Zoeken in Windows 11

De zoekfunctie van Windows is te openen via het zoekvak direct rechts van de startknop op de taakbalk, of met de sneltoets Win-S. Met de zoekfunctie kan je binnen Windows zoeken naar apps, persoonlijke bestanden, muziek, video’s, e-mailberichten en/of Windows-instellingen, of online naar allerhande informatie. Na het openen van de zoekfunctie (of het startmenu!) kan direct met typen worden begonnen, je hoeft dus niet eerst het zoekveld aan te klikken. Bij het intikken van de zoekopdracht (bijvoorbeeld 'computerbijbel') worden direct alle gerelateerde zoekresultaten getoond (zie afbeelding). Specificeer de zoekresultaten eventueel met behulp van de ‘tabbladen’ bovenin het zoekvenster (Apps, Documenten, Instellingen, Mappen, Foto’s etc.). Wordt in het linker gedeelte van het zoekvenster een zoekresultaat geselecteerd, dan toont het rechter gedeelte de bijbehorende details.

Zoeken in Windows 11

De zoekindex

De zoekfunctie maakt gebruik van de zoekindex, een database met geïndexeerde bestanden die op inhoud zijn te doorzoeken. Direct na de installatie van een onderdelenupdate of een herinstallatie van Windows wordt de zoekindex (opnieuw) opgebouwd. Het indexeren vindt op de achtergrond plaats, en alleen op de momenten dat de kostbare systeembronnen niet voor andere taken benodigd zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid te indexeren gegevens en de intensiteit waarmee je de computer gebruikt, kan dit enige uren of zelfs dagen in beslag nemen. Houd er dus rekening mee dat de computer tijdens het opbouwen van de index aanhoudend blijft ratelen en de accu sneller leeg raakt.

Komt het gezochte item niet voor in de index, dan worden er ook geen resultaten getoond. Dat wil echter niet zeggen dat er dan ook niets te vinden is! Standaard worden namelijk alleen de gangbare locaties (zoals de mappen met persoonlijke bestanden, de op aanvraag in OneDrive opgeslagen bestanden en het e-mailarchief) geïndexeerd. Extra zoeklocaties (zoals een aparte datapartitie) kunnen desgewenst aan de zoekindex worden toegevoegd of verwijderd via de zoekfunctie van Windows, knop Opties (knop met drie puntjes), optie Indexeringsopties (tevens toegankelijk via Instellingen > Privacy en beveiliging > Zoeken in Windows > Mijn bestanden zoeken, link Zoeklocaties aanpassen, knop Wijzigen. Als alternatief kan de indexering worden uitgebreid naar alle bestanden op de pc (met uitzondering van de systeembestanden) door bij > Mijn bestanden zoeken de optie Klassiek te wijzigen naar Uitgebreid. Maar pas wel op: hoe meer bestanden er worden geïndexeerd, hoe meer tijd het indexeren kost en hoe meer schijfruimte de index in beslag zal nemen.

Zoeken: indexeringsopties

Onder de knop Geavanceerd zijn nog een aantal interessante opties te vinden, zoals het opnieuw laten samenstellen van de index (handig bij indexeringsproblemen), het wijzigen van de indexlocatie (bijvoorbeeld van een SSD- naar een traditionele harde schijf) en het in de indexering meenemen dan wel uitsluiten van bepaalde bestandstypen (tabblad Bestandstypen). Per bestandstype is aan te geven of naast de eigenschappen (zoals de bestandsnamen) ook de inhoud van de betreffende bestanden geïndexeerd moet worden.

Problemen met de zoekfunctie oplossen

Zijn er voortdurend problemen met de zoekfunctie, kijk dan eens naar de wizard voor het oplossen van problemen met de zoekfunctie. Deze wizard wordt in de loop van het jaar verwijderd, maar is tot die tijd nog te openen via Instellingen > Privacy en beveiliging > Zoeken in Windows, optie Probleemoplossing voor indexeerfunctie.

Probleemoplosser zoeken en indexeren

DE ZOEKTOOL FILELOCATOR LITE IS EEN GOED ALTERNATIEF

Een goed alternatief op de standaard zoekfunctie van Windows is de gratis zoektool FileLocator Lite (download: www.mythicsoft.com/filelocatorlite). Deze tool doorzoekt razendsnel alle bestanden op de schijf, zonder dat de bestanden geïndexeerd hoeven te worden. FileLocator kan alle typen schijven (dus ook netwerkschijven) snel doorzoeken op bestandsnaam (File name) én op inhoud (Containing text). Het venster rechtsonder (tabblad Summary) laat zien dat een zoekopdracht naar bestandsnamen razendsnel verloopt: binnen 34 seconden is ruim 1 TB aan data doorzocht. Eenzelfde zoekopdracht binnen de inhoud van bestanden duurt aanzienlijk langer, maar kan ingekort worden door te filteren op bestandsgrootte (Size) en datum/tijd (After, Before en tabblad Dates). Er kan desgewenst hoofdlettergevoelig worden gezocht (met de knop Aa rechts naast het invoerveld) en gebruik worden gemaakt van de operatoren AND, OR, NOT en aanhalingstekens (zie de knop ? voor voorbeelden). De zoekresultaten zijn (net als in de Windows Verkenner) per kolom te sorteren en via File, Export Results te exporteren naar het klembord of een tekstbestand.


 


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring