Hardware drivers Windows 10 installeren

Apparaatbeheer (hardware drivers Windows 10)Windows kan alleen goed functioneren als de hardware goed werkt. Je hebt niet alleen te maken met de onderdelen van de computer zelf (zoals het moederbord, de processor, het RAM-geheugen, de grafische kaart, de interne schijf, de netwerkkaart, de geluidskaart e.d.) maar ook met randapparatuur, oftewel de apparaten die op de computers zijn aangesloten (zoals de muis, het toetsenbord, het beeldscherm, de printer, de geluidsboxen e.d.). Er zijn vele merken en typen, de lijst met mogelijke hardware lijkt oneindig lang. Voor het goed functioneren van deze hardware is het noodzakelijk de juiste drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows standaard uitgerust met een grote database met tienduizenden hardware drivers. In het onderdeel Apparaatbeheer (te openen via een rechter muisklik op Start) staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en ge´nstalleerde hardware-items.

Drivers installeren

Staan er na het doorlopen van de Windows-setup nog niet herkende hardware-items in het apparaatbeheer (gemarkeerd met een geel uitroepteken) dan kunnen deze mogelijk nog via Windows Update worden ge´nstalleerd. Biedt ook dit niet de oplossing dan moet worden teruggevallen op de door de fabrikant geleverde drivers. Deze worden meestal op CD/DVD meegeleverd bij de hardware, het is echter beter de driver van de website van de fabrikant te downloaden zodat de meest recente versie wordt ge´nstalleerd. Het installeren van de driver komt meestal neer op het uitvoeren van het installatiebestand, de procedure voltrekt zich vervolgens (vrijwel) automatisch. In sommige gevallen is het daarna nog wel noodzakelijk de computer opnieuw op te starten.

Onbekende hardware achterhalen

Is het niet duidelijk welke drivers voor het moederbord moeten worden ge´nstalleerd? De informatie uit de UEFI/BIOS kan van dienst zijn bij het achterhalen van het type moederbord en de daarvoor benodigde drivers. Is de informatie lastig te vinden in de UEFI/BIOS, gebruik dan de tool CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html): met CPU-Z kan vrij eenvoudig het type processor, merk en model moederbord en de hoeveelheid RAM-geheugen worden achterhaald. Met deze gegevens kunnen de bijbehorende drivers vervolgens vrij eenvoudig via het internet worden opgespoord.

CPU-Z: achterhalen van type moederbord voor het downloaden van de moederbord drivers.

TIP: Bij het zoeken naar drivers voor onbekende hardware is het handig om te weten welk merk en type hardware het betreft. Met enig geluk is deze informatie te achterhalen met Unknown Device Identifier (download: www.zhangduo.com/udi.html). De tool GPU-Z (download: www.techpowerup.com/gpuz/) is handig om het type grafische kaart en de bijbehorende technische gegevens te achterhalen.

OOK DE WINDOWS 8-DRIVERS ZIJN TE GEBRUIKEN

Om compatibiliteitsproblemen te vermijden, hanteert Windows 10 hetzelfde drivermodel als voor Windows 8. Hiermee wordt voorkomen dat hardware die onder Windows 8 goed functioneerde, onder Windows 10 niet meer gebruikt kan worden. Bij het ontbreken van Windows 10-drivers kan dus meestal nog worden teruggegrepen naar de drivers voor Windows 8 (of zelfs Windows 7!). Wil je hiervoor een ouder installatiebestand gebruiken, start deze dan via een rechter muisklik, optie Compatibiliteitsproblemen oplossen en start de setup met de optie Probeer de aanbevolen instellingen, knop Programma testen.


TERUGKEREN NAAR VORIG STUURPROGRAMMA

Soms mislukt de installatie van een nieuwe driver waardoor de hardware niet goed meer functioneert. Klik dan met rechts op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer, Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorig stuurprogramma om terug te keren naar de oude driver. Is de knop Vorig stuurprogramma ontoegankelijk dan kan de oude driver met enig geluk nog worden hersteld via de knop Stuurprogramma bijwerken, knop Op mijn computer naar stuurprogrammaĺs zoeken, knop Ik wil kiezen uit een lijst met stuurprogrammaĺs op mijn computer, selecteer een oudere versie en vervolg met de knop Volgende. Blijft de computer continu opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel dan door op te starten vanaf een Windows 10-installatiemedium en de herstelprocedure te activeren.


HAPERENDE VIA USB VERBONDEN APPARATEN

Functioneert een via USB aangesloten apparaat niet naar behoren dan kunnen er vele oorzaken zijn. Zo kan het haperen van een op een USB3-poort aangesloten toetsenbord of muis worden opgelost door deze op een USB2-poort aan te sluiten. Ook draadloze ontvangers kunnen last hebben van storing wanneer ze direct op de computer worden aangesloten, hetgeen is op te lossen door een verlengkabel te gebruiken.

Sommige USB-apparaten (zoals webcams) krijgen hun energie via de USB-verbinding. Werkt het apparaat niet meer correct nadat de computer uit de slaapstand is gekomen, dan wordt dat mogelijk veroorzaakt doordat de uitgeschakelde energietoevoer niet wordt hersteld. Deactiveer in dat geval via Instellingen, onderdeel Apparaten, sub USB de optie Stop apparaten wanneer mijn scherm uit is om de batterij te sparen. Deze problemen zijn ook op te lossen door de instellingen van de drivers van de USB-controller aan te passen: open Apparaatbeheer, onderdeel Universal Serial Bus-controllers, open de eigenschappen van de USB-hoofdhub, tabblad Energiebeheer, schakel hier de optie De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen uit. Zijn er meerdere USB-hoofdhubs dan zal door middel van trial and error de juiste hub achterhaald moeten worden.


Algemene systeeminformatie

Venster Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info toont een algemeen overzicht van de computer met informatie over de ge´nstalleerde Windows-versie, het type processor, het aanwezige RAM-geheugen en de computernaam (zoals die in het netwerk wordt getoond).

ę 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring