Instellingen Windows 10: onderdeel Persoonlijke instellingen

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Persoonlijke instellingen van het venster Instellingen.


Sub Achtergrond

De bureaubladachtergrond kan met een afbeelding, specifieke kleur of diavoorstelling worden verfraaid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina over het bureaublad waar reeds uitgebreid aandacht is besteed aan de verschillende instelmogelijkheden.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Achtergrond

Sub Kleuren

Met de optie Kies een achtergrondkleur kan de modus voor de achtergrond van Windows-vensters en/of apps worden ingesteld, je kan kiezen uit Licht (lichtgrijs), Donker (zwart) of Aangepast. De donkere modus wordt over het algemeen als prettiger voor de ogen ervaren. Wil je de titelbalken en vensterranden van een kleur voorzien, kies dan een van de voorgestelde accentkleuren (of eventueel een alternatieve kleur met de knop Aangepaste kleur) en activeer de optie Titelbalken en vensterranden. Met een Houdini-achtige truc is het ook mogelijk om diezelfde kleur op het startmenu, de taakbalk en het actiecentrum toe te passen: stel de optie Kies een achtergrondkleur in op Aangepast, zet de optie Kies uw standaardmodus voor Windows op Donker, de optie Kies een standaard app-modus op Licht (hoe verzin je het?!), kies vervolgens de gewenste accentkleur en activeer tot slot de (inmiddels toegankelijk geworden) optie Start, taakbalk en actiecentrum. De transparante weergave (van Start, de taakbalk, het actiecentrum, vensterranden, het aanmeldvenster e.d.) voegt weinig toe en kan dus net zo goed worden uitgezet (optie Transparantie-effecten), zeker als de capaciteit van de grafische processor beperkt is.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren

Wordt de optie Automatisch een accentkleur uit mijn achtergrond selecteren geactiveerd (in plaats van een zelfgekozen kleur) dan wordt de accentkleur automatisch afgestemd op de achtergrondafbeelding. Wordt het bureaublad verfraaid met een periodiek wisselende fotocollage dan zal de accentkleur van onder andere Start en de taakbalk frequent wijzigen. Als alternatief kunnen bij Accentkleur weergeven op de volgende oppervlakken de opties Start, taakbalk en actiecentrum en Titelbalken en vensterranden worden uitgeschakeld zodat op de betreffende items zwart en grijstinten worden toegepast. Het deactiveren van de kleur op de titelbalk is echter niet aan te bevelen omdat de titelbalk van vensters dan onvoldoende contrasteert tegen een witte achtergrond.

Sub Vergrendelingsscherm

Wordt de pc enige tijd niet gebruikt, dan wordt het beeldscherm uitgeschakeld of de pc in slaapstand gezet. Hiermee wordt gelijk ook het gebruikersaccount vergrendeld. Hoelang het duurt voordat deze energie-instellingen in werking treden, is aan te passen via de link Instellingen voor time-out van beeldscherm. Het gebruikersaccount kan echter ook handmatig worden vergrendeld (met de toetscombinatie Win-L, de toetscombinatie Ctrl-Alt-Del of via de account-knop in het startmenu), of dynamisch (door met de telefoon van de pc weg te lopen). Zodra de pc weer in gebruik wordt genomen, wordt het vergrendelingsscherm weergegeven. Dit scherm moet eerst worden weggeklikt (of weggeveegd) voordat het gebruikersaccount weer kan worden aangemeld.

Het eerste dat opvalt wanneer het vergrendelingsscherm wordt getoond, is de achtergrondafbeelding. Standaard staat deze ingesteld op de periodiek wisselende afbeeldingen van Windows-spotlight, maar kan eventueel worden gewijzigd in een vaste afbeelding (optie Afbeelding: kies hier een afbeelding van Windows of selecteer er een uit de eigen collectie via de knop Bladeren), of een diavoorstelling (uit de persoonlijke map Afbeeldingen of uit een zelfgekozen map via de knop Een map toevoegen). De gekozen afbeelding wordt overigens ook toegepast op het aanmeldscherm dat verschijnt wanneer het vergrendelingsscherm is weggeklikt. Wil je dit niet, deactiveer dan de optie Achtergrondafbeelding van vergrendelingsscherm weergeven op het aanmeldingsscherm zodat de afbeelding in het aanmeldscherm wordt vervangen door de via de sub Kleuren ingestelde accentkleur. Geef je de voorkeur aan een vergrendelingsscherm zonder toeters en bellen, schakel dan de optie Leuke weetjes, tips en meer over Windows en Cortana op uw vergrendelingsscherm weergeven uit (deze optie is alleen beschikbaar wanneer de achtergrond is ingesteld op Afbeelding of Diavoorstelling).

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm

Het vergrendelingsscherm toont naast de achtergrondafbeelding ook de tijd, datum en een icoontje voor de netwerkverbinding (rechts onderin). Bij mobiele apparaten wordt hier nog een icoontje voor de resterende batterijduur aan toegevoegd. Via deze sub kan een willekeurige app eventueel toestemming worden gegeven om een gedetailleerde status op het vergrendelingsscherm weer te geven (denk bijvoorbeeld aan het actuele weer, nieuw binnengekomen e-mailberichten e.d.).

Windows-spotlight

Standaard toont het vergrendelingsscherm afbeeldingen van Windows-spotlight. Win-dows-spotlight bevat een collectie prachtige afbeeldingen uit de zoekmachine Bing. Beweeg de muis over het camera-icoontje rechts bovenin het scherm voor informatie over de foto (zoals waar deze genomen is) en hoe je de foto waardeert (toekomstige afbeeldingen worden hier dan op afgestemd). Wordt de optie Windows-spotlight niet onthouden, controleer dan via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Achtergrond-apps of de optie Apps mogen op de achtergrond worden uitgevoerd is geactiveerd.

TIP: Wordt de spotlight-afbeelding niet meer ververst, wijzig de achtergrond dan tijdelijk naar Afbeelding of Diavoorstelling en herstart Windows. Navigeer vervolgens met de Windows Verkenner naar de standaard verborgen map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Packages \Microsoft.Windows .ContentDeliveryManager_PakketID (de PakketID bestaat uit een reeks cijfers en letters), verwijder alle submappen en wijzig de achtergrond weer naar Windows-spotlight.

Meldingen en statusupdates op vergrendelingsscherm

Het vergrendelingsscherm toont naast een fraaie afbeelding ook de datum en tijd (en bij mobiele apparaten icoontjes voor de netwerkverbinding en de accuduur). Bij sub Vergrendelingsscherm kunnen specifieke apps toestemming worden gegeven om een gedetailleerde of snelle status op het vergrendelingsscherm weer te geven (denk bijvoorbeeld aan meldingen en statusupdates zoals nieuw binnengekomen e-mailberichten, agenda-items, alarmen e.d.).

Schermbeveiliging (screensaver)

Via de link Instellingen voor schermbeveiliging kan een screensaver worden ingesteld, een bewegend beeld dat het beeldscherm beschermt tegen inbranden wanneer de pc een tijdje niet wordt gebruikt. Zodra de muis of het toetsenbord wordt aangeraakt, kan er direct weer worden doorgewerkt. Wil je dat het gebruikersaccount direct wordt vergrendeld bij het in werking treden van de schermbeveiliging, activeer dan de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten. De meest gewaardeerde screensaver is wellicht een diavoorstelling van de persoonlijke foto’s (kies voor Foto’s en selecteer via de knop Instellingen een map met afbeeldingen, bijvoorbeeld de persoonlijke map Afbeeldingen).

Vergrendeling vertragen of uitschakelen

Moet het gebruikersaccount vaak worden ontgrendeld na het ontwaken uit de slaapstand of het activeren van het beeldscherm, dan kan dat op den duur gaan irriteren. Er zijn gelukkig wel mogelijkheden om het automatisch vergrendelen te vertragen of uit te schakelen:

TIP: Ook het aanmeldscherm, dat volgt nadat het vergrendelingsscherm is weggeklikt, kan desgewenst worden uitgeschakeld, Dit gaat via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, kopje Aanmelding vereisen, wijzig de optie Wanneer moet een wachtwoord worden vereist als u bij de computer terugkomt? in Nooit (ontbreekt deze optie, voeg dan tijdelijk een wachtwoord en Windows-Hello pincode toe; zie ook de pagina over het aanmeldscherm).

Sub Thema's

Windows werkt met thema’s waarbij de bureaubladachtergrond en de accentkleuren mooi op elkaar zijn afgestemd, en aparte instellingen voor de systeemgeluiden en de muiscursor worden toegepast. Bovenin het venster wordt het huidige thema weergegeven. Wil je het thema aanpassen, kies dan een van de standaard in Windows aanwezige thema’s. Ben je nieuwsgierig naar meer mogelijkheden, zoek dan verder via de link Meer thema’s in de Microsoft Store downloaden of stel zelf een thema samen met de opties Achtergrond, Kleur, Geluiden en Muiscursor bovenin de sub (leg het nieuwe thema vast met de knop Thema opslaan).

TIP: Heb je last van de systeemgeluiden die te pas en te onpas uit de speakers schallen, pas het geluidsschema (met standaardgeluiden voor specifieke Windows-gebeurtenissen) dan aan via de optie Geluiden, kies bij Geluidsschema voor Geen geluiden en bevestig met de knop Toepassen.

Sub Lettertypen

Sub Lettertypen toont alle aan Windows toegevoegde lettertypen (fonts). Klik op een lettertype om de bijbehorende letterbeelden (bijvoorbeeld Regular, Italic, Bold, Nar-row) en metagegevens in te zien. Selcteer een lettertype, knop Verwijderen om deze te verwijderen. Wil je een nieuw font installeren, download deze dan uit de Store via de link Meer lettertypen in de Microsoft Store downloaden. Het aantal is vooralsnog beperkt, via internet zijn echter ook voldoende (al dan niet gratis) fonts te downloaden. Versleep het gedownloade lettertype-bestand vanuit de Windows Verkenner naar het met een stippellijn omrande venster bovenin sub Lettertypen. Hiermee wordt het lettertype-bestand in de persoonlijke, standaard verborgen map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Microsoft\ Windows\Fonts opgeslagen, het font is dus alleen voor het betreffende gebruikersaccount beschikbaar. Wees wel terughoudend met het installeren van nieuwe lettertypen, ze nemen namelijk kostbare systeembronnen in beslag!

TIP: Zijn de letters op het scherm onscherp? Probeer dan eens of dit verbetert wanneer ClearType wordt toegepast (via de link ClearType-tekst aanpassen).

Sub Start

Sub Start bevat instellingen voor Start. De optie Meer tegels weergeven in Start zorgt ervoor dat een groep met tegels uit vier in plaats van drie kolommen bestaat. De alfabetische lijst met apps in Start is te verbergen door de optie Lijst met apps in Startmenu weergeven te deactiveren (de lijst wordt dan toegankelijk via de knop Alle apps linksboven in het menu Start). Desgewenst kunnen de lijsten met recent toegevoegde en meestgebruikte apps worden verborgen (opties Recent toegevoegde apps weergeven en Meestgebruikte apps weergeven). De lijsten zijn hierna nog wel op te vragen via het icoontje linksboven in Start, ze zijn dus niet weg. De door Microsoft gesuggereerde apps in het linker gedeelte van Start zijn eigenlijk advertenties, deactiveer de optie Af en toe suggesties in Start weergeven om ze te verbergen. Is de optie Start in volledig scherm gebruiken geactiveerd dan opent Start schermvullend en wordt de linkerzijde van Start verborgen achter de toegevoegde menuknop (op vergelijkbare wijze als in de tabletmodus). Is de optie Recent geopende items weergeven in Jumplists bij Start of op de taakbalk en in de snelle toegang voor de Verkenner geactiveerd dan worden recent geopende items (met name bestanden) toegevoegd aan de programmavermeldingen in Start (bereikbaar via het pijltje achter het betreffende programma), de jumplists (van programma's op de taakbalk) en aan de mappen onder Snelle toegang van de Windows Verkenner.

Links onderin Start (bij de knoppen Aan/uit en Instellingen) staan snelkoppelingen naar veelgebruikte mappen (standaard alleen Documenten en Afbeeldingen). Via de link Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven kunnen nog snelkoppelingen naar de persoonlijke bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen, video's en gedownloade bestanden) en het netwerk worden toegevoegd. Voeg echter niet te veel mappen toe omdat er anders geen ruimte meer overblijft voor recent geopende apps.

Windows 10 instellingen: onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Start

Sub Taakbalk

Via sub Taakbalk (tevens toegankelijk via een rechter muisklik op de taakbalk, optie Taakbalkinstellingen) zijn de instellingen van de taakbalk te wijzigen. Door de optie Taakbalk vergrendelen (eveneens toegankelijk via een rechter muisklik op de taakbalk) uit te vinken, kan de rand van de taakbalk door middel van slepen in hoogte worden aangepast Hierdoor ontstaat meer ruimte voor programmaknoppen en de datumnotatie (vergrendel de taakbalk na afloop weer zodat geen ongewenste wijzigingen kunnen worden aangebracht). Eventueel kan de optie De taakbalk automatisch verbergen in bureaubladmodus (en desgewenst ook de optie De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus) worden geactiveerd zodat de taakbalk alleen zichtbaar is wanneer de cursor eroverheen beweegt. Met de optie Kleine taakbalkknoppen gebruiken worden de pictogrammen op de taakbalk verkleind (dit heeft wel als nadeel dat de datum niet meer in het systeemvak wordt getoond).

Is de optie Voorbeeld van het bureaublad weergeven wanneer ik de knop Bureaublad weergeven aanwijs aan het uiteinde van de taakbalk geactiveerd, dan kunnen alle openstaande apps met de ‘knop’ Bureaublad weergeven (het smalle streepje rechts van de tijdnotatie) worden geminimaliseerd zodat een leeg bureaublad wordt getoond. Het deactiveren van de optie Opdrachtprompt vervangen door… vervangt de Windows PowerShell in het Win-X menu door de verouderde, minder geavanceerde opdrachtprompt. Het uitzetten van de optie Badges weergeven op taakbalkknoppen zorgt ervoor dat er geen aanvullende informatie in een aan de taakbalkknop toegevoegde cirkel (zoals het aantal ongelezen e-mailberichten) mag worden toegevoegd. Laat de optie Locatie van taakbalk op het scherm bij voorkeur op Onder staan (zodat de taakbalk onderin het scherm wordt geplaatst) en de optie Taakbalkknoppen combineren op Altijd, labels verbergen (zodat de taakbalk optimaal wordt gebruikt en de namen van apps niet getoond worden).

Bij onderdeel Systeemvak, link Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven is in te stellen van welke apps, programma’s en systeemtaken (zoals OneDrive) je een pictogram in het systeemvak wilt zien. De pictogrammen die niet in het systeemvak getoond mogen worden, worden automatisch verborgen onder het opwaartse pijltje (links in het systeemvak). Via de link Systeempictogrammen in- of uitschakelen kunnen specifieke systeemvakpictogrammen (waaronder de klok, het geluidsvolume, de optie Nu vergaderen, de netwerkverbinding, de GPS-locatie, het touchpad, het schermtoetsenbord, het actiecentrum) worden in- of uitgeschakeld.

Zijn meerdere beeldschermen aangesloten dan kan de weergave van de taakbalk worden aangepast bij het onderdeel Meerdere beeldschermen. Tot slot kan bij het onderdeel Personen de weergave van de contactpersonen op de taakbalk (waaronder het aantal contacten dat direct op de taakbalk getoond mag worden) worden afgesteld.

© 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring