Opstartbare MS-DOS diskette/CD maken

Voor de installatie van Windows is geen opstartbare diskette of CD nodig, de setup kan namelijk direct vanaf de Windows-CD/DVD worden opgestart. Onder sommige omstandigheden is het echter toch handig om een opstartbare MS-DOS diskette bij de hand te hebben, bijvoorbeeld bij het het activeren van een recoverypartitie of bij het maken van een systeemback-up.

WINDOWS XP-SETUP VANAF EEN MS-DOS DISKETTE

Blijkt de Windows XP-CD op de een of andere manier niet opstartbaar te zijn, dan kan de setup alsnog met een opstartbare floppy (of CD) met CD-ondersteuning worden uitgevoerd. Start SMARTDRV.EXE, ga vervolgens naar de map I386 op de CD en start WINNT met achtereenvolgens de commando's: (1) SMARTDRV, (2) D: (als D de letter van het CD-station is), (3) CD\I386, (4) WINNT).


Opstartbare MS-DOS CD maken

Tegenwoordig bevatten nog maar weinig PCs een diskettestation, de opstartbare diskette zal dus in veel gevallen vervangen moeten worden door een opstartbare CD. Er zijn genoeg images voor opstartbare MS-DOS CDs van het internet te downloaden (www.allbootdisks.com/download/me.html, wijzig eventueel de extensie IMG in ISO om gebruik te kunnen maken van het brandprogrmama van Windows). Een zelf geconfigureerde opstartbare MS-DOS-CD kan ook worden gemaakt, zie daarvoor de pagina over het maken van een opstartbare systeemback-up CD.

Opstartbare MS-DOS USB-stick of CF/SD/SM/MS-kaart maken

Het is wellicht nog praktischer om een opstartbare USB-stick of CF/SD-kaart te maken, op deze media kunnen namelijk achteraf gemakkelijk wijzigingen worden aangebracht. Met de formatteertool van Windows is het echter niet mogelijk een opstartbare MS-DOS USB-stick of kaart te maken, gebruik daarom de (helaas niet meer op de website van HP beschikbare) HP USB Disk Storage Format Tool (download: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197). Nadat de opstartbestanden door de Format Tool op het flashgeheugen zijn geplaatst, kunnen ook de overige MS-DOS bestanden worden gekopieerd. Of MS-DOS uiteindelijk vanaf het flashgeheugen wil opstarten, is afhankelijk van de opstartmogelijkheden van het type moederbord en toegepaste UEFI/BIOS: zo kan het zijn dat de computer wl wil opstarten van een kaart maar niet vanaf een USB-stick.

TIP: Wil de computer niet opstarten vanaf de floppy, CD of USB-stick, dan moeten het UEFI/BIOS-instellingen worden aangepast. Afhankelijk van het type moederbord moet hiervoor tijdens het opstarten van de computer op Del, F1, F2, F3, F10, F11, F12 of Ins worden gedrukt. Zoek in het UEFI/BIOS naar een term als boot sequence, boot order of iets vergelijkbaars.

2001-2022 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring