Het verborgen administratoraccount activeren

zie instructievideo 04

Heb je per ongeluk je laatste administratoraccount verwijderd of is er geen toegang meer toe (bijvoorbeeld omdat je het wachtwoord bent vergeten), dan is het niet meer mogelijk om systeemwijzigingen aan te brengen. Gelukkig beschikt Windows nog over een verborgen administratoraccount! Vanuit dit account (met de naam Administrator) kan een nieuw administratoraccount worden aangemaakt, of het accounttype van een reeds aanwezig standaard gebruikersaccount worden omgezet naar een administratoraccount.

Het standaard verborgen administratoraccount is te activeren met het commando NET USER ADMINISTRATOR /ACTIVE:YES in een opdrachtvenster. Deze methode werkt echter alleen vanuit een administratoraccount! Zijn alle administratoraccounts ontoegankelijk geworden dan is deze methode dus nutteloos. Met het volgende stappenplan is het verborgen administra¬toraccount wél te activeren (en weer te verbergen):

 1. Start de computer op vanaf een Windows 10-installatiemedium.
 2. Start bij het eerste scherm (voor het instellen van de taal en toetsenbordindeling) de opdrachtprompt. Dat kan met de toetscombinatie SHIFT-F10, of met de knop Volgende, optie Uw computer herstellen, tegel Problemen oplossen, tegel Opdrachtprompt.
 3. Start de registereditor met het commando REGEDIT.
 4. Selecteer de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Selecteer in de menubalk van de registereditor de opties Bestand (File), Component laden (Load Hive).
 6. Selecteer de partitie van de Windows-installatie (de schijfletter wijkt af van die in Windows).
 7. Open de map Windows\System32\config, selecteer het bestand SAM en klik op de knop Open.
 8. Geef in het venster Component laden (Load Hive) de naam ADMIN op.
 9. Navigeer naar de registersleutel HKLM\ADMIN\SAM\Domains\ Account\Users\000001F4.
 10. Dubbelklik op de registerwaarde F om deze te kunnen wijzigen.
 11. Dubbelklik op de eerste waarde in de rij 0038 (8e rij) en wijzig (in de 2e kolom) de waarde 11 in 10 (of omgekeerd om het ingebouwde administratoraccount weer te verbergen).
 12. Sluit de registereditor, verwijder het installatiemedium, herstart Windows (via de toetscombinatie CTRL-ALT-DEL) en log in op het zojuist zichtbaar gemaakte administratoraccount Administrator.
 13. Maak via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Andere gebruikers, knop Iemand anders aan deze pc toevoegen een nieuw (lokaal) gebruikersaccount aan, selecteer het aangemaakte (of een reeds aanwezig) gebruikersaccount en wijzig via de knop Accounttype wijzigen het type in een administratoraccount.
 14. Verberg tot slot het administratoraccount weer door in een opdrachtvenster met administratorrechten het commando NET USER ADMINISTRATOR /ACTIVE:NO te geven (vervang NO door YES om deze weer zichtbaar te maken).

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring