Bestanden delen met een gedeelde netwerkmap

Deze pagina gaat over het delen van bestanden tussen de in het netwerk aangesloten computers. Wees hier wel voorzichtig mee, want zonder goede beveiliging van de persoonlijke bestanden (en wachtwoorden) zullen deze óók worden gedeeld met je 'vrienden' op het internet. Reserveer daarom bij voorkeur op elke PC een aparte partitie of map voor de gedeelde bestanden (bijvoorbeeld D:\NETWERK). Omdat het regelmatig voorkomt dat bestanden worden gedeeld tussen de op een netwerk aangesloten computers van verschillende Windows-versies zijn voorzien, is deze pagina geschreven voor zowel Windows 10, Windows 8 als Windows 7. Er worden twee methodes besproken: de gebruikersvriendelijke methode via de thuisgroep en (voor de diehards...) de ‘oude’ methode.

SYNCHRONISEREN VAN GEGEVENS TUSSEN TWEE PC'S

Moeten bestanden niet alleen toegankelijk zijn voor andere computers in het netwerk maar óók naar die andere computers worden gesynchroniseerd en/of vind je de hier omschreven methode voor het delen van bestanden te omslachtig? Kijk dan eens naar de mogelijkheden de online opslagdiensten OneDrive en Dropbox, deze werken een stuk makkelijker én efficiënter!


Bestanden delen via de thuisgroep

Worden bestanden gedeeld tussen enkel Windows 10, 8 en/of Windows 7-computers dan is de thuisgroep de makkelijkste methode (onder Windows Vista bestond deze functie nog niet). Met een thuisgroep heb je enkel het (automatisch gegenereerde) wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de via de thuisgroep gedeelde bestanden! Naast de persoonlijke bestanden van het gebruikersaccount (afbeeldingen, muziek, video's, documenten) kunnen zelfs printers aan de thuisgroep worden toegevoegd. Een nieuwe thuisgroep wordt aangemaakt via het onderdeel Thuisgroep in het configuratiescherm, ook te openen via Instellingen, onderdeel Netwerk en internet, sub Status, optie Thuisgroep (bij Windows 8 via de charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Netwerk), optie Een thuisgroep maken of lid worden. Daarna kan desgewenst via de link Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt per item worden aangegeven of deze via de thuisgroep gedeeld mag worden. Toevoegen kan ook vanuit de Windows Verkenner: klik met rechts op de betreffende map en kies in het contextmenu voor Delen met, optie Thuisgroep (openen en bewerken) (bij Windows 7: optie Thuisgroep (lezen/schrijven)).

Het wachtwoord (om vanaf andere computers toegang te krijgen tot de thuisgroep) wordt getoond in de wizard bij het aanmaken van de thuisgroep maar kan ook achteraf worden achterhaald via het configuratiescherm, onderdeel Thuisgroep, link Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken. Wordt geen gebruik (meer) gemaakt van de thuisgroep dan kan het delen beter worden uitgeschakeld via de link De computer uit de thuisgroep verwijderen.

Thuisgroep instellen/aanmaken

TIP: Het komt wel eens voor dat er na het upgraden naar Windows 10 geen verbinding meer met de oorspronkelijke thuisgroep kan worden gemaakt. Schakel in dat geval alle computers van de thuisgroep uit, start één computer opnieuw op, verwijder eventuele bestanden in de (verborgen) systeemmap C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking en maak een nieuwe thuisgroep aan.

Bestanden delen via een gedeelde netwerkmap

Wil je alles in eigen hand houden dan kan als alternatief ook de oude methode worden gehanteerd. Klik in de Windows Verkenner met rechts op de te delen partitie of map (in dit geval de map D:\NETWERK) en kies voor Delen met, optie Specifieke personen (ontbreekt deze optie, activeer dan via tabblad Beeld, knop Opties, de optie Wizard delen gebruiken (geadviseerd)). Kies in de combobox voor Iedereen en klik op de knop Toevoegen. Pas tevens het machtigingsniveau nog aan van Lezen naar Lezen/schrijven zodat de inhoud van de gedeelde map niet alleen vanaf andere computers in het netwerk kan worden gelezen maar ook kan worden bewerkt. Via de knop Delen wordt het netwerkpad getoond waarmee verbinding tot de gedeelde partitie of map kan worden verkregen (in dit geval \\WIN10PC\NETWERK; wordt gevraagd om netwerkdetectie in te schakelen dan kan daar akkoord mee worden gegaan). Vervolgens worden via de link Alle netwerkshares op deze computer weergeven de gedeelde bestandslocaties getoond.

Via de optie Eigenschappen van de gedeelde map, tabblad Delen, knop Geavanceerd delen zijn de machtigingen van de gedeelde map te wijzigen en kan een sharenaam (oftewel netwerknaam) worden toegevoegd (verwijder dan wel de oude netwerknaam omdat dit ten koste gaat van de overzichtelijkheid). Via tabblad Beeld van het lint van de Windows Verkenner, knop Opties, tabblad Weergave kan de Wizard Delen gebruiken desgewenst worden uitgeschakeld zodat bij de optie Eigenschappen voortaan direct het scherm voor Geavanceerd delen wordt getoond.

Bestanden delen op het netwerk

GEDEELDE MAPPEN VERBERGEN IN HET NETWERK

Het toevoegen van een dollarteken aan de sharenaam (bijvoorbeeld NETWERK$)  voorkomt dat een gedeelde map zichtbaar is tijdens het verkennen van het netwerk. Voor het openen van de map is het nu noodzakelijk de sharenaam op te geven bij het maken van de netwerkverbinding (zie verderop).


Beveiligingsinstellingen netwerk wijzigen

Maakt de computer verbinding via een Openbaar netwerk (te controleren via het configuratiescherm, onderdeel Netwerkcentrum) dan is het niet mogelijk om bestanden te delen met andere op het netwerk aangesloten computers. Wijzig deze zo nodig via Instellingen, onderdeel Netwerk en internet, sub Ethernet (of sub Wi-Fi), selecteer de netwerkverbinding en activeer de optie Privé waardoor de vermelding in het netwerkcentrum wijzigt naar Particulier netwerk. Wijzig dit alleen wanneer het om een eigen netwerk gaat en de daarop aangesloten computers zijn te vertrouwen.

Is het niet gewenst dat bestanden zomaar worden gedeeld dan is het verstandig de beveiligingsinstellingen te controleren (sub Ethernet, link Geavanceerde opties voor delen wijzigen). In ieder geval moet de optie Bestands- en printerdeling (bij het onderdeel Particulier netwerk) zijn ingeschakeld wanneer de printer op een andere computer gebruikt moet kunnen worden. Activeer eventueel ook de optie Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen (bij het onderdeel Alle netwerken) zodat gedeelde bestanden alleen toegankelijk zijn met de inloggegevens van een van de gebruikersaccounts van de computer waarop de bestanden worden gedeeld.

Openen van gedeelde mappen

Eerst moet worden gecontroleerd of alle computers in het netwerk zijn aangemeld bij dezelfde werkgroep, dit kan via het configuratiescherm bij het onderdeel Systeem, link Instellingen wijzigen, tabblad Computernaam, knop Wijzigen. Moeten er wijzigingen plaatsvinden? Gebruik dan een korte naam voor de werkgroep (standaard is dat MSHOME, WORKGROUP of WERKGROEP) en tevens een korte, simpele naam voor elke in het netwerk aanwezige computer. Blader vervolgens met de Windows Verkenner door het netwerk (in de linker navigatiestructuur, onderdeel Netwerk) om te inventariseren welke bestanden er op de andere in het netwerk aanwezige computers worden gedeeld.

Het lukt niet de gedeelde bestanden te openen…

Lukt het niet de gedeelde bestanden te openen omdat de computers niet is te traceren, controleer dan eerst of de firewall op de betreffende PC de verbinding blokkeert. Controleer tevens of op de betreffende computer wel bestanden zijn gedeeld (anders valt er natuurlijk niet zo veel te vinden…) en of de optie Bestands- en printerdeling voor Microsoft netwerken is ingeschakeld (via het configuratiescherm, onderdeel Netwerkcentrum, taak Geavanceerde instellingen voor het delen wijzigen).

COMPUTER VERBERGEN IN NETWERK

Is het niet gewenst dat de computer zichtbaar is in het netwerk? Verberg deze dan met het commando NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES in de Windows PowerShell (toegankelijk via het Win-X menu). De computer wordt weer zichtbaar door nogmaals het commando te geven, maar dan YES in NO te veranderen. De huidige status kan worden achterhaald met het commando NET CONFIG SERVER.


Een netwerkverbinding maken

Het bladeren in het netwerk op zoek naar gedeelde mappen werkt in veel gevallen erg traag (soms worden de gedeelde bestanden niet eens zichtbaar). Gelukkig bestaat er ook een snellere methode! Mits het verkeer niet door een firewall wordt geblokkeerd, werkt de volgende methode eigenlijk altijd. Selecteer in het linker gedeelte van de Windows Verkenner het item Deze pc en activeer via het tabblad Computer de optie Netwerkverbinding maken om voor elke gedeelde map een extra schijfletter aan te maken (bij Windows 7 via ALT-Extra, Netwerkverbinding maken). Laat de eerst beschikbare schijfletter ongemoeid (anders ontstaan er onherroepelijk problemen bij het aansluiten van een externe schijf of flashgeheugen!), begin bij voorkeur met de laatste letter van het alfabet. Het volgende scherm wordt dan getoond:

Schijfletter aanmaken voor gedeelde netwerkmap

In dit voorbeeld moet voor het aanmaken van een netwerkverbinding naar de gedeelde map NETWERK op de computer met de naam LAPTOP het volgende commando worden opgegeven (verander de namen LAPTOP en NETWERK naar gelang jouw eigen instellingen):

\\LAPTOP\NETWERK

Wordt nu hier een map toegevoegd met de naam van de eigen computer dan wordt een snelkoppeling naar de eigen gedeelde map gemaakt zodat deze via een schijfletter toegankelijk wordt! Verander tot slot de naam van de aangemaakte schijfletter door met rechts te klikken op de aangemaakte netwerkmap en te kiezen voor Naam wijzigen.

GEBRUIK OP ELKE COMPUTER DEZELFDE SCHIJFLETTERS

Het is handig om op elke in het netwerk aangesloten computer eenzelfde indeling qua schijfletters te hanteren (dus ook op de computer met de gedeelde map). Dit maakt het communiceren een stuk makkelijker: de opmerking "Ik heb de bestanden op de Z:-schijf gezet" is dan voor iedereen duidelijk.


MELDING "LOCATIE IS NIET BESCHIKBAAR"

Toont Windows tijdens het verbinden met de NAS (Network Attached Storage, een via het netwerk aangesloten opslagmedium) een foutmelding als Locatie is niet beschikbaar (of is de gedeelde locatie geheel ontoegankelijk) maar lukt het wel verbinding te maken nadat Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld? Dan kan dit probleem worden opgelost door met de registereditor de DWORD-registerwaarde EnableLinkedConnections met de waarde 1 toe te voegen aan de registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System


Netwerkmap aanmaken met een batchbestand

Staat de computer met de gedeelde map uit, dan zorgt dat voor een vertraging bij het opstarten van een computer die daar verbinding mee wil maken. Daarnaast zorgt het in sommige gevallen ook voor aanzienlijke vertragingen tíjdens het werken met de PC, bijvoorbeeld wanneer vanuit een programma naar gedeelde bestanden wordt gezocht. Dergelijke problemen worden verholpen door netwerkmappen met een batchbestand aan te laten maken, zodat de netwerkverbinding pas wordt aangemaakt op het moment dat deze daadwerkelijk nodig is (een batchbestand is een bestand dat commando's bevat die automatisch kunnen worden uitgevoerd).

Maak zelf een batchbestand door met een eenvoudige teksteditor zoals Kladblok een bestand met de naam NETWERK.BAT aan te maken en deze (of diens snelkoppeling) op het bureaublad te plaatsen. Voor elke gewenste netwerkverbinding moet een regel aan het batchbestand worden toegevoegd, gebruik makend van de volgende commando's:

NET USE X: \\computernaam\naamgedeeldemap /persistent:no /user:inlognaam wachtwoord
of

NET USE Y: \\192.168.1.110\naamgedeeldemap /persistent:no /user:inlognaam wachtwoord
of

NET USE Z: \\LAPTOP\NETWERK /persistent:no

De variabele computernaam moet worden vervangen door de naam of het IP-adres van de PC met de gedeelde map, de variabele naamgedeeldemap door de naam van de betreffende gedeelde netwerkmap, eventueel aangevuld met de inlognaam en het wachtwoord (het cursieve gedeelte is dus optioneel).

HET SYNCHRONISATIECENTRUM

Ook vanuit het Synchronisatiecentrum (onderdeel van het configuratiescherm) kan worden ingesteld dat de lokale map automatisch met de gedeelde netwerkmap op de andere computer moet synchroniseren. Is een van de computers offline dan wordt de gedeelde map gevirtualiseerd zodat toch nog met de bestanden kan worden gewerkt. Bij het volgende contact worden de bestanden automatisch weer gesynchroniseerd. Het nadeel van deze methode is dat de computer traag reageert wanneer de gedeelde netwerkmap ontoegankelijk is. De voorkeur gaat daarom uit naar een situatie waarbij de netwerkverbinding met een batchbestand wordt aangemaakt.


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands