Het bureaublad van Windows 10 (bureaubladachtergrond, snelkoppelingen, bureaubladpictogrammen)

Het bureaublad, de werkomgeving die direct na het opstarten van Windows wordt getoond, is een verzamelplek voor snelkoppelingen naar veelgebruikte apps, documenten en websites.


De bureaubladachtergrond personaliseren

Met een rechter muisklik op een leeg gedeelte van het bureaublad, optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen (of via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Achtergrond) kan de bureaubladachtergrond worden gepersonaliseerd met een afbeelding, kleur of diavoorstelling:

TIP: Standaard wordt een op het bureaublad weergegeven afbeelding tot 85% gecom-primeerd zodat het geheugen minder belast wordt. Het comprimeren, dat tot enige mate van kwaliteitsverlies leidt, is desgewenst te voorkomen door met de registereditor in de registersleutel HKCU\Control Panel\Desktop een nieuwe DWORD-waarde JPEGImportQuality aan te maken met de hexadecimale waarde 64 (oftewel de decimale waarde 100).

JOHN’S BACKGROUND SWITCHER BIEDT MEER OPTIES

Op zoek naar meer mogelijkheden, kijk dan eens naar John’s Background Switcher (download: https://johnsad.ventures/software/backgroundswitcher/). Met name de opties voor het tonen van de aanmaakdatum van de weergegeven foto en de fotocollage zijn interessant.


Snelkoppelingen op het bureaublad

Het bureaublad is een centrale plek in Windows waar gemakkelijk naar teruggekeerd wordt. Het bureaublad is voor veel gebruikers dan ook een ideale locatie om snelkoppelingen naar veelgebruikte programma’s (apps), bestanden en webpagina’s op te plaatsen. Snelkoppelingen naar programma’s en bestanden maak je eenvoudig door vanuit de Windows Verkenner met rechts op het (al dan niet uitvoerbare) bestand te klikken en te kiezen voor Kopiëren naar in het contextmenu, Bureaublad (snelkoppeling maken). Wil je een persoonlijk bestand via het bureaublad toegankelijk maken, sla deze dan eerst op in de map Documenten en maak daarna pas een snelkoppeling naar dit bestand. Dit verkleint de kans dat bestanden per ongeluk worden verwijderd!

Snelkoppeling maken op het bureaublad

TIP: De meeste browsers kunnen een snelkoppeling naar een webpagina op het bureaublad plaatsen, simpelweg door het icoontje dan wel het slotje in de adresbalk (vlak voor het internetadres) met de muis naar het bureaublad te slepen.

De standaard snelkoppelingen naar de Windows Verkenner (map Computer, de prullenbak, de map met persoonlijke bestanden, het netwerk en hetconfiguratiescherm) zijn via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Thema’s, optie Instellingen voor bureaubladpictogrammen eenvoudig aan het bureaublad toe te voegen (of te verwijderen). Voor vele andere apps kan via de ‘verborgen’ systeemmap %windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1} (plak de vetgemaakte tekst in de adresbalk van de Windows Verkenner om deze snel te openen) eenvoudig een snelkoppeling worden gemaakt met een rechter muisklik op de betreffende app, optie Snelkoppeling maken.

TIP: Zijn alle pictogrammen verborgen dan staat de optie Bureaubladpictogrammen weergeven (via een rechter muisklik op het bureaublad, optie Beeld) waarschijnlijk uit.

De optie "Bureaublad (snelkoppeling maken)" herstellen

De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu verdwijnen. Dit is als volgt eenvoudig te herstellen: navigeer met de Windows Verkenner naar de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\ Windows\SendTo (ook te openen met het commando SHELL:SENDTO in de adresbalk van de Windows Verkenner) en maak hier een nieuw tekstbestand aan (rechter muisklik, optie Nieuw, Tekstdocument). Wijzig de gehele naam (dus inclusief de extensie .txt; activeer zo nodig op tabblad Beeld de optie Bestandsextensies) in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink, het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

TIP: Veelgebruikte opslaglocaties (bijvoorbeeld die van foto's, video's en muziekbestanden, al dan niet via OneDrive) kunnen ook aan het contextmenu worden toegevoegd: maak (via het contextmenu...) een snelkoppeling naar de betreffende map op het bureaublad en verplaats deze met knippen en plakken naar de map SendTo.

Grootte bureaubladpictogrammen wijzigen

Vind je de bureaubladpictogrammen te groot of juist te klein? Het formaat kan eenvoudig worden gewijzigd door het bureaublad met een muisklik te activeren, de CTRL-toets in te drukken en tegelijkertijd het wieltje van de muis op of neer te scrollen (bij aanraakschermen kan het alleen via het contextmenu van het bureaublad, optie Beeld). Een waarschuwing is wel op zijn plaats: door het verkleinen of vergroten van pictogrammen wordt de rangschikking op het bureaublad gewijzigd. Is er geen back-up van de snelkoppelingen gemaakt (bijvoorbeeld met de hierna besproken tool DesktopOK) dan kan de indeling alleen nog handmatig worden hersteld.

Bureaubladpictogrammen ordenen

Snelkoppelingen zijn te herkennen aan de bijbehorende bureaubladpictogrammen, kleine plaatjes met daaronder de naam. De bureaubladpictogrammen kunnen netjes worden geordend door met rechts op een leeg gedeelte van het bureaublad te klikken en vervolgens te kiezen voor Beeld, Pictogrammen Automatisch schikken. Eventueel kan hier ook de optie Pictogrammen uitlijnen op raster worden ge(de)activeerd.

Zijn de bureaubladpictogrammen om onverklaarbare reden door elkaar gehusseld? Met DesktopOK (download: www.softwareok.com/?seite=Freeware/DesktopOK; negeer de melding Uw pc wordt beschermd via de link Meer informatie, knop Toch uitvoeren) kan een back-up van de pictogrammen worden gemaakt. De taal is met het vlaggetje linksonder te wijzigen in Nederlands via het vlaggetje links onderin het DesktopOK-venster. Klik op de knop Opslaan om de positie van de pictogrammen vast te leggen (in het bestand DesktopOK.ini dat in dezelfde map als het uitvoerbare bestand wordt opgeslagen). Gaat het mis dan kan de back-up met de knop Terugzetten eenvoudig worden teruggezet. Desgewenst kan de pictogramindeling ook in een apart DOK-bestand worden opgeslagen (via de menubalk, DesktopOK, optie Pictogramindeling opslaan als ‘*.dok’) zodat deze is over te zetten naar een andere computer of na een herinstallatie van Windows kan worden teruggezet (optie Pictogramindeling laden uit ‘*.dok’).

Bureaubladpictogrammen: back-up maken en terugzetten met Desktop OK

AUTOMATISCHE TEKST “- Snelkoppeling” UITSCHAKELEN

Een nieuw aangemaakte snelkoppeling op het bureaublad wordt standaard voorzien van de tekst - Snelkoppeling zodat duidelijk is dat het om een snelkoppeling gaat. Deze onzinnige aanvulling kan via het register worden uitgeschakeld: start de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer, wijzig de (binaire) registerwaarde link van 1A 00 00 00 (of welke andere waarde dan ook...) in 00 00 00 00 en herstart de computer. Let op: Let op: dit heeft geen effect op reeds aangemaakte snelkoppelingen!


HET PIJLTJE VAN DE SNELKOPPELINGEN VERWIJDEREN

Snelkoppelingen worden door middel van een overlay (een extra plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat. Deze overlays zijn te verwijderen met Winaero Tweaker (download: www.winaero.com/winaero-tweaker/), onderdeel Shortcuts, sub Shortcut Arrow, optie No Arrow.


Werken met meerdere bureaubladen

In de desktopomgeving kan met meerdere bureaubladen worden gewerkt. Dit is met name handig om verschillende werkomgevingen van elkaar te scheiden: zo kan bijvoorbeeld één bureaublad worden gebruikt voor werkgerelateerde werkzaamheden en één voor privédoeleinden. Via Taakweergave (te openen met de toetscombinatie Win-Tab of via het icoontje op de taakbalk rechts naast het zoekvak) kan tussen de verschillende bureaubladen worden geswitcht. Met de tegel met het plusteken wordt een extra bureaublad toegevoegd, pas eventueel de naam (bijvoorbeeld ‘Bureaublad 1’) aan door er simpelweg op te klikken. De extra bureaubladen blijven bij het afsluiten van Windows behouden.

Virtuele bureaubladen maken (Windows 10)

Door middel van slepen zijn openstaande programma’s naar een ander bureaublad te verplaatsen. Het is ook mogelijk om een openstaand venster op alle bureaubladen te tonen (dit is met name handig wanneer een specifiek programma altijd zichtbaar moet zijn op één van de aangesloten beeldschermen, bijvoorbeeld het e-mailprogramma): klik vanuit de taakweergave met rechts op het betreffende venster en activeer de optie Dit venster weergeven op alle bureaubladen. Moeten alle geopende vensters van één specifiek programma (bijvoorbeeld de Windows Verkenner) ook op de andere bureaubladen worden weergegeven, activeer dan ook de optie Vensters van deze app weergeven op alle bureaubladen.

TIP: Wordt veel met bureaubladen gewerkt, gebruik dan de sneltoetsen Win-CTRL-D (voor het aanmaken van een nieuw bureaublad), Win-CTRL-F4 (voor het sluiten van het huidige bureaublad) en Win-CTRL in combinatie met de pijltjestoets naar links of rechts (voor het wisselen tussen bureaubladen).

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring