Windows Verkenner (Windows 11)

De Windows Verkenner is de standaard in Windows aanwezige bestandsmanager voor het beheren van bestanden op de interne schijf en alle aangesloten gegevensdragers (zoals de DVD-speler, USB-stick, externe schijf, geheugenkaart etc.). Naast het opslaan, verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen kan de Windows Verkenner ook worden gebruikt voor het beheren van via het netwerk of internet toegankelijke opslaglocaties, het comprimeren van bestanden naar een ZIP-bestand en het branden van DVD’s. Voor de Windows 10-gebruikers die gewend zijn geraakt aan het lint met de tabbladen is het even wennen, het lint is namelijk vervangen door een sobere menubalk met kleine intuïtieve knoppen en slechts een paar uitklapmenu’s. Door de sobere weergave lijkt het er misschien op dat veel opties niet meer beschikbaar zijn, maar in werkelijkheid zijn nagenoeg alle functies nog aanwezig!


De Windows Verkenner kan op vele manieren worden geopend: met de toetscombinatie Win-E, met de vermeldingen in het startmenu en het Win-X menu, via de prullenbak op het bureaublad en met de vele verwijzingen naar de persoonlijke mappen (zoals Documenten, Afbeeldingen, Downloads e.d.) die je op verschillende locaties kan terugvinden. Mijn advies is echter om de Windows Verkenner na openen direct vast te pinnen aan de taakbalk zodat deze nóg makkelijker toegankelijk is!

Windows Verkenner venster

TIP: De weergavemodus van de Windows Verkenner (donker of licht) is gekoppeld aan de weergave-instellingen voor Windows zelf en kan dus alleen worden aangepast via het instellingenvenster van Windows (zie Instellingen > Persoonlijke instellingen > Kleuren > Kies de modus).

Het navigatievenster

Links in de Windows Verkenner is het navigatievenster te zien: een mappenstructuur waarmee het gemakkelijk is om naar een specifieke locatie te navigeren. Nadat via dit navigatievenster een map is geselecteerd, wordt de inhoud van die map in het rechter gedeelte van het verkennervenster getoond. Het navigatievenster bevat een aantal onderdelen: de virtuele map Thuis, de ingang Galerie met de persoonlijke foto’s, de online opslag OneDrive, een gedeelte voor de persoonlijke mappen Documenten, Afbeeldingen e.d. (eventueel aangevuld met zelf vastgemaakte mappen), de virtuele map Deze pc (met de partities en aangesloten media) en de netwerkschijven. Daarnaast kan het navigatievenster onderdelen bevatten van geïnstalleerde software, zoals de synchronisatietool Dropbox.

Thuis (met Snelle toegang, Favorieten en Recente)

Standaard opent de Windows Verkenner in de virtuele map Thuis, met in het rechter deelvenster verwijzingen naar Snelle toegang, Favorieten en Recente met bijbehorende mappen en bestanden. Snelle toegang bevat standaard de persoonlijke mappen Bureaublad, Downloads, Documenten en Afbeeldingen. Andere veelgebruikte mappen kunnen met een rechter muisklik, optie Aan Snelle toegang vastmaken aan Snelle toegang worden toegevoegd. Bestanden kunnen op vergelijkbare wijze met de optie Aan favorieten toevoegen aan Favorieten worden vastgemaakt. Het weer losmaken van de mappen en bestanden gaat met een rechter muisklik op de betreffende vermelding, optie Van Snelle toegang losmaken dan wel optie Verwijderen uit favorieten.

De map Thuis is niet altijd even praktisch: de lijst met recent gebruikte bestanden en mappen wordt al snel onoverzichtelijk en daarnaast kan het voorkomen dat de verkenner crasht wanneer wordt verwezen naar een corrupt bestand. Persoonlijk laat ik daarom liever geen recent gebruikte bestanden en veelgebruikte mappen weergeven. Dit is in te stellen via de knop Meer informatie (knop met 3 puntjes), optie Opties, tabblad Algemeen, vink de drie opties bij onderdeel Privacy uit.

Windows Verkenner openen in Deze pc (tabblad Algemeen)

TIP: Is de navigatiestructuur onoverzichtelijk? Lees dan verderop de tips over het verwijderen van onderdelen van de navigatiestructuur (zoals de 'map' Thuis, de persoonlijke mappen, Netwerk, dubbele schijfletters, Galerie en OneDrive) en het verbergen van partities of specifieke schijfletters.

Galerie

De ingang Galerie laat de fotocollectie zien. Met de tijdlijn (geheel rechts in het venster) kan eenvoudig door de foto's worden gebladerd.

Deze pc

De virtuele map Deze pc toont onder andere de aanwezige partities. Wijzig deze weergave desgewenst naar een meer visuele weergave van de nog beschikbare schijfruimte via de knop Weergeven, optie Tegels.

Windows Verkenner: Deze pc

Vind je het praktischer om de Windows Verkenner in de map Deze pc te openen (zodat de verschillende schijven direct toegankelijk zijn), wijzig dit dan via tabblad Algemeen van de mapopties, optie Verkenner openen in. Het zou handig zijn als hier ook de persoonlijke map (bijvoorbeeld D:\Menno) ingesteld kan worden, maar die mogelijkheid is er helaas (nog) niet. De enige manier om de Windows Verkenner direct in de persoonlijke map te laten openen, is met een snelkoppeling: klik daarvoor met rechts op de map, optie Meer opties weergeven, Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Deze snelkoppeling is alleen met een workaround aan de taakbalk vast te maken: maak de snelkoppeling eerst vast aan het startmenu (via een rechter muisklik, optie Aan Start vastmaken) en sleep de snelkoppeling vervolgens naar de taakbalk. Laat los zodra de pop-up Koppeling wordt weergegeven.

Tabbladen

De Windows Verkenner werkt met tabbladen zodat binnen één Verkenner-venster meerdere bestandslocaties geopend kunnen worden. Met de +-knop (rechts van de tabbladen) wordt een nieuw tabblad geopend, volgens de standaard instellingen in de virtuele map Thuis. Met de x-knop bovenin het tabblad wordt het tabblad weer afgesloten. Dit kan ook met sneltoetsen: Ctrl-T opent een nieuw tabblad en Ctrl-W sluit het actieve tabblad.

Windows Verkenner tabbalden

De prullenbak

De prullenbak van de Windows Verkenner is ook als snelkoppeling op het bureaublad te vinden. Verwijderde mappen, bestanden en/of snelkoppelingen worden normaliter eerst naar de prullenbak verplaatst, tenzij ze te groot zijn om te bewaren (dan volgt vanzelf een waarschuwing). Pas wanneer bestanden uit de prullenbak verwijderd zijn, zijn ze ook definitief uit de Windows Verkenner verwijderd. Bij SSD-schijven zijn de bestanden hierna meestal niet meer terug te halen met recoverysoftware, bij harde schijven is dat echter wel het geval! Verwijderde bestanden zijn daar namelijk pas echt weg wanneer ze (al dan niet gedeeltelijk) door andere bestanden zijn overschreven...

Wil je eerst een melding ontvangen voordat bestanden daadwerkelijk naar de prullenbak worden verplaatst? Activeer dan via een rechter muisklik op de prullenbak, optie Eigenschappen de optie Vragen om bevestiging bij verwijderen. De optie Bestanden niet naar de Prullenbak verplaatsen, maar direct verwijderen kan beter uit blijven! Wil je een bestand buiten de prullenbak om verwijderen, dan kan dat altijd nog door tijdens het verwijderen de Shift-toets ingedrukt te houden.

Bibliotheken

Gelijksoortige bestanden (zoals persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziek en video’s) worden vaak op meer dan één locatie opgeslagen, niet erg overzichtelijk. Via de bibliotheken kunnen collecties van hetzelfde type bestand gebundeld worden gepresenteerd alsof ze op één locatie zijn opgeslagen. De standaard verborgen bibliotheken kunnen worden geactiveerd via de knop Meer informatie, optie Opties, tabblad Weergave, kopje Navigatievenster (onderaan de lijst met geavanceerde instellingen), optie Bibliotheken weergeven. Helaas staan de bibliotheek-mappen helemaal onderin het navigatievenster, waardoor ze lastig te bereiken zijn. Daarnaast is de inhoud van de bibliotheken vergelijkbaar met de vermeldingen onder Snelle toegang (bij de virtuele map Thuis) waardoor ze weinig toegevoegde waarde hebben.

 

DE WEERGAVE VAN MAPPEN EN BESTANDEN AANPASSEN

Via de knop Weergeven op de menubalk van de Windows Verkenner is in te stellen hoe de mappen en bestanden moeten worden weergegeven. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Grote pictogrammen voor foto- en videocollecties (door de miniatuurweergaven zijn bestanden direct herkenbaar) en Details voor de overige bestanden (vanwege de gedetailleerde bestandsinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, laatst gewijzigde datum, bestandsdatum en -grootte). De indeling Details biedt naast gedetailleerde bestandsinformatie ook de mogelijkheid om informatieve kolommen toe te voegen (via een rechter muisklik op een kolomtitel, optie Meer). De bestanden in een map kunnen eventueel op basis van deze gedetailleerde bestandsinformatie worden gegroepeerd. In onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld gegroepeerd op laatst gewijzigde datum, waardoor de bestanden worden verdeeld in de groepen Vandaag, Gisteren, Vorige week, Vorige maand, Eerder dit jaar, Lang geleden. Het aanpassen van de ingestelde groepering gaat via de knop Sorteren, optie Groeperen op. Heb je geen behoefte aan groepering van bestanden, kies dan de optie (Geen).

Tabblad Beeld, knop Groeperen op, activeer optie (Geen).

TIP: De regelafstand in de detailweergave is bij Windows 11 aanzienlijk groter dan bij voorgaande Windows-versies. Dit geeft een moderne look and feel en is praktischer voor aanraakschermen. Heb je liever de klassieke weergave terug dan is deze te activeren via de knop Weergeven, optie Compacte weergave.

Kolommen

In bestanden worden allerlei gegevens opgeslagen, waaronder de downloaddatum, de aanmaakdatum en de wijzigingsdatum. Fotobestanden bevatten helemaal veel informatie, denk bijvoorbeeld aan ISO-waarde, sluitertijd, diafragma e.d. Dergelijke detailgegevens worden zichtbaar door de bijbehorende kolommen te laten weergeven via knop Weergeven, optie Details, klik met rechts op een kolomtitel, optie Meer... en voeg de gewenste kolommen toe (bijvoorbeeld Aanmaakdatum, Gewijzigd op of Genomen op).

TIP: Is een kolom niet breed genoeg om alle gegevens weer te geven dan is de breedte aan te passen via een rechter muisklik op een kolomtitel, optie Alle kolommen passend maken.

Windows Verkenner: kolommen aanpassen

Het maptype aanpassen

De Windows Verkenner werkt met maptypen. Per type (Diverse bestanden, Documenten, Afbeeldingen, Muziek of Video’s) is vastgelegd welke weergave toegepast moet worden. Op basis van de in de map opgeslagen bestanden wordt het maptype automatisch aangepast. Zo krijgen de bestanden in de persoonlijke map Afbeeldingen automatisch de weergave Grote pictogrammen, en de bestanden in de persoonlijke map Documenten de weergave Details. Het maptype kan echter ook handmatig worden gewijzigd via een rechter muisklik op de map, optie Eigenschappen, tabblad Aanpassen, optie Deze map optimaliseren voor.

Windows Verkenner: maptype

Heb je de weergave van een map naar je hand gezet, en wil je deze weergave als standaard instellen voor alle mappen van datzelfde maptype? Dat kan via de knop Meer informatie (knop met 3 puntjes), optie Opties, tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen. Het herstellen van de oorspronkelijke weergave gaat via de knop Mappen herstellen: begin met de map Deze pc en herhaal de handeling desgewenst voor de daaronder vermelde persoonlijke mappen Afbeeldingen, Bureaublad, Documenten, Downloads, Muziek en Video's.

Geavanceerde instellingen voor de weergave

Tabblad Weergave (te openen via de knop Meer informatie, optie Opties), onderdeel Geavanceerde instellingen bevat opties om de weergave van mappen, bestanden en het navigatievenster aan te passen. Hieronder de meest interessante opties onder het kopje Bestanden en mappen (de opties onder het kopje Navigatievenster worden verderop besproken):

TIP: De opties onder het kopje Navigatiestructuur worden verderop deze pagaina besproken (bij het uitkleden van het navigatievenster).

Windows Verkenner instellingen/opties

DE WEERGAVE VAN MINIATUREN OPTIMALISEREN

De miniatuurweergaven die in de Windows Verkenner bij afbeeldingen en video’s worden getoond, zijn opgeslagen in het cachegeheugen. Is het nodig om schijfruimte vrij te maken dan schoont Opslaginzicht automatisch de tijdelijke bestanden op, waaronder de bestanden in dit cachegeheugen! Pas op het moment dat een map met afbeeldingen of video’s opnieuw geopend wordt, worden de bijbehorende miniaturen weer opgebouwd. Bij mappen met grote hoeveelheden foto- en videobestanden kan dit behoorlijk lang duren! Heb je hier last van, sluit de miniaturen dan uit voor het automatisch opschonen door Opslaginzicht. Open hiervoor de register-editor en wijzig in de registersleutels HKLM\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ VolumeCaches\ Thumbnail Cache en HKLM\ SOFTWARE\ WOW6432Node\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ VolumeCaches\ Thumbnail Cache de registerwaarde Autorun van 1 naar 0.

TIP: Worden de afbeeldingen of video’s aan verkeerde miniaturen gekoppeld, of worden er helemáál geen miniaturen weergegeven? Verwijder de opgeslagen miniaturen dan eens via Instellingen > Systeem > Opslag > Aanbevelingen opschonen > Tijdelijke bestanden, link Geavanceerde opties weergeven, activeer de optie Miniaturen (en deactiveer desgewenst alle overige opties), knop Bestanden verwijderen. De miniaturen worden automatisch opnieuw opgebouwd zodra de map weer geopend wordt, meestal is het probleem hiermee opgelost.


MEDIA EN EXTERNE APPARATEN AUTOMATISCH LATEN OPENEN

Was je gewend dat de USB-stick, geheugenkaart, telefoon, camera e.d. automatisch in de Verkenner opent maar lukt dat nu niet meer? Dit is simpel op te lossen: sluit het medium of apparaat aan, ga naar Instellingen > Bluetooth en apparaten > Automatisch afspelen, en activeer de optie Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken (als dat nog niet het geval was). De optie bij Geheugenkaart is waarschijnlijk ingesteld op Kies een standaard-app of Geen actie ondernemen. Wijzig deze in Map en bestanden weergeven (Verkenner) zodat de inhoud voortaan automatisch in de Windows Verkenner wordt weergegeven.


ONTERECHTE MELDING UITWERPEN INTERNE SCHIJF

Via de optie Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen (al dan niet verborgen achter het pijltje in het overloopmenu van het systeemvak) kan via USB aangesloten apparatuur veilig worden verwijderd. Het kan echter ook gebeuren dat Windows voorstelt de interne schijf uit te werpen! Dit is een foutje dat wordt veroorzaakt doordat het UEFI/BIOS de schijfaansluiting op het moederbord niet als interne aansluiting beschouwt. Zo wordt in onderstaand voorbeeld de mogelijkheid geboden om een schijf van Western Digital (WDC) uit te werpen. Deze schijf bevat twee partities, waarvan één is voorzien van het Windows-besturingssysteem. Het verwijderen van deze schijf zou toch echt geen optie mogen zijn...

Melding veilig uitwerpen interne schijf met Windows

De schijf kan uit dit pop-upvenster worden verwijderd door met een registeraanpassing aan te geven dat de door deze schijf gebruikte aansluiting als een interne poort beschouwd moet worden. Open hiervoor Apparaatbeheer (via een rechter muisklik op de startknop), navigeer naar Schijfstations en vraag met een dubbelklik op de betreffende schijf de eigenschappen op. Op tabblad Algemeen wordt het Bus number van de betreffende aansluiting vermeld (bijvoorbeeld 2). Navigeer vervolgens met de registereditor naar de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ storahci\ Parameters\ Device en maak hier een nieuwe waarde met meerdere tekenreeksen aan (optie Waarde met meerdere tekenreeksen), geef deze de naam TreatAsInternalPort en voeg bij de waardegegevens het zojuist gevonden busnummer als waarde toe (gaat het om meerdere schijven en dus meerdere busnummers, plaats dan elk busnummer met de Enter-knop op een nieuwe regel). Schakel de computer vervolgens eerst helemaal uit voordat je Windows opnieuw opstart.


Verborgen mappen en bestanden weergeven

Uit veiligheidsoverwegingen worden systeembestanden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Dit zijn op zich prima instellingen, maar voor het afstellen van Windows en andere programma’s is het soms nodig om systeem- en verborgen bestanden zichtbaar te maken. Dat gaat via de knop Meer informatie (knop met 3 puntjes), optie Opties, tabblad Weergave:

LET OP: Deze instellingen zijn niet altijd even praktisch. Verberg de bestanden desgewenst weer nadat Windows en de overige programma’s zijn geïnstalleerd en afgesteld.

VERDWENEN DVD-SPELER

Is de DVD-speler niet (meer) zichtbaar in de Windows Verkenner? Controleer om te beginnen eerst of er wel een DVD in zit (de DVD-speler wordt namelijk standaard verborgen als er geen schijf in zit). Is dat niet het probleem, dan zijn er nog een viertal mogelijke oplossingen om de DVD-speler weer zichtbaar te maken (vergeet niet om Windows opnieuw op te starten!):

  • Verwijder vanuit de register-editor de registerwaarden UpperFilters en LowerFilters uit de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
  • Voeg vanuit de register-editor de 32-bits DWORD-registerwaarde EnumDevice1 met de waarde 1 toe aan de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ atapi\ Controller0 (maak de registersleutel aan als deze nog niet bestaat).
  • Wijzig de schijfletter van de DVD-speler in Schijfbeheer via een rechter muisklik op de DVD-speler, optie Stationsletter en paden wijzigen.
  • Verwijder de DVD-speler uit Apparaatbeheer (onder Dvd-/cd-rom-stations).

VERDWENEN USB-STICK

Wordt een aangesloten USB-stick niet in de Windows Verkenner getoond? Controleer dan eerst of de USB-stick wel in Schijfbeheer wordt vermeld. Is dat niet het geval, open dan Apparaatbeheer, verwijder bij het onderdeel Schijfstations alle vermelde USB-sticks en bij het onderdeel Universal Serial Bus-controllers de vermelding(en) USB-apparaat voor massaopslag. Na een herstart van Windows moet de verdwenen USB-stick weer toegankelijk zijn. Wordt de USB-stick wél in Schijfbeheer vermeld maar ontbreekt de schijfletter, voeg deze dan toe via een rechter muisklik op de USB-stick, optie Stationsletter en paden wijzigen. Schakel eventueel ook het automatisch toekennen van een schijfletter in. Start hiervoor de Terminal (Beheerder) en geef achtereenvolgens de commando’s DISKPART en AUTOMOUNT ENABLE.


 

WERKEN MET DE WINDOWS VERKENNER

Handige sneltoetsen

Met de toetscombinaties Ctrl-C, Ctrl-X en Ctrl-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Met de toetscombinatie Ctrl-Z wordt de laatst uitgevoerde bewerking ongedaan gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een per ongeluk of naar een verkeerde locatie versleepte map of bestand, een gewijzigde bestandsnaam, etc. Het ongedaan maken van een bewerking kan ook via het contextmenu (dat verschijnt met een rechter muisklik op een leeg gedeelte in de Windows Verkenner): er is keuze uit de opties Kopiëren ongedaan maken, Verplaatsen ongedaan maken en Verwijderen ongedaan maken. Voor het selecteren van meerdere mappen en/of bestanden zijn de toetsen Shift, Ctrl en de toetscombinaties Shift-Home en Shift-End onmisbaar. Zie tevens de lijst meer interessante sneltoetsen en aanraakcommando’s elders op deze website.

Met de rechter muisknop kopiëren, verplaatsen of snelkoppelingen maken

Wordt een bestand met de muis versleept dan is het niet altijd duidelijk wat ermee gaat gebeuren: wordt het bestand nu gekopieerd, verplaatst of wordt er alleen een snelkoppeling aangemaakt? Wil je meer controle over de uitgevoerde actie, houd dan de rechtermuisknop (in plaats van de linker) ingedrukt bij het verslepen naar de doellocatie. Zodra de muisknop losgelaten wordt, opent een menu waarin je kan kiezen voor Hierheen kopiëren, Hierheen verplaatsen of Hier snelkoppelingen maken.

Windows Verkenner bestanden kopiëren, verplaatsen of snelkoppeling maken.

ONGEWENST VERSLEEPTE MAPPEN OF BESTANDEN

Het gebeurt iedereen wel eens dat een map of bestand door een verkrampte muisbeweging naar een onbekende locatie wordt versleept. Zie je het gebeuren dan kan je het vaak nog wel herstellen met de toetscombinatie Ctrl-Z. Heb je het echter niet in de gaten dan kan je later goed in de problemen komen. Bijvoorbeeld omdat persoonlijke bestanden spoorloos verdwenen zijn, of omdat een app problemen geeft (wegens het ontbreken van een essentieel bestand).

Het per ongeluk verslepen van bestanden is te voorkomen door de minimaal vereiste sleepafstand voor het verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen te vergroten. Wijzig hiervoor met de register-editor in de registersleutel HKCU\ Control Panel\ Desktop de registerwaarden DragWidth en DragHeight van 4 naar 40, 80 of zelfs 120 en herstart de computer. Het getal staat voor het aantal pixels dat de cursor horizontaal of verticaal moet bewegen voordat deze als een bedoelde handeling wordt gezien. Hoe hoger de pixeldichtheid van het scherm (vaak gepaard met een hogere beeldschermresolutie), hoe hoger deze waarde moet worden ingesteld om effectief te zijn. Het verhogen van de minimale sleepafstand heeft ook een nadeel: het verslepen naar naastgelegen mappen vergt een relatief grote cirkelbeweging.


Zoeken

Met het zoekveld rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. De zoekresultaten, die tijdens het typen direct onder het zoekvak worden getoond, zijn gebaseerd op de door de Windows-zoekfunctie geïndexeerde gegevens. Dit heeft als voordeel dat óók de online in OneDrive opgeslagen bestanden (die on-demand gedownload kunnen worden) en alle overige door de zoekfunctie geïndexeerde gegevens (zoals de inhoud van bestanden, bezochte websites e.d.) worden getoond. Gaat de voorkeur uit naar de klassieke zoekresultaten (waarbij alleen de bestandsnamen van de lokaal opgeslagen bestanden worden doorzocht), druk dan na het typen van de zoekterm direct op Enter.

Zoeken in Windows

Standaard wordt alleen gezocht in bestandsnamen. Ben je juist op zoek naar specifieke informatie ín de doorzochte bestanden, activeer dan via de knop Zoekopties (die in de menubalk verschijnt nadat een zoekopdracht is gegeven) de optie Bestandsinhoud. Eventueel kunnen hier ook de opties Gezipte (gecomprimeerde) mappen en Systeembestanden geactiveerd worden, houd er wel rekening mee dat het zoekproces daarna aanzienlijk trager verloopt.

Zoekopties: alle onderliggende mappen

Ben je op zoek naar bestanden die op een specifieke datum zijn aangemaakt of bewerkt (bijvoorbeeld de foto's van een vakantie) en moet je daarvoor een groot archief doorzoeken? Filter dan eens op datum (of datumbereik) door op het neerwaartse pijltje rechts van de titel van een datumkolom te klikken. Door in dit venster een specifieke dag of periode te selecteren, worden alleen nog de bestanden weergegeven die aan deze datumselectie voldoen.

Windows Verkenner: een datum of datumbereik selecteren

CD's en DVD's branden

Het is vrij eenvoudig om vanuit de Windows Verkenner een CD of DVD te branden: plaats een lege CD of DVD in de brander, bereid deze in het gewenste formaat voor zodra daarom gevraagd wordt en kopieer vervolgens de bestanden naar de CD/DVD-brander. Moet de CD/DVD ook op andere apparaten gelezen kunnen worden, klik dan na het branden met rechts op de brander en kies optie Sessie afsluiten. Ook ISO-bestanden (images van de volledige inhoud van een CD of DVD, zie de pagina over de opstartbare media) kunnen direct via de Windows Verkenner op CD/DVD worden gebrand! Dit gaat als volgt: selecteer het ISO-bestand, knop Branden (bovenin de menubalk), hiermee wordt het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden geopend.

TIP: Wordt een ISO-bestand geopend dan wordt deze automatisch gemount: de Windows Verkenner opent het bestand dan als een virtuele DVD-speler (die een aparte schijfletter krijgt toegewezen), waarna eenvoudig door de inhoud kan worden gebladerd. Klik met rechts op het nieuw aangemaakte virtuele station, optie Uitwerpen om het ISO-bestand weer te ontkoppelen.

Meerdere bestanden tegelijk openen of afdrukken

Wil je meerdere bestanden tegelijk openen of printen? Selecteer deze bestanden dan in de verkenner, klik er met rechts op en kies de optie Openen (om te openen) of optie Meer opties weergeven, optie Afdrukken (om te printen). Gaat het om omvangrijke bestanden dan kan dat bij beperkt beschikbare computercapaciteit al snel tot foutmeldingen leiden, het maximumaantal tegelijkertijd te openen/printen bestanden is daarom ingesteld op 15. Ervaar je dit als hinderlijk dan kan dit aantal met een registerwijziging worden aangepast: open met de register-editor de registersleutel HKCU\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer, ga naar de 32-bits DWORD-register-waarde MultipleInvokePromptMinimum (of maak deze aan) en wijzig de decimale waarde in het gewenste aantal tegelijkertijd te openen bestanden

Meerdere bestanden tegelijk hernoemen

Wil je een reeks bestanden (bijvoorbeeld geïmporteerde fotobestanden) van een nieuwe, herkenbare naam voorzien? Selecteer deze bestanden dan in de Windows Verkenner, vervolg met een rechter muisklik, knop Naam wijzigen (bovenin het venster), geef de gewenste naam op (bijvoorbeeld Vakantie2021) en bevestig met Enter. De bestandsnamen worden gelijk ook genummerd, waardoor ze eenvoudig te sorteren zijn.

Meerdere bestanden tegelijk hernoemen: Naam wijzigen

Bestanden met een (te) lange naam

Wist je dat de lengte van een bestandsnaam voor problemen kan zorgen? De gehele padnaam (oftewel de bestandsnaam inclusief de mapnamen, bijvoorbeeld D:\Gebruikers\Menno\ Documenten\bestand.txt) mag maximaal 240 tekens lang zijn. Een bestand met een lange bestandsnaam (wat nogal eens het geval is met van internet gedownloade bestanden) die ook nog eens diep in een mappenstructuur opgeslagen wordt, kan gemakkelijk het maximaal aantal tekens voor de padnaam overschrijden. Het gevolg is dat het bestand hierdoor niet meer kan worden gebruikt, hernoemd of verwijderd.

Dit probleem is op te lossen door de ondersteuning van lange padnamen te activeren. Open hiervoor de registereditor en voeg de DWORD-registerwaarde LongPathsEnabled met de waarde 1 toe aan de registersleutels HKLM\System\ CurrentControlSet\Policies, HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Policies, HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\FileSystem en HKLM\SYSTEM\ControlSet001\ Control\FileSystem. Hebben deze registertweaks niet het gewenste effect of breng je liever niet handmatig registerwijzigingen aan dan zijn dergelijke bestanden altijd nog te bewerken met de tool Long Path Fixer (download: https://corz.org).

Long Path Fixer

Symbolische links

Symbolische links zijn een soort snelkoppelingen voor bestanden of mappen die verwijzen naar een andere locatie binnen Windows (vergelijkbaar met snelkoppelingen voor programma’s). Windows 11 bevat een groot aantal symbolische links voor mappen uit het Windows XP-tijdperk (zoals C:\Documents and Settings). Dankzij deze links zijn voor XP geschreven programma’s nog steeds te gebruiken. Symbolische links zijn standaard verborgen. Wil je ze zichtbaar maken in de Windows Verkenner, deactiveer dan via de knop Meer informatie, optie Opties, tabblad Weergave de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) en activeer de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven. De ‘mappen’ zijn symbolisch, en dus niet echt te openen (probeer je het toch dan volgt de melding Toegang geweigerd). Wil je zelf eens experimenteren met het maken van symbolische links (bijvoorbeeld om een map symbolisch te verplaatsen)? Kijk dan elders op deze website hoe een symbolische link is aan te maken om een map te verplaatsen.

Verwijderen van geblokkeerde bestanden

Is een bestand niet meer te verplaatsen, verwijderen of hernoemen dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Zie de pagina over beheerrechten voor meer informatie.

Programma's uit het contextmenu verwijderen

Het klassieke contextmenu van de Windows Verkenner (dat opent via een rechter muisklik op een schijf, map of bestand, optie Meer opties weergeven bevat vele Windows-functies en door apps toegevoegde items. Door de grote hoeveelheid vermeldingen kan dit menu nogal onoverzichtelijk worden. Onnodige vermeldingen zijn gelukkig vrij eenvoudig te verwijderen met behulp vans AutoRuns (download: https://docs.microsoft.com/nl-nl/sysinternals/downloads/autoruns; tabblad Explorer) of ShellExView (download: www.nirsoft.net/utils/shexview.html; sorteer op kolom Type). Er is een herstart van Windows nodig om de wijziging door te voeren.

Contextmenu Windows Verkenner: invoegtoepassingen uitschakelen.

Foutmeldingen en opstartproblemen

Toont de Windows Verkenner foutmeldingen, opent het contextmenu niet meer, loopt de Windows Verkenner vast of wil deze helemaal niet meer opstarten? Dergelijke problemen worden vaak veroorzaakt door een invoegtoepassing in het contextmenu die niet (meer) compatibel is. Lukt het niet om dergelijke problemen met Windows Systeemherstel op te lossen, schakel de invoegtoepassingen dan selectief uit (en zo nodig weer in) met behulp van ShellExView of AutoRuns. Uitzondering hierop is wanneer de verkenner crasht bij het automatisch openen van de virtuele map Thuis: dit probleem wordt meestal veroorzaakt door een corrupt bestand in deze 'map', en is op te lossen door de geschiedenis van de verkenner te wissen (via de knop Meer informatie, optie Opties, knop Wissen).

HET NAVIGATIEVENSTER UITKLEDEN

Navigatiestructuur van de Windows Verkenner uitkledenDe onoverzichtelijke hoeveelheid mapjes en snelkoppelingen in het navigatievenster (zie de afbeelding aan het begin van deze pagina) is menig Windows 11-gebruiker een doorn in het oog. Gelukkig kunnen de meeste onderdelen uit het navigatievenster worden ingeklapt of verwijderd, je kunt dus zelf bepalen hoe het navigatievenster eruitziet! Bij voorkeur bevat het navigatievenster alleen díe onderdelen die daadwerkelijk worden gebruikt (zoals de persoonlijke mappen, stations etc.).

De belangrijkste opties voor het wijzigen van de weergave van het navigatievenster zijn terug te vinden via de knop Meer informatie, optie Opties, tabblad Weergave, kopje Navigatievenster (onderaan in de lijst met geavanceerde instellingen):

Dubbele schijfletters

De dubbele vermelding van schijfletters van externe media zijn ook te verwijderen. Open hiervoor de registereditor en verwijder de registersleutel {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} uit de registersleutels HKLM\SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Explorer \Desktop \NameSpace \DelegateFolders en HKLM\SOFTWARE \WOW6432Node \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Explorer \Desktop \NameSpace \DelegateFolders.

Galerie

Heb je geen behoefte aan de ingang Galerie (bijvoorbeeld omdat je je fotocollectie liever beheert met de app Foto's) dan is deze als volgt uit het navigatievenster te verwijderen: open de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCU\Software\Classes\CLSID\ en maak hier de registersleutel {e88865ea-0e1c-4e20-9aa6-edcd0212c87c} aan. Voeg vervolgens in deze registersleutel de 32-bits DWORD-registerwaarde System.IsPinnedToNameSpaceTree met de waarde 0 toe (door deze registerwaarde te verwijderen of te wijzigen in 1 wordt de ingang Galerie weer zichtbaar).

OneDrive

Maak je geen gebruik van OneDrive, dan is de bijbehorende map als volgt uit de navi-gatiestructuur te verwijderen: open de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCR\CLSID\ {018D5C 66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} \ShellFolder en wijzig de DWORD-registerwaarde Attributes in f090004d (in plaats van f080004d). Herhaal deze procedure voor de registersleutel HKCR\Wow6432Node \CLSID\ {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED 1FE6} \ShellFolder en herstart Windows. Elders op deze website staat beschreven hoe OneDrive in zijn geheel is uit te schakelen.

Windows Verkenner schijfletters verbergen met NoDrivesManagerSchijfletters wijzigen en/of verbergen

De in de Windows Verkenner getoonde schijfletter voor een specifieke opslaglocatie (een partitie, DVD-speler, kaartlezer e.d.) kan vanuit Schijfbeheer worden gewijzigd of verwijderd: klik met rechts op de opslaglocatie, optie Stationsletter en paden wijzigen. Moet de toegewezen schijfletter worden verborgen, bijvoorbeeld omdat deze niet zomaar voor iedereen toegankelijk mag zijn? Er bestaat een vrij lastige registeraanpassing voor, maar het kan gelukkig ook eenvoudiger met NoDrives Manager (download: https://nodrvman.sourceforge.net). Selecteer in deze tool de te verbergen schijfletter(s), bewaar de instellingen met de knop Save changes en herstart Windows. De opslaglocatie is hierna nog wel toegankelijk via de schijfletter, maar wordt niet meer in de Windows Verkenner getoond. Onthoud wel dat deze aanpassing is gemaakt, anders zoek je je later rot naar de oorzaak van de ontbrekende letter!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring