Back-up data, documenten, e-mail, adresboek, favorieten, wachtwoorden, agenda, notities, drivers en instellingen

Bij een herinstallatie van Windows wordt aangeraden de systeempartitie te formatteren, of zo mogelijk zelfs de interne schijf opnieuw te partitioneren. Het zal geen nieuws zijn dat u hiermee de op de betreffende partitie(s) of interne schijf opgeslagen bestanden kwijtraakt. Het is dus raadzaam eerst de persoonlijke betanden veilig te stellen (óók als ze op een aparte datapartitie zijn opgeslagen!) voordat een herinstallatie van Windows wordt gestart. Het gaat om de volgende gegevens (voor zover van toepassing in uw situatie):

Klaar met het veiligstellen van de persoonlijke gegevens? Verzeker u er dan eerst van dat de gemaakte back-up ook daadwerkelijk leesbaar is voordat de herinstallatie van Windows wordt gestart!

VERBORGEN BESTANDEN

Sommige (systeem)bestanden, mappen en/of partities worden standaard verborgen in de Windows Verkenner. De instellingen hiervoor zijn te wijzigen via het tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven (in Windows 7/Vista via de knop Organiseren, Map- en zoekopties, tabblad Weergave).


 

Online back-up via het Microsoft-account (Windows 10/8)

Is standaard ingelogd met een Microsoft-account dan worden een aantal hiervoor genoemde instellingen (zoals de favoriete webpagina’s, de browsegeschiedenis, de autocomplete-informatie, de geïnstalleerde apps uit de Windows Store e.d.) automatisch veiliggesteld via de online opslag van het Microsoft-account. Meld het account zo nodig eens aan op een andere computer om te zien welke instellingen nog niet online zijn veiliggesteld.

Opslagmedia

Kopieer de persoonlijke bestanden, instellingen e.d. naar een ander opslagmedium dan de schijf waarop Windows wordt geïnstalleerd. De volgende opslagmedia kunnen hiervoor worden gebruikt:

De eerste optie (kopiëren naar een externe schijf) is verreweg de gemakkelijkste (wellicht maakt u al periodiek een back-up van de persoonlijke bestanden naar een externe schijf. Staan de persoonlijke bestanden op een aparte interne schijf (hetgeen vaak het geval is bij een computer die is uitgerust met een relatief kleine SSD-schijf en een grote harde schijf), koppel deze schijf dan tijdelijk los. Tijdens een herinstallatie kunnen namelijk onvoorziene problemen ontstaan waardoor partities (of de bestanden die daarop staan) onleesbaar worden.

Data veiligstellen na een systeemcrash of virusbesmetting

Vooralsnog zijn we er vanuit gegaan dat de persoonlijke data wegens een geplande herinstallatie van Windows wordt veiliggesteld. Maar wat nu wanneer Windows opeens niet meer wil opstarten, bijvoorbeeld doordat een virusbesmetting of een crash het systeem heeft platgelegd? Gelukkig zijn er een aantal omwegen om de persoonlijke data ook in die situaties nog veilig te kunnen stellen.

Is Windows met een virus besmet, dan kan de computer vaak nog in veilige modus worden opgestart (druk daarvoor op de F8-knop tijdens het opstarten van Windows of (met name bij Windows 8) via MSCONFIG, tabblad Computer opstarten, optie Opstarten in veilige modus, optie Minimaal). Is Windows gecrasht maar blijkt de interne schijf nog steeds benaderbaar, dan kan deze eventueel als tweede schijf in een andere computer worden geplaatst. Ook het gebruik van een opstartbare CD/DVD is een interessante optie omdat daarmee buiten Windows om toch nog toegang kan worden verkregen tot de bestanden op de interne schijf. Met name een Bart's PE, VistaPE, Windows 7 PE en Windows 8 PE (met ondersteuning voor een externe schijf of USB-geheugen) en Ultimate Boot CD zijn interessant. Het kost wel wat tijd om een opstartbaar medium te maken, maar als daarmee persoonlijke gegevens veiliggesteld kunnen worden, is dat zeker de moeite waard!

Mappen met persoonlijke documenten

Het ligt voor de hand dat de mappen met persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek, video's en dergelijke moeten worden veiliggesteld. Deze bestanden kunnen simpelweg worden veiliggesteld door ze vanuit de Windows Verkenner handmatig naar een veilige locatie te kopiëren of door gebruik te maken van synchronisatie/back-upsoftware als SyncBack Free

Favorieten en RSS-feeds (Internet Explorer)

De mappen Favorieten (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\Favorieten) en Feeds (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Feeds) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig worden gekopieerd naar de gekozen back-uplocatie. Maak eventueel ook een back-up van de registersleutel waarin de volgorde van de Favorieten is vastgelegd (standaard worden ze in alfabetische volgorde teruggezet). Stel daarvoor de volgende registersleutel veilig en importeer deze sleutel direct na het terugzetten van de Favorieten:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites

Favorieten (Microsoft Edge)

Via het Microsoft-account wordt al automatisch een back-up van de favorieten gemaakt, bij lokale accounts moet dit handmatig gebeuren. De map Favorites van Microsoft Edge (standaard opslaglocatie C:\Gebruikers\inlognaam\App-Data\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\User\Default\DataStore) kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig worden gekopieerd naar de gekozen back-uplocatie.

E-maildatabase en contactpersonen

Bij gebruik van een e-mailprogramma als Outlook Express (onderdeel van Windows XP), Windows Mail (onderdeel van Windows Vista), Windows Live Mail (als vervanger voor OE en WM) of Outlook (onderdeel van Microsoft Office) kunnen de ontvangen en verstuurde e-mail, de contactpersonen en de e-mailaccountinstellingen naar de nieuwe Windows-installatie worden overgezet. De meeste gegevens kunnen vanuit het e-mailprogramma zelf worden geëxporteerd, om ze later weer te importeren. Dit kan echter eenvoudiger én veiliger door simpelweg de map met de e-maildatabase met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie. De opslaglocatie wordt vermeld bij de instellingen van het betreffende programma:

BACK-UP HOTMAIL/LIVE/MSN/YAHOO!/GMAIL-ACCOUNTS

Bij het webbased beheren van webmail (zoals Hotmail, Live, MSN, Yahoo! en Gmail) wordt de gehele mailbox (dus zowel de verzonden en ontvangen e-mail als de contactpersonen) op de mailserver opgeslagen. Het is dan ook niet noodzakelijk de opgeslagen e-maildatabase en/of de contactpersonen veilig te stellen voordat met een herinstallatie wordt begonnen! Wilt u desondanks toch een back-up van de online opgeslagen e-mail maken? Bedenk dan dat de meeste webmailadressen ook POP3- of IMAP-toegang ondersteunen zodat de berichten eenvoudig kunnen worden gedownload! Eenmaal lokaal opgeslagen kunnen de e-maildatabase en contactpersonen vrij eenvoudig (via de hierboven beschreven methode) naar een veilige locatie worden gekopieerd.


BACK-UP MOZILLA FIREFOX- EN THUNDERBIRD-GEGEGEVENS

Het maken van een back-up van de instellingen, favorieten, e-maildatabase, e-mailaccounts, wachtwoorden en browserextensies van de browser Firefox en/of de e-mailclient Thunderbird kan met het programma MozBackup (download: http://mozbackup.jasnapaka.com). Wilt u overstappen naar een moderner e-mailprogramma? Maak dan gebruik van de exporteertool MBX2EML (download: http://luethje.eu/prog/) om de database met e-mailberichten van Thunderbird naar EML-bestanden te exporteren, deze bestanden zijn namelijk eenvoudig in elk ander e-mailprogramma te importeren.


Windows Live Mail

Windows Live Mail (onderdeel van de Windows Essentials) slaat de database met e-mailberichten, agenda en RSS-feeds standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail en de contactpersonen in de map C:\Gebruikers\ inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Contacts (en dan met name in de verborgen systeemmap Default\DBStore). Elk e-mailbericht, agenda-item, contactpersoon of RSS-feed wordt afzonderlijk opgeslagen, er is dus geen sprake van slechts één databasebestand. Maak een back-up van de mappen Windows Live Mail en Windows Live\Contacts door deze met behulp van de Windows Verkenner te kopiëren naar een veilige locatie. De back-up kan na herinstallatie van Windows en Windows Live Mail weer worden teruggezet. Het is echter beter Windows Live Mail (blauwe knop, Opties, Mail, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap) te laten verwijzen naar een databasemap op een andere partitie, zeker wanneer er nog een systeemback-up gemaakt gaat worden. De database kan eventueel ook vanuit Windows Live Mail zelf worden geëxporteerd (blauwe knop, E-mail exporteren, E-mailberichten).

BLOKKERINGSREGELS WINDOWS LIVE MAIL VEILIGSTELLEN

Met Windows Live Mail kunnen blokkeringsregels worden opgesteld om afzenders te blokkeren (spamberichten) dan wel toe te staan (gewenste berichten die door het spamfilter worden tegengehouden). Blokkeringsregels worden aangemaakt via tabblad Bericht, Ongewenste e-mail, Afzender toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders en worden opgeslagen in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Live Mail\PerPassportSettings\...\Junk Mail

Door deze registersleutel met de registereditor te exporteren (Bestand, Exporteren), wordt een back-up van deze blokkeringsregels gemaakt. Na een herinstallatie wordt de back-up gemakkelijk weer teruggezet door op het aangemaakte REG-bestand te dubbelklikken. Aangemaakte berichtregels (tabblad Bericht, Regel maken op basis van bericht) kunnen ook worden veiliggesteld, en wel door de volgende registersleutel te exporteren:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Live Mail\Rules


Outlook (MS Office-pakket)

Outlook slaat alle verzonden en ontvangen e-mail, de contactpersonen, de notities en agenda-items op in een PST-bestand (bijvoorbeeld OUTLOOK.PST). Bij Outlook 2007 wordt het OUTLOOK.PST-bestand opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook en bij Outlook 2010/2013 in C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten\Outlook-bestanden. Door deze PST-bestanden naar een veilige locatie te kopiëren, wordt een back-up van de Outlook-gegevens gemaakt. Het is wel belangrijk dat het PST-bestand is afgesloten voordat het wordt gekopieerd. Controleer daarom vooraf even via Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-ESC) of het proces OUTLOOK is afgesloten.

Na herinstallatie van Windows kan het bestand weer op de originele locatie worden teruggezet, of beter nog: kan Outlook worden aangepast zodat deze naar dit bestand verwijst. Deze laatste methode is vooral handig wanneer de persoonlijke bestanden naar een aparte datapartitie moeten worden verplaatst (belangrijk bij het maken van een systeemback-up). Outlook laten verwijzen naar deze locatie is eenvoudig: verwijder het originele bestand (bewaar eventueel een kopie) en start het programma opnieuw op. Outlook komt nu eerst met een foutmelding, waarna de nieuwe locatie kan worden ingesteld.

TIP: Wordt de optie AutoArchiveren gebruikt, dan is er ook een bijbehorend archiefbestand. Omdat het archiefbestand nog (oude) e-mail kan bevatten, is het verstandig deze ook mee te kopiëren. De optie AutoArchiveren staat onder Extra, Opties, tabblad Overige, knop AutoArchiveren (Outlook 2010/2013: tabblad Bestand, knop Opties, taak Geavanceerd, knop Instellingen voor AutoArchiveren). In dit venster is de locatie van het bestand ARCHIVE.PST te achterhalen, met behulp van de Windows Verkenner kan dit bestand naar een veilige locatie worden gekopieerd. Bij de oudere versies is het overigens ook mogelijk de AutoComplete List van e-mailadressen veilig te stellen zodat deze naar een andere PC of gebruikersaccount kan worden overgezet (niet van toepassing op Outlook 2010/2013). Sluit hiervoor Outlook af en maak een back-up van het bestand Outlook.NK2. Bij Windows XP staat het bestand in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Outlook, bij Windows Vista in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook. De handtekeningen worden opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Handtekeningen (XP)/C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen (Vista/7).

E-mailaccountinstellingen

Noteer de instellingen van de beheerde e-mailaccounts zoals de gebruikersnaam (username), het wachtwoord (password) en de POP3- en SMTP-server van de e-mailaccounts (inclusief de gebruikte beveiliging en poortnummers). Vanuit Outlook Express, Windows Mail en Windows Live Mail kunnen deze instellingen de blauwe knop, Opties, E-mailaccounts, knop Exporteren per account in een IAF-bestand worden veiliggesteld (en later met de knop Importeren weer worden teruggezet). Wees voorzichtig met deze bestanden want naast de gewone instellingen bevatten ze ook de inloggegevens (inclusief wachtwoord)! Outlook heeft zelf helaas geen mogelijkheid om de accountinstellingen op een dergelijke eenvoudige wijze veilig te stellen maar door een back-up van de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles (voor Outlook 2013: HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles) te maken, kunnen de accountinstellingen (zonder de bijbehorende wachtwoorden) na herinstallatie toch ook weer eenvoudig geïmporteerd worden.

Wachtwoorden en gebruikersnamen

Zorg ervoor dat alle gebruikersnamen en wachtwoorden (bijvoorbeeld van e-mailaccount, inbelverbinding, Microsoft-account, telebankierpakket of een bezochte website) zijn veiliggesteld! Bent u een wachtwoord vergeten? Geen probleem, met de juiste tools kan deze zó weer in de beveiligde omgeving van Windows worden teruggevonden! Wees er wel bewust van dat genoemde tools zeer krachtig zijn en daarom door een aantal virusscanners ten onrechte worden aangezien voor een virus...

TIP: Windows 8.1 en 7 slaan sommige inloggegevens op in een digitale kluis zodat daarmee makkelijk kan worden ingelogd op websites en andere computers. Deze kluis is terug te vinden bij Referentiebeheer (toegankelijk via het configuratiescherm) alwaar ze eenvoudig kunnen worden veiliggesteld (Windows 8: link Back-upreferenties, 7: link Back-up van kluis maken) én weer worden teruggezet (Windows 8: link Herstelreferenties, 7: link Kluis terugzetten)!

De password recovery tools van NirSoft: ruim aanbod

De beste tools voor het achterhalen van wachtwoorden zijn beschikbaar op de website van NirSoft (download: www.nirsoft.net)! Hier zijn password recovery tools te vinden voor het achterhalen van vergeten wachtwoorden van het e-mailprogramma (Mail PassView), het messenger-programma (MessenPass), de inbelverbindingen (Dialupass), FTP-account (SniffPass), de beveiligde draadloze internetverbinding (WirelessKeyView) of zelfs de wachtwoorden van bezochte websites (WebBrowserPassView). Start de benodigde recoverytools op, spreid de vensters over het scherm en maak een afdruk met een PrintScreen programma. U zult er versteld van staan wat u hiermee allemaal kunt terughalen!

Achterhalen van FTP-wachtwoorden

SniffPass (download: www.nirsoft.net/utils/password_sniffer.html) is waardevol bij het achterhalen van het FTP-wachtwoord (nodig voor het uploaden van een website). Dit programma onderschept het wachtwoord tijdens de communicatie met de FTP-server. Het moge duidelijk zijn hoe veilig het wachtwoord is, het wordt gewoon open en bloot meegestuurd!

Achterhalen van diverse andere wachtwoorden

Cain & Abel (XP, download: www.oxid.it/cain.html) is een prachtig en uitgebreid programma, een (bijna) alleskunner op het gebied van password recovery! Met de tool CmosPwd (download: www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd) kunnen de wachtwoorden van de meeste moederborden worden achterhaald. Het administratorwachtwoord vergeten? Bekijk dan even op de pagina over het maken van een opstartbare CD.

Productcode van Windows, Office e.d.

ProduKey (download: www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html) kan worden gebruikt voor het achterhalen van de productcode van Windows en Office. LicenseCrawler (download: www.klinzmann.name/licensecrawler.htm) kan tevens de productcode van vele andere programma's (zoals Nero, PowerDVD, Adobe e.d.) achterhalen.

Windows-instellingen

Windows is standaard uitgerust met de tool Windows Easy Transfer (te vinden via het startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Windows 8: app-overzicht, groep Systeem) om Windows-instellingen (voor bijvoorbeeld de Windows Verkenner, Internet Explorer etc.) van de ene computer naar de andere over te zetten.. Bedenk wel dat met deze methode ook ongewenste instellingen worden overgenomen! De tools zijn overigens minder geschikt voor het maken van een back-up van essentiële persoonlijke gegevens, aangezien alle gegevens gebundeld in slechts één bestand worden opgeslagen. Moet een back-up van de persoonlijke gegevens worden gemaakt, doe dit dan bij voorkeur handmatig (zoals verderop op deze pagina beschreven) of gebruik de tool SyncBack voor een geautomatiseerde back-up.

TIP: De Wizard bestanden en instellingen overzetten en Windows Easy Transfer kunnen ook worden gebruikt voor het overzetten van instellingen van het ene gebruikersaccount naar het andere.

Mappen met programma-instellingen

De map C:\Gebruikers bevat interessante submappen met programma-instellingen, waaronder de submap All Users (met instellingen die van toepassing zijn op alle gebruikersaccounts) en de submappen van de verschillende gebruikersaccounts (met gebruikersspecifieke instellingen). Deze mappen kunnen met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig naar een veilige locatie worden gekopieerd. Sommige gebruikersspecifieke bestanden zijn in gebruik op het moment dat een gebruikersaccount actief is. Deze bestanden kunnen alleen worden gekopieerd vanuit een ander gebruikersaccount met administratorrechten. Kopieer alleen de (sub)mappen waarvan u vermoedt dat ze waardevolle informatie bevatten (het is dus niet zinvol ook de submappen met tijdelijke bestanden zoals Temp en Temporary Internet Files te kopiëren).

Registersleutels met programma-instellingen

Veel instellingen worden opgeslagen in het register. Wanneer daar een beetje handigheid mee verkregen is, kunnen de instellingen in het register zo worden geëxporteerd naar een registerbestand (om later in het nieuwe systeem te importeren). Deze methode vergroot wel het risico bestaande problemen te importeren: het is beter het register opnieuw op te bouwen.

TIP: De favoriete locaties in de registereditor kunnen worden veiliggesteld door de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites naar een veilige locatie te exporteren.

Virtualisatiemap geïnstalleerde programma’s

Windows  wordt dankzij virtualisatie extra tegen kwaadwillende software beveiligd. Programmabestanden van geïnstalleerde software worden door middel van de virtualisatie op een andere locatie opgeslagen dan het programma zelf voor ogen had, waardoor deze bestanden slechts virtueel op de plek van de originele bestanden komen te staan. Zo worden bestanden in de map C:\Program Files per gebruiker gevirtualiseerd in de persoonlijke map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86). Staan daar belangrijke bestanden tussen, stel deze dan veilig door ze met behulp van de Windows Verkenner naar een veilige locatie te kopiëren. Op de pagina over de compatibiliteit van software met Windows 7 wordt uitgebreid ingegaan op de VirtualStore.

Aanvulling op MS Office Woordenboek

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole van Office worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC, te vinden in de map C:\Gebrui-kers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Proof en/of UProof. Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel in Word 2007 (en eerder) via Extra, Opties, tabblad Spelling en Grammatica, knop Aangepaste woordenlijst en in Word 2010/2013 via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Controle, knop Aangepaste woordenlijst worden gewijzigd. Het bestand CUSTOM.DIC kan overigens met Kladblok eenvoudig worden aangepast.

Gedurende het gebruik van de spellingscontrole worden steeds meer woorden aan het standaard woordenboek toegevoegd. Deze aanvullingen worden opgeslagen in het bestand CUSTOM.DIC (XP: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Proof\ en Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\). Stel het bestand veilig met behulp van de Windows Verkenner, om deze na herinstallatie van Windows weer op dezelfde locatie terug te plaatsen. De opslaglocatie kan eventueel in MS Word via Extra, Opties, tabblad Spelling en Grammatica, knop Aangepaste woordenlijst worden gewijzigd. De inhoud van het bestand CUSTOM.DIC kan met Kladblok overigens eenvoudig worden aangepast.

Hardware drivers veiligstellen

Hoewel Windows over een database met hardware drivers beschikt (en de meeste hardware bij herinstallatie dus al van een driver voorziet), is vooraf niet duidelijk of Windows alle benodigde drivers automatisch kan installeren. Bevat het apparaatbeheer (bereikbaar via het configuratiescherm, in Windows XP via het onderdeel Systeembeheer, onderdeel Computerbeheer) na installatie van Windows nog onbekende hardware (te herkennen aan een geel vraagteken), dan zullen de voor deze hardware benodigde drivers nog handmatig moeten worden toegevoegd. Een back-up van de drivers kan in zo’n geval goed van pas komen. Het veiligstellen van de hardware drivers kan op twee manieren:

Noteer in ieder geval de namen van alle geïnstalleerde hardware items (zie het apparaatbeheer), deze lijst kan na herinstallatie namelijk nog van nut zijn bij het zoeken naar de juiste drivers van nog niet herkende hardware!

LET OP: Stel de drivers van de netwerkadapter veilig vóórdat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat er na een herinstallatie van Windows geen toegang tot het internet meer is (die dan juíst nodig is om deze drivers te downloaden)!

Back-up maken en terugzetten van geïnstalleerde drivers met Double Driver

Start Double Driver met het bestand dd en activeer de knop Back-up, knop Scan Current System om een overzicht van alle hardware drivers te verkrijgen. Alleen de niet van Microsoft afkomstige drivers zijn geactiveerd, deze selectie kan met de knop Select (in de balk bovenin) eventueel worden aangepast. Met de knop Backup Now worden de geselecteerde drivers in één keer veiliggesteld naar de map Documenten\Double Driver Backup (of een map naar keuze). Deze map hoeft dan alleen nog veiliggesteld te worden zodat deze na herinstallatie weer kan worden gebruikt. Komt er na herinstallatie van Windows nog onbekende hardware in Apparaatbeheer voor, navigeer dan vanuit de installatiewizard voor het installeren van hardware drivers naar de zojuist aangemaakte database om de voor de hardware benodigde driver te selecteren. De drivers kunnen eventueel ook vanuit Double Driver met de knop Restore worden teruggezet, daarvoor moet de software wel eerst weer opnieuw worden geïnstalleerd.

 
 
 
 

© 2001-2016 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands