Persoonlijke gegevens definitief verwijderen

Voor velen is het een openbaring te zien wat er in de afgelopen jaren zoal aan persoonlijke informatie op hun computer is opgeslagen. Het verwijderen van deze persoonlijke (en wellicht privacygevoelige) gegevens is vanzelfsprekend noodzakelijk wanneer de computer wordt doorgeschoven, verkocht of naar het milieupark gebracht. Op deze pagina wordt uitgelegd welke procedures kunnen worden gevolgd om de persoonlijke gegevens écht definitief van de interne schijf te verwijderen (zodat ze dus ook niet meer met recoverysoftware als Recuva (download: www.piriform.com/recuva) zijn te herstellen). . Kopieer de persoonlijke gegevens zo nodig eerst naar een ander opslagmedium voordat ze definitief worden verwijderd!

Er zijn verschillende methodes om gegevens te verwijderen, de ene rigoureuzer dan de ander:

  1. Persoonlijke gegevens handmatig verwijderen.
  2. Gebruikersaccount (incl. persoonlijke bestanden en instellingen) verwijderen.
  3. Windows opnieuw installeren.
  4. De schijf in zijn geheel leegmaken en overschrijven.

NB: Voor alle methodes geldt het advies de lege schijfruimte ook nog eens te overschrijven (punt 4). En ook het bewerken van de schijf met een hamer is zeer effectief!

1. Persoonlijke gegevens handmatig verwijderen

Het handmatig opsporen en verwijderen van persoonlijke gegevens is vrij bewerkelijk en er is geen enkele zekerheid dat alle gegevens worden verwijderd. Voordeel is wel dat de huidige (gebruikersaccount)instellingen gespaard blijven. Wordt de computer dus doorgeschoven naar een vertrouwd persoon (bijvoorbeeld uw partner), dan zou deze methode uitkomst kunnen bieden. Toch is het aan te bevelen om gewoon een nieuw gebruikersaccount aan te maken (optie 2), dit is een snellere methode en kan een hoop ellende besparen.

2. Het gebruikersaccount verwijderen

Hoewel ook het verwijderen van het gebruikersaccount (inclusief alle bestanden en instellingen) geen garantie biedt voor een volledige schoonmaak, worden de meeste persoonlijke gegevens hiermee wel verwijderd. Maak eerst een nieuw (lokaal) gebruikersaccount met beheerrechten aan, start de computer opnieuw op en log in op dit gebruikersaccount. Verwijder vervolgens de oude gebruikersaccounts via het configuratiescherm, onderdeel Gebruikersaccounts, link Een ander account beheren, selecteer het te verwijderen gebruikersaccount, link Het account verwijderen, knop Bestanden verwijderen. Controleer tot slot in de Windows Verkenner of er nog resterende persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd:

3. Windows opnieuw installeren

Een andere optie om alle bestanden op de interne schijf te verwijderen, is de schijf opnieuw te partitioneren en Windows opnieuw te installeren. Hierbij worden alle bestanden verwijderd, dus ook het register met de daarin opgeslagen persoonlijke gegevens. Zorg er wel voor dat de resterende lege ruimte nog met nutteloze informatie wordt overschreven!

4. De schijf in zijn geheel leegmaken en overschrijven

Moeten persoonlijke gegevens rigoureus worden verwijderd of bent u er niet zeker van dat met voorgaande methodes alle gegevens zijn verwijderd, dan is het beter de schijf helemaal leeg te maken (inclusief Windows) door de partities te verwijderen en het schijfoppervlak éémalig of meerdere keren te overschrijven (zie hieronder). Het overschrijven van het gehele schijfoppervlak kan door de schijf buiten Windows om te benaderen (met behulp van een opstartbare CD/DVD) of door de schijf tijdelijk als tweede schijf op een andere computer aan te sluiten en van daaruit met een tool als Hard Disk Scrubber te bewerken. Krijgt de computer geen tweede leven meer dan kan de interne schijf er eventueel ook worden uitgehaald (waarna deze desnoods nog met een hamer kan worden bewerkt...).

Overschrijven met Hard Disk Scrubber

Met Hard Disk Scrubber (download: www.summitcn.com/download.html#6; uitvoeren als administrator) is het lege schijfoppervlak met at random gegevens te overschrijven. Selecteer de betreffende schijf (in dit voorbeeld is dat de C:-schijf waarvan het resterende lege schijfoppervlak wordt gewist), zet de methodiek van overschrijven op Normal (Random Patern Only) (meermaals overschrijven is zinloos), activeer eventueel de optie Rename Files en klik op de knop Scrub Drive om het overschrijven te starten. Hierbij wordt alleen het lege schijfoppervlak overschreven, de op de schijf aanwezige bestanden worden dus niet gewist!

Lege ruimte op de harde schijf overschrijven met Disk Scrubber

ONLINE ACCOUNTS VERWIJDEREN

De eenvoud waarmee online accounts (zoals de social media-accounts voor Facebook, Twitter en Google maar ook die voor transactiegerichte websites als AH, BOL, etc.) aangemaakt kunnen worden, staat in schril contrast met het weer opheffen daarvan: de procedures zijn vaak onduidelijk en soms is het niet eens mogelijk het account weer te verwijderen! De website www.accountkiller.com/nl/ bevat voor vele honderden online accounts tekst en uitleg hoe ze weer te verwijderen en met welke haken en ogen rekening moet worden gehouden.


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands