OneDrive online opslag

Met de online opslagdienst OneDrive (https://onedrive.live.com) worden lokaal opgeslagen persoonlijke bestanden automatisch met de online opslag van het Microsoft-account gesynchroniseerd. Denk bijvoorbeeld aan de met Office 365 aangemaakte bestanden (die standaard al in OneDrive worden opgeslagen) en de vele foto’s en video’s die automatisch als back-up naar OneDrive weggeschreven kunnen worden. Doordat OneDrive aan het Microsoft-account is gekoppeld, kunnen de persoonlijke bestanden op elk Windows-apparaat (PC, tablet, telefoon) vanuit dezelfde, gepersonaliseerde gebruikersomgeving worden geopend en bewerkt. Dankzij OneDrive ben je dus niet meer aan een vaste werkplek gebonden, zolang de computer maar op internet kan worden aangesloten.

OneDrive is standaard in Windows 10 en Windows 8 geďntegreerd, bij elk ander besturingssysteem (Windows 7 en Vista, Windows Phone, Android, Mac OSX, iOS en Xbox) moet OneDrive eerst nog worden gedownload en geďnstalleerd (download: https://onedrive.live.com/about/nl-nl/download/) voordat met het Microsoft-account kan worden ingelogd. Als de software van OneDrive niet op een specifiek apparaat geďnstalleerd kan worden dan kan altijd nog gebruik worden gemaakt van de webinterface van OneDrive: www.onedrive.com. De online opgeslagen bestanden zijn dus vanaf vrijwel elk apparaat toegankelijk!

TIP: Wordt verificatie in twee stappen toegepast dan is het voor onbevoegden extra moeilijk om in jouw OneDrive rond te snuffelen!

EXTRA OPSLAGRUIMTE NODIG?

De gratis versie van OneDrive heeft een opslagruimte van 5 GB. De maximale capaciteit kan gratis worden verhoogd door andere gebruikers uit te nodigen en/of door de met een mobiele telefoon gemaakte foto’s (als back-up) te laten uploaden naar OneDrive. Is de beschikbare opslagruimte onvoldoende dan kan ruimte worden bijgekocht door over te stappen op een Office 365 Home-abonnement (zie http://products.office.com/nl-NL/office-365-home/). Dit is een volwaardig Office-pakket (bestaande uit de meest recente versies van Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher en Access; op dit moment versie 2016) dat voor 10 euro/maand op maximaal vijf PC’s/Mac-computers én vijf tablets geďnstalleerd mag worden. Bijkomend voordeel is dat de opslagcapaciteit van OneDrive naar maar liefst 1 TB per Microsoft-account (maximaal 5) wordt verhoogd. Ideaal dus om het gehele gezin te voorzien van een zee aan online opslag.


De aanmeldprocedure

OneDrive wordt automatisch gekoppeld aan het Microsoft-account dat ook voor het gebruikersaccount wordt gebruikt. Wordt gewerkt met een lokaal gebruikersaccount dan zal de koppeling vanuit OneDrive tot stand moeten worden gebracht via de wizard die opent met een dubbelklik op het systeemvak-icoontje. Zodra OneDrive aan een Microsoft-account is gekoppeld, kleuren de wolkjes van het systeemvak-pictogram van grijs naar wit.

OneDrive koppelen      OneDrive aanmelden met Microsoft account

Nadat is aangemeld, kan de opslaglocatie van de OneDrive-map worden ingesteld (via de link Locatie wijzigen). Is de schijfruimte beperkt (bijvoorbeeld wanneer Windows is geďnstalleerd op een SSD-schijf), wijzig hier dan de opslaglocatie in een map op een datapartitie van een andere schijf met een overvloed aan schijfruimte (bijvoorbeeld D:\OneDrive). Het is verstandig de opslaglocatie direct te wijzigen. Laat je de partitie eerst vollopen met de nodige GB’s aan data dan kan het overzetten naar een andere partitie een tijdrovende klus worden... Wordt OneDrive vanaf verschillende apparaten benaderd, selecteer dan in het volgende scherm alleen de mappen en bestanden die je ook daadwerkelijk vanaf deze computer wilt kunnen benaderen (zeker wanneer de beschikbare schijfruimte beperkt is!).

Inleiding tot de OneDrive-map     Je OneDrive-bestanden naaqr deze pc synchroniseren

In het volgende scherm wordt de gratis proefversie van Office 365 Personal (het Microsoft Office-pakket bestaande uit Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access en OneNote) aangeboden. Maak je hier gebruik van dan wordt je OneDrive-account met 1 TB uitgebreid (let op: deze Office-versie mag op slechts één computer worden geďnstalleerd, het iets duurdere Office 365 Home op vijf computers; zie bovenstaand kader).

TIP: Aan een gebruikersaccount kan aan slechts één OneDrive-account worden gekoppeld, de online opslag van andere Microsoft-accounts is echter wel toegankelijk via de webinterface www.onedrive.com. Gebruik eventueel een alternatieve browser (zoals Chrome of Firefox) zodat de inloggegevens voor het extra OneDrive-account onthouden blijven en de webinterface van OneDrive direct opent zonder elke keer opnieuw in te hoeven loggen.

DE MAP ONEDRIVE VERPLAATSEN

Is OneDrive eenmaal geconfigureerd dan is de opslaglocatie alleen nog te wijzigen door OneDrive tijdelijk los te koppelen van het Microsoft-account. Nadat de map OneDrive met behulp van de Windows Verkenner is verplaatst (inclusief de reeds gesynchroniseerde bestanden) kan deze weer aan het Microsoft-account worden gekoppeld (via de OneDrive-wizard kan de nieuwe opslaglocatie kenbaar worden gemaakt).

Wordt OneDrive ook op een Windows 8-computer gesynchroniseerd? Het verplaatsen van de standaard opslaglocatie van OneDrive is dan een stuk eenvoudiger: klik met rechts op de map OneDrive, optie Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Verplaatsen, navigeer naar de gewenste map, klik op Map selecteren en bevestig met Ja.

Instellingen van OneDrive

De instellingen van OneDrive zijn toegankelijk met een rechter muisklik op het systeemvakicoontje, optie Instellingen. Het is verstandig deze instellingen te doorlopen voordat OneDrive daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

OneDrive systeemvakpictogram: Instellingen

De optie OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows (op tabblad Instellingen) zorgt ervoor dat OneDrive opstart zodra het gebruikersaccount wordt geladen. Zet de optie OneDrive gebruiken om bestanden van deze pc op te halen niet argeloos aan, daarmee worden namelijk ook vrijwel alle bestanden buiten de map OneDrive (zoals die in de bibliotheken) vanaf een ander apparaat toegankelijk via de webinterface van OneDrive! Het is op zich interessant om via OneDrive lokaal (en/of op een netwerkschijf) opgeslagen bestanden ook voor andere apparaten online toegankelijk te maken, maar het brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Via tabblad Account, knop OneDrive ontkoppelen wordt het betreffende apparaat ontkoppeld van het OneDrive-account (hierna worden de lokaal opgeslagen bestanden dus niet meer gesynchroniseerd met de online opgeslagen bestanden). Na het ontkoppelen blijft OneDrive wel als icoontje aanwezig in het systeemvak, maar dan met grijze in plaats van witte wolken. De koppeling met de online opslag wordt hersteld door de aanmeldprocedure opnieuw te doorlopen.

OneDrive tabblad Instellingen (automatisch starten)

TIP: Is de internetverbinding tijdelijk voor andere zaken nodig dan kan het synchroniseren van OneDrive voor 2, 8 of 24 uur worden onderbroken via een rechter muisklik op het systeemvakicoontje, optie Synchroniseren onderbreken.

Bestanden on-demand synchroniseren

Met een dubbelklik op het OneDrive-icoontje in het systeemvak wordt de map OneDrive in de Windows Verkenner geopend, deze map is uiteraard ook direct vanuit de mappenstructuur van de Windows Verkenner te openen. In de detailweergave van de Windows Verkenner geeft de kolom Status aan of een map of bestand:

Om schijfruimte én bandbreedte te besparen (door onnodige synchronisatie), worden online opgeslagen bestanden alleen nog op aanvraag gedownload en dus niet (meer) standaard gesynchroniseerd met de lokale opslag. Deze functionaliteit heet Bestanden on-demand en is sinds de Fall Creators Update van Windows 10 toegevoegd. Online opgeslagen bestanden worden dus pas gedownload zodra ze worden geopend (het icoontje wijzigt dan van een wolkje, via de twee pijltjes naar een witte cirkel met een groen vinkje). Eenmaal gedownload blijven bestanden lokaal beschikbaar, ongeacht of de internetverbinding wordt verbroken (en er dus offline wordt gewerkt). Een lokaal opgeslagen bestand is desgewenst weer te verwijderen met een rechter muisklik, optie Ruimte vrijmaken (het icoontje wordt dan weer gewijzigd in een wolkje).

OneDrive map in de Wnidows Verkenner

Het op aanvraag downloaden heeft drie nadelen: het kost tijd om online opgeslagen bestanden op aanvraag te downloaden, online opgeslagen bestanden zijn offline niet toegankelijk en er is een risico op verlies van online opgeslagen bestanden wanneer er geen toegang meer is tot het Microsoft-account. Wegen deze nadelen zwaarder dan de voordelen dan is de functionaliteit Bestanden on-demand uit te zetten via een rechter muisklik op het OneDrive-icoontje in het systeemvak, optie Instellingen, tabblad Instellingen, deactiveer de optie Ruimte besparen door alleen de bestanden te downloaden die u gebruikt: voortaan worden de online opslag en de lokale opslag continu met elkaar gesynchroniseerd. Als tussenoplossing is het ook mogelijk om alleen geselecteerde bestanden of mappen continu te synchroniseren: klik met rechts op een bestand of map, activeer optie Altijd behouden op dit apparaat.

Wordt een lokale map ongewenst gesynchroniseerd met de online opslag dan is deze eenvoudig weer los te koppelen zodat de bestanden alleen nog online zijn opgeslagen: klik met rechts op het OneDrive-icoontje in het systeemvak, optie Instellingen, tabblad Account, knop Mappen kiezen, vink de mappen uit die niet meer automatisch moeten synchroniseren (dit venster is ook vanuit de Windows Verkenner op te vragen via een rechter muisklik op een van de submappen van OneDrive, optie OneDrive-mappen kiezen om te synchroniseren). Via tabblad Automatisch opslaan is de standaard opslaglocatie van documenten en afbeeldingen te wijzigen zodat ze standaard in de submappen Documenten en Afbeeldingen van de map C:\Gebruikers\inlognaam\OneDrive worden opgeslagen (in plaats van de gelijknamige gebruikersaccountmappen onder C:\Gebruikers\inlognaam\). Is dit niet gewenst, wijzig de standaard opslaglocatie voor documenten en afbeeldingen dan via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Opslag, link Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen in Deze pc (C:).

Terughalen van verwijderde bestanden of oudere bestandsversies

Een groot voordeel van de online opslag is de mogelijkheid om (per ongeluk) verwijderde bestanden eenvoudig en snel weer te herstellen. Ga hiervoor naar de webinterface (via www.onedrive.com), link Prullenbak. Is het bewuste bestand lastig terug te vinden, sorteer de verwijderde bestanden dan eens op datum via de knop Sorteren, optie Datum verwijderd. Ook (inmiddels overschreven) oudere bestandsversies zijn via de webinterface terug te halen: klik met rechts op het betreffende bestand, optie Versiegeschiedenis. Via de Windows-functie Bestandsgeschiedenis (zie het configuratiescherm) is het overigens ook mogelijk om eerdere bestandsversies te herstellen, hiervoor is echter wel een externe schijf nodig.

TIP: Microsoft adviseert om regelmatig een back-up van de in OneDrive opgeslagen bestanden te maken, ook al zijn deze al op minimaal één pc lokaal opgeslagen. Altijd handig wanneer er om wat voor reden ook geen toegang meer tot het Microsoft-account is!

Het delen van bestanden

Andere gebruikers kunnen middels e-mail worden uitgenodigd om deelnemer te worden van een specifieke map of bestand in OneDrive. Dat gaat vanuit de Windows Verkenner met een rechter muisklik op het betreffende item, selecteer de optie Meer opties voor het delen van OneDrive. Hier kan een koppeling naar het bestand of map worden opgevraagd dan wel een link per e-mail worden gedeeld. Desgewenst kunnen er per persoon bewerkingsmachtigingen worden ingesteld.

Office Online bestanden maken en bewerken vanuit OneDrive

Office Online (bestaande uit Word Online, Excel Online, PowerPoint Online en OneNote Online) is een uitgeklede, gratis variant van de desktopversie van het populaire Microsoft Office-pakket. Met deze Online-versie kunnen Microsoft Office-bestanden direct vanuit OneDrive in een webbrowser worden gemaakt en bewerkt. Omdat de bestanden met de gebruikelijke Office-extensie (docx, xlsx, pptx) in OneDrive worden opgeslagen, zijn ze ook vanuit de desktopversie van Office te openen. Bijkomend voordeel is dat meerdere personen tegelijkertijd in deze bestanden kunnen werken (middels de knop Delen).

OneDrive: Office online

ONEDRIVE UITSCHAKELEN

Het in Windows geďntegreerde OneDrive kan met de volgende stappen worden uitgeschakeld:

  • Klik met rechts op het grijze OneDrive-icoontje in het systeemvak, optie Instellingen, tabblad Instellingen, deactiveer beide opties bij het onderdeel Algemeen zodat OneDrive niet meer automatisch met Windows mee wordt opgestart. Ontkoppel tevens het Microsoft-account via tabblad Account, link Deze pc ontkoppelen (de lokaal opgeslagen bestanden blijven behouden en de online opgeslagen bestanden zijn nog toegankelijk via www.onedrive.com).
  • Verwijder de app Microsoft OneDrive via Instellingen, onderdeel Apps, sub Apps en onderdelen (OneDrive is via de Store weer te installeren).
  • De vermelding van OneDrive in de linker navigatiekolom van de Windows Verkenner is met de volgende registertweak te verwijderen: wijzig met de register-editor bij registersleutel HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} (en in geval van de 64-bits Windows-versie ook bij de sleutel HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}) de registerwaarde System.IsPinnedToNameSpaceTree van 1 in 0.

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands