Schijfruimte vrijmaken op de Windows-partitie (aanpassingen voor een kleine SSD-schijf)

Tegenwoordig worden nieuwe computers nagenoeg allemaal uitgerust met een relatief snelle SSD-schijf (Solid State Drive, oftewel een schijf zonder bewegende delen). Het geheugen van een SSD-schijf kan maar een beperkt aantal keer worden overschreven. In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, zal dit echter geen problemen opleveren aangezien de verwachte levensduur van de SSD-schijf langer is dan de gebruiksduur van de computer. Het belangrijkste nadeel van menig SSD-schijf is de beperkte schijfruimte.

TIP: Of de computer is uitgerust met een SSD-schijf, is te achterhalen via Schijfbeheer, rechter muisklik op een van de vermelde schijven (bijvoorbeeld Schijf 0 of Schijf 1), optie Eigenschappen (controleer op tabblad Algemeen of de tekst “SSD” in de naam van de schijf is verwerkt) en/of via Stationsoptimalisatie, kolom Mediumtype.

Extra schijfruimte vrijmaken

Ontstaat er een gebrek aan schijfruimte op de Windows-partitie, maak dan met een van de volgende handelingen extra ruimte vrij (begin met de eerste en stop zodra er voldoende ruimte is!):

TIP: Tijdens het gebruik van Spotify wordt maximaal 1 GB aan opslagruimte gevuld. Deze cache is te halveren door in Kladblok het bestand C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Spotify\prefs te openen en de waarde bij storage.size=1024 te wijzigen in 512 (met een waarde 256 wordt de cache gereduceerd tot maximaal 256 MB).

VIRTUEEL GEHEUGEN

Het virtuele geheugen is aan te passen via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, knop Instellingen (bij onderdeel Prestaties), tabblad Geavanceerd, knop Wijzigen. Deactiveer de optie Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren om het wisselbestand (ook wel de pagefile genoemd) aan te kunnen passen. Selecteer de Windows-partitie (de andere partities zijn minder geschikt voor de pagefile), activeer de optie Aangepaste grootte en wijzig de begingrootte en maximale grootte in 800 MB (de minimaal benodigde grootte om eventuele details van systeemfouten nog op te kunnen slaan). Blijkt dat apps hierna regelmatig vastlopen dan moet het virtueel geheugen alsnog worden vergroot. Met de knop Instellen wordt de wijziging opgeslagen en na een herstart wordt de wijziging ook daadwerkelijk in het systeem doorgevoerd. Gebruik bij voorkeur de Windows-partitie omdat deze (als het goed is) op de snelste schijf is geďnstalleerd.

LET OP: Lopen apps na het verkleinen van het virtueel geheugen toch regelmatig vast, dan moet deze weer vergroot worden. Gebruik bij voorkeur de Windows-partitie omdat deze (als het goed is) op de snelste schijf is geďnstalleerd.

Virtueel geheugen instellgen
 


SYMBOLISCHE LINK MAKEN MET HET MKLINK-COMMANDO

Met een symbolische link kan een map worden verplaatst terwijl het voor Windows en programma’s lijkt alsof de map nog gewoon op de oorspronkelijke locatie staat, er wordt namelijk automatisch doorverwezen naar de nieuwe locatie. Nadat de betreffende map vanuit de Windows Verkenner met knippen en plakken is verplaatst, kan de symbolische link met behulp van een MKLINK-commando op de oorspronkelijke locatie worden aangemaakt. Omdat het geen makkelijk commando is (en een tikfout snel is gemaakt), voeg ik een voorbeeld toe waarbij de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local\Google door middel van een symbolische link wordt verplaatst naar D:\AppDataLocal\Google (deze map kan vrij omvangrijk worden). Op vergelijkbare wijze zijn ook omvangrijke submappen van mappen als C:\Program files, C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local en C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming te verplaatsen naar een alternatieve locatie op een interne schijf.

Start de computer op in de veilige modus (met behulp van MSCONFIG, tabblad Computer opstarten) om te voorkomen dat bezette bestanden tijdens het verplaatsen een foutmelding veroorzaken. Maak daarna op de D:-schijf een map aan met een willekeurige naam, bijvoorbeeld AppDataLocal en verplaats de submap Google door middel van knippen en plakken naar de nieuwe map (of, voor meer zekerheid: kopieer de map naar de nieuwe locatie alvorens de originele map te verwijderen). Open vervolgens via een rechter muisklik op Start de Terminal (Beheerder) (Windows 10: PowerShell (Admin)) en geef het commando: CMD /c MKLINK /d "C:\Users\inlog naam\AppData\Local\Google" "D:\AppDataLocal\Google" (wijzig inlognaam in de eigen gebruikersnaam zoals die in de Windows Verkenner onder de map C:\Gebruikers is weergegeven).

Symbolische link aanmaken met het MKLINK-commando

LET OP: Dit PowerShell-commando begint met CMD /c, hetgeen aangeeft dat het eigenlijk een commando voor de Opdrachtprompt betreft, het daaropvolgende MKLINK-commando kan daarom ook worden uitgevoerd vanuit de Command Prompt (te openen via de Windows Terminal, toetscombinatie Ctrl-Shift-2).

Is de betreffende submap correct verplaatst en het commando correct ingevoerd dan wordt de melding symbolic link created getoond (met behulp van de Windows Verkenner is de zojuist aangemaakte symbolische link op de oorspronkelijke locatie terug te vinden als mapje met een pijltje). Vanaf nu worden Windows en andere programma’s doorverwezen naar de nieuwe opslaglocatie. Aangebrachte wijzigingen zijn overigens eenvoudig ongedaan te maken door in de Windows Verkenner de symbolische link te verwijderen en de map weer terug te plaatsen op de oorspronkelijke locatie.


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring