Windows-partitie verkleinen i.g.v. een recoverypartitie

Een recoverysysteem bevat een door de fabrikant bewerkte Windows-setup (naast alle benodigde software en drivers bevat deze helaas ook nutteloze software en ongewenste sluikreclame). Het betreft hier altijd een OEM-versie van Windows waarbij de computerfabrikant verplicht zorg draagt voor de serviceverlening. Microsoft gaat er daarmee vanuit dat een klant zelfstandig Windows kan installeren. Omdat installatie-DVDĺs vrij kostbaar zijn, kiezen fabrikanten er meestal voor om in plaats daarvan een recoverypartitie aan te brengen (eventueel aangevuld met de optie dat de klant zelf een recovery-DVD kan branden).

Pluspunt van een recoverypartitie is een beduidend eenvoudigere Windows-installatie omdat alle benodigde software en drivers direct worden meegenomen. Dit is dan ook het enige voordeel, want verder is er geen reden om blij te zijn: een recoverypartitie neemt namelijk (behoorlijk wat) schijfruimte in beslag en in het geval de interne schijf defect raakt is de recoverypartitie foetsie en moet alsnog de recovery-DVD worden besteld. Het grootste bezwaar is echter dat het wijzigen van de partitie-indeling niet zonder problemen verloopt

Het verkleinen van de Windows-partitie

Is bij de herinstallatie van Windows een kleinere Windows-partitie gewenst (om bijvoorbeeld ruimte te maken voor een datapartitie), dan moet deze voor ˇf na de recoveryprocedure worden verkleind. Bij het vooraf verkleinen wordt de Windows-partitie eerst verwijderd, om deze vervolgens opnieuw (in verkleinde omvang) opnieuw aan te maken. Vindt het verkleinen van de Windows-partitie achteraf plaats, dan zal dat met behoud van gegevens moeten gebeuren. Hoewel dit geen klusje zonder risicoĺs is, heeft het wel de voorkeur!

Opstarten recoveryprocedure

Omdat de recoveryprocedure alleen kan worden opgestart via de bootmanager op de Windows-partitie (en dus niet door met een partitioneringsprogramma de recoverypartitie Windows Preinstalled Environment als op te starten partitie te activeren) is het onverstandig de Windows-partitie te verwijderen.

Veiligstellen en terugzetten Boot Configuration Data (BCD)

Wil je per se tˇch de Windows-partitie opnieuw aanmaken, stel dan eerst de bootgegevens (Boot Configuration Data, BCD) veilig zodat deze na het aanmaken van een nieuwe partitie voor Windows kan worden teruggeplaatst. Het veiligstellen en terugzetten van de BCD (gebruik hiervoor bij voorkeur een USB-stick) wordt uitgevoerd via de Opdrachtprompt. Omdat op het moment van terugzetten van de BCD Windows niet meer aanwezig is (de partitie is dan immers opnieuw aangemaakt), moet dit worden gedaan vanuit de opdrachtprompt die beschikbaar is na het opstarten vanaf een Windows 8.1-DVD. Omdat het belangrijk is te weten of het terugzetten van de BCD zal lukken, kan het veiligstellen beter ˇˇk buiten Windows om worden gedaan.

Het benaderen van de opdrachtprompt buiten Windows om gaat als volgt: start op vanaf een Windows 8.1/7/Vista-DVD. Doorloop de setup en kies na de taal- en toetsenbordinstellingen voor Uw computer herstellen, selecteer de 8.1/7/Vista-partitie, klik op Volgende en kies Opdrachtprompt. Met het commando BCDEDIT /export "G:\WINDOWSPC.BCD" wordt de BCD in het bestand G:\WINDOWSPC.BCD veiliggesteld, en met het commando BCDEDIT /import "G:\WINDOWSPC.BCD" wordt deze weer hersteld. Verander de schijfletter G: in de schijfletter van de back-uplocatie, bij voorkeur een USB-stick! Met het commando EXIT wordt de opdrachtprompt weer verlaten.

Opstarten vanaf de recoverypartitie

Nadat de BCD is hersteld, kan deze met het commando BCDEDIT (of BCDEDIT /v voor een uitgebreide weergave) worden weergegeven. Staat de verwijzing naar de recoverypartitie er niet bij, dan kan deze alsnog worden toegevoegd met het commando BCDEDIT /create /d "Recoveryprocedure starten" /application osloader. Dit commando maakt een nieuwe vermelding aan in het opstartmenu, welke wordt ge´dentificeerd met een unieke GUID-reeks in het formaat {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}. Deze GUID is belangrijk bij het verder afstellen van de opstartopties voor de recoverypartitie. De volgende commando's moeten nog worden uitgevoerd om de nieuwe verwijzing bruikbaar te maken in het opstartmenu (vervang GUID met de eigen unieke reeks en wijzig de schijfletter (in dit voorbeeld F:) in de daadwerkelijke schijfletter van de recoverypartitie):

BCDEDIT /set {GUID} path \Windows\system32\boot\bootloader.exe
BCDEDIT /set {GUID} device partition=F:
BCDEDIT /set {GUID} osdevice partition=F:
BCDEDIT /set {GUID} systemroot \Windows
BCDEDIT /set {GUID} detecthal yes
BCDEDIT /set {GUID} winpe yes

Met de pijltjestoets omhoog wordt de vorige opdracht teruggehaald zodat de code niet elke keer opnieuw ingevoerd hoeft te worden. Eventueel kan het besturingssysteem op de recoverypartitie vervolgens met het commando BCDEDIT /default {GUID} als standaard opstartkeuze worden ingesteld. Na het opnieuw opstarten wordt automatisch de (aangepaste) BCD geladen, waardoor de recoverypartitie wordt opgestart. Met de aangemaakte optie Recovery-procedure starten uit het opstartmenu kan vervolgens de door de fabrikant bewerkte setup worden gestart zodat de installatie van Windows op de nieuw aangemaakte partitie in gang wordt gezet.

LET OP: Worden er op een later tijdstip wijzigingen doorgevoerd in de partitie-indeling, dan is het verstandig te controleren of de gehanteerde schijfletters nog wel correct zijn!

Het mag duidelijk zijn dat dit geen simpele procedure is! Gelukkig is er ook een tool beschikbaar waarmee wÚl gemakkelijk wijzigingen in de BCD kunnen worden doorgevoerd: EasyBCD (download: http://neosmart.net/EasyBCD/). Zie tevens docs.microsoft.com voor meer informatie over het aanpassen van de Boot Configuration Data met het commando BCDEDIT.

ę 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring