Diverse gratis software (freeware/shareware)

Deze pagina bevat een opsomming van interessante gratis tools die niet mogen ontbreken op de computer.


NINITE VOOR AUTOMATISCHE INSTALLATIE VAN PROGRAMMA'S

Het downloaden en installeren van programma's is een tijdrovende aangelegenheid, zeker wanneer je Windows regelmatig moet installeren. Gelukkig kan wat werk uit handen worden genomen door gebruik te maken van Ninite (http://ninite.com). Deze website biedt een reeks populaire gratis programma’s aan die na selectie automatisch worden gedownload en geďnstalleerd. Bij installatie worden de standaard instellingen toegepast waarbij de opties voor extra toolbars en andere niet relevante software automatisch worden gedeactiveerd. Op mijn eigen voorkeurslijstje staan Chrome, Firefox, Spotify, Paint.NET, Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, PDFCreator, AVG, Dropbox, 7-Zip en Notepad++, maar wellicht dat er nog andere interessante tools voor je tussen zitten.


.NET FRAMEWORK 3.5 (INCLUSIEF .NET 2.0 en 3.0)

Veel (oudere) programma’s en apps maken gebruik van de .NET-bibliotheken waardoor de omvang van het installatiebestand beperkt kan blijven, en het minder tijd kost om de software te schrijven. .NET Framework 3.5 (inclusief .NET 2.0 en 3.0) is te activeren via het configuratiescherm, onderdeel Programma’s en onderdelen, taak Windows-onderdelen in- of uitschakelen. NB: het is pas noodzakelijk deze software te installeren wanneer een programma daarom vraagt.


Tools voor bestandsherstel, verwijderen van bestanden en privacy

Herstellen van verwijderde bestanden

Met recoverytools als Recuva (download: www.ccleaner.com/recuva) en EaseUS Data Recovery (download: www.easeus.com/datarecoverywizard/free-data-recovery-software.htm; max. 2 GB) kunnen verwijderde bestanden worden hersteld (dit geldt alleen voor de traditionele harde schijven: vanwege de manier waarop een SSD-schijf bestanden verwijdert, is het lastig om de bestanden daarop te herstellen). Zelfs bestanden die uit de prullenbak zijn verwijderd kunnen nog worden hersteld, mits de vrijgekomen schijfruimte nog niet door andere bestanden is overschreven. Het is daarom verstandig recoverysoftware uit voorzorg alvast te installeren, nog vóórdat je bestanden bent kwijtgeraakt!

Herstellen van CD's en DVD's

Met de gratis tool IsoBuster (download: www.isobuster.com/nl/; voor de geavanceerde opties moet betaald worden) kunnen de gegevens op beschadigde CD's en DVD's wellicht nog worden hersteld. Handig wanneer een CD/DVD met belangrijke gegevens niet meer leesbaar blijkt!

Overschrijven van bestanden en ongebruikte schijfruimte

Hard Disk Scrubber (download: www.summitcn.com/download.html#6, zie tevens de pagina over het verwijderen van persoonlijke gegevens, uitvoeren als administrator) is een handig programma voor het grondig overschrijven van privacygevoelige bestanden en/of lege schijfruimte (ruimte waar voorheen wellicht privacygevoelige bestanden hebben gestaan). Door lege ruimte te overschrijven met nullen (zeros) gaat het maken en terugzetten van een image van een Windows-partitie niet alleen sneller, de imagebestanden nemen ook nog eens minder ruimte in beslag! Het verdient de voorkeur deze tool te gebruiken nét voordat een image wordt gemaakt. Wijzig hiervoor met de knop Edit het overschrijvingspatroon van 1,2,5,4,3,16 in 1 en bevestig met de knop Save. Daarna kan met de optie Custom (gevolgd door de knop Scrub Drive) lege schijfruimte worden overschreven met nullen.

Dubbele bestanden verwijderen

Hoe goed de persoonlijke bestanden ook worden beheerd, de kans op dubbele bestanden (die onnodig veel schijfruimte in beslag kunnen nemen) blijft altijd aanwezig. Het handmatig uitzoeken welke bestanden dubbel op de interne schijf staan is gewoonweg onbegonnen werk. Gelukkig zijn er ook tools beschikbaar waarmee dubbele bestanden makkelijker kunnen worden opgespoord, bijvoorbeeld Duplicate Cleaner Free (download: www.digitalvolcano.co.uk) voor het controleren van geselecteerde mappen op dubbelingen. Naast een normale modus kan ook specifiek op dubbele afbeeldingen of muziekbestanden worden gecontroleerd. Een waarschuwing is wel op zijn plaats: wees voorzichtig met dergelijke tools en verwijder alleen de bestanden waarvan zeker is dat ze niet meer nodig zijn!

Tools voor grote bestanden

WeTransfer

Voor het via internet versturen van bestanden adviseer ik meestal gebruik te maken van OneDrive of Dropbox. Gaat het echter om grote bestanden dan is een daarin gespecialiseerde verzenddienst als WeTransfer (www.wetransfer.com) een betere optie. WeTransfer kan bestanden tot 2 GB moeiteloos én gratis verzenden. Nadat de te versturen bestanden zijn geselecteerd en het mailadres van jezelf en die van de ontvanger(s) zijn toegevoegd, kan het uploaden beginnen. Worden meerdere bestanden tegelijk geselecteerd dan worden deze automatisch door WeTransfer gezipt! De geadresseerde ontvangt vervolgens per e-mail een link waarmee het (al dan niet gezipte) bestand kan worden gedownload.

7-Zip

Door bestanden in te pakken, wordt de bestandsgrootte gecomprimeerd zodat schijfruimte en (in geval van verzending) kostbare bandbreedte wordt bespaard. Hoewel Windows met de meeste comprimeerde bestanden overweg kan, zijn sommige typen (zoals ISO, MSI en RAR) alleen met alternatieve unzip-software zoals 7-Zip (download: www.7-zip.org) uit te pakken.

TreeSize

Wilt u schijfruimte vrij maken door bestanden te verwijderen? TreeSize (download: www.jam-software.com/treesize_free) is een handig tooltje om inzichtelijk te maken hoeveel data in de verschillende mappen op de interne schijf is opgeslagen. Ook kan TreeSize worden gebruikt om specifieke mappen of bestanden te verwijderen zodat er weer ruimte beschikbaar komt voor andere doelen. De lengte en kleurintensiteit van het oranje balkje geeft de relatieve omvang van een map aan ten opzichte van het totaal. Deze analyse kan vanuit het programma zelf worden getoond (menuoptie Scan) of vanuit de Windows Verkenner door gebruik te maken van de optie TreeSize Free in het contextmenu (deze opent met een rechter muisklik op de betreffende map of partitie).

Moet er ruimte worden vrijgemaakt dan kan aan de hand van deze informatie worden achterhaald welke mappen en bestanden daarvoor in aanmerking komen en kunnen deze desgewenst direct vanuit TreeSize worden verwijderd (klik met rechts op het betreffende bestand of map en kies Verwijderen). Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats, het is namelijk niet altijd verstandig om mappen en bestanden direct vanuit TreeSize te verwijderen. Geďnstalleerde programma's kunnen bijvoorbeeld beter met de uninstaller (via Programma's en onderdelen in het configuratiescherm) worden verwijderd zodat er niets in het register achterblijft. Wees ook voorzichtig met het opschonen van mappen als ProgramData en Users (in de Windows Verkenner terug te vinden onder Gebruikers, inlognaam), zeker wanneer het om mappen gaat die gerelateerd zijn aan een specifiek programma.

TIP: Door met de muis over een map of bestand te bewegen, wordt via het pop-upvenster belangrijke informatie over het bestand of de map getoond.

Met administratorrechten toegang tot alle bestanden

Toont TreeSize de melding An "Access denied" error occured when accessing "X:\xxxx\". Would you like to restart all scans as administrator? dan is de inhoud van de betreffende map alleen toegankelijk wanneer TreeSize administratorrechten krijgt toegewezen. Het betreft hier mappen als System Volume Information, Temp (de submap van C:\Users\inlognaam\AppData\Local) en Temporary Internet Files (de submap van C:\Users\inlognaam\ AppData\Local\Microsoft\Windows\). Door de vraag met Ja te beantwoorden, worden de rechten simpelweg verkregen en kan deze map (inclusief onderliggende mappen en bestanden!) worden ingezien en/of verwijderd. Wees hier wel voorzichtig mee, dergelijke mappen worden niet voor niets met administratorrechten beschermd (om veiligheidsredenen is het vanuit de Windows Verkenner zelfs niet eens mogelijk deze mappen in te zien!). Verwijder alleen bestanden als u weet wat de gevolgen zijn!

TIP: Vanuit TreeSize kan er ook een uitgebreid bestandsoverzicht worden afgedrukt. Altijd handig wanneer je een dergelijk overzicht op papier wilt bewaren of als tekst in een bestand wilt gebruiken (bijvoorbeeld door naar een PDF-bestand af te drukken), iets wat vanuit de Windows Verkenner niet mogelijk is!

PDF-software

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader wordt gebruikt voor het lezen van PDF-bestanden en mag eigenlijk op geen enkele computer ontbreken (download: https://get.adobe.com/nl/reader/)! Verwijder na installatie van Adobe Acrobat Reader alle webbrowseropties (via Bewerken, Voorkeuren, tabblad Internet), hierdoor wordt Adobe niet meer geladen in Internet Explorer zodra een PDF-bestand via een website wordt geopend! Zie elders op deze website voor meer informatie over het lezen, maken en bewerken van PDF-bestanden.

Foxit Reader

Als alternatief voor Adobe Acrobat Reader kan ook de razendsnelle Foxit Reader (download: www.foxitsoftware.com; deactiveer tijdens de setup alle extra aangeboden componenten, alleen de PDF-reader is voldoende).

Systeemtools

Virtual CloneDrive

Ooit een CD/DVD-image gedownload, gebrand op CD/DVD en uiteindelijk weggegooid omdat het niet was wat ervan werd verwacht? Laad het imagebestand in een virtuele CD/DVD-speler (ook wel mounten genoemd) en je weet snel genoeg of het de moeite waard is de image te branden. Dit kan bijvoorbeeld met Virtual CloneDrive (download: www.elby.ch/nl/products/vcd.html; deactiveer tijdens de setup de aangeboden bestandsaccosiaties). Met een rechter muisklik op de in de Windows Verkenner toegevoegde virtuele DVD-speler (ook wel schijfstation genoemd), optie Virtual CloneDrive, optie Mounten wordt een ISO-bestand geladen. Het is zelfs mogelijk meerdere virtuele schijfstations tegelijk aan te maken, handig wanneer je meerdere CD's/DVD's wilt laden.

Input Director

Staan onder het bureau meerdere desktopcomputers dan zorgt de bijhorende verzameling toetsenborden en muizen nogal eens voor ergernis: ze nemen veel ruimte in beslag en zorgen voor verwarring omdat je regelmatig de verkeerde muis of toetsenbord in handen hebt. Er zijn verschillende commerciële programma’s op de markt om meerdere computers met slechts één toetsenbord en muis aan te sturen, de gratis tool Input Director is de meest gebruiksvriendelijke.

Virtual PC

Met de gratis virtualisatietool Virtual PC (download: www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=3702) kan binnen de huidige installatie een ander besturingssysteem in een virtuele computeromgeving worden gedraaid. Deze functionaliteit is ideaal bij het uittesten van een nieuw besturingssysteem of het experimenteren met software. Vanwege de naadloze integratie in Windows 7 biedt de Windows XP-modus (http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7) veel voordelen bij het aan de praat krijgen van oude software! Zorg ervoor dat Windows en andere software binnen die virtuele omgeving niet nogmaals worden geactiveerd, aangezien in de virtuele omgeving een nieuwe computer (met andere hardware) wordt gesimuleerd!

BlueScreenView

Elke Windows-gebruiker wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een 'Blue Screen of Death', een blauw scherm met nogal vage informatie dat wordt getoond wanneer de computer door een systeemfout volledig vastloopt. Een enkele BSOD is geen probleem maar wordt uw systeem herhaaldelijk geteisterd door blauwe schermen dan is het verstandig te onderzoeken wat daar de oorzaak van is!

In sommige gevallen kan de oorzaak aan de hand van de informatie in het blauwe scherm worden achterhaald. De tekst op het blauwe scherm vermeldt onder andere het probleemveroorzakende bestand en het geheugenadres waarin het was geladen. Aan de hand van dit bestand kan in sommige gevallen direct de oorzaak worden herleid. Behoort het bestand bijvoorbeeld tot de drivers van de grafische kaart dan kan het updaten van de drivers (of juist terugdraaien van recent geďnstalleerde drivers) een oplossing bieden. Is de afkomst van het probleemveroorzakende bestand niet direct duidelijk dan kan een Google-zoekopdracht naar het betreffende bestand (de naam van het bestand in combinatie met de term "blue screen") wellicht nog tot verhelderende inzichten leiden.

De informatie op de blauwe schermen zijn helaas niet altijd even makkelijk te interpreteren en vaak ook nog eens voor meerdere uitleg vatbaar... Krijgt u ook nog eens te maken met verschillende BSOD's dan is het overzicht al snel zoek. Gelukkig wordt de situatie ten tijde van een BSOD automatisch gelogd zodat deze gegevens achteraf nog kunnen worden geanalyseerd met behulp van de tool BlueScreenView (download: www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html). BlueScreenView zet alle voorgevallen blauwe schermen op een rijtje, inclusief de bestanden die op dat moment waren geladen (het probleemveroorzakende bestand wordt roze gemarkeerd, zie afbeelding). Was de informatie op de blauwe schermen niet vastgelegd dan kan de mogelijke oorzaak van het probleem met behulp van dit programma wellicht toch nog worden achterhaald!

TIP: Is de oorzaak van de BSOD's niet te achterhalen? Probeer dan eens of het terugzetten van een met Windows Systeemherstel gemaakt herstelpunt helpt. Worden echter herhaaldelijk blauwe schermen met steeds een andere melding getoond dan kan er ook sprake zijn van een serieus probleem met de hardware, bijvoorbeeld een koelingsprobleem of defect geheugen.

EIZO Monitortest

Heeft u een nieuwe monitor gekocht en heeft u er twijfels over of deze wel naar behoren functioneert en/of correct is afgesteld? Doorloop dan eens de EIZO Monitortest (download: www.eizo.nl/support/monitortest.html, ook geschikt voor Windows 7). Aan de hand van testbeelden kunnen verschillende eigenschappen van de monitor worden getest: de auto-adjustfunctie, basiskleuren, het moiré-effect, geometrie, helderheid, contrast, homogeniteit, convergentie, snelheid en scherpte. Hoewel het niet ingewikkeld is om deze testbeelden te doorlopen, is het wel zaak er even de tijd voor te nemen.

Dead Pixel Test

Wil je een scherm alleen controleren op dode pixels dan kan je net zo goed gebruik maken van de Dead Pixel Test (www.doihaveadeadpixel.com). Selecteer een van de kleuren, druk op F11 om de webpagina schermvullend weer te laten geven, controleer het scherm op afwijkende pixels en druk wederom op F11 om terug te keren naar de normale weergave. Herhaal deze procedure ook voor de andere kleuren. Alleen door geduldig het gehele scherm te controleren, kan worden geconstateerd of deze een dode en/of flikkerende (half dode) pixel heeft. In verband met de garantie is het niet geheel onbelangrijk om dat direct na aanschaf van een nieuwe monitor even te controleren!

Kantoortoepassingen

WhatsApp

Vind je de letters van WhatsApp op het mobiele scherm te klein, ben je het gepriegel met het mobiele toetsenbord zat of wil je de ontvangen foto's en video's ook op de computer opslaan? Dan is de webpagina https://web.whatsapp.com (let op: Internet Explorer wordt niet ondersteund) wellicht interessant! Via deze pagina is het mogelijk om het WhatsApp-account óók vanaf de computer te beheren. Open de website en scan eenmalig de QR-code vanuit WhatsApp op de telefoon om de verbinding tussen computer en mobiel tot stand te brengen (onder de QR-code staat vermeld hoe dat per besturingssysteem moet; bij Android- en Windows-telefoons gaat dat via het menu, optie WhatsApp Web). Omdat het WhatsApp-account is gekoppeld aan het mobiele nummer (en daarmee dus ook aan de simkaart), is het voor de werking wel noodzakelijk dat beide apparaten met het internet verbonden zijn.

TIP: Is een permanente koppeling ongewenst (bijvoorbeeld in geval van een openbare of vrij toegankelijke computer), deactiveer dan eerst de optie Aangemeld blijven voordat de QR-code wordt gescand. Vergeten uit te vinken? Geen nood, een koppeling kan altijd nog via de webpagina (optie Afmelden in het menu met de drie puntjes) of vanuit de app (via het menu, optie WhatsApp Web, link Afmelden op alle computers) worden verbroken.

LibreOffice

LibreOffice (download: https://nl.libreoffice.org) is een (voor zowel zakelijk als thuisgebruik) gratis kantoorpakket met programma’s voor onder andere het maken van tekstdocumenten, spreadsheets, grafieken en presentaties. Qua bediening en mogelijkheden is het pakket vergelijkbaar met het populaire maar prijzige Office-pakket van Microsoft, en de bestanden zijn uitwisselbaar.

Paint.NET

Op zoek naar een gratis programma om foto's te bewerken? Dan is het de moeite waard eens te kijken naar het gratis Paint.NET (download: www.getpaint.net). Voor de installatie van Paint.NET is het echter wel vereist dat minimaal Microsoft .NET Framework 2.0 wordt geďnstalleerd. Dat kan via de aanvullende updates van de Windows update-website.

Notepad++

Notepad++ (download: https://notepad-plus-plus.org) is een van beste teksteditors met ondersteuning voor diverse programmeertalen. Enkele tips: door de ALT-toets in te drukken zijn blokken met tekst (in plaats van tekstregels) te selecteren. Met de plugin Compare (te activeren via Plugins, Plugin Manager) zijn de tekstuele verschillen tussen bestanden te markeren, altijd handig bij het programmeren! Nog een handige tip: met synchronisatietools als OneDrive en Dropbox kunnen eerdere bestandsversies worden teruggezet, zodoende zijn foutieve wijzigingen makkelijk ongedaan te maken!

Notepad++: teksten met elkaar vergelijken

WordWeb (Engels woordenboek)

Voor het schrijven van Engelstalige teksten is het handig een Engels woordenboek bij de hand te hebben. Is de gehanteerde spelling correct? Wat betekent een woord? Zijn er geen synoniemen? Na installatie van de gratis tool WordWeb (download: www.wordweb.info) is met de toetscombinatie CTRL-ALT-W het antwoord snel gevonden (ook toegankelijk met een rechter muisklik op het betreffende woord in combinatie met het ingedrukt houden van de CTRL-toets).

Tools voor foto en video

Windows XP Video Decoder Checkup Utility

Wellicht komt het bekend voor: het afspelen van een DVD lukt niet met de Windows Media Player. Dat kan gebeuren wanneer de DVD-codecs niet op de PC zijn geďnstalleerd. Deze codecs worden doorgaans meegeleverd met programma's als Power DVD en WinDVD. Met het programma Windows XP Video Decoder Checkup Utility (XP, download) kan worden achterhaald of er wel een DVD-decoder is geďnstalleerd.

Codecs

Codecs zijn noodzakelijk voor het weergeven en/of afspelen van mediabestanden. Zijn er problemen met de weergave van beeld- of geluidsmateriaal? Installeer dan met K-Lite Codec Pack (download: www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm) in één keer een uitgebreide verzameling aan codecs (waaronder de veelgebruikte codecs DivX en Xvid), dat bespaart het nodige zoekwerk!

TIP: De VLC media player (download: www.videolan.org/vlc/; deactiveer tijdens de setup de optionele onderdelen) is een populair alternatief voor de Windows Media Player. VLC media player speelt zelfs moeiteloos DVD’s af! Na installatie van VLC is het in de meeste gevallen niet meer nodig om nog een aanvullend codec-pack te installeren.

GemistDownloader

Websites met filmpjes (zoals www.youtube.com), gemiste TV-uitzendingen zoals www.npo.nl, www.rtlxl.nl en www.kijk.nl/gemist hebben één ding gemeen: ze bieden alleen de mogelijkheid de streams tijdens het downloaden te bekijken. Wil je een videofragment bewaren voor een later moment (of onafhankelijk van de website kunnen bekijken) dan zal deze eerst met een tool als GemistDownloader (download: www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/) lokaal opgeslagen moeten worden.

GemistDownloader: keuze Nederlandse TV zender

Nadat de gewenste categorie is uitgekozen en in het daaropvolgende scherm het websiteadres van de betreffende video is ingevuld (door deze vanuit de browser te kopiëren), kan de gewenste bestandsnaam en codering worden gekozen (via de knop Opties kunnen de instellingen eventueel worden gewijzigd). Met een klik op de knop Start downloaden wordt de videostream gedownload en weggeschreven naar een bestand. Moeten meerdere videofragmenten worden opgeslagen, klik dan bij elk websiteadres op de knop Toevoegen aan queue. De bestanden in de queue kunnen vervolgens in één moeite met de knop Queue starten worden gedownload en opgeslagen.

GemistDownloader: keuze videobestandstype

Voor een uitgebreid overzicht van gratis software kunt u ook eens de zeer uitgebreide website www.gratissoftwaresite.nl bezoeken.

© 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring