PDF-bestanden lezen, maken en bewerken

Veel op internet aangeboden informatie is in PDF-formaat (Portable Document Format) opgesteld. Dit type bestandsformaat behoudt de lay-out, ongeacht op welk besturingssysteem het bestand wordt bekeken. Bijkomend voordeel is dat een beveiligd PDF-bestand niet zomaar kan worden aangepast. Het PDF-formaat is daarom niet alleen geschikt voor handleidingen en brochures maar kan ook uitstekend worden toegepast bij het versturen van sollicitatiebrieven, facturen en andere persoonlijke documenten waarvan het niet wenselijk is dat de inhoud kan worden gewijzigd.

PDF-bestanden lezen

Met de browser Microsoft Edge is Windows 10 reeds voorzien van een PDF-lezer. Er zijn echter ook nog vele andere (meer geavanceerde) gratis tools zoals Adobe Acrobat Reader (download: https://get.adobe.com/nl/reader/) en Foxit Reader (download: www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/; deactiveer tijdens de setup de extra aangeboden componenten).

TIP: Wordt bij het openen van een PDF-bestand onverwacht om een wachtwoord gevraagd, een foutmelding getoond of gebeurt er helemaal niets? Dan gaat het wellicht om verouderde PDF-software die niet overweg kan met een bestand dat is beveiligd met een recentere versleutelingstechniek. Dit probleem is eenvoudig op te lossen door de meest recente versie van Adobe Acrobat Reader te installeren.

PDF-bestanden maken

Voor het maken en bewerken van PDF-bestanden hanteren professionals meestal het programma Adobe Acrobat (https://acrobat.adobe.com/nl/nl/acrobat.html), de grote broer van de gratis PDF-lezer Adobe Acrobat Reader. Acrobat is echter een vrij prijzig programma, zeker wanneer je het slechts sporadisch gebruikt. Gelukkig zijn er ook gratis alternatieven maar zoals bij alle gratis software geldt ook hier dat de mogelijkheden beperkter zijn!

Een bestand afdrukken naar een PDF-bestand

Een document kan ook met behulp van een virtuele printer naar een PDF-bestand worden omgezet. Het wordt een virtuele printer genoemd omdat het programma na installatie als printer wordt toegevoegd aan de printmenu’s van geïnstalleerde programma’s. Het voordeel van een PDF-printer is dat deze vanuit elk willekeurig programma kan worden gebruikt, en dus elk type bestand naar PDF kan omzetten. De in Windows 10 aanwezige PDF-printer Microsoft Print to PDF biedt helaas geen geavanceerde mogelijkheden. Gelukkig zijn op internet voldoende gratis alternatieven te vinden, waaronder PDFCreator (download: www.pdfforge.org/pdfcreator). PDFCreator kan onder andere een PDF-bestand beveiligen en het bestand voorzien van extra documentinformatie. Ook PDFill PDF and Image Writer (download: www.pdfill.com) is noemenswaardig. Sommige programma’s (zoals het Office-pakket) hebben ook nog eens de optie om via Opslaan als een bestand als PDF op te slaan, dus zonder gebruik te maken van een PDF-printer (via de knop Opties heeft het programma Word zelfs de optie om het PDF-bestand met een wachtwoord te versleutelen).

SCAN OPSLAAN ALS PDF-BESTAND

Meestal is bij een TWAIN-scanner wel software meegeleverd om scans om te zetten naar PDF, dit kan echter ook met de tool ScanToPDF (download: www.hexonic-software.com)! Zo kan een stapeltje A4-tjes in een handomdraai naar een PDF-bestand worden omgezet. Hoewel ScanToPDF ook afbeeldingen naar PDF kan omzetten, heeft de tool ImageToPDF (van dezelfde maker) daar betere opties voor.


PDF-bestanden maken met PDFCreator

Kies in het eerste scherm van de installatie van PDFCreator de Expertinstellingen zodat je tijdens de setup een aantal instellingen kunt aanpassen. Deactiveer bij voorkeur de extra aangeboden component PDFArchitect en pas op dat verderop niet alsnog akkoord wordt gegaan met de installatie van extra functies. Het maken van een PDF-bestand is vervolgens vrij simpel: druk het geopende document op de reguliere wijze af en selecteer bij de printerkeuze de PDFCreator-printer (in plaats van de normale printer). Het programma vraagt vervolgens naar enkele kenmerken van het bestand zoals de titel, profiel (met opties voor kwaliteit en bestandstype), auteur, onderwerp en eventueel wat tref-woorden (u bent niet verplicht iets in te vullen en/of te wijzigen). Nadat er op de knop Opslaan is geklikt, wordt de gewenste opslaglocatie gevraagd (de laatstgebruikte locatie wordt onthouden voor de volgende sessie). Is ingesteld dat nieuwe PDF-bestanden standaard met een wachtwoord moeten worden beveiligd (zie verderop), dan wordt in het volgende scherm eerst nog gevraagd naar een wachtwoord voordat het PDF-bestand wordt aangemaakt.

PDFCreator

Stoort je je eraan dat elke gemaakte PDF automatisch wordt geopend, ga dan naar de instellingen van PDFCreator (via de knop Instellingen vanuit het afdrukmenu), onderdeel Acties en vink de actie Open document uit. Deactiveer eventueel ook de optie Open pdf's met PDFArchitect om te voorkomen dat het aangemaakte PDF-bestand met dit PDF-bewerkingsprogramma wordt geopend. Het onderdeel PDF, tabblad Veiligheid bevat instellingen voor het beveiligen van aan te maken PDF’s. Zo kan worden ingesteld dat de inhoud moet worden versleuteld, eventueel aangevuld met een wachtwoord om het bestand te kunnen openen. De mate van encryptie (versleuteling) kan worden aangepast en beperkingen ingesteld zodat ongewenst gebruik (zoals het printen, kopiëren, aanbrengen van wijzigingen) wordt voorkomen. Door de mate van encryptie (het versleutelingsniveau) aan te passen en beperkingen in te stellen, wordt ongewenst gebruik (zoals het printen, kopiëren en/of het aanbrengen van wijzigingen) voorkomen. In tegenstelling tot oudere gratis versies van PDFCreator is het hoogste versleutelingsniveau helaas niet meer gratis toegankelijk. Worden de afbeeldingen vervormd, zet dan op tabblad Compressie het comprimeren van afbeeldingen uit.

PDFCreator instellingen

PDF-bestanden bewerken

Er zijn ook voldoende gratis tools om PDF-bestanden te bewerken, maar helaas kan geen enkele tippen aan de mogelijkheden van het commerciële Adobe Acrobat DC... Door een aantal tools te combineren, ontstaat er echter toch een prima basis voor het bewerken van PDF-bestanden, en dat gratis!

PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer (download: www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer) is een PDF-lezer maar kan ook enkele lichte bewerkingen op onbeveiligde PDF-bestanden uitvoeren zoals het toevoegen van opgemaakte tekst, notities en elementen (via Extra, Bewerkingsgereedschappen).

PDF Change Viewer

PDFill PDF Tools

PDFill PDF Tools, onderdeel van het totaalpakket PDFill (download: www.pdfill.com/pdf_tools_free.html), bevat tools voor het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen op PDF-bestanden. Het totaalpakket bevat naast PDFill PDF Tools tevens de probeerversie van PDFill PDF Editor (voor het uitvoeren van geavanceerde bewerkingen op PDF-bestanden, in deze probeerversie wordt een watermerk aangebracht) en PDFill PDF and Image Writer (een virtuele PDF-printer). Tijdens installatie van PDFill wordt automatisch gecontroleerd of de gratis tools Free SunJava Virtual Machine en Free Ghostscript al zijn geïnstalleerd, zo niet dan krijg je daar een melding over.

Met PDFill PDF Tools kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd (de nummers komen overeen met de knopnummers):

 1. Merge PDF Files: PDF-bestanden samenvoegen
 2. Split or Recorder Pages: pagina's uitnemen, afsplitsen en/of verwijderen
 3. Encrypt and Decrypt Options: PDF-bestanden beveiligen en/of ontsleutelen
 4. Rotate or Crop PDF Pages: PDF-bestanden roteren en/of bijsnijden
 5. Reformat Multiple Pages: paginaformaat aanpassen
 6. Add Header and Footer: kop- en voettekst toevoegen
 7. Add Watermark by Text: tekst toevoegen als watermerk
 8. Add Watermark by Image: een afbeelding toevoegen als watermerk
 9. Convert Images to PDF: afbeeldingen converteren naar een PDF-bestand
 10. Convert PDF to Images: PDF-bestand converteren naar een afbeelding
 11. PDF Form Field Operations: formulierveld-bewerkingen
 12. Convert PostScript into PDF: PostScript-bestanden converteren naar PDF
 13. Add PDF Information: de in het PDF-bestand opgeslagen informatie (titel, auteur, e.d.) toevoegen en/of wijzigen
 14. Scan into Image or PDF: afbeeldingen inscannen en opslaan als afbeeldingbestand (PNG, JPG, BMP, TIF of GIF) of PDF-bestand
 15. Create Transparent Image: afbeelding transparant maken (niet voor PDF-bestanden)

PDFill tools

TIP: Via View, Units kan de maateenheid worden gewijzigd naar centimeters.

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands