Windows Terminal, PowerShell en Opdrachtprompt

Windows Terminal is een overkoepelende app voor commandogestuurde tools, zoals Windows PowerShell, de Opdrachtprompt, Azure Cloud Shell en zelf toegevoegde commando-apps. Elke tool wordt in een eigen tabblad uitgevoerd. Standaard opent de Terminal met het tabblad van Windows PowerShell, met het pijltje (rechts naast het laatste tabblad) kan een andere commandotool worden gekozen. Voor diegenen die er niet aan kunnen wennen, zijn PowerShell en de Opdrachtprompt nog als zelfstandige tool via de zoekfunctie van Windows op te starten. De Terminal is terug te vinden in het Win-X menu en in de Windows Verkenner (met een rechter muisklik op de te openen map, optie Open in Windows Terminal). Resulteert een commando in een foutmelding omdat de beheerrechten te beperkt zijn, start de Terminal dan met administratorrechten (via het Win-X menu, optie Terminal (Beheerder)).

Windows Terminal (beheerder)

Voor Windows-gebruikers is met name de PowerShell interessant. Met PowerShell-commando’s kunnen systeemwijzigingen worden doorgevoerd die niet op andere wijze te realiseren zijn. Enkele interessante commando’s zijn ROBOCOPY voor het kopiëren van bestanden en ICACLS voor het beheren van gebruiksrechten (door /? toe te voegen, worden de opties van het commando getoond). Een ander handig commando is CMD /c MKLINK (of MKLINK in een tabblad voor de Opdrachtprompt) voor het aanmaken van een symbolische link naar een bestand of map (zie elders op deze website voor een voorbeeld van het verplaatsen van een map met een symbolische link). Dit commando kan onder andere worden gebruikt om de databases van programma’s naar een andere partitie te verplaatsen.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring