Hardware-eisen Windows 11 2022-update omzeilen


Ik krijg veel vragen over het installeren van de 2022-update voor Windows 11. Normaal gesproken wordt deze update via Windows Update aangeboden. Is dat niet het geval dan kan de 2022-update ook ge´nstalleerd worden met de Windows 11-installatieassistent (download: www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11). Voldoet de pc echter niet aan de hardware-eisen voor Windows 11 (waardoor Windows 11 destijds met een workaround is ge´nstalleerd), dan moeten de hardware-eisen bij het installeren van de 2022-update wederom omzeild worden! Wordt toch een poging gewaagd om de update met de installatieassistent te installeren dan zal deze met de melding Deze pc voldoet niet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van Windows 11 aangeven dat de pc niet aan de hardware-eisen voldoet...

Deze pc voldoet niet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van Windows 11

Dat is op te lossen door de workaround nogmaals toe te passen. Deze procedure is echter enigszins gewijzigd, waardoor het bij sommigen toch nog vragen opriep. Vandaar dat ik de te doorlopen stappen nog eens op een rijtje zet. Er zijn twee methodes: met de registertweak van Microsoft of, als dat niet werkt, door de installatiebestanden te bewerken (bijvoorbeeld met Rufus). Is de handelswijze na het lezen van dit artikel nog steeds onduidelijk, bekijk dan bovenstaande video.

TIP: Beide methodes kunnen ook gebruikt worden voor de gratis upgrade van Windows 10 naar Windows 11!

Methode 1: de registertweak van Microsoft

De eerste methode betreft een door Microsoft beschikbaar gestelde registertweak waarmee de Windows 11 2022-update ook ge´nstalleerd kan worden op een pc voorzien van 'slechts' TPM 1.2 en een 64-bits processor. Dit gaat als volgt:

 1. Open de register-editor.
 2. Navigeer naar de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ Setup\ MoSetup (maak deze sleutel desnoods zelf aan).
 3. Voeg de DWORD-registerwaarde AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU toe en geef deze de waarde 1.
  DWORD registerwaarde AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU=1 (in HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup)
 4. Download het Windows 11-schijfkopiebestand (ISO) (download: www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11).
 5. Open vanuit de Windows Verkenner het ISO-bestand en start de update met het setup-bestand.

Methode 2: een met Rufus bewerkt installatiemedium

Lukt het niet om de Windows 11 2022-update met de registertweak van Microsoft te installeren, schakel de hardwarecontrole dan helemaal uit door de setup op te starten vanaf een bewerkt installatiemedium (waarbij het DLL-bestand appraiserres in de map sources is vervangen door een leeg bestand). Door het uitschakelen van de controle kan de update op vrijwel elke pc ge´nstalleerd worden (mits de hardware minimaal geschikt is voor Windows 10). Hiermee komt de ondersteuning van Microsoft wel te vervallen, deze methode is dus op eigen risico!

Er zijn verschillende manieren om dit bewerkte installatiemedium aan te maken, mijn voorkeur gaat uit naar de methode met Rufus:

 1. Download het Windows 11-schijfkopiebestand (ISO) (download: www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11).
 2. Start Rufus (download: https://rufus.ie), selecteer de aangesloten USB-stick, selecteer het ISO-bestand en start vervolgens de procedure om een USB-installatiemedium te maken (knop STARTEN).
  Hardware-eisen omzeilen met Rufus: Windows 11 2022 (22H2) installatiemedium maken
 3. Activeer in de pop-up de optie Remove requirement for 4GB+ RAM, Secure Boot and TPM 2.0, hiermee wordt het DLL-bestand appraiserres in de map sources vervangen door een leeg DLL-bestand van 0 kB (met deze aanpassing wordt de controle op de hardware-eisen uitgeschakeld).
  Rufus: Remove requirement for 4GB+ RAM, Secure Boot and TPM 2.0
 4. Open vanuit de Windows Verkenner het aangemaakte USB-installatiemedium en start de installatie met het setup-bestand.
 5. Geef tijdens de setup met de link Wijzigen hoe updates worden gedownload met Setup, optie Niet nu aan dat er tijdens de setup geen updates gedownload mogen worden en vervolg de installatie van de 2022-update.
  Setup Windows 11 2022 (22H2): Wijzigen hoe updates worden gedownload met Setup (optie Niet nu)

TIP: Heb je geen USB-stick? Open het ISO-bestand dan vanuit de Windows Verkenner en kopieer alle mappen en bestanden naar een nieuw aangemaakte map op de interne schijf (hierna kan het overbodig geworden ISO-bestand worden verwijderd). Open de map sources en verwijder het DLL-bestand appraiserres. Klik daarna met rechts in de map sources, optie Nieuw, optie Tekstdocument om een leeg tekstdocument aan te maken. Geef dit bestand de naam appraiserres en wijzig de extensie van TXT naar DLL (maak hiervoor eerst de bestandsnaamextensies zichtbaar via de knop Weergeven, optie Weergeven, optie Bestandsnaamextensies). Dubbelklik vervolgens op het bestand setup om de update uit te voeren, en laat de updates ook in dit geval pas achteraf installeren (zie stap 5).

ę 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring