De 13 beste tips van SchoonePC

Ik heb een lijstje met op deze website en in het SchoonePC boek gepubliceerde tips samengesteld, waar ik persoonlijk het meeste plezier aan beleef. Neemt u ze eens rustig door, want ik weet zeker dat ook u er veel aan zult hebben:

 1. Bestanden synchroniseren met Dropbox
 2. Standaard teksten plakken met Flashpaste  Lite
 3. Automatisch rouleren van de bureaubladachtergrond met JBS
 4. HOSTS-bestand aanpassen: veiliger en sneller internetten
 5. Met 'Take Ownership' toegang krijgen tot geblokkeerde bestanden
 6. Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen naar een datapartitie
 7. Het maken van een back-up van persoonlijke gegevens automatiseren
 8. Een image maken van de Windows-partitie
 9. Gratis software voor de beveiliging van Windows
 10. Opstartproces versnellen en problemen oplossen met MSCONFIG
 11. Toetsenbordindeling
 12. Zomerse warmte veroorzaakt veel computerproblemen
 13. Persoonlijke gegevens definitief verwijderen

Bestanden synchroniseren met Dropbox

Zelden ben ik zo enthousiast over de mogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van een programma als Dropbox (download: www.dropbox.com)! Dropbox biedt zo veel mogelijkheden dat er voor elke computergebruiker wel een interessante toepassing te bedenken is. Voor degenen die het programma nog niet kennen: deze synchronisatie- en back-uptool biedt (tot maximaal 3 Gb) gratis online opslagruimte en synchroniseert de inhoud hiervan snel en efficiënt met de lokaal opgeslagen bestanden. Maar er is nog meer: een Dropbox-account kan vanaf meerdere computers worden beheerd waardoor online opgeslagen bestanden vanaf meerdere locaties kunnen worden benaderd! Hoewel er ook alternatieve synchronisatie- en back-uptools zijn, is geen enkele zo gebruiksvriendelijk als Dropbox. Eenmaal verslingerd aan Dropbox vraag je je af hoe je het ooit zonder hebt kunnen doen...

Zie de pagina www.schoonepc.nl/tools/dropbox.html voor meer informatie.

Standaard teksten plakken met Flashpaste  Lite

Flashpaste  Lite is een handige tool voor het gemakkelijk en snel plakken van standaardteksten. Deze (ook in het Nederlands beschikbare) tool kan bij elk programma worden toegepast, maar is met name handig bij het beantwoorden van e-mail. Helaas wordt Flashpaste  vanaf versie 4.1 alleen nog als 30 dagen-trial beschikbaar gesteld, ondersteuning voor de gratis Lite-versie is dus komen te vervallen! Gelukkig is de gratis lite-versie Flashpaste  Lite 3.5 (download: www.download.com) nog wel via andere kanalen te downloaden.

Zie de pagina www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/sneltoetsen_shortcuts_hotkeys.html voor meer informatie.

Automatisch rouleren van de bureaubladachtergrond met JBS

Saai, elke dag weer diezelfde afbeelding op het bureaublad? John's Background Switcher (download: www.johnsadventures.com/software/backgroundswitcher/) laat de afbeelding op het bureaublad (met een vooraf in te stellen frequentie) automatisch rouleren. Dit programma biedt veel meer mogelijkheden voor het wijzigen van de instellingen van het bureaublad (waaronder ook ondersteuning voor meerdere beeldschermen) dan Windows zelf!

Zie de pagina www.schoonepc.nl/tools/wallpaper_bureaubladachtergrond.html voor meer informatie.

HOSTS-bestand aanpassen: veiliger en sneller internetten

De op websites getoonde advertenties worden tegenwoordig steeds vaker in omvangrijke videoberichten gebracht. Sommige advertenties zijn zo zwaar dat ze het laden van een webpagina hinderlijk kunnen vertragen. Omdat de website zelf en de daarop getoonde advertenties van verschillende webservers worden gedownload, is het mogelijk de advertenties te weren. Door de advertentieserver te blokkeren worden de advertenties namelijk niet meer gedownload. Hiermee wordt zoveel bandbreedte bespaard dat webpagina's merkbaar sneller laden. Een eenvoudige manier om dit te realiseren is het aanpassen van het HOSTS-bestand! Door tevens de webservers met malware in dit HOSTS-bestand op te nemen, kan tegelijkertijd worden voorkomen dat de computer besmet raakt met van deze websiteadressen afkomstige malware.

Zie de pagina www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/hosts-bestand_aanpassen.html voor meer informatie.

Met 'Take Ownership' toegang krijgen tot geblokkeerde bestanden

Ooit wel eens te maken gehad met door beheerrechten geblokkeerde bestanden, dan weet u hoe vervelend dat kan zijn... Dit wil bijvoorbeeld nog wel eens gebeuren wanneer de interne schijf van een gecrashte Windows-installatie op een andere computer wordt uitgelezen. Dit is slechts een voorbeeld, maar er zijn nog vele andere situaties te bedenken waarbij een gebruikersaccount vanwege de beperkte machtigingen geen toegang (meer) heeft tot mappen en bestanden. De benodigde machtigingen voor een specifieke map of bestand kunnen gelukkig eenvoudig worden verkregen door alsnog eigenaar daarvan te worden. Dit gaat het makkelijkst door een zogenaamde Take Ownership uit te voeren. Door deze optie aan het contextmenu (het menu dat verschijnt wanneer vanuit de Windows Verkenner met rechts op een bestand of map wordt geklikt) toe te voegen, kunnen de toegangsrechten van mappen en bestanden eenvoudig worden gewijzigd. Hoe dit in zijn werk gaat, staat uitgelegd op de pagina over gebruikersaccountbeheer.html (deze informatie is ook van toepassing op andere Windows-versies).

Persoonlijke mappen en bestanden verplaatsen naar een datapartitie

Zoals menigeen inmiddels wel weet, gaat mijn voorkeur er naar uit de persoonlijke gegevens (zoals documenten, afbeeldingen, video's, e-mail, contactpersonen e.d.) te scheiden van de systeembestanden door ze naar een aparte datapartitie te verplaatsen. Het is van belang dat de bestanden op de juiste manier worden verplaatst zodat Windows en de gebruikte software ook gelijk op de hoogte worden gebracht van de gewijzigde opslaglocatie. Op de website (pagina www.schoonepc.nl/instal/persoonlijke_mappen_en_bestanden_verplaatsen.html) staat uitgebreid beschreven welke persoonlijke bestanden in aanmerking komen voor verplaatsing naar de datapartitie en wat de beste manier is om dat uit te voeren.

Het maken van back-up van persoonlijke gegevens automatiseren

Menig computergebruiker heeft wel eens met de handen in het haar gezeten omdat de gegevens zijn kwijtgeraakt door een crash van de interne schijf of van Windows. Wellicht denkt u dat dit u niet zal gebeuren, maar dergelijk gegevensverlies kan iedereen overkomen. Stroomuitval kan bijvoorbeeld elk moment plaatsvinden, het risico van beschadiging van de interne schijf (en dus gegevensverlies) is dan erg groot. Of een virus dat het systeem geheel overhoop haalt en in het ergste geval de gegevens wist... Natuurlijk komen dergelijke situaties niet dagelijks voor, maar het kwijtraken van onvervangbare gegevens is voor de meesten toch wel een nachtmerrie.

Gelukkig is het in veel gevallen nog mogelijk de gegevens te herstellen, maar het blijft beter te voorkomen dan te genezen. Maak dus met enige regelmaat een back-up van de persoonlijke gegevens! Gebruikersvriendelijke synchronisatiesoftware zoals SyncBack Freeware (download: www.2brightsparks.com/downloads.html#freeware, klik op de Nederlandse vlag om de download van de freeware versie te starten) kan u hierbij het nodige werk uit handen nemen.

Zie de pagina www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/automatisch_een_backup_maken.html voor meer informatie over deze tool.

Een image maken van de Windows-partitie

Is Windows geïnstalleerd en optimaal afgesteld, en is de persoonlijke data verplaatst naar een andere partitie? Dan is het tijd om een Windows systeemback-up (image) te maken. Bij een systeemback-up worden alle bits van de Windows-partitie veiliggesteld. Hierdoor kan te allen tijde worden teruggekeerd naar de Windows-installatie zoals deze op het moment van het maken van de image was afgesteld. Het realiseren van een systeemback-up kost even wat tijd, het terugzetten daarentegen kan gemakkelijk binnen het half uur: een peulenschil vergeleken met de tijd die het kost om het hele systeem weer opnieuw te installeren en optimaliseren!

Er zijn meerdere gratis imagetools beschikbaar (zie de pagina www.schoonepc.nl/optim/backup.html). Zelf maak ik het liefst gebruik van Partition Saving in combinatie met het op diezelfde pagina getoonde opstartmenu, het kost echter wel enige moeite deze tool in een opstartbare CD te integreren (zie mijn boek voor de downloadlocatie van het ISO-bestand van deze CD).

Gratis software voor de beveiliging van Windows

Lezers vragen mij regelmatig of hun computer wel goed is beveiligd. De fabrikanten van beveiligingssoftware schreeuwen namelijk om het hardst hoe noodzakelijk hun software wel niet is. Vaak vinden die programma's ook wel een of meerdere zogenaamde besmettingen. Hoewel de snelle conclusie misschien zou zijn dat het programma dan toch van nut is, wordt er echter niet bij vermeld dat de meeste aangetroffen 'besmettingen' totaal onschadelijk zijn!

Menig computergebruiker wordt door al dit tumult banger gemaakt dan nodig waardoor uiteindelijk een hele waslijst aan beveiligingssoftware wordt geïnstalleerd zonder erbij stil te staan of dat allemaal wel zinvol is... Het is echter van groot belang niet zomaar klakkeloos software te installeren, de computer kan er namelijk onnodig traag van worden (om nog maar te zwijgen over de kosten van dergelijke pakketten...). Maak dus eerst een analyse van de mogelijke risico's (zo is het vaak nutteloos de e-mail op virussen te controleren, dat doet uw e-mailprovider immers al...) en stem daar de beveiliging op af.

Standaard is Windows 10 voorzien van Windows-beveiliging (voorheen Windows Defender), deze bevat onder andere een scanner tegen virussen, malware, ransomware, spyware en soortgelijke bedreigingen, een firewall en een phishing- en SmartScreen-filter voor de browser Edge. Windows-beveiliging zorgt er dus voor dat gedownloade bestanden worden gecontroleerd. Daarnaast wordt de computer periodiek gescand op besmettingen voor het geval er toch een besmetting aan het oog van de beveiliging is onttrokken, bijvoorbeeld omdat op dat moment de virusdefinities niet up-to-date waren.

Hoewel de virusscanner van Microsoft in het verleden regelmatig steken liet vallen, doet deze tegenwoordig niet meer onder aan de gratis beveiligingspakketten. Het is zelfs maar de vraag of betaalde scanners voldoende meerwaarde leveren, tests (zoals de onafhankelijke test van AV, zie www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/) tonen namelijk steeds vaker aan dat de Windows-beveiliging (kolom Protection) niet onderdoet voor menig betaalde scanner. Voor de doorsnee gebruiker is Windows 10 in ieder geval afdoende beveiligd en is het niet nodig om extra beveiligingssoftware te installeren.

Opstartproces versnellen en problemen oplossen met MSCONFIG

Een van de grootste ergernissen is wellicht het steeds trager worden van de computer. Dit wordt in veel gevallen veroorzaakt door de op de achtergrond lopende processen van geïnstalleerde programma's, maar ook van virussen, malware en/of andere ongewenste software. Veel van die processen zijn onnodig en kunnen daarom beter worden uitgeschakeld zodat kostbare systeembronnen worden vrijgemaakt. Het uitschakelen van processen kan overigens ook bijzonder handig zijn bij het oplossen van de meest vreemde problemen! Reden genoeg dus om hier eens mee te experimenteren... De hiervoor benodigde tool MSCONFIG wordt standaard met Windows meegeleverd en kan worden gebruikt voor het uitschakelen van services en opstartitems.

Wellicht is de lijst met items bij u zo groot dat u niet weet waar te beginnen... Meestal is mijn advies dan om terug te gaan naar de basis en in eerste instantie gewoonweg alle items op de tabbladen Opstarten en Services uit te schakelen. Activeer op het tabblad Services wel eerst de optie Alle Microsoft-services verbergen omdat de services van Windows zelf niet op deze wijze behoren te worden uitgeschakeld! Nadat alle items zijn uitgeschakeld, moet de computer opnieuw worden opgestart. Controleer daarna eerst even of er niet weer items zijn ingeschakeld. Dit wil nog wel eens het geval zijn bij beveiligingssoftware, maar het kan ook een virus betreffen die zich alleen in veilige modus laat uitschakelen!

Is de computer na het uitschakelen van de processen niet meer zo traag of zijn de onverklaarbare problemen als sneeuw voor de zon verdwenen, dan kan met zekerheid worden geconcludeerd dat één van de items de veroorzaker was! De veroorzaker kan worden achterhaald door enkele services en opstartitems te activeren (te beginnen met de services, en dan met name de items waarvan zeker is dat ze nodig zijn) en vervolgens de computer te herstarten. Door deze procedure enkele malen te herhalen, kan eenvoudig worden achterhaald welk item de problemen veroorzaakt. Een beetje trial-and-error dus!

Zie de volgende pagina's voor meer informatie:
www.schoonepc.nl/windows10/programmas_uitschakelen_verwijderen.html
www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/ongewenst_software_verwijderen.html

Toetsenbordindeling

Overkomt het u ook wel eens dat de toetsen van het toetsenbord opeens niet meer overeenkomen met de letters en tekens die op uw beeldscherm verschijnen? Dergelijke ogenschijnlijk onverklaarbare hokuspokus wordt veroorzaakt doordat tijdens het typen per ongeluk de toetscombinatie linker ALT- en SHIFT-toets wordt ingedrukt (hetgeen vaker gebeurt dan u denkt!). Zijn er namelijk meerdere invoertalen gespecificeerd (standaard zijn dat er minimaal twee) dan wordt met deze toetscombinatie van toetsenbordindeling geswitcht. Door de toetscombinatie nogmaals te gebruiken (of de computer te herstarten) kan de standaardinstelling weer worden hersteld.

Om dergelijke problemen te voorkomen, is het wellicht beter de niet gebruikte toetsenbordindelingen uit het overzicht te verwijderen. De toetsenbordindeling is terug te vinden bij het onderdeel Landinstellingen (Windows Vista)/Land en taal (Windows 7) van het configuratiescherm, tabblad Toetsenborden en talen, knop Toetsenborden wijzigen. Bij Windows XP is deze terug te vinden bij het onderdeel Landinstellingen van het configuratiescherm, tabblad Talen, knop Details. Selecteer de niet-vet weergegeven invoertaal en klik op de knop Verwijderen zodat er nog maar één vermelding overblijft. Daarna is het probleem opgelost!

Zomerse warmte veroorzaakt veel computerproblemen

Zodra de computer wordt aangezet, geeft de hardware (met name de processor) warmte af waardoor de temperatuur in de computerkast langzaam oploopt. Het is noodzakelijk deze warmte snel af te voeren zodat de computeronderdelen niet te warm worden. Door te warme onderdelen kan een voorheen probleemloos functionerende computer namelijk opeens de meest vreemde kuren gaan vertonen (zoals vastlopende programma's, de welbekende blauwe 'Blue Screen Of Death'-schermen, problemen met de beeldweergave, opstartproblemen) of zelfs permanente beschadiging van de hardware oplopen!

Zomerse temperaturen

Meestal wordt de computerkast gekoeld door ventilatoren aangevoerde koele lucht. Onder normale omstandigheden is deze koeling voldoende. In de zomer kan de temperatuur binnenshuis echter behoorlijk oplopen waardoor de aangevoerde lucht te warm is om nog goed te kunnen koelen. Staat de computer dus op een warme, slecht geventileerde plek (bijvoorbeeld in een stoffig hoekje op de zolderkamer) en vertoont deze vreemde problemen, bedenk dan dat deze heel goed door gebrekkige koeling veroorzaakt kunnen worden!

Het vaststellen van koelingsproblemen

Omdat door oververhitting veroorzaakte problemen meestal vaag zijn, zal je in eerste instantie wellicht niet gelijk aan een koelingsprobleem denken. Door de kast extra te koelen kan een koelingsprobleem echter vrij gemakkelijk worden vastgesteld dan wel uitgesloten (mits de hardware nog niet is beschadigd...): schroef de computerkast open en blaas koele lucht naar binnen (bijvoorbeeld door een grote huis-, tuin- en keukenventilator op de geopende kast te richten). Verdwijnen de problemen hiermee als sneeuw voor de zon, dan is er sprake van een koelingsprobleem en is het noodzakelijk extra maatregelen te treffen!

Voor meer informatie over koelingsproblemen wordt verwezen naar de pagina www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/koelingsproblemen_processor_speedfan.html.

Persoonlijke gegevens definitief verwijderen

Voor velen is het een openbaring te zien wat er in de loop der jaren zoal aan persoonlijke informatie op de computer wordt opgeslagen. Het verwijderen van deze persoonlijke (en wellicht privacygevoelige) gegevens is vanzelfsprekend noodzakelijk wanneer de computer wordt doorgeschoven, verkocht of naar het milieupark gebracht. Er kunnen verschillende acties worden ondernomen om de computer te ontdoen van persoonlijke gegevens, de keuze is afhankelijk van de situatie. Wordt de computer bijvoorbeeld binnenshuis doorgeschoven, dan is het meestal voldoende om een nieuw gebruikersaccount aan te maken waarna het oude gebruikersaccount (inclusief alle instellingen, bestanden, tijdelijk opgeslagen gegevens, e.d.) kan worden verwijderd. Voor meer zekerheid (bijvoorbeeld wanneer de computer aan derden wordt doorverkocht) is het verstandig Windows opnieuw te installeren en de resterende vrije ruimte te overschrijven met nutteloze informatie.

De pagina www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/internet_explorer_privacy_keeper.html gaat verder in op deze materie.

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring