De Windows 10 setup-procedure

Hoewel een herinstallatie door menigeen als een vervelende, tijdrovende klus wordt gezien, valt het in de praktijk best mee. Voorwaarde is wel dat er gestructureerd te werk wordt gegaan, het overzichtelijke 10-stappenplan is daarbij een goede leidraad. Is een herinstallatie (nog) niet nodig? Lees deze pagina dan luchtig door of ga direct door naar de pagina over de instellingen van Windows 10.


Voorbereiding

Stel voorafgaande aan een herinstallatie eerst de persoonlijke gegevens veilig. Om problemen met de hardware drivers te voorkomen, is het raadzaam vóór aanvang van de herinstallatie alle randapparatuur (zoals printer, kaartlezer, externe schijf, etc.) los te koppelen (deze kunnen beter pas na afronding van de Windows-installatie worden aangesloten zodat eventuele installatieproblemen eenvoudiger te traceren zijn). Desgewenst kan de interne schijf vooraf nog worden gepartitioneerd, noodzakelijk is dat echter niet omdat de partitie-indeling van de interne schijf ook tijdens de setup kan worden aangepast.

Bij de eerste installatie van Windows 10 wordt de licentie aan de hardware (of eigenlijk het moederbord en processor) gekoppeld door middel van een online registratie bij de activatieservers van Microsoft. Is de licentie goedgekeurd dan wordt het besturingssysteem automatisch geactiveerd. Bij elke herinstallatie zal opnieuw online worden gecontroleerd of er voor de betreffende hardware een licentie is verstrekt voordat Windows 10 wordt geactiveerd. Controleer via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Activering of de activatie is gelukt. Is dat niet het geval dan kan Windows hier alsnog worden geactiveerd, of anders via de Windows PowerShell (Admin)) (op te starten via het Win-X menu) met het commando SLMGR.VBS /ato.

MET SMART DE INTERNE SCHIJF CONTROLEREN

Voordat Windows opnieuw wordt geďnstalleerd is het verstandig te controleren of de interne schijf hardwarematig nog gezond is. De meeste UEFI/BIOS-varianten beschikken over de optie SMART zodat eventuele problemen met de interne schijf vroegtijdig worden gemeld. Komt SMART met een melding dan is er meestal nog voldoende tijd om de gegevens veilig te stellen. Omdat deze optie heel wat ellende kan besparen, is het advies in de UEFI/BIOS te controleren wat de status van SMART is en deze zo nodig te activeren.


WINDOWS 10-INSTALLATIE OVERZETTEN NAAR NIEUWE PC

Wil je een nieuwe computer aanschaffen, bijvoorbeeld omdat de oude niet meer vooruit te branden is of omdat het moederbord defect is geraakt? Dan zou je de interne schijf in zijn geheel (dus inclusief de Windows 10-installatie, software, instellingen en persoonlijke bestanden) kunnen overzetten naar een andere computer! Windows 10 detecteert automatisch alle nieuwe hardware (waaronder het moederbord), installeert de benodigde drivers en start vervolgens als gebruikelijk op. Je kan na het overzetten van de schijf dus gelijk op de nieuwe computer verder werken!

Houd er alleen wel rekening mee dat er vanwege de gewijzigde hardware activatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is met name het geval wanneer het om een OEM-versie gaat (een bij de computer meegeleverde Windows 10-licentie), deze is namelijk gekoppeld aan het betreffende moederbord en kan daarom niet worden overgezet naar een andere computer. De installatie kan dan wel worden overgezet naar een andere computer met OEM-licentie, maar dan moet het wel om een vergelijkbare Windows 10-versie gaan (Windows 10 Home of Pro). Bij een los gekochte Windows-versie speelt dit probleem niet. Activatieproblemen kunnen wellicht ook worden opgelost door de Windows 10-licentie van de oude computer te koppelen aan een Microsoft-account zodat deze eenvoudig naar de nieuwe computer kan worden overgezet. De licentie kan dan echter niet meer op de oude computer worden gebruikt, deze optie is dus alleen interessant als de oude computer is afgeschreven. Als alternatief kan ook altijd nog voor een paar tientjes een licentie op Marktplaats worden gekocht (controleer wel eerst even of de betreffende verkoper een goede reputatie heeft). Houd er verder rekening meer dat er (als gevolg van de gewijzigde hardware) ook activeringsproblemen bij andere software kunnen ontstaan.


Drie manieren om de setup te doorlopen

Moet Windows 10 opnieuw worden geďnstalleerd (al dan niet met behoud van persoonlijke bestanden)? De setup kan op drie verschillende manieren worden doorlopen:

  1. Direct vanuit Windows.
  2. Met een door de fabrikant aangebracht recoverysysteem.
  3. Met een Windows-installatiemedium (al dan niet buiten Windows om).

Optie 1: Herinstallatie vanuit Windows

De eenvoudigste methode is via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel, onderdeel Deze pc opnieuw instellen, knop Aan de slag. Met deze optie kan de herinstallatie direct vanuit Windows worden opgestart, desgewenst mét behoud van persoonlijke bestanden (optie Mijn bestanden behouden). Een ideale oplossing wanneer er geen installatiemedium voor handen is! Deze methode is uiteraard alleen mogelijk wanneer Windows nog wil opstarten...

Optie 2: Herinstallatie via een recoverysysteem

Een recoverysysteem bevat een door de fabrikant bewerkte setup waarmee Windows kan worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen (naast alle benodigde software en drivers bevat deze helaas ook nutteloze software en ongewenste sluikreclame). Het betreft hier altijd een OEM-versie van Windows waarbij de computerfabrikant verplicht zorg draagt voor de serviceverlening. Omdat installatie-DVD’s vrij kostbaar zijn, kiezen fabrikanten er meestal voor om in plaats daarvan op een aparte partitie een recoverysysteem aan te brengen (deze veelal verborgen partitie is zichtbaar in Windows Schijfbeheer). Omdat gelijk ook alle benodigde software en drivers worden geďnstalleerd, is een herinstallatie met een recoverysteem beduidend eenvoudiger. Dit is dan ook het enige voordeel: de recoverypartitie neemt behoorlijk wat schijfruimte in beslag en als de interne schijf defect raakt dan is de recoverypartitie foetsie. Gelukkig kan Windows 10 bij verlies van de recoverypartitie altijd nog met een zelfgemaakt installatiemedium opnieuw worden geďnstalleerd (zie optie 3).

Optie 3: Herinstallatie via een opstartbare DVD of USB-stick

De standaard installatie- of upgrade- DVD of USB-stick heeft drie opties: een installatie met behoud van persoonlijke bestanden, een installatie met behoud van bestanden én geďnstalleerde apps, en een schone installatie (de eerste twee opties zijn alleen beschikbaar wanneer de versie van het installatiemedium nieuwer is dan de reeds geďnstalleerde versie). Een schone installatie heeft de voorkeur omdat daarmee geen problemen uit de oude installatie worden geďmporteerd. Windows wordt dan zonder de door de fabrikant toegevoegde toeters en bellen geďnstalleerd, en kan dus ook geen malware bevatten. Nadeel is wel dat je de hardware drivers zelf moet installeren, gelukkig worden de meesten al automatisch via Windows Update aangeboden. Hierna wordt uitgelegd hoe zo’n installatiemedium met behulp van de Windows 10 Media Creatie Tool kan worden gemaakt, welke keuzes tijdens de setup het beste gemaakt kunnen worden en welke problemen zich daarbij kunnen voordoen.

INSTALLATIEMEDIUM MAKEN (DVD OF USB-STICK)

Ben je niet (meer) in het bezit van de Windows 10 installatie-DVD of USB-stick of heb je nog een oude versie, maak dan kan een nieuwe aan met de Windows 10 Media Creatie Tool (download: www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10; knop Hulpprogramma nu downloaden). Start de tool, ga akkoord met de licentievoorwaarden en kies in het volgende venster voor de optie Installatiemedia (USB-stick, dvd of ISO-bestand) voor een andere pc maken. Let op: eventuele gegevens die nog op de USB-stick staan, worden hiermee overschreven!

Windows 10 DVD of USB installatiemedium maken.

TIP: Start Windows nog wel op maar vertoont deze de nodige problemen? Dan kan Windows via de optie Deze pc nu bijwerken worden hersteld mét behoud van apps, persoonlijke bestanden en instellingen. Altijd handig om te weten!

Selecteer in het volgende scherm de taal van de gebruikersinterface, de versie (de vermelding ‘N’ geeft aan dat MediaPlayer niet in de setup is geďntegreerd) en de architectuur van de gewenste Windows 10-installatie (32- of 64-bits). Kies de bitsversie die overeenkomt met de architectuur van de Windows-versie op de betreffende computer (te achterhalen via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info). Met de optie Beide wordt een installatiemedium gemaakt die geschikt is voor beide bitsversies (bij de installatie zal dan alsnog de juiste bitsversie moeten worden gekozen).  Is de optie Gebruik de aanbevolen opties voor deze pc geactiveerd dan worden de instellingen van de betreffende computer automatisch ingevuld.

Installatiemedium maken: taal, versie en architectuur van de Windows 10 DVD of USB-stick

In het volgende scherm moet worden gekozen tussen een USB-flashstation (waarbij de installatiebestanden direct op een opstartbare USB-stick worden geplaatst) of een ISO-bestand (waarmee vervolgens vanuit de Windows Verkenner een installatie-DVD gebrand kan worden). Lukt het niet om het installatiemedium te maken, probeer het dan nog eens nadat de geďnstalleerde beveiligingssoftware tijdelijk is uitgeschakeld.

LET OP: De gedownloade installatiebestanden worden opgeslagen in de verborgen systeemmap $Windows.~WS. De bestanden nemen enkele GB’s aan ruimte in beslag en kunnen daarom beter direct weer worden verwijderd nadat het installatiemedium is aangemaakt.


HET VERSCHIL TUSSEN DE 64- EN 32-BITS INSTALLATIE

Windows 10 is als 64- en als 32-bits versie beschikbaar (het geďnstalleerde type systeem is te achterhalen via het configuratiescherm, onderdeel Systeem). De 64-bits versie kan op elke computer worden geďnstalleerd, mits deze van een 64-bits processor is voorzien. Hoewel de 64-bits versie wel wat nadelen kent (zo is niet alle hardware en bijbehorende drivers geschikt voor de 64-bits versie), kan deze versie wél overweg met vrijwel alle 32-bits programma’s. Daarnaast is de 64-bits versie meestal sneller en kan het met meer dan 3 GB aan RAM-geheugen overweg. Installatiebestanden voor de 64-bits versie van Windows worden gemarkeerd met de toevoeging x64, voor de 32-bits versie met x86. De 64-bits programma’s worden standaard in de map C:\Program Files geďnstalleerd en de 32-bits programma’s in de map C:\Program Files (x86). Je moet het maar net even weten!


ISO-BESTANDEN VAN WINDOWS EN OFFICE DOWNLOADEN

Zoek je verder binnen de Microsoft-krochten dan vind je nog vele andere downloads. Maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? De tool Microsoft Windows and Office ISO Download Tool (download: www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool) neemt het zoekwerk namelijk uit handen. Zoals uit onderstaande afbeelding blijkt, zijn met deze tool de ISO-bestanden van alle Windows 10-edities (ook van de vorige grote updates), Windows 8.1, Windows 7 en alle Office-versies (vanaf 2007) te downloaden. Ongeacht de taal en direct vanaf de website van Microsoft!

ISO bestanden Windows en Office downloaden

LET OP: Om deze ISO-bestanden te kunnen gebruiken, dien je te beschikken over de bij de oorspronkelijk geďnstalleerde software behorende licentie. Dat kan een productcode zijn, bij Windows 10 is deze echter niet meer nodig omdat de licentie tijdens de activatie al is gekoppeld aan de betreffende hardware.


Setup opstarten vanaf het installatiemedium

Voor het buiten Windows om uitvoeren van de setup moet de computer eerst worden opgestart vanaf het Windows 10-installatiemedium (DVD of USB). Dit kan vanuit Windows via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel, knop Nu opnieuw opstarten (bij het onderdeel Geavanceerde opstartopties). Je kan hier ook komen door Windows opnieuw op te starten (via Start, knop Aan/uit, Opnieuw opstarten) terwijl de SHIFT-knop is ingedrukt. Met de knop Een apparaat gebruiken kan vervolgens het gewenste medium worden geselecteerd.

Start Windows 10 niet meer op dan kan de computer ook direct vanaf het installatiemedium worden opgestart. Hiervoor moet waarschijnlijk wel eerst een wijziging in de UEFI of het BIOS worden aangebracht (meestal bereikbaar met de DEL-toets tijdens het opstarten van de computer), in het gedeelte waar het bootproces is vastgelegd. Zoek naar een term als boot order, boot sequence of iets dergelijks. Wijzig hier de volgorde van de opstartbare media zodat het DVD- of USB-installatiemedium eerder opstart dan de interne schijf. Is de installatie voltooid, dan kan de schijf eventueel weer als eerste bootoptie worden ingesteld.

Het doorlopen van de Windows 10 setup-procedure

Het vervolg van deze pagina gaat er vanuit dat de setup buiten Windows om wordt uitgevoerd. Plaats de DVD/USB-stick en herstart de computer. Zodra deze is gedetecteerd, wordt gevraagd of daarvan moet worden opgestart (bevestig met een willekeurige toetsaanslag). Wordt deze vraag niet gesteld, controleer dan de opstartvolgorde in de UEFI/BIOS (zie vorige alinea) en/of steek de USB-stick in een andere type poort (bijvoorbeeld een USB2 in plaats van USB3-poort). Nadat de setup is opgestart wordt direct om de taal-, tijd-, valuta- en toetsenbordinstellingen gevraagd, deze hoeven meestal niet te worden gewijzigd.

De productcode en activatie van Windows

Tijdens de initiële installatie werd de Windows 10-licentie aan de betreffende hardware (of eigenlijk het moederbord) gekoppeld en bij Microsoft geregistreerd. Bij een herinstallatie wordt via internet gecontroleerd of de geďnstalleerde Windows 10-versie al eens eerder op de betreffende computer is geďnstalleerd. Dankzij deze activeringsmethode is het overbodig geworden om een productcode op te geven (deze is alleen nog nodig bij de initiële installatie van een volledige Windows 10-versie). Het venster dat vraagt om de productcode kan bij een herinstallatie dus worden overgeslagen (met de link Ik heb geen productcode).

TIP: Wordt de productcode van een Windows 10-licentie met andere computers uitgewisseld dan zal dat onherroepelijk leiden tot activatieproblemen. Niet doen dus! Zijn er na herinstallatie problemen met de activatie (bijvoorbeeld na het vervangen van hardware) terwijl je zeker weet dat de productcode niet bij andere computers is gebruikt, neem dan contact op met Microsoft via de app Hulp vragen (of start een chat via https://support.microsoft.com/nl-nl/contactus/) voor hulp bij het oplossen van het activatieprobleem.

Upgrade of aangepaste installatie

De setup vervolgt met de vraag welke Windows-editie er geďnstalleerd moet worden: Home of Pro (negeer de uitgeklede N-versies). Nadat akkoord is gegaan met de licentievoorwaarden, kan het type installatie worden gekozen. Een upgrade-installatie werkt het reeds geďnstalleerde besturingssysteem bij. Dit betekent dat Windows opnieuw wordt geďnstalleerd zónder de partitie eerst helemaal leeg te maken, waar mogelijk blijven oude instellingen, persoonlijke gegevens en geďnstalleerde programma's dus behouden. Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, kunnen hiermee gemakkelijk problemen uit een eerdere installatie worden overgenomen. Herinstalleer Windows dus liever via de aangepaste installatie. Bij een aangepaste installatie kan tevens de interne schijf opnieuw worden gepartitioneerd en/of de systeempartitie worden geformatteerd.

LET OP: Wordt Windows op een partitie geďnstalleerd die nog een oude Windows-installatie bevat (dus een herinstallatie zonder de schijf eerst opnieuw te partitioneren) dan worden de bestanden van de oude Windows-installatie automatisch naar de map Windows.old verplaatst (deze map is achteraf met behulp van Schijfopruiming te verwijderen). Is geen behoefte aan een back-up van de oude Windows-installatie dan kan de schijf net zo goed tijdens de setup opnieuw worden gepartitioneerd zodat met een schone lei wordt begonnen.

Een partitie selecteren

Tijdens de installatie wordt gevraagd op welke partitie Windows geďnstalleerd moet worden. Hoeft de oude Windows-installatie niet bewaard te worden, selecteer hier dan de partitie van de huidige Windows-installatie en formatteer deze vooraf (optie Formatteren). De schijf kan ook in zijn geheel opnieuw worden gepartitioneerd door eerst alle partities te verwijderen: klik één of meerdere keren op de optie Verwijderen (zie afbeelding) om alle partities te verwijderen, optie Nieuw om een nieuwe partitie aan te maken (geef daarbij de partitiegrootte op, de maximaal beschikbare ruimte is reeds ingevuld) en bevestig met de knop Toepassen.

FOUTMELDING GPT-SCHIJF TIJDENS SETUP

De Windows-DVD kan op twee manieren worden opgestart: zonder en met UEFI-ondersteuning. Wordt de installatie-DVD op de normale manier opgestart terwijl de betreffende interne schijf reeds volgens GPT is gepartitioneerd, dan verschijnt (op het moment dat de Windows-partitie moet worden geselecteerd) de foutmelding “Kan Windows niet op deze schijf installeren. De geselecteerde schijf heeft een GPT-partitiestijl.”. Wordt de installatie-DVD daarentegen volgens UEFI opgestart en is de betreffende interne schijf reeds volgens MBR gepartitioneerd dan verschijnt de foutmelding "Kan Windows niet op deze schijf installeren. De geselecteerde schijf bevat een MBR-partitietabel. Op EFI-systemen kunt u Windows alleen op GPT-schijven installeren.". Er zijn dan twee opties: óf de gehele interne schijf wordt opnieuw gepartitioneerd óf de setup wordt afgebroken om de computer volgens de andere methode op te starten (te wijzigen in de opstartopties van de UEFI dan wel het BIOS). Zie de pagina over het partitioneren volgens MBR en GPT tijdens de setup voor meer informatie.


WORDT DE INTERNE SCHIJF NIET HERKEND?

Geeft de setup geen opties weer bij selectie van de systeempartitie dan wordt de interne schijf niet herkend. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat er nog geen drivers binnen Windows 10 beschikbaar zijn voor de gebruikte SATA-controller (de hardware voor de aansturing van aangesloten SATA-schijven) of RAID-configuratie (een combinatie van twee of meer samenwerkende interne schijven ten behoeve van een veiliger en/of sneller systeem). De ontbrekende drivers moeten dan tijdens de setup met de optie Stuurprog. laden vanaf CD, DVD of USB-stick worden geďnstalleerd. De drivers voor de RAID-controller staan doorgaans op de bij het moederbord meegeleverde CD/DVD met hardware drivers. Het is echter beter de meest recente drivers te downloaden van de website van de moederbordfabrikant (zie de pagina over apparaatbeheer voor meer informatie over het installeren van hardware drivers).

TIP: Zijn er zo snel geen drivers voor handen? Bij sommige moederborden kan een instelling in het BIOS worden gewijzigd zodat de interne schijf wordt aangezien als een ouderwetse IDE-schijf. Zoek in het BIOS naar een optie die lijkt op Native SATA support/AHCI Mode (Advanced Host Controller Interface) en wijzig deze in IDE-mode of zet hem uit (kies Disabled). Het is overigens verstandig de originele drivers alsnog te installeren zodra dat mogelijk is. De wijziging in het BIOS kan vervolgens weer ongedaan worden gemaakt (door de optie op Enabled te zetten).


DOOR SYSTEEM GERESERVEERDE PARTITIE

Wordt de DVD op de gebruikelijke wijze opgestart dan wordt naast de Windows-partitie óók een primaire door het systeem gereserveerde partitie van 300 MB aangemaakt (voor de Windows Recovery Environment en BitLocker). Is de computer voorzien van UEFI (in plaats van een BIOS) dan kan de DVD ook als UEFI worden opgestart, in dat geval wordt een herstelpartitie van 500 MB (voor de Windows Recovery Environment), een EFI-systeempartitie van 100 MB (voor de noodzakelijke EFI-opstartbestanden van Windows) en een door Microsoft gereserveerde verborgen MSR-partitie van 16 MB (onder andere voor BitLocker) aangemaakt. Bitlocker (voor encryptie van partities) wordt zelden toegepast en de herstelwerkzaamheden die met de Windows Recovery Environment (WinRE) uitgevoerd kunnen worden, zijn nog vanaf de Windows-DVD op te starten. Vandaar dat de gereserveerde partities niet altijd nodig zijn, de aanmaak ervan kan echter alleen worden voorkomen door de interne schijf voorafgaande aan de setup te partitioneren en/of de reeds aanwezige primaire partitie tijdens de setup enkel te formatteren (en dus niet te verwijderen).

TIP: Mislukt de installatie van een onderdelenupdate en wordt daarbij de foutmelding 'De door het systeem gereserveerde partitie kan niet worden bijgewerkt' getoond? Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de gereserveerde systeempartitie over onvoldoende vrije schijfruimte beschikt om de benodigde aanpassingen door te voeren. Om deze partitie te kunnen vergroten, moet echter eerst ruimte worden vrijgemaakt door de C:-partitie aan de voorkant te verkleinen. Hiervoor is alternatieve partitioneringssoftware zoals EaseUS Partition Master Free nodig. Elders op deze website staat uitgebreid uitgelegd hoe de foutmelding 'De door het systeem gereserveerde partitie kan niet worden bijgewerkt' is te voorkomen.


De eerste keer opstarten van Windows 10

Nadat Windows 10 is geďnstalleerd, wordt de computer opnieuw opgestart en vervolgt de setup met het doorlopen van de persoonlijke instellingen. De eerste schermen gaan over het instellen van het land of de regio (Nederland/België) en de toetsenbordindeling (Verenigde Staten (internationaal)/Belgisch (punt); voeg alleen een extra toetsenbordindeling toe wanneer daar behoefte aan is). Bij de Pro-versie wordt vervolgens nog gevraagd of Windows 10 moet worden ingesteld voor een organisatie (zodat de organisatie volledig beheer over de computer heeft) of voor persoonlijk gebruik (zodat de computer in eigen beheer blijft). Gaat het om een privécomputer dan moet uiteraard worden gekozen voor persoonlijk gebruik.

Gebruikersaccount aanmaken

In het volgende scherm wordt gevraagd aan te melden met een Microsoft-account, op deze wijze wordt het eerste gebruikersaccount aangemaakt. Aanmelden kan met een e-mailadres van Microsoft (@outlook.com, @live.com, @hotmail.com of @msn.com), een willekeurig ander e-mailadres, een telefoonnummer of een Skype-naam. Wordt een ander e-mailadres gebruikt (bijvoorbeeld het van de internetprovider verkregen e-mailadres) dan kan dat voor verwarring zorgen wanneer een van beide wachtwoorden wordt gewijzigd. De voorkeur gaat daarom uit naar een e-mailadres van Microsoft, deze kan desgewenst met de link Account maken direct worden aangemaakt. Nadat met het Microsoft-account is aangemeld, wordt geadviseerd om dit voortaan standaard met een pincode te doen (in plaats van het wachtwoord). Je hebt echter geen keuze, de optie om dit over te slaan ontbreekt namelijk. Heb je geen behoefte aan een pincode dan kan je dit achteraf wijzigen via de aanmeldingsopties.

Meld je liever aan met een ‘ouderwets’ lokaal gebruikersaccount, klik dan op de link Offlineaccount. Wordt deze link niet getoond (hetgeen vaak het geval is bij voorgeďnstalleerde Windows 10-computers)? Verbreek dan de internetverbinding (door de netwerkstekker eruit te trekken, de draadloze verbinding te verbreken of simpelweg het modem uit te schakelen) en herstart Windows. Er is nu geen andere optie meer dan een lokaal gebruikersaccount aan te maken. Houd de naam van het lokale account bij voorkeur kort en zonder spaties en andere rare tekens, dit voorkomt problemen met Start en apps. Hoewel een wachtwoord wordt aanbevolen, is dat voor lokale accounts niet verplicht. Wil je het lokale account achteraf alsnog aan een Microsoft-account koppelen, dan kan dat eenvoudig via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Uw info, link In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account.

TIP: Is het de bedoeling dat meerdere personen de computer gaan gebruiken, dan is het raadzaam om na afronding van de setup extra gebruikersaccounts aan te maken. Zie de pagina's over het aanmaken van een nieuw account (en het wijzigen van het accounttype) en het afstellen van gebruikersaccounts.

Privacy-instellingen aanpassen

Nadat het gebruikersaccount is aangemaakt, worden een aantal privacy-gerelateerde vragen gesteld. Door bij elk item de onderste optie te kiezen, wordt qua privacy de veiligste keuze gemaakt maar zal je in sommige gevallen beperkt worden in de mogelijkheden. Twijfel je dan helpt onderstaande informatie wellicht bij je keuze:

Activiteitengeschiedenis

Nadat de privacy-instellingen zijn doorlopen, wordt gevraagd of je de Activiteitengeschiedenis aan het Microsoft-account wilt koppelen zodat de tijdlijn met recente activiteiten ook op andere aan het Microsoft-account gekoppelde apparaten geraadpleegd kan worden. Is het opslaan in de cloud niet gewenst dan kan dit met de knop Nee worden voorkomen. De instellingen van de activiteitengeschiedenis zijn achteraf altijd nog aan te passen via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Activiteitsgeschiedenis.

Telefoon aan de pc koppelen

In een volgend venster wordt voorgesteld om je Android-telefoon of iPhone middels de Microsoft-app aan de pc te koppelen. Zodra er een koppeling tot stand is gebracht, zijn websites die je op je telefoon bezoekt via de deelfunctie direct door te sturen naar het actiecentrum van je computer dan wel direct te openen in de browser Edge op de computer. Op vergelijkbare wijze kan een document, afbeelding of concept e-mailbericht worden gedeeld. Is koppeling met je telefoon (vooralsnog) niet gewenst, vervolg dan met de link Later.

Windows 10 setup: telefoon en pc koppelen (via de Microsoft app)

Aanmelden bij OneDrive

Is aangemeld met een Microsoft-account dan volgt de optie om de persoonlijke bestanden in OneDrive op te slaan. OneDrive zorgt niet alleen voor een back-up, maar heeft tevens als voordeel dat de bestanden ook op andere computers toegankelijk zijn. Is online opslag niet gewenst, kies dan de optie Bestanden alleen opslaan op deze pc. Hiermee voorkom je dat OneDrive wordt geactiveerd en de opslaglocatie van de persoonlijke mappen Documenten en Afbeeldingen naar de map OneDrive worden verplaatst.

DE WEERGAVETAAL VAN WINDOWS WIJZIGEN

Moet de weergavetaal worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de computer in het buitenland is gekocht en deze dus nog geen Nederlands taalbestand bevat? Een nieuwe taal wordt ingesteld via Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Taal, link Een taal toevoegen. Selecteer de gewenste taal en installeer deze als de gewenste Windows-weergavetaal.


ENGELSTALIG OPSTARTPROCES

Wordt bij het opstarten van Windows Starting Windows getoond (in plaats van het Nederlandstalige Windows starten) dan is de taal van de bootmanager nog Engelstalig ingesteld. Op de pagina over de instellingen van het vergrendelingsscherm staat beschreven hoe dit probleem is op te lossen.


MULTIBOOT: DE OUDE INSTALLATIE VERWIJDEREN

zie instructievideo nieuwsbrief #94 op 13:38

Is het besturingssysteem op een andere partitie geďnstalleerd dan de reeds aanwezige Windows-installatie (dus zonder eerst de oude installatie door middel van partitioneren en formatteren te verwijderen) dan zie je bij het opstarten een keuzemenu met daarin zowel het oude als het nieuwe besturingssysteem. In feite is er dan sprake van een multiboot-opstelling waarbij elke Windows-installatie een eigen schijfletter heeft.

De overbodige vermelding (die mogelijk verwijst naar een niet meer aanwezig besturingssysteem) is eenvoudig te verwijderen: start op met de te behouden Windows-installatie en open MSCONFIG (via de zoekfunctie), tabblad Opstarten, selecteer de te verwijderen vermelding (de opgestarte Windows 10-installatie is te herkennen aan de vermelding Huidig besturingssysteem), knop Verwijderen. Desgewenst kan de bijbehorende partitie (indien nog aanwezig) vervolgens vanuit de Windows Verkenner worden leeggehaald en/of geformatteerd zodat deze ruimte beschikbaar komt voor andere zaken.

TIP: Wil je een geďnstalleerd besturingssysteem aan het keuzemenu toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de opstartopties, dan kan je beter een tool gebruiken als EasyBCD (download: www.neosmart.net/EasyBCD/; download-knop in gele kader). Via EasyBCD is het uiteraard ook mogelijk om ongewenste vermeldingen uit het opstartmenu te verwijderen (via de knop Edit Boot Menu, knop Delete), voor dit probleem is dat echter wat omslachtig.

Met EasyBCD (dus zonder BCDEDIT) de BCD aanpassen.

Voor meer informatie over het realiseren van een multiboot-computer, het commando BCDEDIT en het handmatig aanpassen van de BCD wordt verwezen naar elders op deze website en naar de informatie van Microsoft over de BCD (https://docs.microsoft.com).


© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring