Pc-instellingen Windows 8.1 wijzigen

Deze pagina is onderdeel van het Windows 8.1 archief. Download eventueel ook het gratis SchoonePC e-boek voor Windows 8.1.

Deze pagina bespreekt de basisinstellingen van Windows die bereikbaar zijn via de Charms-balk, charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen (onderin de charm). Dit onderdeel bevat vele schermen en instellingen waardoor specifieke instellingen niet altijd eenvoudig zijn terug te vinden. Gelukkig zijn de meeste instellingen ook met de zoekfunctie van het Startscherm te achterhalen. Is een specifieke instelling niet bij de Pc-instellingen terug te vinden? Kijk dan even verder bij het oude vertrouwde configuratiescherm (snel te openen via de link onderin het basisscherm van de Pc-instellingen) omdat deze veel meer opties bevat.

LET OP: Wijken bij uw Windows 8 de getoonde opties in dit scherm aanzienlijk af van de hier getoonde schermen dan komt dat omdat er via de Microsoft Store nog geen update naar Windows 8.1 is uitgevoerd. Deze update is gratis en bevat een groot aantal verbeteringen, reden genoeg om hem zo snel mogelijk alsnog uit te voeren (zie de setup van Windows 8.1 wanneer u uitsluitend met lokale accounts werkt)!

TIP: Werkt de link Pc-instellingen wijzigen in de charm Instellingen niet meer? Dan is de bijbehorende snelkoppeling Pc-instellingen (het bestand PC instellingen.lnk) waarschijnlijk uit de map C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs verdwenen. Dit is eenvoudig op te lossen: kopieer de ontbrekende snelkoppeling van een andere Windows 8.1-computer (of download het van mijn website via www.schoonepc.nl/windows8/tegels.zip) en plak het in de genoemde map.

Windows activering

Heeft de automatische activatie van Windows nog niet tijdens de setup plaatsgevonden dan kan dat hier alsnog worden gedaan. Zolang Windows nog niet is geactiveerd, zijn de instelmogelijkheden van het onderdeel Pc-instellingen beperkt.

Pc & apparaten

Het onderdeel Pc & apparaten bevat de volgende subonderdelen:

 

sub Vergrendelingsscherm                          sub Hoeken en randen

Accounts

Hoewel Windows 8.1 het gebruikersaccount bij voorkeur aan een online Microsoft-account koppelt, kan gelukkig ook nog steeds met lokale accounts worden gewerkt. Wilt u echter met apps gaan werken dan ontkomt u er niet aan, het downloaden van apps uit de Microsoft Store kan namelijk alleen met een Microsoft-account. Daarnaast hebben veel apps een Microsoft-account nodig om hun gegevens online te kunnen bewaren. Met name de opslagmogelijkheden van de app OneDrive zijn interessant: zo zijn vele instellingen van Windows (voor het bureaublad, de internetfavorieten, wachtwoorden e.d.) en apps online te bewaren (zie het onderdeel OneDrive verderop op deze pagina). Wordt OneDrive ook nog eens gebruikt voor het opslaan van persoonlijke bestanden, dan is de flexibele werkomgeving een feit: door met het eigen Microsoft-account in te loggen, kan op elk willekeurig Windows 8.1-apparaat (desktopcomputer, laptop, tablet, Xbox en/of smartphone) worden gewerkt met dezelfde persoonlijke instellingen en bestanden.

Er kleeft wel een potentieel veiligheidsprobleem aan het in de cloud opslaan (met name wanneer het om wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens gaat), er is namelijk niemand die kan garanderen dat de beveiliging waterdicht is! Ook al vindt voor elk nieuw toegevoegd apparaat dat wachtwoorden wil synchroniseren een controle per SMS, telefoon of e-mail plaats en is het synchroniseren van de afzonderlijke instellingen uit te schakelen (via het onderdeel OneDrive, subonderdeel Instellingen synchroniseren), toch blijft het in privacygevoelige situaties verstandiger om met een lokaal account te werken.

Gebruikersaccount koppelen aan een Microsoft-account

Een gebruikersaccount kan zowel bij het aanmaken daarvan als achteraf worden gekoppeld aan een Microsoft-account (ontbreekt de optie om een Microsoft-account aan te maken, controleer dan of de computer wel toegang tot internet heeft). Is gekozen voor een lokaal gebruikersaccount en wilt u het bij nader inzien toch (al dan niet tijdelijk) koppelen aan een Microsoft-account dan kan dat worden ingesteld via het onderdeel Accounts, link Koppelen aan een Microsoft-account. Hoewel het Microsoft-account voor het inloggen bij voorkeur gebruik maakt van een e-mailadres van Microsoft (zoals Hotmail, Live of Outlook; eventueel aan te maken via de link Een nieuw account maken), voldoet elk willekeurig e-mailadres (bijvoorbeeld die van uw internetprovider). Bij niet door Microsoft gedistribueerde e-mailadressen vindt nog wel eerst een controle plaats of de gebruiker toegang heeft tot het betreffende e-mailadres voordat alle functies beschikbaar komen. Wilt u de koppeling weer verbreken (bijvoorbeeld omdat u het gebruikersaccount aan een ander e-mailadres wilt koppelen), kies dan bij onderdeel Accounts voor de link Koppeling verbreken.

lokaal account                                                                       Microsoft account

TIP: Persoonlijke bestanden en instellingen van Windows en apps (zoals E-mail, Agenda, Personen, Berichten e.d.) zijn met behulp van een (tijdelijk) Microsoft-account eenvoudig over te zetten van het ene naar het andere gebruikersaccount.

Identiteit controleren met een toegezonden beveiligingscode

Elk nieuw, nog onbekend apparaat zal eerst per SMS, automatisch telefoonbericht of e-mail geverifieerd moeten worden voordat met het Microsoft-account kan worden ingelogd (mijn voorkeur gaat uit naar SMS). In tegenstelling tot een vertrouwd apparaat (waarvoor deze verificatie slechts eenmalig wordt uitgevoerd) moet dit bij een openbaar toegankelijk apparaat elke keer na inloggen worden uitgevoerd.

LET OP: Wordt met het Microsoft-account op een openbare computer gewerkt, wees dan extra voorzichtig met wat u met uw Microsoft-account doet en log na afloop van de sessie altijd weer uit. Hiermee wordt voorkomen dat uw gegevens ook voor een volgende gebruiker toegankelijk zijn of dat uw account-instellingen worden gewijzigd (waardoor u zelfs het risico loopt dat uw account wordt gekaapt!). Omdat wijzigingen in de instellingen automatisch met de online opslag worden gesynchroniseerd, is het tevens raadzaam het gebruikersaccount niet met andere gebruikers te delen. Dat hoeft ook niet: voor elke gebruiker kan immers een eigen account worden aangemaakt.

Enkele opties van het onderdeel Accounts:

ACCOUNTS UIT VERGRENDELINGSSCHERM VERWIJDEREN

In het welkomstscherm (bij opstarten van Windows) en het overeenkomstige vergrendelingsscherm (dat wordt getoond nadat een gebruiker zich heeft afgemeld) staan standaard alle gebruikersaccounts al vermeld, er is dus alleen nog een wachtwoord nodig om op een account in te loggen. Is het uit beveiligingsoogpunt gewenst dat zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord moet worden opgegeven, dan kan dat via een registertweak worden ingesteld. Wijzig met de registereditor de registerwaarde DontDisplayLastUsername in 1 in de registersleutel: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.


OneDrive

Met de aan het Microsoft-account gekoppelde online opslagservice OneDrive (voorheen SkyDrive) kunnen lokaal opgeslagen persoonlijke bestanden automatisch worden gesynchroniseerd met de online opslag waardoor ze overal toegankelijk zijn. Je bent dan dus niet meer aan een vaste werkplek gebonden, zolang de computer maar op internet kan worden aangesloten.

Het onderdeel OneDrive van de Pc-instellingen bevat de volgende onderwerpen:

Zoeken en apps

Zowel via het Startscherm als via de charm Zoeken kan worden gezocht naar apps, instellingen van Windows en persoonlijke bestanden, aangevuld met de online zoekresultaten van Bing. Dit onderdeel bevat de volgende instellingen:

sub Zoeken                             sub Meldingen

Privacy

Dit onderdeel bevat de instellingen die met de privacy van de gebruiker te maken hebben. Per app kan worden ingesteld welke informatie mag worden gedeeld en vooral ook welke niet, wellicht verstandig dus om even te doorlopen:

Netwerk

Tijd en taal

Toegankelijkheid

Dit onderdeel bevat toegankelijkheidsinstellingen die o.a. voor slechtzienden maar ook voor andere gebruikers interessant kunnen zijn:

Bijwerken en herstellen

Dit onderdeel bevat de instellingen voor Windows Update en verschillende opties om Windows te herstellen in geval van problemen:

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring