Instellingen Windows 10: onderdeel Toegankelijkheid

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Toegankelijkheid van het venster Instellingen, onderverdeeld over de groepen Gezichtsvermogen, Gehoor en Interactie.


Sub Beeldscherm

Sub Beeldscherm bevat de opties Tekst groter maken en Alles groter maken om de grootte van tekst, apps, vensters e.d. aan te passen. Met de optie Alles helderder maken is de helderheid van de weergave bij apparaten met een eigen beeldscherm (zoals een laptop of tablet) naar wens aan te passen. Bij deze sub zijn tevens de Windows-animaties (oftewel de overgangseffecten tussen de verschillende schermen), de transparantie (van het startmenu, actiecentrum, e.d.), het automatisch verbergen van de schuifbalken en de bureaubladafbeelding uit te schakelen. Worden de Windows-meldingen in het systeemvak te kort weergegeven om ze fatsoenlijk te kunnen lezen, verhoog dan het aantal seconden bij de optie Meldingen weergeven gedurende.

ADVANCED SYSTEM FONT CHANGER

Wil je naast de tekengrootte ook het lettertype en de opmaak van de titelbalk, menu-items, berichtvensters en informatieballonnen naar eigen wens wijzigen, dan heb je een tool nodig als Advanced System Font Changer (download: www.wintools.info/index.php/advanced-system-font-changer).

Advanced System Font Changer
 


Sub Muisaanwijzer

Deze sub bevat instellingen voor de grootte en kleur van de muisaanwijzer. In geval van een aanraakscherm kan bij Aanraakfeedback wijzigen de visuele feedback worden uitgezet, of juist benadrukt (visuele feedback zorgt ervoor dat het net lijkt of het scherm bij aanraking licht wordt ingedrukt).

Sub Tekstcursor

Deze sub bevat instellingen voor de weergave van de tekstcursor. Soms is het lastig om de cursor snel terug te vinden, bijvoorbeeld op een pagina gevuld met tekst. Door de optie Tekstcursorindicator inschakelen te activeren, krijgt de tekstcursor aan de boven- en onderkant een opvallend felgekleurd bolletje zodat deze goed opvalt. De toegevoegde waarde van de optie Dikte van de tekstcursor wijzigen is beperkt.

TIP: Het knipperen van de cursor maakt het eenvoudig te achterhalen waar deze zich bevindt. Leidt het echter af dan kan je deze optie ook uitschakelen via het configuratiescherm, onderdeel Toetsenbord, schuifbalk Knippersnelheid van aanwijzer.

zie instructievideo nieuwsbrief #94 op 2:46

Sub Vergrootglas

Met de optie Vergrootglas inschakelen wordt het vergrootglas-menu geactiveerd, een nuttige tool voor slechtzienden om het scherm beter leesbaar te maken. Activeer de optie Vergrootglas starten na aanmelding om het vergrootglas direct met het gebruikersaccount mee op te laten starten. Persoonlijk vind ik het praktischer om bij Vergrootglasweergave wijzigen de optie Vastgezet of Lens te selecteren omdat dan het gehele scherm zichtbaar blijft.

Sub Kleurfilters

Kleurenblind? Schakel dan het kleurfilter in bij de sub Kleurfilters en kies het gewenste filter om het contrast tussen specifieke kleuren te vergroten!

Sub Hoog contrast

Via de sub Hoog contrast is het contrast te wijzigen zodat de weergave op het scherm beter leesbaar is. Voor de doorsnee gebruiker niet interessant maar in geval van slechtziendheid een welkome optie!

Sub Verteller

De Verteller (voorheen Narrator) is een schermlezer die de informatie op het scherm omzet in geluid zodat je kunt beluisteren welke tekst en besturingselementen op het scherm staan. Wil je de Verteller gaan gebruiken, neem dan even de tijd om de vele instellingen te doorgronden. Met de knop Braille downloaden en installeren (aan het einde van het venster) is een braillebeeldscherm toe te voegen.

TIP: De browser Edge beschikt ook over een goede voorleesfunctie!

Sub Audio

Via de sub Audio is het geluidsvolume te wijzigen. Met de optie Mono inschakelen kan de audio-uitgang op mono worden gezet zodat het geluid van het linker en het rechter kanaal worden samengevoegd. Hierdoor is slechts één oortje nodig om alles te horen, het andere oor kan dan gebruikt worden voor omgevingsgeluiden (dit is met name interessant voor mobiele apparaten). Tot slot laat de optie Hoorbare waarschuwingen visueel tonen de titelbalk, het venster of het gehele scherm knipperen wanneer een systeemgeluid wordt afgespeeld.

Sub Ondertitels

Bij sub Ondertitels wordt vastgelegd hoe de ondertiteling eruit moet komen te zien (Windows 10 biedt ondersteuning voor de bestandsformaten ASS, SRT en SSA).

Sub Spraak

Bij deze sub kan spraakherkenning worden geactiveerd, nodig voor de dicteerfunctie Praten in plaats van typen. De dicteerfunctie (snel te activeren met de toetscombinatie Win-H) is ideaal om snel teksten in te voegen. Is de optie voor spraakherkenning eenmaal ingeschakeld dan kan deze functie met de toetscombinatie Win-CTRL-S worden opgestart, mits de ingestelde taal voor spraak wordt ondersteund (vooralsnog worden voor spraakherkenning alleen de talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Spaans, Portugees en Mandarijn ondersteund). De ingestelde taal kan desgewenst worden aangepast via Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Spraak.

Sub Toetsenbord

Het schermtoetsenbord

Zodra op een apparaat met touchscreen een invulscherm (bijvoorbeeld de adresbalk van de browser) wordt geactiveerd, verschijnt automatisch het schermtoetsenbord onderin het beeld. Ook op een computer zonder aanraakscherm kan het schermtoetsenbord worden geactiveerd (via de zoekfunctie). Met de optie Het schermtoetsenbord gebruiken is het schermtoetsenbord in te schakelen. Maak je veel gebruik van het schermtoetsenbord, pin hem dan direct aan de taakbalk vast.

TIP: De instellingen van dit toetsenbord zijn terug te vinden bij Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Taal, de instellingen voor tekstsuggesties bij onderdeel Apparaten, sub Typen.

Er is nog een ander schermtoetsenbord dat niet alleen de cijfers en letters bevat, maar tevens een reeks emoji, kaomoji (afbeeldingen gevormd door letters, cijfers en leestekens), animated GIF's en symbolen. Dit toetsenbord is als snelkoppeling aan het systeemvak toe te voegen via een rechter muisklik op een leeg gedeelte van de taakbalk, optie Knop schermtoetsenbord weergeven. Met de toetscombinatie WIN-. of WIN-; opent een alternatief venster om snel emoji, kaomoji en symbolen toe te voegen!

Windows 10 emoji, kaomoji en symbolen

zie instructievideo nieuwsbrief #91 op 23:51

De Lock-toetsen Caps Lock, Num Lock en Scroll Lock

Deze sub bevat tevens opties voor de plak-, wissel- en filtertoetsen van het toetsenbord. Toont het scherm cijfers terwijl je letters intoetst (bijvoorbeeld ‘123’ in plaats van ‘jkl’) dan staat de NumLock-toets nog aan. Activeer bij onderdeel Wisseltoetsen gebruiken de optie Een geluid afspelen als u op Caps Lock, Num Lock of Scroll Lock drukt zodat een waarschuwingsgeluidje wordt afgespeeld wanneer een van deze wisseltoetsen wordt ingedrukt.

KEYBOARD LEDS

Veel toetsenborden zijn uitgerust met een Lock-indicator om aan te geven wat de status is van de CapsLock-, NumLock- en ScrollLock-toetsen. Dat deze indicators niet goed zichtbaar zijn (of zelfs ontbreken), zorgt nogal eens voor irritatie wanneer de status van de Lock-toetsen regelmatig wisselt. Herkenbaar? Kijk dan eens naar Keyboard LEDs (download: www.keyboard-leds.com)! Deze tool visualiseert via het systeemvak-icoontje wijzigingen in de status van de Lock-toetsen.

Het instellingenvenster van Keyboard LEDs opent met een dubbelklik op het programma-icoontje in het systeemvak. Volgens de standaard instellingen bij Tray Icon licht het programma-icoontje in het systeemvak op wanneer een van de Lock-toetsen wordt ingedrukt. Door tevens de items bij On Screen Display te activeren, wordt een statuswijziging nog eens extra verduidelijkt met een roodgekleurde pop-up. Als dat nog niet voldoende opvalt, kan aanvullend nog een bliepgeluid worden afgespeeld (optie Beep on lock state change).

Keyboard LED's (Lock-toetsen)
 


NUMLOCK-TOETS GAAT STEEDS WEER UIT NA INLOGGEN

Stoort het je dat de NumLock-toets telkens weer moet worden ingeschakeld nadat het gebruikersaccount opnieuw is aangemeld (al dan niet na een herstart van Windows)? Wijzig dan de registerwaarde InitialKeyboardIndicators in 2 of 2147483650 in de registersleutels HKCU\Control Panel\Keyboard en HKU\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard. Helpt dat niet, schakel dan ook de verkorte opstartprocedure van Windows uit via het configuratiescherm, onderdeel Energiebeheer, taak Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen, optie Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn, deactiveer de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen). Het is uitproberen wat werkt, en het lukt niet altijd...


Sub Muis

Sub Muis bevat de optie om het aansturen van de muis met behulp van de pijltjes op het numerieke toetsenblok te activeren. Nadeel is wel dat het numerieke toetsenblok daarna niet meer gebruikt kan worden voor het invoeren van cijfers. De overige muisopties zijn toegankelijk via de link Andere muisopties wijzigen (deze link opent het onderdeel Apparaten, sub Muis).

Sub Ogenbediening

Is eye-tracking hardware geïnstalleerd dan kan Windows door middel van het oog worden aangestuurd.

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring