SyncBack: back-up maken van persoonlijke gegevens:
wat te doen en hoe dat ook automatisch kan

Op deze pagina leg ik uit hoe je een geautomatiseerde back-up van je persoonlijke gegevens kunt maken. Menig computergebruiker heeft ooit wel eens met de handen in het haar gezeten omdat gegevens waren kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een crash van de interne schijf of zelfs al door een crash van Windows. Maak je gebruik van de online opslag van OneDrive dan heb je na een crash wellicht geluk dat je bestanden nog online zijn opgeslagen. De interne schijf kan vaak ook nog met een opstartbare USB-sttick worden benaderd zodat belangrijke gegevens naar een andere (externe) schijf kunnen worden gekopieerd. In een enkel geval is het gegevensverlies echter niet meer te herstellen, bijvoorbeeld na een stroomstoring: als de schijf op zo'n moment net druk bezig is met het lezen en/of schrijven van gegevens dan is de kans op beschadiging van de schijf en dus gegevensverlies erg groot. Of wanneer een virus het systeem geheel overhoophaalt en in het ergste geval de persoonlijke gegevens versleutelt of verwijdert. De kans dat jou dit overkomt is klein, maar zeker niet ondenkbaar.

Beter voorkomen dan genezen dus!

Dat het kwijtraken van onvervangbare gegevens een nachtmerrie is, mag duidelijk zijn. Beter voorkomen dan genezen dus! Het probleem is dat niet iedereen braaf regelmatig zijn back-ups maakt: omdat dit klusje tijd kost en regelmatig moet worden uitgevoerd, wordt het gemakkelijk op de lange baan geschoven. Deze pagina is bedoeld om te motiveren regelmatig een extra back-up te maken van dergelijke gegevens. Tevens wordt uitgelegd hoe dit met de tool SyncBack geautomatiseerd kan worden, waardoor kostbare tijd kan worden bespaard.


De gegevens die veiliggesteld moeten worden

De belangrijkste persoonlijke bestanden (inclusief de bijbehorende standaard opslaglocaties) om een back-up van te maken zijn:

PERSOONLIJKE BESTANDEN NAAR EEN ANDERE PARTITIE VERPLAATSEN

Op deze website wordt geadviseerd de persoonlijke mappen en bestanden te verplaatsen naar een aparte D:-partitie zodat ze niet meer tussen de systeembestanden van Windows staan. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de pagina over het maken van een back-up van gegevens en de pagina over het verplaatsen van persoonlijke bestanden (inclusief het wijzigen van de standaard opslaglocatie). Bedenk dat de persoonlijke bestanden voor elk gebruikersaccount afzonderlijk moeten worden veiliggesteld.


Bruikbare opslagmedia

Nu bekend is welke gegevens veiliggesteld moeten worden, is het de vraag op welk medium die gegevens opgeslagen moeten worden. Er zijn verschillende opties:

Tips bij het maken van een back-up

De back-up automatiseren met SyncBack

Door het maken van back-ups met de synchronisatietool SyncBack (download: www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html) te automatiseren, kunnen de persoonlijke bestanden met slechts enkele muisklikken naar de externe schijf worden veiliggesteld. Lekker makkelijk en snel, dus geen redenen meer om ervan af te zien!

Profielen aanmaken

De installatie van SyncBack is eenvoudig. Nadat het programma is opgestart, kan met de knop Nieuw links onderin het programmavenster direct een back-up/synchronisatieprofiel worden aangemaakt. Geef een herkenbare profielnaam op (bijvoorbeeld "Mijn documenten") en kies in het volgende venster bij voorkeur de optie Spiegel (zodat lokaal verwijderde bestanden ook van de back-uplocatie worden verwijderd). Met de optie Back-up blijven alle bestanden op de back-uplocatie behouden, ook al zijn ze lokaal reeds verwijderd. Niet erg praktisch wanneer de back-up ooit weer terug moet worden gezet, zie dan maar weer eens te achterhalen welke bestanden uit de back-up niet relevant meer zijn... Nadeel van de optie Spiegel is wel dat óók per ongeluk verwijderde bestanden bij de eerstvolgende synchronisatie uit de back-up worden verwijderd!

Kiezen voor het maken van een back-up, kopie  of synchronisatie profiel

BESTANDEN OP COMPUTERS MET ELKAAR SYNCHRONISEREN

De optie Synchronisatie is alleen interessant wanneer de bestanden op twee computers met elkaar moeten worden gesynchroniseerd zodat beide PC's de meest recente bestanden bevatten. SyncBack ziet zelf welk bestand vernieuwd is en waarschuwt zo nodig vooraf wanneer beide bestanden zijn aangepast. Een synchronisatieprofiel zou met name handig zijn wanneer vanaf verschillende computers aan dezelfde bestanden wordt gewerkt, in dergelijke gevallen is het echter beter om gebruik te maken van OneDrive of Dropbox, simpelweg omdat ze sneller werken en praktisch in gebruik zijn.


Ga verder met de knop Volgende, knop Gereed (of, als een met FTP toegankelijke internetlocatie wordt gebruikt, selecteer dan bij Bestemming eerst de optie FTP) en vervolg met de knop Volgende, knop Gereed. Geef in het volgende venster de Bron- en Doel-map (soms Bestemming-map genoemd) op, dit gaat het makkelijkst via de gele map-icoontjes rechts naast de invoervelden. In onderstaand voorbeeld is dat al gedaan: de lokale map met persoonlijke bestanden staat hier op D:\MENNO (de bron) en de back-uplocatie is N:\MENNO (de bestemming, in dit geval op een externe schijf). Bestaat de opgegeven bestemmingsmap (in dit voorbeeld de map MENNO op de N:-schijf) nog niet, dan wordt deze automatisch aangemaakt.

Syncrhonisatie/back-up profiel instellen

Met een klik op de knop OK is het profiel voor de geautomatiseerde back-up aangemaakt (er kan eventueel nog een simulatie worden uitgevoerd om te controleren of de instellingen juist zijn en om inzichtelijk te maken wat precies de gevolgen op bestandsniveau zijn). Op deze wijze kan voor elke veilig te stellen map (zie het overzicht van veilig te stellen gegevens aan het begin van deze pagina) een profiel worden aangemaakt: koppel elke bronmap (op de interne schijf) aan een bestemmingsmap (op de back-uplocatie) en stel het profiel naar wens in.

Profielen beheren

Een aangemaakt profiel kan altijd weer worden aangepast of desnoods verwijderd. Selecteer daarvoor het betreffende profiel in het hoofdscherm en klik linksonder op de knop Wijzigen of Verwijderen. De knop Wijzigen heropent het scherm voor het selecteren van de bron- en bestemmingsmap. Met de knoppen Submappen en bestanden kiezen en Filters wijzigen kunnen irrelevante submappen en bestanden desgewenst worden uitgesloten voor back-up. Maak tot slot een back-up van de profielen door ze allemaal te selecteren (met de toetscombinatie Ctrl-A) en ze vervolgens tabblad Exporteren/importeren, optie Profiel exporteren te exporteren naar de back-uplocatie. Ze kunnen dan altijd weer worden hersteld via de optie Profiel importeren.

De back-up uitvoeren

Selecteer de gewenste profielen en klik op de knop Uitvoeren: het programma begint nu met het analyseren van de verschillen tussen de bron- en bestemmingsmappen. Zodra alle data is ingelezen, toont SyncBack een scherm met de verschillen tussen de bestanden op de lokale schijf (bron) en de laatst gemaakte back-up (doel). Zijn de voorgestelde wijzigingen akkoord bevonden (wat meestal het geval is), klik dan op Met uitvoeren doorgaan. Is geen behoefte aan dit scherm, klik dan op het pijltje van deze knop, optie … en dit venster niet opnieuw voor dit profiel tonen.

Verschillen in bron en doel locatie

TIP: Hoeft dit venster voortaan niet meer getoond te worden, klik dan niet op de knop Met uitvoeren doorgaan, maar op het neerwaartse pijltje, optie … en dit venster niet opnieuw voor dit profiel tonen.

Zodra de back-up met succes is afgerond, geeft het hoofdvenster in de kolom Status aan dat de back-up succesvol is afgerond. In de kolom Laatst uitgevoerd staat het tijdstip waarop dit heeft plaatsgevonden.

SyncBackFree hoofdvenster

TIP: Meldt SyncBack dat bestanden niet gekopieerd kunnen worden omdat ze door een ander programma bezet worden gehouden? Stel het profiel dan zo in dat probleemveroorzakende programma’s worden afgesloten voordat het profiel wordt uitgevoerd. Dit gaat via een rechter muisklik op het profiel, optie Wijzigen, onderdeel Uitgebreide instellingen, optie Programma’s automatisch afsluiten, knop Toevoegen en selecteer hier in het keuzemenu de titel van het betreffende programma.

Het maken van back-ups agenderen

Het enige wat nu nog rest, is het agenderen van de back-up zodat periodiek een back-up wordt gemaakt. De frequentie kan, op basis van de maximaal aanvaardbare risico's, zelf worden bepaald (bijvoorbeeld de eerste van elke maand, elke vrijdagmiddag of elke dag). Het back-uppen kost slechts enkele handelingen en aangezien alleen gewijzigde bestanden worden gekopieerd, kost het niet al te veel tijd.

SYNCHRONISEREN NAAR EEN ONLINE OPSLAGLOCATIE

Als alternatief voor het back-uppen naar een externe schijf kan ook een van de vele online opslagdiensten zoals Dropbox, Microsoft OneDrive of Google Drive (met respectievelijk 2, 7 en 5 GB aan gratis opslagruimte) worden gebruikt. De lokaal opgeslagen persoonlijke gegevens worden dan automatisch gesynchroniseerd met de bestanden op de server. De meeste van deze diensten beschikken ook nog eens over een herstelfunctie waardoor per ongeluk verwijderde of overschreven bestanden eenvoudig kunnen worden hersteld. Daarnaast zijn de online opgeslagen bestanden ook nog eens vanaf verschillende apparaten te benaderen!

Nadeel van deze methode is wel dat direct in de lokale map van de online synchronisatiedienst moet worden gewerkt (bijvoorbeeld D:\Dropbox). Geef je er de voorkeur aan om de persoonlijke bestanden op hun oorspronkelijke locatie te laten staan (bijvoorbeeld in de map Mijn Documenten) maar wil je toch gebruik maken van de online opslagmogelijkheden dan kan SyncBack handig van pas komen. Door SyncBack als achtergrondproces volautomatisch (met een interval van bijvoorbeeld één uur) gewijzigde mappen en bestanden te laten kopiëren naar de map van de online synchronisatiedienst, worden deze alsnog automatisch gesynchroniseerd met de online opgeslagen gegevens. Deze procedure biedt een interessant alternatief voor vergelijkbare, veelal prijzige commerciële online back-updiensten.


Windows opnieuw installeren? Koop een nieuwe schijf en gebruik de oude als back-upschijf!

Bij een herinstallatie van Windows is het de overweging waard een grotere cq. snellere harde of SSD schijf te plaatsen. Hierdoor wordt Windows niet alleen aanzienlijk sneller, er is ook gelijk een back-up van alle persoonlijke gegevens (dat neemt een hoop werk uit handen, zeker wanneer er geen extra datapartitie was gemaakt waar de bestanden veilig naar waren weggeschreven). De oude schijf met belangrijke gegevens kan veilig apart worden gelegd terwijl Windows op de nieuwe schijf wordt geïnstalleerd (bij problemen kan altijd weer van deze oude schijf worden opgestart). Plaats na het afstellen van het systeem de oude schijf er tijdelijk weer bij zodat alle gegevens met de Windows Verkenner kunnen worden overgeplaatst. Bijkomend voordeel van deze handelswijze is dat het installeren van Windows veel minder tijd kost. De aanschaf van zo'n nieuwe schijf is dus al snel de moeite waard.

Wordt de oude schijf niet meer gebruikt dan kan deze net zo goed worden aangewend voor extra externe opslagcapaciteit. Plaats de interne schijf hiervoor in een externe USB-case. Deze procedure heeft meerdere voordelen: het installeren van Windows gaat veel sneller, de PC wordt sneller en krijgt meer opslagcapaciteit, de persoonlijke gegevens zijn gedurende het herinstalleren van Windows veiliggesteld en er komt meteen een externe schijf beschikbaar voor back-updoeleinden!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring