Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen

Standaard worden de persoonlijke bestanden (documenten, afbeeldingen, muziek, video's, e-mailarchief, contactpersonen, e.d.) opgeslagen op de Windows-partitie in de map C:\Gebruikers\inlognaam, midden tussen de systeembestanden van het besturingssysteem. Het mag duidelijk zijn dat dit niet de meest praktische opslaglocatie is. De persoonlijke bestanden kunnen beter op een andere locatie worden opgeslagen, bij voorkeur op een aparte datapartitie. Het maken van een geautomatiseerde back-up van de persoonlijke gegevens wordt zo stukken eenvoudiger en omdat de datapartitie buiten schot blijft bij het herinstalleren van Windows, staan de persoonlijke gegevens hier relatief veilig. Erg prettig wanneer Windows niet meer wil opstarten!

TIP: Verplaats de mappen met persoonlijke bestanden zo snel mogelijk na het (her-)installeren van Windows, het liefst nog voordat extra software wordt ge´nstalleerd.

ALGEMENE TIPS

- Verplaats de mappen met persoonlijke bestanden zo snel mogelijk na het (her)installeren van Windows, het liefst nog voordat extra software wordt ge´nstalleerd.

- Sommige van de hier besproken bestanden zijn volgens de standaard instellingen van de Windows Verkenner niet zichtbaar (omdat het verborgen bestanden zijn). Deze bestanden kunnen zichtbaar worden gemaakt door op het lint, tabblad Beeld de opties Verborgen items en Bestandsextensies te activeren (Windows 8).

- In Windows 7/Vista kunnen de wijzigingen als volgt worden doorgevoerd (via de knop Organiseren in de menubalk van Windows Verkenner, Map- en zoekopties, tabblad Weergave):

  • Vink uit de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
  • Vink uit de optie Extensies voor bekende bestandstypen verbergen
  • Vink aan de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven

- Het is alleen mogelijk de persoonlijke mappen te verplaatsen van het account waarop is ingelogd. De procedures moeten dus per account afzonderlijk worden uitgevoerd!


Een datapartitie aanmaken

Voorafgaande aan het verplaatsen van de persoonlijke bestanden moet eerst de doellocatie in orde worden gemaakt. Op de pagina over het partitioneren van de harde schijf staat uitgelegd hoe extra partities kunnen worden aangemaakt maar wanneer een herinstallatie niet wenselijk is, kan eventueel ook worden gekozen voor het verkleinen van de Windows-partitie (mÚt behoud van gegevens). De vrijgemaakte ruimte kan vervolgens worden gebruikt om met Windows Schijfbeheer een nieuwe partitie aan te maken. Hoewel het ook anders kan, wordt in deze paragraaf aangenomen dat de nieuwe opslaglocatie een aparte datapartitie is (met schijfletter D:). Nadat de datapartitie is aangemaakt, kan voor elk gebruikersaccount een eigen persoonlijke map worden aangemaakt (voorzien van een duidelijke naam, bijvoorbeeld D:\Menno).

TIP: Er kan ook voor elk gebruikersaccount een aparte datapartitie worden aangemaakt, dit heeft echter als nadeel dat de beschikbare ruimte minder efficiŰnt kan worden gebruikt.

Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen (Windows 8/7/Vista)

In de instellingen van Windows is vastgelegd welke locatie (map of bestand) moet worden gebruikt voor het opslaan van de persoonlijke gegevens. Worden bestanden of mappen verplaatst, dan is het dus van belang dat Windows op de hoogte wordt gebracht van de gewijzigde locatie. Hoewel dit in de meeste gevallen automatisch wordt toegepast, is in sommige gevallen een handmatige wijziging noodzakelijk (zo is bij het verplaatsen van de RSS-feeds een registeraanpassing nodig om Windows op de hoogte te stellen, zie tekstvak verderop).

Bij het verplaatsen van de persoonlijke mappen gaat het voornamelijk om de submappen van C:\Gebruikers\inlognaam (zoals de mappen Documenten, Bureaublad, Contactpersonen, Downloads, Favorieten, Muziek, Afbeeldingen, Video's, OneDrive en Opgeslagen spellen; de mappen Koppelingen en Zoekopdrachten zijn van minder belang). Er zijn twee manieren om deze mappen en bestanden te verplaatsen: volgens de officiŰle methode (via de Eigenschappen van de betreffende map, tabblad Locatie) of eenvoudigweg door te knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) vanuit de Windows Verkenner. Hoewel de knippen-plakkenmethode beduidend eenvoudiger is (en daarom ook mijn voorkeur verdient), wordt voor de volledigheid ook de officiŰle verplaatsingsmethode toegelicht.

Persoonlijke mappen Windows Vista verplaatst naar data-partitie   Persoonlijke mappen Windows 7 verplaatst naar data-partitie   Persoonlijke mappen Windows 7 verplaatst naar data-partitie

Windows Vista vs Windows 7 vs Windows 8

SUBMAPPEN VAN EEN PICTOGRAM VOORZIEN

Nieuwe submappen kunnen desgewenst van een herkenbaar pictogram worden voorzien. Klik met rechts op de map, kies Eigenschappen, tabblad Aanpassen, knop Ander pictogram en selecteer het gewenste pictogram. Bijna elk uitvoerbaar bestand is voorzien van pictogrammen, blader eventueel naar het bestand van het bijbehorende programma wanneer u geen geschikt pictogram kunt vinden (zoals dat in de afbeeldingen hierboven voor de submappen Freds en LiveMail is gedaan).


De officiŰle verplaatsingsmethode
Om duidelijk te maken hoe de officiŰle verplaatsingsmethode in zijn werk gaat, wordt als voorbeeld de map Documenten/Mijn documenten besproken (het verplaatsen van de overige submappen in de map C:\Gebruikers\inlognaam verloopt op vergelijkbare wijze). Voordat de bestanden in de map Documenten/Mijn documenten overgezet kunnen worden, moet eerst vanuit de Windows Verkenner een submap worden aangemaakt in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\Menno\Documenten). Klik vervolgens met de rechter muisknop op de originele map (C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten/C:\Gebruikers\inlognaam\Mijn documenten), kies Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Verplaatsen, navigeer naar de reeds aangemaakte map D:\inlognaam\Documenten en klik op de knop Map selecteren. Klik tot slot op de knop Toepassen gevolgd door de knop Ja om de complete map Documenten (inclusief bestanden) automatisch naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

Locatie Documenten wijzigen

LET OP: Selecteer bij deze methode altijd een reeds aangemaakte map en nooit een partitie! Is bij het verplaatsen toch per ongeluk een partitie geselecteerd, dan is dat niet meer te herstellen. Er zit dan niets anders op dan een nieuw gebruikersaccount aan te maken, de gegevens en instellingen over te zetten en het oude gebruikersaccount te verwijderen...

Windows Mail (Vista)
Windows Mail slaat de e-mailgegevens standaard op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail (standaard verborgen). Maak eerst vanuit de Windows Verkenner een submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Mail). De opslaglocatie voor het archief kan vervolgens eenvoudig vanuit Windows Mail worden gewijzigd: Extra, Opties, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap, knop Wijzigen, navigeer naar de nieuwe map en bevestig de wijziging met de knop OK (driemaal bevestigen). Na een herstart van Windows Mail wordt het originele e-mailarchief automatisch naar de nieuwe locatie gekopieerd. Tot slot kunnen met behulp van de Windows Verkenner de bestanden en mappen handmatig van de oorspronkelijke locatie worden verwijderd (controleer wel voor de zekerheid eerst even of de opslaglocatie succesvol is gewijzigd en de e-mailgegevens toegankelijk zijn!).

Windows Kalender (Vista)
De database van Windows Kalender (C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar\Calendars\Agenda van inlognaam.ics, standaard verborgen) kan eenvoudig vanuit de Windows Verkenner worden verplaatst. Maak eerst een nieuwe submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Agenda) en verplaats vervolgens het bestand Agenda van inlognaam.ics middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de nieuwe map.

Nu moet Windows Kalender nog worden ge´nformeerd dat de opslaglocatie is gewijzigd. Hiervoor moet een symbolische link worden aangemaakt (symlink; bij een symbolische link komt op de originele locatie een verwijzing naar de nieuwe locatie te staan). Dit gaat als volgt: ga naar het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met rechts op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren. Het volgende MKLINK-commando kan nu handmatig worden ingevoerd (ÚÚn regel):

MKLINK "C:\Users\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar\Calendars\Agenda van inlognaam.ics" "D:\inlognaam\Agenda\Agenda van inlognaam.ics"

De inlognaam en de nieuwe opslaglocatie moeten natuurlijk worden aangepast aan de persoonlijke situatie. Deze link werkt alleen als het originele ICS-bestand is verplaatst naar de nieuwe locatie (dus middels knippen-plakken in plaats van kopiŰren!). Het is geen probleem wanneer aan de link en/of de database een nieuwe naam wordt gegeven, deze moet dan wel in bovenstaande opdrachtregel worden gebruikt.

RSS-FEEDS (INTERNET EXPLORER)

De map met RSS-feeds (C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Feeds) is een apart geval. De map kan wel eenvoudig vanuit de Windows Verkenner middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de gebruikersmap D:\inlognaam worden verplaatst, bij de RSS-feeds is het echter niet mogelijk de standaard opslaglocatie te wijzigen. Om Internet Explorer toch over de nieuwe locatie te informeren, moet gebruik worden gemaakt van een symbolische link. Dit gaat als volgt: ga naar het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met rechts op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren. Vervolgens wordt met het volgende MKLINK-commando in het opdrachtvenster de symbolische link naar de map Feeds aangemaakt:

MKLINK /d "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Feeds" "D:\inlognaam\Feeds"


PROBLEMEN BIJ HET OPSLAAN VAN GEGEVENS

Bij het verplaatsen van de persoonlijke mappen komt het regelmatig voor dat het gebruikersaccount niet over de benodigde beheerrechten beschikt waardoor er problemen ontstaan bij het opslaan van gegevens in de submappen van de nieuw aangemaakte persoonlijke map. Handelingen als het toevoegen van een website aan de map met favoriete websites, het abonneren op een RSS-feed of het plaatsen van een afspraak in de agenda worden daardoor niet bewaard of lopen vast in een foutmelding.

Dit probleem wordt verholpen door het gebruikersaccount volledige beheerrechten te geven: klik met rechts op de betreffende map (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Feeds) en kies achtereenvolgens voor de optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Bewerken, knop Toevoegen. Voer hier de naam van het gebruikersaccount in (bijvoorbeeld Menno) en druk op de knop Namen controleren. Zodra de ingevoerde naam als geregistreerd gebruikersaccount is herkend, kunnen de machtigingen voor dit account met een klik op de knop OK worden ingesteld. Tot slot moet voor deze gebruiker nog de optie Volledig beheer worden geactiveerd onder het kopje Toestaan, gevolgd door de knop Toepassen.


Persoonlijke mappen en bestanden van programmaĺs verplaatsen

Extra ge´nstalleerde software maakt meestal ˇˇk een eigen map aan voor het opslaan van de persoonlijke gegevens, meestal wordt daarvoor een submap aangemaakt onder de map Mijn documenten (XP)/Documenten (Vista/7/8). Bij sommige programma's worden de persoonlijke gegevens echter elders opgeslagen, bijvoorbeeld in een submap van C:\Documents and Settings\inlognaam (XP) / C:\Gebruikers\inlognaam (Vista/7/8). De persoonlijke mappen en bestanden van deze programma's zullen dan alsnog handmatig moeten worden verplaatst. Dit onderdeel bespreekt voor een aantal veelgebruikte programma's hoe dat in zijn werk gaat.

Windows Live Mail
Windows Live Mail slaat het e-mailarchief (inclusief de agenda en RSS-feeds) onder Windows XP standaard op in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Mail (standaard verborgen) en onder Windows Vista/7 in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail (standaard verborgen). Maak eerst vanuit de Windows Verkenner een submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\LiveMail). De opslaglocatie voor het archief kan vervolgens eenvoudig vanuit Windows Live Mail worden gewijzigd: blauwe knop, Opties, Mail, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap, knop Wijzigen, navigeer naar de nieuwe map en bevestig de wijziging met de knop OK (driemaal bevestigen). Na een herstart van Windows Live Mail wordt het originele archief automatisch naar de nieuwe locatie gekopieerd. Tot slot kunnen de oorspronkelijke bestanden en mappen met behulp van de Windows Verkenner handmatig van de standaard opslaglocatie worden verwijderd (controleer voor de zekerheid wel eerst even via de knop Archiefmap of de opslaglocatie succesvol is gewijzigd en alle gegevens toegankelijk zijn!).

De in WLM beheerde contactpersonen worden onder Windows XP standaard opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\ Microsoft\Windows Live\Contacts (standaard verborgen) en onder Windows 8/7/Vista in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Contacts (standaard verborgen). Het wijzigen van de opslaglocatie is echter niet zo eenvoudig: Sluit WLM, verplaats deze map middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) vanuit de Windows Verkenner naar de gewenste locatie en wijzig eventueel de mapnaam Contacts (bijvoorbeeld in D:\inlognaam\Windows Live Contacts). Vervolgens kan in Windows XP met behulp van het volgende Junction-commando (download: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896768.aspx) een symbolische link naar deze nieuwe map worden aangemaakt (gebruik hiervoor het opdrachtvenster):

JUNCTION -s "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live\Contacts" "D:\inlognaam\Windows Live Contacts"

TIP: Plaats het bestand JUNCTION.EXE in de root van de C:-schijf (dus niet in een submap) en geef na het openen van de opdrachtprompt eerst het commando CD\ voordat bovenstaand commando wordt uitgevoerd. Na afloop kan het bestand JUNCTION.EXE eventueel weer worden verwijderd.

Onder Windows 8/7/Vista gaat het aanmaken van de symbolische link aanzienlijk makkelijker. Nadat de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\ Microsoft\Windows Live\Contacts (standaard verborgen) middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de gewenste locatie is verplaatst en de mapnaam Contacts eventueel is gewijzigd (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Windows Live Contacts) kan de symbolische link naar deze nieuwe map met behulp van het volgende MKLINK-commando worden aangemaakt (ga naar het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met rechts op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren):

MKLINK /d "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows Live\Contacts" "D:\inlognaam\Windows Live Contacts"

Zorg er wel voor dat de gebruiker over de juiste beheerrechten (machtigingen) beschikt om wijzigingen in de betreffende map aan te brengen, anders wordt er een foutmelding getoond bij het toevoegen of wijzigen van een contactpersoon.

LET OP: Wordt er aangemeld met een Microsoft-account (tabblad Start, knop Aanmelden) dan worden de contactpersonen automatisch online opgeslagen. Het wijzigen van de opslaglocatie is dan niet echt zinvol.

Outlook
Om de database van Microsoft Outlook te verplaatsen, moet het bestand OUTLOOK.PST worden verplaatst. Dit bestand is onder Windows XP opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\ (standaard verborgen) en onder Windows 8/7/Vista in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Outlook\ (standaard verborgen). Vanaf Outlook 2010/2013 wordt het archiefbestand OUTLOOK.PST standaard opgeslagen in de submap Outlook-bestanden van de persoonlijke map C:\Documents and Settings\inlognaam\Mijn documenten (XP)/C:\Gebruikers\inlognaam\Documenten (Vista/7/8). Nadat Outlook is gesloten kan het bestand OUTLOOK.PST eenvoudig vanuit de Windows Verkenner met knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de persoonlijke map op de datapartitie worden verplaatst (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Outlook). Nu het bestand van de oorspronkelijke locatie is verwijderd, zal Outlook bij het opstarten een foutmelding tonen omdat het de database niet meer kan vinden. Navigeer naar de nieuwe locatie van het OUTLOOK.PST-bestand (accepteer daarbij de foutmeldingen) en herstart Outlook. Is het automatisch archiveren actief dan moet ook het bestand ARCHIVE.PST op vergelijkbare wijze worden verplaatst. Herhaal deze procedure als er nog meer PST-bestanden in deze map aanwezig zijn!

Aanvullingen MS Office woordenboek
De opslaglocatie van het woordenboekbestand van MS Office (met daarin de persoonlijk aangebrachte spellingscorrecties) kan worden gewijzigd door het bestand CUSTOM.DIC (XP: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Proof of UProof, 8/7/Vista: C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Proof of UProof) te verplaatsen naar een apart daarvoor aangemaakte map op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Woordenboek). Vervolgens moet Office hiervan op de hoogte worden gebracht: start Word, kies Extra, Opties, tabblad Spelling en grammatica (Word 2003), de Office-knop, knop Opties voor Word, taak Controle (Word 2007) of knop Bestand, Opties, taak Controle (Word 2010/2013). Vervolg met de knop Aangepaste woordenlijsten, knop Toevoegen.

Overige software
Voor alle programma's die niet gelijk gebruik maken van de nieuwe locatie zal eerst moeten worden achterhaald wat de opslaglocatie is en waar deze is vastgelegd voordat de mappen kunnen worden verplaatst en de instellingen voor de opslaglocatie gewijzigd. Is de ingestelde opslaglocatie niet te wijzigen, dan kan altijd nog met Junction (XP)/MKLINK (Vista/7) een symbolische link worden aangemaakt (zoals ook bij het verplaatsen van de RSS-feeds en de contactpersonen van Windows Live Mail).

Gedeelde mappen en bestanden verplaatsen

Naast de persoonlijke (aan een gebruikersaccount gekoppelde) mappen maakt Windows standaard ook een gedeelde, voor alle gebruikersaccounts toegankelijke map aan (XP: C:\Documents and Settings\All Users\Gedeelde documenten, Vista/7: C:\Gebruikers\Openbaar). Net als bij de persoonlijke mappen is het ook bij de gedeelde map noodzakelijk Windows op de hoogte te brengen van de nieuwe opslaglocatie wanneer de map wordt verplaatst. Hoewel dit bij het verplaatsen van de gedeelde mappen grotendeels automatisch gebeurt, moet er toch ook nog handmatig een wijziging in het register worden doorgevoerd.

EEN GEDEELDE MAP VS. EEN GEDEELDE NETWERKMAP

Een door Windows aangemaakte gedeelde map is een map met bestanden (en instellingen) die tussen gebruikersaccounts worden gedeeld. Een gedeelde map is dus niet hetzelfde als een gedeelde netwerkmap (oftewel: een map die via het netwerk toegankelijk is)! Van een gedeelde map kan natuurlijk wel weer een netwerkmap worden gemaakt, net zoals dat met elke andere map kan. In Windows XP gaat dat op de gebruikelijke manier, in Windows Vista/7 hoeft daarvoor alleen in het Netwerkcentrum, taak Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen de optie Openbare mappen delen (onder Alle netwerken (Windows 8)/Openbaar (Windows 7)) ingeschakeld te zijn (de gedeelde mappen zijn dan tevens via de thuisgroep toegankelijk).


Verplaatsen van gedeelde mappen in Windows XP
In Windows XP worden de door gebruikers gedeelde documenten opgeslagen in de map C:\Documents and Settings\All Users\Gedeelde documenten (met daaronder de submappen Gedeelde afbeeldingen, Gedeelde muziek, Gedeelde video en mogelijk nog enkele mappen van reeds ge´nstalleerde programma's). De map Gedeelde documenten kan (volgens de getoonde melding) zelf niet worden verplaatst omdat deze systeemmap nodig zou zijn voor het correct functioneren van Windows. Het verplaatsen van de submappen is daarentegen redelijk eenvoudig: maak vanuit de Windows Verkenner een nieuwe map aan op de gewenste locatie (bijvoorbeeld D:\Gedeeld) en verplaats de bestanden en submappen in de map Gedeelde Documenten (inclusief de daarin opgeslagen bestanden) naar deze nieuw aangemaakte map. Zorg er wel voor dat de submappen middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) worden verplaatst, anders worden de verwijzingen niet automatisch in het register aangepast!

Tot slot moet nog een handmatige registerwijziging worden doorgevoerd zodat de opslaglocatie van de map Gedeelde documenten wordt gewijzigd naar de zojuist aangemaakte map (in dit voorbeeld D:\Gedeeld). Hiervoor moet de waarde Common Documents in de volgende twee registersleutels worden gewijzigd (gebruik hiervoor de registereditor):

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Folders
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\User Shell Folders

Hoewel de map Bureaublad op dezelfde wijze kan worden verplaatst, is dit zelden zinvol aangezien de map doorgaans alleen maar snelkoppelingen naar ge´nstalleerde programma's bevat...

TIP: De voorkeur gaat weliswaar uit naar het handmatig wijzigen van de registerwaarden, maar deze registertweak kan desnoods ook worden uitgevoerd met de gratis tool TweakUI (My Computer, Special Folders).

Verplaatsen van gedeelde mappen in Windows Vista
In Windows Vista worden de door gebruikers gedeelde documenten opgeslagen in de submappen van C:\Gebruikers\Openbaar: Openbare documenten, Openbare afbeeldingen, Openbare muziek, Openbare video's, Openbare downloads en Openbaar bureaublad en mogelijk nog enkele mappen van reeds ge´nstalleerde programma's.

Het verplaatsen van de mappen met gedeelde bestanden is redelijk eenvoudig, maar kan alleen wanneer eerst Gebruikersaccountbeheer tijdelijk is uitgeschakeld (via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, optie Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen) en de computer opnieuw is opgestart. Maak vanuit de Windows Verkenner een nieuwe map aan op de gewenste locatie (bijvoorbeeld D:\Openbaar) en verplaats de submappen (inclusief bestanden) vanuit de map C:\Gebruikers\Openbaar naar de nieuw aangemaakte map. Zorg ervoor dat de mappen worden verplaatst (middels knippen en plakken) en dus niet worden gekopieerd, anders worden de verwijzingen naar de verplaatste mappen niet automatisch in het register doorgevoerd! Na het verplaatsen kunnen de op de oorspronkelijke locatie achtergebleven Engelstalige mapjes worden verwijderd.

LET OP: De mappen kunnen na uitschakelen van Gebruikersaccountbeheer ook worden verplaatst via de eigenschappen, tabblad Locatie. Omdat deze handeling voor elke map afzonderlijk moet worden uitgevoerd, is deze methode wel vrij omslachtig...

Tot slot moet nog een registeraanpassing worden gemaakt zodat de verwijzing naar de map Openbaar wordt gewijzigd naar de zojuist aangemaakte map (in dit voorbeeld D:\Openbaar). Hiervoor moet de registerwaarde Public in de volgende registersleutel worden gewijzigd zodat deze naar de nieuwe opslaglocatie verwijst (gebruik hiervoor de registereditor):

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Verplaatsen van gedeelde mappen in Windows 8/7
In Windows 8/7 worden de door gebruikers gedeelde documenten opgeslagen in de submappen van C:\Gebruikers\Openbaar: Openbare documenten, Openbare afbeeldingen, Openbare muziek, Openbare video's, Openbare downloads en Openbaar bureaublad en mogelijk nog enkele mappen van reeds ge´nstalleerde programma's.

Het verplaatsen van de mappen met gedeelde bestanden is redelijk eenvoudig. Maak vanuit de Windows Verkenner een nieuwe map aan op de gewenste locatie (bijvoorbeeld D:\Openbaar) en verplaats de submappen (inclusief bestanden) vanuit de map C:\Gebruikers\Openbaar naar de nieuw aangemaakte map. Zorg ervoor dat de mappen worden verplaatst (middels knippen en plakken) en dus niet worden gekopieerd, anders worden de verwijzingen naar de verplaatste mappen niet automatisch in het register doorgevoerd! De mappen kunnen overigens ook worden verplaatst (via de eigenschappen, tabblad Locatie), maar omdat deze handeling voor elke map afzonderlijk moet worden uitgevoerd, is deze methode niet echt praktisch.

Tot slot moet nog een registeraanpassing worden gemaakt zodat de verwijzing naar de map Openbaar wordt gewijzigd naar de zojuist aangemaakte map (in dit voorbeeld D:\Openbaar). Hiervoor moet de registerwaarde Public in de volgende registersleutel worden gewijzigd zodat deze naar de nieuwe opslaglocatie verwijst (gebruik hiervoor de registereditor):

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Programma's die gebruik maken van de gedeelde map
De map met gedeelde bestanden wordt niet alleen door de gebruikers zelf gebruikt, maar ook door programma's. Sommige programma's slaan de opslaglocatie van de gedeelde map apart op in het register of in een specifiek bestand met instellingen. Wordt vervolgens de gedeelde map verplaatst, dan kan het programma de gedeelde bestanden niet meer vinden (het zoekt immers nog steeds op de originele locatie). Het mag duidelijk zijn dat een programma hierdoor niet meer naar behoren kan functioneren. Dit probleem kan alleen worden opgelost door voor elk programma afzonderlijk de vastgelegde opslaglocatie op te sporen en aan te passen. Aangezien het traceren hiervan een nogal vervelende klus is, wordt het verplaatsen van gedeelde mappen dan ook bij voorkeur op een verse Windows-installatie uitgevoerd, nog vˇˇrdat extra software wordt ge´nstalleerd!

TIP: Het is overigens niet noodzakelijk deze door Windows aangemaakte gedeelde mappen te gebruiken, een zelf aangemaakte map kan namelijk net zo goed als openbare map dienst doen (mits er geen gebruikersbeperkingen worden opgelegd). Door vervolgens op een makkelijk toegankelijke plaats (bijvoorbeeld in de map met persoonlijke documenten) voor elk gebruikersaccount apart een snelkoppeling naar deze map te plaatsen, zijn de bestanden voor iedereen snel toegankelijk. Bedenk wel dat een aantal programma's standaard gebruik zullen blijven maken van de door Windows aangemaakte gedeelde mappen!

De map C:\Gebruikers in zijn geheel verplaatsen (8/7/Vista)

Hoewel het niet is aan te raden omdat het problemen kan veroorzaken met een eventuele upgradeprocedure van Windows, is de map C:\Gebruikers ook in zijn geheel te verplaatsen (als alternatief voor het verplaatsen van de losse submappen) door de setupbestanden van Windows aan te passen. Deze (hier niet nader beschreven) ingreep is echter niet eenvoudig en daarom niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er eenvoudigere technieken die hetzelfde resultaat hebben: een registeraanpassing (direct na de installatie van Windows) danwel door middel van een symbolische link (een link die de oude locatie doorlinkt naar de nieuwe locatie, met als voordeel dat een reeds aangemaakte gebruikersaccount behouden kan blijven).

LET OP: Ook al lijkt het in ÚÚn keer verplaatsen van de gehele map C:\Gebruikers een snelle oplossing, toch gaat de voorkeur uit naar het verplaatsen van de afzonderlijke persoonlijke mappen (zoals eerder in deze paragraaf beschreven). De reden is eenvoudig: in de persoonlijke submappen van C:\Gebruikers wordt naast de persoonlijke data namelijk ook veel informatie geplaatst die niet op een datapartitie thuishoort, bestanden die bij het terugzetten van een image van Windows probleemloos kunnen worden overschreven. Wordt de map Gebruikers toch in zijn geheel verplaatst naar een andere partitie en maakt u daarna een image van de C:-schijf, maak dan ook meteen een back-up van de map Gebruikers omdat er anders problemen in het gebruikersaccount kunnen ontstaan!

Verplaatsen door middel van een registeringreep
Kopieer de (standaard verborgen) systeemmappen C:\Gebruikers\Default en C:\Gebruikers\Openbaar naar de map D:\Gebruikers. Wijzig vervolgens met behulp van de registereditor in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList de registerwaarden Default, Public en Profile Directory in respectievelijk D:\Gebruikers\Default, D:\Gebruikers\Public en D:\Gebruikers.

Er moet nu een nieuw gebruikersaccount worden aangemaakt, de bestaande accounts maken namelijk nog gebruik van de oude locatie. Nadat het oude account is afgemeld en het nieuwe account is aangemeld, kunnen de persoonlijke gegevens van het oude account worden overgezet naar het nieuwe account. Wanneer met zekerheid alle persoonlijke gegevens zijn overgezet, kan ter afronding het oude account worden verwijderd.

Verplaatsen door middel van een symbolische link
Start de computer op vanaf de Windows-DVD, kies achtereenvolgens voor Uw computer herstellen, Problemen oplossen, Geavanceerde opties, Opdrachtprompt en geef de onderstaande commandoĺs (secuur overtypen!):

XCOPY C:\users D:\Gebruikers /e /k /o /h /b
RD /s C:\users
MKLINK /d C:\users D:\Gebruikers
EXIT

Met deze commandoĺs worden achtereenvolgens (1) de map C:\Gebruikers (ook wel users genoemd) gekopieerd naar de map D:\Gebruikers, (2) de map C:\Gebruikers verwijderd, (3) een symbolische link voor de nieuwe locatie aangemaakt en (4) de opdrachtprompt weer verlaten.

Gegevens afschermen voor andere gebruikers (XP)

Moeten de persoonlijke bestanden worden afgeschermd voor andere gebruikersaccounts zodat alleen het ingelogde account lees- en schrijfrechten heeft? Wijzig dan de beheerrechten voor deze map. Dat kan het makkelijkst door van deze map een zogenaamde 'persoonlijke map' te maken: klik met rechts op de nieuwe map (in dit voorbeeld D:\inlognaam\Documenten), kies Eigenschappen, tabblad Delen en activeer de optie Van deze map een persoonlijke map maken (de onderliggende submappen worden automatisch meegenomen).

Persoonlijke map maken

LET OP: Bij Windows XP Pro is deze optie alleen toegankelijk wanneer in de Windows Verkenner de optie Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) is geactiveerd (via Extra, Mapopties, tabblad Weergave).

De beperkingen van het 'persoonlijk' maken van een map
Deze standaard procedure heeft wel een minpuntje: een map kan namelijk alleen persoonlijk worden gemaakt wanneer deze gerelateerd is aan het bijbehorende gebruikersaccount Ún door Windows is aangemaakt. Deze optie werkt dus niet voor zelf aangemaakte mappen! Als de aangemaakte mappen voor e-mail, contactpersonen, favorieten, RSS-feeds of andere gegevens (bijvoorbeeld van extra ge´nstalleerde software) ook moeten worden afgeschermd, dan zullen ze naar een submap van D:\inlognaam\Documenten moeten worden verplaatst: hiermee worden ze automatisch ˇˇk persoonlijk. Als alternatief kan natuurlijk ook de opslaglocatie van de map Mijn documenten (de originele map op de C:-partitie) worden gewijzigd in D:\inlognaam (in plaats van D:\inlognaam\Documenten) zodat de mapstructuur niet onnodig diep wordt.

LET OP: Administratoraccounts kunnen zichzelf voor elk account lees- en schrijfrechten toe-eigenen, ook als daar volgens de ingestelde machtigingen geen rechten toe zijn... Is dat niet wenselijk, zorg er dan voor dat alleen de beheerder over een administratoraccount beschikt door (via het onderdeel Gebruikersaccounts in het configuratiescherm) het type account van de andere gebruikers in een account met beperkte rechten te wijzigen!

Beheerrechten afstellen via tabblad Beveiliging
De problemen die zich voordoen bij het 'persoonlijk' maken van mappen kunnen worden omzeild door de beheerrechten vanuit het tabblad Beveiliging (eveneens bereikbaar via de eigenschappen van een willekeurige map) af te stellen. Dit tabblad is echter niet standaard toegankelijk: vanuit Windows XP Home moet worden ingelogd in de veilige modus (gebruik de F8-toets tijdens het opstarten van Windows) en bij Windows XP Pro is het alleen mogelijk wanneer de optie Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) is gedeactiveerd.

Wijzig de machtigingen voor de map D:\inlognaam zodat alleen het ingelogde gebruikersaccount lees- en schrijfrechten heeft: klik met rechts op de map, kies voor de optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Geavanceerd en deactiveer de optie Overneembare machtigingen van het bovenliggende object doorgeven. Het volgende venster wordt nu getoond:

Overneembare machtigingen van het bovenliggende object doorgeven

Klik op de knop Verwijderen zodat de reeds ingestelde machtigingen worden verwijderd. Voeg het betreffende account vervolgens met de knop Toevoegen direct toe: voer de naam van het account in (bijvoorbeeld Menno) en druk op de knop Namen controleren. Zodra de ingevoerde naam als geregistreerd gebruikersaccount is herkend, kunnen de machtigingen voor dit account worden ingesteld: klik op de knop OK en wijzig de status van de machtiging voor Volledig beheer (eerste regel) in Toestaan (waardoor alle andere typen machtigingen ook de status Toestaan krijgen). Nadat tweemaal op OK is geklikt, wordt een scherm getoond waaruit blijkt dat het betreffende gebruikersaccount als enige over volledige machtigingen voor de persoonlijke map beschikt.

Machtigingen van een map wijzigen

TIP: Soms is het handig om het administratoraccount van de beheerder ook toegang tot de persoonlijke map te geven, bijvoorbeeld voor het maken van geautomatiseerde back-ups van de persoonlijke bestanden!

Gegevens afschermen voor andere gebruikers (7/Vista)

Moeten de persoonlijke bestanden worden afgeschermd voor andere gebruikersaccounts zodat alleen het ingelogde account lees- en schrijfrechten heeft? Wijzig dan de machtigingen voor de map D:\inlognaam zodat alleen het ingelogde gebruikersaccount lees- en schrijfrechten heeft: klik met rechts op de map, kies voor de optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Geavanceerd, knop Bewerken/Machtigingen wijzigen en deactiveer de optie Overneembare machtigingen van het bovenliggende object opnemen. Het volgende venster wordt nu getoond:

Overneembare machtigingen van het bovenliggende object opnemen

Klik op de knop Verwijderen zodat de reeds ingestelde machtigingen worden verwijderd. Voeg in het volgende venster het betreffende account toe met de knop Toevoegen: voer de naam van het account in (bijvoorbeeld Menno) en druk op de knop Namen controleren. Zodra de ingevoerde naam als geregistreerd gebruikersaccount is herkend, kunnen de machtigingen voor dit account worden ingesteld: klik op de knop OK en wijzig de status van de machtiging voor Volledig beheer (eerste optie) in Toestaan (waardoor alle andere typen machtigingen ook de status Toestaan krijgen). Nadat driemaal op OK is geklikt, wordt een scherm getoond waaruit blijkt dat het betreffende gebruikersaccount als enige over volledige machtigingen voor de persoonlijke map beschikt.

Machtigingen van een map wijzigen

Bij voorkeur worden deze beheerrechten gewijzigd vˇˇrdat de persoonlijke gegevens naar de nieuwe locatie worden verplaatst zodat er geen problemen ontstaan met reeds aanwezige persoonlijke bestanden. De nieuw toe te voegen submappen nemen vervolgens automatisch deze machtigingen over.

Gegevens afschermen voor andere gebruikers (8)

Moeten de persoonlijke bestanden worden afgeschermd voor andere gebruikersaccounts zodat alleen het ingelogde account lees- en schrijfrechten heeft? Wijzig dan de machtigingen voor de map D:\inlognaam zodat alleen het ingelogde gebruikersaccount lees- en schrijfrechten heeft: klik met rechts op de map, kies voor de optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Geavanceerd, knop Overname uitschakelen. Het volgende venster wordt nu getoond:

Overneembare machtigingen van het bovenliggende object opnemen

Klik op de optie Verwijderen alle overgenomen machtigingen van dit object zodat de reeds ingestelde machtigingen worden verwijderd. Voeg in het volgende venster het betreffende account toe met de knop Toevoegen: voer via de link Een principal selecteren de naam van het account in (bijvoorbeeld Menno) en druk op de knop Namen controleren. Zodra de ingevoerde naam als geregistreerd gebruikersaccount is herkend, kunnen de machtigingen voor dit account worden ingesteld: klik op de knop OK, activeer de status van de machtiging Volledig beheer (waardoor alle andere typen machtigingen ook worden geactiveerd) en bevestig de wijziging met de knop OK.

Machtigingen van een map wijzigen

Bij voorkeur worden deze beheerrechten gewijzigd vˇˇrdat de persoonlijke gegevens naar de nieuwe locatie worden verplaatst zodat er geen problemen ontstaan met reeds aanwezige persoonlijke bestanden. De nieuw toe te voegen submappen nemen vervolgens automatisch deze machtigingen over.

TIP: Soms is het handig om het administratoraccount van de beheerder ook toegang tot de persoonlijke map te geven, bijvoorbeeld voor het maken van geautomatiseerde back-ups van de persoonlijke bestanden!

LET OP: Administratoraccounts kunnen zich voor elk account lees- en schrijfrechten toe-eigenen, ook als daar volgens de ingestelde machtigingen geen rechten toe zijn (zie de informatie over take ownership) Is dat niet wenselijk, zorg er dan voor dat alleen de beheerder over een administratoraccount beschikt door (via het onderdeel Gebruikersaccounts in het configuratiescherm) het type account van de andere gebruikers in een account met beperkte rechten te wijzigen!

 
 
 
 

ę 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands