Windows systeemkopie/back-up/image maken

Is Windows geÔnstalleerd, optimaal afgesteld en staan de persoonlijke bestanden op een andere partitie dan wordt het hoog tijd om deze status quo vast te leggen. Met een systeemback-up zijn alle bits van de Windows-partitie veilig te stellen, kan te allen tijde worden teruggekeerd naar exact dezelfde Windows-installatie zoals deze was op het moment dat de image werd gemaakt. De voorbereiding kost weliswaar wat tijd, het maken en terugzetten van de systeemback-up gaat echter in een handomdraai en kost slechts enkele minuten tot een half uur. Een peulenschil vergeleken met de tijd die het kost om Windows opnieuw te installeren en optimaliseren!

Enkele goede redenen om een systeemback-up te gebruiken:


Systeemherstel en back-up/recovery-mogelijkheden Windows 10

Windows 10 heeft de volgende mogelijkheden ter beschikking om problemen met het besturingssysteem op te lossen:

LET OP: Bij het terugplaatsen van een systeemback-up (image) wordt de gehele Windows-partitie (de C:-schijf) overschreven, dit resulteert in een onomkeerbaar verlies van alle gegevens op deze partitie. Het is daarom belangrijk dat eerst alle persoonlijke bestanden worden verplaatst naar een aparte datapartitie, liefst nog voordat een image wordt gemaakt.

Een Windows 10 installatiekopie (back-up) maken

De gangbare methode om een installatiekopie (een image van Windows) te maken, is via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten (Windows 7), taak Een systeemkopie maken (als alternatief kan ook de optie Back-up instellen worden gekozen, deze kent wat meer keuzeopties) en selecteer de gewenste back-uplocatie.

Zijn de aanwezige partities niet groot genoeg om de image naar weg te schrijven dan zijn er vier oplossingen: naar een extern (via USB of het netwerk) aangesloten schijf wegschrijven, op DVD branden, een tweede interne schijf aansluiten of alsnog een extra partitie op de huidige schijf aanmaken (door de C:-partitie te verkleinen en de vrijgekomen schijfruimte te voorzien van de benodigde partitie). Een op de interne schijf opgeslagen kopie is eenvoudig en snel terug te zetten maar wordt de kopie op dezelfde interne schijf opgeslagen als waar de veilig te stellen partities zich bevinden, dan is er een potentieel risico (zie de waarschuwing in bovenstaande afbeelding). Is de computer uitgerust met Ďslechtsí ťťn interne schijf, schrijf de installatiekopie dan voor de zekerheid (ook) weg naar DVD, externe schijf of netwerklocatie. Moet de interne schijf vanwege een defect worden vervangen, dan kan de geoptimaliseerde Windows-installatie altijd nog met de kopie worden hersteld.

Nadat de back-uplocatie is gekozen kan met de knop Volgende de wizard worden voortgezet. Selecteer de in de installatiekopie op te nemen partities, knop Volgende, knop Back-up starten. Op deze wijze wordt een image gemaakt van alle belangrijke partities inclusief de bestanden die daarop staan. Het maken van de image zal enige tijd in beslag nemen. Zodra deze klaar is wordt geadviseerd om ook direct een systeemherstelschijf te branden om de gemaakte back-up in geval van problemen terug te kunnen zetten (deze schijf kan worden gemaakt via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten (Windows 7), taak Een systeemherstelschijf maken).

TIP: Lukt het niet om de gemaakte image via Windows-back-up terug te zetten dan kan het ook via Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Systeemherstel, onderdeel Geavanceerde opstartopties, optie Nu opnieuw opstarten (of door de computer op te starten vanaf de herstelschijf of de Windows 10-DVD/USB-stick, optie Uw computer herstellen), tegel Problemen oplossen, tegel Geavanceerde opties, tegel Herstellen met installatiekopie.

USB-herstelstation maken

Een USB-herstelstation is een USB-stick met daarop een back-up van de Windows-installatiebestanden waarmee Windows kan worden hersteld. Het USB-herstelstation is buiten Windows om op te starten zodat het besturingssysteem altijd opnieuw kan worden geÔnstalleerd, dus ook wanneer Windows niet meer wil opstarten. En omdat de procedure via USB verloopt, is het ook nog eens een ideale oplossing voor apparaten zonder DVD-speler zoals tablets en menig laptop. Ook voor minder ervaren computergebruikers is mijn advies een USB-herstelstation te maken. Het is niet ingewikkeld en het helpt je vrijwel zeker uit de brand wanneer Windows er de brui aan geeft!

Het maken van een USB-herstelstation is eenvoudig: activeer via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Een herstelstation maken de optie Maak een back-up van de systeembestanden naar het herstelstation. Plaats een USB-stick van 8 of 16 GB (naar gelang de benodigde grootte) en klik op de knop Volgende om de systeembestanden naar de USB-stick weg te schrijven.

Herstelsation maken

Door de computer vanaf het zojuist aangemaakte USB-herstelstation te laten opstarten, kan Windows altijd weer eenvoudig in ere worden hersteld. Start de computer niet op vanaf de stick? Dan zal de boot order in de UEFI/BIOS moeten worden aangepast. Het mag duidelijk zijn dat de USB-stick goed moet worden bewaard (en dus niet voor andere doeleinden wordt gebruikt), deze is immers nodig wanneer er onherstelbare problemen met Windows zijn ontstaan!

Alternatieve imaging software: Macrium Reflect

Het met Windows Back-up terugzetten van een systeemback-up of installatiekopie gaat helaas wel eens mis, en dat is vaak op de momenten dat je de back-up het hardst nodig hebt... Gelukkig zijn er ook uitstekende gratis imagingtools waarmee je flexibeler bent en dergelijke problemen niet snel zult ondervinden, zoals Macrium Reflect (download: www.macrium.com/reflectfree; het opgeven van een e-mailadres bij het downloaden en de registratie tijdens de setup zijn niet verplicht).

Een systeemback-up (image) maken

Met de optie Image selected disks on this computer is het vrij eenvoudig om een back-up van een partitie te maken. Is het doel om de back-up in geval van problemen vanuit Windows terug te plaatsen, dan is het voldoende om alleen de Windows-partitie te selecteren. Wordt de back-up weggeschreven naar een andere schijf met als doel een kopie van de Windows-installatie achter de hand te hebben (voor het geval dat Windows helemaal niet meer opstart, de huidige schijf het begeeft, of wanneer je deze wilt vervangen voor een nieuwe)? Kies dan voor een back-up van alle voor Windows essentiŽle (standaard verborgen) systeempartities, dit gaat via de optie Create an image of the partition(s) required to backup and restore Windows.

Geef in het volgende venster bij Destination de gewenste back-uplocatie (bijvoorbeeld D:\Macrium) op, en bij Back-up filename de gewenste back-upnaam. Wil je alle ongebruikte sectoren ook meenemen in de image zodat verwijderde bestanden altijd nog met een recoverytool hersteld kunnen worden, activeer dan via de link Advanced options (linksonder) de optie Make an exact copy of the partition(s).

Het volgende venster onder het kopje Define Retention Rules bevat nog opties voor een volledige back-up, een differentiŽle back-up (waarbij in een volgende back-up alleen de wijzigingen ten opzichte van de eerstgemaakte back-up worden meegenomen) of een incrementele back-up (waarbij alleen de wijzigingen ten opzicht van de laatste back-up worden meegenomen, deze optie is alleen beschikbaar in de betaalde versie). Schakel deze opties uit als je niet wilt dat eerder gemaakte back-ups worden verwijderd zodra het vermelde maximum is bereikt. Standaard worden de oudste back-upbestanden automatisch verwijderd om ruimte vrij te maken. Ik bepaal echter liever zelf welke back-up verwijderd kan worden en schakel de optie Purge the olders backup set(s) if less than daarom altijd uit.

Een systeemback-up (image) terugzetten

Het terugzetten van een image gaat eenvoudig via tabblad Restore: selecteer de image die je wilt terugzetten, link Restore image en rond af met de knop Next, knop Finish. Start Windows niet meer op, dan is de gemaakte systeemback-up ook vanaf een opstartbaar herstelmedium buiten Windows om terug te zetten. De daarvoor benodigde CD/USB-stick is te maken door met de knop Create bootable Rescue media (op het lint) een ISO-bestand te maken en deze met een tool als Rufus (download: https://rufus.ie) op een USB-stick te zetten (dat kan desnoods achteraf met behulp van een andere PC).

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring