Persoonlijke gegevens definitief verwijderen

Voor velen is het een openbaring te zien wat er in de afgelopen jaren zoal aan persoonlijke informatie op hun computer is opgeslagen. Het verwijderen van deze persoonlijke (en wellicht privacygevoelige) gegevens is vanzelfsprekend noodzakelijk wanneer de computer wordt doorgeschoven, verkocht of naar het milieupark gebracht. Op deze pagina wordt uitgelegd welke procedures kunnen worden gevolgd om de persoonlijke gegevens écht definitief van de interne schijf te verwijderen zodat ze ook niet meer met recoverysoftware als Recuva te herstellen zijn. Kopieer de persoonlijke gegevens zo nodig eerst naar een ander opslagmedium voordat ze definitief worden verwijderd!

Er zijn verschillende methodes om gegevens te verwijderen, de ene rigoureuzer dan de ander (voor methodes 1 t/m 4 geldt het advies de lege schijfruimte te overschrijven met een tool als Hard Disk Scrubber, zoals verderop staat uitgelegd):

  1. Persoonlijke gegevens handmatig verwijderen
  2. Het gebruikersaccount verwijderen
  3. Windows opnieuw installeren
  4. De schijf in zijn geheel leegmaken en overschrijven (met Hard Disk Scrubber)
  5. De schijf met een hamer bewerken

1. Persoonlijke gegevens handmatig verwijderen

Het handmatig opsporen en verwijderen van persoonlijke gegevens is vrij bewerkelijk en er is geen enkele zekerheid dat alle gegevens worden verwijderd. Voordeel is wel dat de huidige (gebruikersaccount)instellingen gespaard blijven. Wordt de computer dus doorgeschoven naar een vertrouwd persoon (bijvoorbeeld je partner), dan zou deze methode uitkomst kunnen bieden. Toch is het aan te bevelen om het gebruikersaccount te verwijderen (optie 2) en gewoon een nieuwe aan te maken, dit is een snellere methode en kan een hoop ellende besparen.

2. Het gebruikersaccount verwijderen

Hoewel het verwijderen van het gebruikersaccount (inclusief alle bestanden en instellingen) geen garantie biedt voor een volledige schoonmaak, worden de meeste persoonlijke gegevens hiermee wel verwijderd. Maak eerst een nieuw (lokaal) gebruikersaccount met beheerrechten aan, start de computer opnieuw op en log in op dit gebruikersaccount. Verwijder vervolgens de oude gebruikersaccounts via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Gezin en andere gebruikers, selecteer het account bij het kopje Andere gebruikers, knop Verwijderen. Controleer tot slot in de Windows Verkenner of de volgende persoonlijke gegevens nog moeten worden verwijderd:

3. Windows opnieuw installeren

Een andere optie om alle bestanden op de interne schijf te verwijderen, is de schijf opnieuw te partitioneren en Windows opnieuw te installeren. Hierbij worden alle bestanden verwijderd, dus ook het register met de daarin opgeslagen persoonlijke gegevens. Zorg er wel voor dat de resterende lege ruimte nog met nutteloze informatie wordt overschreven!

4. De schijf in zijn geheel leegmaken

Moeten persoonlijke gegevens rigoureus worden verwijderd of ben je er niet zeker van dat met voorgaande methodes alle gegevens zijn verwijderd, dan is het beter de schijf helemaal leeg te maken door de partities te verwijderen (inclusief de Windows-partitie).

LET OP: Ook wanneer de Windows-partitie is verwijderd moet Windows opnieuw worden geïnstalleerd om het schijfoppervlak met Hard Disk Scrubber te kunnen overschrijven. Wordt de schijf als tweede schijf op een andere computer aangesloten dan is het uiteraard niet meer nodig om Windows opnieuw te installeren.

5. De schijf in zijn geheel leegmaken

Is de computer afgeschreven en wordt deze naar grofvuil gebracht dan kan de schijf desgewenst ook met een hamer worden bewerkt. Hoewel de data nog steeds op het schijfoppervlak staat (en deze in theorie dus nog steeds kan worden uitgelezen), mag je er vanuit gaan dat deze methode doeltreffend genoeg is.

Overschrijven met Hard Disk Scrubber

Met Hard Disk Scrubber (download: www.summitcn.com/download.html#6; uitvoeren als administrator) is het lege schijfoppervlak met at random gegevens te overschrijven. Selecteer de betreffende harde schijf (in dit voorbeeld is dat de C:-schijf waarvan het resterende lege schijfoppervlak wordt gewist), zet de methodiek van overschrijven op Normal (Random Patern Only) (meermaals overschrijven is zinloos), activeer eventueel de optie Rename Files en klik op de knop Scrub Drive om het overschrijven te starten. Alleen het lege schijfoppervlak wordt overschreven, de op de schijf aanwezige bestanden worden dus niet gewist!

Omdat bestanden op SSD-schijven elke keer weer naar andere geheugencellen worden weggeschreven, is het overschrijven van individuele bestanden niet mogelijk (het bijkomend voordeel is dat bestanden lastiger met recoverysoftware zijn te herstellen). Hard Disk Scrubber beschrijft de gehele SSD-schijf (dus niet de individuele bestanden) en zou dus ingezet kunnen worden, ware het niet dat de speciaal gereserveerde opslagruimte van een SSD-schijf niet kan worden overschreven. In geval van een SSD-schijf is het daarom handiger gebruik te maken van de door de SSD-fabrikant ter beschikking gestelde tool (te downloaden via de site van de SSD-fabrikant, zoek in de tool naar de optie secure erase). Met zo’n tool wordt de door de SSD gebruikte encryptiesleutel verwijderd zodat alle bestanden in één keer onleesbaar worden.

Lege ruimte op de harde schijf overschrijven met Disk Scrubber

ONLINE ACCOUNTS VERWIJDEREN

De eenvoud waarmee online accounts (zoals de social media-accounts voor Facebook, Twitter en Google maar ook die voor transactiegerichte websites als AH, BOL, etc.) aangemaakt kunnen worden, staat in schril contrast met het weer opheffen daarvan: de procedures zijn vaak onduidelijk en soms is het niet eens mogelijk het account weer te verwijderen! De website www.accountkiller.com/nl/ bevat voor vele honderden online accounts tekst en uitleg hoe ze weer te verwijderen en met welke haken en ogen rekening moet worden gehouden.


© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring