PDF-bestanden lezen, maken en bewerken

Veel op internet aangeboden informatie is in PDF-formaat (Portable Document Format) opgesteld. Dit type bestandsformaat behoudt de lay-out, ongeacht op welk besturingssysteem het bestand wordt bekeken. Bijkomend voordeel is dat een beveiligd PDF-bestand niet zomaar kan worden aangepast. Het PDF-formaat is daarom niet alleen geschikt voor handleidingen en brochures maar kan ook uitstekend worden toegepast bij het versturen van sollicitatiebrieven, facturen en andere persoonlijke documenten waarvan het niet wenselijk is dat de inhoud kan worden gewijzigd.

PDF-bestanden lezen

Er zijn vele gratis tools voor het lezen van PDF-bestanden, de meest populaire is Adobe Reader (download: https://get.adobe.com/nl/reader/). Foxit Reader (download: www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader) is een veelzijdig, overzichtelijk en bovenal snel alternatief. Andere interessante PDF-lezers zijn Nitro Reader (download: www.nitroreader.com/download) en Nuance PDF Reader (download: http://netherlands.nuance.com/imaging/products/pdf-reader.asp).

TIP: Menig PDF-lezer opent op internet geplaatste PDF-bestanden standaard in de webbrowser. Zou het PDF-bestand echter direct in het programma worden geopend dan kan gebruik worden gemaakt van de extra mogelijkheden (zoals het opslaan van het bestand en de zoekfunctie). Deze optie kan bij Adobe Reader worden ingesteld via Bewerken, Voorkeuren, onderdeel Internet, optie PDF in browser tonen en bij Foxit Reader via Tools, Preferences, Internet, optie Display PDF in Browser.

PROBLEMEN BIJ HET LEZEN VAN PDF`S?

Ik ontvang regelmatig vragen van lezers die problemen ondervinden bij het openen van een specifiek PDF-bestand: er wordt om een wachtwoord gevraagd, een foutmelding getoond of er gebeurt helemaal niets... In veel gevallen gaat het om een beveiligd bestand dat alleen kan worden geopend (en gelezen) door software die deze versleuteling ondersteunt. En daar wringt meestal de schoen want op menig computer en e-bookreader is verouderde PDF-software geïnstalleerd. Normaal gesproken kan dit eenvoudig worden opgelost door de meest recente software te installeren maar helaas is dat bij e-bookreaders niet altijd mogelijk. Kan de e-bookreader niet worden voorzien van nieuwe software dan is het soms nog een optie het PDF-bestand met behulp van een virtuele PDF-printer af te drukken naar een onbeveiligd bestand (zie uitleg verderop). Deze methode werkt echter alleen bij bestanden die niet tegen afdrukken zijn beschermd, het biedt dus niet altijd een oplossing!


PDF-bestanden maken

Voor het maken en bewerken van PDF-bestanden hanteren professionals meestal het programma Adobe Acrobat (www.adobe.com/nl/products/acrobat.html), de grote broer van de gratis PDF-lezer Adobe Reader. Acrobat is echter een vrij prijzig programma, zeker wanneer je het slechts sporadisch gebruikt. Gelukkig zijn er ook gratis alternatieven maar zoals bij alle gratis software geldt ook hier dat de mogelijkheden beperkter zijn!

Vanuit Microsoft-Office 2007 opslaan als PDF-bestand

Vanaf Microsoft-Office 2007 en hoger kan een document direct als PDF-bestand worden opgeslagen (let op: bij Microsoft Office 2007 moet minimaal SP2 zijn geïnstalleerd of eerst een invoegtoepassing worden geladen, download: www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=f1fc413c-6d89-4f15-991b-63b07ba5f2e5). Geavanceerde handelingen (zoals het beveiligen van het PDF-bestand) zijn helaas niet mogelijk vanuit Office, daarvoor zal een andere tool moeten worden gebruikt.

Scan opslaan als PDF-bestand

Meestal is bij een TWAIN-scanner wel software meegeleverd om scans om te zetten naar PDF, dit kan echter ook met de tool ScanToPDF (download: www.hexonic-software.com)! Zo kan een stapeltje A4-tjes in een handomdraai naar een PDF-bestand worden omgezet. Hoewel ScanToPDF ook afbeeldingen naar PDF kan omzetten, heeft de tool ImageToPDF (van dezelfde maker) daar betere opties voor.

Met een virtuele PDF-printer afdrukken naar een PDF-bestand

Een document kan ook met behulp van een virtuele PDF-printer naar een PDF-bestand worden omgezet. Het voordeel van een PDF-printer is dat deze vanuit elk willekeurig programma kan worden gebruikt en dus elk type bestand naar PDF kan omzetten. Nadat de PDF-printer is geïnstalleerd, kan deze worden benaderd via het printmenu van het programma (selecteer als printer de PDF-printer in plaats van de standaard printer!). Afhankelijk van de gebruikte PDF-printer kan extra documentinformatie worden toegevoegd en/of het bestand worden beveiligd. Enkele interessante PDF-printers (mijn voorkeur gaat uit naar PDFCreator):

PDF-bestanden maken met PDFCreator

Kies tijdens de installatie van PDFCreator de Expertinstellingen zodat u tijdens de setup een aantal instellingen kunt aanpassen. Deactiveer bij voorkeur de componenten Images2PDF en PDFArchitect en deactiveer (twee schermen verder) de taak Maak een ingang in het contextmenu van de verkenner. Vergeet tot slot niet in het laatste venster de installatie van extra software (malware…) te annuleren door op Cancel te klikken!

Het maken van een PDF-bestand is vervolgens vrij simpel: druk het geopende document op de reguliere wijze af en selecteer bij de printerkeuze de PDFCreator-printer (in plaats van de normale printer). Het programma vraagt vervolgens naar enkele kenmerken van het bestand zoals de titel, profiel (met opties voor kwaliteit en bestandstype), auteur, onderwerp en eventueel wat tref-woorden (u bent niet verplicht iets in te vullen en/of te wijzigen). Nadat er op de knop Opslaan is geklikt, wordt de gewenste opslaglocatie gevraagd (de laatstgebruikte locatie wordt onthouden voor de volgende sessie). Is ingesteld dat nieuwe PDF-bestanden standaard met een wachtwoord moeten worden beveiligd (zie verderop), dan wordt in het volgende scherm eerst nog gevraagd naar een wachtwoord voordat het PDF-bestand wordt aangemaakt.

Stoort u zich eraan dat elke gemaakte PDF automatisch wordt geopend, ga dan naar de instellingen van PDFCreator (via de knop Instellingen vanuit het afdrukmenu), onderdeel Acties en vink de actie Open document uit. Deactiveer eventueel ook de optie Open pdf's met PDFArchitect om te voorkomen dat het aangemaakte PDF-bestand met dit PDF-bewerkingsprogramma wordt geopend. Het onderdeel PDF, tabblad Veiligheid bevat instellingen voor het beveiligen van aan te maken PDF’s. Zo kan worden ingesteld dat de inhoud moet worden versleuteld, eventueel aangevuld met een wachtwoord om het bestand te kunnen openen. De mate van encryptie (versleuteling) kan worden aangepast en beperkingen ingesteld zodat ongewenst gebruik (zoals het printen, kopiëren, aanbrengen van wijzigingen) wordt voorkomen. Worden de afbeeldingen vervormd, zet dan op het tabblad Compressie het comprimeren van afbeeldingen uit.

PDF-bestanden bewerken

Er zijn ook voldoende gratis tools om PDF-bestanden te bewerken. Helaas kan geen enkele tippen aan de mogelijkheden van het commerciële Adobe Acrobat... Door een aantal tools te combineren, ontstaat er echter toch een prima basis voor het bewerken van PDF-bestanden, en dat gratis!

PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer (download: www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer) is een PDF-lezer maar kan ook enkele lichte bewerkingen op onbeveiligde PDF-bestanden uitvoeren zoals het toevoegen van opgemaakte tekst, notities en elementen (via Extra, Bewerkingsgereedschappen).

PDFill PDF Tools

PDFill PDF Tools, onderdeel van het totaalpakket PDFill (download: www.pdfill.com/pdf_tools_free.html), bevat tools voor het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen op PDF-bestanden. Het totaalpakket bevat naast PDFill PDF Tools tevens de probeerversie van PDFill PDF Editor (voor het uitvoeren van geavanceerde bewerkingen op PDF-bestanden, in deze probeerversie wordt een watermerk aangebracht) en PDFill PDF and Image Writer (een virtuele PDF-printer). Tijdens installatie van PDFill wordt automatisch gecontroleerd of de gratis tools Free SunJava Virtual Machine en Free Ghostscript al zijn geïnstalleerd, zo niet dan krijgt u daar een melding over.

Met PDFill PDF Tools kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd (de nummers komen overeen met de knopnummers):

 1. Merge PDF Files: PDF-bestanden samenvoegen
 2. Split or Recorder Pages: pagina's uitnemen, afsplitsen en/of verwijderen
 3. Encrypt and Decrypt Options: PDF-bestanden beveiligen en/of ontsleutelen
 4. Rotate or Crop PDF Pages: PDF-bestanden roteren en/of bijsnijden
 5. Reformat Multiple Pages: paginaformaat aanpassen
 6. Add Header and Footer: kop- en voettekst toevoegen
 7. Add Watermark by Text: tekst toevoegen als watermerk
 8. Add Watermark by Image: een afbeelding toevoegen als watermerk
 9. Convert Images to PDF: afbeeldingen converteren naar een PDF-bestand
 10. Convert PDF to Images: PDF-bestand converteren naar een afbeelding
 11. PDF Form Field Operations: formulierveld-bewerkingen
 12. Convert PostScript into PDF: PostScript-bestanden converteren naar PDF
 13. Add PDF Information: de in het PDF-bestand opgeslagen informatie (titel, auteur, e.d.) toevoegen en/of wijzigen
 14. Scan into Image or PDF: afbeeldingen inscannen en opslaan als afbeeldingbestand (PNG, JPG, BMP, TIF of GIF) of PDF-bestand
 15. Create Transparent Image: afbeelding transparant maken (niet voor PDF-bestanden)

TIP: Via Units in de menubalk kan de maateenheid worden gewijzigd naar centimeters.

 
 
 
 

© 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands