Extra gratis software (freeware/shareware)

Deze pagina bevat een opsomming van interessante (veelal gratis) tooltjes die niet mogen ontbreken op de computer. Er zijn al een groot aantal handige tools genoemd, hier volgen er een aantal die nog niet aan bod zijn geweest.

NINITE VOOR AUTOMATISCHE INSTALLATIE VAN PROGRAMMA'S

Het downloaden en installeren van programma's is een tijdrovende aangelegenheid, zeker wanneer u Windows regelmatig moet installeren. Gelukkig kan wat werk uit handen worden genomen door gebruik te maken van Ninite (http://ninite.com). Deze website biedt een reeks populaire gratis programma’s aan die na selectie automatisch worden gedownload en geďnstalleerd. Bij installatie worden de standaard instellingen toegepast waarbij de opties voor extra toolbars en andere niet relevante software automatisch worden gedeactiveerd. Op mijn eigen voorkeurslijstje staan Chrome, Firefox, Spotify, Paint.NET, Picasa, Adobe Reader, Foxit Reader, PDFCreator, AVG, Dropbox, ImgBurn, 7-Zip en Notepad++, maar wellicht dat er voor u nog andere interessante tools tussen zitten.


Bestandsherstel, verwijderen van bestanden en privacy

Herstellen van verwijderde bestanden
Met behulp van tools als Recuva (download: www.piriform.com/recuva) en Pandora Recovery (download: www.pandorarecovery.com) kunnen verwijderde bestanden worden hersteld, zelfs als ze ook al uit de prullenbak zijn verwijderd (mits ze niet zijn overschreven of beschadigd...). Omdat het risico bestaat dat verwijderde bestanden tijdens installatie van de software worden overschreven, is het verstandig dergelijke programma's reeds uit voorzorg te installeren (dus nog vóórdat u bestanden bent kwijtgeraakt!).

Herstellen van CD's en DVD's
Met de gratis tool IsoBuster (download: www.isobuster.com/nl/; voor de geavanceerde opties moet betaald worden) kunnen de gegevens op beschadigde CD's en DVD's wellicht nog worden hersteld. Handig wanneer een CD/DVD met belangrijke gegevens niet meer leesbaar blijkt!

Overschrijven van bestanden en ongebruikte schijfruimte
Hard Disk Scrubber
(download: www.summitcn.com/download.html#6, zie tevens de pagina over het verwijderen van persoonlijke gegevens, uitvoeren als administrator) is een handig programma voor het grondig overschrijven van privacygevoelige bestanden en/of lege schijfruimte (ruimte waar voorheen wellicht privacygevoelige bestanden hebben gestaan). Het verdient de voorkeur deze tool te gebruiken nét voordat een image van de gehele partitie wordt gemaakt. Door lege ruimte te overschrijven met nullen (zeros) gaat het maken en terugzetten van de systeemback-up niet alleen sneller, de imagebestanden nemen ook nog eens minder ruimte in beslag!.

Dubbele bestanden verwijderen
Hoe goed de persoonlijke bestanden ook worden beheerd, de kans op dubbele bestanden (die onnodig veel schijfruimte in beslag kunnen nemen) blijft altijd aanwezig. Het handmatig uitzoeken welke bestanden dubbel op de harde schijf staan is gewoonweg onbegonnen werk. Gelukkig zijn er ook tools beschikbaar waarmee dubbele bestanden makkelijker kunnen worden opgespoord, bijvoorbeeld Duplicate Cleaner (download: www.digitalvolcano.co.uk/content/duplicatecleaner) voor het selectief controleren van mappen op dubbelingen. Ook de tool Awesome Duplicate Photo Finder (download: www.duplicate-finder.com) is interessant, hiermee kan worden gezocht naar gekopieerde of sterk gelijkende foto’s. Een waarschuwing is wel op zijn plaats: wees voorzichtig met dergelijke tools en verwijder alleen de bestanden waarvan zeker is dat ze niet meer nodig zijn!

Grote bestanden

WeTransfer
Voor het via internet versturen van bestanden adviseer ik meestal gebruik te maken van de publieke map van Dropbox. Gaat het echter om grote bestanden dan is een daarin gespecialiseerde verzenddienst als WeTransfer (www.wetransfer.com) een betere optie. Met WeTransfer kunnen bestanden tot 2 GB moeiteloos én gratis worden verzonden. Nadat de te versturen bestanden zijn geselecteerd en de mailadressen van uzelf en de ontvanger(s) zijn toegevoegd, kan het uploaden beginnen. Worden meerdere bestanden tegelijk geselecteerd dan worden deze automatisch door WeTransfer gezipt! De geadresseerde ontvangt per e-mail een link waarmee het (al dan niet gezipte) bestand kan worden gedownload. WeTransfer verdient zijn geld door gedurende de up- en downloadtijd advertenties te tonen. Op zich niet uniek, ware het niet dat de veelal aantrekkelijk ogende advertenties als een beeldvullende screensaver voorbij komen. Een prima oplossing!

7-Zip
Door bestanden in te pakken wordt de bestandsgrootte gecomprimeerd. De meeste gezipte bestanden kunnen door Windows zelf worden uitgepakt, sommige hebben echter extra unzip-software nodig. Met 7-Zip (download: www.7-zip.org) kunnen de meest gebruikte zip-bestanden (zoals ZIP, ISO, MSI en RAR) worden uitgepakt.

TreeSize
Wilt u schijfruimte vrij maken door bestanden te verwijderen? TreeSize (download: www.jam-software.com/treesize_free) is een handig tooltje om inzichtelijk te maken hoeveel data in de verschillende mappen op de harde schijf is opgeslagen. Ook kan TreeSize worden gebruikt om specifieke mappen of bestanden te verwijderen zodat er weer ruimte beschikbaar komt voor andere doelen. De lengte en kleurintensiteit van het oranje balkje geeft de relatieve omvang van een map aan ten opzichte van het totaal. Deze analyse kan vanuit het programma zelf worden getoond (menuoptie Scan) of vanuit de Windows Verkenner door gebruik te maken van de optie TreeSize Free in het contextmenu (deze opent met een rechter muisklik op de betreffende map of partitie).

Moet er ruimte worden vrijgemaakt dan kan aan de hand van deze informatie worden achterhaald welke mappen en bestanden daarvoor in aanmerking komen en kunnen deze desgewenst direct vanuit TreeSize worden verwijderd (klik met rechts op het betreffende bestand of map en kies Verwijderen). Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats, het is namelijk niet altijd verstandig om mappen en bestanden direct vanuit TreeSize te verwijderen. Geďnstalleerde programma's kunnen bijvoorbeeld beter met de uninstaller (via Programma's en onderdelen in het configuratiescherm) worden verwijderd zodat er niets in het register achterblijft. Wees ook voorzichtig met het opschonen van mappen als ProgramData en Users (in de Windows Verkenner terug te vinden onder Gebruikers, inlognaam), zeker wanneer het om mappen gaat die gerelateerd zijn aan een specifiek programma.

TIP: Door met de muis over een map of bestand te bewegen, wordt via het pop-upvenster belangrijke informatie over het bestand of de map getoond.

Met administratorrechten toegang tot alle bestanden
Toont TreeSize de melding An "Access denied" error occured when accessing "X:\xxxx\". Would you like to restart all scans as administrator? dan is de inhoud van de betreffende map alleen toegankelijk wanneer TreeSize administratorrechten krijgt toegewezen. Het betreft hier mappen als System Volume Information, Temp (de submap van C:\Users\inlognaam\AppData\Local) en Temporary Internet Files (de submap van C:\Users\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows\). Door de vraag met Ja te beantwoorden, worden de rechten simpelweg verkregen en kan deze map (inclusief onderliggende mappen en bestanden!) worden ingezien en/of verwijderd. Wees hier wel voorzichtig mee, dergelijke mappen worden niet voor niets met administratorrechten beschermd (om veiligheidsredenen is het vanuit de Windows Verkenner zelfs niet eens mogelijk deze mappen in te zien!). Verwijder alleen bestanden als u weet wat de gevolgen zijn!

TIP: Vanuit TreeSize kan er ook een uitgebreid bestandsoverzicht worden afgedrukt. Altijd handig wanneer je een dergelijk overzicht op papier wilt bewaren of als tekst in een bestand wilt gebruiken (bijvoorbeeld door naar een PDF-bestand af te drukken), iets wat vanuit de Windows Verkenner niet mogelijk is!

PDF

Adobe Reader
Het gratis programma Adobe Reader wordt gebruikt voor het lezen van PDF-bestanden en mag eigenlijk op geen enkele computer ontbreken (download: https://get.adobe.com/nl/reader/)! Verwijder na installatie van Adobe Reader alle webbrowseropties (via Bewerken, Voorkeuren, tabblad Internet), hierdoor wordt Adobe niet meer geladen in Internet Explorer zodra een PDF-bestand via een website wordt geopend! Zie ook de pagina over het maken van PDF-bestanden.

Foxit Reader
Als alternatief voor Adobe Reader kan ook de razendsnelle Foxit Reader (down-load: www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/) worden gebruikt.

Werkomgeving

TrayIt!
Elk geopend programma plaatst een verwijzing in de taakbalk waarmee een programma snel naar de voorgrond kan worden gehaald. Zijn er meerdere programma's geopend, dan raakt de taakbalk van Windows XP en Windows Vista echter al snel onoverzichtelijk. Met de tool TrayIt! (download: www.teamcti.com/trayit/trayit.htm, niet geschikt voor Windows 7) kunnen openstaande programma's selectief naar het systeemvak (rechts onderin) worden geminimaliseerd zodat de taakbalk aanzienlijk overzichtelijker wordt. Zie de pagina over het minimaliseren van programma's naar het systeemvak met TrayIt voor meer informatie.

TrayIt

Systeem tools

Virtual CloneDrive
Ooit een CD/DVD-image gedownload, gebrand op CD/DVD en uiteindelijk weggegooid omdat het niet was wat ervan werd verwacht? Laad het imagebestand in een virtuele CD/DVD-speler en u weet snel genoeg of het de moeite waard is de image te branden. Dit kan bijvoorbeeld met Virtual CloneDrive (download: www.slysoft.com/nl/virtual-clonedrive.html)., hiermee is het zelfs mogelijk meerdere virtuele CD/DVD-spelers aan te maken. Erg handig wanneer je meerdere CD's/DVD's tegelijk wilt laden.

ImgBurn en PowerISO
Op zoek naar een handige tool voor het branden van een CD/DVD of juist voor het maken van een ISO-bestand (een image) van een CD/DVD? Wellicht dat de tools ImgBurn (download: www.imgburn.com) en PowerISO (download: www.poweriso.com) dan van pas kunnen komen!

Virtual PC
Met de gratis virtualisatietool Virtual PC (download: www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=3702) kan binnen de huidige installatie een ander besturingssysteem in een virtuele computeromgeving worden gedraaid. Deze functionaliteit is ideaal bij het uittesten van een nieuw besturingssysteem of het experimenteren met software. Vanwege de naadloze integratie in Windows 7 biedt de Windows XP-modus (http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7) veel voordelen bij het aan de praat krijgen van oude software! Zorg ervoor dat Windows en andere software binnen die virtuele omgeving niet nogmaals worden geactiveerd, aangezien in de virtuele omgeving een nieuwe computer (met andere hardware) wordt gesimuleerd!

UpdateStar
Des te meer programma's op de computer worden geďnstalleerd, des te lastiger het wordt deze regelmatig handmatig te controleren op updates. Met UpdateStar (download: www.updatestar.com) kan dit werk grotendeels uit handen worden genomen, in de gratis versie moeten de updates dan nog wel handmatig worden gedownload en geďnstalleerd. Is het niet wenselijk UpdateStar continu op de achtergrond te laten draaien, schakel deze dan uit via Startpagina, knop Instellingen, tabblad Overig en deactiveer de optie Laad UpdateStar bij het opstarten van Windows.

BlueScreenView
Elke Windows-gebruiker wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een 'Blue Screen of Death', een blauw scherm met nogal vage informatie dat wordt getoond wanneer de computer door een systeemfout volledig vastloopt. Een enkele BSOD is geen probleem maar wordt uw systeem herhaaldelijk geteisterd door blauwe schermen dan is het verstandig te onderzoeken wat daar de oorzaak van is!

In sommige gevallen kan de oorzaak aan de hand van de informatie in het blauwe scherm worden achterhaald. De tekst op het blauwe scherm vermeldt onder andere het probleemveroorzakende bestand en het geheugenadres waarin het was geladen. Aan de hand van dit bestand kan in sommige gevallen direct de oorzaak worden herleid. Behoort het bestand bijvoorbeeld tot de drivers van de grafische kaart dan kan het updaten van de drivers (of juist terugdraaien van recent geďnstalleerde drivers) een oplossing bieden. Is de afkomst van het probleemveroorzakende bestand niet direct duidelijk dan kan een Google-zoekopdracht naar het betreffende bestand (de naam van het bestand in combinatie met de term "blue screen") wellicht nog tot verhelderende inzichten leiden.

De informatie op de blauwe schermen zijn helaas niet altijd even makkelijk te interpreteren en vaak ook nog eens voor meerdere uitleg vatbaar... Krijgt u ook nog eens te maken met verschillende BSOD's dan is het overzicht al snel zoek. Gelukkig wordt de situatie ten tijde van een BSOD automatisch gelogd zodat deze gegevens achteraf nog kunnen worden geanalyseerd met behulp van de tool BlueScreenView (download: www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html). BlueScreenView zet alle voorgevallen blauwe schermen op een rijtje, inclusief de bestanden die op dat moment waren geladen (het probleemveroorzakende bestand wordt roze gemarkeerd, zie afbeelding). Was de informatie op de blauwe schermen niet vastgelegd dan kan de mogelijke oorzaak van het probleem met behulp van dit programma wellicht toch nog worden achterhaald!

TIP: Is de oorzaak van de BSOD's niet te achterhalen? Probeer dan eens of het terugzetten van een met Windows Systeemherstel gemaakt herstelpunt helpt. Worden echter herhaaldelijk blauwe schermen met steeds een andere melding getoond dan kan er ook sprake zijn van een serieus probleem met de hardware, bijvoorbeeld een koelingsprobleem of defect geheugen.

EIZO Monitortest
Heeft u een nieuwe monitor gekocht en heeft u er twijfels over of deze wel naar behoren functioneert en/of correct is afgesteld? Doorloop dan eens de EIZO Monitortest (download: www.eizo.nl/support/monitortest.html, ook geschikt voor Windows 7). Aan de hand van testbeelden kunnen verschillende eigenschappen van de monitor worden getest: de auto-adjustfunctie, basiskleuren, het moiré-effect, geometrie, helderheid, contrast, homogeniteit, convergentie, snelheid en scherpte. Hoewel het niet ingewikkeld is om deze testbeelden te doorlopen, is het wel zaak er even de tijd voor te nemen.

Dead Pixel Test
Wil je een scherm alleen controleren op dode pixels dan kan je net zo goed gebruik maken van de Dead Pixel Test (www.doihaveadeadpixel.com). Selecteer een van de kleuren, druk op F11 om de webpagina schermvullend weer te laten geven, controleer het scherm op afwijkende pixels en druk wederom op F11 om terug te keren naar de normale weergave. Herhaal deze procedure ook voor de andere kleuren. Alleen door geduldig het gehele scherm te controleren, kan worden geconstateerd of deze een dode en/of flikkerende (half dode) pixel heeft. In verband met de garantie is het niet geheel onbelangrijk om dat direct na aanschaf van een nieuwe monitor even te controleren!

Sneltoetsen

TaskSwitchXP
Een regelmatige gebruiker van de ALT-TAB-functie voor het bladeren door de openstaande programma’s zou de tool TaskSwitchXP (download: www.ntwind.com) ook eens moeten uitproberen. TaskSwitchXP is gemaakt voor Windows XP, zie de website voor screendumps van het programma.

Flashpaste  Lite
Met Flashpaste  Lite (download versie 3.5: www.download.com) is het mogelijk snel voorgeprogrammeerde teksten in te voegen. Eenmaal gewend aan deze gratis tool zult u niet meer zonder willen! Deze tool wordt uitvoeriger besproken op de pagina sneltoetsen, shortcuts en HotKeys.

Kantoortoepassingen

OpenOffice.org
OpenOffice.org (download: http://www.openoffice.org/nl) is een (voor zowel thuis- als zakelijk gebruik) gratis kantoorpakket met programma’s voor onder andere het maken van tekstdocumenten, spreadsheets, grafieken en presentaties. Qua bediening en mogelijkheden is het pakket vergelijkbaar met het populaire Office-pakket van Microsoft.

Paint.NET
Op zoek naar een gratis programma om foto's te bewerken? Dan is het de moeite waard eens te kijken naar het gratis Paint.NET (download: www.getpaint.net). Voor de installatie van Paint.NET is het echter wel vereist dat minimaal Microsoft .NET Framework 2.0 wordt geďnstalleerd. Dat kan via de aanvullende updates van de Windows update-website.

Notepad++
Notepad++
(download: www.notepad-plus-plus.org) is een van beste teksteditors met ondersteuning voor diverse programmeertalen. Enkele tips: door de ALT-toets in te drukken zijn blokken met tekst (in plaats van tekstregels) te selecteren. Met de plugin Compare (te activeren via Plugins, Plugin Manager) zijn de tekstuele verschillen tussen bestanden te markeren, altijd handig bij het programmeren! Nog een handige tip: met de synchronisatietool Dropbox kunnen eerdere bestandsversies worden teruggezet, zodoende zijn foutieve wijzigingen makkelijk ongedaan te maken!

WordWeb (Engels woordenboek)
Voor het schrijven van Engelstalige teksten is het handig een Engels woordenboek bij de hand te hebben. Is de gehanteerde spelling correct? Wat betekent een woord? Zijn er geen synoniemen? Na installatie van de gratis tool WordWeb (download: www.wordweb.info) is met de toetscombinatie CTRL-ALT-W het antwoord snel gevonden (ook toegankelijk met een rechter muisklik op het betreffende woord in combinatie met het ingedrukt houden van de CTRL-toets).

Foto en video

CamStudio: video maken van beeldschermactiviteiten
Met de gratis tool CamStudio (download: www.camstudio.org, negeer tijdens de setup alle aangeboden extra software door meermaals op de knop Decline te klikken) kunnen de beeldschermactiviteiten (eventueel aangevuld met het geluid dat via de geluidskaart wordt afgespeeld) realtime worden opgenomen en opgeslagen in een videobestand. Deze tool kan bijvoorbeeld handig zijn bij het maken van een presentatie of bij het veiligstellen van filmmateriaal dat op een willekeurige website wordt getoond! Nadat op de rode knop Record is geklikt, kan worden aangegeven welk gedeelte van het scherm moet worden opgenomen waarna de opname wordt gestart. Zodra de opname is gestopt, vraagt CamStudio waar het videobestand kan worden opgeslagen. Eenvoudiger kan haast niet... Doorloop wel eerst even de configuratiemogelijkheden om de kwaliteit van de opname te optimaliseren!

Windows XP Video Decoder Checkup Utility
Wellicht komt het bekend voor: het afspelen van een DVD lukt niet met de Windows Media Player. Dat kan gebeuren wanneer de DVD-codecs niet op de PC zijn geďnstalleerd. Deze codecs worden doorgaans meegeleverd met programma's als Power DVD en WinDVD. Met het programma Windows XP Video Decoder Checkup Utility (XP, download) kan worden achterhaald of er wel een DVD-decoder is geďnstalleerd.

Codecs
Codecs zijn noodzakelijk voor het weergeven of afspelen van mediabestanden. De meest gebruikte codecs voor video's zijn DivX (download: www.divx.com) en Xvid (download: www.xvid.com). Er kan ook gebruik worden gemaakt van een installatiebestand met een uitgebreide verzameling aan codecs, zoals K-Lite Codec Pack (download: www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm).

Voor het weergeven van apparaatspecifieke bestandsindelingen (zoals het veel gebruikte RAW-fotobestand) in programma’s die gebruik maken van Windows Imaging Codecs (zoals de Windows Verkenner, Photo Gallery e.d.) moet het Microsoft Camera Codec Pack (download: www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=26829) worden geďnstalleerd.

TIP: De VLC media player (download: www.videolan.org/vlc/) is een populair alternatief voor de Windows Media Player. Na installatie van deze player is het niet meer nodig om een codec-pack te installeren, VLC media player speelt zelfs moeiteloos DVD’s af!

GemistDownloader
Websites met filmpjes (zoals www.youtube.com), gemiste TV-uitzendingen zoals www.npo.nl, www.rtlxl.nl en www.sbs6.nl/gemist hebben één ding gemeen: ze bieden alleen de mogelijkheid de streams live te bekijken. Wilt u een video- of muziekfragment ook onafhankelijk van de website kunnen bekijken (bijvoorbeeld op de TV) dan zal deze eerst met een tool als GemistDownloader (download: www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/) van de betreffende website moeten worden losgekoppeld.

GemistDownloader: keuze Nederlandse TV zender

Nadat de gewenste categorie is uitgekozen en in het daaropvolgende scherm het websiteadres van de betreffende video is ingevuld (door deze vanuit de browser te kopiëren), kan de gewenste bestandsnaam en codering worden gekozen (via de knop Opties kunnen de instellingen eventueel worden gewijzigd). Met een klik op de knop Start downloaden wordt de videostream gedownload en weggeschreven naar een bestand. Moeten meerdere videofragmenten worden opgeslagen, klik dan bij elk websiteadres op de knop Toevoegen aan queue. De bestanden in de queue kunnen vervolgens in één moeite met de knop Queue starten worden gedownload en opgeslagen.

GemistDownloader: keuze videobestandstype

Voor een uitgebreid overzicht van gratis software kunt u ook eens de zeer uitgebreide website www.gratissoftwaresite.nl bezoeken.

 
 
 
 

© 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands