De Windows 8.1 setup-procedure

Deze pagina is onderdeel van het Windows 8.1 archief. Download eventueel ook het gratis SchoonePC e-boek voor Windows 8.1.

Op de meeste nieuwe computers is Windows al voorge´nstalleerd zodat u er direct mee aan de slag kunt. De computer is dan nog vrij van problemen, maar raakt gedurende het gebruik langzaam maar zeker vervuild waardoor deze traag wordt, fouten gaat vertonen of zelfs vastloopt. Is er met goed fatsoen niet meer met de computer te werken dan wordt het tijd Windows opnieuw te installeren. Hoewel een herinstallatie door menigeen als een vervelende, tijdrovende klus wordt gezien, valt het in de praktijk best mee. Voorwaarde is wel dat er gestructureerd te werk wordt gegaan, het overzichtelijke 10-stappenplan is daarbij een goede leidraad. Is een herinstallatie (nog) niet nodig? Lees deze pagina dan luchtig door of ga direct door naar de volgende pagina.

Voorafgaande aan een herinstallatie

Voordat aan herinstallatie wordt begonnen, is het raadzaam een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Staan er bijvoorbeeld nog persoonlijke gegevens op de interne schijf (zoals persoonlijke documenten, foto's, video's, e-mail, contactpersonen, inloggegevens van het e-mailaccount en bezochte websites, reeds ge´nstalleerde hardware drivers, etc.) dan is het verstandig deze eerst veilig te stellen. Om problemen met te installeren hardware drivers te voorkomen, is het raadzaam om vˇˇr aanvang van de herinstallatie alle randapparatuur (zoals printer, kaartlezer, externe schijf, etc.) los te koppelen (deze kunnen beter pas na afronding van de Windows-installatie worden aangesloten zodat eventuele installatieproblemen eenvoudiger te traceren zijn). Desgewenst kan de interne schijf vooraf nog worden gepartitioneerd, noodzakelijk is dat echter niet omdat de partitie-indeling van de schijf ook tijdens de setup kan worden aangepast.

MET SMART DE INTERNE SCHIJF CONTROLEREN

Voordat Windows opnieuw wordt ge´nstalleerd is het verstandig te controleren of de interne schijf hardwarematig nog gezond is. De meeste UEFI/BIOS-varianten beschikken over de optie SMART zodat eventuele problemen met de interne schijf vroegtijdig worden gemeld. Komt SMART met een melding dan is er meestal nog voldoende tijd om de gegevens veilig te stellen. Volgens de standaard instellingen is SMART vaak uitgeschakeld. Omdat deze optie heel wat ellende kan besparen, is het advies in BIOS\UEFI te controleren wat de status van SMART is en deze zo nodig te activeren.


Installatie via een recoverypartitie of DVD

Het herinstalleren van Windows kan volgens twee principes: met een standaard installatie via een Windows-DVD of met een door de fabrikant aangebracht recoverysysteem waarbij de computer wordt teruggebracht naar de fabrieksinstellingen. Hoewel een standaard installatie de meeste flexibiliteit biedt, heeft een recoverysysteem het voordeel dat de fabrieksinstellingen (inclusief de installatie van drivers, software en instellingen) in ÚÚn handeling kunnen worden teruggezet. Er zitten echter ook nadelen aan een recoverysysteem: de installatiemogelijkheden zijn beperkt, onbekende instellingen worden automatisch doorgevoerd en er wordt veelal ongewenst software meege´nstalleerd.

Het recoverysysteem

De voor de recovery benodigde bestanden zijn meestal op een daarvoor gereserveerde partitie opgeslagen (deze veelal verborgen partitie is zichtbaar in Windows Schijfbeheer). Een recoveryprocedure kan tijdens het opstarten van de computer en/of vanuit Windows zelf worden geactiveerd (charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Bijwerken en herstellen, sub Systeemherstel, knop Nu opnieuw opstarten bij de Geavanceerde opstartopties, optie Problemen oplossen, optie Geavanceerde opties). Is de recoverypartitie niet (meer) aanwezig dan kan het besturingssysteem altijd nog met behulp van de recovery-DVD's worden hersteld (nadat de computer voor de eerste keer is opgestart, wordt vaak een optie geboden om deze DVD zelf te branden). Zijn de DVDĺs niet voorhanden dan kunnen ze vaak nog bij de fabrikant worden besteld. Omdat elk recoverysysteem weer anders werkt, is er geen eenduidige handleiding te schrijven, gelukkig wijst de recoveryprocedure vaak voor zich. Heeft u vragen over het op uw computer ge´nstalleerde recoverysysteem, raadpleeg dan de meegeleverde handleiding of neem contact op met de helpdesk van de betreffende fabrikant.

LET OP: Beschikt uw computer over een recoverysysteem, blader dan door tot het kopje De eerste keer opstarten.

De installatie- of upgrade-DVD

In tegenstelling tot een recoveryprocedure (waarbij de fabrikant alle instellingen van te voren heeft vastgelegd) kan het besturingssysteem met een standaard installatie- of upgrade-DVD wÚl compleet naar eigen wens worden afgesteld. Hier wordt aangegeven welke keuzes tijdens de setup het beste gemaakt kunnen worden en welke problemen zich daarbij kunnen voordoen. Waar nodig wordt de setup van Windows 8.1 en de oude versie Windows 8.0 afzonderlijk beschreven.

LET OP: Is het 'niet mogelijk' de computer vanaf de DVD op te starten, dan moet eerst een wijziging worden aangebracht in het BIOS of UEFI (meestal bereikbaar met de Del-toets tijdens het opstarten van de computer), in het gedeelte waar het bootproces is vastgelegd. Zoek naar een term als bootorder, bootsequence of iets dergelijks. Wijzig hier de volgorde van de opstartbare media zodat de DVD-speler eerder opstart dan de interne schijf. Is de installatie voltooid, dan kan de interne schijf eventueel weer als eerste bootoptie worden ingesteld.

INSTALLATIEMEDIUM (DVD/USB) VOOR WINDOWS 8.1 MAKEN

Bent u niet (meer) in het bezit van de Windows 8/8.1 installatie-DVD dan kan deze altijd weer worden aangemaakt met de Windows Media Creatie Tool (download: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-8/create-reset-refresh-media). Met deze tool kan direct een opstartbare USB-stick worden aangemaakt dan wel een ISO-bestand van Windows 8.1 worden gedownload om een DVD te kunnen branden. Het hulpprogramma vraagt om de taal, Windows-versie en 32/64-bits-versie (zie de charm Instellingen, onderdeel Pc-informatie voor de benodigde Windows-versie en architectuur). Een opstartbare USB-stick is bijzonder handig wanneer de computer niet (meer) over een DVD-speler beschikt! Zorg er wel voor dat de computer van USB kan opstarten, wellicht moet daarvoor het opstartproces eerst nog in het UEFI/BIOS worden aangepast.


 


Het verschil tussen de 32- en 64-bits installatie

Windows 8.1 is als 32- en als 64-bits versie beschikbaar (het ge´nstalleerde type systeem is te achterhalen via het configuratiescherm, onderdeel Systeem). De 64-bits versie kan op elke computer worden ge´nstalleerd, mits deze van een 64-bits processor is voorzien. Hoewel de 64-bits versie wel wat nadelen kent (zo is niet alle hardware en bijbehorende drivers geschikt voor de 64-bits versie), kan deze versie wÚl overweg met vrijwel alle 32-bits programmaĺs. Daarnaast is de 64-bits versie meestal sneller en kan het met meer dan 3 GB aan RAM-geheugen overweg. Te downloaden bestanden voor respectievelijk de 64- en de 32-bits versie worden gemarkeerd met de toevoegingen x64 en x86 voor respectievelijk de 64- en 32-bits versie. De 64-bits programmaĺs worden daarbij standaard in de map C:\Program Files ge´nstalleerd en de 32-bits programmaĺs in de map C:\Program Files (x86). Je moet het maar net even weten!

Een workaround voor de beperkingen van de upgrade-DVD

Tijdens een upgrade-installatie met een Windows 8 Upgrade-DVD (met uitzondering van de tegen verzendkosten verstrekte Express Upgrade-DVD) wordt ter controle van het recht op een upgrade automatisch gezocht naar een bestaande Windows-installatie. Een installatie op een lege schijf zoals die met de normale Windows 8-DVD kan worden uitgevoerd is dus niet mogelijk, er moet immers reeds een ge´nstalleerde en geactiveerde Windows-versie aanwezig zijn! Dit probleem is echter te omzeilen door eerst Windows 8/8.1 op reguliere wijze te installeren en vervolgens vanuit deze installatie de upgradeprocedure uit te voeren (dus nÝet door de computer van de DVD te laten opstarten!). Kies de Aangepaste installatie in plaats van een Upgrade installatie. De oude installatie wordt tijdens de setup verplaatst naar de map Windows.old en kan achteraf met behulp van Schijfopruiming worden verwijderd.

INSTALLATIEBESTANDEN SLIPSTREAMEN MET NTLITE

Door de Windows-installatiebestanden te slipstreamen met standaard toe te passen instellingen, updates, drivers etc. (en vervolgens op DVD te branden) is de installatieprocedure naar wens aan te passen. Eenmaal bekend met het slipstreamen dan weet u hoe handig dat kan zijn, zeker als je Windows op meerdere computers wilt installeren! De setup-bestanden van Windows zijn te slipstreamen met NTLite, zie de pagina slipstreamen van Windows 7 en 8.1 voor meer informatie.


Het doorlopen van de Windows 8/8.1 setup-procedure

De setup-procedure van Windows 8/8.1 is op twee manieren te doorlopen:

Het is dus verstandiger de setup buiten Windows om uit te voeren door de computer direct vanaf de installatie-DVD te laten opstarten (het vervolg van deze pagina gaat uit van deze methode). Plaats de DVD in de lade en herstart de computer. Zodra de DVD is gedetecteerd, vraagt de computer of daarvan moet worden opgestart (bevestig met een toetsaanslag). Nadat de setup is opgestart wordt direct om de taal- en toetsenbordinstellingen gevraagd, deze hoeven meestal niet te worden gewijzigd. Vervolgens moet de productcode worden opgegeven en akkoord worden gegaan met de licentieovereenkomst.

LET OP: Ongeacht welke procedure u kiest, ga er niet vanuit dat uw persoonlijke bestanden veilig zijn! Maak dus voorafgaande aan de setup altijd een back-up.

De productcode en activatie van Windows

De productcode is in het DVD-doosje of op een sticker aan de zij- of achterkant van de betreffende computer terug te vinden (bij een door de computerfabrikant voorge´nstalleerde OEM-versie is de productcode standaard in het UEFI/BIOS opgeslagen en hoeft dan ook niet handmatig opgegeven te worden). Het is overigens niet verstandig de productcode met andere computers uit te wisselen omdat dit kan leiden tot problemen met de productactivatie van Windows. Zijn er problemen met de automatisch uitgevoerde activatie terwijl u zeker weet dat de bij de computer behorende productcode is ingevoerd, kies dan voor de telefonische activatie. Een medewerker van Microsoft kan u dan verder helpen.

LET OP: De productcode wordt tijdens de activatie gekoppeld aan het moederbord en kan daarom niet met een andere computer worden uitgewisseld!

Upgrade of aangepaste installatie

Nadat akkoord is gegaan met de licentievoorwaarden kan het type installatie worden gekozen. Een upgrade-installatie werkt het reeds ge´nstalleerde besturingssysteem bij. Dit betekent dat Windows opnieuw wordt ge´nstalleerd zˇnder de partitie eerst helemaal leeg te maken, waar mogelijk blijven oude instellingen, persoonlijke gegevens en ge´nstalleerde programma's dus behouden. Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, kunnen hiermee gemakkelijk problemen uit een eerdere installatie worden overgenomen. Herinstalleer Windows dus liever via de aangepaste installatie. Bij een aangepaste installatie kan tevens de interne schijf opnieuw worden gepartitioneerd en/of de systeempartitie worden geformatteerd.

Een partitie selecteren

Tijdens de installatie wordt gevraagd op welke partitie Windows ge´nstalleerd moet worden. Zijn er nog geen partities of moet de schijf opnieuw worden ingericht dan moet deze eerst worden gepartitioneerd. Dat kan vooraf (met behulp van partitioneringssoftware), maar het kan net zo goed ook tijdens de setup op het moment dat wordt gevraagd op welke partitie Windows moet worden ge´nstalleerd (bij de setup van Windows 8.0 via de link Stationsopties (geavanceerd)): klik op de link Verwijderen om partities te verwijderen, de link Nieuw om een nieuwe partitie aan te maken (geef daarbij de partitiegrootte op, de maximaal beschikbare ruimte is reeds ingevuld) en bevestig met de knop Toepassen.

LET OP: Wordt Windows (zonder vooraf te formatteren) op een partitie ge´nstalleerd die nog een oude Windows-installatie bevat dan worden de bestanden van die oude installatie automatisch naar de map Windows.old verplaatst. Is hier geen behoefte aan, verwijder dan tijdens de setup de reeds aanwezige Windows-partitie alvorens deze opnieuw aan te maken.

FOUTMELDING GPT-SCHIJF TIJDENS SETUP

De Windows-DVD kan op twee manieren worden opgestart: zonder en met EFI/UEFI-ondersteuning. Wordt de installatie-DVD op de normale manier opgestart terwijl de betreffende interne schijf reeds volgens GPT is gepartitioneerd, dan verschijnt (op het moment dat de Windows-partitie moet worden geselecteerd) de foutmelding ôKan Windows niet op deze schijf installeren. De geselecteerde schijf heeft een GPT-partitiestijl.ö. Wordt de installatie-DVD daarentegen volgens EFI/UEFI opgestart en is de betreffende schijf reeds volgens MBR gepartitioneerd dan verschijnt de foutmelding "Kan Windows niet op deze schijf installeren. De geselecteerde schijf bevat een MBR-partitietabel. Op EFI-systemen kunt u Windows alleen op GPT-schijven installeren.". Er zijn dan twee opties: ˇf de gehele schijf wordt opnieuw gepartitioneerd ˇf de setup wordt afgebroken om de computer volgens de andere methode op te starten (te wijzigen in de opstartopties van het BIOS dan wel EFI/UEFI). Zie voor meer informatie de pagina over het partitioneren volgens MBR en GPT tijdens de setup.


WORDT DE INTERNE SCHIJF NIET HERKEND?

Geeft de setup geen opties weer bij selectie van de systeempartitie dan wordt de interne schijf niet door Windows herkend. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat er nog geen drivers binnen Windows 8 beschikbaar zijn voor de gebruikte SATA-controller (de hardware voor de aansturing van aangesloten SATA-schijven) of RAID-configuratie (een combinatie van twee of meer samenwerkende interne schijven ten behoeve van een veiliger en/of sneller systeem). De ontbrekende drivers moeten dan tijdens de setup met de optie Stuurprog. laden vanaf CD, DVD of USB-stick worden ge´nstalleerd. De drivers voor de RAID-controller staan doorgaans op de bij het moederbord meegeleverde CD/DVD met hardware drivers. Het is echter beter de meest recente drivers te downloaden van de website van de moederbordfabrikant (zie de pagina over apparaatbeheer voor meer informatie over het installeren van hardware drivers).

TIP: Zijn er zo snel geen drivers voor handen? Bij sommige moederborden kan een instelling in het BIOS worden gewijzigd zodat de interne schijf wordt aangezien als een ouderwetse IDE-schijf. Zoek in het BIOS naar een optie die lijkt op Native SATA support/AHCI Mode (Advanced Host Controller Interface) en wijzig deze optie in IDE-mode of zet hem uit (kies Disabled). Hoewel deze aanpassing prima werkt, is het toch verstandig de originele drivers alsnog te installeren zodra dat mogelijk is. De wijziging in het BIOS kan vervolgens weer ongedaan worden gemaakt (door de optie op Enabled te zetten).


DOOR SYSTEEM GERESERVEERDE PARTITIE

Wordt de DVD op de gebruikelijke wijze opgestart dan wordt naast de Windows-partitie ˇˇk een primaire door het systeem gereserveerde partitie van 100 of 350 MB aangemaakt (voor de Windows Recovery Environment en BitLocker). Is de computer voorzien van EFI/UEFI (in plaats van een BIOS) dan kan de DVD ook als UEFI worden opgestart, in dat geval wordt een herstelpartitie van 300 MB (voor de Windows Recovery Environment), een EFI-systeempartitie van 100 MB (voor de noodzakelijke EFI-opstartbestanden van Windows) en een door Microsoft gereserveerde verborgen MSR-partitie van 128 MB (onder andere voor BitLocker) aangemaakt. Bitlocker (voor encryptie van partities) wordt zelden toegepast en de herstelwerkzaamheden die met de Windows Recovery Environment (WinRE) uitgevoerd kunnen worden, zijn nog vanaf de Windows-DVD op te starten. Vandaar dat de gereserveerde partities niet altijd nodig zijn, de aanmaak ervan kan echter alleen worden voorkomen door de interne schijf voorafgaande aan de setup te partitioneren en/of de reeds aanwezige primaire partitie tijdens de setup enkel te formatteren (en dus niet te verwijderen).


De eerste keer opstarten van Windows 8.1

Vanaf hier verschilt de setup voor Windows 8 met die voor Windows 8.1. Heeft u de setup van Windows 8.1 doorlopen, ga dan door naar het kopje Persoonlijke voorkeuren en instellingen. In geval van Windows 8 moet eerst de procedure volgens onderstaand kader worden doorlopen.

LET OP: Werkt u liever niet met Microsoft-accounts, koppel dan de netwerkkabel los gedurende de update of setup van Windows 8.1! Dit bespaart de nodige kopzorgen bij het aanmaken van het lokale account verderop in de procedure.

DE SETUP VAN WINDOWS 8

Direct na herstart van de computer worden de persoonlijke voorkeuren en instellingen doorlopen, om te beginnen met de kleurstelling voor de gebruikersinterface en de pc-naam (die wordt gebruikt voor de identificatie van de computer in het netwerk, bijvoorbeeld W8PC). Tot slot worden de expresinstellingen voorgesteld, om de setup sneller te doorlopen. Ter afronding van de setup moet nog een gebruikersnaam worden opgegeven voor het aan te maken gebruikersaccount (houd de naam bij voorkeur kort, zonder spaties en andere rare tekens). Een wachtwoord wordt aanbevolen maar is niet noodzakelijk.

Thuis-, bedrijfs- of openbaar netwerk

Zodra Windows een internetverbinding detecteert, wordt de gebruiker gevraagd hoe met dit netwerk moet worden omgegaan (dit om te voorkomen dat persoonlijke bestanden, printers e.d. met onbekenden worden gedeeld). Bij een desktop computer zal het doorgaans om een thuis- of bedrijfsnetwerk gaan, in dat geval kan veilig worden gekozen voor de optie Ja, schakel delen en verbinding maken met apparaten in. Gaat het echter om een mobiel apparaat dat via een openbaar netwerk verbinding met internet gaat maken, kies dan voor de optie Nee, schakel delen en verbinding maken met apparaten niet in.

Update naar Windows 8.1

Nu de setup van Windows 8 is doorlopen en via Windows Update is geŘpdatet, kan via de Microsoft Store de update naar Windows 8.1 worden uitgevoerd. Hoewel de meesten dat vanuit een Microsoft-account zullen doen, kan het ook met een lokaal account! Na de installatie van de update wordt direct om het Microsoft-account gevraagd, hierdoor lijkt het alsof het (oorspronkelijke) lokale account niet meer kan worden aangemeld. Dit rookgordijn is echter eenvoudig op te lossen: klik op de enigszins verborgen en tevens verwarrende link Een nieuw account maken, link Verder gaan met mijn bestaande account. Het alternatief: koppel na het downloaden van de update de netwerkkabel los en sluit deze na afronding pas weer aan!


 


Persoonlijke voorkeuren en instellingen

Nadat Windows 8.1 is ge´nstalleerd en de computer opnieuw is opgestart, worden de persoonlijke voorkeuren en instellingen doorlopen, om te beginnen met de kleurstelling voor de gebruikersinterface en de pc-naam (die wordt gebruikt voor de identificatie van de computer in het netwerk, bijvoorbeeld W81PC).

Vervolgens worden de expresinstellingen voorgesteld, vooraf door Microsoft afgesteld om de setup sneller te doorlopen. Omdat enkele van deze instellingen de privacy in het geding kunnen brengen, is het toch verstandig ze even via de knop Aanpassen te doorlopen en waar nodig aan te passen.

De netwerkinstellingen

Het eerste scherm betreft de veiligheid van de netwerkverbinding. Zodra Windows een netwerkverbinding detecteert, wordt de gebruiker gevraagd hoe met dit netwerk moet worden omgegaan (dit om te voorkomen dat persoonlijke bestanden, printers e.d. met onbekenden worden gedeeld). Bij een desktop computer zal het doorgaans om een thuis- of bedrijfsnetwerk gaan, in dat geval kan veilig worden gekozen voor de optie Ja (Voor thuis- of bedrijfsnetwerken). Gaat het echter om een mobiel apparaat dat via een openbaar netwerk verbinding met internet gaat maken, kies dan voor de optie Nee (Voor netwerken in openbare gelegenheden). Kies uit veiligheidsoverwegingen ook voor deze optie als er Řberhaupt geen bestanden, printers e.d. gedeeld hoeven te worden (ook al betreft het een thuis- of bedrijfsnetwerk). Achteraf kan de gemaakte keuze altijd nog worden gewijzigd via de charm Instellingen, Pc-instellingen wijzigen, optie Netwerk, klik het betreffende netwerk aan en activeer/deactiveer de optie Apparaten en inhoud zoeken.

Overige instellingen

De standaard instellingen voor het automatisch bijwerken van Windows, stuurprogramma's en apps en het inschakelen van het SmartScreen-filter (voor het blokkeren van kwaadwillende webpagina's en downloads) en Do Not Track (voor het blokkeren van gepersonaliseerde advertenties) voldoen prima. De opties voor het online zoeken naar oplossingen in geval van systeemproblemen zijn op zich prima maar kunnen desgewenst ook worden uitgeschakeld. De onderdelen voor het verbeteren van Microsoft-producten en -services voegen nauwelijks iets toe, deze kunnen net zo goed uit blijven staan.

Het laatste scherm met instellingen heeft betrekking op het delen van informatie met Microsoft en andere services. Schakel desgewenst onnodige opties uit, zoals het gebruik van de zoekmachine Bing wanneer binnen Windows wordt gezocht en het verzenden van persoonlijke gegevens zoals de zoekgeschiedenis, accountgegevens (gebruikersnaam en accountafbeelding), de reclame-id en locatiegegevens. De laatste optie geeft de ingebouwde virusscanner/antimalware Windows Defender toestemming om (mogelijk privacygevoelige) informatie en bestanden voor analyse naar Microsoft te verzenden. Iis dit niet gewenst, schakel deze optie dan uit.

Accountinstellingen

Ter afronding van de setup wordt nog gevraagd of er met een bestaand Microsoft-account moet worden ingelogd (Aanmelden bij je Microsoft-account), welke verificatiemethode daarvoor moet worden gebruikt en (indien van toepassing) of instellingen en ge´nstalleerde apps van een reeds gebruikte Windows 8.1-computer moeten worden overgenomen. Heeft u nog geen Microsoft-account dan kan deze eventueel direct met de link Een nieuwe account maken worden aangemaakt. Zorg er wel voor dat u het opgegeven wachtwoord onthoudt (schrijf het zo nodig op), deze is namelijk noodzakelijk om toegang tot Windows te verkrijgen! Raakt u het wachtwoord kwijt en biedt het activeren van het verborgen administratoraccount geen soelaas dan zit er niets anders op dan Windows opnieuw te installeren...

Wilt u liever alleen met een Ĺouderwetsĺ lokaal gebruikersaccount aanmelden, klik dan ook op de link Een nieuwe account maken en daarna op de link Aanmelden met een Microsoft-account. Een nogal verwarrende naam want in dit scherm kan allÚÚn een lokaal account worden aangemaakt! Houd de naam van het lokale account bij voorkeur kort, zonder spaties en andere rare tekens. Hoewel een wachtwoord wordt aanbevolen, is dat voor lokale accounts niet noodzakelijk.

Wordt de computer door meerdere personen gebruikt dan is het raadzaam extra gebruikersaccounts aan te maken, dit kan echter pas nadat de setup is afgerond). Zie de pagina's over het afstellen van gebruikersaccounts en over het wijzigen van het accounttype (charm Instellingen, optie Pc-instellingen wijzigen, onderdeel Accounts) en het aanmaken van een nieuwe account.

DE WEERGAVETAAL VAN WINDOWS WIJZIGEN

Moet de weergavetaal worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de computer in het buitenland is gekocht en deze dus nog geen Nederlands taalbestand bevat? Een nieuwe taal kan alleen in de Pro-versie worden ingesteld, via het configuratiescherm, onderdeel Taal, link Een taal toevoegen. Daarna moet nog wel via de link Opties het bijbehorende taalbestand worden gedownload (indien aanwezig, dat schijnt namelijk afhankelijk te zijn van de reeds ge´nstalleerde weergavetaal). Per gebruikersaccount kan vervolgens via de taak Geavanceerde instellingen de voorkeurstaal worden aangepast.


ALSNOG VERWIJDEREN OUDE INSTALLATIE

Is het besturingssysteem op een andere partitie opnieuw ge´nstalleerd (dus zonder de oude installatie door middel van partitioneren en formatteren te verwijderen) dan kan het zijn dat het opstartmenu zowel het nieuwe als het oude besturingssysteem toont. Moet de oudere versie alsnog uit het opstartmenu (en van de interne schijf) worden verwijderd, zorg er dan eerst voor dat de nieuwe installatie als standaard besturingssysteem wordt geladen. Hoewel dat ook vanuit Windows kan worden ingesteld (met het commando BCDEDIT in een opdrachtvenster), is het aanzienlijk makkelijker om daarvoor gebruik te maken van de tool EasyBCD (download: www.neosmart.net/EasyBCD/). Verwijder vervolgens het besturingssysteem dat niet overeenkomt met het standaard besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem is verwijderd, kan de bijbehorende installatiemap met behulp van de Windows Verkenner van de betreffende partitie worden verwijderd.


ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring