Windows 8.1 Modern UI gebruikersinterface

Binnen de Modern UI-interface zijn een aantal nieuwe navigatiefuncties geïntroduceerd: het Startscherm, het App-overzicht, de verticale taakbalk met recent geopende apps (links), de app-balk (aan de onderkant), de Charms-balk (rechts) en het Win-X startmenu. Deze functies zijn, afhankelijk van het gebruik van muis of touchscreen, vanuit de hoeken of randen van het beeldscherm te activeren. Daarnaast heeft een draagbaar apparaat ook vaak nog knoppen met navigatiefuncties.

Het Startscherm

Het Startscherm, het nieuwe 'startmenu' van Windows 8, bevat naast de accountopties (rechtsboven) een grote hoeveelheid kleurrijke tegels. Direct na installatie bevat het scherm alleen de door Microsoft ontwikkelde apps maar deze verzameling is eenvoudig uit te breiden met bureaubladprogramma's, systeemtools, snelkoppelingen naar internetpagina’s, persoonlijke bestanden en wat al nog meer.

Tegels
Windows bepaalt op welke manier de tegels op het Startscherm worden getoond. Gelukkig zijn ze eenvoudig van formaat te wijzigen via een rechter muisklik op de tegel (of bij aanraakschermen de app-balk, zie verderop), optie Formaat wijzigen en te verslepen zodat de tegelindeling beter aansluit op de persoonlijke voorkeuren. Veelgebruikte tegels kunnen op een strategische plek, liefst zoveel mogelijk links in het Startscherm worden geplaatst (zo plaats ik de tegel voor het bureaublad het liefst linksonder). Tegels die weinig worden gebruikt, kunnen naar een minder prominente plek worden versleept, uit het Startscherm worden verwijderd (via een rechter muisklik, optie Van Start losmaken danwel via de app-balk van de tegel, optie Losmaken van Start) of zelfs helemaal worden verwijderd (via een rechter muisklik, optie Verwijderen danwel via de app-balk, optie Installatie ongedaan maken). Zo kan ik mij voorstellen dat de tegels voor Reizen, Games, Nieuws, Sport, Financieel, Eten en drinken, Gezondheid en fitness en Leeslijst worden verwijderd. Losgemaakte tegels kunnen overigens altijd weer via het App-overzicht worden teruggeplaatst, het opnieuw installeren van verwijderde apps verloopt via de Windows Store.

TIP: Sommige apps tonen al via de tegel in het Startscherm actuele informatie, zonder dat daarvoor de app is opgestart (goede voorbeelden zijn de weersverwachting van de tegel Weer en de aandelenkoersen van de tegel Financieel). Wordt de informatie op deze zogenaamde live-tegels niet (meer) automatisch ververst (terwijl deze optie wel via de app-balk is ingeschakeld) dan blokkeert de beveiligingssoftware waarschijnlijk de toegang tot internet. Door een uitsluitingsregel aan de beveiligingssoftware toe te voegen, zou het probleem opgelost moeten zijn.

STAPSGEWIJZE OPBOUW STARTSCHERM VERLOOPT TRAAG?

Bij het openen van het Startscherm worden de tegels volgens de standaard instellingen van links naar rechts opgebouwd. Bij een snelle computer valt dit nauwelijks op, bij langzamere apparaten kan de opbouw echter als vervelend worden ervaren. De instellingen kunnen dan eventueel worden aangepast zodat alle tegels in één keer worden getoond. Ga daarvoor naar het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen, tabblad Visuele effecten en deactiveer de optie Besturings- en andere elementen binnen vensters laten bewegen (zie de afbeelding aan het einde van de pagina over de instellingen voor de bureaublad inteface).


TEGELS BUREAUBLAD EN STORE HERSTELLEN

Ontbreken de tegels Bureaublad en/of Store zowel op het Startscherm als op het App-overzicht dan zijn de bijbehorende lnk-bestanden (respectievelijk Desktop.lnk en Windows Store.lnk) waarschijnlijk uit de map C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs verdwenen. Dit is eenvoudig te herstellen: kopieer het ontbrekende .lnk-bestand van een andere Windows 8-computer of download het van mijn website (www.schoonepc.nl/windows8/tegels.zip) en plak het in genoemde map.


Tegelgroepen
Tegels zijn in groepen gebundeld. Wordt een tegel versleept naar een locatie tussen twee tegelgroepen (of na de laatste groep) dan verschijnt een verticale balk om aan te geven dat hier een nieuwe tegelgroep zal worden aangemaakt. De naam van een tegelgroep is eenvoudig te wijzigen via de optie Aanpassen rechts onderin de app-balk of met een rechter muisklik op een leeg gedeelte van het Startscherm, optie Naam aan groepen geven, selecteer de te wijzigen groepsnaam en pas deze aan. Via het uitgezoomde Startscherm (toegankelijk via het minteken in de rechter onderhoek, bij touchscreen door samenknijpen) zijn tegelgroepen onderling te verslepen. Zijn er in de loop van de tijd veel groepen aangemaakt dan kan via dit scherm ook snel naar de gezochte groep worden genavigeerd.

Het App-overzicht
Geïnstalleerde apps, programma’s en systeemtools zijn terug te vinden in het App-overzicht (toegankelijk met het pijltje naar beneden, links onderin het Startscherm). Onlangs geïnstalleerde apps zijn eenvoudig te herkennen aan de markering NIEUW of door de tegels te sorteren met de optie op installatiedatum links bovenin het scherm. Is een app lastig te vinden in de veelheid aan apps, gebruik dan de zoekfunctie rechts bovenin het scherm Via de charm Instellingen van het Startscherm, taak Tegels wordt met de optie Meer apps weergeven in de weergave Apps de weergave verkleind (zodat er meer apps in één keer getoond kunnen worden) en met de optie Systeemhulpprogramma’s weergeven hulpprogramma’s (zoals Afdrukbeheer, Computerbeheer, Logboeken, Schijfopruiming en Windows Geheugencontrole) aan het App-overzicht toegevoegd.

Tegels aan het Startscherm toevoegen
Via het App-overzicht kunnen tegels aan het Startscherm worden toegevoegd: selecteer de toe te voegen app met de rechter muisknop en activeer de optie Aan Start vastmaken (bij touchscreen: door de vinger op de app-tegel gedrukt te houden, activeer de optie Vastmaken aan Start). Ook veelgebruikte webpagina’s (bijvoorbeeld www.outlook.com voor het beheren van e-mail) zijn aan het Startscherm toe te voegen, dat gaat via de app Internet Explorer, knop Favorieten, het punaise-icoontje. Echt jofele tegels levert het niet op, maar het kan wel! Stijlvolle tegels (voor het openen van websites, programma’s en/of mappen) zijn overigens eenvoudig zelf te maken met de app Custom Tiles Maker (download: http://apps.microsoft.com/windows/en-gb/app/custom-tiles-maker/6192f3b0-03e5-421c-82f4-33ae16537559) en de tool OblyTile (download: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1899865).

BUREAUBLAD PROGRAMMA TOEVOEGEN AAN STARTSCHERM

Wanneer een bureaubladprogramma niet via het App-overzicht of de zoekfunctie kan worden gevonden, kan deze altijd nog met een trucje aan het Startscherm worden vastgepind:. Maak daarvoor eerst een snelkoppeling van het programma: klik vanuit de Windows Verkenner met rechts op het betreffende (uitvoerbare) bestand, kies Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Ook van een commando kan een snelkoppeling worden gemaakt: klik met rechts op het bureaublad, kies Nieuw, Snelkoppeling en doorloop de wizard. Kopieer de aangemaakte snelkoppeling vervolgens naar de (standaard verborgen) map C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma’s voor de algemene of C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\ Roaming\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma’s voor de accountspecifieke snelkoppelingen. Deze mappen worden door Windows 8 meegenomen in de zoekresultaten, het is vervolgens dus een koud kunstje om de snelkoppelingen als tegel aan het Startscherm vast te maken.


De app-balk of het contextmenu

App-tegels (in het Startscherm en het App-overzicht) bevatten app-gerelateerde opties zoals het vastmaken aan danwel losmaken van het Startscherm, het deïnstalleren van de app, het aanpassen van het tegelformaat, het uit- of inschakelen van de (onrustig ogende) Live-tegels en soms ook het openen in een nieuw venster, het openen van de bestandslocatie en het uitvoeren als administrator. Afhankelijk van de gebruikte aansturing (muis of aanraakscherm) openen de onderdeelafhankelijke opties in het contextmenu (muis) danwel in de app-balk (aanraakscherm). Het contextmenu opent met een rechter muisklik op een item, de app-balk na een veegbeweging vanaf de onderrand van het scherm naar het midden.

De verticale taakbalk met recent gebruikte apps

Via de linkerzijde van het beeldscherm kan worden geswitcht tussen de recent gebruikte apps. Klik in de linker bovenhoek (bij touchscreen: veeg vanaf de linker rand naar het midden) om de vorige app terug te halen (met herhaaldelijk klikken of vegen kan door de openstaande apps worden gebladerd). Door de muis vanaf de linker bovenhoek naar beneden te trekken, de Win-toets vast te houden en herhaaldelijk op de TAB-toets te klikken of, bij touchscreen, vanaf de linker rand naar het midden en gelijk weer terug te vegen, wordt de verticale taakbalk met de openstaande apps weergegeven. Het nut van deze balk is beperkt, recent gebruikte apps kunnen namelijk net zo goed weer met hun tegel worden geactiveerd.

TIP: De taakbalk toont uitsluitend de Windows 8-apps, programma’s die via het bureaublad zijn geopend kunnen hier dus niet mee worden geactiveerd. Bureaubladprogramma’s zijn wel weer te activeren via het (met de toetscombinatie ALT-TAB op te roepen) schakelvenster, hiermee kan worden gebladerd door zowel geopende apps als programma’s.

De Charms-balk

Navigeer met de muis naar een van de hoeken aan de rechterzijde van het beeldscherm (bij touchscreen: veeg vanaf de rechter rand naar het midden) om de Charms-balk, het nieuwe ‘menu’ van Windows 8 te activeren. De via de rechter beeldschermhoeken te activeren Charms-balk bevat vijf charms: Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen. De toepassingsmogelijkheden van de charms zijn afhankelijk van het actieve scherm (Startscherm, App-overzicht of app), zo tonen de charms voor elke app dus weer andere opties! De instelmogelijkheden zijn overigens beperkter dan de prominente aanwezigheid zou doen vermoeden, het is desondanks toch handig om te weten wat je ermee kan.

Charm Zoeken
Op zoek naar informatie op internet, een specifieke app, bureaubladprogramma, systeemtool, instelling of bestand? Je zou wellicht denken dat de charm Zoeken of de zoekfunctie rechts bovenin het Startscherm de aangewezen weg is, maar met een toetsenbord kan het nog eenvoudiger: door gelijk vanuit de Windows 8 gebruikersinterface (bijvoorbeeld het Startscherm) te tikken, verschijnt de zoekbalk vanzelf (rechts in het scherm). De zoekresultaten bevatten apps, instellingen (bijvoorbeeld printers, resolutie e.d.), lokaal opgeslagen bestanden en online zoekresultaten van Bing. Hiermee is dus tevens op internet te zoeken, al vallen de resultaten vergeleken met Google.nl wel wat tegen. Gelukkig is de integratie van Bing ook uit te schakelen via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Zoeken en apps, sub Zoeken, schakel hier optie Zoeksuggesties en webresultaten ontvangen van Bing uit. De charm Zoeken bladert daarna alleen nog door de in Windows opgeslagen informatie.

TIP: De charm Zoeken kan ook binnen een app worden gebruikt, bijvoorbeeld om specifieke nieuwsberichten, aandelenkoersen, agenda-items e.d. snel te vinden.

Charm Delen
De charm Delen toont de opties die op de actieve app van toepassing zijn om een specifiek item (zoals een selectie foto's, muziekbestanden e.d.) te delen, bijvoorbeeld via e-mail, de online opslagdienst OneDrive of social media. Het is even wennen aan de nieuwe gebruiksmogelijkheden, neem daarom even de tijd om deze functie in de verschillende apps uit te proberen.

Charm Start
Met de charm Start wordt het Startscherm geopend (hetgeen eenvoudiger kan via de startknop linksonder of met de Windows-toets).

Charm Apparaten
De charm Apparaten toont de apparaten die door de actieve app kunnen worden gebruikt, zoals een tweede scherm, projector, printer of scanner.

Charm Instellingen
De charm Instellingen bevat specifieke instellingen voor het op dat moment actieve scherm. Wordt de charm bijvoorbeeld gebruikt voor het Startscherm, dan kan de achtergrondafbeelding en de kleurinstelling worden aangepast (optie Aanpassen). Wordt de bureaubladafbeelding tevens als achtergrond voor het Startscherm ingesteld, dan valt er wel een lelijke waas overheen. De optie Pc-instellingen wijzigen (onderin de charm) is wellicht de interessantste: deze optie bevat de basisinstellingen voor het werken binnen de Modern UI (de meeste Windows-instellingen zijn overigens als vanouds terug te vinden in het configuratiescherm). Omdat de charms standaard verborgen zijn, vergeet je al snel dat hiermee de instellingen van elke app afzonderlijk aangepast kunnen worden, het is maar dat u het weet!

LINK PC-INSTELLINGEN REPAREREN

Werkt de link Pc-instellingen wijzigen niet meer dan is het bestand Immersive Control Panel.lnk (te herkennen aan de naam Pc-instellingen) waarschijnlijk uit de map C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma's verdwenen. Dit is eenvoudig te repareren: kopieer het .lnk-bestand van een andere Windows 8-computer of download het van mijn website (www.schoonepc.nl/windows8/tegels.zip) en plak het in genoemde map.


Windows afsluiten

De uitknop is op verschillende manieren toegankelijk: via het Startscherm, via de charm Instellingen, via het Win-X startmenu, via de toetscombinatie CTRL-ALT-DEL, via de toetscombinatie ALT-F4 (wanneer het bureaublad actief is) of door eerst het gebruikersaccount af te melden (via het accountmenu rechts bovenin het Startscherm). Tot slot is het ook nog mogelijk de computer uit te zetten door de aan-/uitknop op de computerkast fysiek in te drukken.

 

via het accountmenu                              via de charm Instellingen

 
 
 
HOME
Windows 8.1
Windows 7
Windows XP
BEVEILIGEN
AVG virusscanner
Comodo Internet Security
HOSTS-bestand
SOFTWARE
Dropbox
Bestandssynchronisatie
Gratis software
NETWERK/INTERNET
Draadloos netwerk
Bestanden delen
Outlook
HERINSTALLATIE
10 stappenplan
Back-up gegevens
Partitioneren
SYSTEEMBEHEER
Opstartproces
Windows register
Mijn docs verplaatsen
 

© 2001-2014 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands