Windows Verkenner: navigatievenster uitkleden (Windows 10)

De onoverzichtelijke hoeveelheid mapjes en snelkoppelingen in het navigatievenster van de Windows Verkenner (het linker gedeelte) is menig Windows 10-gebruiker een doorn in het oog. Gelukkig kunnen de meeste onderdelen uit het navigatievenster worden verwijderd, je kunt dus zelf bepalen hoe het navigatievenster eruitziet! Bij voorkeur bevat het navigatievenster alleen de persoonlijke mappen, stations (inclusief schijfletters) en de onderdelen die daadwerkelijk worden gebruikt. De volgende vermeldingen kunnen naar eigen inzicht uit het navigatievenster worden verwijderd:


Snelle toegang

Snelle toegang toont een overzicht van regelmatig gebruikte mappen en bestanden. Via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Algemeen, kopje Privacy kunnen recent geopende bestanden en mappen worden uitgesloten voor Snelle toegang. Ook persoonlijke mappen (Bureaublad, Downloads, Documenten en Afbeeldingen) en zelf toegevoegde mappen zijn te verwijderen: klik er met rechts op en maak ze los met de optie Van Snelle toegang losmaken. Wordt geen gebruik gemaakt van Snelle toegang dan kan deze ook in zijn geheel worden verwijderd. Open hiervoor de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer, voeg de DWORD-waarde HubMode toe en geef deze de waarde 1 (de waarde 0 brengt de Snelle toegang weer terug).

Diverse onderdelen

De bureaublad-items, gebruikersmap, DVD-/kaartlezers en het configuratiescherm kunnen worden verborgen via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave, deactiveer de optie Alle mappen weergeven (bijna onderaan bij Geavanceerde instellingen).

De persoonlijke mappen onder 'Deze pc'

Wil je een of meerdere persoonlijke mappen uit de map Deze pc verwijderen? Verwijder dan de registersleutels van de betreffende mappen (zie onderstaand kader) met behulp van de register-editor uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ MyComputer\NameSpace. Maak eventueel eerst een back-up van de registersleutel NameSpace (via Bestand, Exporteren) zodat deze instelling desgewenst nog hersteld kan worden. Bij de 64-bits versie van Windows moet deze procedure worden herhaald voor de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Explorer\ MyComputer\NameSpace.

DE TE VERWIJDEREN SLEUTELS

Muziek:
{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE} en {3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}

Downloads:
{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} en {088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}

Afbeeldingen:
{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA} en {24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}

Video's:
{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C} en {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}

Documenten:
{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0} en {d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}

Bureaublad:
{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}


Windows Verkenner schijfletters verbergen met NoDrivesManagerSchijfletters wijzigen en/of verbergen

De in de Windows Verkenner getoonde schijfletter voor een specifieke opslaglocatie (een partitie, DVD-speler, kaartlezer e.d.) kan vanuit Schijfbeheer worden gewijzigd of verwijderd: klik met rechts op de opslaglocatie, optie Stationsletter en paden wijzigen. Moet de toegewezen schijfletter worden verborgen, bijvoorbeeld omdat deze niet zomaar voor iedereen toegankelijk mag zijn? Er bestaat een vrij lastige registeraanpassing voor maar het kan gelukkig ook eenvoudiger met NoDrives Manager (download: http://nodrvman.sourceforge.net). Selecteer in deze tool de te verbergen schijfletter(s), bewaar de instellingen met de knop Save changes en herstart Windows. De opslaglocatie is hierna nog wel toegankelijk via de schijfletter, maar wordt niet meer in de Windows Verkenner getoond. Onthoud wel dat deze aanpassing is gemaakt, anders zoek je je later rot naar de oorzaak van de ontbrekende letter.

Dubbele schijfletters

Open de register-editor en verwijder de registersleutel {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} uit de registersleutel HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Desktop\ NameSpace\ DelegateFolders. Bij de 64-bits Windows-versie moet deze registersleutel tevens worden verwijderd uit de registersleutel HKLM\SOFTWARE\ WOW6432Node\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Desktop\ NameSpace\ DelegateFolders.

Bibliotheken

De bibliotheken worden verwijderd via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Weergave: deactiveer hier de optie Bibliotheken weergeven (bijna onderaan in de lijst bij Geavanceerde instellingen).

Netwerk

Open de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCR\ CLSID\ {F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\ ShellFolder, wijzig de DWORD-registerwaarde Atributes in b0940064 (in plaats van b0040064) en herstart Windows. Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde een foutmelding getoond, voer dan voor de betreffende registersleutel eerst een take ownership uit (zie onderstaand kader). Bij de 64-bits versie van Windows moet deze procedure worden herhaald voor de registersleutel HKCR\ Wow6432Node\ CLSID\ {F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\ ShellFolder.

OneDrive

Open de register-editor, navigeer naar de registersleutel HKCR\CLSID\ {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ ShellFolder, wijzig de DWORD-registerwaarde Attributes in f090004d (in plaats van f080004d) en herstart Windows. Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde een foutmelding getoond, voer dan voor de betreffende registersleutel eerst een take ownership uit (zie onderstaand kader). Bij de 64-bits versie van Windows moet deze procedure worden herhaald voor de registersleutel HKCR\ Wow6432Node\ CLSID\ {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ ShellFolder. Op de pagina over OneDrive staat beschreven hoe deze in zijn geheel is uit te schakelen.

TAKE OWNERSHIP VAN EEN REGISTERSLEUTEL

Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde Attributes een foutmelding getoond, pas dan eerst de machtigingen van de registersleutel ShellFolder aan door voor de groep Administrators een take ownership uit te voeren. Dit kan handmatig of met een tool. Klik voor de handmatige wijze met rechts op de sleutel ShellFolder, optie Machtigingen, knop Geavanceerd, link Wijzigen (bovenin het venster).

Geef de objectnaam Administrators op, knop Namen controleren en sluit de vensters Gebruiker of Groep selecteren en Geavanceerde beveiligingsinstellingen voor ShellFolder af met de knop OK. Selecteer vervolgens in het nog openstaande venster Machtigingen voor ShellFolder bij Namen van groepen of gebruikers de groep Administrators, activeer bij Volledig beheer de kolom Toestaan en sla wijzigingen op met OK.

LET OP: Een take ownership kan alleen worden uitgevoerd wanneer het gebruikersaccount (al dan niet tijdelijk) over administratorrechten beschikt. Is dat (nog) niet het geval dan is het accounttype vanuit een administratoraccount te wijzigen via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Gezin en andere gebruikers, selecteer het account, knop Accounttype wijzigen.

Als eenvoudig alternatief op deze complexe handelswijze kan de take ownership ook met RegOwnit (download: www.thewindowsclub.com/regownit-take-full-control-windows-registry-keys; knop Download File, klik dus niet op n van de vele advertenties!) worden uitgevoerd. Kopieer hiervoor het adres van de registersleutel (met een rechter muisklik in de registereditor op de registersleutel ShellFolder, optie Sleutelnaam kopiren) en plak deze in het veld Registry Address van RegOwnit (met een rechter muisklik, optie Plakken). Met de knop Apply worden de machtigingen voor de geselecteerde groep gebruikersaccounts (bijvoorbeeld Administrator) gewijzigd in volledig beheer (optie Full Control).


 


Wat te doen als de aanpassingen automatisch weer ongedaan worden gemaakt

Menig lezer geeft aan dat registertweaks na verloop van tijd vanzelf weer ongedaan werden gemaakt, al dan niet als gevolg van een Windows-update. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! Gezien de strategie van Microsoft (waarbij Windows wordt gezien als een service die regelmatig wordt gepdatet) zal hier echter geen verandering in komen. Gelukkig kan dit probleem worden opgelost door het toepassen van de tweaks te automatiseren met een zelfgemaakt registerbestand. Met een dubbelklik op dit REG-bestand worden de tweaks automatisch opnieuw toegepast.

Tweaks toepassen met een registerbestand

Het maken van een dergelijk REG-bestand vergt enige kennis maar is makkelijker dan menigeen denkt, de benodigde registerinstellingen kunnen namelijk eenvoudigweg vanuit de registereditor via Bestand, Exporteren in een registerbestand worden opgeslagen. De aangemaakte registerbestanden zijn vervolgens met Kladblok te openen en samen te voegen tot n REG-bestand (zie onderstaand kader).

Hoewel het vrij eenvoudig is om de REG-bestanden zelf te maken, zijn de (voor het uitkleden van het navigatievenster) benodigde registerbestanden k als ZIP-bestand vanaf mijn website te downloaden (download). Het ZIP-bestand bevat voor elke tweak afzonderlijk een REG-bestand, een REG-bestand voor het toepassen van alle tweaks in n en een REG-bestand voor het herstellen van de originele registerwaarden. Kies de bij jouw Windows-versie passende REG-bestanden: 32- of 64-bits.

LET OP: Om foutmeldingen te voorkomen moeten voor sommige tweaks eerst de machtigingen van de betreffende registersleutel worden aangepast (bijvoorbeeld met een tool als RegOwnit, zoals in bovenstaand kader staat beschreven).

HANDMATIG AANMAKEN REGISTERBESTANDEN

Onderstaand voorbeeld toont het handmatig samengestelde registerbestand voor het verbergen van de map OneDrive (in de navigatiestructuur van de Windows Verkenner) en het uitschakelen van OneDrive (in het systeemvak van Windows):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:f090004d

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:f090004d

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Policies\Microsoft\Windows\OneDrive]
"DisableFileSyncNGSC"=dword:00000001

Het volgende voorbeeld toont de inhoud van het registerbestand voor de tweak met de dubbele schijfletters. Merk op dat vr elke te verwijderen registersleutel een minteken is geplaatst (handmatig vanuit Kladblok) om aan te geven dat deze sleutels, inclusief onderliggende registersleutels en -waarden, uit het register verwijderd moeten worden.

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ WOW6432Node\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}]


2001-2022 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring