Windows systeemkopie/back-up/image maken

Is Windows geïnstalleerd, optimaal afgesteld en staan de persoonlijke bestanden op een andere partitie dan wordt het hoog tijd om deze status quo vast te leggen. met een systeemback-up alle bits van de Windows-partitie veilig te stellen, kan te allen tijde worden teruggekeerd naar exact dezelfde Windows-installatie zoals deze was op het moment dat de image werd gemaakt. Dat is vele malen veiliger dan Windows systeemherstel!

De voorbereiding voor het maken van een systeemback-up kost weliswaar wat tijd, het maken en terugzetten gaat in een handomdraai en kost slechts enkele minuten tot een half uur. Een peulenschil vergeleken met de tijd die het kost om het hele systeem weer opnieuw te installeren en optimaliseren! Enkele goede redenen om een systeemback-up te gebruiken:

Systeemherstel, back-up en recovery-mogelijkheden Windows

Laten we eerst eens een inventarisatie maken van de mogelijkheden die Windows zelf ter beschikking heeft om problemen met het besturingssysteem op te lossen. Voor Windows 8.1 kom je dan al snel tot het volgende rijtje:

En voor Windows 7/Vista heb je de volgende opties:

Het alternatief: een externe imaging tool

Ook met alternatieve imagesoftware kan een back-up van Windows worden gemaakt, de gratis tool Partition Saving (download: www.partition-saving.com) heeft wat dat betreft zijn sporen reeds lang verdiend. Dit programma stamt nog uit het MS-DOS tijdperk maar wordt nog steeds up-to-date gehouden. Partition Saving is er in twee varianten: de één werkt vanuit een MS-DOS-omgeving en de ander vanuit een Windows-omgeving. Met deze software kan een image van de volledige Windows-partitie (inclusief geïnstalleerde software en instellingen) worden gemaakt én teruggezet.

Een image (systeemback-up) bestaat uit een exacte kopie van de Windows-partitie (C). Bij het terugplaatsen van een eerder gemaakte systeemback-up wordt de gehele C:-schijf overschreven. Dit resulteert in een onomkeerbaar verlies van alle gegevens op de C:-schijf, alle persoonlijke bestanden moeten dus eerst worden verplaatst naar een aparte datapartitie (deze website gaat ervan uit dat dit de D:-schijf is; zie voor meer informatie eventueel de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden). De image van het systeem wordt in een of meer bestanden opgeslagen op een apart daarvoor aangemaakte partitie, externe harde schijf of DVD.

LET OP: Verkiest u de makkelijkste weg, maak dan een systeemkopie aan met de back-upmogelijkheden van Windows zelf!

Het gebruik van Partition Saving

Om de werking van Partition Saving te kunnen begrijpen volgt hierna een beknopte, wellicht wat ingewikkelde handleiding van deze tool. Aan het einde van deze pagina wordt ook uitgelegd hoe in een handomdraai een op maat gemaakte systeemback-up CD kan worden gemaakt. Deze CD, voorzien van Partition Saving, bevat een handig opstartmenu en instellingen die zijn afgestemd op uw eigen computer. Is de FAT32-partitie (voor het vanuit MS-DOS wegschrijven van de systeemback-up) reeds aanwezig dan vergt het maken of terugzetten van een systeemback-up alleen nog een keuze uit het getoonde opstartmenu.

Het opstarten van Partition Saving in een MS-DOS-omgeving
Partition Saving kan onder MS-DOS het gemakkelijkst worden gestart door het bestand SAVEPART.EXE naar de extra aangemaakte FAT32-partitie te kopiëren. Start vervolgens de computer op vanaf een opstartbare MS-DOS CD en geef het commando C:\SAVEPART om Partition Saving op te starten (wijzig eventueel de schijfletter, deze is afhankelijk van de FAT32-partitie waarop SAVEPART.EXE is geplaatst).

Het opstarten van Partition Saving in een Windows-omgeving
In de download van Partition Saving is tevens het bestand SPARTWIN.EXE opgenomen. Met dit bestand kan het programma vanuit een Windows-omgeving worden uitgevoerd. Deze versie werkt op vergelijkbare wijze als de MS-DOS-versie, maar heeft als bijkomende voordelen dat de muis kan worden gebruikt voor de aansturing en dat NTFS-partities kunnen worden gebruikt voor het wegschrijven van de gemaakte back-up.

Hoewel het programma onder Windows kan worden gebruikt, is het niet mogelijk om vanuit Windows zelf een image van de partitie te maken waarop het Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd! Er zal dus eerst een nieuwe, op Windows gebaseerde werkomgeving moeten worden gecreëerd. Dit kan door gebruik te maken van een op Windows gebaseerde opstartbaar medium zoals BartPE, VistaPE of Windows 7/8.1 PE. Plaats het bestand SPARTWIN.EXE op de gewenste back-uplocatie, start de computer op vanaf de opstartbare DVD en voer dit bestand uit door er op te dubbelklikken.

Het maken van een systeemback-up met Partition Saving
Nu het programma is opgestart (in een MS-DOS- of in een Windows-omgeving), kan met behulp van onderstaande keuzes een back-up van de Windows-partitie worden gemaakt (het terugzetten van een back-up gaat op vergelijkbare wijze, kies aan het begin voor Restore an element en de rest wijst voor zich):

  1. Kies voor Save an element.
  2. Kies voor Disk number 0.
  3. Kies voor All sectors (gehele partitie), Occupied sectors (alleen bezette sectoren) of Element without swap files (neemt de pagefile en de hibernation file niet mee). In het laatste geval moet de locatie van de swap files worden gekozen, meestal is dat de root directory (\).
  4. Kies de schijfletter voor de opslag van de back-upfiles.
  5. Geef een bestandsnaam op, het liefst met een extensie .000 (bijvoorbeeld WINBU.000).
  6. Activeer de optie Automatic naming, hierdoor worden de bestanden automatisch doorgenummerd (onder Windows kan dat eenvoudig met de muis, onder MS-DOS via tweemaal ALT-TAB, de spatiebalk en nogmaals ALT-TAB om terug te keren naar het hoofdscherm).
  7. Kies voor OK om door te gaan met de back-upprocedure.
  8. Definieer de maximale grootte van de back-upbestanden (bijvoorbeeld 680 MB) zodat de bestanden eventueel op CD-ROM gebrand kunnen worden.
  9. Kies een compressieratio (optie 1 geeft doorgaans de beste verhouding van snelheid en compressie).
  10. Na afloop wordt gevraagd of de gemaakte keuzes opgeslagen moeten worden in een configuratiebestand. Een dergelijk bestand kan eventueel van pas komen om het terugzetten van de back-up te automatiseren. Sla het configuratiebestand desgewenst op.

LET OP: Voordat een back-up van de gehele partitie (All sectors) wordt gemaakt, is het verstandig de niet gebruikte sectoren met Disk Scrubber (download: www.summitcn.com/download.html#6) te overschrijven met nullen: hiermee wordt voorkomen dat de back-up groter wordt dan nodig (in geval van een SSD-schijf wordt deze procedure niet aanbevolen). Selecteer vanuit Disk Scrubber de Windows-partitie en stel het overschrijven in op All zeros (knop Edit, activeer de optie Custom Pattern Enabled, wijzig Pattern #s in de waarde 1, klik op de knop Save en activeer de optie Custom). Klik vervolgens op de knop Scrub Drive om lege ruimte te overschrijven met nullen.

De image direct wegschrijven naar een externe harde schijf
Hoewel het gebruik van een aparte back-uppartitie wordt geadviseerd, is dit niet per definitie noodzakelijk. De systeemback-up kan bijvoorbeeld ook worden weggeschreven naar een met een USB-kabel verbonden externe harde schijf. Hoewel een FAT32-partitie op een externe harde schijf vanuit MS-DOS meestal wel bereikbaar is (al dan niet door gebruik te maken van een extra USB-driver), levert dit toch vaak problemen op. Dergelijke problemen doen zich bij de Windows-versie van Partition Saving echter niet voor omdat dan gebruik kan worden gemaakt van correct werkende USB-drivers van bijvoorbeeld Windows 7/8.1 PE, VistaPE of BartPE.

SchoonePC systeemback-up CD maken (met Partition Saving)

Op de volgende pagina's staat een handleiding voor het branden van een (voor uw eigen computer op maat gemaakte) SchoonePC systeemback-up CD, gebaseerd op MS-DOS en Partition Saving. Deze CD is voorzien van een gebruikersvriendelijk opstartmenu voor het op eenvoudige wijze maken en terugzetten van een systeemback-up van de Windows-partitie. Afhankelijk van de hoeveelheid geïnstalleerde software en de snelheid van de computer kost dit proces met deze CD slechts enkele toetsaanslagen en 5-30 minuten tijd. Zo kan het met veel bloed, zweet en tranen geoptimaliseerde Windows-systeem ten allen tijde weer eenvoudig worden teruggezet!

Zie de volgende pagina's voor meer informatie over het maken van een opstartbare systeemback-up CD:

Microsoft Windows Millennium Startup Menu
1. Helpinformatie over de SchoonePC back-up CD.
2. Back-up nr. 1 van systeem MAKEN (gehele partitie).
3. Back-up nr. 2 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
4. Back-up nr. 3 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
5. Back-up nr. 1 van systeem TERUGZETTEN.
6. Back-up nr. 2 van systeem TERUGZETTEN.
7. Back-up nr. 3 van systeem TERUGZETTEN.
8. MS-DOS.
 
Enter a choice: 1  Remaining time: 29
F5=Safe mode  SHIFT+F5=Command prompt
SHIFT+F8=Step-by-step confirmation of every step [N]


 
 
 
 

© 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands