Cleantools (zoals CCleaner, RegCleaner, etc.) veroorzaken meer problemen dan ze oplossen

Regelmatig bereikt mij de vraag welke cleantool het beste kan worden gebruikt voor het opschonen van Windows. Als ik antwoord dat het verstandiger is helemaal geen cleantool te gebruiken dan valt er doorgaans een stilte van ongeloof. In die stilte vraagt men zich ongetwijfeld af of ik wel goed bij mijn hoofd ben want aan het nut van deze tools valt toch niet te twijfelen?

De functie van cleantools is verschoven naar het waarborgen van privacy

Vroeger werden cleantools gebruikt voor het vrijmaken van beperkte en dus kostbare schijfruimte, met de hedendaagse schijven is dit echter niet meer relevant. Het bestaansrecht van deze tools is dan ook verschoven naar het verwijderen van sporen die zouden kunnen verraden welke activiteiten op de computer zijn verricht, oftewel het waarborgen van privacy.

De ware reden van het hedendaagse gebruik van cleantools: angst!

Cleantools worden gezien als hét middel om de computer zo schoon mogelijk te houden en worden daarom te pas en te onpas ingezet, vaak bij het obsessieve af. Zeg maar de ICT-variant van de vrouw des huizes die standaard achterwaarts dweilend het pand wil verlaten. Dit perfectionistische gedrag wordt grotendeels gevoed door angst. Angst de controle over de privacy te verliezen, angst voor de mogelijke gevolgen. Gek gemaakt door verhalen over wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Voor velen een onweerstaanbare aanleiding om een cleantool in te zetten!

Fabrikanten spelen handig in op deze angst

Fabrikanten stemmen hun marketing af op deze angst, en dat gaat verder dan je denkt! Cleantools vinden namelijk altijd wel te verwijderen bestanden en registerwaarden, de ene nog meer dan de ander. Voor de argeloze gebruiker het ultieme bewijs dat de betreffende tool nut heeft. Echter, veel van de verwijderde bestanden en registerwaarden zijn niet relevant of worden na verwijdering net zo snel weer aangemaakt...

Door cleantools veroorzaakte problemen zijn lastig op te lossen

Met dit artikel wil ik niet zozeer het nut van cleantools ter discussie stellen, privacy is immers een groot goed (zeker na de recente onthullingen van Edward Snowden...). Wat is dan wel het punt dat ik wil maken? In hun strijd de beste cleantool te zijn, verliezen de fabrikanten uit het oog dat overdreven schoonmaakwerkzaamheden meestal meer problemen veroorzaken dan dat ze daadwerkelijk oplossen. Ik baseer dit op de ettelijke honderden lezers die zich de afgelopen jaren bij mij hebben gemeld met de meest vreemde, lastig op te lossen Windows-problemen. 'Toevallig' blijken ze opvallend vaak ook gebruik te maken van cleantools. Dat de cleantool niet snel als veroorzaker wordt gezien, komt omdat de meeste problemen pas lang na installatie worden ontdekt. Hoewel de problemen na het verwijderen van de cleantool soms vanzelf weer oplossen, is dit maar zelden het geval.

Tot slot is er nog een ander punt van aandacht, want naast de bekende cleantools (zoals CCleaner, RegCleaner, e.d.) zijn er ook veel nep-cleantools in omloop. Deze programma's beloven veel maar veroorzaken alleen maar ellende. En dan zijn ze ook nog eens nauwelijks of niet te verwijderen... Mocht je je dus afvragen waarom ik nog nooit een cleantool heb aanbevolen, dan weet je nu waarom!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring