Interessante gratis software (freeware/shareware)

Deze pagina bevat een opsomming van interessante gratis tools die niet mogen ontbreken op de computer.

TIP: Wordt de installatie van een app geblokkeerd met de melding De app die u probeert te installeren, is niet door Microsoft geverifieerd, wijzig dan bij Instellingen > Apps > Geavanceerde app-instellingen (Windows 10: Instellingen > Apps > Apps en onderdelen) de optie Kies waar u apps wilt downloaden van Alleen de Microsoft Store (aanbevolen) naar Overal.

Werken met bestanden

Herstellen van verwijderde bestanden (en partities)

Heb je de prullenbak klakkeloos geleegd terwijl daar nog belangrijke bestanden in stonden of is per ongeluk de verkeerde partitie gewist dan kan ik me voorstellen dat je in paniek raakt, zeker als er geen back-up voor handen is! Soms kunnen als verloren beschouwde bestanden nog hersteld worden met recoverysoftware, dit kan echter alleen wanneer de vrijgekomen schijfruimte nog niet door andere bestanden is overschreven. Bij harde schijven is de kans op bestandsherstel het grootst, bij SSD-schijven wist de TRIM-functie vrijwel direct het geheugen waardoor herstel minder kansrijk is.

Omdat bij de installatie van recoverysoftware ook bestanden kunnen worden overschreven, is het verstandig om dergelijke tools uit voorzorg alvast te installeren. Bekende recoverytools zijn DiskGenius (www.diskgenius.com) en Puran File Recovery (www.puransoftware.com/File-Recovery.html). En moet een complete partitie worden hersteld, dan kan de wat complexe menu-gestuurde tool TestDisk (download: www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk) van dienst zijn. Er moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: de meeste recoverytools kunnen gratis geïnstalleerd worden, maar bij gebruik blijken ze vaak alleen tegen betaling je bestanden te herstellen (uitzondering hierop is TestDisk).

Puran File Recovery

Dubbele bestanden opsporen en verwijderen

Hoe goed de persoonlijke bestanden ook worden beheerd, de kans op dubbele bestanden (die onnodig veel schijfruimte in beslag kunnen nemen) blijft altijd aanwezig. Het handmatig uitzoeken welke bestanden dubbel op de interne schijf staan is gewoonweg onbegonnen werk. Gelukkig zijn er ook tools beschikbaar waarmee dubbele bestanden makkelijker kunnen worden opgespoord, bijvoorbeeld Duplicate Cleaner Free (download: www.digitalvolcano.co.uk) voor het controleren van geselecteerde mappen op dubbelingen. Naast een normale modus kan ook specifiek op dubbele afbeeldingen of muziekbestanden worden gecontroleerd. Voor een meer geavanceerde zoektocht kan ook altijd nog de tool Duplicate File Remover (download: www.alldup.de/en_download_alldup.php) worden gebruikt. Het zoeken naar dubbelingen in een grote collectie foto’s is goed te doen met een tool als Find.Same.Images.OK (download: www.softwareok.com/?Download=Find.Same.Images.OK; de portable versie voldoet). Een waarschuwing is wel op zijn plaats bij het gebruik van dergelijke tools: verwijder alleen bestanden waarvan zeker is dat ze niet meer nodig zijn!

Grote bestanden versturen

Voor het via internet versturen van bestanden adviseer ik meestal gebruik te maken van OneDrive of Dropbox. Gaat het echter om grote bestanden dan zijn daarin gespecialiseerde gratis verzenddiensten als WeTransfer (www.wetransfer.com; max. 2 GB) en het minder bekende Wormhole www.wormhole.app; max. 10 GB) een betere optie om grote bestanden moeiteloos én gratis verzenden (WeTransfer hanteert een maximum van 2 GB en Wormhole 10 GB).

Eerst WeTransfer: nadat de te versturen bestanden zijn geselecteerd en het mailadres van jezelf en die van de ontvanger(s) zijn toegevoegd, kan het uploaden beginnen. Worden meerdere bestanden tegelijk geselecteerd dan worden deze automatisch door WeTransfer gezipt! De geadresseerde ontvangt vervolgens per e-mail een link waarmee het (al dan niet gezipte) bestand kan worden gedownload.

Bij Wormhole wordt bij het uploaden van bestanden direct een downloadlink aangemaakt welke via een link of QR-code kan worden gedeeld. Dat heeft een groot voordeel bij het uploaden van grote bestanden: nog voordat het uploaden is afgerond, kan de aangemaakte link al worden gebruikt om het bestand te downloaden. Nadeel is wel dat gedeelde bestanden binnen 24 uur gedownload moeten worden, daarna verloopt de downloadlink. En bij bestanden groter dan 5 GB moet de browser open blijven staan zodat de bestanden peer-to-peer overgedragen kunnen worden.

Bestanden inpakken

Door bestanden in te pakken, wordt de bestandsgrootte gecomprimeerd zodat schijfruimte en (in geval van verzending) kostbare bandbreedte wordt bespaard. Daarnaast kunnen meerdere bestanden worden gebundeld zodat ze als één ZIP-bestand verspreid kunnen worden. Hoewel Windows met de meeste gecomprimeerde bestanden overweg kan, zijn sommige typen (zoals ISO, MSI en RAR) alleen met alternatieve unzip-software zoals 7-Zip (download: www.7-zip.org) uit te pakken.

TreeSize

Wilt u schijfruimte vrij maken door bestanden te verwijderen? TreeSize (download: www.jam-software.com/treesize_free) is een handig tooltje om inzichtelijk te maken hoeveel data in de verschillende mappen op de interne schijf is opgeslagen. Ook kan TreeSize worden gebruikt om specifieke mappen of bestanden te verwijderen zodat er weer ruimte beschikbaar komt voor andere doelen. De lengte en kleurintensiteit van het oranje balkje geeft de relatieve omvang van een map aan ten opzichte van het totaal. Deze analyse kan vanuit het programma zelf worden getoond (menuoptie Scan) of vanuit de Windows Verkenner door gebruik te maken van de optie TreeSize Free in het contextmenu (deze opent met een rechter muisklik op de betreffende map of partitie).

Moet er ruimte worden vrijgemaakt dan kan aan de hand van deze informatie worden achterhaald welke mappen en bestanden daarvoor in aanmerking komen en kunnen deze desgewenst direct vanuit TreeSize worden verwijderd (klik met rechts op het betreffende bestand of map en kies Verwijderen). Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats, het is namelijk niet altijd verstandig om mappen en bestanden direct vanuit TreeSize te verwijderen. Geïnstalleerde programma's kunnen bijvoorbeeld beter met de uninstaller (via Programma's en onderdelen in het configuratiescherm) worden verwijderd zodat er niets in het register achterblijft. Wees ook voorzichtig met het opschonen van mappen als ProgramData en Users (in de Windows Verkenner terug te vinden onder Gebruikers, inlognaam), zeker wanneer het om mappen gaat die gerelateerd zijn aan een specifiek programma.

TIP: Door met de muis over een map of bestand te bewegen, wordt via het pop-upvenster belangrijke informatie over het bestand of de map getoond.

Met administratorrechten toegang tot alle bestanden

Toont TreeSize de melding An "Access denied" error occured when accessing "X:\xxxx\". Would you like to restart all scans as administrator? dan is de inhoud van de betreffende map alleen toegankelijk wanneer TreeSize administratorrechten krijgt toegewezen. Het betreft hier mappen als System Volume Information, Temp (de submap van C:\Users\inlognaam\AppData\Local) en Temporary Internet Files (de submap van C:\Users\inlognaam\ AppData\Local\Microsoft\Windows\). Door de vraag met Ja te beantwoorden, worden de rechten simpelweg verkregen en kan deze map (inclusief onderliggende mappen en bestanden!) worden ingezien en/of verwijderd. Wees hier wel voorzichtig mee, dergelijke mappen worden niet voor niets met administratorrechten beschermd (om veiligheidsredenen is het vanuit de Windows Verkenner zelfs niet eens mogelijk deze mappen in te zien!). Verwijder alleen bestanden als u weet wat de gevolgen zijn!

TIP: Vanuit TreeSize kan er ook een uitgebreid bestandsoverzicht worden afgedrukt. Altijd handig wanneer je een dergelijk overzicht op papier wilt bewaren of als tekst in een bestand wilt gebruiken (bijvoorbeeld door naar een PDF-bestand af te drukken), iets wat vanuit de Windows Verkenner niet mogelijk is!

PDF-software

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader wordt gebruikt voor het lezen van PDF-bestanden en mag eigenlijk op geen enkele computer ontbreken (download: https://get.adobe.com/nl/reader/)! Verwijder na installatie van Adobe Acrobat Reader alle webbrowseropties (via Bewerken, Voorkeuren, tabblad Internet), hierdoor wordt Adobe niet meer geladen in Internet Explorer zodra een PDF-bestand via een website wordt geopend! Zie elders op deze website voor meer informatie over het lezen, maken en bewerken van PDF-bestanden.

Foxit Reader

Als alternatief voor Adobe Acrobat Reader kan ook de razendsnelle Foxit Reader (download: www.foxitsoftware.com; deactiveer tijdens de setup alle extra aangeboden componenten, alleen de PDF-reader is voldoende).

Systeemtools

Virtual CloneDrive

Ooit een CD/DVD-image gedownload, gebrand op CD/DVD en uiteindelijk weggegooid omdat het niet was wat ervan werd verwacht? Laad het imagebestand in een virtuele CD/DVD-speler (ook wel mounten genoemd) en je weet snel genoeg of het de moeite waard is de image te branden. Dit kan bijvoorbeeld met Virtual CloneDrive (download: www.elby.ch/nl/products/vcd.html; deactiveer tijdens de setup de aangeboden bestandsaccosiaties). Met een rechter muisklik op de in de Windows Verkenner toegevoegde virtuele DVD-speler (ook wel schijfstation genoemd), optie Virtual CloneDrive, optie Mounten wordt een ISO-bestand geladen. Het is zelfs mogelijk meerdere virtuele schijfstations tegelijk aan te maken, handig wanneer je meerdere ISO's wilt laden.

Input Director

Staan onder het bureau meerdere desktopcomputers dan zorgt de bijhorende verzameling toetsenborden en muizen nogal eens voor ergernis: ze nemen veel ruimte in beslag en zorgen voor verwarring omdat je regelmatig de verkeerde muis of toetsenbord in handen hebt. Er zijn verschillende commerciële programma’s op de markt om meerdere computers met slechts één toetsenbord en muis aan te sturen, de gratis tool Input Director is de meest gebruiksvriendelijke.

Virtualisatie met HyperV

Met de gratis virtualisatietool HyperV kan binnen de huidige installatie een ander besturingssysteem in een virtuele computeromgeving worden gedraaid. Deze functionaliteit is ideaal bij het uittesten van een nieuw besturingssysteem of het experimenteren met software.

BlueScreenView

Elke Windows-gebruiker wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een 'Blue Screen of Death', een blauw scherm met nogal vage informatie dat wordt getoond wanneer de computer door een systeemfout volledig vastloopt. Een enkele BSOD is geen probleem maar wordt uw systeem herhaaldelijk geteisterd door blauwe schermen dan is het verstandig te onderzoeken wat daar de oorzaak van is!

In sommige gevallen kan de oorzaak aan de hand van de informatie in het blauwe scherm worden achterhaald. De tekst op het blauwe scherm vermeldt onder andere het probleemveroorzakende bestand en het geheugenadres waarin het was geladen. Aan de hand van dit bestand kan in sommige gevallen direct de oorzaak worden herleid. Behoort het bestand bijvoorbeeld tot de drivers van de grafische kaart dan kan het updaten van de drivers (of juist terugdraaien van recent geïnstalleerde drivers) een oplossing bieden. Is de afkomst van het probleemveroorzakende bestand niet direct duidelijk dan kan een Google-zoekopdracht naar het betreffende bestand (de naam van het bestand in combinatie met de term "blue screen") wellicht nog tot verhelderende inzichten leiden.

De informatie op de blauwe schermen zijn helaas niet altijd even makkelijk te interpreteren en vaak ook nog eens voor meerdere uitleg vatbaar... Krijgt u ook nog eens te maken met verschillende BSOD's dan is het overzicht al snel zoek. Gelukkig wordt de situatie ten tijde van een BSOD automatisch gelogd zodat deze gegevens achteraf nog kunnen worden geanalyseerd met behulp van de tool BlueScreenView (download: www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html). BlueScreenView zet alle voorgevallen blauwe schermen op een rijtje, inclusief de bestanden die op dat moment waren geladen (het probleemveroorzakende bestand wordt roze gemarkeerd, zie afbeelding). Was de informatie op de blauwe schermen niet vastgelegd dan kan de mogelijke oorzaak van het probleem met behulp van dit programma wellicht toch nog worden achterhaald!

TIP: Is de oorzaak van de BSOD's niet te achterhalen? Probeer dan eens of het terugzetten van een met Windows Systeemherstel gemaakt herstelpunt helpt. Worden echter herhaaldelijk blauwe schermen met steeds een andere melding getoond dan kan er ook sprake zijn van een serieus probleem met de hardware, bijvoorbeeld een koelingsprobleem of defect geheugen.

Dead Pixel Test

Wil je een scherm alleen controleren op dode pixels dan kan je net zo goed gebruik maken van de Dead Pixel Test (www.doihaveadeadpixel.com). Selecteer een van de kleuren, druk op F11 om de webpagina schermvullend weer te laten geven, controleer het scherm op afwijkende pixels en druk wederom op F11 om terug te keren naar de normale weergave. Herhaal deze procedure ook voor de andere kleuren. Alleen door geduldig het gehele scherm te controleren, kan worden geconstateerd of deze een dode en/of flikkerende (half dode) pixel heeft. In verband met de garantie is het niet geheel onbelangrijk om dat direct na aanschaf van een nieuwe monitor even te controleren!

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerTools (download: https://github.com/microsoft/PowerToys/releases; voor meer informatie https://learn.microsoft.com/en-us/windows/powertoys/) voegen extra functies aan Windows toe. Er zijn er tientallen, de meest interessante worden hier besproken:

Tekst Extractor

Met de PowerToy Text Extractor kan de op het scherm zichtbare informatie door middel van tekstherkenningssoftware (OCR) worden omgezet naar tekst. Gebruik de toetscombinatie Win-Shift-T om een kader om de tekst te trekken, waarna de herkende tekst direct als platte tekst (oftewel tekst zonder opmaak) op het klembord wordt geplaatst (welke met de toetscombinatie Ctrl-V op elke willekeurige plek geplakt kan worden).

Keyboard Manager en Plakken als tekst zonder opmaak

Met de PowerToy Keyboard Manager kunnen functietoetsen (bijvoorbeeld F5, F6 en F7) eenvoudig gekoppeld worden aan de veelgebruikte sneltoetsen voor kopiëren, knippen en plakken (Ctrl-C, Ctrl-X en Ctrl-V). Het is even (ont)wennen maar het voelt al snel fijn aan, zeker als je last hebt van een muisarm! Wordt ook de PowerToy Plakken als tekst zonder opmaak geactiveerd dan kan op vergelijkbare wijze de sneltoets Win-Ctrl-Alt-V (de sneltoets voor het plakken zonder opmaak) aan een functietoets (bijvoorbeeld F8) worden gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat gekopieerde teksten met één toetsaanslag als tekst zonder opmaak geplakt kan worden. Echt een aanwinst!

File Locksmith

Wordt bij het verwijderen van een bestand aangegeven dat deze nog in gebruik is door een app, dan kan met File Locksmith worden achterhaald welke app dat is. Klik daarvoor met rechts op het bestand, optie Meer opties weergeven, optie Wat maakt van dit bestand gebruik?. Het gevonden proces kan desgewenst direct worden beëindigd.

Kantoortoepassingen

WhatsApp

Vind je de letters van WhatsApp op je telefoon te klein, ben je het gepriegel met het mobiele toetsenbord zat of wil je de ontvangen foto's en video's ook op de computer opslaan? Dan is WhatsApp voor Windows (download: www.whatsapp.com/download of via de Store) wellicht interessant! Via deze app is het mogelijk om het WhatsApp-account óók vanaf de computer te beheren. Open de app en scan eenmalig de QR-code vanuit WhatsApp op de telefoon om de verbinding tussen computer en mobiel tot stand te brengen. Omdat het WhatsApp-account is gekoppeld aan het mobiele nummer, is het voor de werking wel noodzakelijk dat beide apparaten met het internet verbonden zijn.

WhatsApp aanmelden

TIP: Met het oog op de veiligheid kan deze app beter niet op een openbare computer gebruikt worden. In plaats daarvan kan beter de pagina https://web.whatsapp.com in een privacyvenster van de browser worden gebruikt.

LibreOffice

LibreOffice (download: https://nl.libreoffice.org) is een (voor zowel zakelijk als thuisgebruik) gratis kantoorpakket met programma’s voor onder andere het maken van tekstdocumenten, spreadsheets, grafieken en presentaties. Qua bediening en mogelijkheden is het pakket vergelijkbaar met het populaire maar prijzige Office-pakket van Microsoft, en de bestanden zijn uitwisselbaar.

Paint.NET

Op zoek naar een gratis programma om foto's te bewerken? Dan is het de moeite waard eens te kijken naar het gratis Paint.NET (download: www.getpaint.net). Voor de installatie van Paint.NET is het echter wel vereist dat minimaal Microsoft .NET Framework 2.0 wordt geïnstalleerd. Dat kan via de aanvullende updates van de Windows update-website.

Notepad++

Notepad++ (download: https://notepad-plus-plus.org) is een van beste teksteditors met ondersteuning voor diverse programmeertalen, altijd handig bij het programmeren! Enkele tips: gebruik de Alt-toets om blokken met tekst te selecteren (in plaats van tekstregels), en de plug-in Compare (te activeren via Plugins, Plugin beheer) om tekstuele verschillen tussen bestanden te markeren. Nog een handige tip: met synchronisatietools als OneDrive en Dropbox kunnen eerdere bestandsversies worden teruggezet, zodoende zijn foutieve wijzigingen makkelijk ongedaan te maken!

Notepad++: teksten met elkaar vergelijken

WordWeb (Engels woordenboek)

Voor het schrijven van Engelstalige teksten is het handig een Engels woordenboek bij de hand te hebben. Is de gehanteerde spelling correct? Wat betekent een woord? Zijn er geen synoniemen? Na installatie van de gratis tool WordWeb (download: www.wordweb.info) is met de toetscombinatie Ctrl-Alt-W het antwoord snel gevonden (ook toegankelijk met een rechter muisklik op het betreffende woord in combinatie met het ingedrukt houden van de Ctrl-toets).

Foto, video en muziek

Codecs

Codecs zijn noodzakelijk voor het weergeven en/of afspelen van mediabestanden. Zijn er problemen met de weergave van beeld- of geluidsmateriaal? Installeer dan met K-Lite Codec Pack (download: www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm) in één keer een uitgebreide verzameling aan codecs (waaronder de veelgebruikte codecs DivX en Xvid), dat bespaart het nodige zoekwerk!

TIP: Is het onduidelijk welke video- en/of audiocodec voor een mediabestand nodig is? Dit is eenvoudig te achterhalen met behulp van de website https://mediaarea.net/MediaInfoOnline: sleep het bestand naar het kader of gebruik de knop Bestand kiezen.

VLC media player

De VLC media player (download: www.videolan.org/vlc/; deactiveer tijdens de setup de optionele onderdelen) is een populair alternatief voor de Windows Media Player. VLC media player speelt zelfs moeiteloos DVD’s af! Bijkomend voordeel is dat het geluidsniveau van afgespeelde bestanden naar maximaal 125% verhoogd kan worden. Na installatie van VLC is het in de meeste gevallen niet meer nodig om nog een aanvullend codec-pack te installeren.

HandBrake

Wordt een bestand niet afgespeeld omdat de voor het bestandsformaat benodigde codecs afwezig zijn? Gebruik dan de app HandBrake (download: www.handbrake.fr) om het bestand eenvoudig naar een ander bestandsformaat om te zetten.

Google Lens

Wil je weten welke boom, plant, insect, product etc. je gefotografeerd hebt? Gebruik dan de zoekpagina Google Lens (https://images.google.com) om op internet ‘omgekeerd’ te zoeken naar vergelijkbare foto’s.

OpenShot (videobewerkingssoftware)

Naar aanleiding van de instructievideo's op mijn YouTube-kanaal wordt mij nogal eens gevraagd met welke software ik deze maak. Ik gebruik zelf graag de commerciële videobewerkingssoftware Camtasia aangezien dit programma betaalbaar is, veel opties heeft en makkelijk aan te leren is. Maar er zijn ook goede gratis alternatieven, zoals OpenShot (download: www.openshot.org). Dit programma heeft een eenvoudige gebruikersinterface en kent genoeg opties om een eenvoudige video in elkaar te zetten. Wil je echter professionele video's gaan maken dan kan je beter investeren in een commercieel pakket, dat werkt fijner en biedt veel meer mogelijkheden.

OpenShot videobewerkting

Schermopnames maken met OBS Studio

Heb je wel eens de behoefte om een webinar of TV-uitzending op te nemen zodat je deze later op je gemak nog eens kan terugkijken? Of wil je schermopnames maken om te verwerken in een instructievideo? Kijk dan eens naar de gratis tool OBS Studio (download: www.obsproject.com)! Het vergt wat tijd om de verschillende opties te doorgronden maar ben je er eenmaal aan gewend dan is het bijzonder handig om schermopnames te maken, of zelfs een livestream op te zetten. Gaat OBS Studio hoofdzakelijk gebruikt worden voor het maken van schermopnames, geef dan tijdens de setup aan dat de software moet worden geoptimaliseerd voor lokaal opnemen. Verder kunnen de aanbevolen instellingen worden toegepast.

Schermopnames maken met OBS Studio

Nadat een nieuwe scène is aangemaakt (via deelvenster Scènes links onderin het scherm, knop +), kunnen hier bronnen aan toegevoegd worden (via deelvenster Bronnen, knop +). Bij bronnen moet je denken aan het op te nemen gebied, teksten, een diareeks, e.d. Zo is in dit voorbeeld de bron Vensteropname gebruikt om een specifiek venster op te nemen, in dit geval TV Gids & Replay van Ziggo. Voor een optimale resolutie kan de uitzending overigens beter schermvullend worden weergegeven, in combinatie met de bron Beeldschermcapture. Teksten kunnen worden toegevoegd met de bron Tekst (GDI+) (in dit voorbeeld "www.SchoonePC.nl"). Wil je vlogs maken (en is je apparaat voorzien van een camera) dan is de bron Video opname-apparaat interessant. Voor het maken van game-video's kan de bron Gamecapture worden gebruikt.

Nadat de bronnen op de juiste plek zijn geplaatst en afgesteld, is de scène klaar om op te nemen. Doorloop nog wel eerst even de opname-instellingen via het deelvenster Bedieningselementen (rechts onderin), optie Instellingen, onderdeel Uitvoer. Denk daarbij aan de opslaglocatie (standaard is dat de persoonlijke map Video's), de opnamekwaliteit, het bestandstype en de coderingsmethodiek (voor sommige instellingen moet de uitvoermodus worden gewijzigd van Simpel naar Geavanceerd). Nadat de instellingen naar wens zijn aangepast, kan de opname worden gestart via het deelvenster Bedieningselementen, optie Start het opnemen en beëindigd met optie Stop met opnemen. De scènes worden overigens automatisch door het programma onthouden, ze hoeven dus niet apart opgeslagen te worden.


NINITE VOOR AUTOMATISCHE INSTALLATIE VAN APPS

Het downloaden en installeren van apps is een tijdrovende aangelegenheid, zeker wanneer je regelmatig pc's van Windows moet voorzien. Gelukkig kan Ninite (http://ninite.com) je wat werk uit handen nemen! Deze website biedt een reeks populaire gratis programma’s aan die na selectie automatisch worden gedownload en geïnstalleerd. Bij installatie worden de standaard instellingen toegepast waarbij de opties voor extra toolbars en andere niet relevante software automatisch worden gedeactiveerd. Op mijn eigen voorkeurslijstje staan Chrome, Firefox, Notepad++, VLC, KeePass 2, 7-Zip, Foxit Reader en Dropbox, maar wellicht dat er nog andere interessante tools voor je tussen zitten.


.NET FRAMEWORK 3.5 (INCLUSIEF .NET 2.0 en 3.0)

Veel (oudere) programma’s en apps maken gebruik van de .NET-bibliotheken waardoor de omvang van het installatiebestand beperkt kan blijven, en het minder tijd kost om de software te schrijven. .NET Framework 3.5 (inclusief .NET 2.0 en 3.0) is te activeren via Instellingen > Systeem > Optionele onderdelen, Meer Windows-functies bij Verwante instellingen (Windows 10: Instellingen, onderdeel Systeem, sub Optionele onderdelen, link Meer Windows-functies). NB: het is pas noodzakelijk deze software te installeren wanneer een programma daarom vraagt.


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring