Het aanmeldscherm van Windows 10

Deze pagina gaat over het aanmeldscherm dat wordt getoond bij het opstarten van Windows, na het afmelden van een gebruikersaccount, bij het ontgrendelen en bij het ontwaken uit de slaapstand. Links onderin dit scherm staan de gebruikersaccounts vermeld waarmee kan worden aangemeld, dit kunnen zowel lokale als aan een Microsoft-account gekoppelde gebruikersaccounts zijn. Rechts onderin het aanmeldscherm staan knoppen voor het wijzigen van de toetsenbordindeling en de beeldscherminstellingen, het openen van de toegankelijkheidsopties en het uitzetten dan wel herstarten van Windows. Zodra een met een wachtwoord beveiligd gebruikersaccount is geselecteerd, wijzigt de achtergrond in de persoonlijke afbeelding (in te stellen via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm) en kan het wachtwoord van het betreffende account worden ingevoerd (gaat het om een Microsoft-account dan zijn deze inloggegevens op meerdere computers te gebruiken). De transparantie van het aanmeldscherm kan eventueel worden uitgezet via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren, optie Transparantie-effecten.


Welkomstscherm/aanmeldscherm Windows 10

TIP: Ontbreekt de aan/uit-knop rechtsonder in het aanmeldscherm dan kan deze worden hersteld door met de registereditor in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\System de registerwaarde shutdownwithoutlogon te wijzigen in de waarde 1.

Verplicht ontgrendelen met wachtwoord uitschakelen

Wordt het als vervelend ervaren dat Windows na het ontwaken uit de slaapstand weer via het aanmeldscherm moet worden ontgrendeld, wijzig dan bij Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties de keuzebox bij Aanmelding vereisen in Nooit (doe dit alleen in een vertrouwde situatie waarbij onbevoegden geen toegang tot de pc hebben). Gaat het om het aanmeldingsscherm dat wordt getoond na het ontwaken uit de schermbeveiliging, schakel dan bij Instellingen onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm, link Instellingen voor schermbeveiliging de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten uit.

LET OP: Wordt Windows handmatig vergrendeld (via de toetscombinatie WIN-L of CTRL-ALT-DEL) dan wordt uiteraard nog steeds wel om het wachtwoord gevraagd.

Het aanmeldscherm overslaan

Wordt slechts één van de accounts veelvuldig gebruikt dan kan het verplichte aanmeldscherm bij het opstarten van Windows desgewenst ook worden overgeslagen zodat automatisch op het meest gebruikte account wordt aangemeld zonder dat daarvoor een wachtwoord ingevuld hoeft te worden! Log hiervoor in met het betreffende gebruikersaccount, zoek (met de zoekfunctie op de taakbalk) naar netplwiz, selecteer het account waarmee automatisch moet worden ingelogd, deactiveer de optie Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken en klik op Toepassen. Vervolgens wordt het wachtwoord van het gebruikersaccount gevraagd (dit kan worden overgeslagen wanneer voor het lokale account geen wachtwoord was ingesteld). Nadat dit venster met de knop OK is bevestigd, wordt het gebruikersaccount voortaan automatisch aangemeld.

LET OP: Deze methode werkt niet wanneer standaard wordt aangemeld met een pincode (zie Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties).

Aanmeldscherm overslaan met NETPLWIZ

Vermelding gebruikersaccounts uit het aanmeldscherm verwijderen

In het aanmeldscherm staan de namen van de gebruikersaccounts al vermeld, er is dus alleen nog een wachtwoord nodig om op een account in te loggen. Is dit uit beveiligingsoogpunt niet gewenst, verwijder dan met de volgende registertweak de accountvermeldingen uit het aanmeldscherm: wijzig met de registereditor de registerwaarde DontDisplayLastUsername in 1 in de registersleutel HKLM\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Accounts verbergen

Moet een specifiek gebruikersaccount uit het aanmeldscherm worden verwijderd, bijvoorbeeld omdat deze alleen gebruikt wordt voor het regelen van de toegangsrechten van via het netwerk gedeelde bestanden? Maak dan met de registereditor een DWORD-waarde aan met de inlognaam (zoals deze onder C:\Gebruikers staat vermeld) en de waarde 0 (bijvoorbeeld: Menno=0) in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ SpecialAccounts\UserList (zijn de registersleutels SpecialAccounts en UserList nog niet aanwezig dan moeten deze eerst worden aangemaakt).

Aanmeldproblemen

Lukt het niet meer om aan te melden omdat je het wachtwoord bent vergeten? Als het gaat om een gebruikersaccount dat is gekoppeld aan een Microsoft-account, dan moet het wachtwoord van het Microsoft-account worden gereset. Het wachtwoord van een lokaal gebruikersaccount kan vanuit een administratoraccount worden gewijzigd via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het account, link Het wachtwoord wijzigen (is er geen admininistratoraccount beschikbaar dan zal eerst het verborgen administratoraccount geactiveerd moeten worden om weer toegang tot Windows te krijgen). Als alternatief kan het wachtwoord met de tool Offline NT Password & Registry Editor (download: http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd) blanco worden gemaakt.

Correspondeert de ingestelde toetsenbordindeling niet met het aangesloten type toetsenbord (waardoor de getypte tekens niet met de toetsen overeenkomen) dan geeft dat aanmeldproblemen. Als workaround kan het wachtwoord worden ingevoerd via het schermtoetsenbord (te activeren via het toegankelijkheidsicoontje rechts onderin het aanmeldscherm). Het aanmeldprobleem is echter ook structureel op te lossen door de toetsenbordinstellingen van het huidige gebruikersaccount (zie Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Taal, selecteer de geïnstalleerde taal, knop Opties) ook toe te passen op het aanmeldscherm. Dit gaat via de sub Taal, link Taalinstellingen voor beheerders, knop Instellingen kopiëren, activeer de optie Aanmeldingsscherm en systeemaccounts (deze optie is ook te gebruiken om de weergavetaal in het aanmeldscherm te wijzigen van bijvoorbeeld Engels naar Nederlands). Wordt tevens de optie Nieuwe gebruikersaccounts geactiveerd dan worden deze instellingen ook toegepast op nieuw aan te maken gebruikersaccounts.

Aanmeldscherm: invoertaal toetsenbord

© 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring