Windows systeemkopie/back-up/image maken

Is Windows geïnstalleerd, optimaal afgesteld en staan de persoonlijke bestanden op een andere partitie dan wordt het hoog tijd om deze status quo vast te leggen. Met een systeemback-up alle bits van de Windows-partitie veilig te stellen, kan te allen tijde worden teruggekeerd naar exact dezelfde Windows-installatie zoals deze was op het moment dat de image werd gemaakt. De voorbereiding kost weliswaar wat tijd, het maken en terugzetten van de systeemback-up gaat echter in een handomdraai en kost slechts enkele minuten tot een half uur. Een peulenschil vergeleken met de tijd die het kost om het hele systeem weer opnieuw te installeren en optimaliseren!

Enkele goede redenen om een systeemback-up te gebruiken:

LET OP: Bij het terugplaatsen van een systeemback-up (image) wordt de gehele Windows-partitie (de C:-schijf) overschreven, dit resulteert in een onomkeerbaar verlies van alle gegevens op deze partitie. Het is daarom belangrijk dat eerst alle persoonlijke bestanden worden verplaatst naar een aparte datapartitie, liefst nog voordat een image wordt gemaakt.

Systeemherstel, back-up en recovery-mogelijkheden Windows

Laten we eerst eens een inventarisatie maken van de mogelijkheden die Windows zelf ter beschikking heeft om problemen met het besturingssysteem op te lossen.

Voor Windows 10 kom je dan al snel tot het volgende rijtje:

Image van Windows 10 maken

De bij de laatste optie genoemde installatiekopie (een image van Windows) moet natuurlijk in een vroeg stadium worden gemaakt, nog voordat er problemen ontstaan. De gangbare methode is via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten (Windows 7), taak Een systeemkopie maken (als alternatief kan ook de optie Back-up instellen worden gekozen, deze kent wat meer keuzeopties) en selecteer de gewenste back-uplocatie.

Is er (nog) geen partitie aanwezig die voldoende groot is om de image naar weg te schrijven dan zijn er vier oplossingen: naar een extern (via USB of het netwerk) aangesloten schijf wegschrijven, op DVD branden, een tweede interne schijf aansluiten of alsnog een extra partitie op de huidige schijf aanmaken (door de C:-partitie te verkleinen en de vrijgekomen schijfruimte te voorzien van de benodigde partitie). Een op de interne schijf opgeslagen kopie is eenvoudig en snel terug te zetten maar wordt de kopie op dezelfde interne schijf opgeslagen als waar de vei¬lig te stellen partities zich bevinden, dan is er een potentieel risico (zie de waarschuwing in bovenstaande afbeelding). Is de computer uitgerust met ‘slechts’ één interne schijf, schrijf de installatiekopie dan voor de zekerheid (ook) weg naar DVD, externe schijf of netwerklocatie. Moet de interne schijf vanwege een defect worden vervangen, dan kan de geoptimaliseerde Windows-installatie altijd nog worden hersteld.

Nadat de back-uplocatie is gekozen kan met de knop Volgende de wizard worden voortgezet. Selecteer de in de installatiekopie op te nemen partities, knop Volgende, knop Back-up starten. Op deze wijze wordt een image gemaakt van alle belangrijke partities inclusief de bestanden die daarop staan. Het maken van de image zal enige tijd in beslag nemen. Zodra deze klaar is wordt geadviseerd om ook direct een systeemherstelschijf te branden om de gemaakte back-up in geval van problemen terug te kunnen zetten (deze schijf kan worden gemaakt via het configuratiescherm, onderdeel Back-up maken en terugzetten (Windows 7), taak Een systeemherstelschijf maken).

WINDOWS INSTALLATIEKOPIE MAKEN MET POWERSHELL

Een installatiekopie van Windows 10 kan ook worden gemaakt met een PowerShell–commando. Start hiervoor de PowerShell (met de zoekopdracht “powershell” in de zoekfunctie op de taakbalk), klik met rechts op het zoekresultaat Windows PowerShell, optie Als administrator uitvoeren en geef het commando wbAdmin start backup -backupTarget:E: -include:C: -allCritical –quiet (zie afbeelding). Wijzig de schijfletters naar gelang de Windows- en back-up-partitie (de back-uplocatie mag ook een netwerklocatie zijn).


 


Voor Windows 8.1 heb je de volgende opties:

En voor Windows 7/Vista heb je de volgende opties:

De externe imaging tool Partition Saving

Ook met alternatieve imagesoftware kan een back-up van Windows worden gemaakt. De tool die zijn sporen op dit gebied reeds lang heeft verdiend, is Partition Saving (download: www.partition-saving.com). Met deze software kan een image van de volledige Windows-partitie (inclusief geïnstalleerde software en instellingen) worden gemaakt én teruggezet. Om de werking van Partition Saving te kunnen begrijpen volgt hier een beknopte handleiding. Aan het einde van deze pagina wordt ook uitgelegd hoe de systeemback-up CD in een handomdraai op maat kan worden gemaakt zodat deze is afgestemd op uw eigen computer. Het is even een (lastig) klusje maar het maken en terugzetten van een image is daarna zo gebeurd!

Partition Saving is er in twee varianten: de één werkt vanuit een MS-DOS-omge-ving en de ander vanuit een Windows-omgeving.

Het opstarten van Partition Saving in een MS-DOS-omgeving

Partition Saving kan onder MS-DOS het gemakkelijkst worden gestart door het bestand SAVEPART.EXE naar de voor dit doel extra aangemaakte FAT32-partitie te kopiëren. Start vervolgens de computer op vanaf een opstartbare MS-DOS CD en geef het commando C:\SAVEPART om Partition Saving vanaf die partitie op te starten (wijzig eventueel de schijfletter, deze is afhankelijk van de FAT32-partitie waarop SAVEPART.EXE is geplaatst).

Het opstarten van Partition Saving in een Windows-omgeving

In de download van Partition Saving is tevens het bestand SPARTWIN.EXE opgenomen. Met dit bestand kan het programma vanuit een Windows-omgeving worden uitgevoerd. Deze versie werkt op vergelijkbare wijze als de MS-DOS-versie, maar heeft als bijkomende voordelen dat de muis kan worden gebruikt voor de aansturing en dat NTFS-partities kunnen worden gebruikt voor het wegschrijven van de gemaakte back-up.

Hoewel het programma onder Windows kan worden gebruikt, is het niet mogelijk om vanuit Windows zelf een image van de partitie te maken waarop het Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd! Er zal dus eerst een nieuwe, op Windows gebaseerde werkomgeving moeten worden gecreëerd. Dit kan door gebruik te maken van een op Windows gebaseerd opstartbaar medium zoals BartPE, VistaPE of Windows 7/8.1 PE. Plaats het bestand SPARTWIN.EXE op de gewenste back-uplocatie, start de computer op vanaf de opstartbare DVD en voer dit bestand uit door er op te dubbelklikken. Op deze manier is het tevens mogelijk om de back-up naar een externe schijf weg te schrijven.

Het maken van een systeemback-up met Partition Saving

Nu het programma is opgestart (in een MS-DOS- of in een Windows-omgeving), kan met behulp van onderstaande keuzes een back-up van de Windows-partitie worden gemaakt (het terugzetten van een back-up gaat op vergelijkbare wijze, kies aan het begin voor Restore an element en de rest wijst voor zich):

  1. Kies voor Save an element.
  2. Kies voor Disk number 0.
  3. Kies voor All sectors (gehele partitie), Occupied sectors (alleen bezette sectoren) of Element without swap files (neemt de pagefile en de hibernation file niet mee). In het laatste geval moet de locatie van de swap files worden gekozen, meestal is dat de root directory (\).
  4. Kies de schijfletter voor de opslag van de back-upfiles.
  5. Geef een bestandsnaam op, het liefst met een extensie .000 (bijvoorbeeld WINBU.000).
  6. Activeer de optie Automatic naming, hierdoor worden de bestanden automatisch doorgenummerd (onder Windows kan dat eenvoudig met de muis, onder MS-DOS via tweemaal ALT-TAB, de spatiebalk en nogmaals ALT-TAB om terug te keren naar het hoofdscherm).
  7. Kies voor OK om door te gaan met de back-upprocedure.
  8. Definieer de maximale grootte van de back-upbestanden (bijvoorbeeld 680 MB) zodat de bestanden eventueel op CD-ROM gebrand kunnen worden.
  9. Kies een compressieratio (optie 1 geeft doorgaans de beste verhouding van snelheid en compressie).
  10. Na afloop wordt gevraagd of de gemaakte keuzes opgeslagen moeten worden in een configuratiebestand. Een dergelijk bestand kan eventueel van pas komen om het terugzetten van de back-up te automatiseren. Sla het configuratiebestand desgewenst op.

LET OP: Voordat een back-up van de gehele partitie (All sectors) wordt gemaakt, is het verstandig de niet gebruikte sectoren met Disk Scrubber (download: www.summitcn.com/download.html#6) te overschrijven met nullen: hiermee wordt voorkomen dat de back-up groter wordt dan nodig (in geval van een SSD-schijf wordt deze procedure niet aanbevolen). Selecteer vanuit Disk Scrubber de Windows-partitie en stel het overschrijven in op All zeros (knop Edit, activeer de optie Custom Pattern Enabled, wijzig Pattern #s in de waarde 1, klik op de knop Save en activeer de optie Custom (user definable pattern)). Klik vervolgens op de knop Scrub Drive om lege ruimte te overschrijven met nullen.

SCHOONEPC SYSTEEMBACK-UP CD (MET PARTITION SAVING)

Op de volgende pagina's staat een handleiding voor het branden van een (voor uw eigen computer op maat gemaakte) SchoonePC systeemback-up CD, gebaseerd op MS-DOS en Partition Saving. Deze CD is voorzien van een gebruikersvriendelijk opstartmenu voor het op eenvoudige wijze maken en terugzetten van een systeemback-up van de Windows-partitie. Afhankelijk van de hoeveelheid geïnstalleerde software en de snelheid van de computer kost dit proces met deze CD slechts enkele toetsaanslagen en 5-30 minuten tijd. Zo kan het met veel bloed, zweet en tranen geoptimaliseerde Windows-systeem ten allen tijde weer eenvoudig worden teruggezet! Zie de volgende pagina's voor meer informatie over het maken van een opstartbare systeemback-up CD:

Microsoft Windows Millennium Startup Menu
1. Helpinformatie over de SchoonePC back-up CD.
2. Back-up nr. 1 van systeem MAKEN (gehele partitie).
3. Back-up nr. 2 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
4. Back-up nr. 3 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
5. Back-up nr. 1 van systeem TERUGZETTEN.
6. Back-up nr. 2 van systeem TERUGZETTEN.
7. Back-up nr. 3 van systeem TERUGZETTEN.
8. MS-DOS.
 
Enter a choice: 1  Remaining time: 29
F5=Safe mode  SHIFT+F5=Command prompt
SHIFT+F8=Step-by-step confirmation of every step [N] 
 
 
 

© 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands