Apps en de Microsoft Store

Bij apps wordt vaak gedacht aan kleine vanuit de Microsoft Store te installeren programma’s, die dankzij de sobere vormgeving en uitgeklede mogelijkheden eenvoudig met een aanraakscherm te bedienen zijn. Microsoft hanteert deze benaming echter ook voor de klassieke programma’s die vanaf de website van de fabrikant te downloaden zijn. Op zich niet zo vreemd omdat de benaming ‘app’ een afkorting van het woord ‘applicatie’ is. Op deze pagina gaat het echter uitsluitend over de Microsoft Store en de apps die daar te downloaden zijn.


Microsoft Store

De Store (te openen via de snelkoppeling Microsoft Store in het startmenu of op de taakbalk) bevat allerhande apps, games en films die gratis of tegen een vergoeding gedownload kunnen worden. Je kan alleen downloaden uit de Store wanneer je bij de Store bent aangemeld met een Microsoft-account. Hoewel de Store nogal onoverzichtelijk oogt, kan je apps vrij eenvoudig vinden met de zoekfunctie (bovenin). De vanuit de Store geďnstalleerde apps worden aan de app-lijst van het startmenu toegevoegd. Weer verwijderen gaat met een rechter muisklik op de app in het startmenu, optie Verwijderen (of via Instellingen > Apps > Geďnstalleerde apps). Verwijderde apps zijn altijd weer via de Store opnieuw te installeren.

Windows Store (apps)

TIP: Sommige websites kunnen als app functioneren. Neem bijvoorbeeld de website van Ziggo GO (www.ziggogo.tv): deze is naar een app om te zetten via Edge, de knop Instellingen en meer (knop met drie puntjes), optie Apps, optie Ziggo GO installeren.

Store-instellingen

Via het account-icoontje, optie Instellingen zijn de instellingen van de Store aan te passen. Standaard worden alle apps automatisch bijgewerkt, dus ook de apps die niet van Microsoft afkomstig zijn. Het enige dat je dus nog zelf moet bijhouden, zijn de updates voor programma’s die buiten de Store om zijn geďnstalleerd. Door de optie App-updates uit te schakelen worden de apps niet meer automatisch op de achtergrond geüpdatet: doe dit alleen wanneer je er een goede reden toe hebt!

Apps en in-app aankopen

De Microsoft Store bevat zowel gratis als commerciële apps. Voordat apps kunnen worden gekocht of in-app aankopen gedaan, moet het scherm met betaalinstellingen worden doorlopen. Dat kan via het account-icoontje, optie Betalingswijzen (er kan met iDeal, incasso, creditcard, PayPal of mobiele facturering worden betaald). Je betalingsgegevens worden aan je Microsoft-account gekoppeld. Zit er regelmatig iemand anders achter je computer (bijvoorbeeld je kind), zorg dan dat bij de Instellingen (te openen via het account-icoontje) de optie Aanmelden voor aankoop is uitgeschakeld. De Store zal dan eerst om het wachtwoord van het betreffende Microsoft-account vragen voordat apps kunnen worden gekocht of in-app aankopen kunnen worden gedaan.

Aangekochte apps worden aan het Microsoft-account gekoppeld, niet aan het betreffende apparaat! Ze kunnen dus op alle pc’s worden geďnstalleerd waarop met het Microsoft-account wordt aangemeld (en als de optie Offlinemachtigingen is geactiveerd dan kunnen ze ook worden uitgevoerd wanneer de betreffende pc tijdelijk offline is). Verwijderde apps kunnen altijd weer opnieuw worden geďnstalleerd, dit gaat via de knop Bibliotheek. Deactiveer eventueel bij de knop Sorteren en filteren de optie Alleen geďnstalleerde producten weergeven om alle ooit via het Microsoft-account gedownloade apps weer te geven (dus óók de  apps die met hetzelfde account op andere apparaten zijn geďnstalleerd).

LET OP: Je kan alleen apps uit de Store downloaden en installeren wanneer de Store aan een Microsoft-account is gekoppeld. Een Microsoft-account kan echter op maximaal tien verschillende apparaten worden aangemeld. Wil je een elfde apparaat koppelen dan moet dus eerst een van de andere apparaten worden ontkoppeld (via de pagina https://account.microsoft.com/devices/content).

Rekening houden met veiligheid en privacy

Veel apps maken gebruik van privacygevoelige informatie (zoals de accountnaam, de accountafbeelding e.d.) en aangesloten apparatuur (zoals de webcam, microfoon en GPS voor de geografische locatie). Is het ongewenst dat apps hier toegang toe hebben, schakel de betreffende opties dan uit via Instellingen > Privacy en beveiliging. Hoewel alle apps door Microsoft worden gecontroleerd, zijn problemen met de privacy (of zelfs oplichting) niet uit te sluiten. Wees dus voorzichtig en installeer apps alleen wanneer de maker voldoende vertrouwen uitstraalt, lees zo nodig eerst de recensies van andere gebruikers.

Problemen met de Microsoft Store oplossen

De Microsoft Store is dé plek om apps (opnieuw) te installeren. Moet de Store echter zélf opnieuw geďnstalleerd worden, bijvoorbeeld omdat deze problemen vertoont of geheel is verdwenen, dan kan dat via Instellingen > Systeem > Systeemonderdelen, selecteer de app Microsoft Store via de knop met drie puntjes, optie Geavanceerde opties, knop Opnieuw instellen. Verwijder eventueel ook alle bestanden in de map C:\Gebruikers \inlognaam \AppData \Local \Packages \Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe \LocalCache (maak hiervoor eerst de verborgen bestanden zichtbaar). Is het probleem hiermee niet opgelost dan kan de Store alleen nog met een door Microsoft gedistribueerd scriptbestand worden hersteld (directe downloadlink: https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=619547). Kopieer het scriptbestand vanuit het gedownloade ZIP-bestand naar de map C:\Store (oftewel de map Store op de C:-schijf), start de Terminal (Beheerder) en geef de volgende commando's, elk gevolgd door de Enter-toets (zoals in de afbeelding):

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

CD C:\Store

.\reinstall-preinstalledApps.ps1 *Microsoft.WindowsStore* (beantwoord de vraag met R)

WSRESET

Met deze commando’s worden achtereenvolgens de rechten vrijgegeven, de map Store geopend, de  Microosft Store opnieuw geďnstalleerd en vervolgens gereset. Tot slot kunnen de voorheen geďnstalleerde apps opnieuw worden ingesteld en de rechten weer worden ingeperkt. Gebruik hiervoor de volgende commando’s:

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage –DisableDevelopmentMode –Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Set-ExecutionPolicy Restricted

Al met al nogal wat commando's, maar daarmee moet de Store wel weer zijn hersteld!

Windows Store herstellen

DE MICROSOFT STORE BLOKKEREN

Zelfs een gebruikersaccount zonder administratorrechten heeft toegang tot de Microsoft Store en kan naar believen apps installeren. Dit is te voorkomen door de Store te blokkeren, hetgeen het makkelijkst gaat met de Editor voor lokaal groepsbeleid: open de editor en navigeer naar Computerconfiguratie, Windows-instellingen, Beveiligingsinstellingen, Softwarerestrictiebeleid, klik met rechts op Softwarerestrictiebeleid en voeg met de optie Nieuwe softwarerestrictiebeleidsregels extra opties toe. Klik vervolgens met rechts op de toegevoegde map Extra regels, optie Regel voor nieuw pad en geef Pad de volgende waarde:

%programfiles%\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore*

Moet de Store toegankelijk blijven voor administratoraccounts (en dus alleen in geval van standaard gebruikersaccounts worden geblokkeerd), wijzig dan de optie Beveiligingsniveau van Niet toegestaan naar Basisgebruiker.

Store blokkeren vanuit de editor voor lokaal groepsbeleid

Nadat Windows opnieuw is opgestart, is het niet meer mogelijk een nieuwe app via de Store te installeren. Probeer je dat toch, dan toont Windows de melding Deze app is geblokkeerd door de systeembeheerder.

Deze app is geblokkeerd door de systeembeheerder

Wil je de toegang tot de Store herstellen dan moet je de aangemaakte padregel eerst weer verwijderen (met een rechter muisklik op de vermelding Softwarerestrictiebeleid), óf de optie Beveiligingsniveau wijzigen in Onbeperkt. Vergeet dus niet hoe de blokkade is aangebracht, anders wordt het een tijdrovende zoektocht om deze weer ongedaan te maken!


Met Windows 11 meegeleverde apps

Windows 11 bevat vele voorgeďnstalleerde apps en tools, een aantal daarvan worden hier besproken. Doorloop bij een nieuwe app altijd even de instellingen (vaak te openen via het tandwieltje) zodat je een indruk krijgt van wat de mogelijkheden zijn. De meeste voorgeďnstalleerde apps zijn gewoon te verwijderen via een rechter muisklik op de app in het startmenu, optie Verwijderen (of via Instellingen > Apps > Geďnstalleerde apps, de knop met drie puntjes bij de betreffende app). Apps van Windows zijn altijd weer via de Store te installeren.

App Klok

De app Klok bevat naast opties voor een timer, alarm, stopwatch en wereldklok (om actuele tijden van andere landen weer te geven) ook een optie om een focussessie op te starten zodat gedurende een vooraf ingestelde tijd ongestoord gewerkt kan worden. Eventueel kan tijdens de focussessie muziek van Spotify worden afgespeeld, dit is in te stellen via de knop Uw Spotify koppelen.

App Klok

App Foto's

De app Foto’s is ingesteld als standaard fotoviewer. Een geopende foto is met de knop Draaien te kantelen. Via de knop Afbeelding bewerken (of de knop Bewerken vanuit het foto-overzicht) zijn extra opties beschikbaar, zoals het bijsnijden, spiegelen, rechtzetten, verbeteren van de licht- en kleurinstellingen, het toepassen van een filter en het aanbrengen van markeringen. En met de intrede van kunstmatige intelligentie (AI) kan je storende elementen van de foto laten verdwijnen en de achtergrond van objecten verwijderen.

TERUG NAAR WINDOWS PHOTO VIEWER

Hoewel de app Foto’s op zich prima is, verlangen velen terug naar de Windows Photo Viewer die we kennen van eerdere Windows-versies. Photo Viewer is in Windows 11 wel aanwezig, maar alleen toegankelijk na een registeraanpassing: download het bestand photoviewer.zip, pak het uit en voeg het registerbestand photoviewer.reg middels een dubbelklik toe aan het register (negeer de foutmelding). De Photo Viewer is nu toegankelijk via een rechter muisklik op een afbeelding, optie Openen met. Met de optie Kies een andere app, knop Altijd kan Photo Viewer als standaard app worden ingesteld.


App Mediaspeler

De app Mediaspeler wordt gebruikt om muziek- en videobestanden zoals MP3, MP4, MPEG, AVI e.d. af te spelen. De mogelijkheden zijn zeer beperkt, maar daardoor is de app wel eenvoudig te bedienen.

TERUG NAAR WINDOWS MEDIA PLAYER

Wil je liever de oude vertrouwde Windows Media Player als standaard mediaplayer? Klik in de Windows Verkenner met rechts op een videobestand, optie Openen met, optie Kies een andere app, selecteer Windows Mediaspeler Legacy en bevestig met de knop Altijd. Is de Windows Media Player nog niet geďnstalleerd? Ga dan naar Instellingen > Systeem > Optionele onderdelen > Meer Windows-functies (bij Verwante instellingen) en activeer onderdeel Mediaonderdelen. Ontbreekt dit onderdeel dan kan de Windows Media Player alsnog gedownload en geďnstalleerd worden via Instellingen > Systeem > Optionele onderdelen, knop Functies weergeven, selecteer de app Windows Media Player Legacy, knop Volgende, knop Installeren.


App Clipchamp

Met de app Clipchamp kan snel een leuke video in elkaar worden gezet. Naast de gangbare opties (zoals splitsen, bijsnijden, overgangen en geanimeerde tekst) bevat deze tool ook een praktische tijdlijn en opties om realtime beeldmateriaal van webcam of schermopnames te verwerken. Met behulp van de bibliotheek met gratis video’s, audiotracks en afbeeldingen kan de video vrij eenvoudig worden opgeleukt.

App Geluidsrecorder

Met de app Geluidsrecorder kunnen geluidsopnames worden gemaakt, opgeslagen en/of teruggeluisterd.

App Paint

De app Paint is al jaren de standaard app van Windows voor het bewerken van afbeeldingen. Hoewel de mogelijkheden van deze app beperkt zijn in vergelijking met geavanceerde tekenpakketten zoals Paint Shop Pro en Photoshop, wordt hij nog wel eens gebruikt om even snel een aanpassing te maken. Naast de standaard opties (zoals het bijsnijden, tekenen, plaatsen van teksten e.d.) kan ook met lagen worden gewerkt en is er een optie om de achtergrond van een (portret)foto te verwijderen.

App Knipprogramma

Met de app Knipprogramma kunnen delen van het scherm naar het klembord worden gekopieerd, om vervolgens met de toetscombinatie Ctrl-V (of Win-V) in een e-mailbericht, document of tekenprogramma te worden geplakt. Zie de pagina over het Knipprogramma en het maken van een schermafdruk voor uitgebreide informatie over deze app.

App Knipprogramma

App Rekenmachine

De app Rekenmachine is een geavanceerde wetenschappelijke rekenmachine met diverse modi: standaard, wetenschappelijk, grafisch, programmeren en datumberekening. In de grafische modus kan je grafieken van meerdere formules tegelijk weergeven. Met behulp van de schuifbalk kan met de variabelen worden 'gespeeld', handig om het effect op de grafiek te onderzoeken. Een interessante optie voor scholieren!

TIP: Wordt de standaard rekenmachine regelmatig gebruikt, pin hem dan aan het beeldscherm vast (via de knop Op voorgrond houden) zodat hij altijd voor andere vensters blijft staan.

Windows app Rekenmachine

App Plaknotities

Met de app Plaknotities kan je de bekende papieren geeltjes ook virtueel gebruiken op je werkblad. Voor deze app is het handig om aangemeld te zijn met een Microsoft-account zodat de plaknotities ook online worden opgeslagen. Hierdoor zijn ze op elk apparaat beschikbaar waarop met het Microsoft-account wordt aangemeld.

Plaknotities

 

KLASSIEKE WINDOWS 7-SPELLETJES IN ERE HERSTELLEN

Je kent ze vast nog wel, de zogenaamd ‘ontspannende’ spellen uit Windows 7: Mijnenveger, Patience, FreeCell, Hartenjagen, Purble Place, Spider Solitaire, Chess Titans, Mahjong Titans, Backgammon, Checkers en Spades. Met de invoering van de Store zijn ze vervangen door zelf te downloaden apps (zoals de Microsoft Solitair Collection). Deze moderne apps zijn echter lang niet zo leuk als de klassieke Windows 7-spelletjes. Met Windows 7 games for Windows 11, 10 and 8 (download: https://win7games.com/#games, negeer eventuele foutmeldingen en deactiveer de aan het einde van de setup aangeboden Winaero Tweaker) zijn de originele spellen echter eenvoudig in ere te herstellen. Zodra de games zijn geďnstalleerd, kan je ze openen via het startmenu, knop Alle apps, map Games.

LET OP: Na de installatie van een onderdelenupdate zijn de spelletjes steevast verdwenen en moeten ze opnieuw geďnstalleerd worden!

Windows 7 spellen: Mijnenvegen, Patience, FreeCell, Hartenjagen, Purble Place, Spider Solitaire, Chess Titans, Mahjong Titans, Backgammon, Checkers en Spades
 


Problemen met apps oplossen

Functioneren apps niet meer naar behoren terwijl wel wordt voldaan aan de basisvoorwaarden (zoals een geactiveerde Windows 11-installatie, aangemeld met een Microsoft-account en een ingeschakeld Gebruikersaccountbeheer) dan is er wat anders aan de hand. Problemen met de standaard met Windows meegeleverde apps zijn het snelste op te lossen door ze allen in één keer opnieuw te installeren met onderstaand commando in de Terminal (Beheerder). Neem het commando secuur over om foutmeldingen te voorkomen:

Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -DisableDevelopmentMode}

Problemen met apps oplossen

Is het probleem hier niet mee opgelost of betreft het een via de Store geďnstalleerde app, dan kan een van de volgende opties mogelijk helpen:

WORDEN APPS ONGEWENST IN EEN ANDERE TAAL WEERGEGEVEN?

Nadat een app is geüpdatet, kan het gebeuren dat deze niet meer overweg kan met de ingestelde voorkeurstaal. De app zal dan automatisch de eerstvolgende taal uit het rijtje geďnstalleerde talen gebruiken. Ter illustratie een voorbeeld uit Vlaams België: hier wordt vaak als voorkeurstaal Nederlands (België) ingesteld, en als tweede taal Français (Frans). Wanneer de app de voorkeurstaal niet meer ondersteunt, wijzigt de taal dus opeens van het Nederlands naar het Frans. Om de app weer in het Nederlands te krijgen, moet een Nederlands taalpakket worden geďnstalleerd die wél door de app wordt ondersteund (bijvoorbeeld Nederlands (Nederland), dit gaat via Instellingen > Tijd en taal > Taal en regio). Vervolgens kan de volgorde van de geďnstalleerde talen worden aangepast: klik op de drie puntjes bij het taalpakket Nederlands (Nederland) en verschuif deze met de optie Omhoog naar boven totdat deze direct onder de voorkeurstaal Nederlands (België) komt te staan (of desgewenst helemaal bovenaan, als voorkeurstaal).

Wordt er nog steeds een andere taal gebruikt, ook al staat Nederlands (Nederland) als voorkeurstaal ingesteld? Herstel de betreffende app dan eens naar de standaard instellingen via Instellingen > Apps > Geďnstalleerde apps, klik bij de betreffende app op de knop met drie puntjes, optie Geavanceerde opties, knop Herstellen (of desnoods direct knop Opnieuw instellen).


STANDAARD-APP VOOR SPECIFIEKE BESTANDSTYPE WIJZIGEN

Elk bestandstype is aan een app te koppelen zodat de betreffende bestanden automatisch met de gewenste app worden geopend. Veel extensies zijn al aan een app gekoppeld, zo zijn de extensies PNG, JPG en BMP gekoppeld aan de app Foto’s. Het is vrij eenvoudig om een extensie aan een (andere) app te koppelen: klik met rechts op een bestand in de Windows Verkenner, optie Openen met, optie Kies een andere app, selecteer de app en bevestig met de knop Altijd (weet je het niet zeker, probeer het dan eerst uit met de knop Slechts één keer). Staat de gewenste app er niet bij, zoek dan verder op de pc via de link Een app op uw pc kiezen.

TIP: Een overzicht van alle als standaard ingestelde apps is te vinden via Instellingen > Apps > Standaard-apps.


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring