Windows Verkenner (Windows 8.1)

Deze pagina is onderdeel van het Windows 8.1 archief. Download eventueel ook het gratis SchoonePC e-boek voor Windows 8.1.

De Windows Verkenner is de standaard in Windows aanwezige bestandsmanager voor het beheren van bestanden op de interne schijf en alle aangesloten gegevensdragers (zoals de DVD-speler, USB-stick, externe schijf, geheugenkaart etc.). Naast het bestandsbeheer (opslaan, verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen) kan de Windows Verkenner ook worden gebruikt voor het branden van CD's en DVD's. Er zijn meerdere manieren om de Windows Verkenner te openen. De gangbare weg is met de knop Windows Verkenner op de taakbalk van het bureaublad. Ook het Win-X startmenu, de toetscombinatie Win+E en het App-overzicht bevatten een link naar de verkenner. Voeg eventueel een tegel aan het Startscherm toe zodat de Windows Verkenner ook snel vanuit de nieuwe interface kan worden geopend.

Het in Windows 8 geïntroduceerde lint (als vervanging voor de menubalk uit voorgaande Windows-versies) werkt vrij intuïtief, het went dan ook snel. Standaard wordt het lint pas zichtbaar wanneer een van de titels in de menubalk wordt geactiveerd maar het kan ook permanent worden weergegeven door met rechts op de werkbalk te klikken en de optie Lint minimaliseren te deactiveren.

Weergave aanpassen

Het tabblad Beeld van het lint bevat een aantal interessante weergave-instellingen. Zo kan de beeldweergave per map worden afgesteld op het gebruik, bijvoorbeeld de indeling Grote Pictogrammen voor het bladeren door een fotocollectie en de indeling Details voor een bestandsoverzicht met detailinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, bestandsdatum en -grootte. Via de knop Opties (al dan niet via de optie Map- en zoekopties wijzigen), tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen kan de weergave van de op dat moment actieve map als standaard voor alle mappen worden ingesteld.

De weergave van de boomstructuur in het navigatievenster (links in de Verkenner) kan via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Algemeen worden aangepast. Wordt bijvoorbeeld geen gebruikgemaakt van de favoriete locaties (links bovenin het navigatievenster) dan kunnen deze worden verborgen door de optie Favorieten weergeven te deactiveren. Door tevens de optie Alle mappen weergeven te activeren, worden ook ongebruikte apparaten zonder opslagmedium (DVD-spelers, kaartlezers e.d.) met hun schijfletter in de mapstructuur getoond. De optie Automatisch uitvouwen tot huidige map is interessant omdat bij het openen van een map meteen de onderliggende boomstructuur wordt getoond. Wordt tot slot veelvuldig gebruikgemaakt van de bibliotheken, activeer dan de optie Bibliotheken weergeven zodat de Windows Verkenner standaard met de bibliotheken opent. Is er als gevolg van deze wijzigen niet genoeg ruimte voor de weergave van de boomstructuur dan is het praktischer wanneer het navigatievenster wat breder zou zijn, dit kan eenvoudig worden gerealiseerd door de verticale afscheiding naar rechts te trekken.

Standaard openingsmap van de Windows Verkenner

Standaard opent de Windows Verkenner in Deze pc of (wanneer de optie Bibliotheken weergeven is geactiveerd) in Bibliotheken. Helaas is het niet mogelijk deze openingsmap te wijzigen. Wilt u de Windows Verkenner liever in een andere, wat praktischere map laten openen (bijvoorbeeld D:\Menno), dan kan dat alleen nog door een snelkoppeling naar die map op het bureaublad te plaatsen.

Verborgen mappen en bestanden weergeven

Uit veiligheidsoverwegingen worden systeembestanden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Dit zijn op zich prima instellingen maar voor het afstellen van Windows en andere programma's is het soms nuttig als alle systeem- en verborgen bestanden zichtbaar zijn. Omdat de aanwijzingen op deze website ervan uit gaan dat alle bestanden zichtbaar zijn, is het verstandig deze nu alvast aan te passen via het tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave:

LET OP: Bij het dagelijks werken met de computer zijn deze instellingen niet altijd even praktisch. Verberg de bestanden desgewenst weer nadat Windows en de overige software is geïnstalleerd en afgesteld.

Geavanceerde instellingen

Door de geavanceerde instellingen (tabblad Beeld van het lint, knop Opties, tabblad Weergave) aan te passen, kan het werken met de Windows Verkenner nog wat verder veraangenamen. Zorgt de weergave van fotominiaturen (ook wel thumbnails genoemd) voor vertraging bij computers met een relatief trage harde schijf, activeer dan de optie Altijd pictogrammen weergeven, nooit miniaturen. Door de optie Lege stations verbergen te deactiveren, worden lege stations (bijvoorbeeld een lege kaartlezer of een leeg DVD-station) niet standaard verborgen bij de weergave van de map Computer. De optie Mapvensters in een afzonderlijk proces openen kost meer geheugen maar voorkomt dat alle openstaande vensters worden afgesloten wanneer de Windows Verkenner onverhoopt vastloopt. De optie Selectievakjes gebruiken om items te selecteren (tevens toegankelijk via tabblad Beeld van het lint) kan nuttig zijn bij het selecteren van bestanden.

TIP: Worden de miniatuurweergaven niet goed weergegeven? Verwijder ze dan met Windows Schijfopruiming waarna Windows Verkenner de thumbnails opnieuw zal aanmaken en de weergaveproblemen hopelijk zijn opgelost.

Schijfletters wijzigen en/of verbergen

De in de Windows Verkenner getoonde schijfletter voor een specifieke opslaglocatie (een partitie, DVD-speler, kaartlezer e.d.) kan met behulp van Windows Schijfbeheer worden gewijzigd of verwijderd: klik in Schijfbeheer met rechts op de opslaglocatie en kies de optie Stationsletter en paden wijzigen. Moet de toegewezen schijfletter worden verborgen, bijvoorbeeld omdat de betreffende locatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk mag zijn? Er bestaat een vrij lastige registeraanpassing voor maar het kan gelukkig ook eenvoudiger met de tool NoDrives Manager (download: http://nodrvman.sourceforge.net). Selecteer in deze tool de te verbergen schijfletter(s), bewaar de instellingen met de knop Save changes en herstart Windows. De opslaglocatie is hierna nog wel toegankelijk via de schijfletter, maar wordt niet meer in de Windows Verkenner getoond. Onthoud wel dat deze aanpassing is gemaakt, anders zoek je je later rot naar de oplossing.

VERDWENEN DVD-SPELER

Een uit de Windows Verkenner verdwenen DVD-speler kan vaak weer met een registeraanpassing worden hersteld door de registerwaarden UpperFilters en LowerFilters te verwijderen uit de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.


Bibliotheken

Gelijksoortige bestanden (zoals persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziekbestanden en video's) worden vaak op meer dan één locatie opgeslagen, niet erg overzichtelijk. Via de bibliotheken kunnen collecties van hetzelfde type bestand gebundeld worden gepresenteerd alsof ze op één locatie zijn opgeslagen. Dat is natuurlijk niet zo: feitelijk bevatten de bibliotheken slechts snelkoppelingen naar de geselecteerde mappen.

De standaard verborgen bibliotheken kunnen via tabblad Beeld, knop Opties, tabblad Algemeen, optie Bibliotheken weergeven worden geactiveerd, ze vormen dan gelijk de openingsmap van de Windows Verkenner. Volgens de standaard instellingen zijn alleen de bestanden uit de persoonlijke mappen aan de bibliotheken gekoppeld (dus niet de openbare mappen met bestanden die voor iedere gebruiker toegankelijk zijn). Nieuwe opslaglocaties kunnen echter eenvoudig aan een bibliotheek worden toegevoegd: klik met rechts op de toe te voegen map, optie In bibliotheek opnemen (het kan ook vanaf de bibliotheekmap, kies Eigenschappen, knop Toevoegen, navigeer naar de toe te voegen map en bevestig met knop Map opnemen). Bestaat een bibliotheek uit meerdere opslaglocaties dan kan met de knop Opslaglocatie instellen (Openbare opslaglocatie instellen voor openbare mappen) één van de mappen als standaard opslaglocatie worden ingesteld. Dit is met name handig wanneer gebruik wordt gemaakt van een aparte partitie voor het opslaan van persoonlijke documenten.

Er zijn bibliotheken voor Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's maar het is ook mogelijk zelfgedefinieerde bibliotheken aan te maken (bijvoorbeeld voor lopende projecten): klik met rechts op Bibliotheken, kies Nieuw, Bibliotheek en geef de nieuw aangemaakte bibliotheek een toepasselijke naam. Klik met rechts op de aangemaakte bibliotheek, kies optie Eigenschappen en voeg (zoals hiervoor beschreven) de gewenste opslaglocaties toe. Geef eventueel via het selectiekader Deze bibliotheek optimaliseren voor aan welk type bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen of video's) er in de bibliotheek zijn opgeslagen zodat de weergave daarvoor kan worden geoptimaliseerd. Tot slot kan met de knop Bibliotheekpictogram wijzigen nog een herkenbaar pictogram aan de bibliotheek worden toegevoegd zodat deze snel toegankelijk is.

OneDrive

Wordt ingelogd met een Microsoft-account dan heeft de gebruiker standaard de online opslagmogelijkheden van OneDrive ter beschikking. Hierin kunnen de persoonlijke bestanden worden opgeslagen zodat ze met het betreffende Microsoft-account op elk ander apparaat zijn te openen en te bewerken. OneDrive is makkelijk te benaderen via de in het navigatievenster van de Windows Verkenner toegevoegde map OneDrive of via de app OneDrive. De standaard opslaglocatie voor OneDrive is de map C:\Gebruikers\inlognaam\OneDrive, deze is echter eenvoudig te wijzigen via een rechter muisklik op de map OneDrive, optie Eigenschappen, tabblad Locatie.

Handige sneltoetsen

Met de toetscombinaties Ctrl-C, Ctrl-X en Ctrl-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Is een bestand of map per ongeluk naar een verkeerde of onbekende locatie versleept, gekopieerd of verwijderd, herstel deze dan met de toetscombinatie Ctrl-Z (de sneltoets voor het ongedaan maken van de laatst uitgevoerde bewerking) of met de optie Kopiëren ongedaan maken, Verplaatsen ongedaan maken dan wel Verwijderen ongedaan maken in het contextmenu (dat verschijnt met een rechter muisklik op een leeg gedeelte in de Windows Verkenner). Voor het maken van een selectie van mappen en/of bestanden zijn de toetsen Shift en Ctrl en de toetscombinaties Shift-Home en Shift-End onmisbaar. Zie tevens de lijst meer interessante sneltoetsen en aanraakcommando’s elders op deze website .

TIP: De sneltoets Ctrl-Z is ook handig wanneer binnen het e-mailprogramma Outlook een mailtje per ongeluk naar de verkeerde map is versleept.

Bestanden met de muis verslepen

Wanneer een bestand met de muis wordt versleept naar een andere map of partitie, is het vaak onduidelijk wat ermee gaat gebeuren: wordt het bestand nu gekopieerd, verplaatst of wordt er alleen een snelkoppeling aangemaakt? Wil je meer controle over de uitgevoerde actie, houd dan de rechter (in plaats van de linker) muisknop ingedrukt bij het verslepen naar de doellocatie zodat onderstaand menu wordt getoond en je kan kiezen voor Hierheen kopiëren, Hierheen verplaatsen of Hier snelkoppelingen maken.

Zoeken

Met het zoekvenster rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. Wordt de betreffende locatie nog niet meegenomen bij de indexering dan zal het zoeken trager verlopen (te zien aan het 'vollopen' van het groene balkje bovenin het venster).

CD's en DVD's branden

Vanuit de Windows Verkenner is het mogelijk gegevens op CD of DVD te branden, er hoeft dus geen extra software voor te worden geïnstalleerd. Het werkt heel simpel: plaats een CD-R(W) of DVD±R(W) in de brander en bereid deze eventueel in het gewenste formaat voor wanneer daarom wordt gevraagd. Vervolgens kunnen de bestanden met de Windows Verkenner naar de CD/DVD-brander worden gekopieerd. Klik ter afsluiting met rechts op de brander en kies in het contextmenu voor Sessie afsluiten om het brandproces af te sluiten zodat de CD/DVD ook op andere apparaten is uit te lezen. Het branden van muziek-CD's kan overigens ook direct vanuit de standaard in Windows aanwezige Windows Media Player!

ISO-bestanden (images van de volledige inhoud van een CD of DVD) kunnen ook direct via de Windows Verkenner worden gebrand, hier hoeft dus geen externe brandsoftware voor te worden gebruikt! Klik met rechts op het ISO-bestand en selecteer Schijfkopiebestand branden voor het automatisch starten van het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden. Wordt vanuit de Windows Verkenner een ISO-bestand geopend dan wordt deze automatisch gemount. De verkenner opent het bestand dan als een virtuele DVD-speler (die een aparte schijfletter krijgt toegewezen) waarna eenvoudig door de inhoud kan worden gebladerd. Klik met rechts op het nieuw aangemaakte virtuele station, optie Uitwerpen om het ISO-bestand weer te ontkoppelen.

Foutmeldingen en opstartproblemen bij openen Windows Verkenner

Invoegtoepassingen kunnen ervoor zorgen dat Windows Verkenner foutmeldingen vertoont, of zelfs helemaal niet meer wil opstarten. Vertoont de verkenner dergelijke problemen, probeer dan eerst Windows Systeemherstel (via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, taak Systeemherstel starten) toe te passen. Is het probleem hiermee niet opgelost dan zijn invoegtoepassingen met behulp van de tool ShellExView (download: www.nirsoft.net/utils/shexview.html) nog uit (en zo nodig weer in) te schakelen.

Meerdere bestanden tegelijk openen of afdrukken

Wil je meerdere bestanden tegelijk openen of printen? Maak dan de selectie in de verkenner, klik er met rechts op en kies de optie Openen of Afdrukken. Gaat het om omvangrijke bestanden dan kan dat bij beperkt beschikbare computercapaciteit al snel tot foutmeldingen leiden, het maximum aantal tegelijkertijd te openen/printen bestanden is daarom standaard ingesteld op 15. Ervaart u dit als hinderlijk dan kan dit aantal met een registerwijziging worden aangepast: open met de registereditor de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer, ga naar de 32-bits DWORD-registerwaarde MultipleInvokePromptMinimum (of maak deze aan) en wijzig de decimale waarde in het gewenste aantal tegelijkertijd te openen bestanden.

Met bestandsgeschiedenis bestanden herstellen

Via het configuratiescherm, onderdeel Bestandsgeschiedenis kunnen wijzigingen in persoonlijke bestanden worden bijgehouden en indien nodig worden hersteld, handig wanneer bijvoorbeeld een bestand bij heropenen beschadigd blijkt of wanneer onbedoelde wijzigingen per ongeluk toch zijn opgeslagen. Activeer hiervoor wel eerst de functie (knop Inschakelen) en koppel deze aan een geschikte netwerklocatie voor opslag (bijvoorbeeld een op het netwerk aangesloten externe schijf of NAS). Standaard wordt een back-up van alle persoonlijke mappen gemaakt (zie de taak Persoonlijke bestanden terugzetten voor een overzicht), via de taak Mappen uitsluiten kunnen specifieke mappen worden uitgesloten. Is er een netwerklocatie aanwezig dan kan deze via de taak Station selecteren worden toegewezen. Met de taak Geavanceerde instellingen zijn de back-upfrequentie, de maximale omvang van het archief en de bewaartermijn in te stellen.

Toont de back-upfunctie Bestandsgeschiedenis een foutmelding met de code 0x81000101, schakel dan systeemherstel uit via het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Systeembeveiliging, selecteer bij onderdeel Beveiligingsinstellingen een van de partities met ingeschakelde beveiliging, knop Configureren, optie Systeembeveiliging uitschakelen, knop OK (herhaal deze handeling totdat systeemherstel op alle partities is uitgeschakeld). Schakel vervolgens systeemherstel weer in voor de betreffende partities. Mogelijk is hiermee het probleem opgelost.

TIP: Ook de bestandssynchronisatie-tool Dropbox heeft dezelfde back-up en herstelfunctionaliteit maar werkt vele malen efficiënter en gebruikersvriendelijker. Wees er wel bewust van dat de bestanden via Dropbox standaard online worden opgeslagen.

Opdrachtprompt

De Opdrachtprompt, een commandovenster voor het doorvoeren van handelingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd, kan via het Win-X startmenu (óf direct vanuit het Startscherm met de zoekterm CMD) worden opgestart. Lukt het vanwege de benodigde rechten niet een commando uit te voeren, start de opdrachtprompt dan als administrator (vanuit het Win-X startmenu of met een rechter muisklik op de vermelding Opdrachtprompt bij de zoekresultaten).

Handige commando's zijn bijvoorbeeld MKLINK (voor het aanmaken van een link naar een bestand of map) en ROBOCOPY (de commando’s MKLINK/? en ROBOCOPY/? tonen een beschrijving). Het commando MKLINK wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer mappen met bestanden van een SSD-schijf naar een andere schijf overgezet moeten worden of de databases van de Windows Live Contacts en/of de RSS-feeds naar een andere partitie verplaatst moeten worden. Kijk ook eens naar het commando ICACLS voor het beheren van gebruiksrechten!

GEWENSTE LOCATIE OPENEN VANUIT DE VERKENNER

Na het openen van de opdrachtprompt kost het enige moeite om, met behulp van het commando CD, naar de gewenste locatie te navigeren. Gelukkig kan dit vanuit de Windows Verkenner veel makkelijker: navigeer naar de betreffende map en ga vervolgens via de knop Bestand (links bovenin het menu van de Windows Verkenner) om de bewuste map in de opdrachtprompt te openen, desgewenst als administrator. De Windows Verkenner biedt nog een manier (alleen voor het openen zonder administratorrechten): klik met rechts op de gewenste map terwijl tegelijkertijd de Shift-toets wordt ingedrukt, kies vervolgens Opdrachtvenster hier openen uit het contextmenu.


OPDRACHTPROMPT VERVANGEN DOOR DE POWERSHELL

De opdrachtprompt in het Win-X startmenu kan eventueel worden vervangen door de PowerShell. Dit commandovenster is weliswaar geavanceerder dan de opdrachtprompt, maar kan niet met alle commando’s van de opdrachtprompt overweg (neem bijvoorbeeld het commando MKLINK). Wilt u desondanks de opdrachtprompt in het Win-X startmenu door de PowerShell vervangen, klik dan met rechts op de taakbalk, optie Eigenschappen, tabblad Navigatie en vink aan de optie Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell…


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring