Hardware drivers Windows 10 installeren

Apparaatbeheer (hardware drivers Windows 10)Voor het goed functioneren van de hardware is het noodzakelijk de juiste hardware drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows standaard uitgerust met een grote database met enkele tienduizenden hardware drivers. In het onderdeel Apparaatbeheer (te bereiken via het Win-X menu of via het configuratiescherm) staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en ge´nstalleerde hardware-items.

Drivers installeren

Staan er na het doorlopen van de Windows-setup nog niet herkende hardware-items in het apparaatbeheer (gemarkeerd met een geel uitroepteken) dan kunnen deze mogelijk nog via Windows Update worden ge´nstalleerd. Biedt ook dit niet de oplossing dan moet worden teruggevallen op de door de fabrikant geleverde drivers. Deze worden meestal op CD/DVD meegleverd bij de hardware, het is echter beter de driver van de website van de fabrikant te downloaden zodat de meest recente versie wordt ge´nstalleerd. Het installeren van de driver komt meestal neer op het uitvoeren van het installatiebestand, de procedure voltrekt zich vervolgens (vrijwel) automatisch. In sommige gevallen is het daarna nog wel noodzakelijk de computer opnieuw op te starten.

Onbekende hardware achterhalen

Is het niet duidelijk welke drivers voor het moederbord moeten worden ge´nstalleerd? De informatie uit het BIOS/UEFI kan van dienst zijn bij het achterhalen van het type moederbord en de daarvoor benodigde drivers. Is de informatie lastig te vinden in het BIOS/UEFI, gebruik dan de tool CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html): met CPU-Z kan vrij eenvoudig het type processor, merk en model moederbord en de hoeveelheid RAM-geheugen worden achterhaald. Met deze gegevens kunnen de bijbehorende drivers vervolgens vrij eenvoudig via het internet worden opgespoord.

CPU-Z: achterhalen van type moederbord voor het downloaden van de moederbord drivers.

TIP: Bij het zoeken naar drivers voor onbekende hardware is het handig om te weten welk merk en type hardware het betreft. Met enig geluk is deze informatie te achterhalen met Unknown Device Identifier (download: www.zhangduo.com/udi.html). De tool GPU-Z (download: www.techpowerup.com/gpuz/) is handig om het type grafische kaart en de bijbehorende technische gegevens te achterhalen.

OOK DE WINDOWS 8-DRIVERS ZIJN TE GEBRUIKEN

Om compatibiliteitsproblemen te vermijden, hanteert Windows 10 hetzelfde drivermodel als voor Windows 8. Hiermee wordt voorkomen dat hardware die onder Windows 8 goed functioneert, onder Windows 10 niet meer gebruikt kan worden. Bij het ontbreken van Windows 10-drivers kan dus meestal nog worden teruggegrepen naar de drivers voor Windows 8 (of zelfs Windows 7!).

Beschik je over een setupbestand welke onder oudere Windows-versies werd gebruikt om het betreffende apparaat aan de praat te krijgen? Start deze dan via een rechter muisklik, optie Compatibilieitsproblemen oplossen en start de setup met de optie Probeer de aanbevolen instellingen, knop Programma testen.


TERUGKEREN NAAR VORIG STUURPROGRAMMA

Soms mislukt de installatie van een nieuwe driver waardoor de hardware niet goed meer functioneert. Klik dan met rechts op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer, Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorig stuurprogramma om terug te keren naar de oude driver. Is de knop Vorig stuurprogramma ontoegankelijk dan kan de oude driver met enig geluk nog worden hersteld via de knop Stuurprogramma bijwerken, knop Op mijn computer naar stuurprogrammaĺs zoeken, knop Ik wil kiezen uit een lijst met stuurprogrammaĺs op mijn computer, selecteer een oudere versie en vervolg met de knop Volgende. Blijft de computer continu opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel dan door op te starten vanaf de Windows 10-DVD om de herstelprocedure te activeren.


Algemene systeeminformatie

Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info toont een algemeen overzicht van de computer met informatie over de ge´nstalleerde Windows-versie, het type processor, het aanwezige RAM-geheugen, de computernaam en de naam van de werkgroep.

RESULTATEN PRESTATIE-INDEX TOCH INZIEN?

Hoewel de omstreden prestatie-index uit Windows 7 niet meer wordt berekend, kan er nog steeds een prestatietest worden uitgevoerd. Deze test geeft inzicht welke hardware eventueel vervangen moet worden om tot betere systeemprestaties te komen. De uitkomst van deze test is te visualiseren met de tool Winaero WEI tool (download: www.winaero.com/download.php?view.79). Is er nog geen score berekend dan kan dat alsnog worden gedaan met de optie Re-run the assessment. De hardware met de laagste score is de beperkende factor (in dit geval de grafische kaart).

Windows Prestatie Index
 


ę 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring