Back-up data, documenten, e-mail, adresboek, favorieten, wachtwoorden, agenda, notities, drivers en instellingen

Dankzij het Microsoft-account wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de on-line opslagmogelijkheden van OneDrive. Steeds meer apps maken hier gebruik van en slaan persoonlijke gegevens en bestanden standaard op in OneDrive. Denk bij-voorbeeld aan de apps Mail, Agenda en Personen die de persoonlijke gegevens standaard online opslaan. Zodra met het Microsoft-account op een andere computer wordt aangemeld, zijn de in OneDrive opgeslagen gegevens direct weer toegankelijk. Desalniettemin worden nog steeds veel persoonlijke bestanden op de C:-schijf of een aparte datapartitie opgeslagen, vanzelfsprekend is het raadzaam deze eerst veilig te stellen voordat wordt gestart met een herinstallatie van Windows! Voor zover van toepassing gaat het om de volgende gegevens:


TIP: Klaar met het veiligstellen van de persoonlijke gegevens? Controleer dan eerst of de gemaakte back-up daadwerkelijk leesbaar is (bijvoorbeeld door deze op een andere computer uit te lezen) voordat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd!

VERBORGEN BESTANDEN ZICHTBAAR MAKEN

Sommige bestanden en/of mappen worden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Kan je een bestand niet vinden, maak dan alle verborgen bestanden zichtbaar via tabblad Beeld, activeer optie Verborgen items. Systeembestanden worden zichtbaar gemaakt via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, deactiveer de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen).


Opslagmedia

Kopieer de persoonlijke bestanden, instellingen e.d. naar een ander opslagmedium dan de schijf waarop Windows wordt geïnstalleerd. De volgende opslagmedia kunnen hiervoor worden gebruikt:

Kopiëren naar een externe schijf is verreweg de gemakkelijkste methode (wellicht maak je al periodiek een back-up van de persoonlijke bestanden naar een externe schijf. Staan de persoonlijke bestanden op een aparte interne schijf (hetgeen vaak het geval is bij een computer die is uitgerust met een relatief kleine SSD-schijf en een grote harde schijf), koppel deze schijf dan tijdelijk los. Tijdens een herinstallatie kunnen namelijk onvoorziene problemen ontstaan waardoor partities (of de bestanden die daarop staan) onleesbaar worden.

Data veiligstellen na een systeemcrash of virusbesmetting

Vooralsnog zijn we er vanuit gegaan dat de persoonlijke data wegens een geplande herinstallatie van Windows wordt veiliggesteld. Maar wat nu wanneer Windows opeens niet meer wil opstarten, bijvoorbeeld doordat een virusbesmetting of een crash het systeem heeft platgelegd? Gelukkig zijn er een aantal omwegen om de persoonlijke data ook in die situaties nog veilig te kunnen stellen.

Is Windows met een virus besmet, dan kan de computer vaak nog wel in veilige modus worden opgestart. Is Windows gecrasht maar blijkt de interne schijf nog steeds benaderbaar, dan kan deze eventueel als tweede schijf in een andere computer worden geplaatst. Ook het gebruik van een opstartbare CD/DVD is een interessante optie omdat daarmee buiten Windows om toch nog toegang kan worden verkregen tot de bestanden op de interne schijf. Met name een Windows PE (met ondersteuning voor een externe schijf of USB-geheugen) en de Ultimate Boot CD zijn interessant. Het kost wel wat tijd om een opstartbaar medium te maken, maar als daarmee persoonlijke gegevens veiliggesteld kunnen worden, is dat zeker de moeite waard!

Mappen met persoonlijke documenten

Het ligt voor de hand dat de mappen met persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek, video's en dergelijke moeten worden veiliggesteld. Deze bestanden kunnen simpelweg worden veiliggesteld door ze vanuit de Windows Verkenner handmatig naar een veilige locatie te kopiëren of door gebruik te maken van synchronisatie/back-upsoftware als SyncBack Free

Start

Is er veel werk gestoken in het samenstellen van het venster Start dan is het verstandig ook hier een back-up van te maken zodat Start na een herinstallatie weer in oude staat kan worden hersteld. Zo’n back-up is trouwens ook handig om de indeling van Start over te zetten naar een andere computer of gebruikersaccount. Het maken van een back-up gaat als volgt: start de Windows PowerShell (Admin) via het Win-X menu en geef het commando Export-StartLayout -path “D:\start.xml”, wijzig desgewenst de opslaglocatie en de bestandsnaam. Het herstellen van het menu Start gaat via het register: maak met de registereditor in de registersleutel HKCU\SOFTWARE\ Policies\Microsoft\ Windows\Explorer de tekenreeks registerwaarde StartLayoutFile aan, geef deze de waarde D:\start.xml (dan wel de gewijzigde locatie) en herstart Windows. NB: Deze methode heeft wel één nadeel: het startmenu kan vervolgens niet meer worden aangepast.

Favorieten en RSS-feeds Internet Explorer

De favorieten van Internet Explorer (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\Favorieten) en Feeds (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local\ Microsoft\Feeds) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig worden gekopieerd naar de gekozen back-uplocatie. Maak eventueel ook een back-up van de registersleutel waarin de volgorde van de Favorieten is vastgelegd (standaard worden ze in alfabetische volgorde teruggezet). Stel daarvoor de volgende registersleutel veilig en importeer deze sleutel direct na het terugzetten van de Favorieten:
HKCU\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Favorites

Favorieten Microsoft Edge

Via het Microsoft-account wordt al automatisch een back-up van de favorieten gemaakt, maar bij lokale accounts moet dit nog handmatig gebeuren. De favorieten van Microsoft Edge (inclusief leeslijst, standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local\Packages\ Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\ AC\MicrosoftEdge\User\ Default\DataStore) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig worden gekopieerd naar de gekozen back-uplocatie. De favorieten van Edge zijn ook vanuit de browser zelf te exporteren via Instellingen en meer, optie Instellingen, knop Importeren of exporteren, knop Naar bestand exporteren (en weer te importeren via de knop Uit bestand importeren).

Favorieten Chrome en Firefox

Bij Google Chrome en Mozilla Firefox worden de favorieten bladwijzers genoemd. De bladwijzers van Chrome zijn opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local\ Google\Chrome\User Data\Default\Bookmarks en zijn via het menu, link Bladwijzers, link Bladwijzerbeheer, knop Organiseren (de drie puntjes) te exporteren naar een HTML-bestand (om ze eventueel via dezelfde route weer te importeren). De bladwijzers van Firefox zijn opgeslagen in de profielmap C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Mozilla\ Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default en zijn via de bladwijzerbibliotheek (te openen met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-B) te exporteren en eventueel weer te importeren.

E-maildatabase en contactpersonen

Bij sommige e-mailprogramma's kunnen de ontvangen en verstuurde e-mail, de contactpersonen en de e-mailaccountinstellingen naar de nieuwe Windows-installatie worden overgezet. De meeste gegevens kunnen vanuit het e-mailprogramma zelf worden geëxporteerd, om ze later weer te importeren. Dit kan echter eenvoudiger én veiliger door simpelweg de map met de e-maildatabase met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie.

BACK-UP HOTMAIL/LIVE/MSN/YAHOO!/GMAIL-ACCOUNTS

Bij het webbased beheren van webmail (zoals Hotmail, Live, MSN, Yahoo! en Gmail) wordt de gehele mailbox, dus zowel de verzonden en ontvangen e-mail als de contactpersonen, op de mailserver opgeslagen. Het is dan ook niet nodig de opgeslagen e-maildatabase en/of de contactpersonen veilig te stellen voordat met een herinstallatie wordt begonnen! Wil je desondanks toch een back-up van de online opgeslagen e-mail maken? Bedenk dan dat de meeste webmailadressen ook POP3- of IMAP-toegang ondersteunen zodat de berichten eenvoudig kunnen worden gedownload! Eenmaal lokaal opgeslagen kunnen de e-maildatabase en contactpersonen vrij eenvoudig (via de hierboven beschreven methode) naar een veilige locatie worden gekopieerd.


Outlook (Microsoft Office-pakket)

Outlook slaat alle verzonden en ontvangen e-mail, de contactpersonen, de notities en agenda-items op in een PST-bestand (bijvoorbeeld OUTLOOK.PST). Bij Outlook 2007 wordt het OUTLOOK.PST-bestand opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ Documenten\Outlook-bestanden (controleer de opslaglocatie zo nodig via tabblad Bestand, knop Accountinstellingen, tabblad Gegevensbestanden). Door deze PST-bestanden naar een veilige locatie te kopiëren, wordt een back-up van de Outlook-gegevens gemaakt. Het is wel belangrijk dat Outlook is afgesloten voordat de PST-bestanden worden gekopieerd. Controleer daarom vooraf even via Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-ESC) of het proces OUTLOOK daadwerkelijk is beëindigd.

Na herinstallatie van Windows kan het bestand weer op de originele locatie worden teruggezet, of beter nog: kan Outlook worden aangepast zodat deze naar dit bestand verwijst. Deze laatste methode is vooral handig wanneer de persoonlijke bestanden naar een aparte datapartitie moeten worden verplaatst (belangrijk bij het maken van een systeemback-up). Outlook laten verwijzen naar deze locatie is eenvoudig: verwijder het originele bestand (bewaar eventueel een kopie) en start het programma opnieuw op. Outlook komt nu eerst met een foutmelding, waarna de nieuwe locatie kan worden ingesteld. Wordt de optie AutoArchiveren gebruikt, dan is er ook een bijbehorend archiefbestand (ARCHIVE.PST). Omdat het archiefbestand nog (oude) e-mail kan bevatten, is het verstandig deze ook mee te kopiëren. Via tabblad Bestand, onderdeel Opties, taak Geavanceerd, knop Instellingen voor AutoArchiveren is de locatie van het archiefbestand te achterhalen. Met behulp van de Windows Verkenner kan dit bestand vervolgens naar een veilige locatie worden gekopieerd.

De AutoComplete-functie houdt een lijst bij van alle e-mailadressen waarnaar een e-mail is verzonden. Zodra een letter in het AAN-veld wordt getypt, vult AutoComplete deze automatisch aan, op basis van de in het geheugen opgeslagen adressen. Maak je veel gebruik van deze functie, zet de AutoComplete-lijst dan over: sluit eerst Outlook af en maak vervolgens vanuit de Windows Verkenner een kopie van het bestand C:\Gebruikers\inlognaam\ Appdata\Local\ Microsoft\Outlook\ RoamCache\ Stream_Autocomplete_0_xxxxx.dat (waarbij xxxxx staat voor een lange reeks letters en cijfers; activeer op tabblad Beeld de optie Verborgen items om verborgen bestanden zichtbaar te maken). Zijn er meerdere bestanden met deze naam, kopieer dan het meest recente bestand (maak eventueel een back-up van alle bestanden die groter zijn dan 1 kB!). Wijzig vervolgens de bestandsnaam van dit gekopieerde bestand zodat deze exact gelijk is aan de bestandsnaam van het nog lege DAT-bestand op de nieuwe Windows-installatie. Overschrijf tot slot het lege DAT-bestand door het back-upbestand naar de betreffende opslaglocatie te kopiëren. Let op: Bij Outlook 2003 en 2007 is het overzetten van de AutoComplete-lijst een stuk eenvoudiger, hier hoeft alleen het bestand C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\ Outlook\Outlook.NK2 overgezet te worden.

BACK-UP eM CLIENT-GEGEGEVENS

eM Client slaat de database met e-mailberichten, contacten, agenda e.d. standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\eM Client (controleer de opslaglocatie zo nodig via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Opslag). Een back-up is eenvoudig te maken door deze map met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie zodat deze map na een herinstallatie van eM Client weer kan worden teruggezet. De database kan eventueel ook vanuit eM Client zelf worden geëxporteerd (Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Back-up). Na herinstallatie van Windows kan het archief weer op de originele locatie worden teruggezet. Moeten de persoonlijke bestanden definitief naar een aparte datapartitie worden verplaatst (bijvoorbeeld voor het maken van een systeemback-up), laat eM Client dan eerst verwijzen naar deze nieuwe opslaglocatie. Dit kan eenvoudig via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Opslag, knop _. Sluit eM Client vervolgens af en kopieer de archiefmap naar de nieuw aangemaakte locatie.


E-mailaccountinstellingen

Noteer de instellingen van de beheerde e-mailaccounts zoals de gebruikersnaam (username), het wachtwoord (password en de POP3- en SMTP-server van de e-mailaccounts (inclusief de gebruikte beveiliging en poortnummers). Als alternatief voor het handmatig opschrijven kunnen de instellingen ook worden overgezet door ze vanuit het register te exporteren (bijvoorbeeld Outlook) of door het bestand met de gegevens veilig te stellen (bijvoorbeeld eM Client). De accountinstellingen van Outlook worden (zonder de bijbehorende wachtwoorden) veiliggesteld door een back-up te maken van de registersleutel HKCU\Software\ Microsoft\Office\16.0\ Outlook\Profiles (Outlook 2016/2019) dan wel HKCU\Software\ Microsoft\Office\15.0\ Outlook\Profiles (Outlook 2013) of HKCU\Software\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles (voor eerdere versies). Deze back-up kan na de herinstallatie eenvoudig weer eenvoudig worden geïmporteerd.

Bij eM Client zijn de accountgegevens opgeslagen in de archiefmap (in de bestanden met de naam accounts.dat) en worden daarom al tegelijkertijd met de archiefmap veiliggesteld.

Gebruikersnamen en wachtwoord recoverytools

Zorg ervoor dat alle gebruikersnamen en wachtwoorden (bijvoorbeeld van e-mailaccount, inbelverbinding, Microsoft-account, bankierpakket of een bezochte website) zijn veiliggesteld! Ben je een wachtwoord vergeten? Geen probleem, met de juiste tools kan deze zó weer in de beveiligde omgeving van Windows worden teruggevonden! Wees er wel bewust van dat genoemde tools zeer krachtig zijn en daarom door een aantal virusscanners ten onrechte worden aangezien voor een virus...

Referentiebeheer: de digitale kluis met inloggegevens

Windows 10 slaat sommige inloggegevens op in een digitale kluis zodat daarmee makkelijk kan worden ingelogd op websites en andere computers. Deze kluis is terug te vinden bij Referentiebeheer (toegankelijk via het configuratiescherm). Met de optie Back-upreferenties (onder de knop Windows-referenties) kan een back-up van de opgeslagen wachtwoorden en certificaten worden gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen ze met de optie Herstelreferenties weer in ere worden hersteld (altijd handig in geval van een herinstallatie van Windows).

LET OP: Wordt bij het openen van referentiebeheer een foutmelding getoond, verwijder dan de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Protect. Maak eventueel eerst een back-up van de bestanden omdat met deze map ook alle opgeslagen wachtwoorden worden verwijderd.

De password recoverytools van NirSoft

De beste tools voor het achterhalen van wachtwoorden zijn beschikbaar op de website van NirSoft (download: www.nirsoft.net)! Hier zijn password recoverytools te vinden voor het achterhalen van vergeten wachtwoorden van het e-mailprogramma (Mail PassView), FTP-account (SniffPass), de draadloze internetverbinding (WirelessKeyView) of zelfs bezochte websites (WebBrowserPassView). Omdat deze tools door het SmartScreen-filter als virus worden aangemerkt, moet de realtime-beveiliging tijdelijk worden gedeactiveerd (via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows-beveiliging, knop Windows-beveiliging openen, onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, link Instellingen beheren) zodat het installatiebestand niet in quarantaine geplaatst kan worden. Start de recoverytool, spreid de vensters over het scherm en maak een afdruk met een PrintScreen-programma. Je zal er versteld van staan wat je hiermee allemaal kunt terughalen!

Achterhalen van FTP-wachtwoorden

SniffPass (download: www.nirsoft.net/utils/password_sniffer.html) is waardevol bij het achterhalen van het FTP-wachtwoord (nodig voor het uploaden van een website). Dit programma onderschept het wachtwoord tijdens de communicatie met de FTP-server. Het moge duidelijk zijn hoe veilig het wachtwoord is, het wordt gewoon open en bloot meegestuurd!

Achterhalen van diverse andere wachtwoorden

Cain & Abel (XP, download: www.oxid.it/cain.html) is een prachtig en uitgebreid programma, een (bijna) alleskunner op het gebied van password recovery! Met de tool CmosPwd (download: www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd) kunnen de wachtwoorden van de meeste moederborden worden achterhaald. Het administratorwachtwoord vergeten? Bekijk dan even op de pagina over het maken van een opstartbare CD.

Productcodes

Met ProduKey (download: www.nirsoft.net) kunnen de productcodes van Microsoft-producten zoals Office worden achterhaald. LicenseCrawler (download: www.klinzmann.name/licensecrawler.htm) kan tevens de productcodes van vele andere programma's (zoals Nero, PowerDVD, Adobe e.d.) achterhalen.

NB: Bij een herinstallatie van Windows 10 is het niet noodzakelijk de productcode op te geven, ook al wordt daarom gevraagd tijdens de setup. De Windows 10-licentie voor de betreffende hardware (lees: het moederbord en de processor) werd namelijk reeds bij de eerste installatie geregistreerd bij Microsoft. Het is bij Windows 10 dus ook niet meer nodig om de productcode voorafgaande aan een herinstallatie veilig te stellen!

Installatiebestanden Microsoft Office

Om Microsoft Office opnieuw te installeren, zijn naast de productcode tevens de installatiebestanden nodig. Is de installatie-DVD niet beschikbaar, maak dan vanuit de Windows Verkenner een back-up van de systeemmap C:\MSOcache met installatiebestanden (mits aanwezig, zie de pagina over de Windows Verkenner hoe deze standaard verborgen map zichtbaar is te maken). Zijn de installatiebestanden niet meer beschikbaar, bezoek dan de pagina https://products.office.com/nl-nl/download-back-up-restore-microsoft-office-products voor het downloaden van de software (al naar gelang de versie is hiervoor de productcode of het Microsoft-account nodig waarmee Office destijds is geregistreerd).

ISO-BESTANDEN MICROSOFT OFFICE DOWNLOADEN

Oudere Office-versies zijn met Heidoc.net Windows ISO Downloader (download: www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool) als ISO-bestand te downloaden. Deze tool kan de installatiebestanden van alle Office-versies vanaf 2007 downloaden, ongeacht de taal en direct vanaf de website van Microsoft! Om Office te kunnen installeren dien je te beschikken over de bij de oorspronkelijk geïnstalleerde software behorende licentie. Met deze tool zijn overigens ook de ISO-bestanden van alle Windows 10-edities (ook van de vorige grote updates), Windows 8.1 en Windows 7 te downloaden.

ISO bestanden Windows en Office downloaden

LET OP: Om deze ISO-bestanden te kunnen gebruiken, dien je te beschikken over de bij de oorspronkelijk geïnstalleerde software behorende licentie. Dat kan een productcode zijn, bij Windows 10 is deze echter niet meer nodig omdat de licentie tijdens de activatie al is gekoppeld aan de betreffende hardware.


Installatiebestanden overige software

Stel ook de installatiebestanden van de overige geïnstalleerde software veilig. Zijn ze van internet gedownload dan zijn ze doorgaans terug te vinden in de map C:\Gebruikers\inlognaam\Download, in veel gevallen is het echter verstandig om te controleren of de fabrikant geen recentere versie als download ter beschikking stelt.

Mappen en registersleutels met programma-instellingen

De mappen C:\ProgramData (met programma-instellingen) en C:\Gebruikers (met onder andere de submappen van de verschillende gebruikersaccounts, inclusief de gebruikersspecifieke instellingen van programma's) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig naar een veilige locatie worden gekopieerd. Bestanden die door een of ander proces bezet worden gehouden, kunnen alleen vanuit een ander gebruikersaccount met administratorrechten worden gekopieerd. Kopieer alleen de (sub-)mappen waarvan je vermoedt dat ze waardevolle informatie bevatten (de submappen met tijdelijke bestanden zoals Temp en Temporary Internet Files kunnen dus worden genegeerd).

De in het register opgeslagen instellingen kunnen met een beetje handigheid zo worden geëxporteerd naar een registerbestand (om later in het nieuwe systeem te importeren). Deze methode vergroot wel het risico bestaande problemen te importeren: het is beter het register opnieuw op te bouwen.

TIP: De favoriete locaties in de registereditor kunnen worden veiliggesteld door de registersleutel HKCU\Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Applets\Regedit\Favorites naar een veilige locatie te exporteren.

Aanvulling op Microsoft Office-woordenboek

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole van Office worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC, te vinden in de map C:\Gebrui-kers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Proof en/of UProof. Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel worden gewijzigd via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Controle, knop Aangepaste woordenlijst. Het bestand CUSTOM.DIC kan overigens met Kladblok eenvoudig worden aangepast.

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC (XP: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Proof\ en Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\ Microsoft\Proof\). Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel in MS Word via Extra, Opties, tabblad Spelling en Grammatica, knop Aangepaste woordenlijsten worden gewijzigd. De inhoud van het bestand CUSTOM.DIC kan met Kladblok overigens eenvoudig worden aangepast.

Hardware drivers

Windows beschikt over een ongekend grote database met hardware drivers, de meeste hardware wordt dus al tijdens de herinstallatie van Windows automatisch van een driver voorzien. Bevat Apparaatbeheer na de herinstallatie nog onbekende hardware (te herkennen aan een geel uitroepteken) dan moeten de bijbehorende drivers handmatig worden toegevoegd. Deze drivers zijn meestal wel via de website van de betreffende hardwarefabrikant te downloaden, daarvoor moet je echter wel weten om welke hardware het gaat! Noteer daarom voorafgaande aan de herinstallatie welke items in Apparaatbeheer worden vermeld. Als praktisch alternatief kan ook een back-up van de drivers worden gemaakt (zoals hierna beschreven). Zie de pagina over Apparaatbeheer voor meer informatie over het installeren van hardware drivers.

LET OP: Stel de drivers van de netwerkadapter veilig vóórdat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat er na een herinstallatie van Windows geen toegang tot het internet meer is (die dan juíst nodig is om deze drivers te downloaden)!

Back-up maken en terugzetten van geïnstalleerde drivers

De drivers van een bestaande installatie zijn eenvoudig veilig te stellen vanuit de Windows PowerShell (admin) (via Win-X op te starten) met de commando's MD  C:\Drivers (voor het aanmaken van de map Drivers op de C:-partitie) en DISM  /online  /export-driver  /destination:C:\Drivers (zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven). Kopieer vervolgens de map Drivers van de C:-schijf naar de back-uplocatie (of laat de drivers gelijk naar de gewenste locatie wegschrijven door de schrijfletter C: in de commando’s te vervangen door die van de back-uplocatie). Na de herinstallatie van Windows zijn de drivers van nog niet herkende hardware eenvoudig vanuit Apparaatbeheer te installeren door te verwijzen naar de back-uplocatie.

Back-up van drivers maken (DISM)

TIP: Als alternatief kan vanuit de Windows Verkenner een back-up van de map C:\Windows\System32\DriverStore worden gemaakt. Deze map bevat ook de drivers van de hardware, en heeft als enige nadeel dat hij een stuk groter in omvang is.

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring