Voorbereiding op een herinstallatie van Windows

10-Stappenplan herinstalleren en optimaliseren Windows

Het herinstalleren van Windows is een tijdrovende klus waar velen tegenop zien. Vaak blijft men daarom maar wat aanmodderen met een sterk vervuild systeem en worden de daarmee gepaard gaande ergernissen voor lief genomen. Een herkenbaar verhaal? Dan wordt het wellicht tijd daar eens verandering in aan te brengen. Op deze website staat van A tot Z beschreven hoe het installeren en optimaliseren van Windows in zijn werk gaat. Deze informatie is overzichtelijk samengevat in een 10-stappenplan, aan de hand waarvan Windows stapsgewijs opnieuw kan worden ge´nstalleerd. Het 10-stappenplan beschrijft hoe met relatief weinig risico een herinstallatie kan worden uitgevoerd. In het vervolg van het 10-stappenplan ligt het accent op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid. Daarbij moet worden gedacht aan het afstellen en optimaliseren van Windows, het installeren van een (gratis) firewall, virusscanner en de overige software, het wijzigen van de standaard opslaglocatie, het terugplaatsen van de persoonlijke gegevens, het opruimen van de overbodige bestanden en het maken van een systeemback-up. Veel van de tips op deze pagina zijn ook direct toepasbaar op een bestaande Windows-installatie!

Back-up maken (veiligstellen) van persoonlijke data, wachtwoorden en drivers

Voordat Windows opnieuw wordt ge´nstalleerd, is het verstandig alle persoonlijke gegevens veilig te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de map met persoonlijke documenten, foto's, muziek, downloads, e-mail, contactpersonen, favorieten, RSS-feeds, belastingaangiftes, de ge´nstalleerde drivers, etc. Het is echter ook mogelijk om de inloggegevens (inclusief wachtwoord!) van het e-mailaccount, het FTP-account en het chatprogramma (zoals de MSN/Live Messenger) veilig te stellen. Denk ook aan de ingevoerde wachtwoorden van bezochte websites! Deze pagina gaat uitgebreid in op de mogelijkheden en informeert over de gratis tools die daarvoor te gebruiken zijn.

Partioneren SSD/harde schijf

Standaard wordt een interne schijf door de fabrikant ingedeeld in slechts ÚÚn partitie. Dat is voor veel mensen geen ideale situatie, een aparte datapartitie en wellicht een extra partitie voor een systeemback-up maakt het gewenst de interne schijf op te splitsen in meerdere partities: C voor Windows, D voor de persoonlijke data en E voor het opslaan van de systeemback-up. Het opsplitsen van Windows en de persoonlijke data maakt het een stuk makkelijker met behoud van de persoonlijke gegevens een image van Windows terug te plaatsen. Op deze pagina wordt uitgebreid beschreven hoe een interne schijf opgesplitst kan worden in meerdere partities en eventueel klaargemaakt kan worden voor een multiboot systeem.

Formatteren partitie (SSD/harde schijf)

Nadat de interne schijf is gepartitioneerd, moeten de aangemaakte partities worden geformatteerd, dit gebeurt automatisch tijdens de setup van Windows. Op deze pagina staat desondanks toch nog wat informatie over onder andere het formatteren van de in Windows Schijfbeheer aangemaakte partities/logische stations.

Instellingen voor een SSD-schijf

Is uw computer uitgerust met een SSD-schijf dan is het snelheidsverschil met een traditionele harde schijf goed te merken, het wegschrijven en uitlezen van gegevens op een SSD-schijf gaat aanzienlijk efficiŰnter. Het geheugen van een SSD-schijf is echter niet bestand tegen vele schrijfacties, het kan maar een beperkt aantal keer worden overschreven. Dat klinkt ernstig maar met een paar systeemwijzigingen kan de levensduur van een SSD-schijf al aanzienlijk worden verlengd!

Opstartbare CD-ROM maken

Deze pagina beschrijft een groot aantal verschillende gratis opstartbare CD's met elk hun eigen mogelijkheden. Er zitten mooie en erg handige CD's tussen, die u zeker niet mag missen. Zo kan met de genoemde CD's gegevens van een NTFS-partitie worden veiliggesteld, hardware worden gecontroleerd, het administrator-wachtwoord blanco worden gemaakt, de interne schijf gepartitioneerd, of juist de gegevens worden veiliggesteld door middel van recovery en/of image software.

Windows 8 en 7 slipstreamen met NTLite

Door de Windows 8 en 7 installatie-DVD te slipstreamen met het laatst beschikbare servicepack, updates, drivers, tweaks en instellingen voor onbeheerde setup, kost een nieuwe Windows-installatie aanzienlijk minder tijd.

WinBuilder: van DVD/USB-stick opstartbare Windows 8 en Windows 7 PE

Als Windows met geen mogelijkheid meer wil opstarten, kan dat knap vervelend zijn... Gelukkig kunnen de persoonlijke bestanden nog vrij gemakkelijk worden veiliggesteld door ze met een van DVD of USB-stick opstartbare PE (Preinstalled Environment) naar een externe schijf weg te schrijven. Omdat je nooit weet of (en zo ja, wanneer) Windows er de brui aan geeft, is het verstandig nu alvast een PE aan te maken. Maar ook als je het nut daar niet van inziet is het leuk om eens wat te experimenteren met een PE!

 
 
 
 

ę 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands