Slechtziend? Vergroot de weergave!

De resolutie van beeldschermen wordt steeds hoger. En hoewel dat meerwaarde heeft voor de scherpte van het beeld, levert het voor de slechtzienden onder ons ook problemen op omdat veel elementen (waaronder de lettergrootte) kleiner worden weergegeven. Gelukkig zijn er genoeg manieren om de leesbaarheid aanzienlijk te vergroten, zonder dat daarvoor een groter beeldscherm moet worden aangeschaft ;-)


Inzoomen

Met het vergrootglas van Windows kan de weergave snel worden in- en uitgezoomd (Ctrl-toets in combinatie met respectievelijk het plus- of minteken). Door het inzoomen valt een (groot) gedeelte van het scherm buiten beeld, het vergrootglas is daarom niet erg praktisch. Webbrowsers, tekstverwerkers en menig ander programma hebben een ingebouwde zoomfunctie. Open het betreffende programma, houd de Ctrl-toets ingedrukt en draai tegelijkertijd met het scrollwieltje van de muis (of gebruik het plus- of minteken) om de gehele inhoud (teksten en afbeeldingen) met een vast percentage te vergroten (of verkleinen) zonder dat de venstergrootte van het programma wordt aangepast. Zonder ingrijpende aanpassingen wordt de tekst hiermee direct beter leesbaar.

Beeldschermresolutie aanpassen

De ingestelde resolutie geeft aan hoeveel pixels het scherm breed en hoog is (bijvoorbeeld 1920 bij 1080 pixels). Door de ingestelde resolutie te verlagen (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Beeldscherm) wordt gedaan alsof het beeldscherm over minder pixels beschikt, waardoor alles groter wordt weergegeven. Zorg ervoor dat de breedte-hoogteverhouding gelijk blijft met de daadwerkelijke resolutie van het beeldscherm, anders wordt het beeld uit zijn verband getrokken (is de beeldschermresolutie bijvoorbeeld 1920*1080 pixels dan zou de verlaagde resolutie 1600*900 pixels kunnen zijn). Door de resolutie lager in te stellen dan de hardwarematige resolutie van het beeldscherm (oftewel het daadwerkelijke aantal pixels), wordt de weergave wel minder scherp. Deze methode heeft daarom niet mijn voorkeur.

De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen

Als alternatief voor het aanpassen van de beeldschermresolutie kan ook de weergavegrootte van alle beeldschermelementen (zoals tekst, apps e.d.) worden aangepast. Dat kan via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Beeldscherm, kopje De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen (wijzigt tekst, apps en andere onderdelen) of via Instellingen, onderdeel Toegankelijkheid, sub Tekengrootte (wijzigt alleen tekst). Wil je naast de tekengrootte ook het lettertype en de opmaak van de titelbalk, menu-items, berichtvensters en informatieballonnen naar eigen wens wijzigen, dan heb je een tool als Advanced System Font Changer (download: www.wintools.info/index.php/advanced-system-font-changer) nodig. Pas eventueel via tabblad Advanced enkele variabelen aan zodat vergrote letters beter in de beschikbare ruimte passen. Met de knop Apply worden de voorgestelde wijzigingen toegepast.

Advanced System Font Changer: lettertype en opmaak Windows-onderdelen aanpassen

TWEE BEELDSCHERMEN? WIJZIG DE WEERGAVEGROOTTE VAN ÉÉN SCHERM

De meeste apps werken prima bij de standaard resolutie, er zijn echter ook apps (zoals het e-mailprogramma) die ingezoomd wat prettiger werken. Zijn twee vergelijkbare beeldschermen aangesloten dan is het een interessante mogelijkheid om de weergave bij één van de beeldschermen te vergroten. Elke app kan zo in de best passende weergave worden getoond.

Zoals eerder aangegeven kan dit op twee manieren: de weergave van tekst, apps e.d. met een vast percentage vergroten, óf de resolutie van het beeldscherm verlagen. Wordt de resolutie echter bij slechts één van de beeldschermen verlaagd dan heeft dat onpraktische gevolgen voor de overgang van de muis van het ene naar het andere beeldscherm. Wijzig daarom in geval van meerdere beeldschermen bij voorkeur niet de resolutie maar de weergavegrootte. Wanneer de weergavegrootte van één van de beeldschermen naar 125% wordt opgeschroefd terwijl het andere op 100% blijft staan, kan de muis alsnog in één vloeiende beweging van het ene scherm naar het andere worden bewogen. En versleep je een venster van het ene naar het andere scherm, dan wordt deze direct met 25% vergroot of verkleind.


KLEINE KNOPPEN EN MENUBALKEN OPSCHALEN

De knoppen, menubalken e.d. van oudere programma's zijn vaak gebaseerd op een vaste pixelindeling. Deze elementen zijn tot een pixeldichtheid van 96 (oftewel een DPI van 96 pixels per inch) nog goed zichtbaar. Omdat de knoppen niet worden opgeschaald, ogen ze bij hogere pixeldichtheden relatief klein (dit is onder andere het geval bij de Adobe-programma's Photoshop, Illustrator en Dreamweaver). Met de volgende registeraanpassing zijn deze elementen alsnog op te schalen naar een groter formaat: voeg met de registereditor de 32-bits DWORD-waarde PreferExternalManifest met de waarde 1 toe aan de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ SideBySide. Open vervolgens de map waarin het programmabestand staat (bijvoorbeeld C:\Program Files\Adobe), sla hier een manifest-bestand op (download: manifest.txt) en wijzig de bestandsnaam door vooraan de naam van het uitvoerbare programmabestand toe te voegen (bijvoorbeeld photoshop.exe.manifest.txt voor het vergroten van de besturingselementen van Photoshop).


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring