HOSTS-bestand aanpassen: veiliger en sneller internetten met HostsMan

Voordat een website kan worden geopend, moet de domeinnaam (bijvoorbeeld www.schoonepc.nl) eerst worden vertaald naar het numerieke IP-adres van de webserver waar de website op wordt beheerd. Deze vertaalslag wordt meestal uitgevoerd door de DNS-server van de internetprovider. Echter, voordat contact wordt gelegd met de DNS-server, wordt eerst het lokaal opgeslagen HOSTS-bestand geraadpleegd om te controleren of de domeinnaam en bijbehorend IP-adres hier reeds wordt vermeld (het raadplegen van dit bestand gaat namelijk sneller dan een verzoek via de DNS-server van de provider). Staat de domeinnaam dus in het HOSTS-bestand vermeld dan wordt er geen DNS-aanvraag meer gedaan.

Het HOSTS-bestand wordt normaal gesproken dus gebruikt om websites sneller te kunnen openen. Het HOSTS-bestand kan echter ook worden ingezet voor het weren van specifieke onbetrouwbare websites en bandbreedte slurpende (en dus snelheidsbeperkende) advertentieservers. Door dergelijke websiteadressen aan het HOSTS-bestand toe te voegen en te laten verwijzen naar het IP-adres 127.0.0.1 (dus naar het IP-adres van de computer in plaats van het werkelijke adres), worden ze namelijk automatisch geblokkeerd. Zodra wordt geprobeerd een via het HOSTS-bestand geblokkeerde website of advertentie te laden, toont de browser in plaats daarvan een melding dat de pagina niet kan worden gevonden. Dit maakt het internetten niet alleen veiliger, maar k aanzienlijk sneller!

Het HOSTS-bestand aanpassen

Er is slechts een simpele tekstverwerker als Kladblok nodig (Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Windows 8: App-overzicht, groep Accessoires) om websiteadressen aan het HOSTS-bestand toe te voegen. Maak wel eerst een back-up van het bestand C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (let op: de naam van het HOSTS-bestand heeft gn extensie) voordat er wijzigingen in worden aangebracht. Nadat het bestand naar een veilige locatie is gekopieerd, kan het originele bestand worden geopend en bewerkt (klik wel eerst met rechts op de snelkoppeling van Kladblok en kies Als administrator uitvoeren (bij Windows 8 via de app-balk van Kladblok), selecteer Alle bestanden (*.*) in plaats van Tekstdocumenten (*.txt) en blader via Bestand, Openen naar de genoemde locatie).

WORDT HET HOSTS-BESTAND ELKE KEER WEER HERSTELD?

Windows 8.1 is als gevolg van de aanpassingen van Windows Defender (waaronder de toevoeging van een gratis virusscanner) beter beveiligd dan zijn voorgangers. Windows Defender controleert echter ook of belangrijke systeembestanden zoals het HOSTS-bestand niet worden gewijzigd, aangetroffen wijzigingen worden direct weer teruggedraaid. Elke aanpassing van het HOSTS-bestand zal dus automatisch weer ongedaan worden gemaakt door Windows Defender. Dit is echter te voorkomen door het HOSTS-bestand toe te voegen aan de lijst met uit te sluiten bestanden. Start Windows Defender (via het configuratiescherm of via het App-overzicht, groep Systeem) en voeg op tabblad Instellingen, taak Uitgesloten bestanden en locaties met de knop Bladeren de bestandslocatie C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts toe met achtereenvolgens de knoppen Toevoegen en Wijziging opslaan.


Een standaard HOSTS-bestand ziet er ongeveer zo uit (regels beginnend met een #-teken zijn niet relevant, ze bevatten enkel opmerkingen):

# localhost: Needs to stay like this to work
127.0.0.1 localhost

Een website kan worden geblokkeerd door voor het bijbehorende websiteadres een regel aan het HOSTS-bestand toe te voegen met een verwijzing naar het IP-adres 127.0.0.1 (de eigen computer). In onderstaand voorbeeld wordt de website www.google.nl geblokkeerd. De blokkade van deze website is in de praktijk natuurlijk niet gewenst, maar het voorbeeld laat wel duidelijk zien wat de gevolgen zijn van het opnemen van een websiteadres in het HOSTS-bestand.

# localhost: Needs to stay like this to work
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.google.nl

NETWERKAPPARATEN SNEL TOEGANKELIJK MAKEN

Het HOSTS-bestand is niet alleen interessant in het kader van de veiligheid, het kan ook bijdragen aan het gebruikersgemak door de apparaten uit het eigen netwerk (zoals router, modem, NAS, printer, e.d.) aan het HOSTS-bestand toe te voegen. Met deze shortcut zijn de bijbehorende beheerpaginas in het vervolg snel te openen door simpelweg de naam van het apparaat (in plaats van het IP-adres) in de adresbalk van de browser in te voeren. Voorbeeldregels om aan het HOSTS-bestand toe te voegen (vervang genoemde IP-nummers door die van uw eigen netwerkapparaten (zie de handleiding van het betreffende apparaat) en kies passende namen; merk op dat aan het einde een niet-bestaande extensie is toegevoegd):

192.168.1.1 router.mn
10.0.0.138 modem.mn
192.168.1.156 nas.mn
192.168.1.159 printer.mn


LET OP: Het is ook mogelijk een website te laten doorverwijzen naar een andere webserver in plaats van naar het IP-adres van de eigen PC. Hier wordt nog wel eens misbruik van gemaakt door kwaadwillende software, bijvoorbeeld om uw inloggegevens te achterhalen. Zo kan het gebeuren dat u tijdens het telebankieren op een betrouwbaar ogende maar in werkelijkheid frauduleuze website terecht komt, en dat terwijl het juiste websiteadres is ingevuld! Het is dus verstandig het HOSTS-bestand af en toe eens te controleren op dergelijke (door een virus of spyware aangebrachte) verwijzingen, of zelfs periodiek te vervangen (zie verderop)! En als u toch gaat controleren op verdachte wijzigingen, kijk dan ook even of de in het register vermelde opslaglocatie van het HOSTS-bestand niet door spy- of malware is aangepast. De opslaglocatie staat vermeld in de registerwaarde DataBasePath, heeft meestal de waarde %SystemRoot%\System32\drivers\etc en is terug te vinden in de volgende registersleutel:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Of nog makkelijker: een kant en klaar HOSTS-bestand downloaden
Het is vrij bewerkelijk om voor elke ongewenste website afzonderlijk het HOSTS-bestand handmatig aan te passen. Gelukkig kan een HOSTS-bestand met een zeer uitgebreide en up-to-date lijst van ongewenste websiteadressen z worden gedownload (zie de website www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm, exacte downloadlocatie van het HOSTS-bestand: www.mvps.org/winhelp2002/hosts.txt). Sla dit bestand op (bijvoorbeeld in de map Documenten), wijzig de naam van HOSTS.txt in HOSTS en overschrijf het oude HOSTS-bestand door dit bestand te kopiren naar de map C:\Windows\System32\drivers\etc.

Vergeet niet dat het HOSTS-bestand is aangepast!
Houd altijd in gedachten dat het HOSTS-bestand is aangepast! Soms bevat een gedownload HOSTS-bestand namelijk ook regels met gewenste websiteadressen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een foutmelding verschijnt tijdens het inloggen omdat voor de inlogprocedure gebruik wordt gemaakt van een in het HOSTS-bestand genoemd websiteadres! Door het originele HOSTS-bestand (tijdelijk) terug te plaatsen kan worden onderzocht of het HOSTS-bestand de veroorzaker van de foutmelding is. Is dat het geval, dan moet vervolgens worden achterhaald om welk websiteadres het gaat (gebruik daarvoor eventueel de logbestanden van de firewall of de verderop genoemde tool HostsServer) zodat deze uit het HOSTS-bestand kan worden verwijderd.

LET OP: Het aanpassen van het HOSTS-bestand heeft een langere opstarttijd van Windows tot gevolg (veroorzaakt door de service SVCHOST netserv). Een HOSTS-bestand met 30.000 regels zorgde op mijn computer voor een vertraging van ruim 40 seconden... (zie onderstaande afbeelding)!

HostsMan voor het beheren van het HOSTS-bestand

Wordt een kant-en-klaar (van internet gedownload) HOSTS-bestand gebruikt dan zal deze af en toe moeten worden vervangen door een nieuwe, up-to-date versie (het internet staat immers niet stil, er komen steeds weer nieuwe websites bij). Handmatig updaten is echter een vrij bewerkelijke bezigheid... De tool HostsMan (download: www.abelhadigital.com/hostsman) kan dit gelukkig eenvoudig uit handen nemen: door HostsMan met enige regelmaat (bijvoorbeeld eens per maand) naar updates te laten zoeken, weet je zeker dat het HOSTS-bestand up-to-date blijft! Het installeren van deze tool is simpel. Nadat de setup is doorlopen (de standaard instellingen zijn prima), wordt HostsMan automatisch opgestart.

Met administratorrechten opstarten (Windows 8/7/Vista)
Volgens de standaard instellingen wordt HostsMan zonder administratorrechten opgestart. Onder Windows 8/7/Vista kan het HOSTS-bestand echter pas worden aangepast nadat de aanvullende administratorrechten voor HostsMan zijn geactiveerd. De rechten kunnen vanuit HostsMan zelf handmatig worden geactiveerd (met de knop Run HostsMan as Administrator, ga vervolgens akkoord met de melding van Gebruikersaccountbeheer) danwel automatisch bij het opstarten van het programma via het Startscherm (voor muisaansturing optie Als administrator uitvoeren in het contextmenu; voor touchscreen optie Uitvoeren als administrator in de app-balk). Wilt u HostsMan structureel met administratorrechten laten opstarten, klik dan met rechts op de snelkoppeling van het programma (staat de snelkoppeling in het Startscherm activeer dan eerst de optie Bestandslocatie openen in het contextmenu of de app-balk), selecteer Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd en activeer de optie Als administrator uitvoeren.

Het HOSTS-bestand updaten
Het automatisch updaten van het HOSTS-bestand gaat eenvoudig via het updatevenster van HostsMan (te openen met de knop Select Sources). Dit update-venster bevat reeds een aantal bronnen met updates. Omdat genoemde bronnen elkaar aanvullen, is het wellicht verstandig meerdere bronnen te selecteren (hoe meer bronnen er worden geselecteerd hoe effectiever het HOSTS-bestand zijn werk zal doen, maar ook hoe groter de kans op ongewenst geblokkeerde websites!).

Klik op de knop Close, knop Check for Updates om de laatste versies van de verschillende bronnen te downloaden en direct in het HOSTS-bestand te verwerken. Via de link Configure updater in het basisscherm zijn de instellingen van het updateproces aan te passen. Standaard worden de gevonden updates samengevoegd met het reeds aanwezige HOSTS-bestand (optie Merge with Hosts file in de combobox), het HOSTS-bestand kan echter ook in zijn geheel worden vervangen (optie Replace Hosts file). Let wel op want met laatstgenoemde optie worden alle eerdere, dus k de handmatig aangebrachte wijzigingen overschreven!

Achterhalen van geblokkeerde adressen
Soms wordt een website (of een gedeelte daarvan) ongewenst door het HOSTS-bestand geblokkeerd. Het is dan zaak te achterhalen welke vermelding daar verantwoordelijk voor is zodat deze kan worden verwijderd. Meestal is het wel duidelijk om welk adres het gaat maar soms wordt een pagina automatisch doorgelinkt of gaat het om een gedeelte van een pagina (bijvoorbeeld een advertentie) waardoor het adres niet direct duidelijk is. In veel gevallen kan hier de tool HostsServer (download: www.abelhadigital.com/hostsserver) uitkomst bieden!

Nadat HostsServer is opgestart, op de link Start Server is geklikt en de Windows firewall de opdracht heeft gekregen toegang te verlenen, kan de betreffende website worden geopend in de browser. Het geblokkeerde adres wordt nu in de adresbalk weergegeven  Zodra bekend is welk adres de veroorzaker is, kan HostsServer weer worden afgesloten. De ongewenst geblokkeerde websiteadressen kunnen vervolgens via HostsMan, Edit, Exclusion List permanent buiten het HOSTS-bestand worden gehouden (dus ook tijdens het automatisch updaten). Deze Exclusion List kan overigens ook naar andere computers worden overgezet door de toegevoegde regels met de knop Export veilig te stellen en vervolgens op de andere PC met de knop Import weer toe te voegen.

TIP: Hoeft een door het HOSTS-bestand veroorzaakte blokkade slechts eenmalig te worden omzeild, sluit dan alle vensters en schakel het HOSTS-bestand even uit (via het programma HostsMan, groene knop Disable). Deze methode is aanzienlijk makkelijker dan het uitzoeken en verwijderen van de voor de ongewenste blokkade verantwoordelijke regel(s) in het HOSTS-bestand...

HostsMan automatisch laten updaten met behulp van de taakplanner
Voor het automatisch updaten van het HOSTS-bestand kan via Edit, Preferences, tabblad Updater de optie Automatically check and download new hosts file updates worden geactiveerd. Het automatisch updaten vindt echter alleen plaats als HostsMan actief is, het programma zal daarvoor dus nog wel handmatig moeten worden opgestart. Als alternatief zou HostsMan ook automatisch met Windows opgestart kunnen worden (tabblad System, optie Automatically run on Windows startup), nadeel is wel dat het programma dan altijd op de achtergrond meedraait terwijl het HOSTS-bestand echt niet zo vaak vernieuwd hoeft te worden.

Aan dit bezwaar kan eenvoudig tegemoet worden gekomen door HostsMan via de taakplanner periodiek (en in geval van Windows 8/7/Vista mt administratorrechten) te laten opstarten! Het instellen van de taakplanner gaat onder Windows XP anders dan onder Windows 8/7/Vista, vandaar dat de procedures hier apart zijn beschreven:

Enkele interessante in- en afstelmogelijkheden
Tot slot nog een paar interessante in- en afstelmogelijkheden van HostsMan:

 
 
 
 

2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands