Hardware drivers Windows XP installeren

hardware drivers installeren

Voor het goed functioneren van de hardware onder Windows XP is het noodzakelijk de juiste hardware drivers te installeren. In het onderdeel Apparaatbeheer (te bereiken via het configuratiescherm, onderdeel Systeem, tabblad Hardware, knop Apparaatbeheer) staan de inmiddels door Windows gedetecteerde hardware-items. De met een geel vraagteken gemarkeerde hardware-items zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een driver voorzien. In het voorbeeld zijn alle hardware-items inmiddels correct ge´nstalleerd.

Staan er na het doorlopen van de Windows-setup nog niet herkende hardware-items in het Apparaatbeheer, dan kunnen deze wellicht alsnog via Windows Update worden ge´nstalleerd. Biedt ook dit niet de oplossing, dan moet worden teruggevallen op de door de fabrikant geleverde drivers. Deze worden doorgaans bij aanschaf van de hardware op een CD meegeleverd, het is echter beter de driver van de website van de fabrikant te downloaden zodat met zekerheid de meest recente versie wordt ge´nstalleerd.

De meeste hardware is tegenwoordig voorzien van een goede installatiehandleiding. Door deze nauwkeurig te volgen, worden onverwachte installatieproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Lukt het niet op deze manier de drivers te installeren, ga dan als volgt te werk: verwijder het vraagteken (onbekend onderdeel) uit het Apparaatbeheer (klik met rechts op het item en kies voor Installatie ongedaan maken). Na een herstart van de computer detecteert Windows automatisch de onbekende hardware. Vanuit dit venster kunnen de meegeleverde drivers worden ge´nstalleerd (wat overigens ook kan via de wizard Hardware toevoegen, te bereiken via het onderdeel Hardware van het configuratiescherm).

LET OP: Veel bij hardware meegeleverde CD's bevatten naast de installatiebestanden ook extra software waarvan je je kunt afvragen of deze wel nodig zijn. Zo wordt bij draadloze netwerkadapters meestal software meegeleverd voor het tot stand brengen van de draadloze verbinding terwijl Windows voor dit doel al beschikt over de service Wireless Zero Configuration... Wees dus terughoudend met het installeren van de meegeleverde software!

GEBRUIK MAKEN VAN WINDOWS 2000 DRIVERS

Er zijn voor oudere hardware niet altijd Windows XP-drivers beschikbaar. Dit probleem kan veelal worden opgelost door de voor Windows 2000 uitgebrachte driver te installeren. De mededeling dat de driver niet geschikt is voor Windows XP of niet door Microsoft is gesigneerd, kan in dit geval worden genegeerd.


TERUGKEREN NAAR VORIG STUURPROGRAMMA

Het kan altijd wel eens gebeuren dat de installatie van een nieuwe driver mislukt waardoor de hardware niet goed meer functioneert. In dat geval is het altijd nog mogelijk terug te keren naar het oude stuurprogramma door met rechts te klikken op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorig stuurprogramma. Blijft de computer echter continu opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel dan door aan het begin van het opstartproces op F8 te drukken en te kiezen voor de optie Automatisch opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen.


Onbekende hardware achterhalen
Is het niet duidelijk welke hardware drivers voor het moederbord moeten worden ge´nstalleerd? De informatie uit het BIOS kan van dienst zijn bij het achterhalen van het type moederbord en de daarvoor benodigde drivers. Het gratis programma CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html) is voor dit doel zeer geschikt. Met CPU-Z kan vrij eenvoudig het type processor, moederbord en RAM-geheugen worden achterhaald en PC Wizard toont een overzicht van het hele systeem. Met deze gegevens kunnen vervolgens de bijbehorende drivers vrij eenvoudig via het internet worden opgespoord.

Houd het systeemvak overzichtelijk

Veel programma's en drivers plaatsen standaard een icoontje rechts onderin het systeemvak. Vaak is dit onnodige vulling van het beeldscherm omdat het icoontje sporadisch of nooit wordt gebruikt, het icoontje kan dan beter uit het systeemvak worden verwijderd. Was het tijdens de setup van de software niet mogelijk de optie voor een icoontje (ook wel 'tray-icoon' of 'System Tray Icon' genoemd) uit te vinken, dan kan het meestal achteraf nog worden verwijderd via de ge´nstalleerde software zelf of via een rechter muisklik op het icoontje in het systeemvak.

Overige drivers en bijbehorende software installeren

Staan er geen vraagtekens meer in het Apparaatbeheer, dan zijn alle aangesloten hardware-items voorzien van een geschikte driver. Er zijn hoogstwaarschijnlijk vooraf aan de installatie van Windows een aantal externe hardware-items ontkoppeld, die nu weer aangesloten kunnen worden (bijvoorbeeld het modem, de printer, scanner, webcam, etc.). Windows detecteert de nieuw aangesloten hardware automatisch. Let op: in de meeste gevallen is het verstandig eerst de driver te installeren, en daarna pas de hardware aan te sluiten!

Maak gebruik van de meegeleverde installatiehandleiding, inclusief bijbehorende drivers. Vaak worden hele softwarepakketten meegeleverd, waarvan het maar de vraag is of die ooit gebruikt gaan worden. Wees daarom voorzichtig met het installeren van onnodige software: ze vervuilen het Windows-systeem, wat uiteindelijk ten koste gaat van de systeemprestaties. Vaak zijn er ook al nieuwere versies beschikbaar.

Problemen.......

Is er een probleem met een van de drivers, controleer dan even via de website van de betreffende hardware-leverancier of de meest recente drivers wel zijn ge´nstalleerd. Staat de driver er niet bij, dan is deze misschien nog te vinden met een zoektocht op het internet. Met de juiste zoekwoorden is deze doorgaans snel gevonden.

Het kan ook zijn dat het apparaatbeheer een probleem of conflict waarneemt. Dit wordt dan weergegeven met een rood kruis. Het oplossen van zulke problemen vraagt om een verdere analyse van het probleem (bekijk de Eigenschappen). Mogelijk is het een bekend probleem, zodat even zoeken in de installatiehandleiding of een bezoekje aan de website van de fabrikant de oplossing kan bieden.

APPARAATBEHEER UITBREIDEN MET EXTRA MOGELIJKHEDEN

Een dubbelklik op een item in het apparaatbeheer toont een venster met de eigenschappen van het betreffende hardware-item. Deze eigenschappen kunnen met een extra tabblad (tabblad Details) worden uitgebreid. Toevoegen gaat als volgt: ga naar onderdeel Systeem van het configuratiescherm, tabblad Geavanceerd, knop Omgevingsvariabelen. Voeg een nieuwe systeemvariabele toe met de naam DEVMGR_SHOW_DETAILS en waarde 1. Voeg tevens de systeemvariabele DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES met de waarde 1 toe om verborgen apparaten te tonen. De ingevoerde waarden zijn in het register terug te vinden op de volgende locatie:
HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment


USB-PROBLEMEN

Werkt de USB-apparatuur niet naar behoren? Probeer de foutdetectie eens uit te schakelen; een kleine kans dat het probleem daarmee is opgelost. Ga hiervoor naar het onderdeel Systeem van het configuratiescherm, tabblad Hardware, knop Apparaatbeheer en zoek het onderdeel USB controllers. Klik met rechts op een van de controllers en kies voor Eigenschappen, tabblad Geavanceerd. Kies USB foutdetectie uitschakelen.


FOUTMELDING BIJ OPSTARTEN ONDERDRUKKEN

Komt de computer bij het opstarten met foutmeldingen van niet ge´nstalleerde hardware waar geen oplossing voor te vinden is? Onderdruk deze mededeling dan (tijdelijk) met een aanpassing in het register. Wijzig de DWORD-waarde NoPopupsOnBoot van 0 in 1 in de volgende registersleutel:
HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Windows

Het is geen oplossing voor het probleem, wel voor de irritante mededeling.


ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring