Bestanden delen met een gedeelde netwerkmap

Deze pagina gaat over het delen van bestanden tussen de in het netwerk aangesloten computers. Wees hier wel voorzichtig mee, want zonder goede beveiliging van de persoonlijke bestanden (en wachtwoorden) zullen deze óók worden gedeeld met uw 'vrienden' op het internet. Reserveer daarom op elke PC een aparte partitie of map voor de gedeelde bestanden (bijvoorbeeld de map D:\NETWERK) en voeg zo nodig nog extra beveiligingsregels aan de firewall toe.

SYNCHRONISEREN VAN GEGEVENS TUSSEN TWEE PC'S

Moeten bestanden niet alleen tussen verschillende computers worden gedeeld maar óók met elkaar worden gesynchroniseerd en/of vindt u de hier omschreven methode voor het delen van bestanden te lastig? Kijk dan eens naar de mogelijkheden OneDrive (www.OneDrive.com) en Dropbox, deze werken een stuk makkelijker čn efficiënter!


Bestanden delen onder Windows XP

Klik in de Windows Verkenner met rechts op de betreffende schijf of map en kies voor Delen en beveiliging. Bevestig dat u de risico's begrijpt en dat er geen gebruik van de wizard gemaakt hoeft te worden. Geef een naam op waaronder andere gebruikers de gedeelde schijf/map kunnen herkennen (bijvoorbeeld NETWERK) en pas de lees- en schrijfrechten naar wens aan. Na het instellen van de gedeelde locatie wordt de schijf of map voorzien van een aangepast icoontje (met handje), waaruit blijkt dat de map is gedeeld.

Bestanden delen op het netwerk met Windows XP

Bestanden delen onder Windows Vista

In Windows Vista werkt het op ongeveer dezelfde wijze. Klik met rechts op de betreffende schijf of map (in dit geval D:\NETWERK) en kies voor Delen. Kies in de combobox voor Iedereen (alle gebruikers in deze lijst) en klik op de knop Toevoegen. Vervolgens kan het machtigingsniveau worden aangepast naar Bijdrager (of eventueel Mede-eigenaar) zodat de bestanden ook door derden kunnen worden gewijzigd. Via de knop Delen wordt het netwerkpad getoond waarmee verbinding tot de gedeelde schijf of map wordt verkregen (in dit geval \\VISTAPC\NETWERK). Via de link Alle netwerkshares op deze computer weergeven kunnen vervolgens de gedeelde bestanden worden getoond. Na het doorlopen van de instellen wordt de schijf of map voorzien van een aangepast icoontje (plaatje met meerdere gebruikers) waaruit blijkt dat de map is gedeeld.

Via de Eigenschappen van de gedeelde map, tabblad Delen, knop Geavanceerd delen kunnen de machtigingen van de gedeelde map worden gewijzigd en een netwerknaam worden toegevoegd (verwijder dan wel de oude netwerknaam). Via de Mapopties, tabblad Weergave is het mogelijk de Wizard Delen gebruiken uit te schakelen zodat voortaan direct het scherm voor het Geavanceerd delen wordt getoond. Een bepaalde map kan onder meerdere netwerknamen worden gedeeld, dit gaat echter ten koste van de overzichtelijkheid. Na het toevoegen van een nieuwe netwerknaam moeten de machtigingen opnieuw worden toegewezen.

Bestanden delen op het netwerk met Windows Vista

Bestanden delen onder Windows 8 en 7

Hoewel de werkwijze bij Windows 8 en 7 erg lijkt op die bij Windows Vista, zijn er toch ook een aantal verschillen. Zo kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde Thuisgroep waardoor het delen van bestanden met andere Windows 8- en 7-computers aanzienlijk makkelijker wordt. Je hoeft alleen te beschikken over het (automatisch gegenereerde) wachtwoord om vanaf een andere op hetzelfde netwerk aangesloten computer toegang te krijgen tot de via de thuisgroep gedeelde bestanden! De persoonlijke bestanden van een gebruikersaccount (afbeeldingen, muziek, video’s, documenten en zelfs printers) kunnen eenvoudig aan de thuisgroep worden toegevoegd via het onderdeel Thuisgroep in het configuratiescherm (bij Windows 8 is de thuisgroep ook in te stellen via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Thuisgroep). Andere mappen kunnen worden toegevoegd door vanuit de Windows Verkenner de betreffende map (bijvoorbeeld D:\NETWERK) te selecteren om vervolgens met een rechter muisklik het contextmenu te openen. Klik vervolgens voor Windows 8 op Delen Met, optie Thuisgroep (openen en bewerken) (of Een thuisgroep maken of lid worden wanneer er nog geen thuisgroep is aangemaakt) en voor Windows 7 op Delen met, optie Thuisgroep (lezen/schrijven).

Thuisgroep instellen (Windows 8)

Moeten gedeelde bestanden echter ook vanaf een Windows XP- en/of Windows Vista-computer toegankelijk zijn, kies dan bij Delen met voor Specifieke personen (in plaats van Thuisgroep) en voeg de gewenste gebruikersnaam toe (de gebruikersnaam moet dan wel op beide computers aanwezig zijn, kies anders voor de optie Iedereen). Wijzig vervolgens het machtigingsniveau in Lezen/schrijven (of eventueel alleen Lezen wanneer de bestanden niet door het betreffende gebruikersaccount gewijzigd mogen worden). Via de knop Delen wordt de netwerknaam getoond waarmee verbinding tot de gedeelde partitie of map wordt verkregen (bijvoorbeeld \\W8PC\NETWERK). Via de link Alle netwerkshares op deze computer weergeven kunnen vervolgens de gedeelde bestanden worden getoond.

Via de Eigenschappen van de gedeelde map, tabblad Delen, knop Geavanceerd delen kunnen de machtigingen van de gedeelde map worden gewijzigd en een netwerknaam worden toegevoegd (verwijder dan wel de oude netwerknaam). Via de Mapopties, tabblad Weergave is het mogelijk de Wizard Delen gebruiken uit te schakelen zodat voortaan direct het scherm voor Geavanceerd delen wordt getoond. Een bepaalde map kan onder meerdere netwerknamen worden gedeeld, dit gaat echter ten koste van de overzichtelijkheid. Na het toevoegen van een nieuwe netwerknaam moeten de machtigingen opnieuw worden toegewezen.

WINDOWS 8/7 NETWERKMAP VANUIT WINDOWS XP OPENEN

Het vergt vaak heel wat hoofdbrekens om vanaf een Windows XP-computer toegang te verkrijgen tot een gedeelde map op een Windows 8- of  een Windows 7-computer. Dit proces kan echter aanzienlijk worden vereenvoudigd door het beveiligingsniveau te verlagen. Deel eerst de map op normale wijze (klik met rechts op de te delen map, kies Eigenschappen, tabblad Delen, knop Delen), selecteer de groep Iedereen, voeg deze toe met de knop Toevoegen, wijzig eventueel het machtigingsniveau in Lezen/schrijven en bevestig deze instelling met de knop Delen. Ga vervolgens via het configuratiescherm naar het Netwerkcentrum, taak Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen en activeer de optie Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen.

Kan er nu nog steeds geen toegang tot de gedeelde map worden gekregen, pas dan de machtigingen van de gedeelde map aan. Voeg hiervoor de groep NETWERK toe aan de lijst met gemachtigde groepen door vanuit Windows 7 met rechts te klikken op de gedeelde map en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Bewerken, knop Toevoegen, knop Geavanceerd, knop Nu zoeken. Selecteer de naam NETWERK en klik tweemaal op de knop OK. Vervolgens moeten de machtigingen voor deze groep nog worden aangepast zodat de bestanden niet alleen vanaf de XP-machine kunnen worden gelezen, maar ook gewijzigd. Open hiervoor in Windows 7 het venster voor de machtigingen, selecteer de naam NETWERK en plaats een vinkje bij Wijzigen in de kolom Toestaan (bevestig deze wijziging met de knop OK).

Delen met XP

TIP: Zie ook de tool Ultimate Windows Tweaker: onderdeel Network Tweaks (voor Windows Vista/7)/onderdeel Additional (voor Windows 8), optie Enable NTLM 2 support.


Beveiligingsinstellingen netwerk wijzigen (Windows 8/7/Vista)

In Windows 8, 7 en Vista zijn meerdere beveiligingsinstellingen toegevoegd ter voorkoming van het ongewenst delen van bestanden. Via het Netwerkcentrum (te bereiken via het configuratiescherm) kunnen deze instellingen eventueel worden aangepast (bij Windows Vista direct in Netwerkcentrum zelf, bij Windows 8 en 7 via de taak Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen). De optie Bestanden delen (Windows Vista)/Bestands- en printerdeling (onder Particulier netwerk bij Windows 8 en Thuis of werk bij Windows 7) moet in ieder geval zijn ingeschakeld, eventueel aangevuld met de optie Met wachtwoord beveiligd delen (zonder deze optie wordt ook om een wachtwoord gevraagd, in dat geval voldoet het een willekeurige naam in te vullen). Zijn de bestanden met een wachtwoord beveiligd, dan moeten de gebruikers die gerechtigd zijn met deze bestanden te werken ook een eigen gebruikersaccount op de betreffende computer hebben, anders kunnen er geen machtigingen voor die gebruikersnaam worden aangemaakt.

Het is ook mogelijk bestanden via de map Openbaar te delen, deze methode heeft echter het nadeel dat de te delen bestanden zich in deze map moeten bevinden (let op: de gedeelde map is vanaf andere PC's te herkennen aan de share-naam Public). Voor gebruik van de map Openbaar is het noodzakelijk de optie Openbare mappen delen in te schakelen.

TIP: Controleer tevens via de eigenschappen van de LAN-verbinding in het Netwerkcentrum (Windows 8: Ethernet, knop Eigenschappen;; Windows 7: LAN-verbinding, knop Eigenschappen; Windows Vista: Status weergeven, knop Eigenschappen) of de optie Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken wel is ingeschakeld. Bedenk ook dat een firewall het delen van bestanden kan bemoeilijken.

GEBRUIKERS IN HET WELKOMSTSCHERM VERBERGEN

Zodra een gebruikersaccount wordt aangemaakt voor het toekennen van toegangsrechten tot de via het netwerk gedeelde bestanden, kan dit account ook via het welkomstscherm toegang tot de computer krijgen. Is dat niet wenselijk, maak dan met de registereditor een DWORD-waarde aan met de inlognaam (zoals deze onder C:\Gebruikers staat vermeld) en de waarde 0 (bijvoorbeeld: Menno=0) in de volgende registersleutel (zijn de registersleutels SpecialAccounts en UserList niet aanwezig, dan moeten deze eerst worden aangemaakt):
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ SpecialAccounts\UserList


Openen van gedeelde mappen

Eerst moet worden gecontroleerd of alle computers in het netwerk onder dezelfde werkgroep actief zijn. Dit kan via het configuratiescherm bij het onderdeel Systeem (bij Windows 8, 7 en Vista vervolgens nog de link Instellingen wijzigen), tabblad Computernaam, knop Wijzigen. Gebruik een korte naam voor de werkgroep (standaard is dat MSHOME, WORKGROUP of WERKGROEP) en gebruik tevens een korte, simpele naam voor elke in het netwerk aanwezige computer.

Blader met de Windows Verkenner door het netwerk om te inventariseren welke bestanden er op de andere in het netwerk aanwezige computers worden gedeeld. In Windows 8, 7 en Vista gaat dat eenvoudig door met de Windows Verkenner te navigeren naar Netwerk. In Windows XP kan dat via Bureaublad, Mijn netwerklocaties, Volledig netwerk, Microsoft Windows-netwerk. Door op de naam van het netwerk te dubbelklikken, worden alle gedetecteerde computers met daaronder de gedeelde mappen in het betreffende netwerk getoond.

Het lukt niet bestanden te delen…
Zijn de computers niet te traceren, controleer dan of de firewall op de betreffende PC de verbinding blokkeert. Controleer ook of op de betreffende computer wel bestanden zijn gedeeld (anders valt er natuurlijk niet zo veel te vinden…) en of Bestands- en printerdeling voor Microsoft netwerken is ingeschakeld. Bij Windows 8, 7 en Vista kan het ook zijn dat nog toestemming moet worden verleend voor het delen van bestanden. Beide opties zijn te vinden via het Netwerkcentrum, voor Windows 8 en 7 bij de taak Geavanceerde instellingen voor het delen).

LIJST MET GEDEELDE MAPPEN WEERGEVEN

Een overzicht van de gedeelde mappen kan onder Windows Vista via de link Alle gedeelde netwerkmappen op deze computer onderin het Netwerkcentrum worden verkregen. In Windows XP wordt dit overzicht verkregen met de opdracht Rundll32.exe ntlanui.dll,ShareManage in het uitvoervenster van het startmenu. Met behulp van een snelkoppeling wordt deze opdrachtregel snel toegankelijk.


GEDEELDE MAPPEN VERBERGEN IN HET NETWERK

Het toevoegen van een dollarteken ($) aan de share-naam voorkomt dat de gedeelde map zichtbaar is tijdens het verkennen van het netwerk. Voor het openen van de map is het nu noodzakelijk de share-naam op te geven bij het maken van de netwerkverbinding (zie verderop).


SNELLER GEDEELDE MAPPEN ZOEKEN IN EEN NETWERK

Duurt het vrij lang voordat er een verbinding is gemaakt met een van de andere computers in het netwerk? Dat komt omdat er eerst wordt gezocht naar de WINS-server waarop alle op het netwerk aangesloten computers worden geregistreerd. Dit gebeurt d.m.v. het NETBIOS-protocol. Heeft de computer de WINS-server niet kunnen vinden, dan gaat de PC zelf op zoek naar de aangesloten computers. Er worden pakketjes naar elke mogelijke computer verstuurd (broadcasting) om zodoende aangesloten computers te ontdekken. Het zoeken naar de WINS-server wordt overgeslagen door de DWORD-waarde NodeType met de waarde 1 in de volgende registersleutel aan te maken:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters


COMPUTER VERBERGEN IN NETWERK

Is het niet gewenst dat de computer zichtbaar is in het netwerk? Verberg deze dan met het commando NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES in het opdrachtvenster (toegankelijk met het commando CMD via het uitvoer-/zoekvenster van het startmenu). De computer wordt weer zichtbaar door YES in NO te veranderen. De huidige status kan worden achterhaald met het commando NET CONFIG SERVER.


Een netwerkverbinding maken

Het bladeren in het netwerk op zoek naar gedeelde mappen werkt in veel gevallen erg traag (soms worden de gedeelde bestanden niet eens zichtbaar). Gelukkig bestaat er ook een snellere methode! Mits het verkeer niet door een firewall wordt geblokkeerd, werkt de volgende methode in principe altijd. Maak in de Windows Verkenner via Extra, Netwerkverbinding maken voor elke gedeelde map een extra schijfletter aan (is de menubalk standaard verborgen dan wordt deze getoond door de ALT-toets in te drukken, bij Windows 8 via het item Computer, tabblad Computer, optie Netwerkverbinding maken). Begin bij voorkeur aan het einde van het alfabet (let op: laat de eerst beschikbare schijfletter ongemoeid, anders ontstaan er onherroepelijk problemen bij het aansluiten van een externe harde schijf of flashgeheugen!). Het volgende scherm wordt dan getoond:

Schijfletter aanmaken voor gedeelde netwerkmap

Dit voorbeeld toont een verwijzing naar de gedeelde map met de naam NETWERK op de computer met de naam LAPTOP. Voor het aanmaken van een netwerkverbinding naar deze gedeelde map moet het volgende commando worden opgegeven (verander de naam LAPTOP in de naam van de specifieke computer in het netwerk en de naam NETWERK in de naam van de gedeelde map):

\\LAPTOP\NETWERK

Wordt hier de naam van de eigen computer ingevuld, dan kan er ook een snelkoppeling naar de eigen gedeelde map worden gemaakt! Verander tot slot de naam van de aangemaakte schijfletter door met rechts te klikken op de aangemaakte netwerkmap en te kiezen voor Naam wijzigen.

GEBRUIK OP ELKE COMPUTER DEZELFDE SCHIJFLETTERS

Het is handig om de gedeelde mappen op elke PC onder dezelfde schijfletter aan te maken (dus ook op de computer met de gedeelde map). Dit maakt het communiceren een stuk makkelijker: de opmerking "Ik heb de bestanden op de Z:-schijf gezet" is dan voor iedereen duidelijk.


MELDING "ONVOLDOENDE OPSLAGRUIMTE OP DE SERVER"

Toont Windows tijdens het maken van de netwerkverbinding met een op een andere computer gedeelde map een melding als Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken, dan is de IRP Stack Size op de computer van de gedeelde map waarschijnlijk te laag. Dit probleem doet zich voornamelijk voor wanneer met een Windows 8, 7 of Vista-computer wordt geprobeerd toegang te krijgen tot een gedeelde map van een Windows XP-computer en kan worden opgelost door de DWORD-registerwaarde IRPStackSize aan te passen. Open daarvoor de registereditor en navigeer naar de volgende registersleutel:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
Door de decimale waarde per keer met 3 te verhogen (te beginnen met de decimale waarde 15) en aansluitend de computer opnieuw op te starten, kan worden achterhaald wat de waarde minimaal zou moeten zijn. Ontbreekt deze registersleutel en/of de DWORD-registerwaarde IRPStackSize dan moeten deze handmatig worden aangemaakt. Let er dan op dat bij de weergave wordt gekozen voor decimale waarden!


MELDING "LOCATIE IS NIET BESCHIKBAAR"

Toont Windows tijdens het verbinden met de NAS (een via het netwerk aangesloten opslagmedium) een foutmelding als Locatie is niet beschikbaar (of is de gedeelde locatie geheel ontoegankelijk) maar lukt het wel verbinding te maken nadat Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld? Dan kan dit probleem worden opgelost door met de registereditor de DWORD-registerwaarde EnableLinkedConnections met de waarde 1 toe te voegen aan de registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System


Netwerkmap aanmaken met een batchbestand

Staat de computer met de gedeelde map uit, dan zorgt dat voor een vertraging bij het opstarten van een computer die daar verbinding mee wil maken. Daarnaast zorgt het in sommige gevallen ook voor aanzienlijke vertragingen tíjdens het werken met de PC, bijvoorbeeld wanneer vanuit een programma naar gedeelde bestanden wordt gezocht. Dergelijke problemen worden verholpen door netwerkmappen met een batchbestand aan te laten maken, zodat de netwerkverbinding pas wordt aangemaakt op het moment dat deze daadwerkelijk nodig is (een batchbestand is een bestand dat commando's bevat die automatisch kunnen worden uitgevoerd).

Maak zelf een batchbestand door met een eenvoudige teksteditor zoals Kladblok een bestand met de naam NETWERK.BAT aan te maken en deze (of diens snelkoppeling) op het bureaublad te plaatsen. Voor elke gewenste netwerkverbinding moet een regel aan het batchbestand worden toegevoegd, gebruik makend van de volgende commando's:

NET USE X: \\computernaam\naamgedeeldemap /persistent:no /user:inlognaam wachtwoord
of

NET USE Y: \\192.168.1.110\naamgedeeldemap /persistent:no /user:inlognaam wachtwoord
of

NET USE Z: \\LAPTOP\NETWERK /persistent:no

De variabele computernaam moet worden vervangen door de naam of het IP-adres van de PC met de gedeelde map, de variabele naamgedeeldemap door de naam van de betreffende gedeelde netwerkmap, eventueel aangevuld met de inlognaam en het wachtwoord (het cursieve gedeelte is dus optioneel).

HET SYNCHRONISATIECENTRUM VAN WINDOWS 8/7/VISTA

Ook vanuit het Synchronisatiecentrum van Windows 8, 7 en Vista kan worden ingesteld dat de lokale map automatisch met de gedeelde netwerkmap op de andere computer moet synchroniseren. Is een van de computers offline dan wordt de gedeelde map gevirtualiseerd zodat toch nog met de bestanden kan worden gewerkt. Bij het volgende contact worden de bestanden automatisch weer gesynchroniseerd. Het nadeel is echter dat de computer traag reageert wanneer de gedeelde netwerkmap ontoegankelijk is. De voorkeur gaat daarom uit naar een situatie waarbij de netwerkverbinding met een batchbestand wordt aangemaakt.


 
 
 
HOME
Windows 8.1
Windows 7
Windows XP
BEVEILIGEN
AVG virusscanner
Comodo Internet Security
HOSTS-bestand
SOFTWARE
Dropbox
Bestandssynchronisatie
Gratis software
NETWERK/INTERNET
Draadloos netwerk
Bestanden delen
Outlook
HERINSTALLATIE
10 stappenplan
Back-up gegevens
Partitioneren
SYSTEEMBEHEER
Opstartproces
Windows register
Mijn docs verplaatsen
 

© 2001-2014 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands