Instellingen en aanpassingen voor een SSD-schijf

De traditionele harde schijven hebben hun langste tijd wel een beetje gehad, tegenwoordig worden nieuwe computers nagenoeg allemaal uitgerust met een SSD-schijf (Solid State Drive, oftewel een schijf zonder bewegende delen). Of jouw computer is uitgerust met een SSD-schijf, is te achterhalen via Schijfbeheer, rechter muisklik op Schijf 0, optie Eigenschappen (controleer of de tekst “SSD” in de naam van de schijf is verwerkt) en/of via Schijfoptimalisatie, kolom Mediumtype.

Is de computer uitgerust met een relatief snelle SSD-schijf dan worden programma’s en grote bestanden aanzienlijk sneller geopend. Het geheugen van een SSD-schijf kan maar een beperkt aantal keer worden overschreven. In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, zal dit geen problemen opleveren aangezien de verwachte levensduur van de SSD-schijf langer is dan de gebruiksduur van de computer. Het belangrijkste nadeel van menig SSD-schijf is de beperkte schijfruimte. Ontstaat een gebrek aan schijfruimte, maak dan ruimte vrij door bestanden te verwijderen of te verplaatsen naar een andere schijf. De volgende handelingen maken extra ruimte vrij, begin met de eerste (en stop zodra er voldoende ruimte is):

TIP: Tijdens het gebruik van Spotify wordt maximaal 1 GB aan opslagruimte gevuld. Deze cache is te halveren door in Kladblok het bestand C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Spotify\prefs te openen en de waarde bij storage.size=1024 te wijzigen in 512 (met een waarde 256 wordt de cache gereduceerd tot maximaal 256 MB).

VIRTUEEL GEHEUGEN

Het virtuele geheugen is aan te passen via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen, tabblad Geavanceerd, knop Wijzigen. Eventueel kunnen de locatie en de omvang van het wisselbestand (ook wel pagefile genoemd) worden aangepast door de optie Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren te deactiveren. Gebruik voor het virtueel geheugen altijd de snelste interne schijf (de benodigde grootte van het virtueel geheugen is afhankelijk van het geheugengebruik van de gebruikte programma's). Beschikt de computer over voldoende geheugen, schakel het virtuele geheugen dan uit (in het voorbeeld is deze ingesteld op 800 MB zodat eventuele details van systeemfouten nog kunnen worden opgeslagen) om te ervaren of dat in de praktijk afdoende is. Klik na elke wijziging op de knop Instellen om deze definitief te maken. Een herstart is noodzakelijk om de wijzigingen ook echt in het systeem door te voeren.

Virtueel geheugen instellgen
 


SYMBOLISCHE LINK MAKEN MET HET MKLINK-COMMANDO

Met een symbolische link kan een map worden verplaatst terwijl het voor Windows en programma’s lijkt alsof de map nog gewoon op de oorspronkelijke locatie staat, er wordt namelijk automatisch doorverwezen naar de nieuwe locatie. Nadat de betreffende map vanuit de Windows Verkenner met knippen en plakken is verplaatst, kan de symbolische link met behulp van een MKLINK-commando op de oorspronkelijke locatie worden aangemaakt. Omdat het geen makkelijk commando is (en een tikfout snel is gemaakt), voeg ik een voorbeeld toe waarbij de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local\Google door middel van een symbolische link wordt verplaatst naar D:\AppDataLocal\Google (deze map kan vrij omvangrijk worden). Op vergelijkbare wijze zijn ook omvangrijke submappen van mappen als C:\Program files, C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Local en C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming te verplaatsen naar een alternatieve locatie op een interne schijf.

Start de computer op in de veilige modus (met behulp van MSCONFIG, tabblad Computer opstarten) om te voorkomen dat bezette bestanden tijdens het verplaatsen een foutmelding veroorzaken. Maak daarna op de D:-schijf een map aan met een willekeurige naam, bijvoorbeeld AppDataLocal en verplaats de submap Google door middel van knippen en plakken naar de nieuwe map (of, voor meer zekerheid: kopieer de map naar de nieuwe locatie alvorens de originele map te verwijderen). Open vervolgens via een rechter muisklik op Start de Windows PowerShell (Admin) en geef het commando: CMD /c MKLINK /d "C:\Users\inlog naam\AppData\Local\Google" "D:\AppDataLocal\Google" (wijzig inlognaam in de eigen gebruikersnaam zoals die in de Windows Verkenner onder de map C:\Gebruikers is weergegeven).

Symbolische link aanmaken met het MKLINK-commando

Is het commando correct ingevoerd en de betreffende submap correct verplaatst dan wordt de melding symbolic link created getoond (met behulp van de Windows Verkenner is de zojuist aangemaakte symbolische link op de oorspronkelijke locatie terug te vinden als mapje met een pijltje). Vanaf nu worden Windows en andere programma’s doorverwezen naar de nieuwe opslaglocatie. Aangebrachte wijzigingen zijn overigens eenvoudig ongedaan te maken door in de Windows Verkenner de symbolische link te verwijderen en de map vervolgens weer terug naar de oorspronkelijke locatie te verplaatsen.


© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring