Hardware drivers Windows 10 installeren

Apparaatbeheer (hardware drivers Windows 10)Windows kan alleen goed functioneren als de hardware goed werkt. Je hebt niet alleen te maken met de onderdelen van de computer zelf (zoals het moederbord, de processor, het RAM-geheugen, de grafische kaart, de interne schijf, de netwerkkaart, de geluidskaart e.d.) maar ook met randapparatuur, oftewel de apparaten die op de computers zijn aangesloten (zoals de muis, het toetsenbord, het beeldscherm, de printer, de geluidsboxen e.d.). Er zijn vele merken en typen, de lijst met mogelijke hardware lijkt oneindig lang. Voor het goed functioneren van deze hardware is het noodzakelijk de juiste drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows standaard uitgerust met een grote database met tienduizenden hardware drivers. In Apparaatbeheer (te openen via een rechter muisklik op Start) staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde hardware-items.

Drivers installeren

Staan er na het doorlopen van de Windows-setup nog niet herkende hardware-items in Apparaatbeheer (gemarkeerd met een geel uitroepteken) dan kunnen deze mogelijk nog via Windows Update worden geïnstalleerd. Biedt ook dit geen oplossing dan moet worden teruggevallen op de door de fabrikant geleverde drivers. Deze worden nog wel eens op DVD meegeleverd bij de hardware, het is echter beter de drivers van de website van de fabrikant te downloaden zodat de meest recente versie wordt geïnstalleerd. Het installeren van de driver komt meestal neer op het uitvoeren van het installatiebestand, de procedure voltrekt zich vervolgens (vrijwel) automatisch.

Onbekende hardware achterhalen

Moeten de meest recente drivers van het moederbord, grafische kaart e.d. via internet gedwonload worden maar heb je geen idee om welk merk en model het gaat? Gelukkig zijn de gegevens van het moederbord, geheugen en de processor eenvoudig te achterhalen met de tool CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html). Op vergelijkbare wijze kunnen de gegevens van de grafische kaart worden achterhaald met de tool GPU-Z (download: www.techpowerup.com/gpuz/). Heb je te maken met niet door Apparaatbeheer herkende hardware en heb je zelf geen flauw idee? Probeer dan eens of de benodigde gegevens te achterhalen zijn met Unknown Device Identifier (download: www.zhangduo.com/udi.html).

CPU-Z: achterhalen van type moederbord voor het downloaden van de moederbord drivers.

OOK DE WINDOWS 8-DRIVERS ZIJN TE GEBRUIKEN

Om compatibiliteitsproblemen te vermijden, hanteert Windows 10 hetzelfde drivermodel als voor Windows 8. Hiermee wordt voorkomen dat hardware die onder Windows 8 goed functioneerde, onder Windows 10 niet meer gebruikt kan worden. Bij het ontbreken van Windows 10-drivers kan dus meestal nog worden teruggegrepen naar de drivers voor Windows 8 (of zelfs Windows 7!). Wil je hiervoor een ouder installatiebestand gebruiken, start deze dan via een rechter muisklik, optie Compatibiliteitsproblemen oplossen en start de setup met de optie Probeer de aanbevolen instellingen, knop Programma testen.


TERUGKEREN NAAR VORIG STUURPROGRAMMA

Soms mislukt de installatie van een nieuwe driver waardoor de hardware niet goed meer functioneert. Klik dan met rechts op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer, Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorig stuurprogramma om terug te keren naar de oude driver. Is de knop Vorig stuurprogramma ontoegankelijk dan kan de oude driver met enig geluk nog worden hersteld via de knop Stuurprogramma bijwerken, knop Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken, knop Ik wil kiezen uit een lijst met stuurprogramma’s op mijn computer, selecteer een oudere versie en vervolg met de knop Volgende. Blijft de computer continu opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel dan door op te starten vanaf een Windows 10-installatiemedium en de herstelprocedure te activeren.


HAPERENDE VIA USB VERBONDEN APPARATEN

Functioneert een via USB aangesloten apparaat niet naar behoren dan kunnen er vele oorzaken zijn. Zo kan het haperen van een op een USB3-poort aangesloten toetsenbord of muis worden opgelost door deze op een USB2-poort aan te sluiten. Ook draadloze ontvangers kunnen last hebben van storing wanneer ze direct op de computer worden aangesloten, hetgeen is op te lossen door een verlengkabel te gebruiken.

Sommige USB-apparaten (zoals webcams) krijgen hun energie via de USB-verbinding. Werkt het apparaat niet meer correct nadat de computer uit de slaapstand is gekomen, dan wordt dat mogelijk veroorzaakt doordat de uitgeschakelde energietoevoer niet wordt hersteld. Deze problemen zijn ook op te lossen door de instellingen van de drivers van de USB-controller aan te passen: open Apparaatbeheer, onderdeel Universal Serial Bus-controllers, open de eigenschappen van de USB-hoofdhub, tabblad Energiebeheer, schakel hier de optie De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen uit. Zijn er meerdere USB-hoofdhubs dan zal door middel van trial and error de juiste hub achterhaald moeten worden.


 

VISUELE EFFECTEN UITSCHAKELEN

Treden er vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en/of sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart mogelijk te veel belast door de visuele effecten. Dit is wellicht op te lossen door de visuele effecten minder veeleisend af te stellen.


SMART DE INTERNE SCHIJF LATEN CONTROLEREN

De meeste UEFI/BIOS-varianten beschikken over de optie SMART zodat eventuele problemen met de interne schijf vroegtijdig worden gemeld. Er is dan meestal nog voldoende tijd om de gegevens veilig te stellen. Omdat deze optie heel wat ellende kan besparen, is het advies in het UEFI/BIOS te controleren of SMART voor elke schijf is ingeschakeld. Zo niet, activeer de optie dan gelijk even!


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring