Back-up data, documenten, e-mail, adresboek, favorieten, wachtwoorden, agenda, notities, drivers en instellingen

Bij een herinstallatie van Windows wordt aangeraden de systeempartitie te formatteren, of zo mogelijk zelfs de interne schijf opnieuw te partitioneren. Het zal geen nieuws zijn dat je hiermee de op de betreffende partitie(s) of interne schijf opgeslagen bestanden kwijtraakt. Het is dus raadzaam eerst de persoonlijke betanden veilig te stellen (óók als ze op een aparte datapartitie zijn opgeslagen!) voordat een herinstallatie van Windows wordt gestart. Het gaat om de volgende gegevens (voor zover van toepassing in jouw situatie):

Klaar met het veiligstellen van de persoonlijke gegevens? Verzeker je er dan eerst van dat de gemaakte back-up ook daadwerkelijk leesbaar is voordat de herinstallatie van Windows wordt gestart!

VERBORGEN BESTANDEN

Sommige (systeem)bestanden, mappen en/of partities worden standaard verborgen in de Windows Verkenner. De instellingen hiervoor zijn te wijzigen via het tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven (in Windows 7/Vista via de knop Organiseren, Map- en zoekopties, tabblad Weergave).


Online back-up via het Microsoft-account

Is standaard ingelogd met een Microsoft-account dan worden een aantal hiervoor genoemde instellingen (zoals de favoriete webpagina’s, de browsegeschiedenis, de autocomplete-informatie, de geïnstalleerde apps uit de Windows Store e.d.) automatisch veiliggesteld via de online opslag van het Microsoft-account. Meld het account zo nodig eens aan op een andere computer om te zien welke instellingen nog niet online zijn veiliggesteld.

Opslagmedia

Kopieer de persoonlijke bestanden, instellingen e.d. naar een ander opslagmedium dan de schijf waarop Windows wordt geïnstalleerd. De volgende opslagmedia kunnen hiervoor worden gebruikt:

Kopiëren naar een externe schijf is verreweg de gemakkelijkste methode (wellicht maak je al periodiek een back-up van de persoonlijke bestanden naar een externe schijf. Staan de persoonlijke bestanden op een aparte interne schijf (hetgeen vaak het geval is bij een computer die is uitgerust met een relatief kleine SSD-schijf en een grote harde schijf), koppel deze schijf dan tijdelijk los. Tijdens een herinstallatie kunnen namelijk onvoorziene problemen ontstaan waardoor partities (of de bestanden die daarop staan) onleesbaar worden.

Data veiligstellen na een systeemcrash of virusbesmetting

Vooralsnog zijn we er vanuit gegaan dat de persoonlijke data wegens een geplande herinstallatie van Windows wordt veiliggesteld. Maar wat nu wanneer Windows opeens niet meer wil opstarten, bijvoorbeeld doordat een virusbesmetting of een crash het systeem heeft platgelegd? Gelukkig zijn er een aantal omwegen om de persoonlijke data ook in die situaties nog veilig te kunnen stellen.

Is Windows met een virus besmet, dan kan de computer vaak nog wel in veilige modus worden opgestart. Is Windows gecrasht maar blijkt de interne schijf nog steeds benaderbaar, dan kan deze eventueel als tweede schijf in een andere computer worden geplaatst. Ook het gebruik van een opstartbare CD/DVD is een interessante optie omdat daarmee buiten Windows om toch nog toegang kan worden verkregen tot de bestanden op de interne schijf. Met name een Windows PE (met ondersteuning voor een externe schijf of USB-geheugen) en de Ultimate Boot CD zijn interessant. Het kost wel wat tijd om een opstartbaar medium te maken, maar als daarmee persoonlijke gegevens veiliggesteld kunnen worden, is dat zeker de moeite waard!

Mappen met persoonlijke documenten

Het ligt voor de hand dat de mappen met persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek, video's en dergelijke moeten worden veiliggesteld. Deze bestanden kunnen simpelweg worden veiliggesteld door ze vanuit de Windows Verkenner handmatig naar een veilige locatie te kopiëren of door gebruik te maken van synchronisatie/back-upsoftware als SyncBack Free

Start

Is er veel werk gestoken in het samenstellen van het venster Start dan is het verstandig ook hier een back-up van te maken zodat Start na een herinstallatie weer in oude staat kan worden hersteld. Zo’n back-up is trouwens ook handig om de indeling van Start over te zetten naar een andere computer of gebruikersaccount. Het maken van een back-up gaat als volgt: start de Windows PowerShell (Admin) via het Win-X menu en geef het commando Export-StartLayout -path “D:\start.xml”, wijzig desgewenst de opslaglocatie en de bestandsnaam. Het herstellen van het menu Start gaat via het register: maak met de register-editor in de registersleutel HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer de tekenreeks registerwaarde StartLayoutFile aan, geef deze de waarde D:\start.xml (danwel de gewijzigde locatie) en herstart Windows. NB: Deze methode heeft wel één nadeel: het startmenu kan vervolgens niet meer worden aangepast.

Favorieten en RSS-feeds Internet Explorer

De favorieten van Internet Explorer (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\Favorieten) en Feeds (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Feeds) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig worden gekopieerd naar de gekozen back-uplocatie. Maak eventueel ook een back-up van de registersleutel waarin de volgorde van de Favorieten is vastgelegd (standaard worden ze in alfabetische volgorde teruggezet). Stel daarvoor de volgende registersleutel veilig en importeer deze sleutel direct na het terugzetten van de Favorieten:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites

Favorieten Microsoft Edge

Via het Microsoft-account wordt al automatisch een back-up van de favorieten gemaakt, maar bij lokale accounts moet dit nog handmatig gebeuren. De favorieten van Microsoft Edge (inclusief leeslijst, standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\App-Data\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\User\Default\DataStore) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig worden gekopieerd naar de gekozen back-uplocatie. De favorieten van Edge zijn ook vanuit de browser zelf te exporteren via Instellingen en meer, optie Instellingen, knop Importeren uit een andere browser, knop Naar bestand exporteren (en weer te importeren via de knop Uit bestand importeren).

Favorieten Chrome en Firefox

Bij Google Chrome en Mozilla Firefox worden de favorieten bladwijzers genoemd. De bladwijzers van Chrome zijn opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Bookmarks en zijn via het menu, link Bladwijzers, link Bladwijzerbeheer, titel Organiseren te exporteren naar een HTML-bestand (om ze eventueel via dezelfde route weer te importeren). De bladwijzers van Firefox zijn opgeslagen in de profielmap C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default en zijn via de bladwijzerbibliotheek (te openen met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-B) te exporteren en eventueel weer te importeren.

E-maildatabase en contactpersonen

Bij sommige e-mailprogramma's kunnen de ontvangen en verstuurde e-mail, de contactpersonen en de e-mailaccountinstellingen naar de nieuwe Windows-installatie worden overgezet. De meeste gegevens kunnen vanuit het e-mailprogramma zelf worden geëxporteerd, om ze later weer te importeren. Dit kan echter eenvoudiger én veiliger door simpelweg de map met de e-maildatabase met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie.

BACK-UP HOTMAIL/LIVE/MSN/YAHOO!/GMAIL-ACCOUNTS

Bij het webbased beheren van webmail (zoals Hotmail, Live, MSN, Yahoo! en Gmail) wordt de gehele mailbox (dus zowel de verzonden en ontvangen e-mail als de contactpersonen) op de mailserver opgeslagen. Het is dan ook niet noodzakelijk de opgeslagen e-maildatabase en/of de contactpersonen veilig te stellen voordat met een herinstallatie wordt begonnen! Wil je desondanks toch een back-up van de online opgeslagen e-mail maken? Bedenk dan dat de meeste webmailadressen ook POP3- of IMAP-toegang ondersteunen zodat de berichten eenvoudig kunnen worden gedownload! Eenmaal lokaal opgeslagen kunnen de e-maildatabase en contactpersonen vrij eenvoudig (via de hierboven beschreven methode) naar een veilige locatie worden gekopieerd.


Outlook (MS Office-pakket)

Outlook slaat alle verzonden en ontvangen e-mail, de contactpersonen, de notities en agenda-items op in een PST-bestand (bijvoorbeeld OUTLOOK.PST). Bij Outlook 2007 wordt het OUTLOOK.PST-bestand opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten\Outlook-bestanden (controleer de opslaglocatie zo nodig via tabblad Bestand, knop Accountinstellingen, tabblad Gegevensbestanden). Door deze PST-bestanden naar een veilige locatie te kopiëren, wordt een back-up van de Outlook-gegevens gemaakt. Het is wel belangrijk dat Outlook is afgesloten voordat de PST-bestanden worden gekopieerd. Controleer daarom vooraf even via Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-ESC) of het proces OUTLOOK daadwerkelijk is beëindigd.

Na herinstallatie van Windows kan het bestand weer op de originele locatie worden teruggezet, of beter nog: kan Outlook worden aangepast zodat deze naar dit bestand verwijst. Deze laatste methode is vooral handig wanneer de persoonlijke bestanden naar een aparte datapartitie moeten worden verplaatst (belangrijk bij het maken van een systeemback-up). Outlook laten verwijzen naar deze locatie is eenvoudig: verwijder het originele bestand (bewaar eventueel een kopie) en start het programma opnieuw op. Outlook komt nu eerst met een foutmelding, waarna de nieuwe locatie kan worden ingesteld. Wordt de optie AutoArchiveren gebruikt, dan is er ook een bijbehorend archiefbestand (ARCHIVE.PST). Omdat het archiefbestand nog (oude) e-mail kan bevatten, is het verstandig deze ook mee te kopiëren. Via tabblad Bestand, onderdeel Opties, taak Geavanceerd, knop Instellingen voor AutoArchiveren is de locatie van het archiefbestand te achterhalen. Met behulp van de Windows Verkenner kan dit bestand vervolgens naar een veilige locatie worden gekopieerd.

De AutoComplete-functie houdt een lijst bij van alle e-mailadressen waarnaar een e-mail is verzonden. Zodra een letter in het AAN-veld wordt getypt, vult AutoComplete deze automatisch aan, op basis van de in het geheugen opgeslagen adressen. Maak je veel gebruik van deze functie dan is het goed te weten dat het ook kan worden overgezet! Sluit hiervoor eerst Outlook af en maak vanuit de Windows Verkenner een kopie van het bestand C:\Gebruikers\inlognaam\ Appdata\Local\Microsoft\Outlook\ RoamCache\Stream_Autocomplete_0_xxxxx.dat (waarbij xxxxx staat voor een lange reeks letters en cijfers; activeer op tabblad Beeld de optie Verborgen items om verborgen bestanden zichtbaar te maken). Zijn er meerdere bestanden met deze naam, kopieer dan het meest recente bestand (maak eventueel een back-up van alle bestanden die groter zijn dan 1 kB!). Wijzig vervolgens de bestandsnaam van dit gekopieerde bestand zodat deze exact gelijk is aan de bestandsnaam van het nog lege DAT-bestand op de nieuwe Windows-installatie. Overschrijf tot slot het lege DAT-bestand door het back-upbestand naar de betreffende opslaglocatie te kopiëren. Let op: Bij Outlook 2003 en 2007 is het overzetten van de AutoComplete-lijst een stuk eenvoudiger, hier hoeft alleen het bestand C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlook.NK2 overgezet te worden.

BACK-UP eM CLIENT-GEGEGEVENS

eM Client slaat de database met e-mailberichten, contacten, agenda e.d. standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\eM Client (controleer de opslaglocatie zo nodig via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Opslag). Een back-up is eenvoudig te maken door deze map met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie zodat deze map na een herinstallatie van eM Client weer kan worden teruggezet. De database kan eventueel ook vanuit eM Client zelf worden geëxporteerd (Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Back-up). Na herinstallatie van Windows kan het archief weer op de originele locatie worden teruggezet. Moeten de persoonlijke bestanden definitief naar een aparte datapartitie worden verplaatst (bijvoorbeeld voor het maken van een systeemback-up), laat eM Client dan eerst verwijzen naar deze nieuwe opslaglocatie. Dit kan eenvoudig via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Opslag, knop _. Sluit eM Client vervolgens af en kopieer de archiefmap naar de nieuw aangemaakte locatie.


BACK-UP MOZILLA FIREFOX- EN THUNDERBIRD-GEGEGEVENS

Het maken van een back-up van de instellingen, favorieten, e-maildatabase, e-mailaccounts, wachtwoorden en browserextensies van de browser Firefox en/of de e-mailclient Thunderbird kan met het programma MozBackup (download: http://mozbackup.jasnapaka.com). Wilt u overstappen naar een moderner e-mailprogramma? Maak dan gebruik van de exporteertool MBX2EML (download: http://luethje.eu/prog/) om de database met e-mailberichten van Thunderbird naar EML-bestanden te exporteren, deze bestanden zijn namelijk eenvoudig in elk ander e-mailprogramma te importeren.


E-mailaccountinstellingen

Noteer de instellingen van de beheerde e-mailaccounts zoals de gebruikersnaam (username), het wachtwoord (password en de POP3- en SMTP-server van de e-mailaccounts (inclusief de gebruikte beveiliging en poortnummers). Als alternatief voor het handmatig opschrijven kunnen de instellingen ook worden overgezet door ze vanuit het register te exporteren (bijvoorbeeld Outlook) of door het bestand met de gegevens veilig te stellen (bijvoorbeeld eM Client).

De accountinstellingen van Outlook worden veiliggesteld door een back-up te maken van de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Profiles (Outlook 2016), HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles (Outlook 2013) of HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles (voor eerdere versies) kunnen de accountinstellingen (zonder de bijbehorende wachtwoorden) na herinstallatie toch ook weer eenvoudig geïmporteerd worden. Bij eM Client zijn de accountgegevens opgeslagen in de archiefmap (in de bestanden met de naam accounts.dat) en worden daarom al tegelijkertijd met de archiefmap veiliggesteld.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Zorg ervoor dat alle gebruikersnamen en wachtwoorden (bijvoorbeeld van e-mailaccount, inbelverbinding, Microsoft-account, telebankierpakket of een bezochte website) zijn veiliggesteld! Ben je een wachtwoord vergeten? Geen probleem, met de juiste tools kan deze zó weer in de beveiligde omgeving van Windows worden teruggevonden! Wees er wel bewust van dat genoemde tools zeer krachtig zijn en daarom door een aantal virusscanners ten onrechte worden aangezien voor een virus...

Referentiebeheer: de digitale kluis met inloggegevens
Windows 10 slaat sommige inloggegevens op in een digitale kluis zodat daarmee makkelijk kan worden ingelogd op websites en andere computers. Deze kluis is terug te vinden bij Referentiebeheer (toegankelijk via het configuratiescherm). Met de optie Back-upreferenties (onder de knop Windows-referenties) kan een back-up van de opgeslagen wachtwoorden en certificaten worden gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen ze met de optie Herstelreferenties weer in ere worden hersteld (altijd handig in geval van een herinstallatie van Windows).

LET OP: Wordt bij het openen van referentiebeheer een foutmelding getoond, verwijder dan de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Protect. Maak eventueel eerst een back-up van de bestanden omdat met deze map ook alle opgeslagen wachtwoorden worden verwijderd.

De password recovery tools van NirSoft

De beste tools voor het achterhalen van wachtwoorden zijn beschikbaar op de website van NirSoft (download: www.nirsoft.net)! Hier zijn password recovery tools te vinden voor het achterhalen van vergeten wachtwoorden van het e-mailprogramma (Mail PassView), het messenger-programma (MessenPass), de inbelverbindingen (Dialupass), FTP-account (SniffPass), de beveiligde draadloze internetverbinding (WirelessKeyView) of zelfs de wachtwoorden van bezochte websites (WebBrowserPassView). Start de benodigde recoverytools op, spreid de vensters over het scherm en maak een afdruk met een PrintScreen programma. Je zal er versteld van staan wat je hiermee allemaal kunt terughalen!

TIP: Met de krachtige reocverytool recALL (download: http://keit.co/p/recall/) zijn de opgeslagen wachtwoorden van honderden programma’s te achterhalen, zoals die van webpagina’s, de wifi-verbindingen, e-mailprogamma’s, chatprogramma’s, FTP-software e.d.. Omdat met dit programma wachtwoorden zijn te achterhalen, waarschuwt menig browser dat deze website en/of tool onveilig is. Hoewel deze tool naar mijn weten veilig gebruikt kan worden, is het gebruik op eigen risico!

Achterhalen van FTP-wachtwoorden

SniffPass (download: www.nirsoft.net/utils/password_sniffer.html) is waardevol bij het achterhalen van het FTP-wachtwoord (nodig voor het uploaden van een website). Dit programma onderschept het wachtwoord tijdens de communicatie met de FTP-server. Het moge duidelijk zijn hoe veilig het wachtwoord is, het wordt gewoon open en bloot meegestuurd!

Achterhalen van diverse andere wachtwoorden

Cain & Abel (XP, download: www.oxid.it/cain.html) is een prachtig en uitgebreid programma, een (bijna) alleskunner op het gebied van password recovery! Met de tool CmosPwd (download: www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd) kunnen de wachtwoorden van de meeste moederborden worden achterhaald. Het administratorwachtwoord vergeten? Bekijk dan even op de pagina over het maken van een opstartbare CD.

Productcodes

Met ProduKey (download: www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html) kunnen de productcodes van Microsoft-producten zoals Office worden achterhaald. LicenseCrawler (download: www.klinzmann.name/licensecrawler.htm) kan tevens de productcodes van vele andere programma's (zoals Nero, PowerDVD, Adobe e.d.) achterhalen.

NB: In geval van een herinstallatie van Windows 10 hoeft de productcode niet nogmaals te worden opgegeven, ook al wordt daarom gevraagd tijdens de setup. De Windows 10-licentie voor de betreffende hardware (lees: het moederbord en de processor) werd namelijk reeds bij de eerste installatie geregistreerd bij Microsoft. Het is bij Windows 10 dus ook niet meer nodig om de productcode voorafgaande aan een herinstallatie veilig te stellen!

Installatiebestanden Microsoft Office

Om MS Office opnieuw te installeren, zijn naast de productcode tevens de installatiebestanden nodig. Is de installatie-DVD niet beschikbaar, maak dan vanuit de Windows Verkenner een back-up van de systeemmap C:\MSOcache met installatiebestanden (mits aanwezig, zie de pagina over de Windows Verkenner hoe deze standaard verborgen map zichtbaar is te maken). Zijn de installatiebestanden niet meer beschikbaar, bezoek dan de pagina https://products.office.com/nl-nl/download-back-up-restore-microsoft-office-products voor het downloaden van de software (al naar gelang de versie is hiervoor de productcode of het Microsoft-account benodigd waarmee Office destijds is geregistreerd).

ISO-BESTANDEN VAN WINDOWS EN OFFICE DOWNLOADEN

Zoek je verder binnen de Microsoft-krochten dan vind je nog vele andere downloads. Maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? De tool Microsoft Windows and Office ISO Download Tool (download: www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool) neemt het zoekwerk namelijk uit handen. Zoals uit onderstaande afbeelding blijkt, zijn met deze tool de ISO-bestanden van alle Windows 10-edities (ook van de vorige grote updates), Windows 8.1, Windows 7 en alle Office-versies (vanaf 2007) te downloaden. Ongeacht de taal en direct vanaf de website van Microsoft!

ISO bestanden Windows en Office downloaden

LET OP: Om deze ISO-bestanden te kunnen gebruiken, dien je te beschikken over de bij de oorspronkelijk geïnstalleerde software behorende licentie. Dat kan een productcode zijn, bij Windows 10 is deze echter niet meer nodig omdat de licentie tijdens de activatie al is gekoppeld aan de betreffende hardware.


Windows-instellingen

Windows is standaard uitgerust met de tool Windows Easy Transfer (te vinden via het startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Windows 8: app-overzicht, groep Systeem) om Windows-instellingen (voor bijvoorbeeld de Windows Verkenner, Internet Explorer etc.) van de ene computer naar de andere over te zetten.. Bedenk wel dat met deze methode ook ongewenste instellingen worden overgenomen! De tools zijn overigens minder geschikt voor het maken van een back-up van essentiële persoonlijke gegevens, aangezien alle gegevens gebundeld in slechts één bestand worden opgeslagen. Moet een back-up van de persoonlijke gegevens worden gemaakt, doe dit dan bij voorkeur handmatig (zoals verderop op deze pagina beschreven) of gebruik de tool SyncBack voor een geautomatiseerde back-up.

TIP: De Wizard bestanden en instellingen overzetten en Windows Easy Transfer kunnen ook worden gebruikt voor het overzetten van instellingen van het ene gebruikersaccount naar het andere.

Mappen met programma-instellingen

De mappen C:\ProgramData (met programma-instellingen) en C:\Gebruikers (met onder andere de submappen van de verschillende gebruikersaccounts, inclusief de gebruikersspecifieke instellingen van programma's) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig naar een veilige locatie worden gekopieerd. Sommige gebruikersspecifieke bestanden zijn in gebruik op het moment dat een gebruikersaccount actief is. Deze bestanden kunnen alleen worden gekopieerd vanuit een ander gebruikersaccount met administratorrechten. Kopieer alleen de (sub)mappen waarvan je vermoedt dat ze waardevolle informatie bevatten (het is dus niet zinvol ook de submappen met tijdelijke bestanden zoals Temp en Temporary Internet Files te kopiëren).

Registersleutels met programma-instellingen

Veel instellingen worden opgeslagen in het register. Wanneer daar een beetje handigheid mee verkregen is, kunnen de instellingen in het register zo worden geëxporteerd naar een registerbestand (om later in het nieuwe systeem te importeren). Deze methode vergroot wel het risico bestaande problemen te importeren: het is beter het register opnieuw op te bouwen.

TIP: De favoriete locaties in de registereditor kunnen worden veiliggesteld door de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites naar een veilige locatie te exporteren.

Virtualisatiemap geïnstalleerde programma’s

Windows  wordt dankzij virtualisatie extra tegen kwaadwillende software beveiligd. Programmabestanden van geïnstalleerde software worden door middel van de virtualisatie op een andere locatie opgeslagen dan het programma zelf voor ogen had, waardoor deze bestanden slechts virtueel op de plek van de originele bestanden komen te staan. Zo worden bestanden in de map C:\Program Files per gebruiker gevirtualiseerd in de persoonlijke map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86). Staan daar belangrijke bestanden tussen, stel deze dan veilig door ze met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Op de pagina over de Gebruikersaccountbeheer en beheerrechten  wordt uitgebreid ingegaan op de VirtualStore.

Aanvulling op MS Office Woordenboek

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole van Office worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC, te vinden in de map C:\Gebrui-kers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Proof en/of UProof. Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel worden gewijzigd via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Controle, knop Aangepaste woordenlijst. Het bestand CUSTOM.DIC kan overigens met Kladblok eenvoudig worden aangepast.

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC (XP: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Proof\ en Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\). Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel in MS Word via Extra, Opties, tabblad Spelling en Grammatica, knop Aangepaste woordenlijst worden gewijzigd. De inhoud van het bestand CUSTOM.DIC kan met Kladblok overigens eenvoudig worden aangepast.

Hardware drivers

Hoewel Windows over een database met hardware drivers beschikt (en de meeste hardware bij herinstallatie dus al van een driver voorziet), is vooraf niet duidelijk of Windows alle benodigde drivers automatisch kan installeren. Bevat Apparaatbeheer na installatie van Windows nog onbekende hardware (te herkennen aan een geel vraagteken) dan zullen de voor deze hardware benodigde drivers nog handmatig moeten worden toegevoegd (zie de pagina over Apparaatbeheer voor meer informatie over het installeren van hardware drivers). Noteer in ieder geval de namen van alle geïnstalleerde hardware items in Apparaatbeheer, deze lijst kan na herinstallatie namelijk nog van nut zijn bij het zoeken naar de juiste drivers van nog niet herkende hardware! Ook een back-up van de drivers kan in zo’n geval goed van pas komen. Het veiligstellen van de hardware drivers kan op twee manieren:

LET OP: Stel de drivers van de netwerkadapter veilig vóórdat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat er na een herinstallatie van Windows geen toegang tot het internet meer is (die dan juíst nodig is om deze drivers te downloaden)!

Back-up maken en terugzetten van geïnstalleerde drivers met Double Driver

Start Double Driver met het bestand dd en activeer de knop Back-up, knop Scan Current System om een overzicht van alle hardware drivers te verkrijgen. Alleen de niet van Microsoft afkomstige drivers zijn geactiveerd, deze selectie kan met de knop Select (in de balk bovenin) eventueel worden aangepast. Met de knop Backup Now worden de geselecteerde drivers in één keer veiliggesteld naar de map Documenten\Double Driver Backup (of een map naar keuze). Deze map hoeft dan alleen nog veiliggesteld te worden zodat deze na herinstallatie weer kan worden gebruikt. Komt er na herinstallatie van Windows nog onbekende hardware in Apparaatbeheer voor, navigeer dan vanuit de installatiewizard voor het installeren van hardware drivers naar de zojuist aangemaakte database om de voor de hardware benodigde driver te selecteren. De drivers kunnen eventueel ook vanuit Double Driver met de knop Restore worden teruggezet, daarvoor moet de software wel eerst weer opnieuw worden geïnstalleerd.

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands