Oplossen van Windows-problemen (Systeemherstel)

In Windows kan je tegen verschillende problemen aanlopen: van ‘kleine’ probleempjes (zoals het niet meer willen opstarten van menu Start of het venster Instellingen), tot echt grote problemen waarbij Windows in zijn geheel niet meer wil opstarten. In deze paragraaf worden oplossingen voor Windows-gerelateerde problemen besproken, in toenemende mate van complexiteit.


Standaard oplossingen

Ondervind je problemen met Windows-apps, wil menu Start niet meer openen, is het venster Instellingen ontoegankelijk geworden of doet de internetverbinding het na een update niet meer? Dergelijke problemen zijn soms eenvoudig op te lossen met een van de probleemoplossers van Windows. Bij hardware-gerelateerde problemen kan het updaten van de drivers van de grafische kaart en het moederbord helpen. Problemen die zich na elke herstart opnieuw voordoen, lossen vaak vanzelf op door Windows niet langer versneld op te starten. Omdat zelf geïnstalleerde beveiligingssoftware voor problemen kan zorgen, is het verstandig deze te verwijderen (uitschakelen is vaak niet voldoende!).

Herstelcommando's

Heeft dit niet geholpen of gaat het om andere Windows-gerelateerde problemen (waaronder regelmatig terugkerende foutmeldingen, problemen met het menu Start, het venster Instellingen, apps die niet meer willen opstarten e.d.), dan zijn er nog enkele ingewikkelde herstelcommando’s die mogelijk kunnen helpen. Om foutmeldingen te voorkomen, moeten deze commando’s secuur worden overgenomen (zie de afbeelding voor de juiste notatie). Klik met rechts op Start, open de Windows PowerShell (Admin) en geef achtereenvolgens de volgende commando’s:

SFC /scannow

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Set-ExecutionPolicy Unrestricted (beantwoord de vraag met A)

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Start van Windows 10 opent niet meer

De tool FixWin10

zie instructievideo nieuwsbrief #92 op 14:44

De tool FixWin 10 (download: www.thewindowsclub.com/fixwin-for-windows-10; knop Download File, klik dus niet op één van de vele advertenties!) is handig wanneer je vermoedt dat de problemen zijn veroorzaakt door gewijzigde Windows-instellingen. Normaal gesproken ben ik terughoudend met tools die systeemwijzigingen doorvoeren, FixWin10 is daar echter een uitzondering op omdat het juist tot doel heeft om Windows-problemen op te lossen. Aangezien deze tool over een grote verzameling oplossingen beschikt, vergt het wat zoekwerk om de juiste fix voor je probleem te achterhalen. De meest relevante reparatie-opties staan hierna kort beschreven (met name het onderdeel Windows 10 is interessant).

FixWin 10: reparatietool voor Windows 10

Onderdeel File Explorer:

Onderdeel Internet & Connectivity:

Onderdeel Windows 10:

Onderdeel System Tools:

Onderdeel Additional Fixes:

Windows Systeemherstel

Gaat het om ‘grotere’ Windows-problemen (die bijvoorbeeld zijn ontstaan na het aanbrengen van een registerwijziging, het updaten van Windows of de installatie van software) die niet met bovenstaande aanwijzingen zijn op te lossen, dan kan Systeemherstel vaak nog uitkomst bieden. Met een eerder gemaakt systeemherstelpunt van de Windows-partitie, is het besturingssysteem terug te zetten naar een moment waarop er nog geen sprake was van een probleem. Met een beetje mazzel kan dus worden voorkomen dat Windows opnieuw moet worden geïnstalleerd, een echte redder in nood dus! Helaas is Systeemherstel standaard uitgeschakeld, en moet deze na elke onderdelenupdate opnieuw geactiveerd worden. Waarom Microsoft hiervoor heeft gekozen, is mij een raadsel…

Een systeemherstelpunt maken

Systeemherstel kan per partitie worden ingeschakeld, voor het herstellen van Windows-problemen is de Windows-partitie natuurlijk de belangrijkste. Dit gaat via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Systeembeveiliging. Selecteer de systeempartitie, knop Configureren, optie Systeembeveiliging inschakelen, knop OK. Zodra Systeemherstel is geactiveerd, maakt Windows voorafgaand aan elke grote systeemwijziging (bijvoorbeeld bij het updaten van Windows) automatisch een herstelpunt aan. En nu je er toch bent, is het verstandig om gelijk een herstelpunt aan te maken (knop Maken) zodat er alvast een punt is om naar terug te keren, mocht dat in de nabije toekomst nodig zijn. De herstelgegevens worden per partitie apart opgeslagen in de verborgen systeemmap System Volume Information.

Windows Systeemerhstel starten en configureren

Een systeemherstelpunt terugzetten

Het terugzetten van een herstelpunt gaat via de knop Systeemherstel (of via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, link Systeemherstel starten), knop Volgende, kies het gewenste herstelpunt, knop Volgende, knop Voltooien. Nadat Windows is herstart en de herstelprocedure is doorlopen, is het systeem teruggezet naar het eerder gemaakte herstelpunt.

Wordt bij het terugzetten van een herstelpunt een foutmelding getoond, probeer het dan eens via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel, optie Geavanceerde opstartopties, knop Nu opnieuw opstarten (of start op vanaf een Windows 10-installatiemedium, optie Uw computer herstellen). Selecteer vervolgens de tegel Problemen oplossen, tegel Geavanceerde opties, tegel Systeemherstel en selecteer het terug te zetten herstelpunt. Is systeemherstel vastgelopen met foutcode 0XC000021a, schakel dan de driver signatures uit: herstart de computer meermaals met de resetknop zodat de herstelmodus opstart, selecteer achtereenvolgens de opties Problemen oplossen, Geavanceerde opstartopties, Meer herstelopties, Opstartinstellingen, kies met F7 de optie Afdwingen van stuurprogrammahandtekening uitschakelen en zet het herstelpunt opnieuw terug.

In veilige modus opstarten

Door Windows in de veilige modus op te starten, worden alleen de hoogstnoodzakelijke processen opgestart waardoor handelingen kunnen worden verricht die anders niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld het uitschakelen en/of verwijderen van hardnekkige programma’s en virussen en het oplossen van opstartproblemen). De veilige modus is te openen door de SHIFT-toets ingedrukt te houden op het moment dat opdracht wordt gegeven Windows opnieuw op te starten (via het inlogscherm, Start, Win-X menu e.d.). Kies daarna achtereenvolgens de tegels Problemen oplossen, Geavanceerde opties en Opstartinstellingen, geef opdracht om opnieuw op te starten en schakel de veilige modus in met de toets F4 of F5 (direct na een herstart opent Windows automatisch weer in de ‘normale’ modus). De veilige modus is ook te benaderen via MSCONFIG (te openen met de toetscombinatie WIN-R gevolgd door het commando MSCONFIG), tabblad Computer opstarten, optie Opstarten in veilige modus (vink de optie weer uit om Windows in de ‘normale’ modus op te starten).

Ook in de veilige modus moet het gebruikersaccount worden aangemeld. Wordt het account standaard aangemeld met een pincode dan is deze ook in de veilige modus beschikbaar (het is dan niet nodig om eerst het wachtwoord te achterhalen). Lukt het in de veilige modus niet om toegang te krijgen tot een van de administratoraccounts, dan kan ook altijd nog het standaard verborgen administratoraccount worden geactiveerd.

TIP: Door tijdens het opstarten van een Office-app de CTRL-toets ingedrukt te houden, wordt deze in de veilige modus geopend. Dit is met name interessant wanneer er een probleemveroorzakende invoegtoepassing moet worden uitgeschakeld.

Services en opstartitems uitschakelen

Heb je last van onverklaarbare problemen zoals vreemde foutmeldingen, pop-ups, het opstarten van ongewenste programma’s of terugkerende vastlopers? En doen deze problemen zich in de veilige modus niet voor? Dan kunnen de tools Taakbeheer en MSCONFIG nuttig zijn. Door alle opstartitems en (niet-Microsoft) services uit te schakelen, Windows opnieuw op te starten en vervolgens door middel van trial-and-error de items stuk voor stuk weer in te schakelen, is de probleemveroorzaker snel gevonden.

Beschadigd opstartproces

Start Windows met geen mogelijkheid meer op dan is de bootsector mogelijk beschadigd. Deze kan worden hersteld door op te starten vanaf een nieuw aangemaakt Windows 10 installatiemedium. Kies na de taal- en toetsenbordinstellingen voor Uw computer herstellen, selecteer achtereenvolgens de tegels Problemen oplossen, Geavanceerde opties en Automatisch herstellen. Als alternatief op het automatisch herstellen kan ook de tegel Opdrachtprompt worden geactiveerd om het bootproces met een van de volgende commando’s te herstellen: BOOTREC /FixMbr, BOOTREC /FixBoot, BOOTREC /ScanOs en/of BOOTREC /RebuildBcd (met het commando EXIT wordt de opdrachtprompt verlaten).

Windows opnieuw installeren met behoud van persoonlijke bestanden en apps

zie instructievideo nieuwsbrief #105 op 0:55

Start Windows nog wel op maar lukt het niet om de problemen op te lossen dan is er altijd nog een paardenmiddel om de instellingen te herstellen: een herinstallatie van Windows 10 met behoud van de persoonlijke bestanden en apps. De Windows-installatie wordt eenvoudig hersteld met de Windows 10 Media Creatie Tool (download: www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10; knop Hulpprogramma nu downloaden). Er zijn twee manieren om de herstelprocedure te starten: direct via de optie Deze pc nu bijwerken of vanaf een ISO-bestand via de optie Installatiemedia (USB-stick, dvd of ISO-bestand) voor een andere pc maken. Om problemen te voorkomen gaat mijn voorkeur uit naar de laatste. Ga akkoord met de aanbevolen opties, download het ISO-bestand (optie ISO-bestand) en kies de gewenste map om deze op te slaan. Klik na het downloaden van het ISO-bestand op de link ISO-bestand zodat de Windows Verkenner de map met het betreffende schijfkopiebestand Windows opent. Open dit bestand met een dubbelklik en vervolg met een dubbelklik op het bestand setup om de installatiewizard te starten. Ga akkoord met de licentievoorwaarden, laat eventuele updates downloaden en controleer desgewenst via de link Wijzigen wat u wilt behouden of de optie Persoonlijke bestanden en apps behouden is aangevinkt. Vervolg met de knop Installeren om de daadwerkelijke installatie te starten.

De herstelprocedure, waarbij de computer meermaals opnieuw wordt opgestart, verloopt volledig geautomatiseerd. De installatie is dus niet ingewikkeld maar neemt vooral veel tijd in beslag, er is dus genoeg tijd voor koffie én taart :-). En met enig geluk wordt het lange wachten beloond met een kers op de taart, oftewel een weer goed functionerende Windows-installatie!

LET OP: Voordat je van start gaat heb ik nog een aantal kanttekeningen. Hoewel deze hersteloperatie vrijwel altijd probleemloos verloopt, kan er altijd wat fout gaan. Ontstaan er problemen dan wordt Windows doorgaans teruggerold naar de huidige installatie, dan ben je dus terug bij af. Anders wordt het wanneer er extra beveiligingssoftware is geïnstalleerd, deze kan de Windows-installatie namelijk volledig in de soep laten lopen! Het is dus verstandig om de beveiligingssoftware eerst te verwijderen voordat Windows wordt hersteld. Verder geldt natuurlijk het inmiddels alom bekende advies: maak éérst een back-up van je persoonlijke bestanden!

Windows terugzetten naar fabrieksinstellingen

Lukt ook dit niet, dan kan als laatste redmiddel nog geprobeerd worden om Windows naar de fabrieksinstellingen terug te zetten (via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel, optie Deze pc opnieuw instellen, knop PC opnieuw instellen). Merk op dat hier ook de term systeemherstel wordt gehanteerd, hetgeen voor verwarring kan zorgen. Start Windows in zijn geheel niet meer op, dan zit er niets anders op dan Windows opnieuw te installeren met behulp van een Windows 10-installatiemedium.

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring