alleen Documenten en Afbeeldingen). Via de link Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven kunnen nog snelkoppelingen naar de persoonlijke bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen, video's en gedownloade bestanden) en het netwerk worden toegevoegd. Voeg echter niet teveel mappen toe omdat er anders geen ruimte meer overblijft voor recent geopende apps.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Start

Sub Taakbalk

Vanuit de sub Taakbalk (tevens toegankelijk via een rechter muisklik op de taakbalk, optie Taakbalkinstellingen) is de opmaak van de taakbalk te wijzigen. Door de optie Taakbalk vergrendelen (eveneens toegankelijk via een rechter muisklik op de taakbalk) uit te vinken, kan de taakbalk door middel van slepen van de rand in hoogte worden aangepast Hierdoor ontstaat meer ruimte voor programmaknoppen en de datumnotatie (vergrendel de taakbalk na afloop weer zodat geen ongewenste wijzigingen kunnen worden aangebracht). Eventueel kan de optie De taakbalk automatisch verbergen in bureaubladmodus (en desgewenst ook de optie De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus) worden geactiveerd zodat de taakbalk alleen zichtbaar is wanneer de cursor eroverheen beweegt. Met de optie Kleine taakbalkknoppen gebruiken worden de pictogrammen op de taakbalk verkleind (dit heeft wel als nadeel dat de datum niet meer in het systeemvak wordt getoond). Wordt de muis per ongeluk over de ‘knop’ Bureaublad weergeven (het smalle streepje rechts van de tijdnotatie) geschoven dan wordt een voorbeeld van het bureaublad getoond. Deze irritante instelling is met de optie Voorbeeld van het bureaublad weergeven wanneer... uit te zetten. Het deactiveren van de optie Opdrachtprompt vervangen door… vervangt de Windows PowerShell in het Win-X menu door de verouderde, minder geavanceerde opdrachtprompt. Het uitzetten van de optie Badges weergeven op taakbalkknoppen zorgt ervoor dat er geen aanvullende informatie in een aan de taakbalkknop toegevoegde cirkel (zoals het aantal ongelezen e-mailberichten) mag worden toegevoegd. Met de twee laatste opties kunnen de locatie van de taakbalk op het scherm en de weergave van de taakbalkknoppen naar wens worden gewijzigd.

Bij Systeemvak, link Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven is in te stellen van welke apps, programma’s en systeemtaken (zoals OneDrive) je een pictogram in het systeemvak wilt zien. De pictogrammen die niet in het systeemvak getoond mogen worden, worden automatisch verborgen onder het opwaartse pijltje (links in het systeemvak). Via de link Systeempictogrammen in- of uitschakelen kunnen specifieke systeemvakpictogrammen (voor bijvoorbeeld de klok, het geluidsvolume, de netwerkverbinding, de GPS-locatie, het schermtoetsenbord, het actiecentrum e.d.) worden in- of uitgeschakeld.

Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan kan de weergave van de taakbalk worden aangepast bij het onderdeel Meerdere beeldschermen. Tot slot kan bij het onderdeel Personen de weergave van de contactpersonen op de taakbalk (waaronder het aantal contacten dat direct op de taakbalk getoond mag worden) worden afgesteld.

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring