10-stappenplan herinstalleren en optimaliseren Windows

Het herinstalleren van Windows is een tijdrovende klus waar velen tegenop zien. Vaak blijft men daarom maar wat aanmodderen met een sterk vervuild systeem en worden de daarmee gepaard gaande ergernissen voor lief genomen. Een herkenbaar verhaal? Dan wordt het wellicht tijd daar eens verandering in aan te brengen. Het opnieuw installeren en optimaliseren van Windows heeft namelijk een groot effect op de gebruikersvriendelijkheid. Wordt vervolgens een back-up van dit schone en geoptimaliseerde besturingssysteem gemaakt, dan is het de ge´nvesteerde tijd meer dan waard!

10-stappenplan herinstallatie Windows

Op deze website staat van A tot Z beschreven hoe het installeren en optimaliseren van Windows in zijn werk gaat. Dat is nogal wat leeswerk! Samengevat komt het herinstalleren van Windows echter neer op het doorlopen van de volgende 10 stappen. Is een herinstallatie op dit moment niet nodig (of heeft u daar anderszins geen behoefte aan) dan kunnen de eerste vier stappen worden overgeslagen, de meeste tips in stappen 5 t/m 10 zijn namelijk ook direct toepasbaar op een bestaande Windows-installatie.

Een herinstallatie kost veel tijd maar is de moeite waard

Het herinstalleren van Windows is een tijdrovende aangelegenheid. Zelfs een goed voorbereide computerspecialist is al snel 5 uur bezig om een computer volledig naar zijn hand te zetten. Een groot gedeelte van die tijd gaat niet zo zeer zitten in het installeren van Windows zelf maar in het veiligstellen van gegevens, het opnieuw installeren van de updates, hard- en software, het finetunen van alle instellingen, het terugzetten van de persoonlijke data en eventueel het maken van een systeemback-up.

De voordelen
Laat deze tijdsinvestering echter geen reden zijn om af te zien van een herinstallatie! Is het besturingssysteem eenmaal vervuild, dan kan dat namelijk onnodig veel ergernissen veroorzaken. Het grappige is dat men dit meestal pas realiseert nadat Windows opnieuw is ge´nstalleerd. Het is dan ook geen uitzondering dat na een herinstallatie van Windows het voornemen om een nieuwe computer aan te schaffen voorlopig op de lange baan wordt geschoven.

Door meteen vanaf het begin van de herinstallatie rekening te houden met het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid kan uiteindelijk maximaal worden geprofiteerd van de tijdsinvestering. Een goed afgestelde computer met bijbehorende systeemback-up kan namelijk softwarematig nog vele jaren probleemloos blijven draaien. Het feit dat veel van mijn klanten pas weer contact opnemen wanneer een nieuwe computer moet worden ge´nstalleerd, is hier wellicht het beste bewijs van. Bedenk tevens dat een herinstallatie een investering in kennis en ervaring is!

Kortom: het herinstalleren van Windows is in veel gevallen een uitkomst, ondanks het feit dat dit ÚÚn of meerdere dagen in beslag zal nemen.

Een nieuwe interne schijf bespaart tijd en beperkt risico's

Wellicht de beste tip voor een risicoloze en vlotte herinstallatie van Windows: vervang de oude interne (harde) schijf door een nieuwe. Hierdoor worden alle gegevens en instellingen met 100% zekerheid veiliggesteld, ze staan immers nog op de oude interne schijf. Bijkomende voordelen zijn dat de computer meestal een stuk sneller wordt Ún het herinstalleren van Windows veel minder tijd vergt. Een nieuwe interne schijf kost nog geen 75 euro en het verwisselen van de schijf kan zonder veel risico zelfstandig worden uitgevoerd. Controleer vˇˇr aanschaf wel even met welk type interne schijf de computer is uitgerust. Er zijn namelijk twee varianten: de oude IDE- en de nieuwe SATA-aansluiting. Het type moederbord bepaalt welke variant gebruikt kan worden.

ide-aansluiting harde schijf  SATA-aansluiting harde schijf

IDE- versus SATA-aansluiting

Omdat nog steeds kan worden opgestart van de oude Windows-installatie (door de schijven weer om te wisselen) kan de installatie en optimalisatie desgewenst over een langere periode worden uitgesmeerd. Omdat op deze manier het risico van gegevensverlies tot bijna nul wordt gereduceerd, kan er op de nieuwe interne schijf naar wens worden geŰxperimenteerd.

Maak tussentijds een systeemback-up

Een volledige herinstallatie van Windows blijft een flinke klus. Worden tijdens de herinstallatie kritieke handelingen verricht (zoals het wijzigen van de Windows-instellingen of het installeren van extra software) dan is het verstandig eerst een systeemback-up te maken om zodoende de situatie van dat moment veilig te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat weer van voren af aan moet worden begonnen met het installeren van Windows wanneer zich een onoplosbaar probleem voordoet.

Stap 1: Het veiligstellen van persoonlijke gegevens

De eerste stap bij het herinstalleren van Windows is het veiligstellen van de persoonlijke gegevens. Het gaat om de gegevens die echt niet verloren mogen gaan, zoals de persoonlijke documenten, muziek, video's, gedownloade software, e-mail e.d. Deze gegevens worden namelijk tijdens een herinstallatieprocedure verwijderd doordat de interne schijf opnieuw wordt gepartitioneerd en geformatteerd. De persoonlijke gegevens zijn vrij eenvoudig met de Windows Verkenner te achterhalen en te kopiŰren naar een veilige locatie zoals een USB-stick, externe schijf of online opslag zoals OneDrive en/of Dropbox. Wordt Windows op een nieuwe interne schijf ge´nstalleerd dan is deze stap overbodig. Is de interne schijf in meerdere partities verdeeld dan kunnen de persoonlijke gegevens redelijk veilig op een van de overige partities worden weggeschreven, maar ook dan is het verstandig de gegevens tevens op een extern medium veilig te stellen. Er zijn nog meer gegevens om veilig te stellen, denk bijvoorbeeld aan de instellingen (inclusief de wachtwoorden) van de e-mailaccount(s) en eventuele FTP-account(s). Denk ook aan de bezochte websites (inclusief inloggegevens), de instellingen van het draadloze netwerk, productsleutels van ge´nstalleerde software en de drivers van de ge´nstalleerde hardware. Op de pagina over het maken van een back-up van persoonlijke data is uitgebreide informatie over de opslaglocatie van de persoonlijke gegevens te vinden.

TIP: Is het niet meer mogelijk om Windows op te starten dan kan altijd nog worden geprobeerd de interne schijf (en dus ook de persoonlijke gegevens) te benaderen met een opstartbare CD/DVD/USB-stick (zoals Bart's PE, VistaPE of Windows 7/8.1 PE). Het is echter praktischer om Windows eerst opnieuw te installeren op een nieuwe schijf om vervolgens de oude interne schijf als tweede schijf aan te sluiten. De gegevens kunnen dan direct van de oude naar de nieuwe schijf gekopieerd worden. De oude schijf kan natuurlijk ook nog worden uitgelezen door deze op een andere computer aan te sluiten.

MET SMART DE INTERNE SCHIJF CONTROLEREN

Voordat Windows opnieuw wordt ge´nstalleerd is het verstandig te controleren of de interne schijf hardwarematig nog gezond is. De meeste BIOS/UEFI-varianten beschikken over de optie SMART waarmee de gezondheid van de interne schijf wordt gecontroleerd zodat problemen worden hiermee vroegtijdig gemeld. Komt SMART met een melding dan is er vaak nog genoeg tijd om de gegevens veilig te stellen. Vaak staat deze optie standaard uit, controleer dus eerst of deze optie is ingeschakeld om er zeker van te zijn dat de schijf geen kuren vertoond. Het kan je heel wat frustraties besparen!


Stap 2: Het partitioneren en formatteren van de interne schijf

In veel gevallen is de interne schijf (naast enkele kleine ondersteunende partities) standaard ingedeeld in slechts ÚÚn partitie (de C:-schijf) met daarop het Windows-besturingssysteem, de ge´nstalleerde software en alle persoonlijke gegevens. Is men tevreden met de huidige partitie-indeling (en zijn er geen voornemens een systeemback-up te maken), dan is het onnodig de interne schijf opnieuw te partitioneren, tijdens de setup van Windows kan deze partitie dus gewoon als bestemming voor het nieuwe besturingssysteem worden hergebruikt. Nadat tijdens de setup deze partitie is geselecteerd om Windows op te installeren, worden met een (snelle) formattering alle nog aanwezige bestanden op de partitie automatisch verwijderd.

De voordelen van meerdere partities
Door de persoonlijke gegevens op een aparte datapartitie te plaatsen (en deze zodoende te scheiden van het besturingssysteem), wordt het overzicht beter behouden. Een dergelijke partitie-indeling maakt het ook gelijk een stuk eenvoudiger met een programma als SyncBack regelmatig Ún automatisch een back-up van de persoonlijke bestanden te maken. Een extra partitie biedt tevens mogelijkheden voor het maken vaneen systeemback-up van Windows (zie stap 10).

De ideale partitie-indeling
Het is verstandig een partitie van minimaal 100 GB (zo niet meer) aan te maken voor de partitie waar Windows 8.1 op wordt ge´nstalleerd. De resterende ruimte op de interne schijf kan voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals een aparte partitie voor de persoonlijke data (bij voorkeur de D:-schijf, geformatteerd met het bestandssysteem NTFS). Ook is het handig en verstandig om een extra partitie aan te maken voor het wegschrijven van een systeemback-up van Windows. Is de computer uitgerust met een snelle SSD-schijf van 120 GB en een relatief trage harde schijf van 2 TB dan zou de partitieČindeling er als volgt uit kunnen zien (zie de indeling van uw eigen pc via Windows Schijfbeheer, bereikbaar via het Win-X startmenu:

voorbeeld partitieindeling

Wanneer partitioneren?
Het aanpassen van de partitie-indeling kan vooraf, tijdens of na afloop van de setup:

PARTITIONEREN IN GEVAL VAN EEN RECOVERY-PROCEDURE?

Is de computer voorzien van een door de fabrikant aangebracht recovery-systeem (zie stap 3), dan is het vooraf opnieuw partitioneren van de interne schijf eigenlijk geen optie omdat dan de recovery-procedure waarschijnlijk niet meer zal functioneren. Is een afwijkende partitie-indeling toch wenselijk, dan zal de Windows-partitie achteraf verkleind moeten worden.


Stap 3: Het installeren van Windows: de setup

Het veiligstellen van gegevens en het opnieuw partitioneren van de interne schijf wordt door veel gebruikers overgeslagen. De herinstallatie van Windows begint in dat geval direct bij stap 3: de setup van Windows. Om problemen tijdens de setup te voorkomen, is het verstandig eerst de externe hardware (zoals de printer, scanner, e.d.) los te koppelen voordat de setup wordt opgestart. Na afronding van de setup kunnen ze stuk voor stuk weer opnieuw worden aangesloten om de bijbehorende drivers te installeren.

Standaard Windows-installatie versus een recovery-systeem
Het herinstalleren van Windows kan volgens twee principes: met een standaard installatie via een Windows-DVD of met een door de fabrikant aangebracht recovery-systeem waarbij de computer wordt teruggebracht naar de fabrieksinstellingen. Hoewel een standaard installatie de meeste flexibiliteit biedt, heeft een recovery-systeem het voordeel dat de fabrieksinstellingen (inclusief de installatie van drivers, software en instellingen) in ÚÚn handeling kunnen worden teruggezet. Er zitten echter ook nadelen aan een recovery-systeem: de installatiemogelijkheden zijn beperkt, onbekende instellingen worden automatisch doorgevoerd en er wordt veelal ongewenst software meege´nstalleerd.

De computer opstarten vanaf de Windows DVD (standaard installatie)
De setup van een standaard Windows-installatie is vrij eenvoudig: start de computer op vanaf de Windows-DVD en bevestig (indien nodig) met een druk op een toets dat de computer moet opstarten vanaf de DVD. De setup wordt vervolgens automatisch gestart. Wil de computer niet opstarten vanaf de DVD dan moet eerst de opstartvolgorde (vastgelegd in de BIOS/UEFI-instellingen) worden aangepast. Het is afhankelijk van het moederbord maar in de meeste gevallen is het BIOS of UEFI bereikbaar via de DEL-toets tijdens het opstarten van de computer. Zoek vervolgens naar een term als boot order, boot sequence of iets vergelijkbaars en pas de opstartvolgorde aan zodat de DVD-speler als eerste opstartmedium wordt genoemd.

De setup
De setup van Windows kan zonder al te veel problemen stap voor stap worden doorlopen. Kies tijdens de setup voor de installatie van Windows en niet voor een reparatie van een bestaande Windows-installatie. Het is vervolgens vrij eenvoudig de interne schijf tijdens de setup opnieuw te partitioneren op het moment dat wordt gevraagd op welke partitie Windows moet worden ge´nstalleerd (zie stap 2).

MOGELIJKE PROBLEMEN MET PARTITIES TIJDENS DE SETUP

Blijkt dat de systeempartitie niet kan worden geformatteerd (wellicht een van de meest voorkomende problemen tijdens het herinstalleren van Windows)? Dit wordt veroorzaakt doordat de computer is opgestart vanuit de bestaande Windows-installatie in plaats van direct vanaf de CD/DVD. Kan de setup geen interne schijf vinden? Dan zullen waarschijnlijk eerst specifieke SATA- of RAID-drivers voor Windows (zie de installatie-CD van het moederbord) moeten worden geladen. Bij Windows XP kan dat alleen aan het begin van de setup door op F6 te drukken.


De juiste toetsenbordindeling
Tijdens de setup wordt gevraagd naar de gewenste toetsenbordindeling. Een veelgemaakte fout tijdens de setup is kiezen voor Nederlands als de gewenste toetsenbordindeling, terwijl verreweg de meeste toetsenborden zijn voorzien van de indeling Verenigde Staten (internationaal). Bij een onjuiste toetsenbordindeling blijkt bijvoorbeeld dat het @- of het €-teken niet meer op de juiste plek zit. Geen probleem: deze instelling kan na afronding van de setup worden gewijzigd via het configuratiescherm, onderdeel Landinstellingen. Kies vervolgens bij Windows XP voor tabblad Talen, knop Details en bij Windows Vista voor tabblad Toetsenborden en talen, knop Toetsenbord wijzigen.

wijzigen toetsenbord indeling

De productcode
Tijdens de setup wordt gevraagd om de productcode, deze staat vermeld op een sticker welke doorgaans aan de zij- of achterkant van de betreffende computer is geplakt (bij Windows 8.1 OEM-versies is deze doorgaans in het BIOS/UEFI opgeslagen zodat het niet opnieuw ingevoerd hoeft te worden). Het is niet verstandig de productcode met andere computers uit te wisselen, dit kan leiden tot problemen met de productactivatie van Windows. Bij Windows Vista/Windows 7 is het overigens niet verplicht de productcode op te geven. Wordt bij Windows Vista geen code opgegeven, dan kan een willekeurige versie worden ge´nstalleerd. Een dergelijke installatie kan echter niet worden geactiveerd, de setup zal dus opnieuw moeten worden doorlopen wanneer vervolgens de eigenlijke versie moet worden ge´nstalleerd…

Gebruikersaccount aanmaken
Hanteer bij het kiezen van een naam voor de gebruikersaccount bij voorkeur een verkorte naam zonder spaties en speciale tekens. Deze handelswijze voorkomt problemen met sommige verouderde software. De gebruikersnaam kan in een later stadium altijd nog probleemloos worden aangepast via het onderdeel Gebruikersaccounts in het configuratiescherm.

RECOVERY-PROCEDURE: HERSTELLEN FABRIEKSINSTELLINGEN

Is de computer voorzien van een recovery-systeem dan zal de recovery volgens de aanwijzingen van de fabrikant moeten worden uitgevoerd. Er zijn een viertal mogelijkheden voor het herstellen van Windows naar de fabrieksinstellingen:

 • Opstarten recovery vanaf de CD/DVD
  Is er een recovery-CD/DVD ter beschikking gesteld (of heeft men deze zelf moeten branden), dan kan de computer van deze CD/DVD worden opgestart zodat automatisch met de recovery-procedure wordt begonnen.
 • Opstarten recovery vanuit Windows
  In sommige gevallen kan de recovery-procedure worden opgestart vanuit het startmenu of in Windows 8 via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen, sub Systeemherstel. Hiermee wordt de recovery-partitie geactiveerd, zodat de computer na een herstart automatisch van deze partitie zal opstarten en met de recovery-procedure gaat beginnen.
 • Opstarten recovery tijdens het opstarten van de PC
  Soms kan de recovery-procedure worden gestart door tijdens het opstarten van de computer een specifieke toets in te drukken. Welke toets daarvoor moet worden gebruikt, wordt getoond tijdens het opstarten. De computer wordt vervolgens opgestart vanaf de recovery-partitie (in plaats van de Windows-partitie) waarna de recovery-procedure van start gaat.
 • Handmatig activeren van de recovery-partitie
  De recovery-partitie kan in sommige gevallen ook handmatig worden geactiveerd met partitioneringssoftware (als alternatief op de twee voorgaande mogelijkheden). Besluit men vooraf de interne schijf opnieuw te partitioneren (zie stap 2), dan kan deze mogelijkheid uitkomst bieden bij het weer aan de praat krijgen van een recovery-procedure.


Stap 4: Het installeren van de Windows-updates en drivers

Nadat Windows voor de eerste keer is opgestart, is het verstandig direct de Windows-updates te installeren. Windows Update kan bij zowel Windows Vista als Windows 7 worden gestart via het onderdeel Alle programma's van het startmenu en bij Windows 8.1 via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen, sub Windows Update. Herhaal na een herstart van Windows dit proces totdat alle updates zijn ge´nstalleerd. Hoewel steeds meer hardware door Windows (Update) worden herkend, kan het zijn dat een gedeelte van de hardware drivers nog steeds ontbreekt. Deze hardware drivers kunnen normaal gesproken vanaf de bij de computer meegeleverde CD/DVD's worden ge´nstalleerd. De drivers kunnen echter beter worden gedownload vanaf de website van de fabrikant, zodat de meest recente drivers worden ge´nstalleerd.

ACHTERHALEN VAN DE BENODIGDE MOEDERBORD DRIVERS

Na een herinstallatie van Windows zijn het ontbreken van geluid en het niet naar behoren functioneren van energiebeheer de meest voorkomende problemen. Beide problemen verdwijnen meestal als sneeuw voor de zon door de bij het moederbord behorende drivers te installeren. Je moet dan natuurlijk wel weten welk merk en type moederbord er in de computer zit, hetgeen eenvoudig is te achterhalen met een tool als CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html). Vervolgens kunnen via de website van de fabrikant de benodigde moederbord drivers worden opgespoord en gedownload. Ook de tool PC Wizard (download: www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html) kan goed van pas komen bij het traceren van de benodigde hardware drivers.


Stap 5: Het afstellen en optimaliseren van Windows

Het besturingssysteem, de bijbehorende updates en de benodigde hardware drivers zijn inmiddels ge´nstalleerd, maar eigenlijk moet het meest tijdrovende werk nog beginnen: het naar wens afstellen en optimaliseren van Windows. Door het toepassen van persoonlijke voorkeuren en het doorvoeren van de optimale instellingen kan het gebruikersgemak aanzienlijk worden verhoogd. De persoonlijke voorkeursinstellingen zijn echter niet zo gemakkelijk in een uniform stappenplan vast te leggen, deze worden meestal pas al werkende met de computer aangepast. Het kost dan ook enkele dagen tot weken voordat de computer volledig naar wens is afgesteld. Het is in ieder geval verstandig om hierbij de verschillende pagina's met betrekking tot de betreffende Windows-versie als leidraad te hanteren en alleen die tips toe te passen die u begrijpt en in uw situatie daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben.

Stap 6: Het beveiligen van Windows (met een firewall en virusscanner)

Standaard is de computer al beveiligd met Windows Defender (een virusscanner en antimalware oplossing), de ingebouwde Windows firewall en de beveiligingsfeatures van de browser Internet Explorer. Deze beveiliging is eventueel uit te breiden met beveiligingssoftware. Veel computergebruikers vertrouwen daarbij op een totaaloplossing van een van de grote beveiligingsbedrijven zoals McAfee, Norman, Norton, Panda of Kaspersky. De commerciŰle pakketten van deze grote namen bevatten een verzameling tools ter beveiliging van de computer, een hoop toeters en bellen waarvan men zich kan afvragen of ze wel nodig zijn. De veelzijdigheid van de totaalpakketten heeft ook een minpunt: ze kosten veel systeembronnen waardoor de computer hinderlijk traag kan worden. De vraag is dus of zo'n zwaar pakket wel zinvol is! Omdat de gratis alternatieven doorgaans minder belastend zijn voor het besturingssysteem, kunnen ze wellicht uitkomst bieden.

TIP: Voordat wordt ge´nvesteerd in een commercieel beveiligingspakket is het verstandig eerst de website van de internetprovider te raadplegen! Sommige internetproviders bieden hun klanten een dergelijk beveiligingspakket namelijk gratis aan.

Gratis beveiligingssoftware als alternatief
Wat betreft beveiligingssoftware zijn goede gratis programma's beschikbaar, zoals AVG, Avast of Avira. Zie de pagina over het installeren van een gratis virusscanner voor meer informatie. Meestal wordt alleen gedacht aan een virusscanner, maar een firewall kan net zo nuttig zijn omdat daarmee controle over het internetverkeer wordt verkregen. Windows is standaard uitgerust met een firewall, maar de mogelijkheden en gebruikersvriendelijkheid daarvan valt tegen. Een goede firewall blokkeert namelijk enerzijds al het ongewenste inkomende verkeer, en verleent anderzijds al dan niet toestemming aan elk programma dat het internet op wil gaan. Gelukkig zijn er diverse gratis firewalls beschikbaar die wÚl over deze mogelijkheden beschikken Ún betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld die van Comodo.

Stap 7: Het installeren van software

Nu Windows optimaal is afgesteld en de beveiliging is gewaarborgd, kunnen apps (Windows 8) en bureaubladprogramma's worden ge´nstalleerd. Meestal gaat het dan om een office-pakket en de bij de hardware geleverde software zoals scannersoftware, printersoftware, fotobewerkingssoftware, e.d. Installeer in deze fase alleen de software die in de toekomst met zekerheid gebruikt zal worden, eventueel geŘpdatet naar de laatst beschikbare versie. Het testen van software kan men beter uitstellen totdat dit stappenplan is afgerond zodat bij het ontstaan van onverwachte problemen een systeemback-up kan worden teruggezet.

Interessante gratis softwarepakketten
Er zijn legio interessante (gratis!) softwarepakketten waaraan u veel plezier kunt beleven. Hieronder volgt een lijst met gratis softwarepaketten die eigenlijk niet mogen ontbreken (sommige programma's worden op deze website nader belicht, in dat geval is de link naar de betreffende pagina vermeld):

Stap 8: Het terugplaatsen van de persoonlijke gegevens

De volgende stap is het terugplaatsen van de persoonlijke gegevens naar de bij de gebruikersaccounts behorende opslaglocaties. Dat kan de oorspronkelijke opslaglocatie zijn, maar (zoals eerder aangegeven) is het verstandiger de persoonlijke gegevens permanent te scheiden van de bestanden van het besturingssysteem door gebruik te maken van een aparte datapartitie. Hoe dat in zijn werk gaat (en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen) wordt besproken op de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een datapartitie.

Stap 9: Het opruimen van overbodige bestanden

Zijn er geen noemenswaardige problemen meer met de nieuwe Windows-installatie, dan wordt het tijd om de overbodige bestanden te verwijderen, zoals die voor Windows Update, de tijdelijke internetbestanden en installatiebestanden. Op de pagina over Schijfopruiming is uitgebreid te lezen welke bestanden kunnen worden verwijderd.

Stap 10: Het maken van een systeemback-up

Met het doorlopen van stappen 1 t/m 9 is de herinstallatie van Windows afgerond. Het zou echter zonde zijn van de ge´nvesteerde tijd wanneer zich onverhoopt een onoplosbaar probleem voordoet waardoor u genoodzaakt bent de gehele procedure nogmaals te doorlopen! Dit kan worden voorkomen door ter afronding een systeemback-up te maken waarmee de met bloed, zweet en tranen uitgevoerde handelingen definitief worden veiliggesteld. In geval van problemen kan Windows dankzij deze systeemback-up weer moeiteloos worden teruggezet naar de geoptimaliseerde, virusvrije situatie. Natuurlijk zou in dergelijke gevallen ook kunnen worden teruggevallen op Windows systeemherstel, deze functie heeft echter de vervelende eigenschap op belangrijke momenten dienst te weigeren. Daarmee wordt meteen het grootste voordeel van een systeemback-up duidelijk: het werkt altijd en het geeft altijd hetzelfde resultaat!

Voor het maken van een systeemback-up is het niet noodzakelijk gebruik te maken van commerciŰle software, er zijn namelijk voldoende gratis alternatieven beschikbaar. Hoewel ik het gebruik van een aparte back-uppartitie adviseer, is dit niet per definitie noodzakelijk. De systeemback-up kan namelijk ook worden gemaakt door (via het netwerk of USB-kabel) een externe schijf aan te sluiten. Zie de pagin over het maken van een systeemback-up om te zien hoe dat in zijn werk gaat (en welke problemen zich daarbij kunnen voordoen).

NIEUWE INTERNE SCHIJF BESPAART TIJD EN BEPERKT RISICO'S

Wellicht de beste tip voor een risicoloze en vlotte herinstallatie van Windows: vervang de oude interne harde schijf door een SSD-schijf. Hierdoor worden alle gegevens en instellingen met 100% zekerheid veiliggesteld, ze staan immers nog op de oude schijf. Bijkomende voordelen zijn dat de computer een stuk sneller wordt Ún het herinstalleren van Windows veel minder tijd vergt. Ontstaan er problemen dan kan altijd weer vanaf de oude schijf worden opgestart zodat nog toegang kan worden verkregen tot de oude Windows-installatie (en daarmee ook tot de persoonlijke bestanden en instellingen!). Omdat op deze manier het risico van gegevensverlies tot bijna nul wordt gereduceerd, kan tevens met de nieuwe SSD naar wens worden geŰxperimenteerd.


Slotopmerking

De angst voor het onbekende is voor velen een reden om het herinstalleren van Windows op de lange baan te schuiven. Want wat nu als het onherstelbaar fout gaat? Menig lezer heeft echter laten weten dat het herinstalleren minder moeilijk was dan dat ze zichzelf vooraf hadden wijsgemaakt. Het is dus niet heel erg moeilijk, het kost voornamelijk veel tijd. En daar ligt voor velen een tweede struikelblok. Zelfs een goed voorbereide computerspecialist is namelijk al snel 5 uur bezig om een computer volledig naar zijn hand te zetten. Een groot gedeelte van die tijd gaat niet zo zeer zitten in het installeren van Windows zelf maar in het veiligstellen van gegevens, het opnieuw downloaden van de Windows-updates, het installeren van hard- en software, het finetunen van alle instellingen, het terugzetten van de persoonlijke data en eventueel het maken van een systeemback-up.

Laat deze tijdsinvestering echter geen reden zijn om af te zien van een herinstallatie! Is het besturingssysteem immers vervuild dan veroorzaakt dat onnodig veel ergernissen. Het grappige is dat men zich dit meestal pas realiseert nßdat Windows opnieuw is ge´nstalleerd. Het is dan ook geen uitzondering dat na een herinstallatie van Windows het voornemen om een nieuwe computer aan te schaffen voorlopig op de lange baan wordt geschoven. Het bespaart dus ook nog eens in de portemonnee, een goed afgestelde computer met bijbehorende systeemback-up kan immers softwarematig nog vele jaren probleemloos blijven draaien. Het feit dat (in mijn computerhulp-aan-huis periode) veel van mijn klanten pas weer contact opnamen wanneer een nieuwe computer moet worden ge´nstalleerd, is hier wellicht het beste bewijs van. Bedenk tevens dat een herinstallatie een investering in kennis en ervaring is!

 
 
 
 

ę 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands