Het aanmeldscherm van Windows 10

Deze pagina gaat over het aanmeldscherm dat wordt getoond bij het opstarten van Windows, na het afmelden van een gebruikersaccount, bij het ontgrendelen en bij het ontwaken uit de slaapstand. Links onderin dit scherm staan de gebruikersaccounts vermeld waarmee kan worden aangemeld, dit kunnen zowel lokale als aan een Microsoft-account gekoppelde gebruikersaccounts zijn. Rechts onderin het aanmeldscherm staan knoppen voor het wijzigen van de toetsenbordindeling en de beeldscherminstellingen, het openen van de toegankelijkheidsopties en het uitzetten dan wel herstarten van Windows. Zodra een met een wachtwoord beveiligd gebruikersaccount is geselecteerd, wijzigt de achtergrond in de persoonlijke afbeelding (in te stellen via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm) en kan het wachtwoord van het betreffende account worden ingevoerd (gaat het om een Microsoft-account dan zijn deze inloggegevens op meerdere computers te gebruiken). De transparantie van het aanmeldscherm kan eventueel worden uitgezet via Instellingen, onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Kleuren, optie Transparantie-effecten.


Welkomstscherm/aanmeldscherm Windows 10

TIP: Ontbreekt de aan/uit-knop rechtsonder in het aanmeldscherm dan kan deze worden hersteld door met de registereditor in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\System de registerwaarde shutdownwithoutlogon te wijzigen in de waarde 1.

Verplicht ontgrendelen met wachtwoord uitschakelen

Wordt het als vervelend ervaren dat Windows na het ontwaken uit de slaapstand weer via het aanmeldscherm moet worden ontgrendeld, wijzig dan bij Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties de keuzebox bij Aanmelding vereisen in Nooit (doe dit alleen in een vertrouwde situatie waarbij onbevoegden geen toegang tot de pc hebben). Ook wanneer het gebruikersaccount niet van een wachtwoord is voorzien, moet het vergrendelingsscherm worden weggeklikt. Bij deze gebruikersaccounts ontbreekt de optie Nooit. Om deze toegankelijk te maken, moet tijdelijk een wachtwoord worden ingesteld. Gaat het om het aanmeldingsscherm dat wordt getoond na het ontgrendelen van de schermbeveiliging, schakel dan bij Instellingen onderdeel Persoonlijke instellingen, sub Vergrendelingsscherm, link Instellingen voor schermbeveiliging de optie Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten uit.

LET OP: Wordt Windows handmatig vergrendeld (via de toetscombinatie WIN-L of CTRL-ALT-DEL) dan wordt uiteraard nog steeds wel om het wachtwoord gevraagd.

Vermelding gebruikersaccounts uit het aanmeldscherm verwijderen

In het aanmeldscherm staan de namen van de gebruikersaccounts al vermeld. Is dit uit beveiligingsoogpunt niet gewenst, wijzig dan met de registereditor de registerwaarde DontDisplayLastUsername in 1 in de registersleutel HKLM\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Accounts verbergen

Moet een specifiek gebruikersaccount uit het aanmeldscherm worden verwijderd, bijvoorbeeld omdat deze alleen gebruikt wordt voor het regelen van de toegangsrechten van via het netwerk gedeelde bestanden? Maak dan met de registereditor een DWORD-waarde aan met de inlognaam (zoals deze onder C:\Gebruikers staat vermeld) en de waarde 0 (bijvoorbeeld: Menno=0) in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ SpecialAccounts\UserList (zijn de registersleutels SpecialAccounts en UserList nog niet aanwezig dan moeten deze eerst worden aangemaakt).

Het aanmeldscherm overslaan

Wordt slechts één van de accounts veelvuldig gebruikt dan kan het verplichte aanmeldscherm bij het opstarten van Windows desgewenst ook worden overgeslagen zodat automatisch op dit account wordt aangemeld zonder dat daarvoor een wachtwoord ingevuld hoeft te worden! Log hiervoor in met het betreffende gebruikersaccount, zoek (met de zoekfunctie op de taakbalk) naar netplwiz, selecteer het account waarmee automatisch moet worden ingelogd, deactiveer de optie Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken en klik op Toepassen. Geef vervolgens het wachtwoord van het geselecteerde gebruikersaccount op en bevestig met OK (gaat het om een lokaal gebruikersaccount zonder wachtwoord dan kan direct worden bevestigd met OK).

Aanmeldscherm overslaan met NETPLWIZ

LET OP: Wordt het aan een Microsoft gekoppelde gebruikersaccount aangemeld met Windows Hello (in plaats van met een wachtwoord), dan wordt de optie Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken verborgen. De optie wordt weer zichtbaar gemaakt door bij Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties de optie Aanmelden met Windows Hello vereisen van Microsoft-accounts uit te schakelen (is deze optie niet zichtbaar, stel dan via de sub Aanmeldingsopties tijdelijk een Windows Hello-pincode in!). Als alternatief kan ook met de regisereditor een registertweak worden toegepast: wijzig in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device de registerwaarde DevicePasswordLessBuildVersion in 0.

Aanmeldproblemen

Lukt het niet meer om aan te melden omdat je het wachtwoord bent vergeten? Als het gaat om een gebruikersaccount dat is gekoppeld aan een Microsoft-account, dan moet het wachtwoord van het Microsoft-account worden gereset. Het wachtwoord van een lokaal gebruikersaccount kan vanuit een administratoraccount worden gewijzigd via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het account, link Het wachtwoord wijzigen (is er geen administratoraccount beschikbaar dan zal eerst het verborgen administratoraccount geactiveerd moeten worden om weer toegang tot Windows te krijgen).

Correspondeert de ingestelde toetsenbordindeling niet met het aangesloten type toetsenbord (waardoor de getypte tekens niet met de toetsen overeenkomen) dan geeft dat aanmeldproblemen. Als workaround kan het wachtwoord worden ingevoerd via het schermtoetsenbord (te activeren via het toegankelijkheidsicoontje rechts onderin het aanmeldscherm). Het aanmeldprobleem is echter ook structureel op te lossen door de toetsenbordinstellingen van het huidige gebruikersaccount (zie Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Taal, selecteer de geïnstalleerde taal, knop Opties) ook toe te passen op het aanmeldscherm. Dit gaat via de sub Taal, link Taalinstellingen voor beheerders, knop Instellingen kopiëren, activeer de optie Aanmeldingsscherm en systeemaccounts (deze optie is ook te gebruiken om de weergavetaal in het aanmeldscherm te wijzigen van bijvoorbeeld Engels naar Nederlands). Wordt tevens de optie Nieuwe gebruikersaccounts geactiveerd dan worden deze instellingen ook toegepast op nieuw aan te maken gebruikersaccounts.

Aanmeldscherm: invoertaal toetsenbord

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring