Wilt u PC-dokter worden? Tips voor het oplossen van andermans computerproblemen en het verlenen van computerhulp aan huis

Op de pagina over het inschakelen van een PC-dokter is reeds aandacht besteed aan de dienstverlening computerhulp aan huis. Dergelijke dienstverleners verhelpen computerproblemen tegen betaling. Het is echter lang niet altijd noodzakelijk een betaalde service in te schakelen, een probleem kan vaak ook wel met de hulp van een handige kennis worden opgelost. Ervaren computergebruikers worden dan ook regelmatig gevraagd te helpen bij het oplossen van computerproblemen. Deze nieuwsbrief bevat richtlijnen voor het efficiŽnt aanpakken van andermans computerproblemen en is bedoeld voor dŪe computergebruikers die het leuk vinden de medemens te helpen of daar zelfs hun beroep van zouden willen maken!

Hanteer een gestructureerde aanpak voor het oplossen van problemen

Verleent u wel eens computerhulp, dan heeft u vast wel ervaren hoe tijdrovend het oplossen van andermans problemen kan zijn. Om grip op de tijdsbesteding te houden, is het belangrijk dat het oplossen van de problemen gestructureerd wordt aangepakt. Op basis van een analyse van de bestaande situatie kan vroegtijdig worden bepaald of het Łberhaupt wel zinvol is om tijd te investeren in het bestrijden van symptomen, of dat het wellicht verstandiger is drastischere maatregelen in te zetten (zoals het herinstalleren van Windows).

Het opzetten van een professionele computerhulp aan huis-service

Sommige 'computerhulpverleners' hebben zo veel kennis en ervaring opgedaan, dat zij overwegen van de hobby hun beroep te maken en een professionele computerhulp aan huis-service op te zetten. Hoewel het vrij eenvoudig is een eigen bedrijfje te starten, blijkt het een stuk lastiger de activiteiten ook nog eens voldoende winstgevend te maken. De hoeveelheid factoren die het succes of falen van een dergelijke onderneming bepalen, zijn namelijk legio... Ter stimulering van het ondernemerschap heeft de overheid gelukkig nog een aantal gunstige fiscale regelingen in het leven geroepen zodat de financiŽle risico's enigszins kunnen worden beperkt.

GEBASEERD OP EIGEN ERVARINGEN...

De afgelopen jaren ben ik zelf werkzaam geweest als PC-dokter en heb zodoende veel praktijkervaring opgedaan in het verlenen van computerhulp. Veel informatie in deze nieuwsbrief is dan ook gebaseerd op deze ervaringen!


Maak eerst een analyse van de bestaande situatie

Om te voorkomen dat het oplossen van problemen onnodig veel tijd in beslag neemt, is het verstandig eerst een goed beeld van de algehele situatie te verkrijgen. Aan de hand van de aard van de problemen, de gebruikersgeschiedenis en de algehele staat van de computer kan een indicatie worden gemaakt van de hoeveelheid tijd die nodig is om de aangetroffen problemen op te lossen. Blijkt de gebruiksgeschiedenis onduidelijk of zijn er gewoonweg te veel problemen, dan zullen herstelwerkzaamheden al snel enkele uren in beslag gaan nemen. Overweeg onder die omstandigheden altijd of het niet verstandiger is Windows opnieuw te installeren...

De aard van de gebruiker zegt veel over de staat van de computer

De meeste problemen ontstaan door het (onjuist) handelen van een gebruiker. Sommige problemen zijn direct te herleiden tot ťťn specifieke handeling, maar het is ook heel goed mogelijk dat de problemen zijn veroorzaakt door een opeenstapeling van handelingen. Het oplossen van de computerproblemen van een voorzichtige computergebruiker (die zelden drastische aanpassingen maakt) zal doorgaans minder tijd kosten dan die van een gebruiker die er flink op los experimenteert (en zodoende aanpassing op aanpassing maakt waardoor de historie van de computer niet meer te overzien is).

De historie van een computer is een belangrijke factor voor de hoeveelheid tijd die nodig is voor het oplossen van de problemen. Hoe langer en onduidelijker deze historie is, hoe meer tijd het oplossen van problemen zal kosten (als dat al mogelijk is). Bij een onbekende historie moet ook nog eens rekening worden gehouden met mogelijk sluimerende problemen die pas tijdens of na de herstelwerkzaamheden boven water komen (zo blijken cleanprogramma's voor vreemde onoplosbare problemen te kunnen zorgen).

Afweging: de problemen oplossen of Windows opnieuw installeren?

Voordat je er erg in hebt, ben je uren zoet met het doorspitten van handleidingen, uitgebreid zoeken op internet, langdurig bellen met een helpdesk en het tegen beter weten in zelf uitproberen. Dit is zelden een rendabele manier van problemen oplossen! En wordt de oplossing na een tijdrovende zoektocht uiteindelijk gevonden, dan is er nog steeds sprake van de oorspronkelijke Windows-installatie. En dat terwijl een nieuwe installatie vaak net zo veel tijd kost maar veel meer zekerheden biedt!

Er is dan ook niets zo vervelend als na tijdrovende herstelwerkzaamheden tot de conclusie te komen dat het verstandiger was Windows opnieuw te installeren. Is er vooraf enig vermoeden dat de herstelwerkzaamheden veel tijd kunnen gaan kosten, dan moet eigenlijk meteen de vraag worden gesteld of het niet verstandiger is Windows opnieuw te installeren. Veelal wordt hier echter tegenop gezien omdat juist dit herinstalleren (vaak onterecht) als een tijdrovende klus wordt ervaren.

Ook de wensen van de gebruiker spelen een rol bij deze afweging. Menig computergebruiker heeft namelijk de neiging problemen los te zien van het algeheel functioneren van Windows. Hoe irritant en frustrerend het werken met een trage en onoverzichtelijke computer ook wordt ervaren, alles went. Hoewel het ook anders kan, is het herinstalleren van Windows dan vaak niet bespreekbaar. Met de beste bedoelingen moet dan worden begonnen met het oplossen van de problemen. En dat terwijl het niet eens zeker is dat deze allemaal kunnen worden opgelost. Zo is het mij in het verleden regelmatig overkomen dat ik het zelf noodzakelijk achtte Windows opnieuw te installeren, maar ben ik na enig aandringen toch maar begon met het oplossen van de problemen. Dat bleek dan achteraf vaak toch de verkeerde keuze... Tegenwoordig voer ik daarom geen tijdrovende herstelwerkzaamheden uit wanneer mijn gevoel zegt dat dit niet verstandig is.

Hoeveel tijd kost een herinstallatie van Windows?

In de praktijk valt het herinstalleren van Windows erg mee, een basisinstallatie neemt hooguit 2 tot 3 uur in beslag. Voor een gebruikersvriendelijke installatie komt er echter wel meer bij kijken! Er moet eerst een grondige inventarisatie worden gemaakt van de hardware, de geÔnstalleerde software, de beschikbare CD/DVD's, de installatiecodes en natuurlijk de wensen van de gebruiker. Nadat vervolgens de persoonlijke gegevens zijn veiliggesteld, kan pas worden begonnen met het opnieuw partitioneren van de interne schijf en het herinstalleren en updaten van Windows, hard- en software. Daarnaast is het wenselijk dat Windows optimaal en gebruikersvriendelijk wordt afgesteld, nuttige gratis tools worden geÔnstalleerd (zoals een tool voor het maken van een automatische back-up van de persoonlijke gegevens) en de computer (indien mogelijk) wordt voorzien van een systeemback-up. Een dergelijke exercitie zal een expert al snel 5 ŗ 6 uur werk kosten. Dat lijkt veel, maar die extra tijdsinvestering levert voor de klant juist de meeste toegevoegde waarde! En omdat een groot gedeelte van de tijd tijdens een herinstallatie wachtend wordt doorgebracht, is er ook nog eens ruimte genoeg voor het geven van uitleg en advies!

Een nieuwe interne schijf levert extra tijdswinst op

Bij het aansluiten van een nieuwe interne schijf kan de oude harde schijf (met daarop de oude installatie) tijdelijk worden losgekoppeld en veilig worden weggelegd. Dat is voor beide partijen een veilige gedachte, de grootste angst bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de PC is immers het verlies van persoonlijke gegevens. Vervolgens kan zonder enig tijdverlies direct worden begonnen met het installeren van Windows. Nadat de installatie is voltooid, kan de oude interne schijf (eventueel tijdelijk) als tweede interne schijf worden aangesloten zodat de veiliggestelde gegevens snel naar de gewenste locatie op de nieuwe schijf kunnen worden gekopieerd.

Door direct een nieuwe interne schijf te plaatsen, wordt dus flink bespaard op de tijd die benodigd is voor het veiligstellen (ťn terugzetten) van de persoonlijke gegevens. Het mag duidelijk zijn dat het voordeel van een nieuwe interne schijf groter wordt naarmate er meer gegevens veiliggesteld moeten worden. En omdat een nieuw aangeschafte interne schijf vaak sneller is dan zijn voorganger, gaat het herinstalleren ook nog eens aanzienlijk vlotter. Een besparing van 2 tot 3 uur is zeker geen uitzondering! Zou voor de herinstallatie betaald moeten worden, dan zijn de kosten van een nieuwe interne schijf (maximaal 100 euro) dan ook snel terugverdiend. Als bijkomende voordelen wordt de computer aanzienlijk sneller en krijgt deze meer opslagruimte. En niet onbelangrijk: de computer kan bij problemen altijd nog worden opgestart vanaf de oude Windows-installatie, deze blijft immers ongewijzigd op de oude interne schijf staan.

Een professionele computerhulp aan huis-service opzetten

Wellicht heeft u inmiddels zo veel ervaring opgedaan met computers en het oplossen van (andermans) computerproblemen, dat u overweegt om van de hobby uw beroep te maken. Omdat de noodzakelijke investeringen zeer beperkt zijn en er geen specifieke wetgeving voor het verlenen van computerhulp aan huis is, kan elke ondernemende geest een dergelijke dienstverlening opzetten. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aanmelden bij de Belastingdienst is voldoende, diploma's zijn niet nodig. Er zijn dus weinig obstakels om met een dergelijk avontuur te beginnen. Voor het voldoende winstgevend maken van een computerhulp aan huis-service zijn echter veel meer factoren van invloed. Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten nader belicht.

Geschikte kwaliteiten

Beschikt de ondernemer niet over de juiste kwaliteiten, dan wordt hij al snel met de neus op de feiten gedrukt... Het omgaan met klanten en het oplossen van hun computerproblemen klinkt vaak eenvoudiger dan het is! Vandaar dat een PC-dokter bij voorkeur dient te beschikken over de volgende kwaliteiten:

Zonder deze kwaliteiten kan beter niet aan een dergelijk avontuur worden begonnen...

Een goede communicatie is belangrijk

De meeste klanten zijn al tevreden wanneer de problemen tegen een schappelijke prijs kunnen worden opgelost. Aangezien doorgaans op uurbasis wordt afgerekend, moet worden voorkomen dat kostbare tijd aan de verkeerde handelingen wordt besteed. Het is dus belangrijk dat de PC-dokter snel weet te achterhalen met welke problemen de klant werkelijk kampt. Door gericht vragen te stellen en goed te luisteren naar de klant kan een goed beeld van de problemen en de algehele situatie worden gemaakt. Bij voorkeur wordt hier reeds tijdens het eerste telefonisch contact mee begonnen. Besteedt de PC-dokter geen tijd aan een dergelijke inventarisatie, dan is de kans groot dat de problemen van de klant niet of slechts gedeeltelijk worden opgelost. De klant heeft vervolgens het gevoel niet goed geholpen te zijn, het gebeurt echter zelden dat deze onvrede wordt teruggekoppeld naar de PC-dokter...

Het geven van uitleg is overigens net zo belangrijk als het oplossen van problemen. Onwetendheid blijkt namelijk in veel gevallen de grootste veroorzaker van problemen. Wanneer de klant begrijpt waardoor de problemen zijn ontstaan, kan hij deze in het vervolg vermijden of wellicht zelf oplossen. Omdat niet iedere gebruiker over evenveel computerkennis beschikt, kan het lastig zijn in begrijpelijke taal uitleg te geven. Weet de PC-dokter de communicatiekloof tussen 'computerdigibeet' en 'computernerd' te dichten, dan wordt de meest voorkomende klacht voorkomen: "Het heeft veel tijd en geld gekost, ik weet alleen niet wat hij precies heeft gedaan...". Zorg er dus voor dat de aandacht zowel op de computer als op de computergebruiker wordt gericht!

Meedenken met de klant

De klant is gebaat bij een goede voorlichting over de mogelijkheden ťn het bijbehorende kostenplaatje. De benodigde tijd voor reparaties kan namelijk snel oplopen, zeker wanneer complexe problemen opgelost moeten worden. Ook na jaren ervaring is het onmogelijk alles al gezien te hebben, vroeg of laat wordt elke PC-dokter wel eens geconfronteerd met een lastig oplosbaar probleem (ook voor mij is er nog regelmatig een leermoment...). Het is dan zaak snel een workaround te vinden zodat de herstelwerkzaamheden niet in de papieren gaan lopen. In veel gevallen blijkt dan dat het uitvoeren van een herinstallatie van Windows (in combinatie met een gebruikersvriendelijke systeemback-up) een betere oplossing was geweest.

De betere PC-dokter zal altijd de beste optie voor de klant voorstellen (zoals het plaatsen van een nieuwe interne schijf voor een vlotte herinstallatie), ondanks dat dit ten koste zal gaan van zijn te declareren uren. Helaas denken lang niet alle computerhulp aan huis-diensten op dergelijke wijze mee met de klant. Velen missen de expertise, terwijl anderen wellicht hopen om op korte termijn weer geld te kunnen verdienen...

EEN SYSTEEMBACK-UP IS EEN LANGE TERMIJN BESPARING

Door de computer te voorzien van een systeemback-up, kan een structurele oplossing worden geboden waarmee zelfs in de toekomst nog veel tijd (ťn dus geld) kan worden bespaard! Met een systeemback-up kan namelijk te allen tijde worden teruggekeerd naar een vers geÔnstalleerde en geoptimaliseerde Windows-installatie. Wordt gebruikgemaakt van een gebruikersvriendelijke recoveryprocedure dan kan elke willekeurige computergebruiker de meeste problemen zelf de baas! Deze kunnen vanaf dat moment immers worden opgelost door simpelweg een back-up van de tot in detail afgestelde Windows-installatie terug te plaatsen (zonder dat daarmee persoonlijke gegevens verloren raken). Er kan eindeloos worden teruggevallen op deze back-up, waardoor servicebeurten voor plotseling ontstane problemen tot het verleden behoren!

Zelf voorzie ik de computers van mijn klanten standaard van een (met gratis software gemaakte) systeemback-up. In geval van problemen kan deze met behulp van de meegeleverde opstartbare CD zelf door de klant (indien nodig met enige telefonische ondersteuning) worden terugzet. Omdat het dankzij deze systeemback-up nog zelden nodig is om computerhulp in te schakelen, zijn de extra kosten voor het aanbrengen van de systeemback-up snel terugverdiend. Acute problemen (zoals een besmetting met een virus, schade als gevolg van de installatie van software of het niet meer opstarten van Windows) kunnen snel worden verholpen, zonder de frustratie het hoofd te moeten bieden en op de meest ongelegen momenten afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van de PC-dokter! De meeste klanten nemen zelfs pas weer contact op wanneer een nieuwe PC is aangeschaft zodat ook deze op dezelfde wijze kan worden voorzien van een systeemback-up.


Opbouwen van naamsbekendheid en een vaste klantenkring

Het is voor zelfstandig ondernemers in deze business (zeker de eerste jaren) behoorlijk lastig om het hoofd boven water te houden. Bij de start wordt vaak onderschat hoe moeilijk het is om aan nieuwe klanten te komen. Het opbouwen van voldoende naamsbekendheid en een vaste klantenkring vergt jaren, het duurt dus even voordat de onderneming voldoende rendabel is. Bouw de computerhulp aan huis-service daarom liever langzaam op en doe pas afstand van bestaande zekerheden wanneer enige naamsbekendheid is opgebouwd en de serviceverlening voor voldoende financiŽle dekking kan zorgen!

Er zijn diverse middelen om klanten te werven, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een advertentie (of een gratis advertorial) in een lokale krant of online met Google AdWords of het (laten) uitdelen van een flyer. Het schrijven van een goede, pakkende advertentietekst is echter niet zo eenvoudig! Het effect dat de advertentietekst heeft, kan door veel testen (ťn te leren van de concurrentie) worden geoptimaliseerd. Bedenk echter dat er vaak relatief weinig overblijft van de financiŽle voordelen. Dergelijke acties zijn namelijk relatief duur, kosten veel tijd en resulteren doorgaans niet in de gewenste respons. Mond-tot-mondreclame (door familie, vrienden en klanten), het opzetten van een goed lopende website en het in contact blijven met bestaande klanten zijn wellicht de goedkoopste en succesvollere middelen!

Computergebruikers blijken overigens best bereid te betalen voor computerhulp, de drempel om deze voor de eerste keer in te schakelen is echter vrij hoog. De onbekendheid met de serviceverlening en de onzekerheid met betrekking tot de geleverde kwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Velen hebben daarom met hun computerproblemen leren leven en schakelen pas betaalde hulp in wanneer het werken met de computer echt onmogelijk is geworden. Is eenmaal een bekwame PC-dokter gevonden, dan blijft een klant over het algemeen redelijk trouw. Bestaande klanten zijn daarom van groot belang voor het verkrijgen van nieuwe klanten door middel van gratis mond-tot-mondreclame!

Het tarief en de declarabele uren

De omzet (en dus uiteindelijk ook de winstgevendheid) van de onderneming wordt met name bepaald door de hoogte van het uurtarief en het aantal declarabele uren. De omzet is optimaal wanneer een gezonde balans is gevonden tussen de hoogte van het tarief en het aantal declarabele uren. Hoe hoger het uurtarief, hoe meer er per uur verdiend kan worden maar hoe kleiner de groep potentiŽle klanten is die dat bedrag ervoor over hebben. Wordt een te laag tarief gehanteerd, dan zal het klantenbestand wellicht toenemen maar moeten er te veel uren worden gedraaid om rendabel te kunnen werken.

Voor een nŤt opgestarte onderneming is het verstandig te beginnen met een wat lager tarief, zodat er ruimte wordt gecreŽerd om ervaring op te doen, naamsbekendheid te vergaren en een vaste klantenkring op te bouwen. Zodra genoeg ervaring is opgedaan en het wat makkelijker wordt de agenda met opdrachten te vullen, kan het gehanteerde tarief worden verhoogd naar een meer rendabel tarief. Afhankelijk van de ervaring van de betreffende PC-dokter vind ik persoonlijk dat het maximaal acceptabele uurtarief voor de particuliere markt rond de 40 euro (inclusief BTW) ligt. Bij het verlenen van computerservice aan bedrijven kan een hoger tarief worden gehanteerd, maar dat gaat wel gepaard met hogere eisen en meer risico's.

Probeer de niet-declarabele uren zo veel mogelijk te beperken, deze moeten namelijk (net als de bedrijfskosten) worden gedekt met de totale omzet. De onderneming kan nooit rendabel worden wanneer het aantal declarabele uren structureel te laag ligt. De agenda moet daarom goed worden ingepland, zodat de niet-declarabele tijd zo veel mogelijk gebruikt kan worden voor de administratie, het investeren in kennis en alle overige werkzaamheden.

TIP: Een veel voorkomende valkuil in dit beroep is het verlenen van vriendendiensten. Wie veel verstand heeft van computers, wordt gemakkelijk door familie of vrienden ingeschakeld om hun probleem te verhelpen. Wordt de bestede tijd vervolgens niet in rekening gebracht, dan valt deze vriendendienst onder de noemer niet-declarabele uren. Het mag duidelijk zijn dat dit ten koste van de winstgevendheid gaat!

Het optimaal plannen van afspraken is en blijft lastig...

Hoewel het voor het plannen van afspraken onontbeerlijk is, blijkt het opzetten van een reŽle planning in de praktijk niet zo eenvoudig... Zo is het lastig vooraf de benodigde tijd per klant in te schatten en zijn er altijd onvoorziene omstandigheden zoals niet te declareren uren (no-cure-no-pay) en klanten die een afspraak op het laatste moment afzeggen. Ook wanneer de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het oplossen van eenvoudige problemen is het lastig de agenda efficiŽnt in te delen. Dergelijke bezoeken zijn namelijk relatief kort (dus een laag aantal declarabele uren) en relatief onvoorspelbaar (dus lastig te combineren met andere afspraken). Zijn er op ťťn dag meerdere afspraken gemaakt en valt het bij de eerste afspraak al tegen dan ontstaat er een probleem. De volgende afspraak verschuiven naar een later tijdstip of zelfs afbellen komt natuurlijk niet erg professioneel over...

Het oplossen van erg complexe of onbekende problemen gaat vaak ten koste van het werkelijk aantal te declareren uren. Het is immers niet gebruikelijk dat een klant financieel opdraait voor het 'leermoment' van een PC-dokter (lees: het onnodig lang zoeken naar een oplossing). Al met al kost het minimaal een jaar voordat genoeg ervaring is opgedaan om deze situaties op de automatische piloot af te handelen dan wel te ontwijken.

In de meeste situaties blijken klanten het beste af te zijn met een structurele oplossing in de vorm van een herinstallatie van Windows in combinatie met een gebruikersvriendelijke systeemback-up. Omdat het uitvoeren van een dergelijke herinstallatie een ervaren PC-dokter sowieso 5 Š 6 uren werk kost, is diens werkdag daarmee min of meer gevuld. Dit maakt het inplannen van de agenda er aanzienlijk makkelijker op waardoor er efficiŽnter kan worden gewerkt. En omdat het uitvoeren van een dergelijke herinstallatie redelijk gestandaardiseerd werk is (zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde registertweaks), worden zelden situaties met moeilijk oplosbare problemen aangetroffen. Mocht het onverwacht toch langer duren, dan kan dat worden beschouwd als het risico van het vak (bij voldoende ervaring is dat risico redelijk te overzien). Omdat er tussen de handelingen door veel tijd over is om toelichting te geven of vragen te beantwoorden, kan de klant nog wat bijleren ook! Het overwegen van een herinstallatie van Windows is in menige situatie dus een ideaal uitgangspunt voor zowel de klant als de PC-dokter!

TIP: Het is voor een klant meestal niet rendabel een computer ouder dan 3 jaar op locatie te laten herinstalleren. Vanwege een verouderd en dus trager systeem kost dit gewoonweg tť veel tijd. De hoge herstelkosten wegen dan niet op tegen de resterende economische waarde van de computer (daarnaast heeft de klant geen garantie dat de computer het nog blijft doen). Wil de klant ondanks de hoge kosten tůch graag een herinstallatie, dan kan worden overwogen de PC mee naar huis te nemen zodat de werkzaamheden tussen de niet-declarabele bedrijven door kunnen worden uitgevoerd.

EVEN EEN REKENSOMMETJE...

In een volledig bezette werkweek zijn 25 tot 30 declarabele uren in te plannen. Met een uurtarief van 33 euro (ongeveer 40 euro inclusief 19% BTW) is er sprake van een maximaal haalbare maandomzet van bijna 4.000 euro. Na aftrek van diverse bedrijfskosten blijft er hooguit 3.400 euro per maand over.

Dat klinkt redelijk, maar let wel: het gaat hier om het maximaal haalbare voor een PC-dokter die de beschikking heeft over een redelijk constante stroom nieuwe klanten! De praktijk blijkt wat minder rooskleurig: een dergelijke maandomzet blijkt zelden tot nooit te realiseren. Een zelfstandig ondernemer heeft ook nog eens te maken met ondernemersrisico's (zoals gemaakte schade of uitval door ziekte) en het opbouwen van reserves (een ondernemer beschikt namelijk niet over secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, vakantiegeld, dertiende maand, pensioenopbouw, sociale zekerheid, e.d.). Gelukkig staan daar weer een aantal gunstige fiscale faciliteiten tegenover!


Aanvullende service: het leveren van hardware

Veel computerhulp aan huis-diensten leveren als aanvullende service hardware aan de klant. De hardware kan relatief goedkoop via de groothandel worden ingekocht, om vervolgens met een winstmarge weer te verkopen. Dat lijkt makkelijk geld verdienen maar er kleven ook nogal wat nadelen aan, zoals het risico van waardevermindering van de voorraad als gevolg van een prijsdaling, de afwikkeling van de garantie en de bijkomende problemen. Daarnaast vergt deze serviceverlening een aanzienlijke tijdsinvestering die zich pas financieel laat terugverdienen wanneer het om grote aantallen gaat.

Let wel: een PC-dokter is geen winkel, maar een serviceverlener! Wellicht hebben beide partijen er meer baat bij wanneer de hardware via een computerwinkel wordt aangeschaft. Regelmatig zijn de grotere computerwinkels in staat producten tegen een lagere prijs aan te bieden dan de groothandel hiervoor (bij afname van kleine aantallen) in rekening brengt. Vanwege het ruime aanbod kan de klant altijd kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. De garantieafwikkeling kan vervolgens bij de betreffende winkel worden neergelegd. Wanneer de klant de hardware niet zelf kan of wil ophalen, kan de hiervoor benodigde tijd in rekening worden gebracht. De klant krijgt zo de beste waar voor zijn geld en voor de ondernemer is deze handelswijze wellicht nog rendabeler ook...

Bedrijfsrisico's en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Computerhulp aan huis verlenen is geen vak zonder risico's, er zijn veel factoren die potentieel voor problemen kunnen zorgen. Sommige problemen kunnen zulke verstrekkende gevolgen hebben, dat de onderneming er zelfs failliet aan kan gaan. Een goede voorbereiding en inschatting van de bedrijfsrisico's is daarom pure noodzaak! Het grootste en meest vervelende gevaar is wellicht het verlies van onvervangbare persoonlijke bestanden. Ook bestaat het risico dat de bedrijfsprocessen van een zakelijke klant onnodig lang stilliggen waardoor er vervolgschade zou kunnen ontstaan. Dergelijke schade valt niet onder een normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar onder een dure aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bij menig verzekeraar is het zelfs onmogelijk dergelijke risico's te verzekeren).

TIP: Licht de klant altijd in over de mogelijke risico's voorafgaand aan het doorvoeren van essentiŽle wijzigingen. Maak duidelijk welke risico's onvermijdelijk zijn en vraag bij dergelijke ingrepen eerst om akkoord, aangezien het onwenselijk en onmogelijk is zelf voor de eventuele schade op te draaien (een vermelding in de Algemene Voorwaarden omtrent de aansprakelijkheid is niet voldoende). Maak waar nodig gebruik van een nieuwe interne schijf zodat de oorspronkelijke gegevens veilig weggelegd kunnen worden. De PC-dokter is de persoon met de expertise, de klant moet er dus van op aan kunnen dat deze juist adviseert en niet begint aan een te hoog gegrepen klus!

Fiscale aspecten van het ondernemerschap

En dan zijn er nog de fiscale aspecten van het ondernemerschap. Over de behaalde winst van de onderneming moet belasting worden betaald. De overheid moedigt het zelfstandig ondernemen aan en heeft daarom een aantal fiscale faciliteiten in het leven geroepen waardoor de belastingafdracht aanzienlijk kan worden verlaagd. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, moet wel aan een aantal door de Belastingdienst opgestelde criteria voor het ondernemerschap worden voldaan. Zo moet er duidelijk sprake zijn van een onderneming (met bijbehorende risico's) en moet er minimaal 1225 uur in ťťn kalenderjaar aan de onderneming worden besteed.

Op dit moment kan een ondernemer met een eenmanszaak gebruik maken van de volgende fiscale faciliteiten (aangezien de meeste vanuit huis opererende computerhulp aan huis-diensten als eenmanszaak staan ingeschreven bij de KvK, wordt in onderstaande opsomming alleen uitgegaan van deze rechtsvorm):

Al met al voldoende bruikbare fiscale faciliteiten om de eerste jaren als ondernemer wat gemakkelijker door te komen. Houd er rekening mee dat het voor elke ondernemer noodzakelijk is een gedegen administratie bij te houden ter voorkoming van problemen met de Belastingdienst! Wilt u meer informatie over het starten van een onderneming, breng dan een bezoekje aan mijn website www.inzakengaan.nl.

Tot slot...

Degene die denkt dat het met het opzetten van een computerhulp aan huis-service makkelijk geld verdienen is, heeft het mis. Elke startende PC-dokter loopt wel tegen facetten van het ondernemerschap aan die het lastig maken efficiŽnt en winstgevend te kunnen werken. Ook wanneer de onderneming eenmaal bedrijfsmatig op de rails staat, blijft het toch nog lastig de agenda gevuld te houden. Het is dan ook verstandig om de werkzaamheden voor een eigen computerhulp aan huis-service in eerste instantie naast bestaande zekerheden (zoals inkomen uit loondienst) te doen. Lukt het de klantenkring uit te bouwen, dan kan altijd nog worden besloten de uit de hand gelopen hobby te verruilen voor een full-time job!

Het mag inmiddels ook duidelijk zijn dat het domweg van de ene naar de andere klant rennen om hun computerproblemen 'even snel' op te lossen niet de meest rendabele werkwijze is. Zowel voor de klant als voor de ondernemer! Het is de kunst voor een PC-dokter om zo overbodig als mogelijk te worden! Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt uit het feit dat het grootste gedeelte van mijn klanten pas weer contact opneemt bij de aanschaf van een nieuwe computer met het verzoek ook dŪe PC te voorzien van een klantvriendelijke systeemback-up.

Bent u van plan als PC-dokter een bedrijfje op te richten (of bent u reeds werkzaam in deze branche) dan hoop ik eigenlijk dat u ook deze filosofie gaat omarmen. Het is namelijk hoog tijd dat de dienstverlening in deze branche naar een hoger kwaliteitsniveau wordt getild. Wat dat betreft is er best een kritische noot te plaatsen, het klantgericht handelen van PC-doktoren is namelijk nog tť vaak van ondergeschikt belang... De klant heeft recht op een oplossing die voor hem (ook op de lange termijn) het voordeligst uitpakt. Wellicht dat deze nieuwsbrief daartoe een mooie aanzet is!

TIP: Zie tevens de pagina over computerservice aan huis: waar rekening mee moet worden gehouden bij het inschakelen van een PC-dokter op locatie.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring