Windows Systeembeheer

Systeemtools:

Systeemherstel:

Multiboot:

Computerhulp:

 

Cleantools veroorzaken meer problemen dan ze oplossen

Regelmatig bereikt mij de vraag welke cleantool het beste kan worden gebruikt voor het opschonen van Windows. Als ik antwoord dat het verstandiger is helemaal geen cleantool te gebruiken dan valt er doorgaans een stilte van ongeloof. In die stilte vraagt men zich ongetwijfeld af of ik wel goed bij mijn hoofd ben want aan het nut van deze tools valt toch niet te twijfelen?!? Ik ben echter van mening dat cleantools meer problemen veroorzaken dan dat ze oplossen...

Systeemtools van Sysinternals

De systeemtools van Sysinternals (inmiddels overgenomen door Microsoft) zijn ideaal voor het beheer van een Windows computer. De tools zijn zo divers, dat er een aparte pagina aan is gewijd.

Windows registereditor: RegEdit

Het register bevat vele Windows-instellingen, welke met de registereditor kunnen worden ingezien en gewijzigd. De vele registertweaks zoals ze op deze en andere websites staan, kunnen met de registereditor worden toegepast. Omdat het register continu onderhevig is aan verandering, is het geen overbodige luxe het register eens compleet te defragmenteren, op deze pagina staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. Tevens is te lezen hoe met de tool Process Monitor registerwijzigingen getraceerd kunnen worden.

Windows-partitie verkleinen

De interne schijf van een (nieuwe) computer is meestal uitgerust met slechts één grote partitie. Ontstaat er op een zeker moment behoefte aan méér dan 1 partitie (bijvoorbeeld voor het scheiden van de persoonlijke bestanden en het besturingssysteem, het opzetten van een multiboot systeem en/of het maken van een systeemback-up van de Windows-installatie), dan zal de systeempartitie eerst verkleind moeten worden (het liefst met behoud van de huidige Windows-installatie, geïnstalleerde programma's en overige gegevens). De ruimte die hiermee op de interne schijf wordt vrijgemaakt, kan voor nieuw aan te maken partities worden aangewend.

Windows-partitie verkleinen i.g.v. een recoverypartitie

Het via een recoveryprocedure installeren van Windows is meestal erg eenvoudig. Het wordt echter lastiger wanneer daarnaast ook de aangemaakte Windows-partitie moet worden verkleind om plaats te maken voor een aparte datapartitie. Op deze pagina staat beschreven hoe het verkleinen van de Windows-partitie met behoud van de recoverypartitie in zijn werk gaat en waarop gelet moet worden zodat een kleinere systeempartitie ook voor uw computer mogelijk is.

Slechtziend? Vergroot de weergave

De resolutie van beeldschermen wordt steeds hoger. En hoewel dat meerwaarde heeft voor de scherpte van het beeld, levert het voor de slechtzienden onder ons ook problemen op omdat veel elementen (waaronder de lettergrootte) kleiner worden weergegeven. Gelukkig zijn er genoeg manieren de leesbaarheid te vergroten, zonder dat daarvoor een groter beeldscherm moet worden aangeschaft ;-)

Opstartbare CD-ROM maken

Deze pagina beschrijft een groot aantal verschillende gratis opstartbare CD's met elk hun eigen mogelijkheden. Er zitten mooie en erg handige CD's tussen, die u zeker niet mag missen. Zo kan met de genoemde CD's gegevens van een NTFS-partitie worden veiliggesteld, hardware worden gecontroleerd, het administrator-wachtwoord blanco worden gemaakt, de interne schijf gepartitioneerd, of juist de gegevens worden veiliggesteld door middel van recovery en/of image software.

Een USB-herstelstation maken

Sinds Windows 8.1 is Windows ook te herstellen met behulp van een USB-herstelstation. Een USB-herstelstation is feitelijk een USB-geheugenstick met daarop een back-up van de recoverypartitie (om Windows naar fabrieksinstellingen terug te zetten) dan wel de actuele Windows-installatie (inclusief alle geïnstalleerde Windows-updates, hardware drivers en extra software). Het USB-herstelstation is buiten Windows om op te starten zodat het besturingssysteem te allen tijde opnieuw kan worden geïnstalleerd (dus ook wanneer Windows niet meer wil opstarten!). En omdat de procedure via USB verloopt, is het ook nog eens een ideale oplossing voor apparaten zonder DVD-speler zoals tablets en menig laptop. Ook voor minder ervaren computergebruikers is mijn advies: maak een USB-herstelstation! Het is namelijk niet ingewikkeld en het helpt je vrijwel zeker uit de brand wanneer Windows er een keer de brui aan geeft!

Een back-up (image) van Windows maken

Nadat veel tijd is gestoken in het installeren en optimaliseren van Windows en alles naar wens functioneert is het verstandig deze aanpassingen definitief vast te leggen in een systeemback-up, ook wel image genoemd. Deze pagina beschrijft het maken van een systeemback-up.

Een trage computer sneller maken door hardware te vervangen

Het beschikbare RAM-geheugen en de beperkte snelheid van de interne schijf zijn op hardwarematig gebied de zwakste schakels wanneer het om de snelheid van de computer gaat. Met het vervangen van hardware zijn de systeemprestaties miraculeus te verbeteren, bijvoorbeeld door geheugen bij te plaatsen en/of de interne schijf te vervangen door een snellere.

Hardeschijf vervangen en Windows overzetten met een image

Het vervangen van een interne schijf is niet zo moeilijk als het in eerste instantie lijkt. Deze pagina beschrijft hoe dat kan worden gedaan en hoe het bestaande Windows systeem (inclusief data) kan worden overgezet met gratis image software.

Koelingsproblemen en SpeedFan

Met name in de zomer kan het voorkomen dat de processorkoeling niet voor voldoende afkoeling kan zorgen. Door dit probleem te identificeren wordt het al snel duidelijk waarom de computer blijft hangen of automatisch opnieuw opstart.

Multiboot systeem: Windows bootmanager vs. alternatieve bootmanager

Het opzetten van een multiboot systeem kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Hierbij wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de Windows bootmanager t.o.v. alternatieve bootmanager en wat de daarmee samenhangende voor- en nadelen zijn. De voorkeur gaat daarbij uit naar een situatie waarbij de verschillende besturingssystemen geen toegang hebben tot elkaars systeempartities. Op deze pagina staat beschreven wat de voor- en nadelen van de verschillende methodes zijn en hoe een degelijk multiboot systeem wordt opgezet. Dit kan worden gerealiseerd met de bootmanager MrBooter.

Computerservice aan huis van een PC-dokter

Op deze pagina worden de mogelijkheden van computerservice aan huis besproken. Elke computergebruiker loopt wel eens tegen een probleem aan dat hij zelf niet kan oplossen en daar graag een PC-dokter voor langs laat komen.

Tips voor het starten als PC-dokter

Op deze pagina wordt beschreven met welke problemen en uitdagingen een PC-dokter te maken krijgt. Interessante informatie dus voor mensen die overwegen een computerhulp aan huis-dienst te beginnen of regelmatig andere mensen helpen met hun computerproblemen.

 

© 2001-2018 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring