Back-up data, documenten, e-mail, adresboek, favorieten, wachtwoorden, agenda, notities, drivers en instellingen

Bij een herinstallatie van Windows wordt aangeraden de systeempartitie te formatteren, of zo mogelijk zelfs de harde schijf opnieuw te partitioneren. Het zal geen nieuws zijn dat u de op de betreffende partitie(s) of harde schijf opgeslagen bestanden hiermee kwijtraakt. Voordat de herinstallatieprocedure daadwerkelijk wordt gestart, is het dus raadzaam eerst de persoonlijke bestanden veilig te stellen. Het gaat in ieder geval om de volgende data (voor zover van toepassing):

TIP: Wees er zeker van dat de (beveiligde) systeem- en/of verborgen bestanden zichtbaar zijn in de Windows Verkenner. De instellingen hiervoor zijn in Windows XP te wijzigen via Extra, Mapopties, tabblad Weergave, in Windows 7/Vista via de knop Organiseren, Map- en zoekopties, tabblad Weergave en in Windows 8 via het tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave.

Opslagmedia
Het is het gemakkelijkst de gegevens naar een (via USB of het netwerk aangesloten) externe harde schijf te kopiëren. Andere opties zijn: kopiëren naar een andere interne harde schijf, een USB-stick, een online opslaglocatie (zoals OneDrive of Dropbox), (via het netwerk) naar een andere computer of branden op CD/DVD. Voordat de herinstallatie van Windows wordt gestart, is het verstandig eerst even te controleren of de gemaakte back-up ook daadwerkelijk leesbaar is door de belangrijkste bestanden weer terug te kopiëren naar de harde schijf.

TIP: Ook als de persoonlijke bestanden op een aparte partitie zijn opgeslagen, is het verstandig ze veilig te stellen voordat de herinstallatie van Windows wordt uitgevoerd. Tijdens een herinstallatie kunnen namelijk onvoorziene problemen ontstaan waardoor partities (of de bestanden die daarop staan) onleesbaar worden.

Data veiligstellen via het Microsoft-account (Windows 8)
Wordt aangemeld met een Microsoft-account dan worden vele accountspecifieke instellingen van Windows (waaronder de favoriete webpagina’s, RSS-feeds, de browsegeschiedenis, de autocomplete-informatie, de geïnstalleerde invoegtoepassingen, toolbars, e.d. van Internet Explorer) reeds online opgeslagen, maar zeker niet alles! Meld het account eventueel aan op een andere computer om inzicht te krijgen in de opgeslagen instellingen. Ook de instellingen van de geïnstalleerde apps uit de Windows Store worden online bewaard, deze hoeven dus ook niet veiliggesteld te worden!

Data veiligstellen na een systeemcrash of virusbesmetting
Vooralsnog zijn we er vanuit gegaan dat de persoonlijke data wegens een geplande herinstallatie van Windows wordt veiliggesteld. Maar wat nu wanneer Windows opeens niet meer wil opstarten, bijvoorbeeld doordat een virusbesmetting of een crash het systeem heeft platgelegd? Gelukkig zijn er een aantal omwegen om de persoonlijke data ook in die situaties nog veilig te kunnen stellen.

Is Windows met een virus besmet, dan kan de computer vaak nog in veilige modus worden opgestart (druk daarvoor op de F8-knop tijdens het opstarten van Windows of (met name bij Windows 8) via MSCONFIG, tabblad Computer opstarten, optie Opstarten in veilige modus, optie Minimaal). Is Windows gecrasht maar blijkt de harde schijf nog steeds benaderbaar, dan kan deze eventueel als tweede schijf in een andere computer worden geplaatst. Ook het gebruik van een opstartbare CD/DVD is een interessante optie omdat daarmee buiten Windows om toch nog toegang kan worden verkregen tot de bestanden op de harde schijf. Met name een Bart's PE, VistaPE, Windows 7 PE en Windows 8 PE (met ondersteuning voor een externe harde schijf of USB-geheugen) en Ultimate Boot CD zijn interessant. Het kost wel wat tijd om een opstartbaar medium te maken, maar als daarmee persoonlijke gegevens veiliggesteld kunnen worden, is dat zeker de moeite waard!

Mappen met persoonlijke documenten

Het zal hoogstwaarschijnlijk niemand ontgaan dat de mappen met persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek, video’s en dergelijke veiliggesteld moeten worden. Hoewel de standaard in Windows aanwezige tool Windows Easy Transfer (Windows 8: via het App-overzicht, groep Systeem, Windows 8.1: niet langer aanwezig, Vista/7: startmenu, Alle programma’s, Bureau-accessoires, Systeemwerkset) hier prima voor kunnen worden gebruikt, is het niet de meest veilige oplossing. Deze tools slaan de bestanden namelijk gezamenlijk op in één archiefbestand. Het mag duidelijk zijn dat alle persoonlijke bestanden in één klap verloren gaan wanneer dit archiefbestand (om wat voor reden ook) beschadigd raakt! De bestanden kunnen handmatig worden veiliggesteld door ze vanuit de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Omdat de bestanden zodoende elk afzonderlijk worden opgeslagen (en dus niet gezamenlijk in één back-upbestand), wordt verlies van persoonlijke documenten zoveel mogelijk voorkomen.

Favorieten en RSS Feeds (Internet Explorer)

Vergeet niet een back-up van de favorieten van Internet Explorer te maken. Deze worden standaard bewaard op de locaties C:\Documents and Settings\inlognaam\Favorieten (XP) en C:\Gebruikers\inlognaam\Favorieten (Windows 8/7/Vista). De map Favorieten kan eenvoudig worden veiliggesteld door deze met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Maak eventueel ook een back-up van de registersleutel waarin de volgorde van de Favorieten is vastgelegd (standaard worden ze in alfabetische volgorde teruggezet). Stel daarvoor de volgende registersleutel veilig en importeer de sleutel direct na het terugzetten van de Favorieten:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites

De RSS-feeds van Internet Explorer worden bewaard op de locaties C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds (XP) en C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Feeds (Windows 8/7/Vista). Deze RSS-feeds worden eenvoudig veiliggesteld door deze map naar een veilige locatie te kopiëren met behulp van de Windows Verkenner. De locatie van de RSS-feeds van alternatieve RSS-lezers kan worden achterhaald door de instellingen van het betreffende programma na te lopen (Outlook slaat de RSS-feeds op in het algemene PST-bestand).

E-maildatabase en contactpersonen

Bij gebruik van een e-mailprogramma als Outlook Express (onderdeel van Windows XP), Windows Mail (onderdeel van Windows Vista), Windows Live Mail (als vervanger voor OE en WM) of Outlook (onderdeel van Microsoft Office) kunnen de ontvangen en verstuurde e-mail, de contactpersonen en de e-mailaccountinstellingen naar de nieuwe Windows-installatie worden overgezet. De meeste gegevens kunnen vanuit het e-mailprogramma zelf worden geëxporteerd, om ze later weer te importeren. Dit kan echter eenvoudiger én veiliger door simpelweg de map met de e-maildatabase met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie. De opslaglocatie wordt vermeld bij de instellingen van het betreffende programma:

BACK-UP HOTMAIL/LIVE/MSN/YAHOO!/GMAIL-ACCOUNTS

Bij het webbased beheren van webmail (zoals Hotmail, Live, MSN, Yahoo! en Gmail) wordt de gehele mailbox (dus zowel de verzonden en ontvangen e-mail als de contactpersonen) op de mailserver opgeslagen. Het is dan ook niet noodzakelijk de opgeslagen e-maildatabase en/of de contactpersonen veilig te stellen voordat met een herinstallatie wordt begonnen! Wilt u desondanks toch een back-up van de online opgeslagen e-mail maken? Bedenk dan dat de meeste webmailadressen inmiddels ook POP3- of IMAP-toegang ondersteunen zodat de berichten eenvoudig kunnen worden gedownload! Eenmaal lokaal opgeslagen kunnen de e-maildatabase en contactpersonen vervolgens vrij eenvoudig (via de hierboven beschreven methode) naar een veilige locatie worden gekopieerd.


BACK-UP MOZILLA FIREFOX- EN THUNDERBIRD-GEGEGEVENS

Het maken van een back-up van de instellingen, favorieten, e-maildatabase, e-mailaccounts, wachtwoorden en browserextensies van de browser Firefox en/of de e-mailclient Thunderbird kan met het programma MozBackup (download: http://mozbackup.jasnapaka.com). Overstappen naar een ander e-mailprogramma kan eenvoudig met MBX2EML (download: http://luethje.eu/prog/)! Deze tool exporteert de database met e-mailberichten van Thunderbird naar EML-bestanden die vervolgens weer eenvoudig in elk ander e-mailprogramma kunnen worden geïmporteerd.


Windows Live Mail
Windows Live Mail (onderdeel van de Windows Essentials) slaat de database met e-mailberichten, agenda en RSS-feeds standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail en de contactpersonen in de map C:\Gebruikers\ inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Contacts (en dan met name in de verborgen systeemmap Default\DBStore). Elk e-mailbericht, agenda-item, contactpersoon of RSS-feed wordt afzonderlijk opgeslagen, er is dus geen sprake van slechts één databasebestand. Maak een back-up van de mappen Windows Live Mail en Windows Live\Contacts door deze met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie. De back-up kan na herinstallatie van Windows en Windows Live Mail weer worden teruggezet. Het is echter beter Windows Live Mail (blauwe knop, Opties, Mail, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap) te laten verwijzen naar een databasemap op een andere partitie, zeker wanneer er nog een systeemback-up gemaakt gaat worden. De database kan eventueel ook vanuit Windows Live Mail zelf worden geëxporteerd (blauwe knop, E-mail exporteren, E-mailberichten).

BLOKKERINGSREGELS WINDOWS LIVE MAIL VEILIGSTELLEN

Met Windows Live Mail kunnen blokkeringsregels worden opgesteld om afzenders te blokkeren (spamberichten) dan wel toe te staan (gewenste berichten die door het spamfilter worden tegengehouden). Blokkeringsregels worden aangemaakt via tabblad Bericht, Ongewenste e-mail, Afzender toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders en worden opgeslagen in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Live Mail\PerPassportSettings\...\Junk Mail

Door deze registersleutel met de registereditor te exporteren (Bestand, Exporteren), wordt een back-up van deze blokkeringsregels gemaakt. Na een herinstallatie wordt de back-up gemakkelijk weer teruggezet door op het aangemaakte REG-bestand te dubbelklikken. Aangemaakte berichtregels (tabblad Bericht, Regel maken op basis van bericht) kunnen ook worden veiliggesteld, en wel door de volgende registersleutel te exporteren:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Live Mail\Rules


Outlook Express (Windows XP)
Outlook Express slaat de database met e-mailberichten standaard op in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express. Maak een back-up van de DBX-bestanden in deze map door ze met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie. De back-up kan na herinstallatie van Windows weer worden teruggezet door deze over de zojuist door Outlook Express aangemaakte DBX-bestanden heen te kopiëren. Het is echter beter Outlook Express (via Extra, Opties, tabblad Onderhoud, knop Archiefmap) te laten verwijzen naar een databasemap op een andere partitie, zeker wanneer er nog een systeemback-up gemaakt gaat worden. De database kan eventueel ook vanuit Outlook Express zelf worden geëxporteerd via Bestand, Exporteren.

TIP: Wees voorzichtig met het terugplaatsen van de e-maildatabase op het nieuwe systeem. Werk altijd met een kopie en niet met de originele DBX-bestanden. Plaats de database pas terug nadat alle updates van OE zijn uitgevoerd. Soms raken namelijk gegevens verloren wanneer een database, gemaakt met een nieuwe versie, wordt geplaatst op een systeem met een oudere versie van OE.

Contactpersonen worden in het Windows-Adresboek opgeslagen. Dit WAB-bestand staat in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Address Book. De gegevens van de contactpersonen worden veiliggesteld door het WAB-bestand te met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Is het WAB-bestand onvindbaar, maak dan gebruik van de gratis tool Outlook Express Tweaker (download). Dit programma is tevens erg handig voor het veranderen van de standaard opslaglocatie van het Windows Adresboek.

TIP: Bij gebruik van meerdere identiteiten binnen dezelfde gebruikersaccount moeten ook meerdere databases worden veiliggesteld.

BLOKKERINGSREGELS OUTLOOK EXPRESS VEILIGSTELLEN

In Outlook Express kunnen blokkeringsregels worden opgesteld om afzenders te blokkeren (spamberichten) dan wel toe te staan (gewenste berichten die door het spamfilter worden tegengehouden). Blokkeringsregels worden aangemaakt via Bericht, Afzender blokkeren en worden opgeslagen in de volgende registersleutel:
HKCU\Identities\{...}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Block Senders\Mail\Criteria

Door deze registersleutel met de registereditor te exporteren (Bestand, Exporteren), wordt een back-up van deze blokkeringsregels gemaakt. Deze kunnen na een herinstallatie makkelijk weer worden teruggezet door op het aangemaakte REG-bestand te dubbelklikken. Na een herinstallatie wordt de back-up gemakkelijk weer teruggezet door op het aangemaakte REG-bestand te dubbelklikken. Daarvoor moet wel eerst de code tussen de accolades worden aangepast!

Aangemaakte berichtregels (Bericht, Regel maken op basis van bericht) kunnen ook worden veiliggesteld, en wel door de volgende registersleutel te exporteren:
HKCU\Identities\{....}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Rules


Windows Mail (Windows Vista)
Windows Mail slaat de database met e-mailberichten standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail. In de submap Local Folders wordt elk e-mailbericht afzonderlijk als EML-bestand opgeslagen, er is dus geen sprake meer van één databasebestand. Maak een back-up van de map Windows Mail door deze met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie. De back-up kan na herinstallatie van Windows weer worden teruggezet (verwijder daarvoor eerst de door Windows aangemaakte map). Het is echter beter Windows Mail (via Extra, Opties, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap) te laten verwijzen naar een databasemap op een andere partitie, zeker wanneer er nog een systeemback-up gemaakt gaat worden. De database kan eventueel ook vanuit Windows Mail zelf worden geëxporteerd via Bestand, Exporteren.

Windows Mail slaat de contactpersonen standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\Contactpersonen, voor het veiligstellen van de contactpersonen voldoet het deze map naar een veilige locatie te kopiëren.

BLOKKERINGSREGELS WINDOWS MAIL VEILIGSTELLEN

Met Windows Mail kunnen blokkeringsregels worden opgesteld om afzenders te blokkeren (spamberichten) dan wel toe te staan (gewenste berichten die door het spamfilter worden tegengehouden). Blokkeringsregels worden aangemaakt via Bericht, Ongewenste e-mail, Afzender toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders en worden opgeslagen in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Junk Mail

Door deze registersleutel met de registereditor te exporteren (Bestand, Exporteren), wordt een back-up van deze blokkeringsregels gemaakt. Na een herinstallatie wordt de back-up gemakkelijk weer teruggezet door op het aangemaakte REG-bestand te dubbelklikken. Aangemaakte berichtregels (Bericht, Regel maken op basis van bericht) kunnen ook worden veiliggesteld, en wel door de volgende registersleutel te exporteren:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail\Rules


Windows Kalender (Windows Vista)
Windows Kalender
slaat de aangemaakte agenda standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar\Calendars\Agenda van inlognaam.ics. De agenda kan worden veiliggesteld door simpelweg dit bestand naar een veilige locatie te kopiëren.

Outlook (MS Office-pakket)
Outlook slaat alle verzonden en ontvangen e-mail, de contactpersonen, de notities en agenda-items op in het bestand OUTLOOK.PST. Windows XP plaatst dit bestand op de locatie C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook (standaard verborgen), Windows 8/7/Vista op de locatie C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook (standaard verborgen). Vanaf Outlook 2010 wordt het archiefbestand standaard opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Documenten\Outlook-bestanden (XP), C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten\Outlook-bestanden (Vista), C:\Gebruikers\inlognaam\Mijn documenten\Outlook-bestanden (8/7).

Met de Windows-zoekfunctie (Start, Zoeken) is het PST-bestand overigens eenvoudig te vinden (stel de Windows Verkenner wel zo in dat verborgen en systeembestanden worden weergegeven). Door het PST-bestand naar een veilige locatie te kopiëren, wordt een back-up van de Outlook-gegevens gemaakt. Het is verstandig vooraf even via Taakbeheer (CTRL-SHIFT-ESC) te controleren of het proces OUTLOOK wel is afgesloten.

Na herinstallatie van Windows kan het bestand weer op de originele locatie worden teruggezet, of beter nog: kan Outlook worden aangepast zodat deze naar dit bestand verwijst. Deze laatste methode is vooral handig wanneer de persoonlijke bestanden naar een aparte datapartitie moeten worden verplaatst (belangrijk bij het maken van een systeemback-up). Outlook laten verwijzen naar deze locatie is eenvoudig: verwijder het originele bestand (bewaar eventueel een kopie) en start het programma opnieuw op. Outlook komt nu eerst met een foutmelding, waarna de nieuwe locatie kan worden ingesteld.

TIP: Wordt de optie AutoArchiveren gebruikt, dan is het verstandig ook het archiefbestand mee te kopiëren. De optie AutoArchiveren staat onder Extra, Opties, tabblad Overige, knop AutoArchiveren (Outlook 2010/2013: tabblad Bestand, knop Opties, taak Geavanceerd, knop Instellingen voor AutoArchiveren). In dit venster is de locatie van het bestand ARCHIVE.PST te achterhalen, met behulp van de Windows Verkenner kan dit bestand naar een veilige locatie worden gekopieerd. Bij de oudere versies is het overigens ook mogelijk de AutoComplete List van e-mailadressen veilig te stellen zodat deze naar een andere PC of gebruikersaccount kan worden overgezet (niet van toepassing op Outlook 2010/2013). Sluit hiervoor Outlook af en maak een back-up van het bestand Outlook.NK2. Bij Windows XP staat het bestand in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Outlook, bij Windows Vista in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook. De handtekeningen worden opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Handtekeningen (XP)/C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen (Vista/7).

E-mailaccountinstellingen

Noteer ook even de volgende gegevens van de e-mailaccounts, ze zijn later namelijk weer nodig:

Vanuit Outlook Express, Windows Mail en Windows Live Mail kunnen deze instellingen de blauwe knop, Opties, E-mailaccounts, knop Exporteren per account in een IAF-bestand worden veiliggesteld (en later met de knop Importeren weer worden teruggezet). Wees voorzichtig met deze bestanden want naast de gewone instellingen bevatten ze ook de inloggegevens (inclusief wachtwoord)! Outlook heeft zelf helaas geen mogelijkheid om de accountinstellingen op een dergelijke eenvoudige wijze veilig te stellen maar door een back-up van de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles (voor Outlook 2013: HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles) te maken, kunnen de accountinstellingen (zonder de bijbehorende wachtwoorden) na herinstallatie toch ook weer eenvoudig geïmporteerd worden.

Wachtwoorden en gebruikersnamen

Zorg ervoor dat alle gebruikte wachtwoorden en gebruikersnamen (bijvoorbeeld van e-mailaccount, inbelverbinding, Microsoft-account, telebankierpakket of een bezochte website) zijn veiliggesteld! Bent u een wachtwoord vergeten? Geen probleem, met de juiste tools kan deze zó weer in de beveiligde omgeving van Windows worden teruggevonden! Wees er wel bewust van dat genoemde tools zeer krachtig zijn en daarom door een aantal virusscanners ten onrechte worden aangezien voor een virus...

TIP: Windows 8.1 en 7 slaan sommige inloggegevens op in een digitale kluis zodat daarmee makkelijk kan worden ingelogd op websites en andere computers. Deze kluis is terug te vinden bij Referentiebeheer (toegankelijk via het configuratiescherm) alwaar ze eenvoudig kunnen worden veiliggesteld (Windows 8: link Back-upreferenties, 7: link Back-up van kluis maken) én weer worden teruggezet (Windows 8: link Herstelreferenties, 7: link Kluis terugzetten)!

De password recovery tools van NirSoft: ruim aanbod
De beste tools voor het achterhalen van wachtwoorden zijn beschikbaar op de website van NirSoft (download: www.nirsoft.net)! Hier zijn password recovery tools te vinden voor het achterhalen van vergeten wachtwoorden van het e-mailprogramma (Mail PassView), het messenger-programma (MessenPass), de inbelverbindingen (Dialupass), FTP-account (SniffPass), de beveiligde draadloze internetverbinding (WirelessKeyView) of zelfs de wachtwoorden van bezochte websites (WebBrowserPassView). Start de benodigde recoverytools op, spreid de vensters over het scherm en maak een afdruk met een PrintScreen programma. U zult er versteld van staan wat u hiermee allemaal kunt terughalen!

Achterhalen van FTP-wachtwoorden
SniffPass
(download: www.nirsoft.net/utils/password_sniffer.html) is waardevol bij het achterhalen van het FTP-wachtwoord (nodig voor het uploaden van een website). Dit programma onderschept het wachtwoord tijdens de communicatie met de FTP-server. Het moge duidelijk zijn hoe veilig het wachtwoord is, het wordt gewoon open en bloot meegestuurd!

Achterhalen van de productcode van Windows, Office e.d.
ProduKey
(download: www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html) kan worden gebruikt voor het achterhalen van de (voor herinstallatie noodzakelijke) productcode van Windows en/of Office. De tool LicenseCrawler (download: www.klinzmann.name/licensecrawler.htm) is zelfs in staat om ook van vele andere programma’s (zoals Nero, PowerDVD, Adobe e.d.) de productcode te achterhalen!

Achterhalen van diverse andere wachtwoorden
Cain & Abel (XP, download: www.oxid.it/cain.html) is een prachtig en uitgebreid programma, een (bijna) alleskunner op het gebied van password recovery! Met de tool CmosPwd (download: www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd) kunnen de wachtwoorden van de meeste moederborden worden achterhaald. Het administratorwachtwoord vergeten? Bekijk dan even op de pagina over het maken van een opstartbare CD.

Windows-instellingen

Windows is standaard uitgerust met de tool Windows Easy Transfer (te vinden via het startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Windows 8: app-overzicht, groep Systeem) om Windows-instellingen (voor bijvoorbeeld de Windows Verkenner, Internet Explorer etc.) van de ene computer naar de andere over te zetten.. Bedenk wel dat met deze methode ook ongewenste instellingen worden overgenomen! De tools zijn overigens minder geschikt voor het maken van een back-up van essentiële persoonlijke gegevens, aangezien alle gegevens gebundeld in slechts één bestand worden opgeslagen. Moet een back-up van de persoonlijke gegevens worden gemaakt, doe dit dan bij voorkeur handmatig (zoals verderop op deze pagina beschreven) of gebruik de tool SyncBack voor een geautomatiseerde back-up.

TIP: De Wizard bestanden en instellingen overzetten en Windows Easy Transfer kunnen ook worden gebruikt voor het overzetten van instellingen van het ene gebruikersaccount naar het andere.

Mappen met programma-instellingen

De map C:\Documents and Settings (XP) \ C:\Gebruikers (Vista) met de persoonlijke documenten en programma-instellingen bevat interessante submappen, waaronder de submap All Users (met algemene instellingen) en de submappen van de verschillende gebruikersaccounts (met gebruikersspecifieke instellingen). Het maken van een back-up van deze gegevens gaat eenvoudig door alle mappen met data met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Omdat sommige gebruikersspecifieke bestanden in gebruik zijn op het moment dat een gebruikersaccount actief is, kunnen deze bestanden alleen worden gekopieerd vanuit een ander gebruikersaccount met administratorrechten. Kopieer alleen de (sub)mappen waarvan u vermoedt dat ze waardevolle informatie kunnen bevatten, het is niet nuttig ook de submappen met tijdelijke bestanden (zoals Temp en Temporary Internet Files) te kopiëren.

Registersleutels met programma-instellingen

Veel instellingen worden opgeslagen in het register. Wanneer daar een beetje handigheid mee verkregen is, kunnen de instellingen in het register zo worden geëxporteerd naar een registerbestand (om later in het nieuwe systeem te importeren). Deze methode vergroot wel het risico bestaande problemen te importeren: het is beter het register opnieuw op te bouwen.

TIP: De favoriete locaties in de registereditor kunnen worden veiliggesteld door de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites naar een veilige locatie te exporteren.

Virtualisatiemap geïnstalleerde programma’s

Windows  wordt dankzij virtualisatie extra tegen kwaadwillende software beveiligd. Programmabestanden van geïnstalleerde software worden door middel van de virtualisatie op een andere locatie opgeslagen dan het programma zelf voor ogen had, waardoor deze bestanden slechts virtueel op de plek van de originele bestanden komen te staan. Zo worden bestanden in de map C:\Program Files per gebruiker gevirtualiseerd in de persoonlijke map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\VirtualStore\Program Files. Staan daar belangrijke bestanden tussen, stel deze dan veilig door ze met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Op de pagina over de compatibiliteit van software met Windows 7 wordt uitgebreid ingegaan op de VirtualStore.

Aanvulling op MS Office Woordenboek

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole van Office worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC, te vinden in de map C:\Gebrui-kers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Proof en/of UProof. Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel in Word 2007 (en eerder) via Extra, Opties, tabblad Spelling en Grammatica, knop Aangepaste woordenlijst en in Word 2010/2013 via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Controle, knop Aangepaste woordenlijst worden gewijzigd. Het bestand CUSTOM.DIC kan overigens met Kladblok eenvoudig worden aangepast.

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC (XP: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Proof\ en Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\). Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel in MS Word via Extra, Opties, tabblad Spelling en Grammatica, knop Aangepaste woordenlijst worden gewijzigd. De inhoud van het bestand CUSTOM.DIC kan met Kladblok overigens eenvoudig worden aangepast.

Hardware drivers veiligstellen

Hoewel Windows over een database met hardware drivers beschikt (en de meeste hardware bij herinstallatie dus al van een driver voorziet), is vooraf niet duidelijk of Windows alle benodigde drivers automatisch kan installeren. Bevat het apparaatbeheer (bereikbaar via het configuratiescherm, in Windows XP via het onderdeel Systeembeheer, onderdeel Computerbeheer) na installatie van Windows nog onbekende hardware (te herkennen aan een geel vraagteken), dan zullen de voor deze hardware benodigde drivers nog handmatig moeten worden toegevoegd. Een back-up van de drivers kan in zo’n geval goed van pas komen. Het veiligstellen van de hardware drivers kan op twee manieren:

Noteer in ieder geval de namen van alle geïnstalleerde hardware items (zie het apparaatbeheer). Deze lijst kan na herinstallatie van nut zijn bij het zoeken naar de juiste drivers!

LET OP: Stel de drivers van de netwerkadapter veilig vóórdat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat er na een herinstallatie van Windows geen toegang tot het internet meer is (die dan juíst nodig is om deze drivers te downloaden)!

Back-up maken en terugzetten van geïnstalleerde drivers met Double Driver
Start Double Driver met het bestand dd en activeer de knop Back-up, knop Scan Current System om een overzicht van alle hardware drivers te verkrijgen. Alleen de niet van Microsoft afkomstige drivers zijn geactiveerd, deze selectie kan met de knop Select eventueel worden aangepast. Met de knop Backup Now worden de geselecteerde drivers in één keer veiliggesteld naar de map Documenten\Double Driver Backup (of een map naar keuze). Deze map hoeft dan alleen nog veiliggesteld te worden zodat deze na herinstallatie weer kan worden gebruikt. Komt er na herinstallatie van Windows nog onbekende hardware in Apparaatbeheer voor, navigeer dan vanuit de installatiewizard voor het installeren van hardware drivers naar de zojuist aangemaakte database om de voor de hardware benodigde driver te selecteren. De drivers kunnen eventueel ook vanuit Double Driver met de knop Restore worden teruggezet, daarvoor moet de software wel eerst weer opnieuw worden geïnstalleerd.

 
 
 
 

© 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands