OneDrive online opslag

Met de online opslagdienst OneDrive (https://onedrive.live.com) worden lokaal opgeslagen persoonlijke bestanden automatisch met de online opslag gesynchroniseerd. Denk bijvoorbeeld aan de met Office 365 aangemaakte bestanden (die standaard al in OneDrive worden opgeslagen) en de vele foto’s en video’s die automatisch als back-up naar OneDrive weggeschreven kunnen worden. Doordat OneDrive aan het Microsoft-account is gekoppeld, kunnen de persoonlijke bestanden op elk Windows-apparaat (PC, tablet, telefoon) vanuit dezelfde, gepersonaliseerde gebruikersomgeving worden geopend en bewerkt. Dankzij OneDrive ben je dus niet meer aan een vaste werkplek gebonden, zolang de computer maar op internet kan worden aangesloten.

Bij Windows 10 en Windows 8 wordt OneDrive standaard geďntegreerd zodra het gebruikersaccount aan het Microsoft-account is gekoppeld. Voor elk ander besturingssysteem (Windows 7 en Vista, Windows Phone, Android, Mac OSX, iOS en Xbox) moet de tool OneDrive (download: https://onedrive.live.com/about/nl-nl/download/) eerst worden geďnstalleerd voordat met het Microsoft-account kan worden ingelogd. Als de software van OneDrive niet op een specifiek apparaat geďnstalleerd kan worden dan kan altijd nog gebruik worden gemaakt van de webinterface van OneDrive: www.onedrive.com. De online opgeslagen bestanden zijn dus vanaf vrijwel elk apparaat toegankelijk!

LET OP: Wordt verificatie in twee stappen toegepast dan is het voor onbevoegden extra moeilijk om in jouw OneDrive rond te snuffelen!

ONEDRIVE UITSCHAKELEN

Het in Windows geďntegreerde OneDrive kan met de volgende stappen worden uitgeschakeld:

  • Klik met rechts op op het grijze OneDrive-icoontje in het systeemvak, optie Instellingen, tabblad Instellingen, deactiveer de optie OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows zodat OneDrive niet meer automatisch met Windows mee wordt opgestart (hiermee wordt tevens de irritante pop-up uitgeschakeld die wordt getoond wanneer je nog niet op OneDrive bent aangemeld).
  • Schakel de automatische synchronisatie en de OneDrive-snelkoppeling in het systeemvak uit met de volgende registerwijziging: maak met de registereditor in de registersleutel HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows de registersleutel OneDrive aan, voeg de 32-bits DWORD-registerwaarde DisableFileSyncNGSC met de waarde 1 toe aan deze sleutel en herstart Windows (door de toegevoegde registerwaarde te verwijderen, wordt OneDrive weer in ere hersteld).
  • Op de pagina over de Windows Verkenner wordt uitgelegd hoe de vermelding OneDrive uit de navigatiestructuur is te verwijderen is.

EXTRA OPSLAGRUIMTE NODIG?

De gratis versie van OneDrive heeft een opslagruimte van 5 GB. De maximale capaciteit kan gratis worden verhoogd door andere gebruikers uit te nodigen en/of door de met een mobiele telefoon gemaakte foto’s (als back-up) te laten uploaden naar OneDrive. Is de beschikbare opslagruimte onvoldoende dan kan tegen betaling ruimte worden bijgekocht (100 GB voor 2 euro/maand).

Is dat niet voldoende dan is het verstandiger om direct over te stappen op een Office 365 Home-abonnement (zie http://products.office.com/nl-NL/office-365-home/). Dit is een volwaardig Office-pakket (bestaande uit de meest recente versies van Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher en Access; op dit moment versie 2016) dat voor 10 euro/maand op maximaal vijf PC’s/Mac-computers én vijf tablets geďnstalleerd mag worden. Bijkomend voordeel is dat de opslagcapaciteit van OneDrive met maar liefst 1 TB per Microsoft-account (maximaal 5) wordt verhoogd. Ideaal dus om het gehele gezin te voorzien van een zee aan online opslag.


De aanmeldprocedure

Een koppeling met OneDrive kan op twee manieren tot stand worden gebracht: tijdens het aanmaken van het gebruikersaccount of achteraf via het OneDrive-icoontje in het systeemvak. Wordt de koppeling met OneDrive direct al bij het aanmaken van het gebruikersaccount tot stand gebracht dan wordt OneDrive zelfs als de standaard opslaglocatie voor persoonlijke documenten en afbeeldingen ingesteld (in plaats van de gelijknamige gebruikersaccountmappen onder C:\Gebruikers\inlognaam\). Zijn de wolken in het systeemvak-icoontje grijsgekleurd dan moet de koppeling met OneDrive nog worden ingesteld, start daarvoor de wizard van OneDrive met een dubbelklik op het systeemvak-icoontje.

OneDrive koppelen      OneDrive aanmelden met Microsoft account

Nadat is aangemeld, kan de opslaglocatie van de OneDrive-map worden ingesteld (via de link Locatie wijzigen). Is de schijfruimte beperkt (bijvoorbeeld wanneer Windows is geďnstalleerd op een SSD-schijf), wijzig hier dan de opslaglocatie in een map op een datapartitie van een andere schijf met een overvloed aan schijfruimte (bijvoorbeeld D:\OneDrive). Het is verstandig de opslaglocatie direct te wijzigen. Laat je de partitie eerst vollopen met de nodige GB’s aan data dan kan het overzetten naar een andere partitie een tijdrovende klus worden...

Wordt OneDrive vanaf verschillende apparaten benaderd, selecteer dan in het volgende scherm alleen de mappen en bestanden die je ook daadwerkelijk vanaf deze computer wilt kunnen benaderen (zeker wanneer de beschikbare schijfruimte beperkt is!).

Inleiding tot de OneDrive-map     Je OneDrive-bestanden naaqr deze pc synchroniseren

Een gebruikersaccount kan aan slechts één Microsoft-account, en dus ook aan slechts één OneDrive worden gekoppeld. De online opslag van andere Microsoft-accounts is alleen toegankelijk via de webinterface www.onedrive.com. Gebruik eventueel een alternatieve browser (zoals Chrome of Firefox) zodat de inloggegevens voor het extra OneDrive-account onthouden blijven en de webinterface van OneDrive direct opent zonder elke keer opnieuw in te hoeven loggen.

Synchroniseren van mappen en bestanden

Na installatie is OneDrive snel te benaderen via het OneDrive-icoontje in het systeemvak. Met een dubbelklik op het icoontje wordt de map OneDrive in de Windows Verkenner geopend (de map is ook direct vanuit de Windows Verkenner te openen). De mappen en bestanden die reeds zijn gesynchroniseerd met OneDrive, worden weergegeven met een groen bolletje (met een wit vinkje) en de nog te synchroniseren bestanden met een grijs bolletje (met twee blauwe pijltjes). Ongewenst aan OneDrive gekoppelde mappen zijn eenvoudig weer los te koppelen (via een rechter muisklik op de betreffende map, optie OneDrive-mappen kiezen om te synchroniseren of via een rechter muisklik op het systeemvak-icoontje, optie Instellingen, tabblad Account, knop Mappen kiezen): het betreffende mapje wordt dan voorzien van een rode cirkel met een wit kruis en de lokaal opgeslagen bestanden worden uit de OneDrive-map verwijderd. Via tabblad Automatisch opslaan is de standaard opslaglocatie van documenten en afbeeldingen te wijzigen zodat ze standaard in de submappen Documenten en Afbeeldingen van de map C:\Gebruikers\inlognaam\OneDrive worden opgeslagen (in plaats van de gelijknamige gebruikersaccountmappen onder C:\Gebruikers\inlognaam\). Is dit niet gewenst, wijzig de standaard opslaglocatie voor documenten en afbeeldingen dan via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Opslag in Deze pc (C:).

OneDrive map in de Wnidows Verkenner

Instellingen van OneDrive

De instellingen van OneDrive zijn toegankelijk met een rechter muisklik op het systeemvakicoontje, optie Instellingen. Het is verstandig deze instellingen te doorlopen voordat OneDrive daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

OneDrive systeemvakpictogram: Instellingen

De optie OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows op tabblad Instellingen zorgt ervoor dat OneDrive opstart zodra het gebruikersaccount wordt geladen. De optie Laat me OneDrive gebruiken om bestanden op deze pc op te halen niet argeloos aan, daarmee worden namelijk ook vrijwel alle bestanden buiten de map OneDrive (zoals die in de bibliotheken) vanaf een ander apparaat toegankelijk via de webinterface van OneDrive! Het is op zich natuurlijk interessant om via OneDrive lokaal (en/of op een netwerkschijf) opgeslagen bestanden ook voor andere apparaten online toegankelijk te maken maar het brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee.

OneDrive tabblad Instellingen (automatisch starten)

Selecteer via het tabblad Account, knop Mappen kiezen de online mappen die met de lokale map van OneDrive gesynchroniseerd moeten worden (dit venster is ook op te vragen vanuit de Windows Verkenner via een rechter muisklik op een van de submappen van OneDrive, optie OneDrive-mappen kiezen om te synchroniseren). Met de knop OneDrive ontkoppelen wordt het betreffende apparaat ontkoppeld van OneDrive (hierna worden de lokaal opgeslagen bestanden dus niet meer gesynchroniseerd met de online in OneDrive opgeslagen bestanden). Na het ontkoppelen blijft OneDrive wel als icoontje aanwezig in het systeemvak, maar dan met grijze in plaats van witte wolken. De koppeling met de online opslag wordt hersteld door de aanmeldprocedure opnieuw te doorlopen.

Indien gewenst kunnen via tabblad Automatisch opslaan de opslaglocaties van de mappen Documenten en Afbeeldingen worden gewijzigd in OneDrive zodat deze bestanden ook vanaf andere apparaten toegankelijk zijn. Tevens kan hier worden ingesteld dat nieuwe foto’s, video’s en schermopnamen automatisch in OneDrive worden opgeslagen.

DE MAP ONEDRIVE VERPLAATSEN

Is OneDrive eenmaal geconfigureerd dan is de opslaglocatie alleen nog te wijzigen door OneDrive tijdelijk los te koppelen van het Microsoft-account. Nadat de map OneDrive met behulp van de Windows Verkenner is verplaatst (inclusief de reeds gesynchroniseerde bestanden) kan deze weer aan het Microsoft-account worden gekoppeld (via de OneDrive-wizard kan de nieuwe opslaglocatie kenbaar worden gemaakt).

Wordt OneDrive ook op een Windows 8-computer gesynchroniseerd? Het verplaatsen van de standaard opslaglocatie van OneDrive is dan een stuk eenvoudiger: klik met rechts op de map OneDrive, optie Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Verplaatsen, navigeer naar de gewenste map, klik op Map selecteren en bevestig met Ja.


 

Terughalen van verwijderde bestanden of oudere bestandsversies

Een groot voordeel van de online opslag is de mogelijkheid om (per ongeluk) verwijderde bestanden eenvoudig en snel weer te herstellen. Ga hiervoor naar de webinterface (via www.onedrive.com), link Prullenbak. Is het bewuste bestand lastig terug te vinden, sorteer de verwijderde bestanden dan eens op datum via de knop Sorteren, optie Datum verwijderd. Ook (inmiddels overschreven) oudere bestandsversies zijn via de webinterface terug te halen: klik met rechts op het betreffende bestand, optie Versiegeschiedenis. Via de Windows-functie Bestandsgeschiedenis (zie het configuratiescherm) is het overigens ook mogelijk om eerdere bestandsversies te herstellen, hiervoor is echter wel een externe schijf nodig.

TIP: Microsoft adviseert om regelmatig een back-up van de in OneDrive opgeslagen bestanden te maken, ook al zijn deze al op minimaal één pc lokaal opgeslagen. Altijd handig wanneer er om wat voor reden ook geen toegang meer tot het Microsoft-account is!

Het delen van bestanden

Andere gebruikers kunnen middels e-mail worden uitgenodigd om deelnemer te worden van een specifieke map of bestand in OneDrive. Dat gaat vanuit de Windows Verkenner met een rechter muisklik op het betreffende item, selecteer de optie Meer opties voor het delen van OneDrive. Hier kan een koppeling naar het bestand of map worden opgevraagd dan wel een link per e-mail worden gedeeld. Desgewenst kunnen er per persoon bewerkingsmachtigingen worden ingesteld.

Office Online bestanden maken en bewerken vanuit OneDrive

Office Online (bestaande uit Word Online, Excel Online, PowerPoint Online en OneNote Online) is een uitgeklede, gratis variant van de desktopversie van het populaire Microsoft Office-pakket. Met deze Online-versie kunnen Microsoft Office-bestanden direct vanuit OneDrive in een webbrowser worden gemaakt en bewerkt. Omdat de bestanden met de gebruikelijke Office-extensie (docx, xlsx, pptx) in OneDrive worden opgeslagen, zijn ze ook vanuit de desktopversie van Office te openen. Bijkomend voordeel is dat meerdere personen tegelijkertijd in deze bestanden kunnen werken (middels de knop Delen).

OneDrive: Office online

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands