Hardware drivers Windows 10 installeren

Apparaatbeheer (hardware drivers Windows 10)Voor het goed functioneren van de hardware is het noodzakelijk de juiste hardware drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows standaard uitgerust met een grote database met enkele tienduizenden hardware drivers. In het onderdeel Apparaatbeheer (te bereiken via het Win-X menu of via het configuratiescherm) staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geďnstalleerde hardware-items.

Drivers installeren

Staan er na het doorlopen van de Windows-setup nog niet herkende hardware-items in het apparaatbeheer (gemarkeerd met een geel uitroepteken) dan kunnen deze wellicht alsnog via Windows Update worden geďnstalleerd. Biedt ook dit niet de oplossing dan moet worden teruggevallen op de door de fabrikant geleverde drivers. Deze worden doorgaans bij aanschaf van de hardware op een CD/DVD meegeleverd, het is echter beter de driver van de website van de fabrikant te downloaden zodat met zekerheid de meest recente versie wordt geďnstalleerd. Het installeren van de driver komt meestal neer op het uitvoeren van het installatiebestand, de procedure voltrekt zich vervolgens (vrijwel) automatisch. In sommige gevallen is het daarna nog wel noodzakelijk de computer opnieuw op te starten.

LET OP: Veel bij hardware meegeleverde installatie-CD/DVD’s bevatten, naast de installatiebestanden, nogal eens wat overbodige extra’s. Zo wordt bij draadloze netwerkadapters meestal software meegeleverd voor het tot stand brengen van de draadloze verbinding terwijl Windows voor dit doel al beschikt over de service WLAN AutoConfig... Wees dus terughoudend met het installeren van deze extra software!

Onbekende hardware achterhalen

Is het niet duidelijk welke hardware drivers voor het moederbord moeten worden geďnstalleerd? De informatie uit het BIOS/UEFI kan van dienst zijn bij het achterhalen van het type moederbord en de daarvoor benodigde drivers. De tool CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html) is voor dit doel zeer geschikt. Met CPU-Z kan vrij eenvoudig het type processor, merk en model moederbord en de hoeveelheid RAM-geheugen worden achterhaald. Met deze gegevens kunnen de bijbehorende drivers vervolgens vrij eenvoudig via het internet worden opgespoord.

CPU-Z: achterhalen van type moederbord voor het downloaden van de moederbord drivers.

TIP: Met de tool GPU-Z (download: www.techpowerup.com/gpuz/) zijn het type grafische kaart en de bijbehorende technische gegevens te achterhalen, altijd handig bij het zoeken naar de meest recente drivers.

OOK DE WINDOWS 8-DRIVERS ZIJN TE GEBRUIKEN

Om compatibiliteitsproblemen te vermijden, hanteert Windows 10 hetzelfde drivermodel als voor Windows 8. Hiermee wordt voorkomen dat hardware die onder Windows 8 goed functioneert, onder Windows 10 niet meer gebruikt kan worden. Bij het ontbreken van Windows 10-drivers kan dus meestal nog worden teruggegrepen naar de drivers voor Windows 8 (of zelfs Windows 7!).


TERUGKEREN NAAR VORIG STUURPROGRAMMA

Soms mislukt de installatie van een nieuwe driver waardoor de hardware niet goed meer functioneert. Klik dan met rechts op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer, Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorige stuurprogramma om terug te keren naar de oude driver. Is de knop Vorig stuurprogramma ontoegankelijk dan kan de oude driver met enig geluk nog worden hersteld via de knop Stuurprogramma bijwerken, knop Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken, knop Ik wil kiezen uit een lijst met stuurprogramma’s op mijn computer, selecteer een oudere versie en vervolg met de knop Volgende. Blijft de computer continu opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel dan door op te starten vanaf de Windows 10-DVD om de herstelprocedure te activeren.


Algemene systeeminformatie

Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info toont een algemeen overzicht van de computer met informatie over de geďnstalleerde Windows-versie, het type processor, het aanwezige RAM-geheugen, de computernaam en de naam van de werkgroep.

RESULTATEN PRESTATIE-INDEX TOCH INZIEN?

Hoewel de omstreden prestatie-index uit Windows 7 niet meer wordt berekend, kan er nog steeds een prestatietest worden uitgevoerd. Deze test geeft inzicht welke hardware eventueel vervangen moet worden om tot betere systeemprestaties te komen. De uitkomst van deze test is te visualiseren met de tool Winaero WEI tool (download: www.winaero.com/download.php?view.79). Is er nog geen score berekend dan kan dat alsnog worden gedaan met de optie Re-run the assessment. De hardware met de laagste score is de beperkende factor (in dit geval de grafische kaart).

Windows Prestatie Index
 


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands