De browser Microsoft Edge (leeslijst, leesweergave, webnotities, wachtwoordbeheer)

Windows 10 is uitgerust met de nieuwe browser Microsoft Edge, een gemoderniseerde versie van Internet Explorer. Alle toeters en bellen van de inmiddels 20 jaar oude browser Internet Explorer zijn verwijderd. Hiermee komt een einde aan de vele ongevraagd geïnstalleerde toolbars en andere invoegtoepassingen die het fatsoenlijk gebruik van Internet Explorer onmogelijk maakten. Ook de ondersteuning voor verouderde standaarden zoals Silverlight, ActiveX en VBscript zijn niet in Edge overgenomen. Mede hierdoor is Edge sneller en sluit hij beter aan bij de huidige webstandaarden en beveiligingseisen.

Het minimalistische ontwerp van Edge is gebaseerd op het universal-principe waarbij de gebruikerservaring altijd hetzelfde is, ongeacht het type apparaat (mobiele telefoon, tablet, laptop, desktop,...) Een ander pluspunt van Edge is de een ingebouwde ondersteuning voor het openen van PDF- en ePub-bestanden. Microsoft Edge is dus op een groot aantal punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger Internet Explorer, de nieuwe browser zou Internet Explorer dus snel moeten doen vergeten. Vanwege het minimalistische ontwerp en de beperkte mogelijkheden zal het me echter niet verbazen als menig (desktop)gebruiker toch een voorkeur voor Internet Explorer behoudt of gebruikmaakt van een alternatieve browser zoals Chrome of Firefox...

Microsoft Edge, de standaard browser van Windows 10

TIP: Wordt een webpagina vanwege verouderde standaarden niet correct weergegeven dan kan deze met de knop Meer (rechtsboven, de knop met de drie puntjes), optie Met Internet Explorer openen met de browser Internet Explorer 11 worden geopend.

Startpagina

Standaard opent Edge met de MSN-pagina. Deze startpagina kan worden gewijzigd via de knop Meer, Instellingen, selecteer bij Microsoft Edge openen met de optie Specifieke pagina of pagina’s, geef de gewenste startpagina op (bijvoorbeeld www.google.nl) en bevestig deze met de naastgelegen knop Opslaan. De startpagina van een nieuw tabblad is niet op deze wijze aan te passen.

Tabbladen

Bovenin het venster worden de tabbladen getoond. Met het plusteken opent een nieuw tabblad, met het naastgelegen naar beneden gerichte pijltje worden alle openstaande tabbladen in één overzicht getoond (dit kan het navigeren vergemakkelijken wanneer meerdere tabbladen met hetzelfde icoontje worden weergegeven). Door middel van slepen is de volgorde van de tabbladen te wijzigen. Door een tabblad naar het bureaublad te slepen, wordt deze in een nieuw venster geopend. Via de dubbele pijl links van de tabbladen kan de openstaande webpagina tijdelijk ‘opzij worden gezet’ zodat deze eenvoudig opnieuw kan worden opgeroepen (de opgeslagen pagina’s zijn via de naastgelegen knop weer te openen). Wil je juist één van de openstaande tabbladen behouden en de rest afsluiten, klik dan met rechts op dit tabblad en kies Andere tabbladen sluiten.

De volgende sneltoetsen zijn interessant bij het gebruik van tabbladen:

Zoeken

Met de toetscombinatie CTRL-F of via de knop Meer, Op pagina zoeken wordt de zoekbalk geopend waarmee de geopende webpagina eenvoudig is te doorzoeken (via de knop Opties op de zoekbalk kan het zoekresultaat worden verfijnd). Door de zoekopdracht in de adresbalk te typen, wordt een zoekactie op internet uitgevoerd. De standaard ingestelde zoekmachine Bing is eventueel te vervangen door die van Google. Open hiervoor eerst de zoekmachine www.google.nl in de browser en stel deze als standaard in via de knop Meer, optie Instellingen, knop Geavanceerde instellingen weergeven, optie Zoeken in de adresbalk met, knop Zoekprogramma wijzigen, selecteer de gedetecteerde zoekmachine en vervolg met de knop Als standaard instellen. In de Engelstalige versie van Windows 10 zorgt het activeren van de zoekassistent Cortana voor interessante informatie bij een zoekopdracht (bijvoorbeeld het adres, telefoonnummer, reviews, parkeersuggesties, openingsuren en de menukaart van een restaurant). In de Nederlandse versie is het voorlopig nog niet zover...

Favorieten en leeslijst

Via Aan favorieten of leeslijst toevoegen (de knop met de ster) zijn interessante webpagina's toe te voegen aan de lijst met favoriete webpagina's of de leeslijst met nog te lezen pagina's (de leeslijst bevat schermafdrukken van webpagina's om later nogmaals na te lezen en eventueel van aantekeningen te voorzien). Opgeslagen favorieten en de leeslijst zijn via de hub (de knop ≡) toegankelijk. De volgorde is door middel van slepen te wijzigen en door met rechts op een favoriet te klikken is met de optie Nieuwe map maken een mapstructuur aan te maken. Zelf geef ik er de voorkeur aan om veel geraadpleegde pagina's toe te voegen aan de Werkbalk Favorieten (te activeren via de knop Meer, optie Instellingen, optie Werkbalk Favorieten weergeven). Nieuwe pagina's worden aan deze werkbalk toegevoegd via de knop Aan favorieten of leeslijst toevoegen (de ster in de adresbalk), sub Favorieten, wijzig Opslaan in in Werkbalk Favorieten (in plaats van Favorieten), knop Toevoegen. Interessante pagina's kunnen eventueel ook aan Start worden vastgemaakt (via de knop Meer, optie Deze pagina aan Start vastmaken).

FAVORIETEN IMPORTEREN EN EXPORTEREN

De in Internet Explorer (of andere browser) opgeslagen favoriete pagina's en opgeslagen wachtwoorden kunnen in Edge worden geïmporteerd via de knop Meer, optie Instellingen, knop Importeren uit een andere browser, selecteer de browser met de te importeren favorieten, knop Importeren. Met de knop Naar bestand exporteren zijn de favorieten van Edge naar een HTML-bestand te exporteren zodat ze eenvoudig op een andere computer in Edge kunnen worden geïmporteerd (knop Uit bestand importeren). Als alternatief kunnen de favorieten en de leeslijst ook met andere apparaten worden gesynchroniseerd, mits het gebruikersaccount op beide apparaten is gekoppeld aan hetzelfde Microsoft-account en de synchronisatie-optie van Edge is geactiveerd (via de knop Meer, optie Instellingen, optie Uw favorieten en leeslijst synchroniseren).

LET OP: Microsoft Edge slaat de favoriete pagina's op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Packages\ Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\ User\Default\DataStore. De favorieten worden opgeslagen in het bestand spartan.edb van de submap Data\nouser1\120712-0049\DBStore (de bijbehorende icoontjes worden opgeslagen in de submap Data\nouser1\120712-0049\Favorites). De map DataStore is niet naar een aparte datapartitie te verplaatsen (noch vanuit Edge, noch via een symbolische link) en zal dus door middel van exporteren veiliggesteld moeten worden voordat Windows opnieuw wordt geïnstalleerd.


Hub (voor favorieten, leeslijst, browsegeschiedenis en downloads)

In de Hub (de knop met de drie horizontale lijnen) is de verzamelplaats voor de Favorieten, Leeslijst, Geschiedenis (de browsegeschiedenis) en Downloads (de van internet gedownloade bestanden, standaard opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\Downloads). Het legen van de browsegeschiedenis gaat via onderdeel GESCHIEDENIS, link Alle geschiedenis wissen.

Microoft Edge geschiedenis wissen

Leesweergave

Met de knop Leesweergave (de knop met het opengeslagen boek; niet bij elke website te activeren!) wordt alle onrustig ogende opmaak van een webpagina verwijderd zodat alleen de kale tekst overblijft. De lay-out, navigatiestructuur en advertenties worden verwijderd en er wordt één standaard lettertype toegepast zodat de teksten veel beter leesbaar zijn. Enig nadeel is wel dat ook menig (bij de tekst behorende) afbeelding wordt verwijderd.

Extensies

Door extensies te installeren (via de knop Meer, optie Extensies, link Extensies downloaden uit de Store) zijn extra functies aan Edge toe te voegen. Voor elke extensie wordt goedkeuring gevraagd, zoals in de afbeelding is te zien voor de extensie AdBlock (voor het blokkeren van advertenties, als alternatief voor het aanpassen van het HOSTS-bestand).

Edge extensie AdBlocker

Webnotities maken

Naar mijn weten is Microsoft Edge de enige webbrowser waarbij een (op een aanraakscherm geopende) webpagina als tekentafel gebruikt kan worden. De bewerkte pagina kan vervolgens via e-mail of social media met kennissen worden gedeeld, één beeld zegt immers meer dan duizend woorden! Zo is het kinderlijk eenvoudig om met kleurrijke markers en tekstboxen aantekeningen aan een openstaande webpagina toe te voegen (met de knop Een webnotitie maken, herkenbaar aan het vierkantje met de pen). De 'bewerkte' pagina kan vervolgens via Webnotitie opslaan (de knop met diskette) als afbeelding in de leeslijst (of elders) worden opgeslagen, altijd handig voor de momenten dat er geen internetverbinding is, bijvoorbeeld onderweg in de trein. De handigste optie is wellicht de knop Knippen waarmee een zelfgekozen selectie uit een webpagina naar het klembord wordt gekopieerd om vervolgens weer in een ander programma (bijvoorbeeld e-mail) te plakken.

Microsoft Edge: webnotities maken

Openen van en afdrukken naar een PDF-bestand

De browser Edge is tevens de standaard PDF-lezer van Windows 10, er hoeft dus geen alternatieve software meer geïnstalleerd te worden voor het lezen van PDF-bestanden (zoals Adobe Acrobat of Foxit Reader). Omdat Windows 10 tevens over een ingebouwde PDF-printer beschikt, kunnen webpagina's eenvoudig als PDF-bestand worden opgeslagen (via de knop Meer, optie Afdrukken, printer Microsoft Print to PDF). Nadelen zijn wel dat via Edge aangemaakte PDF-bestanden niet kunnen worden voorzien van enige beveiliging, er geen controle is over de kwaliteit en de standaard opslaglocatie Documenten niet is aan te passen.

InPrivate-navigatie

De InPrivate-navigatie-functie zorgt ervoor dat de tijdens een internetsessie ingevoerde gegevens niet worden opgeslagen en alle gegevens over bezochte websites (zoals cookies, tijdelijke internetbestanden, etc.) na afsluiten van Edge weer worden gewist. Zo wordt voorkomen dat andere gebruikers van de computer kunnen achterhalen welke websites zijn bezocht (in de volksmond wordt deze optie nog wel eens 'de pornoknop' genoemd...). Een InPrivate-sessie is eenvoudig te activeren via de knop Meer, Nieuw InPrivate-venster. Links in de menubalk van het nieuw Edge-venster is te zien dat InPrivate-navigatie actief is.

Microsoft Edge: InPrivate navigatie

INPRIVATE-NAVIGATIE BIEDT GEEN WATERDICHTE BEVEILIGING!

Hoewel InPrivate-navigatie het lastiger maakt te achterhalen welke websites zijn bezocht, is het niet waterdicht. Het surfgedrag kan namelijk ook op andere manieren worden herleid. Zo kunnen opgevraagde IP-adressen zijn vastgelegd in de logbestanden van een softwarematige firewall of in de logbestanden van het modem en/of de router. Ook de eigenaar van de bezochte website kan via de door de webserver aangemaakte logbestanden achterhalen met welke IP-adressen de website is bezocht. Tot slot houden ook de internetproviders nog een logbestand van het surfgedrag bij, dat zijn zij wettelijk verplicht.


Wachtwoordbeheer

Edge kan wachtwoorden voor websites opslaan in de beveiligde omgeving van het Microsoft-account zodat de inloggegevens niet meer op elk afzonderlijk apparaat ingevoerd hoeven te worden. De opgeslagen wachtwoorden zijn te beheren via de knop Meer, optie Instellingen, knop Geavanceerde instellingen weergeven, link Mijn opgeslagen wachtwoorden beheren. Let op: dit is een andere wachtwoordkluis dan die van Windows zelf (toegankelijk via het configuratiescherm, onderdeel Referentiebeheer, onderdeel Webreferenties).

Overige instellingen

Via de knop Meer, optie Instellingen zijn nog enkele instellingen van Edge aan te passen. Zo kan het thema van de gebruikersinterface worden gewijzigd van licht in donker, de startpagina worden ingesteld en de weergave van een nieuw tabblad worden aangepast. Bij het onderdeel Browsegeschiedenis wissen, knop Kies wat u wilt wissen kunnen de browsegeschiedenis, cookies en vele andere zaken worden gewist. Via de knop Geavanceerde instellingen weergeven is de knop Startpagina aan de adresbalk toe te voegen. Tevens bevat dit onderdeel een aantal aan de privacy-gerelateerde instellingen zoals het opslaan van wachtwoorden en invoergegevens van formulieren, het blokkeren van pop-ups, het verzenden van Do Not Track-aanvragen en de gegevens die naar Microsoft verzonden mogen worden.

Snelkoppeling naar een webpagina maken

Microsoft Edge kan webpagina’s eenvoudig als snelkoppeling vastmaken aan de werkbalk Favorieten (knop met de ster) of aan Start (knop Meer, optie Deze pagina aan Start vastmaken). Helaas heeft Edge (in tegenstelling tot andere populaire browsers) zelf geen optie om snelkoppelingen op het bureaublad te plaatsen, maar via de volgende omweg is dat toch mogelijk: klik met rechts op het bureaublad, optie Nieuw, Snelkoppeling, geef de locatie %windir%\explorer.exe microsoft-edge:https://www.schoonepc.nl op (in dit voorbeeld wordt een snelkoppeling gemaakt voor de website www.schoonepc.nl) en geef in het volgende scherm aan hoe de snelkoppeling moet heten.

Snelkoppeling Edge naar een webpagina maken

De snelkoppeling wordt automatisch voorzien van het Verkenner-icoontje met de gele map. Deze kan eventueel worden veranderd in die van Edge door er met rechts op te klikken, optie Eigenschappen, knop Ander pictogram, bestand MicrosoftEdge.exe in de map C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe. Veel websites hebben een eigen icoontje (zo is mijn website te herkennen aan het rode boek-icoontje). Als alternatief op het Edge-icoontje kan ook dit speciale icoontje aan de snelkoppeling worden toegevoegd, navigeer hiervoor naar de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\ Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\ AC\MicrosoftEdge\User\Default\DataStore\Data\ nouser1\120712-0049\Favorites (ontbreekt het icoontje, voeg de website dan eerst toe aan de favorieten).

Sneller internetten door het aanpassen van het HOSTS-bestand

De op websites getoonde advertenties worden steeds vaker in omvangrijke videoberichten gebracht. Sommige advertenties zijn zo zwaar dat ze het laden van een webpagina hinderlijk vertragen. Omdat de website en de getoonde advertenties van verschillende webservers worden gedownload, is het mogelijk de advertenties te weren door simpelweg de advertentieserver te blokkeren. Een eenvoudige manier om dit te realiseren is het aanpassen van het HOSTS-bestand.

MICROSOFT EDGE RESETTEN

Start Edge niet meer op of zijn er andere niet meer op te lossen problemen dan kan Edge niet (zoals bij andere browsers) in een veilige modus worden opgestart om deze te herstellen. Gelukkig is Edge toch nog (met behoud van gegevens en instellingen) te resetten, hiervoor is echter een toverspreuk nodig! Start via het Win-X menu de Windows PowerShell (Admin), geef het onderstaande commando (kopieer dit commando in zijn geheel en plak het in het opdrachtvenster) en herstart Windows zodra het commando volledig is uitgevoerd (om foutmeldingen te voorkomen moeten deze commando’s secuur worden overgenomen, zoals weergegeven in de afbeelding).

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Microsoft Edge resetten naar de standaard instellingen
 


WEES ALERT, LAAT JE NIET MISLEIDEN!

Wees altijd alert wanneer om je gegevens wordt gevraagd, met name wanneer het om strikt persoonlijke (inlog)gegevens gaat! Controleer eerst of de (in de adresbalk met zwarte letters gemarkeerde) domeinnaam wel het correcte adres is voordat je inlogt. Argeloze internetters worden namelijk regelmatig misleid door een websiteadres dat sprekend lijkt op een bestaande domeinnaam. Zo lijkt het adres http:\\uwbank.nl.inloggen.ru\vertrouw-me-op-mijn-blauwe-ogen.html te behoren bij de website met de domeinnaam uwbank.nl, maar gaat het eigenlijk om de Russische website www.inloggen.ru (genoemde websites zijn fictief). Vaak lijkt de vormgeving van de geopende pagina ook nog eens sprekend op de originele website waardoor een vergissing snel is gemaakt.

Dergelijke misleidende internetadressen worden meestal via e-mail verspreid. In het e-mailbericht wordt een link met een vertrouwd internetadres getoond maar in werkelijkheid wordt hiermee het misleidende internetadres in de browser geopend (door de cursor over de link te bewegen is vaak al vanuit het e-mailbericht zelf te zien dat het om een ander internetadres gaat...). Laat je ook niet misleiden wanneer het e-mailbericht van een bekende afzender afkomstig lijkt te zijn (bijvoorbeeld info@uwbank.nl), het is namelijk kinderlijk eenvoudig om de getoonde naam en/of het e-mailadres van de afzender te wijzigen in een willekeurig andere naam of e-mailadres!


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands