Het bureaublad van Windows 10 (bureaubladachtergrond, snelkoppelingen, bureaubladpictogrammen)

Het bureaublad, de werkomgeving die direct na het opstarten van Windows wordt getoond, is een verzamelplek voor snelkoppelingen naar veelgebruikte apps, documenten en websites. Het advies is om dit bureaublad overzichtelijk te houden.


De bureaubladachtergrond personaliseren

Het eerste wat in het oog springt bij het bureaublad, is de achtergrond. Direct na installatie van Windows toont het bureaublad de standaard Windows 10-afbeelding. De bureaubladachtergrond kan echter ook eenvoudig naar eigen smaak worden gepersonaliseerd met een afbeelding, kleur of diavoorstelling! Dit gaat met een rechter muisklik op een leeg gedeelte van het bureaublad, optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen (of via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Achtergrond). Selecteer hier een van de volgende opties:

TIP: Standaard wordt een op het bureaublad weergegeven afbeelding tot 85% gecom-primeerd zodat het geheugen minder belast wordt. Het comprimeren, dat tot enige mate van kwaliteitsverlies leidt, is desgewenst te voorkomen door met de registereditor in de registersleutel HKCU\Control Panel\Desktop een nieuwe DWORD-waarde JPEGImportQuality aan te maken met de hexadecimale waarde 64 (oftewel de decimale waarde 100).

JOHN’S BACKGROUND SWITCHER BIEDT MEER OPTIES

Op zoek naar meer mogelijkheden, kijk dan eens naar John’s Background Switcher (download: https://johnsad.ventures/software/backgroundswitcher/). Met name de opties voor het tonen van de aanmaakdatum van de weergegeven foto en de fotocollage zijn interessant.


Snelkoppelingen op het bureaublad plaatsen

Het bureaublad is een centrale plek in Windows waar gemakkelijk naar teruggekeerd wordt. Het bureaublad is voor veel gebruikers dan ook een ideale locatie om snelkoppelingen naar veelgebruikte programma’s (apps), bestanden en websites op te plaatsen. Het advies is wel om het bureaublad hierbij overzichtelijk te houden. Snelkoppelingen naar programma’s en bestanden maak je eenvoudig vanuit de Windows Verkenner: klik met rechts op het (al dan niet uitvoerbare) bestand optie Kopiëren naar in het contextmenu, optie Bureaublad (snelkoppeling maken). Let op: sla bestanden altijd eerst op in een van de persoonlijke mappen (Documenten, Afbeeldingen e.d.) en plaats daarna pas een snelkoppeling van zo’n bestand op het bureaublad, dit verkleint de kans dat bestanden per ongeluk worden verwijderd! Zijn de aan het bureaublad toegevoegde snelkoppelingen niet zichtbaar? Controleer dan even met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Beeld of de optie Bureaubladpictogrammen weergeven is aangevinkt.

Snelkoppeling maken op het bureaublad

De snelkoppelingen naar standaardonderdelen uit de Windows Verkenner (de map Computer, de prullenbak, de map met persoonlijke bestanden, het netwerk en hetconfiguratiescherm) zijn eenvoudig aan het bureaublad toe te voegen of te verwijderen via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Thema’s, optie Instellingen voor bureaubladpictogrammen. Vele andere apps kunnen als snelkoppeling op het bureaublad worden geplaatst via de ‘verborgen’ systeemmap %windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1} (kopieer deze link en plak hem in de adresbalk van de Windows Verkenner), klik met rechts op de betreffende app, optie Snelkoppeling maken.

TIP: De meeste browsers kunnen een snelkoppeling naar een website op het bureaublad plaatsen, simpelweg door het icoontje dan wel het slotje in de adresbalk (vlak voor het internetadres) met de muis naar het bureaublad te slepen. Deze methode heeft echter als nadeel dat de snelkoppeling wordt voorzien van het icoontje van de browser, en niet het herkenbare icoontje dat bij de website hoort. Op de pagina over Edge wordt een alternatieve manier beschreven om een snelkoppeling naar een website te maken waarbij het icoontje van de betreffende website wél wordt weergegeven.

DE OPTIE ‘BUREAUBLAD (SNELKOPPELING MAKEN)’ HERSTELLEN

De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu van de Windows Verkenner verdwijnen. Dit is als volgt te herstellen: navigeer met de Windows Verkenner naar de map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Roaming \Microsoft \Windows \SendTo (ook te openen met het commando SHELL:SENDTO in de adresbalk van de Windows Verkenner) en maak hier een nieuw tekstbestand aan (rechter muisklik, optie Nieuw, Tekst-document). Wijzig de gehele naam (dus inclusief de extensie .txt; activeer zo nodig op tabblad Beeld de optie Bestandsnaamextensies) in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink, het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

TIP: De meestgebruikte map om een snelkoppeling naar te plaatsen, is het bureaublad. Het is echter vrij eenvoudig om extra bestemmingen toe te voegen aan de optie Kopiëren naar in het contextmenu, bijvoorbeeld de opslaglocaties voor foto’s, video’s en muziekbestanden (al dan niet via OneDrive). Plaats hiervoor (via het contextmenu...) een snelkoppeling naar de betreffende map op het bureaublad en verplaats deze met knippen en plakken naar de map SendTo.


Afmeting en rangschikking pictogrammen wijzigen

Vind je de pictogrammen op het bureaublad te groot of juist te klein? Het formaat kan eenvoudig worden gewijzigd met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Beeld, opties Grote, Normale of Kleine pictogrammen (of op alternatieve wijze: minimaliseer alle apps met de toetscombinatie Win-D, druk vervolgens de Ctrl-toets in en scrol tegelijkertijd het wieltje van de muis op of neer). Een waarschuwing is wel op zijn plaats: door het verkleinen of vergroten van pictogrammen wordt de rangschikking op het bureaublad gewijzigd. De pictogrammen kunnen dan wel weer netjes worden geordend (door met rechts op een leeg gedeelte van het bureaublad te klikken en vervolgens te kiezen voor Beeld, Pictogrammen Automatisch schikken, eventueel aangevuld met de optie Pictogrammen uitlijnen op raster), maar de oude indeling komt hier niet mee terug.

Een back-up van de bureaubladpictogrammen maken

Heb je veel snelkoppelingen op het bureaublad staan? Maak dan een back-up van de indeling, altijd handig om achter de hand te hebben wanneer de pictogrammen om een of andere reden door elkaar gehusseld zijn. Dit kan bijvoorbeeld met de tool DesktopOK (download: www.softwareok.com/?seite=Freeware/DesktopOK). Klik op de knop Opslaan om de indeling vast te laten leggen in het bestand C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Roaming \DesktopOK \DesktopOK.ini. Gaat het mis dan kan de back-up met de knop Terugzetten eenvoudig worden teruggezet. Desgewenst kan de pictogramindeling ook in een apart DOK-bestand worden opgeslagen (via de menubalk, DesktopOK, optie Pictogramindeling opslaan als ‘*.dok’) zodat deze is over te zetten naar een andere computer of na een herinstallatie van Windows kan worden teruggezet (optie Pictogramindeling laden uit ‘*.dok’).

Bureaubladpictogrammen: back-up maken en terugzetten met Desktop OK

AUTOMATISCHE TEKST “- Snelkoppeling” UITSCHAKELEN

Een nieuw aangemaakte snelkoppeling op het bureaublad wordt standaard voorzien van de tekst - Snelkoppeling zodat duidelijk is dat het om een snelkoppeling gaat. Deze onzinnige aanvulling kan via het register worden uitgeschakeld: start de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer, wijzig de (binaire) registerwaarde link van 1A 00 00 00 (of welke andere waarde dan ook...) in 00 00 00 00 en herstart de computer. Let op: Let op: dit heeft geen effect op reeds aangemaakte snelkoppelingen!


HET PIJLTJE VAN DE SNELKOPPELINGEN VERWIJDEREN

Snelkoppelingen worden door middel van een overlay (een extra plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat. Deze overlays zijn te verwijderen met Winaero Tweaker (download: www.winaero.com/winaero-tweaker/), onderdeel Shortcuts, sub Shortcut Arrow, optie No Arrow.


Werken met meerdere bureaubladen

In de desktopomgeving kan met meerdere bureaubladen worden gewerkt. Dit is met name handig om verschillende werkomgevingen van elkaar te scheiden: bijvoorbeeld één voor werk en één voor privézaken. Bovenin het venster van Taakweergave (te openen via het icoontje op de taakbalk, of met de toetscombinatie Win-Tab) zijn de reeds aangemaakte bureaubladen zichtbaar. Door op een van de virtuele bureaubladen te klikken, wordt snel naar dit bureaublad overgestapt. Via het plusteken bij Nieuw bureaublad is een nieuw bureaublad aan te maken. Met een dubbelklik op de naam van een bureaublad is deze van een passende naam te voorzien. De extra bureaubladen blijven bij het afsluiten van Windows behouden.

Virtuele bureaubladen maken (Windows 10)

Door middel van slepen zijn openstaande programma’s naar een ander bureaublad te verplaatsen. Het is ook mogelijk om een openstaand venster op alle bureaubladen te tonen (dit is met name handig wanneer een specifiek programma altijd zichtbaar moet zijn op één van de aangesloten beeldschermen, bijvoorbeeld het e-mailprogramma of streaming tv): klik vanuit de taakweergave met rechts op het betreffende venster en activeer de optie Dit venster weergeven op alle bureaubladen. Moeten alle geopende vensters van één specifiek programma (bijvoorbeeld de vensters van de Windows Verkenner) ook op de andere bureaubladen worden weergegeven, activeer dan ook de optie Vensters van deze app weergeven op alle bureaubladen.

TIP: Wordt veel met bureaubladen gewerkt, maak dan gebruik van de volgende sneltoetsen: Win-Ctrl-D (voor het aanmaken van een nieuw bureaublad), Win-Ctrl-F4 (voor het sluiten van het huidige bureaublad) en Win-Ctrl in combinatie met de pijltjestoets naar links of rechts (voor het wisselen tussen bureaubladen).

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring